Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Informacja o środowisku i jego ochronie  


Archiwum z roku:
2011
Liczba: 16
2013
Liczba: 1
2015
Liczba: 1
2016
Liczba: 1
2021
Liczba: 2


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2011

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami za lata 2009-2010
2011-11-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-11-22
Na stronie biuletynu od:   2011-11-22   do   2014-11-22
Na podstawie:   e-mail2.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA - POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
2011-11-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-11-22
Na stronie biuletynu od:   2011-11-22   do   2014-11-22
Na podstawie:   e-mail3.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA - HAŁAS
2011-11-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-11-22
Na stronie biuletynu od:   2011-11-22   do   2014-11-22
Na podstawie:   e-mail4.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA - POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
2011-11-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-11-22
Na stronie biuletynu od:   2011-11-22   do   2014-11-22
Na podstawie:   e-mail5.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA - WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
2011-11-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-11-22
Na stronie biuletynu od:   2011-11-22   do   2014-11-22
Na podstawie:   e-mail6.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA - POWIERZCHNIA ZIEMI i GLEBY
2011-11-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-11-22
Na stronie biuletynu od:   2011-11-22   do   2014-11-22
Na podstawie:   e-mail7.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA - ZASOBY PRZYRODY, W TYM ZIELEŃ MIEJSKA
2011-11-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-11-22
Na stronie biuletynu od:   2011-11-22   do   2014-11-22
Na podstawie:   e-mail8.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA - LASY
2011-11-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-11-22
Na stronie biuletynu od:   2011-11-22   do   2014-11-22
Na podstawie:   e-mail9.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA - POWAŻNE AWARIE
2011-11-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-11-22
Na stronie biuletynu od:   2011-11-22   do   2014-11-22
Na podstawie:   e-mail10.
SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU OCHRONY ŚODOWISKA - OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA
2011-11-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-11-22
Na stronie biuletynu od:   2011-11-22   do   2014-11-22
Na podstawie:   e-mail11.
SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
2011-11-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Goździńska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-11-22
Na stronie biuletynu od:   2011-11-22   do   2014-11-22
Na podstawie:   e-mail12.
Informacja o znajdujących się na terenie miasta kalisza zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
2011-01-01
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2011-01-25
Na stronie biuletynu od:   2011-01-01   do   2025-12-31
Na podstawie:   Pliki przeniesiono z pliku ochrona.htm do bazy wszystkich ogłoszeń i informacji13.
Wykaz producentów rolnych którzy otrzymali w 2009 r. pomoc publiczną na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2011-01-01
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2011-01-25
Na stronie biuletynu od:   2011-01-01   do   2025-12-31
Na podstawie:   Pliki przeniesiono z pliku ochrona.htm do bazy wszystkich ogłoszeń i informacji14.
Wyniki analiz wody z poszczególnych Stacji Uzdatniania w mieście Kaliszu w II półroczu 2009r.
2011-01-01
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2011-01-25
Na stronie biuletynu od:   2011-01-01   do   2025-12-31
Na podstawie:   Pliki przeniesiono z pliku ochrona.htm do bazy wszystkich ogłoszeń i informacji15.
Wyniki analiz wody z poszczególnych Stacji Uzdatniania w mieście Kaliszu w I półroczu 2010r.
2011-01-01
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2011-01-25
Na stronie biuletynu od:   2011-01-01   do   2025-12-31
Na podstawie:   Pliki przeniesiono z pliku ochrona.htm do bazy wszystkich ogłoszeń i informacji16.
Wyniki analiz wody z poszczególnych Stacji Uzdatniania w mieście Kaliszu w II półroczu 2010r.
2011-01-01
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2011-01-25
Na stronie biuletynu od:   2011-01-01   do   2025-12-31
Na podstawie:   Pliki przeniesiono z pliku ochrona.htm do bazy wszystkich ogłoszeń i informacji


Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń