Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Ogłoszenie - Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony  


Tytuł ogłoszenia: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” (termin składania ofert: 14.05.2019r.)

Tryb postępowania: Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 14-05-2019 godz. 13:001. Ogłoszenie o zamówieniu

     

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.22MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 26-04-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

2. SIWZ z załącznikami

     

Plik formatu Acrobat Reader - SIWZ - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.6MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 26-04-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik skompresowany do formatu ZIP - Załączniki do SIWZ_Część 1 - POBIERZ PLIK ZIP - rozmiar: 84.9MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 26-04-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik skompresowany do formatu ZIP - Załączniki do SIWZ_Część 2 - POBIERZ PLIK ZIP - rozmiar: 97.44MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 26-04-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Microsoft Word 97-2003 - Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawców w wersji edytowalnej (pomocniczo, wiążącą treść zawiera plik pdf) - POBIERZ PLIK DOC - rozmiar: 0.34MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 26-04-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja dla Wykonawców - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.13MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 07-05-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej

      - nie dotyczy

5. Informacja z otwarcia ofert

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja z otwarcia ofert - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.05MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 14-05-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

6. Informacje o wyniku postępowania

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja o unieważnieniu postępowania - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.12MB

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 29-05-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -wprowadził: Pietrzyk Piotr data wprowadzenia: 2019-04-26

 Okres publikacji ogłoszenia: 2019-04-26 do: 2019-06-09

 Podstawa wprowadzenia: Oznaczenie sprawy: WRM.271.01.10.2019


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 244 839 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 05 sierpień 2020 o godz. 03:58   kontakt: agoral@um.kalisz.pl