Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 8 z 10
Liczba pozycji: 186


141.Zarządzenie Nr 47/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-047
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-047

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-20
Na stronie biuletynu od:   2023-01-20   do   2026-01-20
Data zarządzenia:   2023-01-18


142.ZARZĄDZENIE NR 46/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-046
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-046

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-20
Na stronie biuletynu od:   2023-01-20   do   2026-01-20
Data zarządzenia:   2023-01-18


143.Zarządzenie Nr 45/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2023r. w sprawie powołania członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza w kadencji 2023 - 2029.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-045
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-045

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-20
Na stronie biuletynu od:   2023-01-20   do   2026-01-20
Data zarządzenia:   2023-01-18


144.Zarządzenie Nr 44/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-044
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-044

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-20
Na stronie biuletynu od:   2023-01-20   do   2026-01-20
Data zarządzenia:   2023-01-17


145.Zarządzenie Nr 43/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-043
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-043

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-20
Na stronie biuletynu od:   2023-01-20   do   2026-01-20
Data zarządzenia:   2023-01-17


146.Zarządzenie Nr 42/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-042
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-042

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-20
Na stronie biuletynu od:   2023-01-20   do   2026-01-20
Data zarządzenia:   2023-01-17


147.Zarządzenie Nr 41/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na 2023 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-041
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-041

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-20
Na stronie biuletynu od:   2023-01-20   do   2026-01-20
Data zarządzenia:   2023-01-17


148.Zarządzenie Nr 40/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-040
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-040

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-20
Na stronie biuletynu od:   2023-01-20   do   2026-01-20
Data zarządzenia:   2023-01-17


149.Zarządzenie Nr 39/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu znajdujących się przy ulicy Łódzkiej 19-29
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-039
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-039

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-20
Na stronie biuletynu od:   2023-01-20   do   2026-01-20
Data zarządzenia:   2023-01-16


150.Zarządzenie Nr 38/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie promocyjnej stawki za korzystanie z krytej pływalni w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-038
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-038

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-18
Na stronie biuletynu od:   2023-01-18   do   2026-01-18
Data zarządzenia:   2023-01-16


151.Zarządzenie Nr 37/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu obiektu Hala widowiskowo sportowa ul. Łódzka 19-29, 62-800 Kalisz na rzecz Dawida Matczaka
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-037
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-037

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-18
Na stronie biuletynu od:   2023-01-18   do   2026-01-18
Data zarządzenia:   2023-01-16


152.Zarządzenie Nr 36/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku Trybuny Zachodniej znajdujących się na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-036
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-036

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-18
Na stronie biuletynu od:   2023-01-18   do   2026-01-18
Data zarządzenia:   2023-01-16


153.Zarządzenie Nr 34/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-034
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-034

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-18
Na stronie biuletynu od:   2023-01-18   do   2026-01-18
Data zarządzenia:   2023-01-16


154.Zarządzenie Nr 33/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-033
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-033

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-18
Na stronie biuletynu od:   2023-01-18   do   2026-01-18
Data zarządzenia:   2023-01-16


155.Zarządzenie Nr 32/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-032
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-032

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-16
Na stronie biuletynu od:   2023-01-16   do   2026-01-16
Data zarządzenia:   2023-01-16


156.Zarządzenie Nr 31/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie organizacji konkursu pod nazwą „KALISZ W KAPSULE CZASU – dopisz swoją historię”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-031
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-031

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-18
Na stronie biuletynu od:   2023-01-18   do   2026-01-18
Data zarządzenia:   2023-01-13


157.Zarządzenie Nr 30/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na stanowisko Kierownika Biura Cmentarza Komunalnego w Urzędzie Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-030
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-030

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-16
Na stronie biuletynu od:   2023-01-16   do   2026-01-16
Data zarządzenia:   2023-01-13


158.Zarządzenie Nr 29/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu niemieszkalnych oraz samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-029
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-029

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-16
Na stronie biuletynu od:   2023-01-16   do   2026-01-16
Data zarządzenia:   2023-01-13


159.Zarządzenie Nr 28/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-028
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-028

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-16
Na stronie biuletynu od:   2023-01-16   do   2026-01-16
Data zarządzenia:   2023-01-13


160.Zarządzenie Nr 27/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zawarcia umowy ustanowienia służebności gruntowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-027
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-027

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-18
Na stronie biuletynu od:   2023-01-18   do   2026-01-18
Data zarządzenia:   2023-01-13


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 655 661 razy, aktualnie na stronie przebywa: 25 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 24 marca 2023 o godz. 17:23   kontakt: agoral@um.kalisz.pl