Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Zgromadzenia publiczne - wszystkie tryby 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl

Dane będą przetwarzane w celu przyjęcia zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia i przeprowadzenia uproszczonego postępowania w tej sprawie zgodnie z przepisami ustawy Prawo o zgromadzeniach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponieważ Prezydent Miasta Kalisza zobowiązany jest stosować rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki” stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenia. W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo żądania od Prezydenta Miasta Kalisza dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze dane są niepoprawne lub niekompletne, macie Państwo prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Prawem Waszym jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych (imię i nazwisko, numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt) jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przyjęcia zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania. Numer telefonu do zgłaszania zgromadzeń w trybie uproszczonym: +48 62 7654426 Adres poczty elektronicznej do zgłaszania zgromadzeń w trybie uproszczonym: zgromadzenia.mczk@um.kalisz.pl
Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco
  Liczba zarejestrowanych zgromadzeń: 163
 1. „Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art.22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 08 marca 2017r. w godz. od 16.30 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które rozpocznie się przy Villi Calisia przy Aleji Wolności, skąd nastąpi przemarsz uczestników do mostu kamiennego, ulicą Śródmiejską pod Kaliski Ratusz następnie ulicą Zamkową uczestnicy zgromadzenia przejdą pod Basztę Dorotkę.”.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik WSSM - Tomasz Rogoziński Data wytworzenia: 2017-03-03
  Na stronie biuletynu od: 2017-03-03 do 2017-03-08 Na podstawie: WSSM. 5310.3.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2017-03-03 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 2. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 08 marca 2017r. w godz. od 17.15 do godz. 18.30 zorganizowane będzie zgromadzenie na placu Jana Pawła II przy pomniku Adama Asnyka

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik WSSM - Tomasz Rogoziński Data wytworzenia: 2017-03-07
  Na stronie biuletynu od: 2017-03-07 do 2017-03-08 Na podstawie: WSSM. 5310.4.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2017-03-07 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 3. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 02 kwietnia 2017r. w godz. od 12.00 do godz. 14.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Ratuszu na Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Z-ca Naczelnika WSSM - Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2017-03-22
  Na stronie biuletynu od: 2017-03-22 do 2017-04-02 Na podstawie: WSSM. 5310.5.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2017-03-22 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 4. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 24 marca 2017r. w godz. od 16.00 do godz. 16.45 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Pomniku Adama Asnyka Pl. Jana Kilińskiego w Kaliszu

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Z-ca Naczelnika WSSM - Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2017-03-23
  Na stronie biuletynu od: 2017-03-23 do 2017-03-24 Na podstawie: WSSM. 5310.6.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2017-03-23 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 5. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 25 marca 2017r. w godz. od 12.00 do godz. 13.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Głównym Rynku 20 w Kaliszu

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik WSSM - Tomasz Rogoziński Data wytworzenia: 2017-03-23
  Na stronie biuletynu od: 2017-03-23 do 2017-03-25 Na podstawie: WSSM. 5310.7.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2017-03-23 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 6. Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych prosi o zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej następującej informacji: „Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 12 czerwca 2017r. w godz. od 17.00 do godz. 18.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy teatrze na Pl. Bogusławskiego 1 w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Z-ca Naczelnika WSSM - Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2017-06-09
  Na stronie biuletynu od: 2017-06-09 do 2017-06-12 Na podstawie: WSSM. 5310.9.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2017-06-09 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 7. Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych prosi o zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej następującej informacji: „Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 20 lipca 2017r. w godz. od 17.00 do godz. 17.45 zorganizowane będzie zgromadzenie przy pomniku Adama Asnyka na Pl. Kilińskiego w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Tomasz Rogoziński Data wytworzenia: 2017-07-18
  Na stronie biuletynu od: 2017-07-19 do 2017-07-20 Na podstawie: WSSM. 5310.10.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2017-07-19 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 8. „Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 26 sierpnia 2017r. w godz. od 12.00 do godz. 13.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy ul. Piłsudskiego, kładka w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik WSSM - Rogoziński Tomasz Data wytworzenia: 2017-08-24
  Na stronie biuletynu od: 2017-08-24 do 2017-08-26 Na podstawie: WSSM. 5310.12.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2017-08-24 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 9. Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych prosi o zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej następującej informacji: „Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 16 września 2017r. w godz. od 12.00 do godz. 13.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy ul.J.Piłsudskiego, kładka w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Z-ca Naczelnika WSSM - Sibiński Janusz Data wytworzenia: 2017-09-14
  Na stronie biuletynu od: 2017-09-14 do 2017-09-17 Na podstawie: WSSM. 5310.13.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2017-09-14 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 10. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 3 października 2017r. w godz. od 17.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Al. Wolności koło budynku Villa Calisia w Kaliszu. Po jego zakończeniu przewidywany jest przemarsz pod siedzibę PIS przy ul. Zamkowej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik WSSM - Rogoziński Tomasz Data wytworzenia: 2017-10-02
  Na stronie biuletynu od: 2017-10-02 do 2017-10-04 Na podstawie: WSSM. 5310.14.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2017-10-02 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 11. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 21 października 2017r. w godz. od 13.00 do godz. 14.00 zorganizowane będzie zgromadzenie "kładka wolności" na kładce nad ulicą Piłsudskiego w Kaliszu

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik WSSM - Tomasz Rogoziński Data wytworzenia: 2017-10-18
  Na stronie biuletynu od: 2017-10-18 do 2017-10-22 Na podstawie: WSSM. 5310.15.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2017-10-18 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 12. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 25 listopada 2017 roku w godzinach od 12.30 do 13.30 zorganizowane będzie zgromadzenie w ciągu ulicy Piłsudskiego (kładka).

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2017-11-22
  Na stronie biuletynu od: 2017-11-22 do 2017-11-26 Na podstawie: WZKO.5310.14.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2017-11-22 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 13. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art.22 ust.5 ustawy z dnia 24.07.2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 08.12.2017 od godz. 18.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie w Kaliszu przy Al. Wolności, przed Villą Calisia.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2017-12-05
  Na stronie biuletynu od: 2017-12-05 do 2017-12-09 Na podstawie: WZKO.5310.17.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2017-12-05 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 14. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art.22 ust.5 ustawy z dnia 24 Lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 14 grudnia 2017r. o godz. 19:00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które rozpocznie się przy Villi Calisia przy Alei Wolności, skąd po wiecu zgromadzeni przejdą pod Sąd Rejonowy, a następnie (bez naruszania pasa ruchu drogowego) – ulicami Aleja Wolności, Śródmiejska, Rynek Główny, Zamkowa, plac im. Jana Kilińskiego przed pomnik Adama Asnyka gdzie nastąpi rozwiązanie zgromadzenia.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): ŁukaszAdamek Data wytworzenia: 2017-12-12
  Na stronie biuletynu od: 2017-12-12 do 2017-12-15 Na podstawie: WZKO.5310.18.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2017-12-12 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 15. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 21 stycznia 2018r. w godz. od 12:00 do ok. 12:50 zorganizowane będzie zgromadzenie na placu im. W. Bogusławskiego, przed gmachem Teatru w Kaliszu. Zgromadzenie związane będzie z prezentacją instalacji Jacquesa Tilly’ego „Liść demokracji” i jest częścią międzynarodowej akcji „Gąsienice Tour”.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2018-01-17
  Na stronie biuletynu od: 2018-01-16 do 2018-01-21 Na podstawie: WZKO.5310.1.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Janaczyk Andrzej Data wprowadzenia: 2018-01-17 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 16. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 1 marca 2018r. w godz. od 18.30 do godz. 20.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Al. Wolności – Złoty Róg w Kaliszu

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik WSSM - Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2018-02-06
  Na stronie biuletynu od: 2018-02-06 do 2018-03-01 Na podstawie: WSSM.5310.2.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2018-02-06 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 17. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art.22 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 3 marca 2018 r. w godzinach 17:15-18.30 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się przy "Złotym Rogu" w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-02-26
  Na stronie biuletynu od: 2018-02-26 do 2018-03-03 Na podstawie: WZKO.5310.2.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-02-26 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 18. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 17 marca 2018r. o godz. 15:30 zorganizowane będzie zgromadzenie przy ulicy Skalmierzyckiej, skrzyżowanie z ulicą Staszica.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Adamek Łukasz Data wytworzenia: 2018-03-14
  Na stronie biuletynu od: 2018-03-14 do 2018-03-17 Na podstawie: WZKO.5310.3.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2018-03-14 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 19. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 23 marca 2018r. w godzinach od 18:00 do 19:00 przed siedzibą Biura poselskiego PiS przy ul. Zamkowej 18-20 odbędzie się zgromadzenie publiczne.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Łukasz Adamek Data wytworzenia: 2018-03-20
  Na stronie biuletynu od: 2018-03-20 do 2018-03-23 Na podstawie: WZKO.5310.4.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2018-03-20 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 20. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 25 marca 2018r. w godzinach od 12:00 do 14:00 na Głównym Rynku w Kaliszu zostanie zorganizowane zgromadzenie publiczne. Zgromadzenie będzie uczczeniem rocznicy Traktatów Rzymskich 1957 roku.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Łukasz Adamek Data wytworzenia: 2018-03-21
  Na stronie biuletynu od: 2018-03-21 do 2018-03-25 Na podstawie: WZKO.5310.5.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2018-03-21 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 21. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia iż w Kaliszu w dniu 28 kwietnia br. w godz. 12.00-13.00 odbędzie się zgromadzenie: kładka dla pieszych na ul. Piłsudskiego.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2018-04-25
  Na stronie biuletynu od: 2018-04-25 do 2018-04-28 Na podstawie: WZKO.5310.7.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2018-04-25 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 22. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach , zawiadamia, iż w Kaliszu w dniu 12 maja 2018r. o godz. 16:00 zorganizowane będzie zgromadzenie ,które odbędzie się na placu Jana Pawła II ( przy pomniku).

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2018-05-08
  Na stronie biuletynu od: 2018-05-08 do 2018-05-12 Na podstawie: WZKO.5310.8.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2018-05-08 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 23. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 2 czerwca 2018 r. w godzinach 12.00 – 13.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy ul. J. Piłsudskiego w Kaliszu – kładka dla pieszych.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-05-30
  Na stronie biuletynu od: 2018-05-30 do 2018-06-02 Na podstawie: WZKO.5310.10.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-05-30 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 24. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 11.06.2018 r. o godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed budynkiem Sądu przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-06-08
  Na stronie biuletynu od: 2018-06-08 do 2018-06-11 Na podstawie: WZKO.5310.11.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-06-08 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 25. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 18.06.2018 r. o godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed budynkiem Sądu przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-06-08
  Na stronie biuletynu od: 2018-06-08 do 2018-06-18 Na podstawie: WZKO.5310.11.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-06-08 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 26. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 25.06.2018 r. o godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed budynkiem Sądu przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-06-08
  Na stronie biuletynu od: 2018-06-08 do 2018-06-25 Na podstawie: WZKO.5310.11.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-06-08 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 27. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 3.07.2018 r. o godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed budynkiem Sądu przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-06-08
  Na stronie biuletynu od: 2018-06-08 do 2018-07-03 Na podstawie: WZKO.5310.11.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-06-08 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 28. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 02 lipca 2018 r.o godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Sądzie Rejonowym przy Alei Wolności w Kaliszu

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Cierniak Leszek Data wytworzenia: 2018-06-28
  Na stronie biuletynu od: 2018-06-28 do 2018-07-02 Na podstawie: WZKO. 5310.14.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2018-06-28 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 29. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia, iż w dniu 09 lipca 2018 r. o godz. 19:00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed budynkiem Sądu Rejonowego przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2018-07-06
  Na stronie biuletynu od: 2018-07-06 do 2018-07-09 Na podstawie: WZKO.5310.15.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2018-07-06 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 30. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 16.07.2018 r. o godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed Sądem Rejonowym przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-07-10
  Na stronie biuletynu od: 2018-07-10 do 2018-07-16 Na podstawie: WZKO.5310.16.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-07-10 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 31. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 23.07.2018 r. o godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed Sądem Rejonowym przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-07-10
  Na stronie biuletynu od: 2018-07-10 do 2018-07-23 Na podstawie: WZKO.5310.16.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-07-10 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 32. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 30.07.2018 r. o godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed Sądem Rejonowym przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-07-10
  Na stronie biuletynu od: 2018-07-10 do 2018-07-30 Na podstawie: WZKO.5310.16.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-07-10 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 33. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 28 lipca 2018r. w godz. od 14:00 do godz. 17:00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Ratuszu na Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2018-07-21
  Na stronie biuletynu od: 2018-07-21 do 2018-07-28 Na podstawie: WZKO.5310.18.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Janaczyk Andrzej Data wprowadzenia: 2018-07-21 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 34. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 06 sierpnia 2018r. w godz. od 19:00 do godz. 20:00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed Sądem Rejonowym w al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2018-07-23
  Na stronie biuletynu od: 2018-07-23 do 2018-08-06 Na podstawie: WZKO.5310.19.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Janaczyk Andrzej Data wprowadzenia: 2018-07-23 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 35. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 06 sierpnia 2018r. w godz. od 19:00 do godz. 20:00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed Sądem Rejonowym w al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2018-07-23
  Na stronie biuletynu od: 2018-07-23 do 2018-08-02 Na podstawie: WZKO.5310.19.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Janaczyk Andrzej Data wprowadzenia: 2018-07-23 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): Kowalczyk Piotr Data modyfikacji: 2018-08-03
  Ogłoszenie skasował(-a): Kowalczyk Piotr Data skasowania: 2018-08-03 36. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art.22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 06.08.2018 r. w godz. 21:00 do ok. 22:15 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachem Sądu przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2018-07-25
  Na stronie biuletynu od: 2018-07-25 do 2018-08-06 Na podstawie: WZKO.5310.22.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2018-07-25 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 37. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia, iż w dniu 01 sierpnia 2018 r. w godz. od 16:30 do godz. 18:00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Ratuszu na Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2018-07-28
  Na stronie biuletynu od: 2018-07-28 do 2018-08-01 Na podstawie: WZKO.5310.25.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2018-07-28 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 38. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 27.08.2018 r. w godz. 21.00 do 22.15 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachem Sądu przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-08-07
  Na stronie biuletynu od: 2018-08-07 do 2018-08-27 Na podstawie: WZKO.5310.26.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-08-07 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 39. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 13.08.2018 r. w godz. 21.00 do 22.15 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachem Sądu przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-08-07
  Na stronie biuletynu od: 2018-08-07 do 2018-08-13 Na podstawie: WZKO.5310.26.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-08-07 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 40. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 20.08.2018 r. w godz. 21.00 do 22.15 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachem Sądu przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-08-07
  Na stronie biuletynu od: 2018-08-07 do 2018-08-20 Na podstawie: WZKO.5310.26.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-08-07 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 41. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 23 sierpnia 2018r. w godz. od 18:00 do 19:00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Ratuszu na Głównym Runku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Łukasz Adamek Data wytworzenia: 2018-08-20
  Na stronie biuletynu od: 2018-08-20 do 2018-08-23 Na podstawie: WZKO.5310.27.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2018-08-20 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 42. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 03.09.2018 w godz. od 20.00 do 21.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed budynkiem Sądu Rejonowego przy al. Wolności w Kaliszu

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech RAKOWSKI Data wytworzenia: 2018-08-30
  Na stronie biuletynu od: 2018-08-30 do 2018-09-03 Na podstawie: WZKO.5310.28.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2018-08-30 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 43. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 10 września 2018 r. w godz. od 20.00 do 21.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed budynkiem Sądu Rejonowego przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech RAKOWSKI Data wytworzenia: 2018-08-30
  Na stronie biuletynu od: 2018-08-30 do 2018-09-10 Na podstawie: WZKO.5310.28.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2018-08-30 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 44. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 17 września 2018 r. w godz. od 20.00 do 21.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed budynkiem Sądu Rejonowego przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech RAKOWSKI Data wytworzenia: 2018-08-30
  Na stronie biuletynu od: 2018-08-30 do 2018-09-17 Na podstawie: WZKO.5310.28.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2018-08-30 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 45. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 24 września 2018 r. w godz. od 20.00 do 21.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed budynkiem Sądu Rejonowego w Kaliszu przy Al. Wolności.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2018-09-11
  Na stronie biuletynu od: 2018-09-11 do 2018-09-24 Na podstawie: WZKO.5310.29.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2018-09-11 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 46. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 13 października 2018r. w godz. od 14:00 do godz. 15:00 zorganizowane będzie zgromadzenie w Kaliszu Al. Wolności (Villa Calisia).

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2018-09-16
  Na stronie biuletynu od: 2018-09-16 do 2018-10-13 Na podstawie: WZKO.5310.31.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Janaczyk Andrzej Data wprowadzenia: 2018-09-16 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): Kałużny Dominik Data skasowania: 2018-09-18 47. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 1 października 2018 r. od godz. 20 do godz. 21 przed siedzibą Sądu przy al. Wolności odbędzie się zgromadzenie publiczne.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2018-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2018-09-18 do 2018-10-01 Na podstawie: WZKO.5310.32.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2018-09-18 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 48. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 8 października 2018 r. od godz. 19 do godz. 21 przed siedzibą Sądu przy al. Wolności odbędzie się zgromadzenie publiczne.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2018-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2018-09-18 do 2018-10-08 Na podstawie: WZKO.5310.32.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2018-09-18 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): Kowalczyk Piotr Data modyfikacji: 2018-10-03
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 49. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 15 października 2018 r. od godz. 19 do godz. 21 przed siedzibą Sądu przy al. Wolności odbędzie się zgromadzenie publiczne.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2018-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2018-09-18 do 2018-10-15 Na podstawie: WZKO.5310.32.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2018-09-18 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): Kowalczyk Piotr Data modyfikacji: 2018-10-03
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 50. „Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 13 października 2018r. w od godz. 14.00 do godz.16.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się na Głównym Rynku w Kaliszu".

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): p.o.Naczelnika Wydziału WSSM - Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2018-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2018-09-18 do 2018-10-13 Na podstawie: WSSM. 5310.26.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2018-09-18 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 51. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 22.10.2018 r. w godz. 19.00 do 20.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed siedzibą Sądu przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-10-03
  Na stronie biuletynu od: 2018-10-03 do 2018-10-22 Na podstawie: WZKO.5310.33.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-10-03 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 52. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 29.10.2018 r. w godz. 19.00 do 20.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed siedzibą Sądu przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-10-03
  Na stronie biuletynu od: 2018-10-03 do 2018-10-29 Na podstawie: WZKO.5310.34.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-10-03 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 53. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 13.12.2018 r. o godz. 19.30 zorganizowane będzie zgromadzenie przed „Villa Calisia” przy al. Wolności w Kaliszu. Po złożeniu kwiatów przed gmachem Sądu, przynajmniej część uczestników zgromadzenia przejdzie ulicami: al.Wolności, ul.Śródmiejska, Główny Rynek (bez zajmowania pasa ruchu drogowego) na ulicę Zamkową, pod biura posłów partii PiS. Zgromadzenie trwać będzie około 30 minut.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-12-03
  Na stronie biuletynu od: 2018-12-03 do 2018-12-13 Na podstawie: WZKO.5310.36.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-12-03 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): Kałużny Dominik Data modyfikacji: 2018-12-11
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 54. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 15 grudnia 2018 r. o godz. 15.00 zorganizowane będzie zgromadzenie. Miejsce zgromadzenia: Kalisz, Główny Rynek 20. Zgromadzenie trwać będzie ok 40 min.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2018-12-12
  Na stronie biuletynu od: 2018-12-12 do 2018-12-16 Na podstawie: WZKO.5310.37.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2018-12-12 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 55. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art.22 ust. 5 ustawy z dnia 24 Lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia, iż w dniu 19 stycznia 2019 r. w godz. od 18:00 do 18:30 zorganizowane będzie zgromadzenie przed Villa Calisia w Alei Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2019-01-16
  Na stronie biuletynu od: 2019-01-16 do 2019-01-19 Na podstawie: WZKO.5310.4.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2019-01-16 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 56. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 27.01.2019 r. w godzinach 17.00 - 18.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed ratuszem przy Głównym Rynku 20 w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2019-01-21
  Na stronie biuletynu od: 2019-01-21 do 2019-01-27 Na podstawie: WZKO.5310.5.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2019-01-21 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 57. „Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art.7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 1 marca 2019 r. w godz. od 18.45 do godz. 19.15 zorganizowane będzie zgromadzenie na trasie: Franciszkańska - Śródmiejska - Główny Rynek - Zamkowa - Plac Jana Pawła II - Plac Kilińskiego - 3-go Maja w Kaliszu

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Z-ca Naczelnika WSSM - Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-02-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-02-18 do 2019-03-01 Na podstawie: WSSM.5310.4.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2019-02-18 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 58. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 15.04.2019 r w godz. od 16.00 do godz. 18.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Ratuszu na Głównym Rynku w Kaliszu

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2019-04-12
  Na stronie biuletynu od: 2019-04-12 do 2019-04-16 Na podstawie: WZKO.5310.7.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2019-04-12 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 59. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 8 maja 2019r. w godz. od 10.45 do godz. 15.00 zorganizowane będzie zgromadzenie na trasie: Śródmiejska i Kościuszki do Centrum Księdza Orione, ul. Kościuszki 24

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Tomasz Rogoziński Data wytworzenia: 2019-04-16
  Na stronie biuletynu od: 2019-04-17 do 2019-05-08 Na podstawie: WSSM.5310.5.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-04-17 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 60. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 16 maja 2019r. w godz. od 11.50 do godz. 12.50 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Ratuszu ,ul. Główny Rynek 20 w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Tomasz Rogoziński Data wytworzenia: 2019-05-09
  Na stronie biuletynu od: 2019-05-10 do 2019-05-16 Na podstawie: WSSM.5310.8.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-05-10 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 61. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 25.07.2019 r. o godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed „Villa Calisia” przy al. Wolności w Kaliszu. Zgromadzenie trwać będzie około 30 minut.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2019-07-22
  Na stronie biuletynu od: 2019-07-22 do 2019-07-25 Na podstawie: WZKO.5310.8.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2019-07-22 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 62. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2019-08-22
  Na stronie biuletynu od: 2019-08-22 do 2019-09-21 Na podstawie: WZKO. 5310.9.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2019-08-22 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 63. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Moście Trybunalskim w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Tomasz Rogoziński Data wytworzenia: 2019-08-29
  Na stronie biuletynu od: 2019-08-30 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.36.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-08-30 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 64. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 14.00 do godz. 18.00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Tomasz Rogoziński Data wytworzenia: 2019-08-29
  Na stronie biuletynu od: 2019-08-30 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.38.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-08-30 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 65. PREZYDENT MIASTA KALISZA ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ Prezydent Miasta Kalisza zawiadamia, że zgodnie z art. 89 §1 w związku z art. 91 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz z art. 13 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631) na dzień 5 września 2019 r. (czwartek) o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza, ul. Główny Rynek 20 - Sala Recepcyjna Ratusza, wyznaczona zostaje rozprawa administracyjna w sprawie uzgodnienia interesu stron w przedmiocie miejsca lub czasu zgromadzeń zgłoszonych na dzień 22 września 2019 r. W rozprawie mogą uczestniczyć organizatorzy zgromadzeń (osobiście lub przez swojego pełnomocnika), które zostały prawidłowo zgłoszone do Prezydenta Miasta Kalisza. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę. Niestawienie się organizatora zgromadzenia na rozprawę nie wstrzymuje jej przebiegu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-02
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-02 do 2019-09-03 Na podstawie: e-mail
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-02 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 66. WSSM.5310.52.2019
  Kalisz, 4 września 2019 r.
  ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ – ZMIANA TERMINU

  Prezydent Miasta Kalisza zawiadamia, że wyznaczona na dzień 5 września 2019 r. (czwartek) o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza rozprawa administracyjna w sprawie uzgodnienia interesu stron w przedmiocie miejsca lub czasu zgromadzenia zgłoszonego na dzień 22 września 2019r. zostaje odwołana. Nowy termin rozprawy zostaje wyznaczony na dzień 16 września 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 15.00 w budynku Villa Calisia, al. Wolności 4. W rozprawie mogą uczestniczyć organizatorzy zgłoszonych do Prezydenta Miasta Kalisza zgromadzeń (osobiście lub przez swojego pełnomocnika). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na rozprawę w dniu 5 września, zachowuje ono ważność na rozprawie w dniu 16 września, chyba że zostanie wcześniej odwołane. Niestawienie się organizatora zgromadzenia na rozprawę nie wstrzymuje jej przebiegu.

  Podstawa prawna: Art. 89 §1 w związku z art. 91 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz z art. 13 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631).

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.52.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 67. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: Most Reformacki w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.14.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 68. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: Plac Św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.15.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 69. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Targowej i Franciszkańskiej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.16.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 70. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: Most Kamienny w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.17.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 71. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: fontanna Noce i Dnie w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.18.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 72. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Alei Wolności i Placu W. Bogusławskiego w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.19.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 73. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Bankowej i Teatralnej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.20.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 74. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: pomnik Stefana Szolca w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.22.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 75. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: pomnik Marii Konopnickiej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.23.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 76. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Św. Stanisława i Główny Rynek w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.25.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 77. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Alei Wolności i Placu W. Bogusławskiego w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.27.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 78. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: pomnik Adama Asnyka w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.32.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 79. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Ułańskiej i Nowy Świat w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.28.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 80. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Parczewskiego i Szklarskiej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.31.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 81. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: Główny Rynek w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.35.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 82. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 14.30 do godz. 17.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Śródmiejskiej i Alei Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.13.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 83. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: Most Reformacki w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.14.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 84. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: Plac Św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.15.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 85. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Targowej i Franciszkańskiej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.16.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 86. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: Most Kamienny w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.17.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 87. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: fontanna Noce i Dnie w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.18.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 88. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Alei Wolności i Placu W. Bogusławskiego w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.19.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 89. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Bankowej i Teatralnej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.20.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 90. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Wał Staromiejski i Bankowej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.21.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 91. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: pomnik Stefana Szolca w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.22.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 92. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: pomnik Marii Konopnickiej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.23.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 93. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Zacisze i Ułańskiej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.24.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 94. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Św. Stanisława i Główny Rynek w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.25.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 95. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Kolegialnej i Łaziennej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.26.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 96. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Alei Wolności i Placu W. Bogusławskiego w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.27.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 97. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Ułańskiej i Nowy Świat w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.28.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 98. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Złotej i Śródmiejskiej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.29.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 99. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: zegar na Rogatce w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.30.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 100. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Parczewskiego i Szklarskiej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.31.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 101. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: pomnik Adama Asnyka w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.32.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 102. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: Plac Kilińskiego w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.33.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 103. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Rzeźniczej i Sukienniczej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.34.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 104. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: Główny Rynek w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.35.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 105. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 15.00 do godz. 17.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się na trasie: Planty – skrzyżowanie ulic Kanonickiej i Babina – przystanek autobusu turystycznego – Nowy Rynek od strony Galerii Tęcza – ul. 3. Maja – Plac Kilińskiego – Plac Jana Pawła II – Zamkowa – Główny Rynek – Śródmiejska – Rogatka – pomnik Marii Konopnickiej (skrzyżowanie ulic Nowy Świat – Ułańska – Legionów) w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.37.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 106. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 15.00 do godz. 17.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się na trasie: Planty – skrzyżowanie ulic Kanonickiej i Babina – przystanek autobusu turystycznego – Nowy Rynek od strony Galerii Tęcza – ul. 3. Maja – Plac Kilińskiego – Plac Jana Pawła II – Zamkowa – Główny Rynek – Śródmiejska – Rogatka – Nowy Świat –pomnik Marii Konopnickiej (skrzyżowanie ulic Nowy Świat – Ułańska – Legionów) w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.39.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 107. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 15.00 do godz. 17.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się na trasie: ul. Stawiszyńska 2 (skrzyżowanie ulic Stawiszyńskiej, 3. Maja, Warszawskiej) – Plac Kilińskiego – Plac Jana Pawła II – Zamkowa – Główny Rynek – Śródmiejska – Rogatka w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.40.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 108. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 15.00 do godz. 17.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się na trasie: Planty – skrzyżowanie ulic Kanonickiej i Babina – przystanek autobusu turystycznego – Nowy Rynek od strony Galerii Tęcza – ul. 3. Maja – Plac Kilińskiego – Plac Jana Pawła II – Zamkowa – Główny Rynek – Śródmiejska – Rogatka – pomnik Marii Konopnickiej (skrzyżowanie ulic Nowy Świat – Ułańska – Legionów) w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.41.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 109. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 15.00 do godz. 17.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: Plac Świętego Józefa (przy pomniku Jana Pawła II) w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.42.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 110. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 15.00 do godz. 17.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się na trasie: Planty – skrzyżowanie ulic Kanonickiej i Babina – przystanek autobusu turystycznego – Nowy Rynek od strony Galerii Tęcza – ul. 3. Maja – Plac Kilińskiego – Plac Jana Pawła II – Zamkowa – Główny Rynek – Śródmiejska – Rogatka – Nowy Świat –pomnik Marii Konopnickiej (skrzyżowanie ulic Nowy Świat – Ułańska – Legionów) w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.43.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 111. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 15.00 do godz. 17.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się na trasie: Planty – skrzyżowanie ulic Kanonickiej i Babina – przystanek autobusu turystycznego – Nowy Rynek od strony Galerii Tęcza – ul. 3. Maja – Plac Kilińskiego – Plac Jana Pawła II – Zamkowa – Główny Rynek – Śródmiejska – Rogatka – Nowy Świat –pomnik Marii Konopnickiej (skrzyżowanie ulic Nowy Świat – Ułańska – Legionów) w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.44.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 112. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 14.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Harcerska i Śródmiejska w Kaliszu (chodnik).

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.48.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 113. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 14.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Nowy Świat i Ułańska w Kaliszu (chodnik obok pomnika Marii Konopnickiej).

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.49.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 114. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 20 września 2019r. w godz. od 15.30 do godz. 17.30 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się na Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-05
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-05 do 2019-09-20 Na podstawie: WSSM. 5310.53.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-05 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 115. Prezydent Miasta Kalisza zakazuje organizacji zgromadzenia planowanego w Kaliszu na dzień 22 września 2019 r. w godzinach 11.00 do 19.00, którego celem jest „Propagowanie bezpieczeństwa w sieci internetowej”. Decyzja:Decyzja: zobacz decyzja WSSM.5310.30.2019 - plik PDF

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-17
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-17 do 2019-12-17 Na podstawie: WSSM.5310.30.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-17 16:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 116. Prezydent Miasta Kalisza zakazuje organizacji zgromadzenia planowanego w Kaliszu na dzień 22 września 2019 r. w godzinach 11.00 do 19.00, którego celem jest „Pikieta promująca introdukcję orangutana sumatrzańskiego (Pongo abelii) na tereny Polski”.
  Decyzja:
  zobacz decyzja WSSM.5310.18.2019 - plik PDF

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-17
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-17 do 2019-12-17 Na podstawie: WSSM.5310.18.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-17 16:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 117. Prezydent Miasta Kalisza zakazuje organizacji zgromadzenia planowanego w Kaliszu na dzień 22 września 2019 r. w godzinach 11.00 do 19.00, którego celem jest „Spotkanie fanów bajki „Gumisie””.
  Zobacz decyzja: WSSM.5310.35.2019 - plik PDF

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-17
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-17 do 2019-12-17 Na podstawie: WSSM.5310.35.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-17 16:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 118. Prezydent Miasta Kalisza zakazuje organizacji zgromadzenia planowanego w Kaliszu na dzień 22 września 2019 r. w godzinach 11.00 do 19.00, którego celem jest „Obrona złotego przed walutą euro”.
  Zobacz decyzja: WSSM.5310.29.2019 - plik PDF

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-17
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-17 do 2019-12-17 Na podstawie: WSSM.5310.29.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-17 16:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 119. Prezydent Miasta Kalisza zakazuje organizacji zgromadzenia planowanego w Kaliszu na dzień 22 września 2019 r. w godzinach 11.00 do 19.00, którego celem jest „Upamiętnienie drastycznego wydarzenia jakim było zakończenie produkcji Fiata 126p 22 września 1997 roku”.
  Zobacz decyzja: WSSM.5310.23.2019 - plik PDF

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-17
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-17 do 2019-12-17 Na podstawie: WSSM.5310.23.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-17 16:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 120. Prezydent Miasta Kalisza zakazuje organizacji zgromadzenia planowanego w Kaliszu na dzień 22 września 2019 r. w godzinach 11.00 do 19.00, którego celem jest „Pikieta promująca właściwości zdrowotne Topinamburu (Helianthus tuberosus L)”.
  Zobacz decyzja: WSSM.5310.22.2019 - plik PDF

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-17
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-17 do 2019-12-17 Na podstawie: WSSM.5310.22.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-17 16:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 121. Prezydent Miasta Kalisza zakazuje organizacji zgromadzenia planowanego w Kaliszu na dzień 22 września 2019 r. w godzinach 11.00 do 19.00, którego celem jest „Manifestacja radości z okazji premiery Cyberpunka”.
  Zobacz decyzja: WSSM.5310.28.2019 - plik PDF

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-12-17
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-17 do 2019-12-17 Na podstawie: WSSM.5310.28.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-17 16:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 122. Prezydent Miasta Kalisza zakazuje organizacji zgromadzenia planowanego w Kaliszu na dzień 22 września 2019 r. w godzinach 11.00 do 19.00, którego celem jest „Pikieta Miłośników twórczości Chopina” .
  Zobacz decyzja: WSSM.5310.14.2019 - plik PDF

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-17
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-17 do 2019-12-17 Na podstawie: WSSM.5310.14.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-17 16:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 123. Prezydent Miasta Kalisza zakazuje organizacji zgromadzenia planowanego w Kaliszu na dzień 22 września 2019 r. w godzinach 11.00 do 19.00, którego celem jest „Modlitwa przebłagalna i wynagradzająca za grzechy wołające o pomstę do nieba” .
  Zobacz decyzja: WSSM.5310.17.2019 - plik PDF

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-18 do 2019-12-18 Na podstawie: WSSM.5310.17.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 124. Prezydent Miasta Kalisza zakazuje organizacji zgromadzenia planowanego w Kaliszu na dzień 22 września 2019 r. w godzinach 15.00 do 17.00, którego celem jest „Wyrażenie solidarności i szacunku dla pracy kaliskich strażników miejskich”.
  Zobacz decyzja: WSSM.5310.42.2019 - plik PDF

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-18 do 2019-12-18 Na podstawie: WSSM.5310.42.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 125. Prezydent Miasta Kalisza zakazuje organizacji zgromadzenia planowanego w Kaliszu na dzień 22 września 2019 r. w godzinach 11.00 do 19.00, którego celem jest „Pikieta w obronie tradycyjnych wartości” .
  Zobacz decyzja: WSSM.5310.33.2019 - plik PDF

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-18 do 2019-12-18 Na podstawie: WSSM.5310.33.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 126. Prezydent Miasta Kalisza zakazuje organizacji zgromadzenia planowanego w Kaliszu na dzień 22 września 2019 r. w godzinach 11.00 do 19.00, którego celem jest „Pikieta fanów muzyki alternatywnej” .
  Zobacz decyzja: WSSM.5310.16.2019 - plik PDF

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-18 do 2019-12-18 Na podstawie: WSSM.5310.16.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 127. Prezydent Miasta Kalisza informuje, że organizator zgromadzenia złożył oświadczenie o rezygnacji z organizacji zgromadzenia planowanego na dzień 22 września 2019 r.  w godz. od 14.30 do godz. 17.00 w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Śródmiejskiej i Alei Wolności w Kaliszu – w związku z organizacją w tym samym czasie i miejscu innego zgromadzenia zgłoszonego przez /Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429) oraz art. 15 ust. 3 ustawy z ustawy z 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), jawność wyłączył Janusz Sibiński – zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-18 do 2019-11-21 Na podstawie: WSSM.5310.13.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:30:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 128. Prezydent Miasta Kalisza informuje, że organizator zgromadzenia złożył oświadczenie o rezygnacji z organizacji zgromadzenia planowanego na dzień 22 września 2019 r. w godz. od 15.00 do godz. 17.00 na trasie: Planty – skrzyżowanie ulic Kanonickiej i Babina – przystanek autobusu turystycznego – Nowy Rynek od strony Galerii Tęcza – ul. 3. Maja – Plac Kilińskiego – Plac Jana Pawła II – Zamkowa – Główny Rynek – Śródmiejska – Rogatka – pomnik Marii Konopnickiej (skrzyżowanie ulic Nowy Świat – Ułańska – Legionów) w Kaliszu – w związku z organizacją w tym samym czasie i miejscu innego zgromadzenia zgłoszonego przez /Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429) oraz art. 15 ust. 3 ustawy z ustawy z 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), jawność wyłączył Janusz Sibiński – zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-18 do 2019-11-21 Na podstawie: WSSM.5310.37.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:30:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 129. Prezydent Miasta Kalisza informuje, że organizator zgromadzenia złożył oświadczenie o rezygnacji z organizacji zgromadzenia planowanego na dzień 22 września 2019 r. w godz. od 15.00 do godz. 17.00 w następującym miejscu: Główny Rynek w Kaliszu – w związku z organizacją w tym samym czasie i miejscu innego zgromadzenia zgłoszonego przez /Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429) oraz art. 15 ust. 3 ustawy z ustawy z 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), jawność wyłączył Janusz Sibiński – zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-18 do 2019-11-21 Na podstawie: WSSM.5310.38.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:30:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 130. Prezydent Miasta Kalisza informuje, że organizator zgromadzenia złożył oświadczenie o rezygnacji z organizacji zgromadzenia planowanego na dzień 22 września 2019 r. w godz. od 15.00 do godz. 17.00 na trasie: Planty – skrzyżowanie ulic Kanonickiej i Babina – przystanek autobusu turystycznego – Nowy Rynek od strony Galerii Tęcza – ul. 3. Maja – Plac Kilińskiego – Plac Jana Pawła II – Zamkowa – Główny Rynek – Śródmiejska – Rogatka – Nowy Świat –pomnik Marii Konopnickiej (skrzyżowanie ulic Nowy Świat – Ułańska – Legionów) w Kaliszu – w związku z organizacją w tym samym czasie i miejscu innego zgromadzenia zgłoszonego przez /Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429) oraz art. 15 ust. 3 ustawy z ustawy z 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), jawność wyłączył Janusz Sibiński – zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-18 do 2019-11-21 Na podstawie: WSSM.5310.39.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:30:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 131. Prezydent Miasta Kalisza informuje, że organizator zgromadzenia złożył oświadczenie o rezygnacji z organizacji zgromadzenia planowanego na dzień dniu 22 września 2019 r. w godz. od 15.00 do godz. 17.00 na trasie: ul. Stawiszyńska 2 (skrzyżowanie ulic Stawiszyńskiej, 3. Maja, Warszawskiej) – Plac Kilińskiego – Plac Jana Pawła II – Zamkowa – Główny Rynek – Śródmiejska – Rogatka w Kaliszu – w związku z organizacją w tym samym czasie i miejscu innego zgromadzenia zgłoszonego przez /Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429) oraz art. 15 ust. 3 ustawy z ustawy z 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), jawność wyłączył Janusz Sibiński – zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-18 do 2019-11-21 Na podstawie: WSSM.5310.40.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:30:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 132. Prezydent Miasta Kalisza informuje, że organizator zgromadzenia złożył oświadczenie o rezygnacji z organizacji zgromadzenia planowanego na dzień 22 września 2019 r. w godz. od 15.00 do godz. 17.00 na trasie: Planty – skrzyżowanie ulic Kanonickiej i Babina – przystanek autobusu turystycznego – Nowy Rynek od strony Galerii Tęcza – ul. 3. Maja – Plac Kilińskiego – Plac Jana Pawła II – Zamkowa – Główny Rynek – Śródmiejska – Rogatka – pomnik Marii Konopnickiej (skrzyżowanie ulic Nowy Świat – Ułańska – Legionów) w Kaliszu – w związku z organizacją w tym samym czasie i miejscu innego zgromadzenia zgłoszonego przez /Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429) oraz art. 15 ust. 3 ustawy z ustawy z 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), jawność wyłączył Janusz Sibiński – zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-18 do 2019-11-21 Na podstawie: WSSM.5310.41.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:30:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 133. Prezydent Miasta Kalisza informuje, że organizator zgromadzenia złożył oświadczenie o rezygnacji z organizacji zgromadzenia planowanego na dzień 22 września 2019 r. w godz. od 15.00 do godz. 17.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się na trasie: Planty – skrzyżowanie ulic Kanonickiej i Babina – przystanek autobusu turystycznego – Nowy Rynek od strony Galerii Tęcza – ul. 3. Maja – Plac Kilińskiego – Plac Jana Pawła II – Zamkowa – Główny Rynek – Śródmiejska – Rogatka – Nowy Świat –pomnik Marii Konopnickiej (skrzyżowanie ulic Nowy Świat – Ułańska – Legionów) w Kaliszu – w związku z organizacją w tym samym czasie i miejscu innego zgromadzenia zgłoszonego przez /Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429) oraz art. 15 ust. 3 ustawy z ustawy z 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), jawność wyłączył Janusz Sibiński – zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-18 do 2019-11-21 Na podstawie: WSSM.5310.43.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:30:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 134. Prezydent Miasta Kalisza informuje, że organizator zgromadzenia złożył oświadczenie o rezygnacji z organizacji zgromadzenia planowanego na dzień 22 września 2019 r. w godz. od 14.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Harcerska i Śródmiejska w Kaliszu (chodnik) – w związku z organizacją w tym samym czasie i miejscu innego zgromadzenia zgłoszonego przez /Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429) oraz art. 15 ust. 3 ustawy z ustawy z 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), jawność wyłączył Janusz Sibiński – zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-18 do 2019-11-21 Na podstawie: WSSM.5310.48.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:30:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 135. Prezydent Miasta Kalisza informuje, że organizator zgromadzenia złożył oświadczenie o rezygnacji z organizacji zgromadzenia planowanego na dzień 22 września 2019 r. w godz. od 14.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Nowy Świat i Ułańska w Kaliszu (chodnik obok pomnika Marii Konopnickiej) – w związku z organizacją w tym samym czasie i miejscu innego zgromadzenia zgłoszonego przez /Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429) oraz art. 15 ust. 3 ustawy z ustawy z 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), jawność wyłączył Janusz Sibiński – zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-18 do 2019-11-21 Na podstawie: WSSM.5310.49.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:30:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 136. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 27 czerwca 2020r w godz. Od 16.00 do 20.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w Parku Miejskim w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2020-06-18 do 2020-06-27 Na podstawie: WSSM.5310.7.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 14:19:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 137. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 Lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 12.00 do godz. 18.00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Placu Świętego Józefa (zatoczka , parking) w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2019-09-20
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-20 do 2019-09-22 Na podstawie: WZKO.5310.13.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2019-09-20 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 138. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 18.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed Sądem Rejonowym przy Alei Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Data wytworzenia: 2019-11-16
  Na stronie biuletynu od: 2019-11-16 do 2019-11-19 Na podstawie: WZKO.5310.14.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2019-11-16 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 139. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 30 listopada 2019r. w godz. od 11.00 do godz. 13.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się przy ul. Stawiszyńskiej na skrzyżowaniu z ulicą Chełmońskiego w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-11-22
  Na stronie biuletynu od: 2019-11-22 do 2019-11-30 Na podstawie: WSSM.5310.57.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-11-22 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 140. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art 22 ust 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 1 grudnia 2019 r. w godz. od 16.00 do godz. 16.30 zorganizowane będzie zgromadzenie przed Sądem Rejonowym w Kaliszu, na Alei Wolności.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2019-11-27
  Na stronie biuletynu od: 2019-11-27 do 2019-12-02 Na podstawie: WZKO.5310.16.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2019-11-27 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 141. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 14 lutego 2020 r. w godz. od 18.00 do godz. 19.30 zorganizowane będzie zgromadzenie na Placu Bogusławskiego pod Teatrem w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2020-02-03
  Na stronie biuletynu od: 2020-02-03 do 2020-02-14 Na podstawie: WZKO.5310.2.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Janaczyk Andrzej Data wprowadzenia: 2020-02-03 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 142. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 18 lutego 2020 r. w godz. od 17.30 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie na Placu Św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2020-02-12
  Na stronie biuletynu od: 2020-02-12 do 2020-02-18 Na podstawie: WZKO.5310.3.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Janaczyk Andrzej Data wprowadzenia: 2020-02-12 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 143. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 17 marca 2020 r. w godz. od 17.30 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie na Pl. św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Cierniak Leszek Data wytworzenia: 2020-03-13
  Na stronie biuletynu od: 2020-03-13 do 2020-03-17 Na podstawie: WZKO.5310.4.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2020-03-13 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 144. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 4.06.2020 r. w godz. 19.00 - 20.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2020-06-01
  Na stronie biuletynu od: 2020-06-01 do 2020-06-04 Na podstawie: WZKO.5310.5.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2020-06-01 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 145. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 08 czerwca 2020 r. w godz. od 18.00 do 20.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed Sądem Rejonowym w Kalisz przy Al. Wolności 13

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2020-06-03
  Na stronie biuletynu od: 2020-06-03 do 2020-06-08 Na podstawie: WZKO. 5310.6.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2020-06-03 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 146. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 16 czerwca 2020 r. godzinach od 17.30 do 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie na Pl. św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2020-06-14
  Na stronie biuletynu od: 2020-06-14 do 2020-06-16 Na podstawie: WZKO. 5310.7.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2020-06-14 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 147. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 18.00 zorganizowane będzie zgromadzenie publiczne przy Ratuszu, na Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2020-06-15
  Na stronie biuletynu od: 2020-06-15 do 2020-06-19 Na podstawie: WZKO.5310.8.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2020-06-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 148. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 18.30 zorganizowane będzie zgromadzenie na ulicy Śródmiejskiej, na odcinku od Mostu Kamiennego do Głównego Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2020-06-22
  Na stronie biuletynu od: 2020-06-22 do 2020-06-25 Na podstawie: WZKO. 5310.10.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2020-06-22 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 149. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 4 lipca 2020 r. w godz. od 10.00 do godz. 13.00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Głównym Rynku 20 w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2020-07-01
  Na stronie biuletynu od: 2020-07-01 do 2020-07-04 Na podstawie: WZKO.5310.11.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Janaczyk Andrzej Data wprowadzenia: 2020-07-01 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 150. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 21 lipca 2020 r. w godz. od 17.30 do godz. 18.30 zorganizowane będzie zgromadzenie przy placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2020-07-16
  Na stronie biuletynu od: 2020-07-16 do 2020-07-22 Na podstawie: WZKO.5310.12.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2020-07-16 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 151. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 24 lipca 2020 r. w godz. od 17.30 do godz. 18.30 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Ratuszu na Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2020-07-21
  Na stronie biuletynu od: 2020-07-21 do 2020-07-25 Na podstawie: WZKO.5310.13.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2020-07-21 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 152. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 26 lipca 2020r w godz. od 16.00 do 17.30 zorganizowane będzie zgromadzenie na trasie: Rogatka – Śródmiejska – Złoty Róg – Aleja Wolności – Sukiennicza – Kazimierzowska – Śródmiejska – Główny Rynek - Zamkowa – Pl. Św. Józefa – budynek Prokuratury w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik WSSM - Tomasz Rogoziński Data wytworzenia: 2020-07-21
  Na stronie biuletynu od: 2020-07-21 do 2020-08-21 Na podstawie: WSSM.5310.13.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2020-07-22 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 153. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 01 sierpnia 2020r w godz. od 16.00 do 20.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w Parku Miejskim w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik WSSM - Tomasz Rogoziński Data wytworzenia: 2020-07-23
  Na stronie biuletynu od: 2020-07-23 do 2020-07-31 Na podstawie: WSSM.5310.15.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2020-07-23 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 154. Opinia Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca zamiaru zorganizowania w dniu 01 sierpnia 2020 r. w godz. 16:00 – 20:00 w Parku Miejskim w Kaliszu zgromadzenia publicznego pn. Piknik „Młodzi na trawie” Pobierz plik

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): WIELKOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY Data wytworzenia: 2020-07-31
  Na stronie biuletynu od: 2020-07-31 do 2020-08-14 Na podstawie: DN-HK.9011.466.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Walczak Piotr Data wprowadzenia: 2020-07-31 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 155. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 10 sierpnia 2020 r. w godz. od 18.00 do 20.00 zorganizowane będzie zgromadzenie na placu przed pomnikiem Marii Konopnickiej w Kaliszu na ul. Ułańska 9.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Cierniak Leszek Data wytworzenia: 2020-08-08
  Na stronie biuletynu od: 2020-08-08 do 2020-08-10 Na podstawie: WZKO. 5310.15.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2020-08-08 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 156. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 18 sierpnia 2020 r. w godz. od 17.30 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie przy placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2020-08-14
  Na stronie biuletynu od: 2020-08-14 do 2020-08-19 Na podstawie: WZKO.5310.16.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2020-08-14 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 157. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 20 sierpnia 2020 r. o godzinie 19:00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Łukasz Adamek Data wytworzenia: 2020-08-18
  Na stronie biuletynu od: 2020-08-17 do 2020-08-21 Na podstawie: WZKO.5310.17.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2020-08-18 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 158. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 20 września 2020r w godz. od 15.00 do 17.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się przy Głównym Rynku przed kaliskim Ratuszem.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Z-ca Naczelnika Wydziału - Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2020-09-11
  Na stronie biuletynu od: 2020-09-11 do 2020-09-20 Na podstawie: WSSM.5310.19.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2020-09-11 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 159. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 15 września 2020 r. w godz. od 17.30 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie na pl. św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2020-09-12
  Na stronie biuletynu od: 2020-09-12 do 2020-09-15 Na podstawie: WZKO. 5310.21.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2020-09-12 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 160. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.), oraz § 25 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 15 września 2020 r. o godz. 17.30 na placu św. Józefa w Kaliszu, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 2020 r. Zgodnie bowiem z § 25 ust. 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 25 ust. 2, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 24.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Data wytworzenia: 0000-00-00
  Na stronie biuletynu od: 2020-09-14 do 2020-09-15 Na podstawie: DN-HK.9011.611.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2020-09-14 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 161. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art.5, ust.1, pkt.8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r., poz.59 ze zm.), oraz §25 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz.1356 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego pn. „Tęczowy Kalisz” w dniu 20 września 2020r. w godz. od 15.00 do 17.00 przed kaliskim Ratuszem, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 2020 r. Zgodnie bowiem z §25 ust. 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl §25 ust.2, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami §24.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Data wytworzenia: 2020-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2020-09-18 do 2020-09-30 Na podstawie:
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2020-09-18 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 162. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 25 września 2020r w godz. od 11.00 do 13.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które rozpocznie się przy skwerze "Rozmarek" przy ul. Targowej a następnie przejdzie ulicami: Złota, Główny Rynek, Kanonicka, Grodzka, Plac Św. Józefa, Kolegialna, Łazienna, Kadecka, Kazimierzowska, Most Trybunalski, Aleja Wolności i zakończy prz Placu Bogusławskiego.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych - Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2020-09-21
  Na stronie biuletynu od: 2020-09-21 do 2020-09-30 Na podstawie:
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2020-09-21 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 163. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 20 października 2020 r. w godz. od 17.30 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie przy placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2020-10-17
  Na stronie biuletynu od: 2020-10-17 do 2020-10-20 Na podstawie: WZKO.5310.23.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2020-10-17 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: ---

Wykaz aktualnych zgromadzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 354 887 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 30 październik 2020 o godz. 13:40   kontakt: agoral@um.kalisz.pl