Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Ogłoszenie - Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony  


Tytuł ogłoszenia: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Tryb postępowania: Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24-08-2020 godz. 13:001. Ogłoszenie o zamówieniu

     

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.1MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 05-08-2020
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

2. SIWZ z załącznikami

     

Plik formatu Acrobat Reader - SIWZ - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.63MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 05-08-2020
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Microsoft Word 97-2003 - Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawców w wersji edytowalnej (pomocniczo, wiążącą treść zawiera plik pdf) - POBIERZ PLIK DOC - rozmiar: 0.3MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 05-08-2020
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja dla Wykonawców - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.07MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 13-08-2020
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej

      - nie dotyczy

5. Informacja z otwarcia ofert

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja z otwarcia ofert - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.06MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 24-09-2020
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Sprostowanie do Informacji z otwarcia ofert - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.04MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 26-08-2020
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

6. Informacje o wyniku postępowania

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych w zakresie Zadań 1, 2, 3, 4, 6, 7. - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.21MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 01-09-2020
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Zadania 5 - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.04MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 15-09-2020
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Zadania 4 - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.05MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 15-09-2020
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.08MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 15-10-2020
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -wprowadził: Pietrzyk Piotr data wprowadzenia: 2020-08-05

 Okres publikacji ogłoszenia: 2020-08-05 do: 2020-10-21

 Podstawa wprowadzenia: Oznaczenie sprawy: WO.271.01.0001.2020


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 354 883 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 30 październik 2020 o godz. 13:33   kontakt: agoral@um.kalisz.pl