Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 8 z 13
Liczba pozycji: 244


141.Zarządzenie Nr 114/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-114
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-114

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-07
Na stronie biuletynu od:   2019-03-07   do   2022-03-07
Data zarządzenia:   2019-02-27


142.Zarządzenie Nr 113/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-113
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-113

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-07
Na stronie biuletynu od:   2019-03-07   do   2022-03-07
Data zarządzenia:   2019-02-27


143.Zarządzenie Nr 111/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora miejskiego programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-111
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-111

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-27
Na stronie biuletynu od:   2019-02-27   do   2022-02-27
Data zarządzenia:   2019-02-27


144.Zarządzenie Nr 110/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora miejskiego programu polityki zdrowotnej- programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60 roku życia.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-110
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-110

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-27
Na stronie biuletynu od:   2019-02-27   do   2022-02-27
Data zarządzenia:   2019-02-27


145.Zarządzenie Nr 109/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2019r. miejskiego programu polityki zdrowotnej medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-109
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-109

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-27
Na stronie biuletynu od:   2019-02-27   do   2022-02-27
Data zarządzenia:   2019-02-27


146.Zarządzenie Nr 108/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora miejskiego programu polityki zdrowotnej- profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)- w mieście Kalisz
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-108
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-108

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-27
Na stronie biuletynu od:   2019-02-27   do   2022-02-27
Data zarządzenia:   2019-02-27


147.Zarządzenie Nr 107/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Kaliszu zarządzania i administrowania nieruchomością oraz przekazania na ewidencję księgową środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-107
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-107

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-28
Na stronie biuletynu od:   2019-02-28   do   2022-02-28
Data zarządzenia:   2019-02-27


148.Zarządzenie Nr 106/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-106
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-106

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-28
Na stronie biuletynu od:   2019-02-28   do   2022-02-28
Data zarządzenia:   2019-02-27


149.Zarządzenie nr 105/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. inicjatywy lokalnej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-105
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-105

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-07
Na stronie biuletynu od:   2019-03-07   do   2022-03-07
Data zarządzenia:   2019-02-25


150.Zarządzenie Nr 103/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-103
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-103

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-26
Na stronie biuletynu od:   2019-02-26   do   2022-02-26
Data zarządzenia:   2019-02-22


151.Zarządzenie Nr 102/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-102
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-102

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-26
Na stronie biuletynu od:   2019-02-26   do   2022-02-26
Data zarządzenia:   2019-02-22


152.Zarządzenie Nr 101/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-101
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-101

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-27
Na stronie biuletynu od:   2019-02-27   do   2022-02-27
Data zarządzenia:   2019-02-22


153.Zarządzenie Nr 100/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-100
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-100

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-26
Na stronie biuletynu od:   2019-02-26   do   2022-02-26
Data zarządzenia:   2019-02-21


154.Zarządzenie Nr 99/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej w Kaliszu, przy Głównym Rynku, do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, w drodze przetargu ustnego ograniczonego pod lokalizację 10 ogródków gastronomicznych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-099
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-099

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-27
Na stronie biuletynu od:   2019-02-27   do   2022-02-27
Data zarządzenia:   2019-02-19


155.Zarządzenie Nr 98/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora do obsługi aplikacji SRPP w Urzędzie Miasta Kalisza oraz jednostkach organizacyjnych podległych Miastu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-098
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-098

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-20
Na stronie biuletynu od:   2019-02-20   do   2022-02-20
Data zarządzenia:   2019-02-19


156.Zarządzenie Nr 97/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-097
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-097

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-20
Na stronie biuletynu od:   2019-02-20   do   2022-02-20
Data zarządzenia:   2019-02-19


157.Zarządzenie Nr 96/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w 2019 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-096
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-096

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-27
Na stronie biuletynu od:   2019-02-27   do   2022-02-27
Data zarządzenia:   2019-02-19


158.Zarządzenie Nr 95/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-095
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-095

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-20
Na stronie biuletynu od:   2019-02-20   do   2022-02-20
Data zarządzenia:   2019-02-19


159.ZARZĄDZENIE Nr 94/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmniejszenia funduszu Urzędu Miasta Kalisza o koszty inwestycyjne.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-094
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-094

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-26
Na stronie biuletynu od:   2019-02-26   do   2022-02-26
Data zarządzenia:   2019-02-19


160.Zarządzenie Nr 93/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-093
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-093

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-20
Na stronie biuletynu od:   2019-02-20   do   2022-02-20
Data zarządzenia:   2019-02-15


<< Poprzednia  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 965 396 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 25 maj 2019 o godz. 05:38   kontakt: agoral@um.kalisz.pl