Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Budżet 2003  


Uchwała Nr III/45/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok.
Uchwała budżetowa - STAN: 30-06-2003 r.
Uchwała budżetowa - STAN: 31-08-2003 r.
Uchwała budżetowa - STAN: 30-09-2003 r.
Uchwała budżetowa - STAN: 31-10-2003 r.
Uchwała budżetowa - STAN: 30-11-2003 r.
Uchwała budżetowa - STAN: 31-12-2003 r.
sprawozdanie z wykonania budżetu
za pierwsze półrocze 2003r.


Częśc tabelaryczna:
Plan dochodów budżetu Kalisza na 2003 rok (plik PDF)
Dochody STAN: 30-06-2003 r.
Dochody STAN: 31-08-2003 r.
Dochody STAN: 30-09-2003 r.
Dochody STAN: 31-10-2003 r.
Dochody STAN: 30-11-2003 r.
Dochody STAN: 31-12-2003 r.

Plan wydatków budżetu Kalisza na 2003 rok (plik PDF)
Wydatki STAN: 30-06-2003 r.
Wydatki STAN: 31-08-2003 r.
Wydatki STAN: 30-09-2003 r.
Wydatki STAN: 31-10-2003 r.
Wydatki STAN: 30-11-2003 r.
Wydatki STAN: 31-12-2003 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Kalisza związanych z finansowaniem deficytu na 2003 roku.
Tabela przychodów i rozchodów STAN: 30-06-2003 r.
Tabela przychodów i rozchodów STAN: 31-08-2003 r.
Tabela przychodów i rozchodów STAN: 30-09-2003 r.
Tabela przychodów i rozchodów STAN: 31-10-2003 r.
Tabela przychodów i rozchodów STAN: 30-11-2003 r.
Tabela przychodów i rozchodów STAN: 31-12-2003 r.

Plan dotacji przedmiotowej z budżetu Kalisza dla zakładu budżetowego na 2003 rok
Dot. dla zakładu budżetowego STAN: 30-06-2003 r.
Dot. dla zakładu budżetowego STAN: 31-08-2003 r.
Dot. dla zakładu budżetowego STAN: 30-09-2003 r.
Dot. dla zakładu budżetowego STAN: 31-10-2003 r.
Dot. dla zakładu budżetowego STAN: 30-11-2003 r.
Dot. dla zakładu budżetowego STAN: 31-12-2003 r.

Plan dotacji z budżetu Kalisza dla instytucji kultury na 2003 rok
Tabela dotacji instytucji kultury STAN: 30-06-2003 r.
Tabela dotacji instytucji kultury STAN: 31-08-2003 r.
Tabela dotacji instytucji kultury STAN: 30-09-2003 r.
Tabela dotacji instytucji kultury STAN: 31-10-2003 r.
Tabela dotacji instytucji kultury STAN: 30-11-2003 r.
Tabela dotacji instytucji kultury STAN: 31-12-2003 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu Kalisza szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym i publicznym przedszkolom prowadzonym przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne na 2003 rok (plik PDF)
Dot. dla placówek oświatowych STAN: 30-06-2003 r.
Dot. dla placówek oświatowych STAN: 31-08-2003 r.
Dot. dla placówek oświatowych STAN: 30-09-2003 r.
Dot. dla placówek oświatowych STAN: 31-10-2003 r.
Dot. dla placówek oświatowych STAN: 30-11-2003 r.
Dot. dla placówek oświatowych STAN: 31-12-2003 r.

Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2003 rok
Tabela innych podmiotów STAN: 30-06-2003 r.
Tabela innych podmiotów STAN: 31-08-2003 r.
Tabela innych podmiotów STAN: 30-09-2003 r.
Tabela innych podmiotów STAN: 31-10-2003 r.
Tabela innych podmiotów STAN: 30-11-2003 r.
Tabela innych podmiotów STAN: 31-12-2003 r.

Plan zadań inwestycyjnych Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2003 (plik PDF)
Inwestycje 2003 planSTAN: 30-06-2003 r.
Inwestycje 2003 planSTAN: 31-08-2003 r.
Inwestycje 2003 planSTAN: 30-09-2003 r.
Inwestycje 2003 planSTAN: 31-10-2003 r.
Inwestycje 2003 planSTAN: 30-11-2003 r.
Inwestycje 2003 planSTAN: 31-12-2003 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2003 rok
Tabela jednostek pomocniczych STAN: 30-06-2003 r.
Tabela jednostek pomocniczych STAN: 31-08-2003 r.
Tabela jednostek pomocniczych STAN: 30-09-2003 r.
Tabela jednostek pomocniczych STAN: 31-10-2003 r.
Tabela jednostek pomocniczych STAN: 30-11-2003 r.
Tabela jednostek pomocniczych STAN: 31-12-2003 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2003 rok
Zakłady budżetowe STAN: 30-06-2003 r.
Zakłady budżetowe STAN: 31-08-2003 r.
Zakłady budżetowe STAN: 30-09-2003 r.
Zakłady budżetowe STAN: 31-10-2003 r.
Zakłady budżetowe STAN: 30-11-2003 r.
Zakłady budżetowe STAN: 31-12-2003 r.

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2003 rok
Gospodarstwa pomocnicze STAN: 30-06-2003 r.
Gospodarstwa pomocnicze STAN: 31-08-2003 r.
Gospodarstwa pomocnicze STAN: 30-09-2003 r.
Gospodarstwa pomocnicze STAN: 31-10-2003 r.
Gospodarstwa pomocnicze STAN: 30-11-2003 r.
Gospodarstwa pomocnicze STAN: 31-12-2003 r.

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003 rok
Środki specjalne STAN: 30-06-2003 r.
Środki specjalne STAN: 31-08-2003 r.
Środki specjalne STAN: 30-09-2003 r.
Środki specjalne STAN: 31-10-2003 r.
Środki specjalne STAN: 30-11-2003 r.
Środki specjalne STAN: 31-12-2003 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na 2003 rok
Fundusze gminny STAN: 30-06-2003 r.
Fundusze gminny STAN: 31-08-2003 r.
Fundusze gminny STAN: 30-09-2003 r.
Fundusze gminny STAN: 31-10-2003 r.
Fundusze gminny STAN: 30-11-2003 r.
Fundusze gminny STAN: 31-12-2003 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na 2003 rok
Fundusze powiatowy STAN: 30-06-2003 r.
Fundusze powiatowy STAN: 31-08-2003 r.
Fundusze powiatowy STAN: 30-09-2003 r.
Fundusze powiatowy STAN: 31-10-2003 r.
Fundusze powiatowy STAN: 30-11-2003 r.
Fundusze powiatowy STAN: 31-12-2003 r.

Plan przychodów i wydatków na rok 2003 Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Fundusz geo.-kartograficzny STAN: 30-06-2003 r.
Fundusz geo.-kartograficzny STAN: 31-08-2003 r.
Fundusz geo.-kartograficzny STAN: 30-09-2003 r.
Fundusz geo.-kartograficzny STAN: 31-10-2003 r.
Fundusz geo.-kartograficzny STAN: 30-11-2003 r.
Fundusz geo.-kartograficzny STAN: 31-12-2003 r.

Plan dochodów budżetu Kalisza związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2003 rok


Dochodów budżetu państwa STAN: 30-06-2003 r.
Dochodów budżetu państwa STAN: 31-08-2003 r.
Dochodów budżetu państwa STAN: 30-09-2003 r.
Dochodów budżetu państwa STAN: 31-10-2003 r.
Dochodów budżetu państwa STAN: 30-11-2003 r.
Dochodów budżetu państwa STAN: 31-12-2003 r.
Częśc opisowa:

Budżet miasta na 2003 rok

Dochody miasta na 2003 rok
Wydatki miasta na 2003 rok

Budżet powiatu na 2003 rok
Dochody powiatu na 2003 rok
Wydatki powiatu na 2003 rok

Plan przychodów budżetu kalisza związanych z finansowaniem deficytu na 2003 rok

Częśc graficzna:Budżet 2003 - ARCHIWUM ZIPData ostatniej aktualizacji: 15 grudnia 2021 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: ARCHIWUM WŁASNE - BIP
informację wytworzył: Aleksasnder Góral

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 320 044 razy, aktualnie na stronie przebywa: 19 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 12 sierpnia 2022 o godz. 11:29   kontakt: agoral@um.kalisz.pl