Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Ogłoszenie - Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony  


Tytuł ogłoszenia: Dostawa i montaż wyposażenia do Akceleratora Kultury przy ul. Nowy Świat 2a w Kaliszu w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców w ramach projektu ,,Kalisz – kurs na rewitalizację” w podziale na 7 Części”

Tryb postępowania: Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: -1. Ogłoszenie o zamówieniu

     

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.2MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 27-08-2020
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.39MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 04-09-2020
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

2. SIWZ z załącznikami

     

Plik formatu Acrobat Reader - SIWZ - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.48MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 27-08-2020
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Microsoft Word 97-2003 - Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawców w wersji edytowalnej (pomocniczo, wiążącą treść zawiera plik pdf) - POBIERZ PLIK DOC - rozmiar: 0.44MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 27-08-2020
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja dla Wykonawców - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.26MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 03-09-2020
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja dla Wykonawców - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.41MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 04-09-2020
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej

      - nie dotyczy

5. Informacja z otwarcia ofert

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja z otwarcia ofert - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.29MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 14-09-2020
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

6. Informacje o wyniku postępowania

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.39MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 30-10-2020
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -wprowadził: Pietrzyk Piotr data wprowadzenia: 2020-08-27

 Okres publikacji ogłoszenia: 2020-08-27 do: 2020-11-30

 Podstawa wprowadzenia: Oznaczenie sprawy: WRM.271.01.10.2020


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 354 938 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 30 październik 2020 o godz. 15:06   kontakt: agoral@um.kalisz.pl