Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł netto Tytuł ogłoszenia: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia doskonalącego CISCO z tematyki związanej z nauczanym zawodem dla kadry dydaktycznej z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu biorącej udział w projekcie „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 2 EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17).

Tryb postępowania: Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł netto

Termin składania ofert: 02-11-2021 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 02-11-2021 godz. 11:00

Miejsce otwarcia ofert:  Urząd Miasta Kalisza, Wydział Rozwoju Miasta, ul. Kościuszki 1a, pok. 308
1. Zapytanie ofertowe     

Plik formatu Acrobat Reader - Zapytanie ofertowe - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar:

Informację wytworzył: Stanisław Krakowski 
Plik wprowadził: Góral Aleksander Data wprowadzenia: 22-10-2021  Podstawa wprowadzenia: WRM.2710.178.2021
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: - Podstawa modyfikacji: 

2. Załączniki:     

Microsoft Word 2007-2016 - Formularz oferty - wersja edytowalna - POBIERZ PLIK DOCX - rozmiar:

Informację wytworzył: Stanisław Krakowski 
Plik wprowadził: Góral Aleksander Data wprowadzenia: 22-10-2021  Podstawa wprowadzenia: WRM.2710.178.2021
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: - Podstawa modyfikacji: 

Plik formatu Acrobat Reader - Formularz oferty - wersja PDF - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar:

Informację wytworzył: Stanisław Krakowski 
Plik wprowadził: Góral Aleksander Data wprowadzenia: 22-10-2021  Podstawa wprowadzenia: WRM.2710.178.2021
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: - Podstawa modyfikacji: 

3. Wyjaśnienie do zapytania ofertowego      - nie dotyczy

4. Informacje o wynikach postępowania     

Plik formatu Acrobat Reader - Protokół z otwarcia ofert - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar:

Informację wytworzył: Dagmara Pokorska 
Plik wprowadził: Góral Aleksander Data wprowadzenia: 03-11-2021  Podstawa wprowadzenia: WRM.2710.178.2021
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: - Podstawa modyfikacji: 

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja o unieważnieniu - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar:

Informację wytworzył: Dagmara Pokorska 
Plik wprowadził: Góral Aleksander Data wprowadzenia: 22-11-2021  Podstawa wprowadzenia: WRM.2710.178.2021
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: - Podstawa modyfikacji: wprowadził: Góral Aleksander data wprowadzenia: 2021-10-22

 Okres publikacji ogłoszenia: 2021-10-22 do: 2021-12-31

 Podstawa wprowadzenia: WRM.2710.178.2021


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 685 906 razy, aktualnie na stronie przebywa: 27 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 30 listopada 2021 o godz. 12:57   kontakt: agoral@um.kalisz.pl