Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Ogłoszenie - Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony  


Tytuł ogłoszenia: Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Kalisza

Tryb postępowania: Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 16-12-2019 godz. 12:001. Ogłoszenie o zamówieniu

     

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.57MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 07-12-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

2. SIWZ z załącznikami

     

Plik formatu Acrobat Reader - SIWZ - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 1.06MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 07-12-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Microsoft Word 97-2003 - Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawców w wersji edytowalnej (pomocniczo, wiążącą treść zawiera plik pdf) - POBIERZ PLIK DOC - rozmiar: 0.22MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 07-12-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ

      - nie dotyczy

4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej

      - nie dotyczy

5. Informacja z otwarcia ofert

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja z otwarcia ofert - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.11MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 16-12-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

6. Informacje o wyniku postępowania

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.16MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 20-12-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.17MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 23-01-2020
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -wprowadził: Świerk Radosław data wprowadzenia: 2019-12-07

 Okres publikacji ogłoszenia: 2019-12-07 do: 2020-01-31

 Podstawa wprowadzenia: WGOŚ.271.01.0006.2019


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 330 172 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 26 wrzesień 2020 o godz. 15:49   kontakt: agoral@um.kalisz.pl