Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 8 z 18
Liczba pozycji: 344


141.Zarządzenie Nr 225/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-225
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-225

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-29
Na stronie biuletynu od:   2019-04-29   do   2022-04-29
Data zarządzenia:   2019-04-25


142.Zarządzenie Nr 224/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-224
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-224

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-29
Na stronie biuletynu od:   2019-04-29   do   2022-04-29
Data zarządzenia:   2019-04-25


143.Zarządzenie Nr 222/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-222
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-222

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-24
Na stronie biuletynu od:   2019-04-24   do   2022-04-24
Data zarządzenia:   2019-04-23


144.Zarządzenie Nr 220/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-220
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-220

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-19
Na stronie biuletynu od:   2019-04-19   do   2022-04-19
Data zarządzenia:   2019-04-19


145.Zarządzenie Nr 219/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-219
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-219

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-19
Na stronie biuletynu od:   2019-04-19   do   2022-04-19
Data zarządzenia:   2019-04-19


146.Zarządzenie Nr 218/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-218
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-218

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Tomczyk
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-17
Na stronie biuletynu od:   2019-04-17   do   2022-04-17
Data zarządzenia:   2019-04-17


147.Zarządzenie Nr 217/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie przekazania V Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu środka trwałego oraz nakładu zwiększającego wartość środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-217
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-217

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Tomczyk
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-18
Na stronie biuletynu od:   2019-04-18   do   2022-04-18
Data zarządzenia:   2019-04-16


148.Zarządzenie Nr 215/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie darowizny postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-215
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-215

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Tomczyk
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-17
Na stronie biuletynu od:   2019-04-17   do   2022-04-17
Data zarządzenia:   2019-04-16


149.Zarządzenie Nr 214/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-214
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-214

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Tomczyk
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-17
Na stronie biuletynu od:   2019-04-17   do   2022-04-17
Data zarządzenia:   2019-04-16


150.Zarządzenie Nr 213/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalne oraz lokal socjalny na lokal mieszkalny.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-213
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-213

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Tomczyk
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-18
Na stronie biuletynu od:   2019-04-18   do   2022-04-18
Data zarządzenia:   2019-04-16


151.Zarządzenie Nr 212/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-212
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-212

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-24
Na stronie biuletynu od:   2019-04-24   do   2022-04-24
Data zarządzenia:   2019-04-16


152.Zarządzenie Nr 210/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-210
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-210

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-16
Na stronie biuletynu od:   2019-04-16   do   2022-04-16
Data zarządzenia:   2019-04-15


153.Zarządzenie Nr 209/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-209
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-209

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-16
Na stronie biuletynu od:   2019-04-16   do   2022-04-16
Data zarządzenia:   2019-04-15


154.Zarządzenie Nr 208/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-208
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-208

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-16
Na stronie biuletynu od:   2019-04-16   do   2022-04-16
Data zarządzenia:   2019-04-15


155.Zarządzenie Nr 207/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do czterech samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-207
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-207

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-12
Na stronie biuletynu od:   2019-04-12   do   2022-04-12
Data zarządzenia:   2019-04-12


156.Zarządzenie Nr 206/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Jana Kochanowskiego 8 w Kaliszu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-206
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-206

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-12
Na stronie biuletynu od:   2019-04-12   do   2022-04-12
Data zarządzenia:   2019-04-12


157.Zarządzenie nr 205/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-205
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-205

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-12
Na stronie biuletynu od:   2019-04-12   do   2022-04-12
Data zarządzenia:   2019-04-11


158.Zarządzenie Nr 204/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Filharmonii Kaliskiej za rok 2018
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-204
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-204

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-15
Na stronie biuletynu od:   2019-04-15   do   2022-04-15
Data zarządzenia:   2019-04-11


159.Zarządzenie Nr 203/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu za rok 2018
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-203
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-203

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-15
Na stronie biuletynu od:   2019-04-15   do   2022-04-15
Data zarządzenia:   2019-04-11


160.Zarządzenie Nr 202/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Plastycznej „WIEŻA CIŚNIEŃ” im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu za rok 2018
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-202
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-202

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-15
Na stronie biuletynu od:   2019-04-15   do   2022-04-15
Data zarządzenia:   2019-04-11


<< Poprzednia  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 995 065 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 17 lipiec 2019 o godz. 00:59   kontakt: agoral@um.kalisz.pl