Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 8 z 29
Liczba pozycji: 564


141.Zarządzenie Nr 451/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-451
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-451

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-21
Na stronie biuletynu od:   2023-07-21   do   2026-07-21
Data zarządzenia:   2023-07-20


142.Zarządzenie Nr 450/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 27 im. Radość w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-450
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-450

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-21
Na stronie biuletynu od:   2023-07-21   do   2026-07-21
Data zarządzenia:   2023-07-20


143.Zarządzenie Nr 449/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-449
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-449

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-24
Na stronie biuletynu od:   2023-07-24   do   2026-07-24
Data zarządzenia:   2023-07-19


144.Zarządzenie Nr 448/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składów komisji egzaminacyjnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-448
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-448

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-21
Na stronie biuletynu od:   2023-07-21   do   2026-07-21
Data zarządzenia:   2023-07-19


145.Zarządzenie Nr 447/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-447
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-447

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-21
Na stronie biuletynu od:   2023-07-21   do   2026-07-21
Data zarządzenia:   2023-07-18


146.Zarządzenie Nr 445/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-445
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-445

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-21
Na stronie biuletynu od:   2023-07-21   do   2026-07-21
Data zarządzenia:   2023-07-18


147.Zarządzenie Nr 444/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-444
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-444

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-18
Na stronie biuletynu od:   2023-07-18   do   2026-07-18
Data zarządzenia:   2023-07-17


148.Zarządzenie Nr 443/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do czterech samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-443
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-443

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-18
Na stronie biuletynu od:   2023-07-18   do   2026-07-18
Data zarządzenia:   2023-07-17


149.Zarządzenie Nr 442/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert – wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2023 r. zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligowe.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-442
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-442

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-26
Na stronie biuletynu od:   2023-07-26   do   2026-07-26
Data zarządzenia:   2023-07-17


150.Zarządzenie Nr 441/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-441
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-441

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-18
Na stronie biuletynu od:   2023-07-18   do   2026-07-18
Data zarządzenia:   2023-07-17


151.Zarządzenie Nr 440/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-440
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-440

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-18
Na stronie biuletynu od:   2023-07-18   do   2026-07-18
Data zarządzenia:   2023-07-17


152.Zarządzenie Nr 439/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania właścicieli procesów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-439
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-439

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-21
Na stronie biuletynu od:   2023-07-21   do   2026-07-21
Data zarządzenia:   2023-07-17


153.Zarządzenie Nr 438/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-438
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-438

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-14
Na stronie biuletynu od:   2023-07-14   do   2026-07-14
Data zarządzenia:   2023-07-13


154.Zarządzenie Nr 437/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-437
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-437

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-14
Na stronie biuletynu od:   2023-07-14   do   2026-07-14
Data zarządzenia:   2023-07-13


155.Zarządzenie Nr 436/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-436
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-436

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-24
Na stronie biuletynu od:   2023-07-24   do   2026-07-24
Data zarządzenia:   2023-07-13


156.Zarządzenie nr 435/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie powołania Kaliskiej Rady Kobiet
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-435
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-435

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-14
Na stronie biuletynu od:   2023-07-14   do   2026-07-14
Data zarządzenia:   2023-07-13


157.Zarządzenie Nr 434/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-434
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-434

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-27
Na stronie biuletynu od:   2023-07-27   do   2026-07-27
Data zarządzenia:   2023-07-13


158.Zarządzenie Nr 433/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę budynków stanowiących własność Miasta Kalisza na działalność edukacyjną w zakresie wychowania przedszkolnego prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-433
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-433

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-14
Na stronie biuletynu od:   2023-07-14   do   2026-07-14
Data zarządzenia:   2023-07-13


159.Zarządzenie Nr 432/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w samodzielnym lokalu niemieszkalnym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-432
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-432

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-14
Na stronie biuletynu od:   2023-07-14   do   2026-07-14
Data zarządzenia:   2023-07-13


160.ZARZĄDZENIE NR 431/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-431
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-431

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-14
Na stronie biuletynu od:   2023-07-14   do   2026-07-14
Data zarządzenia:   2023-07-13


<< Poprzednia  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 150 553 razy, aktualnie na stronie przebywa: 47 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 01 października 2023 o godz. 14:39   kontakt: agoral@um.kalisz.pl