Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Zezwolenia na realizacje inwestycji drogowych WBUA2 


Archiwum z roku:
2016
Liczba: 10
2017
Liczba: 31
2018
Liczba: 85
2019
Liczba: 44
2020
Liczba: 12
2021
Liczba: 6
2022
Liczba: 6


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2017

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Prezydent Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód deszczowych z ul.Etruskiej, na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Etruskiej i Galijskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 548 i 549 (obręb 149).
2017-12-14
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta Kalisza - Gmerek Barbara - Wiceprezydent Miasta Kalisza
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2017-12-14
Na stronie biuletynu od:   2017-12-14   do   2017-12-29
Na podstawie:   WBUA 6733.0063.2017 D2017.12.010212.
Prezydent Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej z uzbrojeniem w postaci studzienek rewizyjnych, budowie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Krępicy wraz z doborem separatora substancji ropopochodnych, osadnikiem zawiesin ogólnych oraz zbiornikiem retencyjnym w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Korczak i Dobrzeckiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 578/5, 579 i 597/2 (obręb 153), w korycie rzeki Krępicy, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 593/1 (obręb 153) oraz w pasie drogowym ul. Wiejskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 577 (obręb 153).
2017-12-12
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta Kalisza - Gmerek Barbara - Wiceprezydent Miasta Kalisza
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2017-12-12
Na stronie biuletynu od:   2017-12-12   do   2017-12-28
Na podstawie:   WBUA.6733.0056.2017 D2017.12.010803.
Prezydent Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Dobrzeckiej, Jana Kochanowskiego i Granicznej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. 42, 48/1 i 93 (obręb 42).
2017-12-11
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta Kalisza - Gmerek Barbara - Wiceprezydent Miasta Kalisza
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2017-12-11
Na stronie biuletynu od:   2017-12-11   do   2017-12-27
Na podstawie:   WBUA.6733.0060.2017 D2017.12.010914.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych z częścią socjalną w celu ich przeznaczenia na budynek świetlicy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Granicznej 1 oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 63 (obręb 0042).
2017-12-05
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta Kalisza - Barbara Gmerek - Wiceprezydent Miasta Kalisza
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2017-12-05
Na stronie biuletynu od:   2017-12-05   do   2017-12-19
Na podstawie:   WBUA.6733.0059.2017 D2017.11.030835.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód deszczowych z ul. Ateńskiej,
2017-12-05
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta Kalisza - Barbara Gmerek - Wiceprezydent Miasta Kalisza
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2017-12-05
Na stronie biuletynu od:   2017-12-05   do   2017-12-19
Na podstawie:   WBUA 6733.0064.2017 D2017.11.031146.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie rowu RC-1 (budowie kolektora wód deszczowych w części istniejącego rowu melioracyjnego) oraz budowie zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka projektowanej drogi krajowej nr 25,
2017-11-28
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Sapiński
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-11-28
Na stronie biuletynu od:   2017-11-28   do   2017-12-12
Na podstawie:   WBUA.6733.0057.20177.
budowa stacji transformatorowej - ul.Starożytna
2017-11-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-11-22
Na stronie biuletynu od:   2017-11-22   do   2017-12-08
Na podstawie:   WBUA.6733.0048.20178.
w dniu 20.11.2017r. wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „rozbudowie ul. Biskupickiej w Kaliszu na odcinku od al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego – drogi gminnej”
2017-11-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-11-22
Na stronie biuletynu od:   2017-11-22   do   2017-12-06
Na podstawie:   e-mail9.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie parkingu ogólnodostępnego na 20 miejsc postojowych, na terenie położonym, w Kaliszu przy ul. Granicznej 46, 48, 50 i 52
2017-11-21
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-11-21
Na stronie biuletynu od:   2017-11-21   do   2017-12-05
Na podstawie:   WBUA.6733.0057.201710.
wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oraz rozbudowie sieci oświetlenia i zasilania terenu wraz z montażem lamp, latarni i opraw oświetleniowych, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Główny Rynek,
2017-11-03
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Sapiński
Ogłoszenie wprowadził(-a):      data wprowadzenia:   2017-11-03
Na stronie biuletynu od:   2017-11-03   do   2017-11-17
Na podstawie:   WBUA.6733.0053.201711.
wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nN dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Józefa Raciborskiego, Stefana Dybowskiego, Józefa Szaniawskiego i Ludwika Perzyny
2017-11-03
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Sapiński
Ogłoszenie wprowadził(-a):      data wprowadzenia:   2017-11-03
Na stronie biuletynu od:   2017-11-03   do   2017-11-17
Na podstawie:   WBUA.6733.0046.201712.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej NN, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Żwirki i Wigury 13,
2017-10-26
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-10-26
Na stronie biuletynu od:   2017-10-26   do   2017-11-10
Na podstawie:   WBUA.6733.0050.201713.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej
2017-10-23
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-10-23
Na stronie biuletynu od:   2017-10-23   do   2017-11-06
Na podstawie:   WBUA.6733.0047.201714.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie miejsc postojowych wraz z dojściami, dojazdami, schodami terenowymi i murkiem oporowym, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Henryka Wieniawskiego oraz przy ul. Henryka Wieniawskiego 2a,
2017-10-11
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):      data wprowadzenia:   2017-10-11
Na stronie biuletynu od:   2017-10-11   do   2017-10-26
Na podstawie:   WBUA.6733.0044.201715.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Szerokiej 30, 32 i 34a, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 16, 18, i 19/1 (obręb 004) oraz w pasie drogowym ul. Szerokiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 24 (obręb 004).
2017-10-11
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):      data wprowadzenia:   2017-10-11
Na stronie biuletynu od:   2017-10-11   do   2017-10-26
Na podstawie:   WBUA.6733.0049.201716.
Rozbudowa ulicy Biskupickiej
2017-10-04
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-10-04
Na stronie biuletynu od:   2017-10-04   do   2017-10-18
Na podstawie:   WBUA.6740.02.0004.201717.
Została wydana decyzja nr 3/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie „dwukierunkowego ciągu pieszo – jezdnego z miejscami postojowymi, placem do zawracania wraz z włączeniem w drogę wewnętrzną Centrum Handlowego” – drogi gminnej
2017-09-29
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-09-29
Na stronie biuletynu od:   2017-09-29   do   2017-10-24
Na podstawie:   WBUA.6740.02.0005.2017 D2017.09.0330018.
W dniu 11 września 2017r. została wydana decyzja nr 2/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu” – drogi gminnej
2017-09-14
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Sapiński
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-09-14
Na stronie biuletynu od:   2017-09-14   do   2017-09-27
Na podstawie:   WBUA.6740.02.0003.201719.
Zmieniono decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie węzła przesiadkowego przy ul. Majkowskiej, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Majkowskiej 26, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków
2017-09-11
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Karolina Pawliczak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-09-11
Na stronie biuletynu od:   2017-09-11   do   2017-09-25
Na podstawie:   WBUA.6733.0024.201620.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Kanonickiej, Alfonsa Parczewskiego, Garbarskiej, Główny Rynek, Mariańskiej i Piekarskiej
2017-09-01
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-09-01
Na stronie biuletynu od:   2017-09-01   do   2017-09-15
Na podstawie:   WBUA.6733.0042.201721.
Budowa dwukierunkowego ciągu pieszo-jezdnego z miejscami postojowymi, placem do zawracania wraz z włączeniem w drogę wewnętrzną Centrum Handlowego” – drogi gminnej
2017-08-30
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-08-30
Na stronie biuletynu od:   2017-08-30   do   2017-09-13
Na podstawie:   WBUA.6740.01.0455.201722.
Wdano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 mm, na terenie położonym w Kaliszu w ulicy Miedzianej i ulicy Żelaznej
2017-08-25
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-08-25
Na stronie biuletynu od:   2017-08-25   do   2017-09-08
Na podstawie:   WBUA.6733.0035.201723.
wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Częstochowskiej i w ul. Księżnej Jolanty,
2017-08-25
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-08-25
Na stronie biuletynu od:   2017-08-25   do   2017-09-08
Na podstawie:   WBUA.6733.0035.201724.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicy Juliusza Kossaka i ulicy Józefa Chełmońskiego
2017-08-25
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-08-25
Na stronie biuletynu od:   2017-08-25   do   2017-09-08
Na podstawie:   WBUA.6733.0036.201725.
wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie położonym w Kaliszu w pasach drogowych ul. Cypriana Kamila Norwida oraz ul. Juliana Tuwima,
2017-08-16
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-08-16
Na stronie biuletynu od:   2017-08-16   do   2017-08-31
Na podstawie:   WBUA.6733.0030.2017


Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń


Czas wykonania operacji: 0,01615 sekundy    Zużyto pamięci: 78,2kB

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 482 345 razy, aktualnie na stronie przebywa: 32 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 29 listopada 2022 o godz. 18:42   kontakt: agoral@um.kalisz.pl