Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Ogłoszenie - Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony  


Tytuł ogłoszenia: Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu

Tryb postępowania: Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 29-11-2019 godz. 13:001. Ogłoszenie o zamówieniu

     

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.26MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 14-11-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.13MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 14-11-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

2. SIWZ z załącznikami

     

Plik formatu Acrobat Reader - SIWZ - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.58MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 14-11-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik skompresowany do formatu ZIP - Załączniki do SIWZ - POBIERZ PLIK ZIP - rozmiar: 5.54MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 14-11-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Microsoft Word 97-2003 - Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawców w wersji edytowalnej (pomocniczo, wiążącą treść zawiera plik pdf) - POBIERZ PLIK DOC - rozmiar: 0.18MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 14-11-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja dla Wykonawców (odpowiedzi na pytania do treści SIWZ) - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.19MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 26-11-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej

      - nie dotyczy

5. Informacja z otwarcia ofert

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja z otwarcia ofert - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.13MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 29-11-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

6. Informacje o wyniku postępowania

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.17MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 17-12-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.17MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 09-01-2020
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -wprowadził -a: Przygoda Katarzyna data wprowadzenia: 2019-11-14

 Okres publikacji ogłoszenia: 2019-11-14 do: 2020-01-31

 Podstawa wprowadzenia: WRM.271.01.52.2019


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 330 191 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 26 wrzesień 2020 o godz. 17:40   kontakt: agoral@um.kalisz.pl