Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej: Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne Tytuł ogłoszenia: Usunięcie usterek na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu

Tryb postępowania: Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24-10-2019 godz. 13:001. Ogłoszenie o zamówieniu

     

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.4MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 09-10-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

2. SIWZ z załącznikami

     

Plik formatu Acrobat Reader - SIWZ - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.8MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 09-10-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik skompresowany do formatu ZIP - Załączniki do SIWZ - POBIERZ PLIK ZIP - rozmiar: 46.54MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 09-10-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Microsoft Word 97-2003 - Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawców w wersji edytowalnej (pomocniczo, wiążącą treść zawiera plik pdf) - POBIERZ PLIK DOC - rozmiar: 0.17MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 09-10-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ

      - nie dotyczy

4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej

      - nie dotyczy

5. Informacja z otwarcia ofert

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja z otwarcia ofert - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.2MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 25-10-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

6. Informacje o wyniku postępowania

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.5MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 14-11-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.48MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 03-12-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -wprowadził: Świerk Radosław data wprowadzenia: 2019-10-09

 Okres publikacji ogłoszenia: 2019-10-09 do: 2019-11-30

 Podstawa wprowadzenia: WRM.271.01.20.2019


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 784 777 razy, aktualnie na stronie przebywa: 49 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 23 maja 2024 o godz. 13:56   kontakt: agoral@um.kalisz.pl