Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Ogłoszenie - Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony  


Tytuł ogłoszenia: Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie miasta Kalisza w podziale na 4 Części

Tryb postępowania: Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 31-10-2019 godz. 14:001. Ogłoszenie o zamówieniu

     

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.13MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 15-10-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

2. SIWZ z załącznikami

     

Plik formatu Acrobat Reader - SIWZ - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.41MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 15-10-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik skompresowany do formatu ZIP - Załączniki do SIWZ - POBIERZ PLIK ZIP - rozmiar: 70.85MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 15-10-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Microsoft Word 97-2003 - Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawców w wersji edytowalnej (pomocniczo, wiążącą treść zawiera plik pdf) - POBIERZ PLIK DOC - rozmiar: 0.21MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 15-10-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja dla Wykonawców - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.04MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 28-10-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej

      - nie dotyczy

5. Informacja z otwarcia ofert

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja z otwarcia ofert - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.04MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 31-10-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Sprostowanie do Informacji z otwarcia ofert - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.04MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 12-11-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

6. Informacje o wyniku postępowania

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.06MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 07-12-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.04MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 17-01-2020
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_Części 1-3 - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.05MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 20-02-2020
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -wprowadził: Pietrzyk Piotr data wprowadzenia: 2019-10-15

 Okres publikacji ogłoszenia: 2019-10-15 do: 2020-02-25

 Podstawa wprowadzenia: Oznaczenie sprawy: WRM.271.01.46.2019


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 330 192 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 26 wrzesień 2020 o godz. 17:56   kontakt: agoral@um.kalisz.pl