Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Zgromadzenia publiczne - wszystkie tryby 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl

Dane będą przetwarzane w celu przyjęcia zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia i przeprowadzenia uproszczonego postępowania w tej sprawie zgodnie z przepisami ustawy Prawo o zgromadzeniach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponieważ Prezydent Miasta Kalisza zobowiązany jest stosować rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki” stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenia. W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo żądania od Prezydenta Miasta Kalisza dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze dane są niepoprawne lub niekompletne, macie Państwo prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Prawem Waszym jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych (imię i nazwisko, numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt) jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przyjęcia zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania. Numer telefonu do zgłaszania zgromadzeń w trybie uproszczonym: +48 62 7654439 Adres poczty elektronicznej do zgłaszania zgromadzeń w trybie uproszczonym: zgromadzenia.mczk@um.kalisz.pl
Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco
  Liczba zarejestrowanych zgromadzeń: 338
 1. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 17 lipca 2024 r. w godz. od 17:00 do godz. 17:45 zorganizowane będzie zgromadzenie na pl. św. Józefa.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): WZKiSO - Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2024-07-12
  Na stronie biuletynu od: 2024-07-15 do 2024-07-18 Na podstawie: WZKO.5310.33.2024
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-07-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 2. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2024 r. w godz. od 17:00 do godz. 19:00 zorganizowane będzie zgromadzenie na pl. św. Józefa.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): WZKiSO - Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2024-07-08
  Na stronie biuletynu od: 2024-07-09 do 2024-07-12 Na podstawie: WZKO.5310.31.2024
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-07-09 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 3. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 19 lipca 2024r. w godz. od 20.30 do 21.45 zorganizowane będzie zgromadzenie na Placu przy Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnika WSSM Tomasza Rogozińskiego Data wytworzenia: 2024-07-01
  Na stronie biuletynu od: 2024-07-02 do 2024-08-01 Na podstawie: WSSM.5310.26.2024
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-07-02 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 4. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2024 r. w godz. od 17:15 do godz. 18:00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Placu Św Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): WZKiSO Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2024-06-14
  Na stronie biuletynu od: 2024-06-17 do 2024-06-19 Na podstawie: WZKO.5310.28.2024
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-14 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 5. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 23 czerwca 2024r. w godz. od 16.00 do 19.00 zorganizowane będzie w Kaliszu zgromadzenie w Parku Miejskim na Polanie przy rzeźbie „Spoczywająca”.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnika WSSM Janusza Sibińskiego Data wytworzenia: 2024-06-07
  Na stronie biuletynu od: 2024-06-07 do 2024-07-07 Na podstawie: WSSM.5310.24.2024
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-06-07 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 6. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 3 czerwca 2024 r. w godz. od 16:40 do godz. 21:00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): WZKiSO Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2024-05-28
  Na stronie biuletynu od: 2024-05-28 do 2024-06-03 Na podstawie: WZKO.5310.27.2024
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-05-28 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 7. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 10 czerwca 2024r. w godz. od 11.00 do 12.00 zorganizowane będzie w Kaliszu zgromadzenie rozpoczynające się przy ul. T. Kościuszki następnie przejście ulicami: Krótką, Śródmiejską do Głównego Rynku

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnika WSSM Janusza Sibińskiego Data wytworzenia: 2024-05-15
  Na stronie biuletynu od: 2024-05-15 do 2024-07-15 Na podstawie: WSSM.5310.21.2024
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-05-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 8. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 03 czerwca 2024 r. w godz. od 15:30 do godz. 16:30 zorganizowane będzie zgromadzenie przy kaliskim Ratuszu ul. Główny Rynek 20.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): WZKiSO Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2024-05-15
  Na stronie biuletynu od: 2024-05-15 do 2024-06-03 Na podstawie: WZKO.5310.22.2024
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-05-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 9. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 17 maja 2024r. w godz. od 10.45 do 15.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które rozpocznie się przy Ratuszu na Głównym Rynku następnie przemarsz ulicą Śródmiejską do Centrum Ks.Orione przy ulicy Kościuszki 24.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnika WSSM Janusza Sibińskiego Data wytworzenia: 2024-05-13
  Na stronie biuletynu od: 2024-05-14 do 2024-06-13 Na podstawie: WSSM.5310.19.2024
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Witold Michalak Data wprowadzenia: 2024-05-13 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 10. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art.22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 15 maja 2024r. w godz. od 17:15 do godz. 18:00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Placu Św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Leszek Cierniak - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Data wytworzenia: 2024-05-09
  Na stronie biuletynu od: 2024-05-10 do 2024-05-15 Na podstawie: WZKO.5310.21.2024
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-05-10 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 11. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 17 kwietnia 2024r. w godz. od 17:15 do godz. 18:00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Placu Św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Data wytworzenia: 2024-04-15
  Na stronie biuletynu od: 2024-04-15 do 2024-05-17 Na podstawie: WZKO.5310.19.2024
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-04-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 12. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art.7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 04 kwietnia 2024r. w godz. od 10.00 do 15.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które rozpocznie się przy Placu Świętego Józefa następnie przemarsz ulicami z przystankami ok.30 min. przy ul. Zamkowej 18/20, Mariańskiej 5, Chopina 1A, Górnośląska 69A następnie powrót na ulicę Zamkową.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Krystyna Łukowska Data wytworzenia: 2024-04-02
  Na stronie biuletynu od: 2024-04-02 do 2024-04-04 Na podstawie: WZKO.5310.12.2024
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-04-02 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 13. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art.22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 28 marca 2024r. w godz. od 13:00 do godz. 16:00 zorganizowane będzie zgromadzenie na terenie placu przy ul. Marka (okolice mostu Księżnej Jolanty - os. Piwonice) w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2024-03-25
  Na stronie biuletynu od: 2024-03-25 do 2024-03-29 Na podstawie: WZKO.5310.14.2024
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-03-25 23:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 14. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 20 marca 2024 r. w godz. od 17:15 do godz. 18:00 zorganizowane będzie zgromadzenie na pl. św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2024-03-16
  Na stronie biuletynu od: 2024-03-16 do 2024-03-20 Na podstawie: WZKO.5310.12.2024
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-03-16 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 15. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 20 marca 2024r. w godz. od 7.00 do 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Rondzie u zbiegu ulicy Łódzkiej i Szlaku Bursztynowego w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Krystyna Łukowska Data wytworzenia: 2024-03-12
  Na stronie biuletynu od: 2024-03-12 do 2024-04-12 Na podstawie: WSSM.5310.7.2024
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-03-12 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 16. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art.22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 24 lutego 2024r. w godz. od 18:00 do godz. 18:45 zorganizowane będzie zgromadzenie na Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2024-02-19
  Na stronie biuletynu od: 2024-02-19 do 2024-02-24 Na podstawie: WZKO.5310.9.2024
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-02-19 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 17. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art.22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 21 lutego 2024r. w godz. od 17:15 do godz. 18:00 zorganizowane będzie zgromadzenie na pl.św.Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2024-02-16
  Na stronie biuletynu od: 2024-02-16 do 2024-02-21 Na podstawie: WZKO.5310.8.2024
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-02-16 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 18. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 09 lutego 2024r. w godz. od 11.00 do 16.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które będzie przebiegało ulicami Kalisza: Warszawską, Al. Gen, Sikorskiego do Al. Wojska Polskiego do Ronda Westerplatte.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2024-02-05
  Na stronie biuletynu od: 2024-02-05 do 2024-02-09 Na podstawie: WSSM.5310.4.2024
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2024-02-05 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 19. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 5 marca 2024 r. w godz. od 14:45 do godz. 16:45 zorganizowane będzie zgromadzenie przy kaliskim Ratuszu, ul. Główny Rynek 20.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Ewelina Gorzelańczyk Data wytworzenia: 2024-03-01
  Na stronie biuletynu od: 2024-03-02 do 2024-03-05 Na podstawie: WZKO.5310.10.2024
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-02-02 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 20. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art.22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 17 stycznia 2024r. w godz. od 17:15 do godz. 18:00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Placu Św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Data wytworzenia: 2024-01-12
  Na stronie biuletynu od: 2024-01-12 do 2024-01-17 Na podstawie: WZKO.5310.3.2024
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-01-12 14:48:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 21. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 14 stycznia 2024 r. w godz. od 18:00 do godz. 18:30 zorganizowane będzie zgromadzenie na Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Data wytworzenia: 2024-01-10
  Na stronie biuletynu od: 2024-01-10 do 2024-01-14 Na podstawie: WZKO.5310.2.2024
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2024-01-10 14:48:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 22. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, że w dniu 2 stycznia 2024 roku w godz. od 14:45 do godz. 16:45 na Placu Główny Rynek 20 odbędzie się zgromadzenie.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wydział Zarządzania Kryzysowego - Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2023-12-28
  Na stronie biuletynu od: 2023-12-28 do 2024-01-02 Na podstawie: WZKO. 5310.62.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2023-12-28 20:10:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 23. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, że w dniu 20 grudnia 2023 r. w godz. od 17:15 do godz. 18:00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Placu Św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2023-12-15
  Na stronie biuletynu od: 2023-12-15 do 2023-12-20 Na podstawie: WZKO.5310.61.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2023-12-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 24. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art.22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 15 listopada 2023 r. w godz. od 17:15 do 18:00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Placu Św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2023-11-10
  Na stronie biuletynu od: 2023-11-10 do 2023-11-15 Na podstawie: WZKO.5310.59.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2023-11-10 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 25. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 12 października 2023 r. w godz. od 17:00 do godz. 18:00 zorganizowane będzie zgromadzenie na skwerze historycznym Rozmarek w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2023-10-10
  Na stronie biuletynu od: 2023-10-10 do 2023-10-12 Na podstawie: WZKO.5310.54.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Janaczyk Andrzej Data wprowadzenia: 2023-10-10 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 26. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 18 października 2023 r. w godz. od 17:15 do godz. 18:00 zorganizowane będzie zgromadzenie na placu świętego Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2023-10-09
  Na stronie biuletynu od: 2023-10-09 do 2023-10-18 Na podstawie: WZKO. 5310.53.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2023-10-09 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 27. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 11 października 2023 r. w godz. od 17:30 do godz. 19:30 zorganizowane będzie zgromadzenie na chodniku przed Galerią "Amber" od strony ul. Górnośląskiej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2023-10-06
  Na stronie biuletynu od: 2023-10-06 do 2023-10-11 Na podstawie: WZKO.5310.52.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Janaczyk Andrzej Data wprowadzenia: 2023-10-06 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 28. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 12 października 2023r. w godz. od 10.30 do 12.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy ulicy Łódzkiej 2 w Kaliszu (budynek dawnego więzienia).

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2023-10-03
  Na stronie biuletynu od: 2023-10-06 do 2023-11-06 Na podstawie: WSSM.5310.43.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-06 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 29. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 07 października 2023r. w godz. od 17.30 do 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które przejdzie ulicami Kalisza: rozpoczęcie - Skwer Rozmarek ul. Targowa następnie: ul. Franciszkańską oraz Śródmiejską w kierunku Mostu Kamiennego, Al. Wolności pod pomnik Józefa Piłsudskiego skąd nastąpi przejście ul. Sukienniczą w kierunku Placu Świętego Józefa gdzie planowane jest zakończenie zgromadzenia.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2023-10-03
  Na stronie biuletynu od: 2023-10-03 do 2023-10-07 Na podstawie: WSSM.5310.42.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-10-03 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 30. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 20 września 2023 r. w godz. od 17:15 do godz. 18:00 zorganizowane będzie zgromadzenie na placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2023-09-15
  Na stronie biuletynu od: 2023-09-15 do 2023-09-20 Na podstawie: WZKO.5310.51.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2023-09-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 31. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 18 września 2023 r. w godz. od 18:00 do godz. 18:30 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachami Sądów Rejonowego i Okręgowego przy alei Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Łukasz Adamek Data wytworzenia: 2023-09-13
  Na stronie biuletynu od: 2023-09-13 do 2023-09-18 Na podstawie: WZKO.5310.50.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2023-09-13 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 32. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 9 września 2023 r. w godz. od 13.00 do godz. 17.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed Cmentarzem Miejskim (Katolickim) przy ul. Górnośląskiej.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2023-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2023-09-04 do 2023-09-09 Na podstawie: WZKO.5310.47.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Janaczyk Andrzej Data wprowadzenia: 2023-09-05 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 33. *** UWAGA ZAKTUALIZOWANA TRASA ***
  Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 09 września 2023r. w godz. od 13.00 do 17.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które przejdzie ulicami Kalisza: rozpoczęcie - Polna 40 (przy Parku Przyjaźni) następnie: Legionów, Staszica, Górnośląska, Nowy Świat, Rondo Ptolemeusza, Częstochowska, zakończenie – parking przy Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego.

  Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, o zmianie miejsca rozpoczęcia zgromadzenia w dniu 09 września 2023r. w godz. od 13.00 do 17.00 z ul. Polnej 40 (przy Parku Przyjaźni) na ul. Skalmierzycką (Parking przy Parku Przyjaźni). Pozostała trasa przejścia zgromadzenia pozostaje bez zmian.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2023-08-28
  Na stronie biuletynu od: 2023-08-28 do 2023-09-16 Na podstawie: WSSM.5310.34.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-08-28 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 34. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 09 września 2023r. w godz. od 10.00 do 11.30 zorganizowane będzie zgromadzenie, które przejdzie ulicami Kalisza: rozpoczęcie - Grodzka 1 (przed siedzibą I Liceum Ogólnokształcącego) następnie: Zamkowa, Główny Rynek, Śródmiejska, zakończenie - Nowy Świat przy Auli UAM.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2023-08-09
  Na stronie biuletynu od: 2023-08-16 do 2023-09-16 Na podstawie: WSSM.5310.37.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2023-08-16 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 35. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 16 sierpnia 2023 r. w godz. od 17.15 do godz. 18.00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Placu Św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2023-08-11
  Na stronie biuletynu od: 2023-08-11 do 2023-08-16 Na podstawie: WZKO.5310.46.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Janaczyk Andrzej Data wprowadzenia: 2023-08-11 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 36. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 3 sierpnia 2023 r. w godz. od 16:15 do godz. 18:15 zorganizowane będzie zgromadzenie na Placu Św. Józefa w Kaliszu (w pobliżu pomnika Jana Pawła II).

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Ewelina Gorzelańczyk Data wytworzenia: 2023-07-31
  Na stronie biuletynu od: 2023-07-31 do 2023-08-03 Na podstawie: WZKO.5310.42.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Gorzelańczyk Ewelina Data wprowadzenia: 2023-07-31 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 37. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 19 lipca 2023 r. w godz. od 17:15 do godz. 18:00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Placu Św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Ewelina Gorzelańczyk Data wytworzenia: 2023-07-17
  Na stronie biuletynu od: 2023-07-17 do 2023-07-19 Na podstawie: WZKO.5310.41.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Gorzelańczyk Ewelina Data wprowadzenia: 2023-07-17 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 38. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 6 lipca 2023 r. w godz. od 17:30 do godz. 19:30 zorganizowane będzie zgromadzenie na ul. Zamkowej 18-20, przed biurem poselskim Prawa i Sprawiedliwości w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Ewelina Gorzelańczyk Data wytworzenia: 2023-07-03
  Na stronie biuletynu od: 2023-07-03 do 2023-07-06 Na podstawie: WZKO.5310.40.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Gorzelańczyk Ewelina Data wprowadzenia: 2023-07-03 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 39. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2023 r. w godz. od 11:00 do godz. 12.00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Złotym Rogu od strony banku Pekao w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Łukasz Adamek Data wytworzenia: 2023-06-21
  Na stronie biuletynu od: 2023-06-21 do 2023-06-24 Na podstawie: WZKO.5310.39.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2023-06-21 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 40. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 21 czerwca 2023 r. w godz. od 17:15 do godz. 18:00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Placu Św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Łukasz Adamek Data wytworzenia: 2023-06-18
  Na stronie biuletynu od: 2023-06-18 do 2023-06-21 Na podstawie: WZKO.5310.37.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2023-06-18 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 41. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2023 r. w godz. od 18:00 do godz. 18.30 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachami Sądów Rejonowego i Okręgowego przy alei Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2023-06-16
  Na stronie biuletynu od: 2023-06-16 do 2023-06-19 Na podstawie: WZKO.5310.36.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2023-06-16 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 42. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 2023 r. w godz. od 18:30 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie na ul. Zamkowej , przed biurem poselskim PiS w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): WRakowski Data wytworzenia: 2023-06-09
  Na stronie biuletynu od: 2023-06-09 do 2023-06-13 Na podstawie: WZKO.5310.35.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2023-06-09 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 43. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 20 maja 2023 r. w godz. od 11:00 do godz. 12.00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Złotym Rogu przed skrzyżowaniem z ul. Mostową (od strony Pekao) w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2023-05-16
  Na stronie biuletynu od: 2023-05-16 do 2023-05-20 Na podstawie: WZKO.5310.31.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2023-05-16 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 44. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art.22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 17 maja 2023 r. 3 godz. od 17:15 do godz. 18:00 zorganizowane będzie zgromadzenie na placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Cierniak Leszek Data wytworzenia: 2023-05-15
  Na stronie biuletynu od: 2023-05-15 do 2023-05-17 Na podstawie: WZKO. 5310.30.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2023-05-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 45. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 18 maja 2023 r. w godz. od 18:00 do godz. 18.30 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachami Sądów Rejonowego i Okręgowego przy alei Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2023-05-13
  Na stronie biuletynu od: 2023-05-13 do 2023-05-18 Na podstawie: WZKO.5310.29.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2023-05-13 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 46. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 10 maja 2023 r. w godz. od 17:30 do godz. 18:30 zorganizowane będzie zgromadzenie przy "Złotym Rogu" w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Łukasz Adamek Data wytworzenia: 2023-05-08
  Na stronie biuletynu od: 2023-05-08 do 2023-05-10 Na podstawie: WZKO.5310.27.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2023-05-08 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 47. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 29 kwietnia 2023 r. w godz. od 11:00 do godz. 12:00 zorganizowane będzie zgromadzenie na "Złotym Rogu" przed skrzyżowaniem z ul. Mostową (od strony Banku Pekao) w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Cierniak Leszek Data wytworzenia: 2023-04-25
  Na stronie biuletynu od: 2023-04-25 do 2023-04-29 Na podstawie: WZKO. 5310.22.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2023-04-25 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 48. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 19 kwietnia 2023 r. w godz. od 17:15 do godz. 18:00 zorganizowane będzie zgromadzenie na placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Cierniak Leszek Data wytworzenia: 2023-04-17
  Na stronie biuletynu od: 2023-04-17 do 2023-04-19 Na podstawie: WZKO.5310.21.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2023-04-17 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 49. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2023 r. w godz. od 18:00 do godz. 18.30 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachami Sądów Rejonowego i Okręgowego przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2023-04-15
  Na stronie biuletynu od: 2023-04-15 do 2023-04-18 Na podstawie: WZKO.5310.20.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2023-04-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 50. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 19 kwietnia 2023 r. w godz. od 17:00 do godz. 18:00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Skwerze Historycznym "Rozmarek" przy zbiegu ulic: Targowej i Przechodniej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2023-04-14
  Na stronie biuletynu od: 2023-04-14 do 2023-04-19 Na podstawie: WZKO. 5310.19.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2023-04-14 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 51. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 25 marca 2023 roku w godz. od. 11:00 do godz. 12:00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed budynkiem przy ul. Śródmiejskiej 27, przed skrzyżowaniem z ul. Mostową (Złoty Róg)

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Cierniak Leszek Data wytworzenia: 2023-03-21
  Na stronie biuletynu od: 2023-03-21 do 2023-03-25 Na podstawie: WZKO. 5310.17.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2023-03-21 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 52. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 20 marca 2023 r. w godz. od 18:00 do godz. 18.30 zorganizowane będzie zgromadzenie przed budynkiem Sądu Rejonowego i Okręgowego przy alei Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2023-03-15
  Na stronie biuletynu od: 2023-03-15 do 2023-03-20 Na podstawie: WZKO.5310.16.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2023-03-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 53. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 15 marca 2023 r. w godz. od 17:15 do godz. 18.00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Łukasz Adamek Data wytworzenia: 2023-03-10
  Na stronie biuletynu od: 2023-03-10 do 2023-03-15 Na podstawie: WZKO.5310.15.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2023-03-10 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 54. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 25 lutego 2023 r. od godziny 11.00 do godziny 12.00 zorganizowane będzie zgromadzenie na skrzyżowaniu ulic Śródmiejskiej i Mostowej („Złoty Róg”).

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2023-02-21
  Na stronie biuletynu od: 2023-02-21 do 2023-02-25 Na podstawie: WZKO.5310.13.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2023-02-21 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 55. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 24 lutego 2023r. o godzinie 18:00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Alei Wolności w Kaliszu przed budynkiem "Villa Calisia".

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Cierniak Leszek Data wytworzenia: 2023-02-19
  Na stronie biuletynu od: 2023-02-19 do 2023-02-24 Na podstawie: WZKO.5310.12.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2023-02-19 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 56. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 20 lutego 2023 r. w godz. od 18:00 do godz. 18:30 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachami Sądów Rejonowego i Okręgowego przy alei Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2023-02-15
  Na stronie biuletynu od: 2023-02-15 do 2023-02-20 Na podstawie: WZKO.5310.11.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2023-02-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 57. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 15 lutego 2023 r. od godziny 17.15 do godziny 18.00 zorganizowane będzie zgromadzenie na placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2023-02-13
  Na stronie biuletynu od: 2023-02-13 do 2023-02-15 Na podstawie: WZKO.5310.7.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2023-02-13 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 58. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 18 stycznia 2023 r. w godz. od 18.00 do godz. 18.30 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachami Sądu Rejonowego i Okręgowego przy alei Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2023-01-16
  Na stronie biuletynu od: 2023-01-16 do 2023-01-18 Na podstawie: WZKO.55310.5.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2023-01-16 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 59. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 18 stycznia 2023 r. w godz. od. 17:15 do godz. 18:00 zorganizowane będzie zgromadzenie na pl. św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Cierniak Leszek Data wytworzenia: 2023-01-12
  Na stronie biuletynu od: 2023-01-12 do 2023-01-18 Na podstawie: WZKO. 5310.3.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2023-01-12 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 60. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 13 stycznia 2023 r. w godz. od 18:00 do 18:30 zorganizowane będzie zgromadzenie na placyku przed "Villa Calisia" przy Alei Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2023-01-10
  Na stronie biuletynu od: 2023-01-10 do 2023-01-13 Na podstawie: WZKO.5310.2.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2023-01-10 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 61. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 04 stycznia 2023 r. w godz. od 16:30 do godz. 17:30 zorganizowane będzie zgromadzenie na ul. Górnośląskiej (obok Galerii Amber) w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Data wytworzenia: 2022-12-30
  Na stronie biuletynu od: 2022-12-30 do 2023-01-04 Na podstawie: WZKO. 5310.52.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2022-12-30 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 62. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 21 grudnia 2022 r. od godziny 17.15 do godziny 18.00 zorganizowane będzie zgromadzenie na placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2022-12-19
  Na stronie biuletynu od: 2022-12-19 do 2022-12-21 Na podstawie: WZKO.5310.51.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2022-12-19 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 63. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 19 grudnia 2022 r. w godz. od 18.00 do około 18.30 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachami Sądów Rejonowego i Okręgowego przy alei Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2022-12-15
  Na stronie biuletynu od: 2022-12-15 do 2022-12-19 Na podstawie: WZKO.5310.50.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2022-12-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 64. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 18 listopada 2022 r. od godz. 18.00 do godz. 18.30, przed gmachami Sądów Rejonowego i Okręgowego przy alei Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2022-11-14
  Na stronie biuletynu od: 2022-11-14 do 2022-11-19 Na podstawie: WZKO.5310.48.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Janaczyk Andrzej Data wprowadzenia: 2022-11-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 65. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 16 listopada 2022 r. w godz. od 17:15 do godz. 18.00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2022-11-10
  Na stronie biuletynu od: 2022-11-10 do 2022-11-16 Na podstawie:
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2022-11-10 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 66. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 19 października 2022 r. w godz. od 19:00 do godz. 19.30 zorganizowane będzie zgromadzenie na placu przed Villa Calisia przy Al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2022-10-16
  Na stronie biuletynu od: 2022-10-16 do 2022-10-19 Na podstawie: WZKO.5310.45.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2022-10-16 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 67. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 19 października 2022 r. w godz. od 17:15 do godz. 18:00 zorganizowane będzie zgromadzenie na placu Św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Łukasz Adamek Data wytworzenia: 2022-10-15
  Na stronie biuletynu od: 2022-10-15 do 2022-10-19 Na podstawie: WZKO.5310.44.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2022-10-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 68. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 18 października 2022 r. w godz. od 18:00 do godz. 18:30 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachami Sądów Rejonowego i Okręgowego przy alei Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Łukasz Adamek Data wytworzenia: 2022-10-13
  Na stronie biuletynu od: 2022-10-13 do 2022-10-18 Na podstawie: WZKO.5310.43.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2022-10-13 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 69. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 18 września 2022 r. w godz. od 14:15 do godz. 18.15 zorganizowane będzie zgromadzenie na przy ul. Śródmiejskiej 27 w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2022-09-15
  Na stronie biuletynu od: 2022-09-15 do 2022-09-18 Na podstawie: WZKO.5310.40.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2022-09-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 70. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia iż w dniu 21 września 2022 r. w godz. od 17.15 do 18.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2022-09-14
  Na stronie biuletynu od: 2022-09-14 do 2022-09-21 Na podstawie: WZKO.5310.39.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2022-09-14 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 71. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 18 września 2022r. w godz. od 13.30 do 17.30 zorganizowane będzie zgromadzenie rozpoczynające się od Dworca PKP Kalisz przy ul. Dworcowej. Przewidywana trasa przemarszu nastąpi ulicami: Podmiejską, Rondo Unii Europejskiej, ul. Dworcową, ul. Górnośląską, ul. Podmiejską, Rondo Westerplatte, Al. Wojska Polskiego, Serbinowską, ul. Górnośląską, Złoty Róg, Al.Wolności, Plac Bogusławskiego .

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2022-08-30
  Na stronie biuletynu od: 2022-08-30 do 2022-09-30 Na podstawie: WSSM.5310.32.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Walczak Piotr Data wprowadzenia: 2022-08-30 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 72. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 18 sierpnia 2022 r. w godz. od 18.00 do 18.30 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachami Sądu Rejonowego i Okręgowego przy alei Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2022-08-12
  Na stronie biuletynu od: 2022-08-12 do 2022-08-18 Na podstawie: WZKO.5310.34.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2022-08-12 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 73. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 17 sierpnia 2022 r. w godz. od 17:15 do godz. 18.00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2022-08-10
  Na stronie biuletynu od: 2022-08-10 do 2022-08-17 Na podstawie: WZKO.5310.33.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2022-08-10 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 74. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 16 sierpnia 2022r w godz. od 18.00 do 19.30 zorganizowane będzie zgromadzenie na Skwerze historycznym Rozmarek.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2022-08-01
  Na stronie biuletynu od: 2022-08-01 do 2022-08-31 Na podstawie: WSSM.5310.29.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2022-08-01 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 75. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 18 lipca 2022 r. w godz. od 18:00 do godz. 18.30 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachami Sądów Rejonowego i Okręgowego przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2022-07-16
  Na stronie biuletynu od: 2022-07-16 do 2022-07-18 Na podstawie: WZKO.5310.30.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2022-07-16 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 76. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, że w dniu 20 lipca 2022 r. w godz. od 17:15 do godz. 18.00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2022-07-13
  Na stronie biuletynu od: 2022-07-13 do 2022-07-20 Na podstawie: WZKO.5310.29.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2022-07-13 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 77. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 4 lipca 2022 r. w godz. od 17:45 do godz. 18.15 zorganizowane będzie zgromadzenie na Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2022-06-30
  Na stronie biuletynu od: 2022-06-30 do 2022-07-04 Na podstawie: WZKO.5310.28.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2022-06-30 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 78. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 22 czerwca 2022 r. w godz. od 17:15 do godz. 18:00 zorganizowane będzie zgromadzenie na pl. św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Data wytworzenia: 2022-06-15
  Na stronie biuletynu od: 2022-06-15 do 2022-06-22 Na podstawie: WZKO.5310.26.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2022-06-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 79. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 20 czerwca 2022 r. w godz. od 18.00 do godz. 18.30 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachami Sądu Rejonowego i Okręgowego przy alei Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2022-06-14
  Na stronie biuletynu od: 2022-06-14 do 2022-06-20 Na podstawie: WZKO.5310.25.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2022-06-14 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 80. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 18 maja 2022 r. w godz. od 18.00 do godz. 18.30 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachem Sądu Rejonowego i Okręgowego przy al. Wolności 13 w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2022-05-15
  Na stronie biuletynu od: 2022-05-15 do 2022-05-18 Na podstawie: WZKO.5310.23.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Janaczyk Andrzej Data wprowadzenia: 2022-05-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 81. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 17 maja 2022 r. w godz. od 17:30 do godz. 18.30 zorganizowane będzie zgromadzenie na Placu Św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2022-05-11
  Na stronie biuletynu od: 2022-05-11 do 2022-05-17 Na podstawie: WZKO.5310.22.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2022-05-11 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 82. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 14 maja 2022 r. w godz. od 16:00 do 17.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed budynkiem sklepu Leroy Merlin przy ul. Poznańskiej 121-131 w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2022-05-10
  Na stronie biuletynu od: 2022-05-10 do 2022-05-14 Na podstawie: WZKO.5310.21.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2022-05-10 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 83. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 07 maja w godz. od 16:00 do godz. 17:00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed budynkiem w którym znajduje się sklep "Liroy Merlin przy ul. Poznańskiej 121-131 w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Ciernriak Leszek Data wytworzenia: 2022-05-02
  Na stronie biuletynu od: 2022-05-02 do 2022-05-07 Na podstawie: WZKO. 5310.20.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2022-05-02 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 84. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 19 kwietnia 2022 r. w godz. od 18:00 do 18:30 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachem Sądu Rejonowego i Okręgowego przy Alei Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Cierniak Leszek Data wytworzenia: 2022-04-15
  Na stronie biuletynu od: 2022-04-15 do 2022-04-19 Na podstawie: WZKO 5310.17.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2022-04-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 85. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 19 kwietnia 2022 r. w godz. od 17:30 do godz. 18:45 zorganizowane będzie zgromadzenie na Placu Św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Łukasz Adamek Data wytworzenia: 2022-04-11
  Na stronie biuletynu od: 2022-04-11 do 2022-04-19 Na podstawie: WZKO.5310.16.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2022-04-11 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 86. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 27 marca 2022 r. w godz. od 16:00 do godz. 16:45 zorganizowane będzie zgromadzenie przed pomnikiem Adama Asnyka przy pl. Jana Pawła II w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Data wytworzenia: 2022-03-16
  Na stronie biuletynu od: 2022-03-16 do 2022-03-27 Na podstawie: WZKO. 5310.14.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2022-03-16 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 87. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 18 marca 2022 r w godz. od 18:00 do godz. 18:30 zorganizowane będzie zgromadzenie przed siedzibą Sądu Rejonowego przy Alei Wolności 13 w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Data wytworzenia: 2022-03-14
  Na stronie biuletynu od: 2022-03-14 do 2022-03-18 Na podstawie: 5310.13.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2022-03-14 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 88. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 12 marca 2022 r. w godz. od 14:00 do godz. 16.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed Ratuszem na Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janczyk Data wytworzenia: 2022-03-07
  Na stronie biuletynu od: 2022-03-07 do 2022-03-12 Na podstawie: WZKO.5310.12.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Janaczyk Andrzej Data wprowadzenia: 2022-03-09 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 89. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 15 marca 2022 r. w godz. od 17:30 do 18:45 zorganizowane będzie zgromadzenie na pl. św. Józefa

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Data wytworzenia: 2022-03-08
  Na stronie biuletynu od: 2022-03-08 do 2022-03-15 Na podstawie: 5310.11.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2022-03-08 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 90. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 861, ze zm.), w związku z przekazaną przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kaliszu informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia w dniu 18 lutego 2022 r. od 18:00 do 18:45 przed budynkiem Sądu Okręgowego i Rejonowego w Kaliszu przy Alei Wolności, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021 r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 100 osób. Na mocy §26a ww. rozporządzenia do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby właściwego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19. Ponadto w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Data wytworzenia: 2022-02-16
  Na stronie biuletynu od: 2022-02-17 do 2022-02-18 Na podstawie: DN-HK.9011.109.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2022-02-17 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 91. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 18 lutego 2022 r. w godz. od 18:00 do godz. 18:45 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachem Sądu Rejonowego i Okręgowego w Kaliszu przy Alei Wolności.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Data wytworzenia: 2022-02-14
  Na stronie biuletynu od: 2022-02-14 do 2022-02-18 Na podstawie: WZKO.5310.7.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2022-02-14 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 92. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 861 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia w dniu 15 lutego 2022 r. w godz. 17:30 – 18:45 na Pl. Św. Józefa w Kaliszu opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 100 osób. Na mocy § 26a ww. rozporządzenia do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby właściwego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19. W myśl § 26 ust. 3 uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku Strona 2 z 2 ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Data wytworzenia: 2022-02-10
  Na stronie biuletynu od: 2022-02-10 do 2022-02-15 Na podstawie: WZKO.5310.6.2022 DN-HK.9011.90.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2022-02-10 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 93. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 15 lutego 2022 r. w godz. od 17:30 do godz. 18:45 zorganizowane będzie zgromadzenie na pl. św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2022-02-08
  Na stronie biuletynu od: 2022-02-08 do 2022-02-15 Na podstawie: WZKO 5310.6.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2022-02-08 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 94. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861, ze zm.), w związku z przekazaną przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia w dniu 18.01.2022 r. w godz. 18.00 – 18.45 w Kaliszu, przed gmachami Sądów Rejonowego i Okręgowego przy Alei Wolności - opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021 r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 100 osób. Na mocy § 26 a ww. rozporządzenia do ustanowionych w rozporządzeniu limitów nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby właściwego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19. Ponadto w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku Strona 2 z 2 ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Data wytworzenia: 2022-01-17
  Na stronie biuletynu od: 2022-01-17 do 2022-01-18 Na podstawie: WZKO.5310.5.2022 DN-HK.9011.37.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2022-01-17 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 95. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 18 stycznia 2022 r. o godz. 17:30 na Placu Św. Józefa w Kaliszu, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021 r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 100 osób. Na mocy § 26a ww. rozporządzenia do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby właściwego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i powrocie do zdrowia w związku z COVID-19. Ponadto w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. W przypadku gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Strona 2 z 2 Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Data wytworzenia: 2022-02-17
  Na stronie biuletynu od: 2022-01-17 do 2022-01-18 Na podstawie: WZKO.5310.4.2022 DN-HK.9011.38.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2022-01-17 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 96. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 15 stycznia 2022 r. w godz. od 16:00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2022-01-14
  Na stronie biuletynu od: 2022-01-14 do 2022-01-15 Na podstawie: WZKO.5310.3.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2022-01-14 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 97. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 15 stycznia 2022 r. o godz. 16:00 na Głównym Rynku w Kaliszu, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021 r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 100 osób. Na mocy § 26a ww. rozporządzenia do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby właściwego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i powrocie do zdrowia w związku z COVID-19. Ponadto w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. W przypadku gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Strona 2 z 2 Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Data wytworzenia: 2022-01-14
  Na stronie biuletynu od: 2022-01-14 do 2022-01-15 Na podstawie: WZKO.5310.3.2022 DN-HK.9011.33.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2022-01-14 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 98. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 18 stycznia 2022 r. w godz. od 17:30 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie na Placu Św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2022-01-14
  Na stronie biuletynu od: 2022-01-14 do 2022-01-18 Na podstawie: WZKO.5310.4.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2022-01-14 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 99. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 18 stycznia 2022 r. w godz. od 18:00 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachami Sądów Rejonowego i Okręgowego przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2022-01-14
  Na stronie biuletynu od: 2022-01-14 do 2022-01-18 Na podstawie: WZKO.5310.5.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2022-01-14 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 100. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861, ze zm.), w związku z przekazaną przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia w dniu 14.01.2022 r. w godz. 17.00 – 17.30 w Kaliszu, Główny Rynek opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021 r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 100 osób. Na mocy § 26 a ww. rozporządzenia do ustanowionych w rozporządzeniu limitów nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby właściwego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19. Ponadto w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku Strona 2 z 2 ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2022-01-12
  Na stronie biuletynu od: 2022-01-12 do 2022-01-14 Na podstawie: WZKO.5310.2.2022 DN-HK.9011.21.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2022-01-12 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 101. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 14 stycznia 2022 r. w godz. od 17:00 do godz. 17:30 zorganizowane będzie zgromadzenie na Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Łukasz Adamek Data wytworzenia: 2022-01-08
  Na stronie biuletynu od: 2022-01-08 do 2022-01-14 Na podstawie: WZKO.5310.2.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2022-01-08 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 102. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 861, ze zm.), w związku z przekazaną przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kaliszu informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia w dniu 8 stycznia 2022 r. od 15:30 do 16:30 przy wejściu do Galerii Amber przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021 r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 100 osób. Na mocy §26a ww. rozporządzenia do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby właściwego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19. Ponadto w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu Strona 2 z 2 odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2022-01-07
  Na stronie biuletynu od: 2022-01-07 do 2022-01-08 Na podstawie: WZKO.5310.1.2022 DN-HK.9011.9.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2022-01-07 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 103. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 8 stycznia 2022 r. w godz. od 15.30 do godz. 16.30 zorganizowane będzie zgromadzenie przed wejściem do Galerii Amber, przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2022-01-04
  Na stronie biuletynu od: 2022-01-04 do 2022-01-08 Na podstawie: WZKO.5310.1.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2022-01-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 104. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia w dniu 3 stycznia 2022 r. o godz. 16:00, przy ulicy Kolegialnej 4, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście, pod warunkiem spełnienia poniższych warunków. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021 r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 100 osób. Na mocy §26a ww. rozporządzenia do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby właściwego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu przeciwko, o wyniku testu i powrocie do zdrowia w związku z COVID-19. Ponadto w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. W przypadku gdy Strona 2 z 2 organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Data wytworzenia: 2022-01-03
  Na stronie biuletynu od: 2022-01-03 do 2022-01-03 Na podstawie: WZKO.5531.51.2021 DN-HK.9011.1.2022
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2022-01-03 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 105. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 3 stycznia 2022 r. w godz. od 16:00 do godz. 17:00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy ul. Kolegialnej 4.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Łukasz Adamek Data wytworzenia: 2021-12-31
  Na stronie biuletynu od: 2021-12-31 do 2022-01-03 Na podstawie: WZKO.5310.51.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2021-12-31 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 106. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia , iż w dniu 21 grudnia 2021 r. w godz. od 17:30 do godz. 18:30 zorganizowane będzie zgromadzenie na placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2021-12-17
  Na stronie biuletynu od: 2021-12-17 do 2021-12-21 Na podstawie: WZKO.5310.48.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2021-12-17 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 107. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia dniu 18 grudnia 2021 r. w godz. 18:00-18:45 przy alei Wolności w Kaliszu, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście, pod warunkiem spełnienia poniższych warunków. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021 r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 100 osób. Na mocy § 26a ww. rozporządzenia do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID- 19, pod warunkiem okazania przez te osoby właściwego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i powrocie do zdrowia w związku z COVID-19. Ponadto w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. W przypadku gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń Strona 2 z 2 w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Data wytworzenia: 2021-12-17
  Na stronie biuletynu od: 2021-12-17 do 2021-12-18 Na podstawie: DN-HK.9011.907.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2021-12-17 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 108. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 19 grudnia 2021 r. w godz. od 19.00 do godz. 19.50 zorganizowane będzie zgromadzenie pod pomnikiem Adama Asnyka na placu im. Jana Kilińskiego w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2021-12-17
  Na stronie biuletynu od: 2021-12-17 do 2021-12-19 Na podstawie: WZKO.5310.49.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2021-12-17 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 109. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 18 grudnia 2021 r. w godz. od 18.00 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2021-12-16
  Na stronie biuletynu od: 2021-12-16 do 2021-12-18 Na podstawie: WZKO.5310.47.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2021-12-16 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 110. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 27 listopada 2021 r. w godz. od 13.00 do godz. 15.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Głównym Rynku 17 w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2021-11-19
  Na stronie biuletynu od: 2021-11-19 do 2021-11-27 Na podstawie: WZKO.5310.43.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2021-11-19 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 111. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861, ze zm.), w związku z przekazaną przez Urząd Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia w dniu 20 listopada 2021 r. od godz. 13:00 do ok. godz. 15.00 przy Głównym Rynku 17 w Kaliszu opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021 r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Data wytworzenia: 2021-11-18
  Na stronie biuletynu od: 2021-11-18 do 2021-11-20 Na podstawie: DN-HK.9011.834.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2021-11-18 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 112. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 20 listopada 2021r. w godz. od 13:00 do godz. 15:00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Głównym Rynku 17.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2021-11-17
  Na stronie biuletynu od: 2021-11-17 do 2021-11-20 Na podstawie: WZKO.5310.43.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2021-11-17 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 113. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 861 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją, dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 18 listopada 2021r. o godz.18:00 w Alei Wolności w Kaliszu, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2021-11-17
  Na stronie biuletynu od: 2021-11-17 do 2021-11-18 Na podstawie: DN-HK.9011.827.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Janaczyk Andrzej Data wprowadzenia: 2021-11-17 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 114. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 18 listopada 2021 r. w godz. od 18:00 do godz. 18:45 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachem Sądu w Alei Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Data wytworzenia: 2021-11-15
  Na stronie biuletynu od: 2021-11-15 do 2021-11-18 Na podstawie: WZKO. 5310. 42. 2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2021-11-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 115. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861, ze zm.), w związku z przekazaną przez Urząd Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia w dniu 16 listopada 2021 r. w godz. 17:00-18.15 na Placu Św. Józefa w Kaliszu opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021 r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Data wytworzenia: 2021-11-12
  Na stronie biuletynu od: 2021-11-12 do 2021-11-16 Na podstawie: DN-HK.9011.816.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2021-11-12 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 116. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 16 listopada 2021 r. w godz. od 17.30 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie przy placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2021-11-10
  Na stronie biuletynu od: 2021-11-10 do 2021-11-16 Na podstawie: WZKO.5310.39.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2021-11-10 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 117. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 11 listopada 2021r w godz. od 15.00 do 20.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które rozpocznie się przy Pomniku Adama Asnyka, następnie przejście ulicą Zamkową do Głównego Rynku pod Maszt z Flagą Polską.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2021-10-19
  Na stronie biuletynu od: 2021-10-19 do 2021-11-18 Na podstawie: WSSM.5310.29.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-10-19 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 118. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia w dniu 11 listopada 2021 r. w godz. 15:00 – 20:00 przy Pomniku Adama Asnyka przy Placu Jana Pawła II w Kaliszu i następnie przejście ulicą Zamkową do Głównego Rynku pod Maszt z Flagą Polską, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście, pod warunkiem spełnienia poniższych warunków. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021 r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Hanna Kurek Data wytworzenia: 2021-11-08
  Na stronie biuletynu od: 2021-11-09 do 2021-11-19 Na podstawie: DN-HK.9011.771.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-10-19 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 119. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 861 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją, dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 19 października 2021r. o godz.17:00 na Głównym Rynku w Kaliszu, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Data wytworzenia: 2021-10-18
  Na stronie biuletynu od: 2021-10-18 do 2021-10-19 Na podstawie: WZKO.5310.35.2021 DN-HK.9011.759.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2021-10-18 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 120. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 861 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją, dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 19 października 2021r. o godz.17:30 na Placu św. Józefa w Kaliszu, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Data wytworzenia: 2021-10-18
  Na stronie biuletynu od: 2021-10-18 do 2021-10-19 Na podstawie: WZKO.5310.34.2021 DN-HK.9011.760.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2021-10-18 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 121. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 19 października 2021 r. w godz. od 17.30 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie na pl. św. Józefa w Kaliszu

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Cierniak Leszek Data wytworzenia: 2021-10-17
  Na stronie biuletynu od: 2021-10-17 do 2021-10-19 Na podstawie: WZKO. 5310.34.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2021-10-17 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 122. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 861 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia w dniu 18 października 2021 r. w godz. 18:00 – 18:45 przed gmachami Sądów Rejonowego i Okręgowego przy alei Wolności w Kaliszu, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2021-10-15
  Na stronie biuletynu od: 2021-10-15 do 2021-10-19 Na podstawie: WZKO.5310.33.2021 DN-HK.9011.755.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2021-10-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 123. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 19 października 2021 r. w godz. od 17:00 do 17:30 zorganizowane będzie zgromadzenie publiczne na Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2021-10-15
  Na stronie biuletynu od: 2021-10-15 do 2021-10-20 Na podstawie: WZKO.5310.34.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2021-10-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 124. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 18 października 2021 r. w godz. od 18:00 do godz. 18:45 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachami Sądów Rejonowego i Okręgowego przy alei Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Łukasz Adamek Data wytworzenia: 2021-10-13
  Na stronie biuletynu od: 2021-10-13 do 2021-10-18 Na podstawie: WZKO.5310.33.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2021-10-13 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 125. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia iż w dniu 10 października 2021 r. w godz. od 16.00 do około godz. 16.30 zorganizowane będzie zgromadzenie przy placu Kilińskiego, przed pomnikiem Adama Asnyka.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2021-10-08
  Na stronie biuletynu od: 2021-10-08 do 2021-10-10 Na podstawie: WZKO.5310.32.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2021-10-08 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 126. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 861 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją, dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 5 października 2021r. o godz.18:00 w Kaliszu (na placu Jana Pawła II obok pomnika Adama Asnyka), opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Data wytworzenia: 2021-10-04
  Na stronie biuletynu od: 2021-10-04 do 2021-10-05 Na podstawie: DN-HK.9011.728.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2021-10-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 127. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 05 października 2021 r. od godz. 18.00 do godz. 18.30 zorganizowane będzie zgromadzenie, które rozpocznie się przy pomniku Adama Asnyka na pl. Jana Pawła II, skąd nastąpi przemarsz uczestników na ulicę Zamkową.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2021-10-01
  Na stronie biuletynu od: 2021-10-01 do 2021-10-05 Na podstawie: WZKO. 5310.31.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2021-10-01 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 128. W nawiązaniu do wcześniejszej informacji o zgromadzeniu zaplanowanym na dzień 24 września 2021 r. w godz. 11.00 – 13.00 informuję, że zgromadzenie rozpocznie się na Skwerze Rozmarek, a zakończy się przy Pomniku Marii Konopnickiej. Trasa przejścia ulicami pozostaje bez zmian.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2021-09-23
  Na stronie biuletynu od: 2021-09-24 do 2021-09-27 Na podstawie: WSSM. 5310.21.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-09-24 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 129. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 861 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia w dniu 21 września 2021r. w godz. 17:30 – 18:45 na placu św. Józefa w Kaliszu, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny y Data wytworzenia: 2021-09-21
  Na stronie biuletynu od: 2021-09-21 do 2021-09-21 Na podstawie: DN-HK.9011.694.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2021-09-21 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 130. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861, ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia w dniu 24 września 2021 r. w godz. 11:00-13.00 przy Pomniku Marii Konopnickiej w Kaliszu (z trasą przejścia ulicami: Ułańską, Bankową Aleją Wolności, Mostem Trybunalskim do Kazimierzowskiej i Śródmiejskiej, Główny Rynek, Zamkową, Grodzką, Garbarską, Targową do Skweru Rozmarek) opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021 r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Data wytworzenia: 2021-09-21
  Na stronie biuletynu od: 2021-09-21 do 2021-09-27 Na podstawie: DN-HK.9011.693.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-09-21 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 131. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, że w dniu 21 września 2021 r. od godz. 17.30 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie na pl. św. Józefa w Kaliszu

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Data wytworzenia: 2021-09-19
  Na stronie biuletynu od: 2021-09-19 do 2021-09-21 Na podstawie: 5310.29.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2021-09-19 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 132. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 861 ze zm.), w związku z przekazaną przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kaliszu informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia w dniu 18 września 2021r. w godz. 18:00 – 18:45 przy al. Wolności (przed Sądem Rejonowym) w Kaliszu, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2021-09-17
  Na stronie biuletynu od: 2021-09-17 do 2021-09-18 Na podstawie: WZKO.5310.28.2021 DH-HK.9011.686.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2021-09-17 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 133. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 24 września 2021r w godz. od 11.00 do 13.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które rozpocznie się przy Pomniku Marii Konopnickiej ul. Ułańska 9, następnie przejście ulicami: Ułańską, Bankową Aleją Wolności, Mostem Trybunalskim do Kazimierzowskiej i Śródmiejskiej, Główny Rynek okrążenie Ratusza następnie ulicami: Zamkową, Grodzką, Garbarską, Targową do Skweru Rozmarek.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Tomasz Rogoziński Data wytworzenia: 2021-09-17
  Na stronie biuletynu od: 2021-09-17 do 2021-09-29 Na podstawie: WSSM.5310.21.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-09-17 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 134. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 18 września 2021 r. w godz. od 18.00 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie przed Sądem Rejonowym w Kaliszu przy alei Wolności.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2021-09-15
  Na stronie biuletynu od: 2021-09-15 do 2021-09-18 Na podstawie: WZKO.5310.28.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2021-09-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 135. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 861 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją, dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 14 września 2021r. o godz. 18:00 pod pomnikiem Adama Asnyka na placu Jana Kilińskiego w Kaliszu, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Data wytworzenia: 2021-09-13
  Na stronie biuletynu od: 2021-08-13 do 2021-09-14 Na podstawie: DN-HK.9011.671.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2021-09-13 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 136. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 14 września 2021 r. w godz. od 18.00 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie pod pomnikiem Adama Asnyka na placu Jana Kilińskiego w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2021-09-10
  Na stronie biuletynu od: 2021-09-10 do 2021-09-14 Na podstawie: WZKO 5310.27.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2021-09-10 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 137. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 18 września 2021r w godz. od 16.00 do 20.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w Parku Przyjaźni (okolice Amfiteatru) w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2021-09-06
  Na stronie biuletynu od: 2021-09-07 do 2021-09-20 Na podstawie: WSSM.5310.19.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2021-09-07 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 138. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861, ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia w dniu 18 sierpnia 2021 r. w godz. 18:00-18.45 przed gmachami Sądów Rejonowego i Okręgowego przy al. Wolności w Kaliszu, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021 r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Data wytworzenia: 2021-08-16
  Na stronie biuletynu od: 2021-08-16 do 2021-08-18 Na podstawie: DN-HK.9011.607.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2021-08-16 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 139. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861, ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia w dniu 17 sierpnia 2021 r. w godz. 17.30-18.45 na Placu Św. Józefa w Kaliszu, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021 r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Data wytworzenia: 2021-08-16
  Na stronie biuletynu od: 2021-08-16 do 2021-08-17 Na podstawie: DN-HK.9011.606.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Janaczyk Andrzej Data wprowadzenia: 2021-08-16 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 140. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 18 sierpnia 2021 r. w godz. od 18.00 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachami Sądów Rejonowego i Okręgowego przy alei Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Łukasz Adamek Data wytworzenia: 2021-08-15
  Na stronie biuletynu od: 2021-08-15 do 2021-08-18 Na podstawie: WZKO.5310.25.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2021-08-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 141. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 17 sierpnia 2021 r. w godz. od 17.30 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie przy placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Łukasz Adamek Data wytworzenia: 2021-08-14
  Na stronie biuletynu od: 2021-08-14 do 2021-08-17 Na podstawie: WZKO.5310.24.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2021-08-14 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 142. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861, ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia w dniu 10 sierpnia 2021 r. w godz. 18.00 – 18.30 przy ul. Zamkowej w pobliżu numeru 18 w Kaliszu opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021 r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Data wytworzenia: 2021-08-09
  Na stronie biuletynu od: 2021-08-09 do 2021-08-10 Na podstawie: DN-HK.9011.581.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2021-08-09 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 143. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 10 sierpnia 2021 r. w godz. od 18.00 do 18.30 zorganizowane będzie zgromadzenie na ul. Zamkowej w pobliżu numeru 18 w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2021-08-06
  Na stronie biuletynu od: 2021-08-06 do 2021-08-10 Na podstawie: WZKO.5310.23.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Janaczyk Andrzej Data wprowadzenia: 2021-08-06 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 144. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861, ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia w dniu 9 sierpnia 2021 r. w godz. 16.00 – 19.00 w Kaliszu – rozpoczęcie przed Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Perzyny (uczestnicy przejdą trasą: ul. Harcerska, ul. Górnośląska, ul. Podmiejska, Rondo Westerplatte, Aleja Wojska Polskiego, ul Serbinowska, ul. Widok, ul. Harcerska, ul. Kopernika, ul. Kościuszki, ul. Wodna, ul. Parczewskiego, ul. Złota, ul. Długosza, ul. Majkowska) opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021 r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny Data wytworzenia: 2021-08-05
  Na stronie biuletynu od: 2021-08-05 do 2021-08-09 Na podstawie: DN-HK.9011.570.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2021-08-05 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 145. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia , iż w dniu 9 sierpnia 2021r. w godz. od 16:00 do godz. 19:00 zorganizowane będzie zgromadzenie ,które rozpocznie się przy ul. Poznańskiej w Kaliszu (rozpoczęcie zgromadzenia przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny), skąd nastąpi przemarsz uczestników przez ul. Harcerską do ul. Górnośląskiej. Od ul. Górnośląskiej do ul. Podmiejskiej. Ul. Podmiejska do Ronda Westerplatte. Aleją Wojska Polskiego do ul. Serbinowskiej. Ul. Serbinowską do ul. Widok. Ul. Widok (poprzez Al. Wojska Polskiego) do ul. Harcerskiej. Ul. Kopernika, ul. T. Kościuszki, ul. Wodną, ul. Parczewskiego (do ul. Złotej). Ulicą Złotą do ul. Długosza. Ul. Długosza do ul. Majkowskiej (do Centrum Przesiadkowego – miejsce rozwiązania zgromadzenia).

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Łukasz Adamek Data wytworzenia: 2021-08-04
  Na stronie biuletynu od: 2021-08-04 do 2021-08-09 Na podstawie: WZKO.5310.20.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2021-08-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 146. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861, ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją, dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 3 sierpnia 2021 r. o godz. 19:00 na ul. Zamkowej (w pobliżu nr 18) w Kaliszu, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021 r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Domink Kałużny Data wytworzenia: 2021-08-02
  Na stronie biuletynu od: 2021-08-02 do 2021-08-03 Na podstawie: WZKO.5310.19.2021 DN-HK.9011.553.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2021-08-02 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 147. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 3 sierpnia 2021 r. w godz. od 19.00 do godz. 19.30 zorganizowane będzie zgromadzenie na ul. Zamkowej , w pobliżu nr 18, w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2021-07-29
  Na stronie biuletynu od: 2021-07-29 do 2021-08-03 Na podstawie: WZKO.5310.19.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2021-07-29 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 148. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 18 lipca 2021 r. w godz. od 18:00 do godz. 18:30 zorganizowane będzie zgromadzenie przed Sądem Rejonowym przy Alei Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Łukasz Adamek Data wytworzenia: 2021-07-14
  Na stronie biuletynu od: 2021-07-14 do 2021-07-18 Na podstawie: WZKO.5310.16.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2021-07-14 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 149. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 16 lipca 2021 r. w godz. od 17.00 do godz. 20.00 zorganizowane będzie zgromadzenie na placu Jana Pawła II, przy Baszcie Dorotka w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2021-07-13
  Na stronie biuletynu od: 2021-07-13 do 2021-07-16 Na podstawie: WZKO.5310.15.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2021-07-13 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 150. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195), oraz § 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia w dniu 1 lipca 2021 r. o godz. 17.00-19.00 na Skwerze Rozmarek w Kaliszu, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021 r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1b pkt. 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1b pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2021-07-01
  Na stronie biuletynu od: 2021-03-01 do 2021-07-02 Na podstawie: WZKO.5310.12.2021 DN-HK.9011.393.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2021-07-01 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 151. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195), oraz § 26 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 861 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją, dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 15 czerwca 2021 r. o godz. 17:30 na Placu św. Józefa w Kaliszu, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 6 maja 2021r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1a rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 26 ust. 3, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1a pkt 2 w/w rozporządzenia). Zasadnym jest także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Data wytworzenia: 2021-06-14
  Na stronie biuletynu od: 2021-06-15 do 2021-06-15 Na podstawie: WZKO.5310.13.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2021-06-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 152. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 15 czerwca 2021 r. w godz. od 17.30 do 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie na Placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Data wytworzenia: 2021-06-13
  Na stronie biuletynu od: 2021-06-13 do 2021-06-15 Na podstawie: 5310.13.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2021-06-13 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 153. W związku z decyzją Władz Miasta Kalisza zmieniam lokalizację zgromadzenia Tour de Konstytucja, które odbędzie się w dniu 1 lipca 2021 r. o godz. 17, ze zgłoszonego wcześniej Głównego Rynku, na Skwer Rozmarek. Pozostałe warunki zgromadzenia pozostają bez zmian.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Data wytworzenia: 2021-06-08
  Na stronie biuletynu od: 2021-06-08 do 2021-07-01 Na podstawie: WZKO.5310.12.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2021-06-08 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 154. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia iż w dniu 18 czerwca 2021 r. w godz. od 18.00 do 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachem Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego przy Alei Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Data wytworzenia: 2021-06-08
  Na stronie biuletynu od: 2021-06-08 do 2021-06-18 Na podstawie: WZKO.5310.11.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2021-06-08 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 155. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 18 maja 2021 r. w godz. od 17.30 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie przy placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2021-05-15
  Na stronie biuletynu od: 2021-05-15 do 2021-05-18 Na podstawie: WZKO.5310.9.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2021-05-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 156. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 18 maja 2021 r. w godz. od 18.00 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie przed budynkiem Sądu Rejonowego i Okręgowego przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2021-05-14
  Na stronie biuletynu od: 2021-05-14 do 2021-05-18 Na podstawie: WZKO.5310.8.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2021-05-14 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 157. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195), oraz § 26 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512, ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania w dniu 20 kwietnia 2021 r. w godz. 17:30 – 18:45 na Placu św. Józefa w Kaliszu zgromadzenia, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5 osób, natomiast w myśl § 26 ust. 2, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 25 ust. 1. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia). W związku ze zmianami obowiązujących przepisów prawnych, zaleca się ich śledzenie na bieżąco. Opinia pozytywna zostaje utrzymana wyłącznie po zastosowaniu się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2021-04-19
  Na stronie biuletynu od: 2021-04-19 do 2021-04-21 Na podstawie: WZKO.5310.6.2021 DN -HK.9011.254.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2021-04-19 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 158. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 20 kwietnia 2021 r. w godz. od 17.30 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie na placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2021-04-18
  Na stronie biuletynu od: 2021-04-18 do 2020-04-20 Na podstawie: WZKO.5310.6.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2021-04-18 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 159. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195), oraz § 26 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 367 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 18 marca 2021 r. o godz. 15.00 na ul. Al. Wolności w Kaliszu, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5 osób, natomiast w myśl § 26 ust. 2, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 25 ust. 1. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2021-03-17
  Na stronie biuletynu od: 2021-03-17 do 2021-03-19 Na podstawie: WZKO.5310.5.2021 DN-HK.9011.144.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2021-03-17 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 160. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195), oraz § 26 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 367 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 16 marca 2021 r. o godz. 17.30 na Placu Św. Józefa w Kaliszu, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5 osób, natomiast w myśl § 26 ust. 2, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 25 ust. 1. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2021-03-15
  Na stronie biuletynu od: 2021-03-15 do 2021-03-17 Na podstawie: WZKO.5310.4.2021 DN-HK.9011.142.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2021-03-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 161. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 18 marca 2021 r. w godz. od 15.00 do godz. 15.45 zorganizowane będzie zgromadzenie przed budynkiem Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego przy Al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2021-03-15
  Na stronie biuletynu od: 2021-03-15 do 2021-03-18 Na podstawie: WZKO.5310.5.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2021-03-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 162. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 16 marca 2021 r. w godz. od 17.30 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie przy placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2021-03-13
  Na stronie biuletynu od: 2021-03-13 do 2021-03-17 Na podstawie: WZKO.5310.4.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Janaczyk Andrzej Data wprowadzenia: 2021-03-13 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 163. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195), oraz § 28 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316, ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia w dniu 16 lutego 2021 r. w godz. 17:30 – 18:45 na Placu św. Józefa w Kaliszu w godz. 17:30-18:45, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2020 r. Zgodnie bowiem z § 28 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5 osób, natomiast w myśl § 28 ust. 2, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 27 ust. 1. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 28 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2021-02-15
  Na stronie biuletynu od: 2021-02-15 do 2021-02-17 Na podstawie: WZKO.5310.3.2021 DN-HK.9011.82.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2021-02-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 164. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 16 lutego 2021 r. w godz. od 17.30 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie przy placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2021-02-13
  Na stronie biuletynu od: 2021-02-13 do 2021-02-16 Na podstawie: WZKO.5310.3.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2021-02-13 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 165. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, ze zm.), oraz § 28 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 19 stycznia 2021 r. o godz. 17:30 na Placu Św. Józefa w Kaliszu, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2020 r. Zgodnie bowiem z § 28 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5 osób, natomiast w myśl § 28 ust. 2, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 27 ust. 1. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 28 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Cierniak Leszek Data wytworzenia: 2021-01-18
  Na stronie biuletynu od: 2021-01-18 do 2021-01-19 Na podstawie: WZKO.5310.2.2021 DN-HK.9011.24.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2021-01-18 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 166. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 19 stycznia 2021 r. w godz. od 17.30 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie przy placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Data wytworzenia: 2021-01-16
  Na stronie biuletynu od: 2021-01-16 do 2021-01-20 Na podstawie: WZKO.5310.2.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2021-01-16 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 167. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, ze zm.), oraz § 28 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 14 stycznia 2021 r. o godz. 17:00 na Głównym Rynku w Kaliszu, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2020 r. Zgodnie bowiem z § 28 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5 osób, natomiast w myśl § 28 ust. 2, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 27 ust. 1. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 28 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2021-01-13
  Na stronie biuletynu od: 2021-01-13 do 2021-01-15 Na podstawie: WZKO 5310.1.2021 DH-HK.9011.14.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2021-01-13 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 168. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 14 stycznia 2021 r. w godz. od 17.00 do godz. 17.30 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Ratuszu na Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Cierniak Leszek Data wytworzenia: 2021-01-12
  Na stronie biuletynu od: 2021-01-12 do 2021-01-14 Na podstawie: WZKO 5310.1.2021
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2021-01-12 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 169. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, ze zm.), oraz § 26 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2132), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 15 grudnia 2020 r. na Placu Św. Józefa w Kaliszu, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzeń i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 26 listopada 2020 r. Zgodnie bowiem z § 26 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5 osób, natomiast w myśl § 26 ust. 2, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 25 ust. 1. Ponadto, gdy organizowanych jest kilka zgromadzeń w tym samym miejscu odległość między nimi nie może być mniejsza niż 100 m (§ 26 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia). Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku ich zmian, stosowania się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) ograniczeń, zakazów i nakazów.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Data wytworzenia: 2020-12-15
  Na stronie biuletynu od: 2020-12-15 do 2020-12-16 Na podstawie: DN-HK.9011.857.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2020-12-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 170. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 15 grudnia 2020 r. w godz. od 17.30 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie przy placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2020-12-12
  Na stronie biuletynu od: 2020-12-12 do 2020-12-15 Na podstawie: WZKO.5310.26.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2020-12-12 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 171. Opinia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do planowanego zgromadzenia publicznego w dniu 17 listopada br. Pobierz

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Hanna Kurek Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Data wytworzenia: 2020-11-17
  Na stronie biuletynu od: 2020-11-17 do 2020-11-30 Na podstawie:
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Walczak Piotr Data wprowadzenia: 2020-11-17 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 172. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 17 listopada 2020 r. w godz. od 17.30 do 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie na pl. św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2020-11-14
  Na stronie biuletynu od: 2020-11-14 do 2020-11-17 Na podstawie: WZKO. 5310.24.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2020-11-14 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 173. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 20 października 2020 r. w godz. od 17.30 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie przy placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2020-10-17
  Na stronie biuletynu od: 2020-10-17 do 2020-10-20 Na podstawie: WZKO.5310.23.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2020-10-17 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 174. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 25 września 2020r w godz. od 11.00 do 13.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które rozpocznie się przy skwerze "Rozmarek" przy ul. Targowej a następnie przejdzie ulicami: Złota, Główny Rynek, Kanonicka, Grodzka, Plac Św. Józefa, Kolegialna, Łazienna, Kadecka, Kazimierzowska, Most Trybunalski, Aleja Wolności i zakończy prz Placu Bogusławskiego.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych - Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2020-09-21
  Na stronie biuletynu od: 2020-09-21 do 2020-09-30 Na podstawie:
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2020-09-21 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 175. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art.5, ust.1, pkt.8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r., poz.59 ze zm.), oraz §25 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz.1356 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego pn. „Tęczowy Kalisz” w dniu 20 września 2020r. w godz. od 15.00 do 17.00 przed kaliskim Ratuszem, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 2020 r. Zgodnie bowiem z §25 ust. 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl §25 ust.2, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami §24.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Data wytworzenia: 2020-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2020-09-18 do 2020-09-30 Na podstawie:
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2020-09-18 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 176. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.), oraz § 25 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 15 września 2020 r. o godz. 17.30 na placu św. Józefa w Kaliszu, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 2020 r. Zgodnie bowiem z § 25 ust. 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 25 ust. 2, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 24.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Data wytworzenia: 0000-00-00
  Na stronie biuletynu od: 2020-09-14 do 2020-09-15 Na podstawie: DN-HK.9011.611.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2020-09-14 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 177. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 15 września 2020 r. w godz. od 17.30 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie na pl. św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2020-09-12
  Na stronie biuletynu od: 2020-09-12 do 2020-09-15 Na podstawie: WZKO. 5310.21.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2020-09-12 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 178. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 20 września 2020r w godz. od 15.00 do 17.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się przy Głównym Rynku przed kaliskim Ratuszem.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Z-ca Naczelnika Wydziału - Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2020-09-11
  Na stronie biuletynu od: 2020-09-11 do 2020-09-20 Na podstawie: WSSM.5310.19.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2020-09-11 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 179. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 20 sierpnia 2020 r. o godzinie 19:00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Łukasz Adamek Data wytworzenia: 2020-08-18
  Na stronie biuletynu od: 2020-08-17 do 2020-08-21 Na podstawie: WZKO.5310.17.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2020-08-18 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 180. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 18 sierpnia 2020 r. w godz. od 17.30 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie przy placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2020-08-14
  Na stronie biuletynu od: 2020-08-14 do 2020-08-19 Na podstawie: WZKO.5310.16.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2020-08-14 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 181. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 10 sierpnia 2020 r. w godz. od 18.00 do 20.00 zorganizowane będzie zgromadzenie na placu przed pomnikiem Marii Konopnickiej w Kaliszu na ul. Ułańska 9.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Cierniak Leszek Data wytworzenia: 2020-08-08
  Na stronie biuletynu od: 2020-08-08 do 2020-08-10 Na podstawie: WZKO. 5310.15.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2020-08-08 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 182. Opinia Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca zamiaru zorganizowania w dniu 01 sierpnia 2020 r. w godz. 16:00 – 20:00 w Parku Miejskim w Kaliszu zgromadzenia publicznego pn. Piknik „Młodzi na trawie” Pobierz plik

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): WIELKOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY Data wytworzenia: 2020-07-31
  Na stronie biuletynu od: 2020-07-31 do 2020-08-14 Na podstawie: DN-HK.9011.466.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Walczak Piotr Data wprowadzenia: 2020-07-31 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 183. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 01 sierpnia 2020r w godz. od 16.00 do 20.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w Parku Miejskim w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik WSSM - Tomasz Rogoziński Data wytworzenia: 2020-07-23
  Na stronie biuletynu od: 2020-07-23 do 2020-07-31 Na podstawie: WSSM.5310.15.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2020-07-23 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 184. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 26 lipca 2020r w godz. od 16.00 do 17.30 zorganizowane będzie zgromadzenie na trasie: Rogatka – Śródmiejska – Złoty Róg – Aleja Wolności – Sukiennicza – Kazimierzowska – Śródmiejska – Główny Rynek - Zamkowa – Pl. Św. Józefa – budynek Prokuratury w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik WSSM - Tomasz Rogoziński Data wytworzenia: 2020-07-21
  Na stronie biuletynu od: 2020-07-21 do 2020-08-21 Na podstawie: WSSM.5310.13.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2020-07-22 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 185. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 24 lipca 2020 r. w godz. od 17.30 do godz. 18.30 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Ratuszu na Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2020-07-21
  Na stronie biuletynu od: 2020-07-21 do 2020-07-25 Na podstawie: WZKO.5310.13.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2020-07-21 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 186. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 21 lipca 2020 r. w godz. od 17.30 do godz. 18.30 zorganizowane będzie zgromadzenie przy placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2020-07-16
  Na stronie biuletynu od: 2020-07-16 do 2020-07-22 Na podstawie: WZKO.5310.12.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2020-07-16 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 187. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 4 lipca 2020 r. w godz. od 10.00 do godz. 13.00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Głównym Rynku 20 w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2020-07-01
  Na stronie biuletynu od: 2020-07-01 do 2020-07-04 Na podstawie: WZKO.5310.11.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Janaczyk Andrzej Data wprowadzenia: 2020-07-01 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 188. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 18.30 zorganizowane będzie zgromadzenie na ulicy Śródmiejskiej, na odcinku od Mostu Kamiennego do Głównego Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2020-06-22
  Na stronie biuletynu od: 2020-06-22 do 2020-06-25 Na podstawie: WZKO. 5310.10.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2020-06-22 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 189. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 18.00 zorganizowane będzie zgromadzenie publiczne przy Ratuszu, na Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2020-06-15
  Na stronie biuletynu od: 2020-06-15 do 2020-06-19 Na podstawie: WZKO.5310.8.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2020-06-15 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 190. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 16 czerwca 2020 r. godzinach od 17.30 do 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie na Pl. św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2020-06-14
  Na stronie biuletynu od: 2020-06-14 do 2020-06-16 Na podstawie: WZKO. 5310.7.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2020-06-14 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 191. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 08 czerwca 2020 r. w godz. od 18.00 do 20.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed Sądem Rejonowym w Kalisz przy Al. Wolności 13

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2020-06-03
  Na stronie biuletynu od: 2020-06-03 do 2020-06-08 Na podstawie: WZKO. 5310.6.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2020-06-03 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 192. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 4.06.2020 r. w godz. 19.00 - 20.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2020-06-01
  Na stronie biuletynu od: 2020-06-01 do 2020-06-04 Na podstawie: WZKO.5310.5.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2020-06-01 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 193. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 17 marca 2020 r. w godz. od 17.30 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie na Pl. św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Cierniak Leszek Data wytworzenia: 2020-03-13
  Na stronie biuletynu od: 2020-03-13 do 2020-03-17 Na podstawie: WZKO.5310.4.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2020-03-13 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 194. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 18 lutego 2020 r. w godz. od 17.30 do godz. 18.45 zorganizowane będzie zgromadzenie na Placu Św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2020-02-12
  Na stronie biuletynu od: 2020-02-12 do 2020-02-18 Na podstawie: WZKO.5310.3.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Janaczyk Andrzej Data wprowadzenia: 2020-02-12 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 195. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 14 lutego 2020 r. w godz. od 18.00 do godz. 19.30 zorganizowane będzie zgromadzenie na Placu Bogusławskiego pod Teatrem w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2020-02-03
  Na stronie biuletynu od: 2020-02-03 do 2020-02-14 Na podstawie: WZKO.5310.2.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Janaczyk Andrzej Data wprowadzenia: 2020-02-03 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 196. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art 22 ust 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 1 grudnia 2019 r. w godz. od 16.00 do godz. 16.30 zorganizowane będzie zgromadzenie przed Sądem Rejonowym w Kaliszu, na Alei Wolności.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2019-11-27
  Na stronie biuletynu od: 2019-11-27 do 2019-12-02 Na podstawie: WZKO.5310.16.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2019-11-27 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 197. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 30 listopada 2019r. w godz. od 11.00 do godz. 13.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się przy ul. Stawiszyńskiej na skrzyżowaniu z ulicą Chełmońskiego w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-11-22
  Na stronie biuletynu od: 2019-11-22 do 2019-11-30 Na podstawie: WSSM.5310.57.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-11-22 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 198. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 18.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed Sądem Rejonowym przy Alei Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Data wytworzenia: 2019-11-16
  Na stronie biuletynu od: 2019-11-16 do 2019-11-19 Na podstawie: WZKO.5310.14.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2019-11-16 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 199. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 Lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia , iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 12.00 do godz. 18.00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Placu Świętego Józefa (zatoczka , parking) w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2019-09-20
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-20 do 2019-09-22 Na podstawie: WZKO.5310.13.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2019-09-20 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 200. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 27 czerwca 2020r w godz. Od 16.00 do 20.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w Parku Miejskim w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2020-06-18 do 2020-06-27 Na podstawie: WSSM.5310.7.2020
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 14:19:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 201. Prezydent Miasta Kalisza informuje, że organizator zgromadzenia złożył oświadczenie o rezygnacji z organizacji zgromadzenia planowanego na dzień 22 września 2019 r.  w godz. od 14.30 do godz. 17.00 w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Śródmiejskiej i Alei Wolności w Kaliszu – w związku z organizacją w tym samym czasie i miejscu innego zgromadzenia zgłoszonego przez /Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429) oraz art. 15 ust. 3 ustawy z ustawy z 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), jawność wyłączył Janusz Sibiński – zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-18 do 2019-11-21 Na podstawie: WSSM.5310.13.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:30:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 202. Prezydent Miasta Kalisza informuje, że organizator zgromadzenia złożył oświadczenie o rezygnacji z organizacji zgromadzenia planowanego na dzień 22 września 2019 r. w godz. od 15.00 do godz. 17.00 na trasie: Planty – skrzyżowanie ulic Kanonickiej i Babina – przystanek autobusu turystycznego – Nowy Rynek od strony Galerii Tęcza – ul. 3. Maja – Plac Kilińskiego – Plac Jana Pawła II – Zamkowa – Główny Rynek – Śródmiejska – Rogatka – pomnik Marii Konopnickiej (skrzyżowanie ulic Nowy Świat – Ułańska – Legionów) w Kaliszu – w związku z organizacją w tym samym czasie i miejscu innego zgromadzenia zgłoszonego przez /Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429) oraz art. 15 ust. 3 ustawy z ustawy z 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), jawność wyłączył Janusz Sibiński – zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-18 do 2019-11-21 Na podstawie: WSSM.5310.37.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:30:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 203. Prezydent Miasta Kalisza informuje, że organizator zgromadzenia złożył oświadczenie o rezygnacji z organizacji zgromadzenia planowanego na dzień 22 września 2019 r. w godz. od 15.00 do godz. 17.00 w następującym miejscu: Główny Rynek w Kaliszu – w związku z organizacją w tym samym czasie i miejscu innego zgromadzenia zgłoszonego przez /Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429) oraz art. 15 ust. 3 ustawy z ustawy z 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), jawność wyłączył Janusz Sibiński – zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-18 do 2019-11-21 Na podstawie: WSSM.5310.38.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:30:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 204. Prezydent Miasta Kalisza informuje, że organizator zgromadzenia złożył oświadczenie o rezygnacji z organizacji zgromadzenia planowanego na dzień 22 września 2019 r. w godz. od 15.00 do godz. 17.00 na trasie: Planty – skrzyżowanie ulic Kanonickiej i Babina – przystanek autobusu turystycznego – Nowy Rynek od strony Galerii Tęcza – ul. 3. Maja – Plac Kilińskiego – Plac Jana Pawła II – Zamkowa – Główny Rynek – Śródmiejska – Rogatka – Nowy Świat –pomnik Marii Konopnickiej (skrzyżowanie ulic Nowy Świat – Ułańska – Legionów) w Kaliszu – w związku z organizacją w tym samym czasie i miejscu innego zgromadzenia zgłoszonego przez /Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429) oraz art. 15 ust. 3 ustawy z ustawy z 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), jawność wyłączył Janusz Sibiński – zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-18 do 2019-11-21 Na podstawie: WSSM.5310.39.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:30:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 205. Prezydent Miasta Kalisza informuje, że organizator zgromadzenia złożył oświadczenie o rezygnacji z organizacji zgromadzenia planowanego na dzień dniu 22 września 2019 r. w godz. od 15.00 do godz. 17.00 na trasie: ul. Stawiszyńska 2 (skrzyżowanie ulic Stawiszyńskiej, 3. Maja, Warszawskiej) – Plac Kilińskiego – Plac Jana Pawła II – Zamkowa – Główny Rynek – Śródmiejska – Rogatka w Kaliszu – w związku z organizacją w tym samym czasie i miejscu innego zgromadzenia zgłoszonego przez /Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429) oraz art. 15 ust. 3 ustawy z ustawy z 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), jawność wyłączył Janusz Sibiński – zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-18 do 2019-11-21 Na podstawie: WSSM.5310.40.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:30:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 206. Prezydent Miasta Kalisza informuje, że organizator zgromadzenia złożył oświadczenie o rezygnacji z organizacji zgromadzenia planowanego na dzień 22 września 2019 r. w godz. od 15.00 do godz. 17.00 na trasie: Planty – skrzyżowanie ulic Kanonickiej i Babina – przystanek autobusu turystycznego – Nowy Rynek od strony Galerii Tęcza – ul. 3. Maja – Plac Kilińskiego – Plac Jana Pawła II – Zamkowa – Główny Rynek – Śródmiejska – Rogatka – pomnik Marii Konopnickiej (skrzyżowanie ulic Nowy Świat – Ułańska – Legionów) w Kaliszu – w związku z organizacją w tym samym czasie i miejscu innego zgromadzenia zgłoszonego przez /Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429) oraz art. 15 ust. 3 ustawy z ustawy z 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), jawność wyłączył Janusz Sibiński – zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-18 do 2019-11-21 Na podstawie: WSSM.5310.41.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:30:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 207. Prezydent Miasta Kalisza informuje, że organizator zgromadzenia złożył oświadczenie o rezygnacji z organizacji zgromadzenia planowanego na dzień 22 września 2019 r. w godz. od 15.00 do godz. 17.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się na trasie: Planty – skrzyżowanie ulic Kanonickiej i Babina – przystanek autobusu turystycznego – Nowy Rynek od strony Galerii Tęcza – ul. 3. Maja – Plac Kilińskiego – Plac Jana Pawła II – Zamkowa – Główny Rynek – Śródmiejska – Rogatka – Nowy Świat –pomnik Marii Konopnickiej (skrzyżowanie ulic Nowy Świat – Ułańska – Legionów) w Kaliszu – w związku z organizacją w tym samym czasie i miejscu innego zgromadzenia zgłoszonego przez /Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429) oraz art. 15 ust. 3 ustawy z ustawy z 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), jawność wyłączył Janusz Sibiński – zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-18 do 2019-11-21 Na podstawie: WSSM.5310.43.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:30:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 208. Prezydent Miasta Kalisza informuje, że organizator zgromadzenia złożył oświadczenie o rezygnacji z organizacji zgromadzenia planowanego na dzień 22 września 2019 r. w godz. od 14.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Harcerska i Śródmiejska w Kaliszu (chodnik) – w związku z organizacją w tym samym czasie i miejscu innego zgromadzenia zgłoszonego przez /Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429) oraz art. 15 ust. 3 ustawy z ustawy z 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), jawność wyłączył Janusz Sibiński – zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-18 do 2019-11-21 Na podstawie: WSSM.5310.48.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:30:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 209. Prezydent Miasta Kalisza informuje, że organizator zgromadzenia złożył oświadczenie o rezygnacji z organizacji zgromadzenia planowanego na dzień 22 września 2019 r. w godz. od 14.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Nowy Świat i Ułańska w Kaliszu (chodnik obok pomnika Marii Konopnickiej) – w związku z organizacją w tym samym czasie i miejscu innego zgromadzenia zgłoszonego przez /Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429) oraz art. 15 ust. 3 ustawy z ustawy z 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), jawność wyłączył Janusz Sibiński – zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-18 do 2019-11-21 Na podstawie: WSSM.5310.49.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:30:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 210. Prezydent Miasta Kalisza zakazuje organizacji zgromadzenia planowanego w Kaliszu na dzień 22 września 2019 r. w godzinach 11.00 do 19.00, którego celem jest „Modlitwa przebłagalna i wynagradzająca za grzechy wołające o pomstę do nieba” .
  Zobacz decyzja: WSSM.5310.17.2019 - plik PDF

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-18 do 2019-12-18 Na podstawie: WSSM.5310.17.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 211. Prezydent Miasta Kalisza zakazuje organizacji zgromadzenia planowanego w Kaliszu na dzień 22 września 2019 r. w godzinach 15.00 do 17.00, którego celem jest „Wyrażenie solidarności i szacunku dla pracy kaliskich strażników miejskich”.
  Zobacz decyzja: WSSM.5310.42.2019 - plik PDF

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-18 do 2019-12-18 Na podstawie: WSSM.5310.42.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 212. Prezydent Miasta Kalisza zakazuje organizacji zgromadzenia planowanego w Kaliszu na dzień 22 września 2019 r. w godzinach 11.00 do 19.00, którego celem jest „Pikieta w obronie tradycyjnych wartości” .
  Zobacz decyzja: WSSM.5310.33.2019 - plik PDF

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-18 do 2019-12-18 Na podstawie: WSSM.5310.33.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 213. Prezydent Miasta Kalisza zakazuje organizacji zgromadzenia planowanego w Kaliszu na dzień 22 września 2019 r. w godzinach 11.00 do 19.00, którego celem jest „Pikieta fanów muzyki alternatywnej” .
  Zobacz decyzja: WSSM.5310.16.2019 - plik PDF

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-18 do 2019-12-18 Na podstawie: WSSM.5310.16.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 214. Prezydent Miasta Kalisza zakazuje organizacji zgromadzenia planowanego w Kaliszu na dzień 22 września 2019 r. w godzinach 11.00 do 19.00, którego celem jest „Propagowanie bezpieczeństwa w sieci internetowej”. Decyzja:Decyzja: zobacz decyzja WSSM.5310.30.2019 - plik PDF

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-17
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-17 do 2019-12-17 Na podstawie: WSSM.5310.30.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-17 16:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 215. Prezydent Miasta Kalisza zakazuje organizacji zgromadzenia planowanego w Kaliszu na dzień 22 września 2019 r. w godzinach 11.00 do 19.00, którego celem jest „Pikieta promująca introdukcję orangutana sumatrzańskiego (Pongo abelii) na tereny Polski”.
  Decyzja:
  zobacz decyzja WSSM.5310.18.2019 - plik PDF

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-17
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-17 do 2019-12-17 Na podstawie: WSSM.5310.18.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-17 16:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 216. Prezydent Miasta Kalisza zakazuje organizacji zgromadzenia planowanego w Kaliszu na dzień 22 września 2019 r. w godzinach 11.00 do 19.00, którego celem jest „Spotkanie fanów bajki „Gumisie””.
  Zobacz decyzja: WSSM.5310.35.2019 - plik PDF

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-17
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-17 do 2019-12-17 Na podstawie: WSSM.5310.35.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-17 16:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 217. Prezydent Miasta Kalisza zakazuje organizacji zgromadzenia planowanego w Kaliszu na dzień 22 września 2019 r. w godzinach 11.00 do 19.00, którego celem jest „Obrona złotego przed walutą euro”.
  Zobacz decyzja: WSSM.5310.29.2019 - plik PDF

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-17
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-17 do 2019-12-17 Na podstawie: WSSM.5310.29.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-17 16:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 218. Prezydent Miasta Kalisza zakazuje organizacji zgromadzenia planowanego w Kaliszu na dzień 22 września 2019 r. w godzinach 11.00 do 19.00, którego celem jest „Upamiętnienie drastycznego wydarzenia jakim było zakończenie produkcji Fiata 126p 22 września 1997 roku”.
  Zobacz decyzja: WSSM.5310.23.2019 - plik PDF

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-17
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-17 do 2019-12-17 Na podstawie: WSSM.5310.23.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-17 16:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 219. Prezydent Miasta Kalisza zakazuje organizacji zgromadzenia planowanego w Kaliszu na dzień 22 września 2019 r. w godzinach 11.00 do 19.00, którego celem jest „Pikieta promująca właściwości zdrowotne Topinamburu (Helianthus tuberosus L)”.
  Zobacz decyzja: WSSM.5310.22.2019 - plik PDF

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-17
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-17 do 2019-12-17 Na podstawie: WSSM.5310.22.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-17 16:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 220. Prezydent Miasta Kalisza zakazuje organizacji zgromadzenia planowanego w Kaliszu na dzień 22 września 2019 r. w godzinach 11.00 do 19.00, którego celem jest „Manifestacja radości z okazji premiery Cyberpunka”.
  Zobacz decyzja: WSSM.5310.28.2019 - plik PDF

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-12-17
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-17 do 2019-12-17 Na podstawie: WSSM.5310.28.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-17 16:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 221. Prezydent Miasta Kalisza zakazuje organizacji zgromadzenia planowanego w Kaliszu na dzień 22 września 2019 r. w godzinach 11.00 do 19.00, którego celem jest „Pikieta Miłośników twórczości Chopina” .
  Zobacz decyzja: WSSM.5310.14.2019 - plik PDF

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-17
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-17 do 2019-12-17 Na podstawie: WSSM.5310.14.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-17 16:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 222. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 20 września 2019r. w godz. od 15.30 do godz. 17.30 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się na Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-05
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-05 do 2019-09-20 Na podstawie: WSSM. 5310.53.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-05 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 223. WSSM.5310.52.2019
  Kalisz, 4 września 2019 r.
  ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ – ZMIANA TERMINU

  Prezydent Miasta Kalisza zawiadamia, że wyznaczona na dzień 5 września 2019 r. (czwartek) o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza rozprawa administracyjna w sprawie uzgodnienia interesu stron w przedmiocie miejsca lub czasu zgromadzenia zgłoszonego na dzień 22 września 2019r. zostaje odwołana. Nowy termin rozprawy zostaje wyznaczony na dzień 16 września 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 15.00 w budynku Villa Calisia, al. Wolności 4. W rozprawie mogą uczestniczyć organizatorzy zgłoszonych do Prezydenta Miasta Kalisza zgromadzeń (osobiście lub przez swojego pełnomocnika). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na rozprawę w dniu 5 września, zachowuje ono ważność na rozprawie w dniu 16 września, chyba że zostanie wcześniej odwołane. Niestawienie się organizatora zgromadzenia na rozprawę nie wstrzymuje jej przebiegu.

  Podstawa prawna: Art. 89 §1 w związku z art. 91 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz z art. 13 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631).

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.52.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 224. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: Most Reformacki w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.14.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 225. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: Plac Św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.15.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 226. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Targowej i Franciszkańskiej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.16.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 227. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: Most Kamienny w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.17.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 228. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: fontanna Noce i Dnie w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.18.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 229. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Alei Wolności i Placu W. Bogusławskiego w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.19.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 230. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Bankowej i Teatralnej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.20.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 231. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: pomnik Stefana Szolca w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.22.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 232. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: pomnik Marii Konopnickiej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.23.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 233. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Św. Stanisława i Główny Rynek w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.25.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 234. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Alei Wolności i Placu W. Bogusławskiego w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.27.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 235. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: pomnik Adama Asnyka w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.32.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 236. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Ułańskiej i Nowy Świat w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.28.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 237. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Parczewskiego i Szklarskiej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.31.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 238. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: Główny Rynek w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-21 Na podstawie: WSSM.5310.35.1.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 239. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 14.30 do godz. 17.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Śródmiejskiej i Alei Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.13.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 240. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: Most Reformacki w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.14.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 241. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: Plac Św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.15.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 242. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Targowej i Franciszkańskiej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.16.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 243. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: Most Kamienny w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.17.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 244. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: fontanna Noce i Dnie w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.18.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 245. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Alei Wolności i Placu W. Bogusławskiego w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.19.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 246. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Bankowej i Teatralnej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.20.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 247. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Wał Staromiejski i Bankowej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.21.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 248. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: pomnik Stefana Szolca w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.22.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 249. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: pomnik Marii Konopnickiej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.23.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 250. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Zacisze i Ułańskiej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.24.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 251. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Św. Stanisława i Główny Rynek w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.25.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 252. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Kolegialnej i Łaziennej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.26.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 253. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Alei Wolności i Placu W. Bogusławskiego w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.27.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 254. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Ułańskiej i Nowy Świat w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.28.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 255. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Złotej i Śródmiejskiej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.29.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 256. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: zegar na Rogatce w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.30.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 257. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Parczewskiego i Szklarskiej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.31.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 258. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: pomnik Adama Asnyka w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.32.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 259. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: Plac Kilińskiego w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.33.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 260. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Rzeźniczej i Sukienniczej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.34.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 261. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: Główny Rynek w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.35.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 262. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 15.00 do godz. 17.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się na trasie: Planty – skrzyżowanie ulic Kanonickiej i Babina – przystanek autobusu turystycznego – Nowy Rynek od strony Galerii Tęcza – ul. 3. Maja – Plac Kilińskiego – Plac Jana Pawła II – Zamkowa – Główny Rynek – Śródmiejska – Rogatka – pomnik Marii Konopnickiej (skrzyżowanie ulic Nowy Świat – Ułańska – Legionów) w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.37.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 263. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 15.00 do godz. 17.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się na trasie: Planty – skrzyżowanie ulic Kanonickiej i Babina – przystanek autobusu turystycznego – Nowy Rynek od strony Galerii Tęcza – ul. 3. Maja – Plac Kilińskiego – Plac Jana Pawła II – Zamkowa – Główny Rynek – Śródmiejska – Rogatka – Nowy Świat –pomnik Marii Konopnickiej (skrzyżowanie ulic Nowy Świat – Ułańska – Legionów) w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.39.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 264. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 15.00 do godz. 17.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się na trasie: ul. Stawiszyńska 2 (skrzyżowanie ulic Stawiszyńskiej, 3. Maja, Warszawskiej) – Plac Kilińskiego – Plac Jana Pawła II – Zamkowa – Główny Rynek – Śródmiejska – Rogatka w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.40.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 265. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 15.00 do godz. 17.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się na trasie: Planty – skrzyżowanie ulic Kanonickiej i Babina – przystanek autobusu turystycznego – Nowy Rynek od strony Galerii Tęcza – ul. 3. Maja – Plac Kilińskiego – Plac Jana Pawła II – Zamkowa – Główny Rynek – Śródmiejska – Rogatka – pomnik Marii Konopnickiej (skrzyżowanie ulic Nowy Świat – Ułańska – Legionów) w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.41.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 266. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 15.00 do godz. 17.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: Plac Świętego Józefa (przy pomniku Jana Pawła II) w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.42.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 267. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 15.00 do godz. 17.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się na trasie: Planty – skrzyżowanie ulic Kanonickiej i Babina – przystanek autobusu turystycznego – Nowy Rynek od strony Galerii Tęcza – ul. 3. Maja – Plac Kilińskiego – Plac Jana Pawła II – Zamkowa – Główny Rynek – Śródmiejska – Rogatka – Nowy Świat –pomnik Marii Konopnickiej (skrzyżowanie ulic Nowy Świat – Ułańska – Legionów) w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.43.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 268. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 15.00 do godz. 17.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się na trasie: Planty – skrzyżowanie ulic Kanonickiej i Babina – przystanek autobusu turystycznego – Nowy Rynek od strony Galerii Tęcza – ul. 3. Maja – Plac Kilińskiego – Plac Jana Pawła II – Zamkowa – Główny Rynek – Śródmiejska – Rogatka – Nowy Świat –pomnik Marii Konopnickiej (skrzyżowanie ulic Nowy Świat – Ułańska – Legionów) w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.44.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 269. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 14.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Harcerska i Śródmiejska w Kaliszu (chodnik).

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.48.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 270. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 14.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się w następującym miejscu: skrzyżowanie ulic Nowy Świat i Ułańska w Kaliszu (chodnik obok pomnika Marii Konopnickiej).

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-04
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-04 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.49.2.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-04 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 271. PREZYDENT MIASTA KALISZA ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ Prezydent Miasta Kalisza zawiadamia, że zgodnie z art. 89 §1 w związku z art. 91 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz z art. 13 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631) na dzień 5 września 2019 r. (czwartek) o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza, ul. Główny Rynek 20 - Sala Recepcyjna Ratusza, wyznaczona zostaje rozprawa administracyjna w sprawie uzgodnienia interesu stron w przedmiocie miejsca lub czasu zgromadzeń zgłoszonych na dzień 22 września 2019 r. W rozprawie mogą uczestniczyć organizatorzy zgromadzeń (osobiście lub przez swojego pełnomocnika), które zostały prawidłowo zgłoszone do Prezydenta Miasta Kalisza. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę. Niestawienie się organizatora zgromadzenia na rozprawę nie wstrzymuje jej przebiegu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-09-02
  Na stronie biuletynu od: 2019-09-02 do 2019-09-03 Na podstawie: e-mail
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-09-02 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 272. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 11.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Moście Trybunalskim w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Tomasz Rogoziński Data wytworzenia: 2019-08-29
  Na stronie biuletynu od: 2019-08-30 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.36.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-08-30 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 273. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 22 września 2019 r. w godz. od 14.00 do godz. 18.00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Tomasz Rogoziński Data wytworzenia: 2019-08-29
  Na stronie biuletynu od: 2019-08-30 do 2019-09-22 Na podstawie: WSSM.5310.38.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-08-30 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 274. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 21 września 2019 r. w godz. od 11.00 do 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie na Placu św. Józefa w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2019-08-22
  Na stronie biuletynu od: 2019-08-22 do 2019-09-21 Na podstawie: WZKO. 5310.9.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2019-08-22 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 275. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 25.07.2019 r. o godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed „Villa Calisia” przy al. Wolności w Kaliszu. Zgromadzenie trwać będzie około 30 minut.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2019-07-22
  Na stronie biuletynu od: 2019-07-22 do 2019-07-25 Na podstawie: WZKO.5310.8.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2019-07-22 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 276. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 16 maja 2019r. w godz. od 11.50 do godz. 12.50 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Ratuszu ,ul. Główny Rynek 20 w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Tomasz Rogoziński Data wytworzenia: 2019-05-09
  Na stronie biuletynu od: 2019-05-10 do 2019-05-16 Na podstawie: WSSM.5310.8.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-05-10 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 277. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 8 maja 2019r. w godz. od 10.45 do godz. 15.00 zorganizowane będzie zgromadzenie na trasie: Śródmiejska i Kościuszki do Centrum Księdza Orione, ul. Kościuszki 24

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Tomasz Rogoziński Data wytworzenia: 2019-04-16
  Na stronie biuletynu od: 2019-04-17 do 2019-05-08 Na podstawie: WSSM.5310.5.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2019-04-17 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 278. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 15.04.2019 r w godz. od 16.00 do godz. 18.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Ratuszu na Głównym Rynku w Kaliszu

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2019-04-12
  Na stronie biuletynu od: 2019-04-12 do 2019-04-16 Na podstawie: WZKO.5310.7.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2019-04-12 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 279. „Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art.7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 1 marca 2019 r. w godz. od 18.45 do godz. 19.15 zorganizowane będzie zgromadzenie na trasie: Franciszkańska - Śródmiejska - Główny Rynek - Zamkowa - Plac Jana Pawła II - Plac Kilińskiego - 3-go Maja w Kaliszu

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Z-ca Naczelnika WSSM - Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2019-02-18
  Na stronie biuletynu od: 2019-02-18 do 2019-03-01 Na podstawie: WSSM.5310.4.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2019-02-18 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 280. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 27.01.2019 r. w godzinach 17.00 - 18.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed ratuszem przy Głównym Rynku 20 w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2019-01-21
  Na stronie biuletynu od: 2019-01-21 do 2019-01-27 Na podstawie: WZKO.5310.5.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2019-01-21 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 281. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art.22 ust. 5 ustawy z dnia 24 Lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia, iż w dniu 19 stycznia 2019 r. w godz. od 18:00 do 18:30 zorganizowane będzie zgromadzenie przed Villa Calisia w Alei Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2019-01-16
  Na stronie biuletynu od: 2019-01-16 do 2019-01-19 Na podstawie: WZKO.5310.4.2019
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2019-01-16 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 282. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 15 grudnia 2018 r. o godz. 15.00 zorganizowane będzie zgromadzenie. Miejsce zgromadzenia: Kalisz, Główny Rynek 20. Zgromadzenie trwać będzie ok 40 min.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2018-12-12
  Na stronie biuletynu od: 2018-12-12 do 2018-12-16 Na podstawie: WZKO.5310.37.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2018-12-12 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 283. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 13.12.2018 r. o godz. 19.30 zorganizowane będzie zgromadzenie przed „Villa Calisia” przy al. Wolności w Kaliszu. Po złożeniu kwiatów przed gmachem Sądu, przynajmniej część uczestników zgromadzenia przejdzie ulicami: al.Wolności, ul.Śródmiejska, Główny Rynek (bez zajmowania pasa ruchu drogowego) na ulicę Zamkową, pod biura posłów partii PiS. Zgromadzenie trwać będzie około 30 minut.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-12-03
  Na stronie biuletynu od: 2018-12-03 do 2018-12-13 Na podstawie: WZKO.5310.36.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-12-03 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): Kałużny Dominik Data modyfikacji: 2018-12-11
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 284. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 22.10.2018 r. w godz. 19.00 do 20.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed siedzibą Sądu przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-10-03
  Na stronie biuletynu od: 2018-10-03 do 2018-10-22 Na podstawie: WZKO.5310.33.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-10-03 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 285. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 29.10.2018 r. w godz. 19.00 do 20.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed siedzibą Sądu przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-10-03
  Na stronie biuletynu od: 2018-10-03 do 2018-10-29 Na podstawie: WZKO.5310.34.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-10-03 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 286. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 1 października 2018 r. od godz. 20 do godz. 21 przed siedzibą Sądu przy al. Wolności odbędzie się zgromadzenie publiczne.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2018-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2018-09-18 do 2018-10-01 Na podstawie: WZKO.5310.32.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2018-09-18 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 287. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 8 października 2018 r. od godz. 19 do godz. 21 przed siedzibą Sądu przy al. Wolności odbędzie się zgromadzenie publiczne.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2018-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2018-09-18 do 2018-10-08 Na podstawie: WZKO.5310.32.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2018-09-18 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): Kowalczyk Piotr Data modyfikacji: 2018-10-03
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 288. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 15 października 2018 r. od godz. 19 do godz. 21 przed siedzibą Sądu przy al. Wolności odbędzie się zgromadzenie publiczne.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2018-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2018-09-18 do 2018-10-15 Na podstawie: WZKO.5310.32.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2018-09-18 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): Kowalczyk Piotr Data modyfikacji: 2018-10-03
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 289. „Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 13 października 2018r. w od godz. 14.00 do godz.16.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się na Głównym Rynku w Kaliszu".

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): p.o.Naczelnika Wydziału WSSM - Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2018-09-18
  Na stronie biuletynu od: 2018-09-18 do 2018-10-13 Na podstawie: WSSM. 5310.26.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2018-09-18 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 290. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 13 października 2018r. w godz. od 14:00 do godz. 15:00 zorganizowane będzie zgromadzenie w Kaliszu Al. Wolności (Villa Calisia).

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2018-09-16
  Na stronie biuletynu od: 2018-09-16 do 2018-10-13 Na podstawie: WZKO.5310.31.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Janaczyk Andrzej Data wprowadzenia: 2018-09-16 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): Kałużny Dominik Data skasowania: 2018-09-18 291. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 24 września 2018 r. w godz. od 20.00 do 21.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed budynkiem Sądu Rejonowego w Kaliszu przy Al. Wolności.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2018-09-11
  Na stronie biuletynu od: 2018-09-11 do 2018-09-24 Na podstawie: WZKO.5310.29.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2018-09-11 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 292. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 03.09.2018 w godz. od 20.00 do 21.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed budynkiem Sądu Rejonowego przy al. Wolności w Kaliszu

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech RAKOWSKI Data wytworzenia: 2018-08-30
  Na stronie biuletynu od: 2018-08-30 do 2018-09-03 Na podstawie: WZKO.5310.28.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2018-08-30 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 293. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 10 września 2018 r. w godz. od 20.00 do 21.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed budynkiem Sądu Rejonowego przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech RAKOWSKI Data wytworzenia: 2018-08-30
  Na stronie biuletynu od: 2018-08-30 do 2018-09-10 Na podstawie: WZKO.5310.28.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2018-08-30 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 294. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 17 września 2018 r. w godz. od 20.00 do 21.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed budynkiem Sądu Rejonowego przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech RAKOWSKI Data wytworzenia: 2018-08-30
  Na stronie biuletynu od: 2018-08-30 do 2018-09-17 Na podstawie: WZKO.5310.28.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2018-08-30 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 295. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 23 sierpnia 2018r. w godz. od 18:00 do 19:00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Ratuszu na Głównym Runku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Łukasz Adamek Data wytworzenia: 2018-08-20
  Na stronie biuletynu od: 2018-08-20 do 2018-08-23 Na podstawie: WZKO.5310.27.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2018-08-20 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 296. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 27.08.2018 r. w godz. 21.00 do 22.15 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachem Sądu przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-08-07
  Na stronie biuletynu od: 2018-08-07 do 2018-08-27 Na podstawie: WZKO.5310.26.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-08-07 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 297. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 13.08.2018 r. w godz. 21.00 do 22.15 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachem Sądu przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-08-07
  Na stronie biuletynu od: 2018-08-07 do 2018-08-13 Na podstawie: WZKO.5310.26.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-08-07 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 298. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 20.08.2018 r. w godz. 21.00 do 22.15 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachem Sądu przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-08-07
  Na stronie biuletynu od: 2018-08-07 do 2018-08-20 Na podstawie: WZKO.5310.26.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-08-07 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 299. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia, iż w dniu 01 sierpnia 2018 r. w godz. od 16:30 do godz. 18:00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Ratuszu na Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2018-07-28
  Na stronie biuletynu od: 2018-07-28 do 2018-08-01 Na podstawie: WZKO.5310.25.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2018-07-28 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 300. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art.22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 06.08.2018 r. w godz. 21:00 do ok. 22:15 zorganizowane będzie zgromadzenie przed gmachem Sądu przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2018-07-25
  Na stronie biuletynu od: 2018-07-25 do 2018-08-06 Na podstawie: WZKO.5310.22.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2018-07-25 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 301. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 06 sierpnia 2018r. w godz. od 19:00 do godz. 20:00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed Sądem Rejonowym w al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2018-07-23
  Na stronie biuletynu od: 2018-07-23 do 2018-08-06 Na podstawie: WZKO.5310.19.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Janaczyk Andrzej Data wprowadzenia: 2018-07-23 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 302. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 06 sierpnia 2018r. w godz. od 19:00 do godz. 20:00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed Sądem Rejonowym w al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2018-07-23
  Na stronie biuletynu od: 2018-07-23 do 2018-08-02 Na podstawie: WZKO.5310.19.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Janaczyk Andrzej Data wprowadzenia: 2018-07-23 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): Kowalczyk Piotr Data modyfikacji: 2018-08-03
  Ogłoszenie skasował(-a): Kowalczyk Piotr Data skasowania: 2018-08-03 303. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 28 lipca 2018r. w godz. od 14:00 do godz. 17:00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Ratuszu na Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2018-07-21
  Na stronie biuletynu od: 2018-07-21 do 2018-07-28 Na podstawie: WZKO.5310.18.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Janaczyk Andrzej Data wprowadzenia: 2018-07-21 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 304. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 16.07.2018 r. o godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed Sądem Rejonowym przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-07-10
  Na stronie biuletynu od: 2018-07-10 do 2018-07-16 Na podstawie: WZKO.5310.16.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-07-10 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 305. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 23.07.2018 r. o godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed Sądem Rejonowym przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-07-10
  Na stronie biuletynu od: 2018-07-10 do 2018-07-23 Na podstawie: WZKO.5310.16.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-07-10 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 306. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 30.07.2018 r. o godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed Sądem Rejonowym przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-07-10
  Na stronie biuletynu od: 2018-07-10 do 2018-07-30 Na podstawie: WZKO.5310.16.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-07-10 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 307. Prezydent Miasta Kalisza , zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach , zawiadamia, iż w dniu 09 lipca 2018 r. o godz. 19:00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed budynkiem Sądu Rejonowego przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2018-07-06
  Na stronie biuletynu od: 2018-07-06 do 2018-07-09 Na podstawie: WZKO.5310.15.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2018-07-06 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 308. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 02 lipca 2018 r.o godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Sądzie Rejonowym przy Alei Wolności w Kaliszu

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Cierniak Leszek Data wytworzenia: 2018-06-28
  Na stronie biuletynu od: 2018-06-28 do 2018-07-02 Na podstawie: WZKO. 5310.14.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2018-06-28 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 309. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 11.06.2018 r. o godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed budynkiem Sądu przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-06-08
  Na stronie biuletynu od: 2018-06-08 do 2018-06-11 Na podstawie: WZKO.5310.11.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-06-08 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 310. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 18.06.2018 r. o godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed budynkiem Sądu przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-06-08
  Na stronie biuletynu od: 2018-06-08 do 2018-06-18 Na podstawie: WZKO.5310.11.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-06-08 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 311. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 25.06.2018 r. o godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed budynkiem Sądu przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-06-08
  Na stronie biuletynu od: 2018-06-08 do 2018-06-25 Na podstawie: WZKO.5310.11.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-06-08 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 312. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 3.07.2018 r. o godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed budynkiem Sądu przy al. Wolności w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-06-08
  Na stronie biuletynu od: 2018-06-08 do 2018-07-03 Na podstawie: WZKO.5310.11.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-06-08 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 313. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 2 czerwca 2018 r. w godzinach 12.00 – 13.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy ul. J. Piłsudskiego w Kaliszu – kładka dla pieszych.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-05-30
  Na stronie biuletynu od: 2018-05-30 do 2018-06-02 Na podstawie: WZKO.5310.10.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-05-30 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 314. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach , zawiadamia, iż w Kaliszu w dniu 12 maja 2018r. o godz. 16:00 zorganizowane będzie zgromadzenie ,które odbędzie się na placu Jana Pawła II ( przy pomniku).

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Wojciech Rakowski Data wytworzenia: 2018-05-08
  Na stronie biuletynu od: 2018-05-08 do 2018-05-12 Na podstawie: WZKO.5310.8.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Rakowski Wojciech Data wprowadzenia: 2018-05-08 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 315. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia iż w Kaliszu w dniu 28 kwietnia br. w godz. 12.00-13.00 odbędzie się zgromadzenie: kładka dla pieszych na ul. Piłsudskiego.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Dominik Kałużny Data wytworzenia: 2018-04-25
  Na stronie biuletynu od: 2018-04-25 do 2018-04-28 Na podstawie: WZKO.5310.7.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kałużny Dominik Data wprowadzenia: 2018-04-25 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 316. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 25 marca 2018r. w godzinach od 12:00 do 14:00 na Głównym Rynku w Kaliszu zostanie zorganizowane zgromadzenie publiczne. Zgromadzenie będzie uczczeniem rocznicy Traktatów Rzymskich 1957 roku.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Łukasz Adamek Data wytworzenia: 2018-03-21
  Na stronie biuletynu od: 2018-03-21 do 2018-03-25 Na podstawie: WZKO.5310.5.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2018-03-21 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 317. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 23 marca 2018r. w godzinach od 18:00 do 19:00 przed siedzibą Biura poselskiego PiS przy ul. Zamkowej 18-20 odbędzie się zgromadzenie publiczne.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Łukasz Adamek Data wytworzenia: 2018-03-20
  Na stronie biuletynu od: 2018-03-20 do 2018-03-23 Na podstawie: WZKO.5310.4.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2018-03-20 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 318. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 17 marca 2018r. o godz. 15:30 zorganizowane będzie zgromadzenie przy ulicy Skalmierzyckiej, skrzyżowanie z ulicą Staszica.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Adamek Łukasz Data wytworzenia: 2018-03-14
  Na stronie biuletynu od: 2018-03-14 do 2018-03-17 Na podstawie: WZKO.5310.3.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2018-03-14 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 319. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art.22 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 3 marca 2018 r. w godzinach 17:15-18.30 zorganizowane będzie zgromadzenie, które odbędzie się przy "Złotym Rogu" w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2018-02-26
  Na stronie biuletynu od: 2018-02-26 do 2018-03-03 Na podstawie: WZKO.5310.2.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2018-02-26 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 320. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 1 marca 2018r. w godz. od 18.30 do godz. 20.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Al. Wolności – Złoty Róg w Kaliszu

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik WSSM - Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2018-02-06
  Na stronie biuletynu od: 2018-02-06 do 2018-03-01 Na podstawie: WSSM.5310.2.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2018-02-06 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 321. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 21 stycznia 2018r. w godz. od 12:00 do ok. 12:50 zorganizowane będzie zgromadzenie na placu im. W. Bogusławskiego, przed gmachem Teatru w Kaliszu. Zgromadzenie związane będzie z prezentacją instalacji Jacquesa Tilly’ego „Liść demokracji” i jest częścią międzynarodowej akcji „Gąsienice Tour”.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Andrzej Janaczyk Data wytworzenia: 2018-01-17
  Na stronie biuletynu od: 2018-01-16 do 2018-01-21 Na podstawie: WZKO.5310.1.2018
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Janaczyk Andrzej Data wprowadzenia: 2018-01-17 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 322. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art.22 ust.5 ustawy z dnia 24 Lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 14 grudnia 2017r. o godz. 19:00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które rozpocznie się przy Villi Calisia przy Alei Wolności, skąd po wiecu zgromadzeni przejdą pod Sąd Rejonowy, a następnie (bez naruszania pasa ruchu drogowego) – ulicami Aleja Wolności, Śródmiejska, Rynek Główny, Zamkowa, plac im. Jana Kilińskiego przed pomnik Adama Asnyka gdzie nastąpi rozwiązanie zgromadzenia.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): ŁukaszAdamek Data wytworzenia: 2017-12-12
  Na stronie biuletynu od: 2017-12-12 do 2017-12-15 Na podstawie: WZKO.5310.18.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Adamek Łukasz Data wprowadzenia: 2017-12-12 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 323. Prezydent Miasta Kalisza, zgodnie z art.22 ust.5 ustawy z dnia 24.07.2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadamia, iż w dniu 08.12.2017 od godz. 18.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie w Kaliszu przy Al. Wolności, przed Villą Calisia.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Leszek Cierniak Data wytworzenia: 2017-12-05
  Na stronie biuletynu od: 2017-12-05 do 2017-12-09 Na podstawie: WZKO.5310.17.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Cierniak Leszek Data wprowadzenia: 2017-12-05 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 324. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 25 listopada 2017 roku w godzinach od 12.30 do 13.30 zorganizowane będzie zgromadzenie w ciągu ulicy Piłsudskiego (kładka).

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Piotr Kowalczyk Data wytworzenia: 2017-11-22
  Na stronie biuletynu od: 2017-11-22 do 2017-11-26 Na podstawie: WZKO.5310.14.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Kowalczyk Piotr Data wprowadzenia: 2017-11-22 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 325. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 21 października 2017r. w godz. od 13.00 do godz. 14.00 zorganizowane będzie zgromadzenie "kładka wolności" na kładce nad ulicą Piłsudskiego w Kaliszu

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik WSSM - Tomasz Rogoziński Data wytworzenia: 2017-10-18
  Na stronie biuletynu od: 2017-10-18 do 2017-10-22 Na podstawie: WSSM. 5310.15.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2017-10-18 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 326. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 3 października 2017r. w godz. od 17.00 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Al. Wolności koło budynku Villa Calisia w Kaliszu. Po jego zakończeniu przewidywany jest przemarsz pod siedzibę PIS przy ul. Zamkowej w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik WSSM - Rogoziński Tomasz Data wytworzenia: 2017-10-02
  Na stronie biuletynu od: 2017-10-02 do 2017-10-04 Na podstawie: WSSM. 5310.14.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2017-10-02 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 327. Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych prosi o zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej następującej informacji: „Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 16 września 2017r. w godz. od 12.00 do godz. 13.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy ul.J.Piłsudskiego, kładka w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Z-ca Naczelnika WSSM - Sibiński Janusz Data wytworzenia: 2017-09-14
  Na stronie biuletynu od: 2017-09-14 do 2017-09-17 Na podstawie: WSSM. 5310.13.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2017-09-14 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 328. „Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 26 sierpnia 2017r. w godz. od 12.00 do godz. 13.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy ul. Piłsudskiego, kładka w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik WSSM - Rogoziński Tomasz Data wytworzenia: 2017-08-24
  Na stronie biuletynu od: 2017-08-24 do 2017-08-26 Na podstawie: WSSM. 5310.12.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2017-08-24 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 329. Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych prosi o zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej następującej informacji: „Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 20 lipca 2017r. w godz. od 17.00 do godz. 17.45 zorganizowane będzie zgromadzenie przy pomniku Adama Asnyka na Pl. Kilińskiego w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Tomasz Rogoziński Data wytworzenia: 2017-07-18
  Na stronie biuletynu od: 2017-07-19 do 2017-07-20 Na podstawie: WSSM. 5310.10.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia: 2017-07-19 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 330. Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych prosi o zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej następującej informacji: „Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 12 czerwca 2017r. w godz. od 17.00 do godz. 18.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy teatrze na Pl. Bogusławskiego 1 w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Z-ca Naczelnika WSSM - Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2017-06-09
  Na stronie biuletynu od: 2017-06-09 do 2017-06-12 Na podstawie: WSSM. 5310.9.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2017-06-09 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 331. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 24 marca 2017r. w godz. od 16.00 do godz. 16.45 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Pomniku Adama Asnyka Pl. Jana Kilińskiego w Kaliszu

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Z-ca Naczelnika WSSM - Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2017-03-23
  Na stronie biuletynu od: 2017-03-23 do 2017-03-24 Na podstawie: WSSM. 5310.6.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2017-03-23 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 332. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 25 marca 2017r. w godz. od 12.00 do godz. 13.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Głównym Rynku 20 w Kaliszu

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik WSSM - Tomasz Rogoziński Data wytworzenia: 2017-03-23
  Na stronie biuletynu od: 2017-03-23 do 2017-03-25 Na podstawie: WSSM. 5310.7.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2017-03-23 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 333. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 02 kwietnia 2017r. w godz. od 12.00 do godz. 14.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przy Ratuszu na Głównym Rynku w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Z-ca Naczelnika WSSM - Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2017-03-22
  Na stronie biuletynu od: 2017-03-22 do 2017-04-02 Na podstawie: WSSM. 5310.5.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2017-03-22 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 334. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 08 marca 2017r. w godz. od 17.15 do godz. 18.30 zorganizowane będzie zgromadzenie na placu Jana Pawła II przy pomniku Adama Asnyka

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik WSSM - Tomasz Rogoziński Data wytworzenia: 2017-03-07
  Na stronie biuletynu od: 2017-03-07 do 2017-03-08 Na podstawie: WSSM. 5310.4.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2017-03-07 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 335. „Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art.22 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 08 marca 2017r. w godz. od 16.30 do godz. 19.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które rozpocznie się przy Villi Calisia przy Aleji Wolności, skąd nastąpi przemarsz uczestników do mostu kamiennego, ulicą Śródmiejską pod Kaliski Ratusz następnie ulicą Zamkową uczestnicy zgromadzenia przejdą pod Basztę Dorotkę.”.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Naczelnik WSSM - Tomasz Rogoziński Data wytworzenia: 2017-03-03
  Na stronie biuletynu od: 2017-03-03 do 2017-03-08 Na podstawie: WSSM. 5310.3.2017
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Matecki Maciej Data wprowadzenia: 2017-03-03 00:00:00
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 336. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 24 lutego 2023r. w godz. od 12.00 do 14.00 zorganizowane będzie zgromadzenie przed budynkiem Dworca Głównego przy ulicy Dworcowej 1 w Kaliszu.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych - Janusz Sibiński Data wytworzenia: 2023-02-06
  Na stronie biuletynu od: 2023-02-06 do 2023-03-06 Na podstawie: WSSM.5310.7.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia:
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji: -
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: --- 337. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 26 maja 2023r. w godz. od 12.00 do 13.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które przejdzie ulicami: Al. Wolności-Villa Calisia, Sukiennicza, Kolegialna, Plac Św. Józefa, Plac Jana Pawła II, zakończenie nastąpi przy pomniku Adama Asnyka.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Tomasz Rogoziński Data wytworzenia: 2023-05-05
  Na stronie biuletynu od: 2023-05-05 do 2023-06-05 Na podstawie: WSSM.5310.21.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia:
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania: 338. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia, iż w dniu 29 maja 2023r. w godz. od 11.00 do 13.00 zorganizowane będzie zgromadzenie, które przejdzie ulicami: Kościuszki, Śródmiejską, Al. Wolności, Pl. Bogusławskiego do skrzyżowania z ulicą Teatralną.

  Informacje o ogłoszeniu:

  Informację wytworzył(-a): Tomasz Rogoziński Data wytworzenia: 2023-05-11
  Na stronie biuletynu od: 2023-05-11 do 2023-06-11 Na podstawie: WSSM.5310.22.2023
  Ogłoszenie wprowadził(-a): Góral Aleksander Data wprowadzenia:
  Ogłoszenie zmodyfikował(-a): - Data modyfikacji:
  Ogłoszenie skasował(-a): - Data skasowania:

Wykaz aktualnych zgromadzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 954 715 razy, aktualnie na stronie przebywa: 31 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 18 lipca 2024 o godz. 19:25   kontakt: agoral@um.kalisz.pl