Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Zamówienia publiczne - zapytanie o cenę, zamówienie z wolnej ręki itp. Tytuł ogłoszenia: Odbiór i transport wielkogabarytowych odpadów komunalnych z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi położonymi na terenie miasta Kalisza

Tryb postępowania: Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowania

Termin składania ofert: -1. Informacja z otwarcia ofert     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja o zamiarze zawarcia umowy, o której mowa w art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.14MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 30-12-2020
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.23MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 07-01-2021
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik skompresowany do formatu ZIP - Załączniki do Wezwania do przystąpienia do postępowania odwoławczego - POBIERZ PLIK ZIP - rozmiar: 13.08MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 07-01-2021
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Sprostowanie do Informacji o zamiarze zawarcia umowy, o której mowa w art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.16MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 19-01-2021
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -
2. Informacje o wyniku postępowania     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja o unieważnieniu postępowania - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.16MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 26-03-2021
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -
3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia      - nie dotyczywprowadził -a: Przygoda Katarzyna data wprowadzenia: 2020-12-30

 Okres publikacji ogłoszenia: 2020-12-30 do: 2021-04-02

 Podstawa wprowadzenia:  Oznaczenie sprawy: BCK.271.06.1.2020


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 960 249 razy, aktualnie na stronie przebywa: 18 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 20 lipca 2024 o godz. 17:31   kontakt: agoral@um.kalisz.pl