Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 8 z 9
Liczba pozycji: 175


141.ZARZĄDZENIE NR 35/2020 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Kaliszu w roku 2020
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-035
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-035

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-22
Na stronie biuletynu od:   2020-01-22   do   2023-01-22
Data zarządzenia:   2020-01-20


142.Zarządzenie Nr 34/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Księżnej Jolanty 20, do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-034
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-034

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2020-01-17
Na stronie biuletynu od:   2020-01-17   do   2023-01-17
Data zarządzenia:   2020-01-17


143.Zarządzenie Nr 33/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację w 2020 r. zadania w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-033
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-033

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-28
Na stronie biuletynu od:   2020-01-28   do   2023-01-28
Data zarządzenia:   2020-01-17


144.Zarządzenie Nr 32/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-032
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-032

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-21
Na stronie biuletynu od:   2020-01-21   do   2023-01-21
Data zarządzenia:   2020-01-17


145.Zarządzenie Nr 31/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-031
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-031

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-21
Na stronie biuletynu od:   2020-01-21   do   2023-01-21
Data zarządzenia:   2020-01-17


146.Zarządzenie Nr 30/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-030
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-030

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-21
Na stronie biuletynu od:   2020-01-21   do   2023-01-21
Data zarządzenia:   2020-01-17


147.Zarządzenie Nr 29/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na 2020 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-029
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-029

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-21
Na stronie biuletynu od:   2020-01-21   do   2023-01-21
Data zarządzenia:   2020-01-17


148.Zarządzenie Nr 28/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-028
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-028

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-21
Na stronie biuletynu od:   2020-01-21   do   2023-01-21
Data zarządzenia:   2020-01-17


149.Zarządzenie Nr 27/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2020 w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-027
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-027

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-22
Na stronie biuletynu od:   2020-01-22   do   2023-01-22
Data zarządzenia:   2020-01-16


150.Zarządzenie Nr 26/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-026
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-026

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-17
Na stronie biuletynu od:   2020-01-17   do   2023-01-17
Data zarządzenia:   2020-01-16


151.Zarządzenie Nr 25/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-025
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-025

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-17
Na stronie biuletynu od:   2020-01-17   do   2023-01-17
Data zarządzenia:   2020-01-16


152.Zarządzenie Nr 24/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-024
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-024

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-15
Na stronie biuletynu od:   2020-01-15   do   2023-01-15
Data zarządzenia:   2020-01-14


153.Zarządzenie Nr 23/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Kaliszu środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-023
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-023

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-15
Na stronie biuletynu od:   2020-01-15   do   2023-01-15
Data zarządzenia:   2020-01-14


154.Zarządzenie Nr 22/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu pozostałych środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-022
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-022

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-15
Na stronie biuletynu od:   2020-01-15   do   2023-01-15
Data zarządzenia:   2020-01-14


155.Zarządzenie Nr 21/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego - garażu wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-021
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-021

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-15
Na stronie biuletynu od:   2020-01-15   do   2023-01-15
Data zarządzenia:   2020-01-14


156.Zarządzenie Nr 20/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu na uzupełnienie nieruchomości przyległych, położonych przy ul. Obozowej w Kaliszu oraz ustanowienia służebności drogi koniecznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-020
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-020

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-14
Na stronie biuletynu od:   2020-01-14   do   2023-01-14
Data zarządzenia:   2020-01-14


157.Zarządzenie Nr 19/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-019
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-019

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-15
Na stronie biuletynu od:   2020-01-15   do   2023-01-15
Data zarządzenia:   2020-01-14


158.Zarządzenie Nr 18/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-018
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-018

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-15
Na stronie biuletynu od:   2020-01-15   do   2023-01-15
Data zarządzenia:   2020-01-14


159.Zarządzenie Nr 17/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-017
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-017

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-15
Na stronie biuletynu od:   2020-01-15   do   2023-01-15
Data zarządzenia:   2020-01-14


160.Zarządzenie nr 16/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. inicjatywy lokalnej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-016
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-016

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-22
Na stronie biuletynu od:   2020-01-22   do   2023-01-22
Data zarządzenia:   2020-01-14


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 147 335 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 10 kwiecień 2020 o godz. 11:14   kontakt: agoral@um.kalisz.pl