Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Miejska Komisja Urbanistyczno–Architektoniczna 


1. Podstawa prawna działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.


Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna powołana została Zarządzeniem
Nr 620/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.


Podstawę prawną powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej stanowi art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.).


2. Zadania realizowane przez Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną.


Do podstawowych zadań Komisji, z mocy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, należą:


Do zadań Komisji, jako organu doradczego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, należy także opiniowanie innych zagadnień związanych z rozwojem urbanistycznym miasta Kalisza i Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, zagadnień: rewitalizacji, kształtowania krajobrazu, itp.


3. Skład Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.  1. Przewodniczący Komisji - mgr inż. arch. Adam Gogolewski,

  2. Zastępca Przewodniczącego Komisji - mgr inż. arch. Marek Nadachowski,

  3. Członek Komisji - mgr Jadwiga Koryńska

  4. Członek Komisji - mgr inż. Anna Bialecka-Śliwa.


4. Obsługa administracyjno-techniczna Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.


Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Wydział Budownictwa, Urbanistyki
i Architektury Urzędu Miasta Kalisza.


Adres do korespondencji: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20 (Ratusz).

Telefon do Sekretariatu Wydziału: (062) 7654378.


Data ostatniej aktualizacji: 12 lutego 2018 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WBUA.111.0007.2016
informację wytworzyła: Sławomir Miłek

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 128 448 razy, aktualnie na stronie przebywa: 17 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 23 września 2023 o godz. 10:33   kontakt: agoral@um.kalisz.pl