Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 8 z 37
Liczba pozycji: 732


141.Zarządzenie Nr 623/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-623
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-623

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-02
Na stronie biuletynu od:   2018-10-05   do   2021-10-05
Data zarządzenia:   2018-10-02


142.Zarządzenie Nr 622/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 października 2018r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Majkowskiej Nr 24 w Kaliszu w celu wniesienia jako aportu (wkładu niepieniężnego) do Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-622
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-622

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-02
Na stronie biuletynu od:   2018-10-05   do   2021-10-05
Data zarządzenia:   2018-10-02


143.Zarządzenie Nr 621/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na rzecz Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-621
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-621

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-02
Na stronie biuletynu od:   2018-10-05   do   2021-10-05
Data zarządzenia:   2018-10-02


144.Zarządzenie Nr 620/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wniesienia aportu na rzecz Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-620
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-620

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-02
Na stronie biuletynu od:   2018-10-05   do   2021-10-05
Data zarządzenia:   2018-10-02


145.Zarządzenie Nr 619/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu konkursu ofert na realizację w 2018r. miejskiego programu polityki zdrowotnej- programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60 roku życia oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie (druga edycja)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-619
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-619

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-02
Na stronie biuletynu od:   2018-10-05   do   2021-10-05
Data zarządzenia:   2018-10-02


146.Zarządzenie Nr 618a/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia w budynku administracyjnym Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-618a
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-618a

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-09
Na stronie biuletynu od:   2018-10-09   do   2021-10-09
Data zarządzenia:   2018-09-28


147.Zarządzenie Nr 618/ 2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-618
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-618

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-09
Na stronie biuletynu od:   2018-10-09   do   2021-10-09
Data zarządzenia:   2018-09-28


148.Zarządzenie Nr 617/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawem związanym z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-617
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-617

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-02
Na stronie biuletynu od:   2018-10-02   do   2021-10-02
Data zarządzenia:   2018-09-28


149.Zarządzenie Nr 616 /2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz innych placówek prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-616
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-616

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-18
Na stronie biuletynu od:   2018-10-18   do   2021-10-18
Data zarządzenia:   2018-09-28


150.Zarządzenie Nr 615/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu pozostałych środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-615
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-615

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-02
Na stronie biuletynu od:   2018-10-02   do   2021-10-02
Data zarządzenia:   2018-09-27


151.Zarządzenie Nr 610/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 września 2018r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-610
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-610

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-02
Na stronie biuletynu od:   2018-10-02   do   2021-10-02
Data zarządzenia:   2018-09-26


152.Zarządzenie Nr 609/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego: „Projekty z zakresu edukacji ekologicznej 2018 – realizacja działań proekologicznych dla mieszkańców”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-609
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-609

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-02
Na stronie biuletynu od:   2018-10-02   do   2021-10-02
Data zarządzenia:   2018-09-25


153.Zarządzenie Nr 608/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 września 2018r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Kaliszu pozostałych środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-608
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-608

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-02
Na stronie biuletynu od:   2018-10-02   do   2021-10-02
Data zarządzenia:   2018-09-25


154.Zarządzenie Nr 607/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-607
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-607

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-02
Na stronie biuletynu od:   2018-10-02   do   2021-10-02
Data zarządzenia:   2018-09-25


155.Zarządzenie Nr 606/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-606
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-606

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-02
Na stronie biuletynu od:   2018-10-02   do   2021-10-02
Data zarządzenia:   2018-09-25


156.Zarządzenie Nr 605/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-605
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-605

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-02
Na stronie biuletynu od:   2018-10-02   do   2021-10-02
Data zarządzenia:   2018-09-21


157.Zarządzenie Nr 604/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2018r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę punktów handlowych, położonych w Kaliszu, przy ulicy Poznańskiej, powołania Komisji Przetargowej i przyjęcia regulaminu przetargu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-604
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-604

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-26
Na stronie biuletynu od:   2018-09-26   do   2021-09-26
Data zarządzenia:   2018-09-21


158.Zarządzenie Nr 603/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2018 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-603
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-603

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-02
Na stronie biuletynu od:   2018-10-02   do   2021-10-02
Data zarządzenia:   2018-09-21


159.Zarządzenie Nr 602/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-602
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-602

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-26
Na stronie biuletynu od:   2018-09-26   do   2021-09-26
Data zarządzenia:   2018-09-20


160.Zarządzenie Nr 601/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Kalisza, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-601
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-601

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-26
Na stronie biuletynu od:   2018-09-26   do   2021-09-26
Data zarządzenia:   2018-09-20


<< Poprzednia  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 857 642 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 15 grudzień 2018 o godz. 15:04   kontakt: agoral@um.kalisz.pl