Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Komisja Mieszkaniowa

Informacje ogólne


Komisja Mieszkaniowa została powołana Zarządzeniem Nr 23/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2015r. (z późniejszymi zmianami).

Komisja Mieszkaniowa powoływana jest zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza, w celu zapewnienia społecznej kontroli w zakresie spraw mieszkaniowych i podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Kalisza. Pracą Komisji Mieszkaniowej kieruje Przewodniczący Komisji powoływany przez Prezydenta Miasta Kalisza. Komisja Mieszkaniowa opiniuje wnioski osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza, oraz wszystkie sprawy, które wymagają takiej opinii zgodnie z przepisami uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza oraz z zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie ustalenia ostatecznego wykazu osób, zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych.

Komisja Mieszkaniowa:

 1. Marcin Szcześniak – Przewodniczący komisji
 2. Marek Nowak - Wiceprzewodniczący komisji
 3. Wojciech Podgórny - Wiceprzewodniczący komisji
 4. Beata Szulc - członek komisji
 5. Rafał Bednarek - członek komisji
 6. Danuta Janiak - członek komisji
 7. Zbigniew Gąsiorek - członek komisji
 8. Jacek Konopczyński - członek komisji
 9. Artur Żłobiński - członek komisji
 10. Ewa Przybył - członek komisji
 11. Bożena Piotrowska - członek komisji
 12. Ewa Sibrecht - członek komisji
 13. Elżbieta Przybylska - członek komisji
 14. Beata Zalewska - członek komisji
 15. Małgorzata Marczak - członek komisji
 16. Ewa Skowrońska - członek komisji
 17. Anna Jaworowicz - członek komisji
 18. Zbigniew Wrzesiński - członek komisji
 19. Zenon Klaska - członek komisji
 20. Ewa Witczak – członek komisji
 21. Maria Cierniak – członek Komisji
 • Kontakt

 • Obsługę techniczno-organizacyjną Komisji Mieszkaniowej zapewnia:

  Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
  Urzędu Miejskiego w Kaliszu

  ul.Kościuszki 1a
  62-800 Kalisz
  tel. +48 62 7654424
  e-mail:wssm@um.kalisz.pl
  Data ostatniej aktualizacji: 06 grudnia 2021 roku
  przez: Aleksander Góral
  na podstawie: e-mail
  informację wytworzyła: Kamila Kubiś


  od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 696 998 razy, aktualnie na stronie przebywa: 22 osób.

  Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 19 kwietnia 2024 o godz. 01:04   kontakt: agoral@um.kalisz.pl