Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zamówienia publiczne Tytuł ogłoszenia: Rewitalizacja Głównego Rynku – poprawa stanu układu komunikacyjnego (ZMIANA terminu składania ofert na 18.05.2018r.)

Tryb postępowania: Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: -1. Ogłoszenie o zamówieniu

     

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.55MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 07-03-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.35MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 22-03-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.35MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 09-04-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.35MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 30-04-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

2. SIWZ z załącznikami

     

Plik formatu Acrobat Reader - SIWZ - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.75MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 07-03-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik skompresowany do formatu ZIP - Załączniki do SIWZ_1 - POBIERZ PLIK ZIP - rozmiar: 215MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 07-03-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik skompresowany do formatu ZIP - Załączniki do SIWZ_2 - POBIERZ PLIK ZIP - rozmiar: 388MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 07-03-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik skompresowany do formatu ZIP - Załączniki do SIWZ_3 - POBIERZ PLIK ZIP - rozmiar: 154MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 07-03-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik skompresowany do formatu ZIP - Załączniki do SIWZ_4 - POBIERZ PLIK ZIP - rozmiar: 97MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 07-03-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik skompresowany do formatu ZIP - Załączniki do SIWZ_5 - POBIERZ PLIK ZIP - rozmiar: 10MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 07-03-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Microsoft Word 97-2003 - Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawców w wersji edytowalnej (pomocniczo, wiążącą treść zawiera plik pdf) - POBIERZ PLIK DOC - rozmiar: 0.19MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 07-03-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja dla Wykonawców - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.19MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 09-04-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja dla Wykonawców - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.29MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 16-03-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja dla Wykonawców - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.33MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 22-03-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja dla Wykonawców - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.19MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 11-04-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik skompresowany do formatu ZIP - Informacja dla Wykonawców wraz z załącznikami - POBIERZ PLIK ZIP - rozmiar: 2.05MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 30-04-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Microsoft Word 97-2003 - Aktualny formularz oferty w wersji edytowalnej (jako załącznik do informacji dla Wykonawców z dnia 26.04.2018r.)- pomocniczo, wiążącą treść zawiera plik pdf. - POBIERZ PLIK DOC - rozmiar: 0.13MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 30-04-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja dla Wykonawców - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.42MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 10-05-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik skompresowany do formatu ZIP - Informacja dla Wykonawców wraz z załącznikami - POBIERZ PLIK ZIP - rozmiar: 2.48MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 14-05-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej

      - nie dotyczy

5. Informacja z otwarcia ofert

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja z otwarcia ofert - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.21MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 18-05-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

6. Informacje o wyniku postępowania

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja o unieważnieniu postępowania - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.19MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 24-05-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -wprowadził: Świerk Radosław data wprowadzenia: 2018-03-07

 Okres publikacji ogłoszenia: 2018-03-07 do: 2018-05-28

 Podstawa wprowadzenia: WRI.271.01.13.2018


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 687 895 razy, aktualnie na stronie przebywa: 31 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 16 kwietnia 2024 o godz. 00:15   kontakt: agoral@um.kalisz.pl