Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 11 z 19
Liczba pozycji: 363


201.Zarządzenie Nr 167/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-167
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-167

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-15
Na stronie biuletynu od:   2024-03-15   do   2027-03-15
Data zarządzenia:   2024-03-13


202.Zarządzenie Nr 166/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie lokalizacji reklam wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-166
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-166

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-15
Na stronie biuletynu od:   2024-03-15   do   2027-03-15
Data zarządzenia:   2024-03-13


203.Zarządzenie Nr 165 /2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2024r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 183-185, do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, przeznaczonej pod świadczenie usług pogrzebowych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-165
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-165

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-13
Na stronie biuletynu od:   2024-03-13   do   2027-03-13
Data zarządzenia:   2024-03-13


204.Zarządzenie Nr 163/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-163
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-163

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-13
Na stronie biuletynu od:   2024-03-13   do   2027-03-13
Data zarządzenia:   2024-03-08


205.Zarządzenie Nr 162/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 marca 2024r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz wzoru oferty na realizację w Kaliszu programu polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2024-2025 oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-162
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-162

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-12
Na stronie biuletynu od:   2024-03-12   do   2027-03-12
Data zarządzenia:   2024-03-08


206.Zarządzenie Nr 161/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na rzecz Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kaliszu hali widowiskowo – sportowej przy ul. Łódzkiej 19-29, 62-800 Kalisz, zarządzanej przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-161
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-161

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-12
Na stronie biuletynu od:   2024-03-12   do   2027-03-12
Data zarządzenia:   2024-03-08


207.Zarządzenie Nr 160/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-160
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-160

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-12
Na stronie biuletynu od:   2024-03-12   do   2027-03-12
Data zarządzenia:   2024-03-08


208.Zarządzenie Nr 159/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-159
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-159

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-12
Na stronie biuletynu od:   2024-03-12   do   2027-03-12
Data zarządzenia:   2024-03-08


209.ZARZĄDZENIE NR 158/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-158
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-158

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-12
Na stronie biuletynu od:   2024-03-12   do   2027-03-12
Data zarządzenia:   2024-03-07


210.Zarządzenie Nr 157/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2024 rok rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z komunalnego zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-157
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-157

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-12
Na stronie biuletynu od:   2024-03-12   do   2027-03-12
Data zarządzenia:   2024-03-06


211.Zarządzenie Nr 156/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i publicznych placówek.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-156
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-156

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-06
Na stronie biuletynu od:   2024-03-06   do   2027-03-06
Data zarządzenia:   2024-03-06


212.Zarządzenie Nr 155/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie przekazania Straży Miejskiej Kalisza pozostałego środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-155
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-155

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-06
Na stronie biuletynu od:   2024-03-06   do   2027-03-06
Data zarządzenia:   2024-03-05


213.Zarządzenie Nr 154/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie ustalenia logo Programu „Kaliskiej Karty Mieszkańca” oraz Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z „Kaliskiej Karty Mieszkańca” wraz z wzorem Karty oraz wzorem wniosku o wydanie Karty.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-154
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-154

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-08
Na stronie biuletynu od:   2024-03-08   do   2027-03-08
Data zarządzenia:   2024-03-05


214.Zarządzenie Nr 153/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-153
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-153

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-08
Na stronie biuletynu od:   2024-03-08   do   2027-03-08
Data zarządzenia:   2024-03-05


215.Zarządzenie Nr 152/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. przekwalifikowania tymczasowych pomieszczeń na lokale mieszkalne oraz lokali mieszkalnych na tymczasowe pomieszczenia.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-152
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-152

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-13
Na stronie biuletynu od:   2024-03-13   do   2027-03-13
Data zarządzenia:   2024-03-05


216.Zarządzenie Nr 151/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie zastosowania czasowej obniżki stawek czynszu dla najemcy lokali użytkowych usytuowanych przy ul. Kanonickiej 8 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-151
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-151

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-06
Na stronie biuletynu od:   2024-03-06   do   2027-03-06
Data zarządzenia:   2024-03-05


217.Zarządzenie Nr 150/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-150
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-150

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-06
Na stronie biuletynu od:   2024-03-06   do   2027-03-06
Data zarządzenia:   2024-03-05


218.Zarządzenie Nr 149/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do trzech lokali mieszkalnych wraz z komórkami lokatorskimi oraz udziałami w samodzielnym lokalu niemieszkalnym, położonych w Kaliszu przy ul. Towarowej 2.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-149
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-149

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-06
Na stronie biuletynu od:   2024-03-06   do   2027-03-06
Data zarządzenia:   2024-03-05


219.Zarządzenie Nr 148/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-148
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-148

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-06
Na stronie biuletynu od:   2024-03-06   do   2027-03-06
Data zarządzenia:   2024-03-05


220.Zarządzenie nr 147/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Popularyzacja kształcenia zawodowego, odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy w 2024 roku".
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-147
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-147

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-08
Na stronie biuletynu od:   2024-03-08   do   2027-03-08
Data zarządzenia:   2024-03-05


<< Poprzednia  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 907 707 razy, aktualnie na stronie przebywa: 29 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 24 czerwca 2024 o godz. 12:52   kontakt: agoral@um.kalisz.pl