Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 11 z 29
Liczba pozycji: 561


201.Zarządzenie Nr 401/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaliszu przy ulicy Sokolnickiej na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-401
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-401

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-21
Na stronie biuletynu od:   2022-06-21   do   2025-06-21
Data zarządzenia:   2022-06-21


202.Zarządzenie Nr 400/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaliszu przy ulicy Baligrodzkiej na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-400
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-400

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-21
Na stronie biuletynu od:   2022-06-21   do   2025-06-21
Data zarządzenia:   2022-06-21


203.Zarządzenie Nr 399/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2022r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-399
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-399

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-20
Na stronie biuletynu od:   2022-06-20   do   2025-06-20
Data zarządzenia:   2022-06-17


204.Zarządzenie Nr 398/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 18 im. Chatka Puchatka w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-398
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-398

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-20
Na stronie biuletynu od:   2022-06-20   do   2025-06-20
Data zarządzenia:   2022-06-17


205.Zarządzenie Nr 397/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-397
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-397

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-21
Na stronie biuletynu od:   2022-06-21   do   2025-06-21
Data zarządzenia:   2022-06-17


206.Zarządzenie Nr 396/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania artykułów sportowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-396
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-396

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-22
Na stronie biuletynu od:   2022-06-22   do   2025-06-22
Data zarządzenia:   2022-06-14


207.Zarządzenie Nr 395/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-395
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-395

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-15
Na stronie biuletynu od:   2022-06-15   do   2025-06-15
Data zarządzenia:   2022-06-14


208.Zarządzenie Nr 394/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-394
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-394

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-15
Na stronie biuletynu od:   2022-06-15   do   2025-06-15
Data zarządzenia:   2022-06-13


209.Zarządzenie Nr 393/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie organizacji konkursu pod nazwą „Zielony kadr”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-393
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-393

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-15
Na stronie biuletynu od:   2022-06-15   do   2025-06-15
Data zarządzenia:   2022-06-13


210.Zarządzenie Nr 392/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie toru kolarskiego zlokalizowanego na terenie Stadionu Sportowego w Kaliszu przy ul. Wał Matejki 2-4.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-392
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-392

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-01
Na stronie biuletynu od:   2022-07-01   do   2025-07-01
Data zarządzenia:   2022-06-13


211.Zarządzenie Nr 391/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-391
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-391

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-15
Na stronie biuletynu od:   2022-06-15   do   2025-06-15
Data zarządzenia:   2022-06-13


212.Zarządzenie Nr 390/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-390
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-390

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-15
Na stronie biuletynu od:   2022-06-15   do   2025-06-15
Data zarządzenia:   2022-06-13


213.Zarządzenie Nr 389/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-389
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-389

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-15
Na stronie biuletynu od:   2022-06-15   do   2025-06-15
Data zarządzenia:   2022-06-13


214.ZARZĄDZENIE Nr 388/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie przekazania jednostkom, organizacyjnym Miasta Kalisza i Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych pozostałych środków trwałych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-388
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-388

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-22
Na stronie biuletynu od:   2022-06-22   do   2025-06-22
Data zarządzenia:   2022-06-13


215.Zarządzenie Nr 386/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia II konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligowe.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-386
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-386

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-15
Na stronie biuletynu od:   2022-06-15   do   2025-06-15
Data zarządzenia:   2022-06-10


216.Zarządzenie Nr 385/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie organizacji konkursu pod nazwą "Zielony Kalisz"
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-385
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-385

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-20
Na stronie biuletynu od:   2022-06-20   do   2025-06-20
Data zarządzenia:   2022-06-09


217.Zarządzenie Nr 384/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-384
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-384

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-10
Na stronie biuletynu od:   2022-06-10   do   2025-06-10
Data zarządzenia:   2022-06-09


218.Zarządzenie Nr 383/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych koncepcji optymalizacji oferty przewozowej kaliskiej komunikacji miejskie
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-383
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-383

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-10
Na stronie biuletynu od:   2022-06-10   do   2025-06-10
Data zarządzenia:   2022-06-09


219.Zarządzenie Nr 382/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-382
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-382

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-08
Na stronie biuletynu od:   2022-06-08   do   2025-06-08
Data zarządzenia:   2022-06-08


220.Zarządzenie Nr 381/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-381
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-381

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-08
Na stronie biuletynu od:   2022-06-08   do   2025-06-08
Data zarządzenia:   2022-06-08


<< Poprzednia  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 379 835 razy, aktualnie na stronie przebywa: 54 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 28 września 2022 o godz. 09:04   kontakt: agoral@um.kalisz.pl