Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 8 z 15
Liczba pozycji: 292


141.Zarządzenie Nr 168/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu położonego w Kaliszu przy ul. Piwonickiej na uzupełnienie nieruchomości przyległych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-168
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-168

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-17
Na stronie biuletynu od:   2022-03-17   do   2025-03-17
Data zarządzenia:   2022-03-11


142.Zarządzenie Nr 167/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu w stosunku do 44 lokali mieszkalnych, 5 lokali niemieszkalnych ( komórki lokatorskie ), 2 lokali niemieszkalnych ( lokale usługowe ), 4 lokali niemieszkalnych ( garaże ).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-167
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-167

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-15
Na stronie biuletynu od:   2022-03-15   do   2025-03-15
Data zarządzenia:   2022-03-11


143.Zarządzenie Nr 162/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Obchodów w roku 2022 - Roku Marii Konopnickiej w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-162
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-162

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-15
Na stronie biuletynu od:   2022-03-15   do   2025-03-15
Data zarządzenia:   2022-03-09


144.Zarządzenie Nr 161/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, publicznej szkoły ponadpodstawowej i publicznej placówki.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-161
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-161

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-11
Na stronie biuletynu od:   2022-03-11   do   2025-03-11
Data zarządzenia:   2022-03-09


145.Zarządzenie Nr 160/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-160
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-160

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-11
Na stronie biuletynu od:   2022-03-11   do   2025-03-11
Data zarządzenia:   2022-03-09


146.ZARZĄDZENIE NR 159/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-159
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-159

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-11
Na stronie biuletynu od:   2022-03-11   do   2025-03-11
Data zarządzenia:   2022-03-09


147.Zarządzenie Nr 158/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-158
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-158

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-11
Na stronie biuletynu od:   2022-03-11   do   2025-03-11
Data zarządzenia:   2022-03-08


148.Zarządzenie Nr 157/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-157
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-157

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-11
Na stronie biuletynu od:   2022-03-11   do   2025-03-11
Data zarządzenia:   2022-03-07


149.Zarządzenie Nr 156/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie boiska sportowego zlokalizowanego na terenie rekreacyjno-sportowym „Majkowskie Wembley” w Kaliszu przy ul. Tuwima 2.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-156
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-156

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-08
Na stronie biuletynu od:   2022-03-08   do   2025-03-08
Data zarządzenia:   2022-03-07


150.Zarządzenie Nr 155/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2022 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-155
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-155

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-11
Na stronie biuletynu od:   2022-03-11   do   2025-03-11
Data zarządzenia:   2022-03-07


151.Zarządzenie nr 154/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2022r. w sprawie ustalenia Regulaminu opróżniania kasety automatu wrzutowego zainstalowanego w toalecie publicznej stanowiącej własność Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-154
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-154

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-17
Na stronie biuletynu od:   2022-03-17   do   2025-03-17
Data zarządzenia:   2022-03-07


152.Zarządzenie Nr 153/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. wdrożenia bezpłatnych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-153
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-153

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-08
Na stronie biuletynu od:   2022-03-08   do   2025-03-08
Data zarządzenia:   2022-03-07


153.Zarządzenie Nr 152/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-152
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-152

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-08
Na stronie biuletynu od:   2022-03-08   do   2025-03-08
Data zarządzenia:   2022-03-07


154.Zarządzenie Nr 151/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Krakowskiej 2 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-151
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-151

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-08
Na stronie biuletynu od:   2022-03-08   do   2025-03-08
Data zarządzenia:   2022-03-04


155.Zarządzenie Nr 149/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 212h do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego oraz powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-149
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-149

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-08
Na stronie biuletynu od:   2022-03-08   do   2025-03-08
Data zarządzenia:   2022-03-04


156.Zarządzenie Nr 148/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Aliny Szapocznikow 17 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-148
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-148

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-08
Na stronie biuletynu od:   2022-03-08   do   2025-03-08
Data zarządzenia:   2022-03-04


157.ZARZĄDZENIE NR 147/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do kontaktów z osobami zgłaszającymi projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2023 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-147
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-147

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-08
Na stronie biuletynu od:   2022-03-08   do   2025-03-08
Data zarządzenia:   2022-03-04


158.ZARZĄDZENIE NR 146/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-146
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-146

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-03
Na stronie biuletynu od:   2022-03-03   do   2025-03-03
Data zarządzenia:   2022-03-02


159.Zarządzenie Nr 141/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-141
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-141

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-03
Na stronie biuletynu od:   2022-03-03   do   2025-03-03
Data zarządzenia:   2022-03-02


160.Zarządzenie Nr 140/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z 2 szatniami na obiekcie „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu na preferencyjnych warunkach dla stowarzyszenia Kaliska Amatorska Liga Piłki Nożnej Sześcioosobowej z siedzibą w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-140
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-140

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-03
Na stronie biuletynu od:   2022-03-03   do   2025-03-03
Data zarządzenia:   2022-02-28


<< Poprzednia  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 213 770 razy, aktualnie na stronie przebywa: 21 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 18 maja 2022 o godz. 05:47   kontakt: agoral@um.kalisz.pl