Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Zezwolenia na realizacje inwestycji drogowych WBUA2 


Archiwum z roku:
2016
Liczba: 10
2017
Liczba: 31
2018
Liczba: 85
2019
Liczba: 44
2020
Liczba: 12
2021
Liczba: 6
2022
Liczba: 6


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2018

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie nawierzchni twardej (płyty betonowe i ażurowe) ulic: Lisiej, Sarniej i Zajęczej wraz z niezbędną infrastrukturą w granicach istniejących pasów drogowych, na terenie położonym w Kaliszu w pasie drogowym ulic: Lisiej, Sarniej, Zajęczej, Leśnej i Mazowieckiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 166/4, 260, 266, 272, 283 i 308 (obręb 152).
2018-12-28
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2018-12-28
Na stronie biuletynu od:   2018-12-28   do   2019-01-14
Na podstawie:   WBUA.6733.0075.2018 D2018.12.021182.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączami, na terenie położonym w Kaliszu, przy ul. Św. Michała oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 352/2, 352/13 i 352/14 (obręb 0160).
2018-12-27
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2018-12-21
Na stronie biuletynu od:   2018-12-27   do   2019-01-10
Na podstawie:   WBUA 6733.0073.2018 D2018.12.028473.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Aleksandryjskiej i w ul. Starożytnej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 94/2, 281 i 401 (obręb 0147).
2018-12-21
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2018-12-21
Na stronie biuletynu od:   2018-12-21   do   2019-01-03
Na podstawie:   WBUA.6733.0076.2018 D2018.12.023694.
wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych usytuowanych w parterze istniejącego budynku usługowo-mieszkalnego z przeznaczeniem na pomieszczenia usługowo-biurowe, na terenie położonym w Kaliszu przy Al. Wolności 2
2018-12-17
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-17
Na stronie biuletynu od:   2018-12-17   do   2018-12-31
Na podstawie:   WBUA.6733.0044.20185.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „budowie mostu łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową w Kaliszu wraz z rozbudową ulic na dojazdach do obiektu”
2018-12-12
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-12
Na stronie biuletynu od:   2018-12-12   do   2018-12-27
Na podstawie:   WBUA.6740.02.0003.2018 .6.
Budowa ulicy Żwirowej w Kaliszu
2018-12-12
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-12
Na stronie biuletynu od:   2018-12-12   do   2018-12-27
Na podstawie:   WBUA.6740.02.0004.2018 .7.
Budowa oświetlenia sieci elektroenergetycznej - ul. Fromborska, ul. Tuszyńska
2018-12-06
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-06
Na stronie biuletynu od:   2018-12-06   do   2018-12-20
Na podstawie:   WBUA.6733.0070.20188.
Budowa drogi publicznej ul. Piaszczysta i ul. Nędzerzewska
2018-12-04
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-04
Na stronie biuletynu od:   2018-12-04   do   2018-12-18
Na podstawie:   WBUA.6733.0072.20189.
Budowie nawierzchni ulicy Głogowskiej (budowa jezdni, chodników, zjazdów, zatok postojowych) wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia ulicznego, na terenie położonym w Kaliszu w pasie drogowym ulic: Smolnej, Głogowskiej, Dusznickiej oraz Grunwaldzkiej
2018-12-03
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-03
Na stronie biuletynu od:   2018-12-03   do   2018-12-17
Na podstawie:   WBUA.6733.0071.201810.
Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia
2018-11-21
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-21
Na stronie biuletynu od:   2018-11-21   do   2018-12-05
Na podstawie:   11.
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2018-11-21
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-21
Na stronie biuletynu od:   2018-11-21   do   2018-12-04
Na podstawie:   WBUA.6733.0061.201812.
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2018-11-21
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-21
Na stronie biuletynu od:   2018-11-21   do   2018-12-04
Na podstawie:   WBUA.6733.0061.2018format nieznany Pobierz plik
13.
Inwestycja celu publicznego ul. leśna i lubelska
2018-11-21
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Sapiński
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-21
Na stronie biuletynu od:   2018-11-21   do   2018-12-07
Na podstawie:   WBUA.6733.0054.201814.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego
2018-11-14
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-14
Na stronie biuletynu od:   2018-11-14   do   2018-11-29
Na podstawie:   WBUA.6733.0064.201815.
Budowa sieci gazowej
2018-11-13
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-13
Na stronie biuletynu od:   2018-11-13   do   2018-11-30
Na podstawie:   WBUA.6733.0065.201816.
Budowa oświetlenia ulicznego
2018-11-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-07
Na stronie biuletynu od:   2018-11-07   do   2018-11-20
Na podstawie:   WBUA.6733.0063.201817.
Budowa sieci wodociągowej
2018-11-05
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-05
Na stronie biuletynu od:   2018-11-05   do   2018-11-19
Na podstawie:   WBUA.6733.0069.201818.
Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia
2018-11-05
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-05
Na stronie biuletynu od:   2018-11-05   do   2018-11-19
Na podstawie:   WBUA.6733.0067.201819.
Budowa linii kablowej - ul. Towarowa
2018-10-31
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-31
Na stronie biuletynu od:   2018-10-31   do   2018-11-13
Na podstawie:   WBUA.6733.0068.201820.
wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 35863 KALISZ KORCZAK (wieża kratowa, instalacja anten sektorowych i radioliniowych),
2018-10-29
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-29
Na stronie biuletynu od:   2018-10-29   do   2018-11-12
Na podstawie:   WBUA.6733.0046.201821.
Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia
2018-10-24
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):      data wprowadzenia:   2018-10-24
Na stronie biuletynu od:   2018-10-24   do   2018-11-07
Na podstawie:   WBUA.6733.0059.201822.
W dniu 18 października 2018r. została wydana decyzja nr 4/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie ul. Piwonickiej - drogi powiatowej
2018-10-24
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):      data wprowadzenia:   2018-10-24
Na stronie biuletynu od:   2018-10-24   do   2018-11-07
Na podstawie:   WBUA.6740.02.0002.201823.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej
2018-10-24
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):      data wprowadzenia:   2018-10-24
Na stronie biuletynu od:   2018-10-24   do   2018-11-09
Na podstawie:   WBUA.6733.0062.201824.
Lokalizacja inwestycji celu publicznego
2018-10-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-22
Na stronie biuletynu od:   2018-10-22   do   2018-11-05
Na podstawie:   WBUA.6733.0058.201825.
Budowa fundamentu wraz z montażem szafki sterowniczej przepompowni ścieków - ul. Bukowińska
2018-10-17
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Sapiński
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-17
Na stronie biuletynu od:   2018-10-17   do   2018-11-12
Na podstawie:   WBUA.6733.0057.2018


Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń


Czas wykonania operacji: 0,01626 sekundy    Zużyto pamięci: 78,02kB

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 482 361 razy, aktualnie na stronie przebywa: 35 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 29 listopada 2022 o godz. 19:36   kontakt: agoral@um.kalisz.pl