Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 11 z 35
Liczba pozycji: 691


201.ZARZĄDZENIE NR 521/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-521
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-521

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-18
Na stronie biuletynu od:   2023-08-18   do   2026-08-18
Data zarządzenia:   2023-08-18


202.Zarządzenie Nr 520/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2023 roku zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-520
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-520

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-21
Na stronie biuletynu od:   2023-08-21   do   2026-08-21
Data zarządzenia:   2023-08-18


203.Zarządzenie Nr 518/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-518
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-518

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-18
Na stronie biuletynu od:   2023-08-18   do   2026-08-18
Data zarządzenia:   2023-08-18


204.Zarządzenie Nr 517/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-517
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-517

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-21
Na stronie biuletynu od:   2023-08-21   do   2026-08-21
Data zarządzenia:   2023-08-18


205.Zarządzenie Nr 516/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-516
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-516

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-17
Na stronie biuletynu od:   2023-08-17   do   2026-08-17
Data zarządzenia:   2023-08-17


206.Zarządzenie Nr 515/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-515
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-515

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-18
Na stronie biuletynu od:   2023-08-18   do   2026-08-18
Data zarządzenia:   2023-08-17


207.Zarządzenie nr 514/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 sierpnia 2023r. w sprawie ustalenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-514
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-514

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-16
Na stronie biuletynu od:   2023-08-16   do   2026-08-16
Data zarządzenia:   2023-08-16


208.Zarządzenie Nr 513/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia minimalnej ilości punktów uprawniających do uzyskania uprawnień i dopisania do wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z komunalnego zasobu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-513
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-513

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-18
Na stronie biuletynu od:   2023-08-18   do   2026-08-18
Data zarządzenia:   2023-08-16


209.Zarządzenie Nr 512/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady kwalifikowania studentów i absolwentów uczelni wyższych do zamieszkania w lokalu mieszkalnym należącym do komunalnego zasobu Miasta Kalisza w ramach Programu “Kalisz dla Młodych”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-512
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-512

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-18
Na stronie biuletynu od:   2023-08-18   do   2026-08-18
Data zarządzenia:   2023-08-16


210.Zarządzenie Nr 511/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-511
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-511

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-16
Na stronie biuletynu od:   2023-08-16   do   2026-08-16
Data zarządzenia:   2023-08-16


211.Zarządzenie Nr 510/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-510
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-510

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-16
Na stronie biuletynu od:   2023-08-16   do   2026-08-16
Data zarządzenia:   2023-08-16


212.Zarządzenie Nr 509/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-509
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-509

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-16
Na stronie biuletynu od:   2023-08-16   do   2026-08-16
Data zarządzenia:   2023-08-14


213.Zarządzenie Nr 508/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia opinii w zakresie Regulaminu Rady Artystyczno - Programowej Galerii Sztuki im. Jana Tarasina oraz zaopiniowania kandydatów do jej składu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-508
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-508

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-18
Na stronie biuletynu od:   2023-08-18   do   2026-08-18
Data zarządzenia:   2023-08-16


214.Zarządzenie Nr 507/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie pomieszczeń znajdujących się w Hali Widowiskowo-Sportowej Kalisz Arena w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 na rzecz Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-507
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-507

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-16
Na stronie biuletynu od:   2023-08-16   do   2026-08-16
Data zarządzenia:   2023-08-14


215.Zarządzenie Nr 506/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie użyczenia Kaliskiemu Towarzystwu Kolarskiemu specjalistycznego roweru wyścigowego do jazdy na szosie
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-506
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-506

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-16
Na stronie biuletynu od:   2023-08-16   do   2026-08-16
Data zarządzenia:   2023-08-14


216.Zarządzenie Nr 505/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie lokalizacji reklam wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-505
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-505

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-14
Na stronie biuletynu od:   2023-08-14   do   2026-08-14
Data zarządzenia:   2023-08-11


217.Zarządzenie Nr 504/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-504
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-504

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-11
Na stronie biuletynu od:   2023-08-11   do   2026-08-11
Data zarządzenia:   2023-08-10


218.Zarządzenie Nr 503/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-503
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-503

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-11
Na stronie biuletynu od:   2023-08-11   do   2026-08-11
Data zarządzenia:   2023-08-10


219.Zarządzenie nr 502/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli podatkowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-502
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-502

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-11
Na stronie biuletynu od:   2023-08-11   do   2026-08-11
Data zarządzenia:   2023-08-10


220.Zarządzenie Nr 501/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-501
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-501

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-17
Na stronie biuletynu od:   2023-08-17   do   2026-08-17
Data zarządzenia:   2023-08-10


<< Poprzednia  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 409 121 razy, aktualnie na stronie przebywa: 20 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 07 grudnia 2023 o godz. 05:43   kontakt: agoral@um.kalisz.pl