Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 8 z 29
Liczba pozycji: 561


141.Zarządzenie Nr 464/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do czterech samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-464
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-464

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-11
Na stronie biuletynu od:   2022-07-11   do   2025-07-11
Data zarządzenia:   2022-07-08


142.Zarządzenie Nr 463/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-463
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-463

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-11
Na stronie biuletynu od:   2022-07-11   do   2025-07-11
Data zarządzenia:   2022-07-08


143.Zarządzenie Nr 462/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-462
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-462

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-11
Na stronie biuletynu od:   2022-07-11   do   2025-07-11
Data zarządzenia:   2022-07-08


144.Zarządzenie Nr 461/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-461
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-461

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-07
Na stronie biuletynu od:   2022-07-08   do   2025-07-08
Data zarządzenia:   2022-07-07


145.Zarządzenie Nr 460/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na tymczasowe pomieszczenie
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-460
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-460

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-15
Na stronie biuletynu od:   2022-07-15   do   2025-07-15
Data zarządzenia:   2022-07-07


146.Zarządzenie Nr 459/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Kaliszu przy ulicy ul. Piwonickiej 31 i 33.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-459
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-459

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-07
Na stronie biuletynu od:   2022-07-07   do   2025-07-07
Data zarządzenia:   2022-07-06


147.Zarządzenie Nr 458/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-458
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-458

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-07
Na stronie biuletynu od:   2022-07-07   do   2025-07-07
Data zarządzenia:   2022-07-06


148.Zarządzenie Nr 457/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2022r. w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa w Komitecie Rewitalizacji Miasta Kalisza i zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-457
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-457

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-07
Na stronie biuletynu od:   2022-07-07   do   2025-07-07
Data zarządzenia:   2022-07-05


149.Zarządzenie Nr 456/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-456
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-456

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-07
Na stronie biuletynu od:   2022-07-07   do   2025-07-07
Data zarządzenia:   2022-07-04


150.Zarządzenie Nr 455/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 usytuowanego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Główny Rynek 8, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-455
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-455

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-06
Na stronie biuletynu od:   2022-07-06   do   2025-07-06
Data zarządzenia:   2022-07-04


151.Zarządzenie Nr 454/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Kaliskiej Rady Seniorów
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-454
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-454

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-06
Na stronie biuletynu od:   2022-07-06   do   2025-07-06
Data zarządzenia:   2022-07-04


152.Zarządzenie Nr 453/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków i wyboru najemców
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-453
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-453

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-07
Na stronie biuletynu od:   2022-07-07   do   2025-07-07
Data zarządzenia:   2022-07-04


153.Zarządzenie Nr 452/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka nr 4 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-452
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-452

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-06
Na stronie biuletynu od:   2022-07-06   do   2025-07-06
Data zarządzenia:   2022-07-04


154.Zarządzenie Nr 451/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie określenia procedury przygotowania informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-451
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-451

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-07
Na stronie biuletynu od:   2022-07-08   do   2025-07-08
Data zarządzenia:   2022-07-01


155.Zarządzenie Nr 450/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-450
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-450

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-12
Na stronie biuletynu od:   2022-07-12   do   2025-07-12
Data zarządzenia:   2022-07-01


156.Zarządzenie Nr 449/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Kalisza będącymi w dyspozycji Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu oraz ustalenie opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-449
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-449

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-11
Na stronie biuletynu od:   2022-07-11   do   2025-07-11
Data zarządzenia:   2022-07-01


157.Zarządzenie Nr 448/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Miejskiemu Klubowi Sportowemu Kalisz Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-448
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-448

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-06
Na stronie biuletynu od:   2022-07-06   do   2025-07-06
Data zarządzenia:   2022-07-01


158.Zarządzenie Nr 447/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 18 im. Chatka Puchatka w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-447
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-447

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-06
Na stronie biuletynu od:   2022-07-06   do   2025-07-06
Data zarządzenia:   2022-07-01


159.Zarządzenie Nr 446/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-446
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-446

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-06
Na stronie biuletynu od:   2022-07-06   do   2025-07-06
Data zarządzenia:   2022-07-01


160.Zarządzenie Nr 445/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-445
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-445

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-06
Na stronie biuletynu od:   2022-07-06   do   2025-07-06
Data zarządzenia:   2022-07-01


<< Poprzednia  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 379 680 razy, aktualnie na stronie przebywa: 20 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 28 września 2022 o godz. 05:48   kontakt: agoral@um.kalisz.pl