Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 11 z 27
Liczba pozycji: 532


201.Zarządzenie Nr 353/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-353
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-353

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-07
Na stronie biuletynu od:   2023-06-07   do   2026-06-07
Data zarządzenia:   2023-06-06


202.Zarządzenie Nr 351/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Kalisza, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-351
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-351

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-07
Na stronie biuletynu od:   2023-06-07   do   2026-06-07
Data zarządzenia:   2023-06-05


203.Zarządzenie Nr 350/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-350
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-350

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-13
Na stronie biuletynu od:   2023-06-13   do   2026-06-13
Data zarządzenia:   2023-06-05


204.Zarządzenie Nr 349/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Kaliszu zarządzania i administrowania nieruchomością oraz przekazania na ewidencję księgową środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-349
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-349

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-06
Na stronie biuletynu od:   2023-06-06   do   2026-06-06
Data zarządzenia:   2023-06-05


205.Zarządzenie Nr 348/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu nakładu zwiększającego wartość środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-348
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-348

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-16
Na stronie biuletynu od:   2023-06-16   do   2026-06-16
Data zarządzenia:   2023-06-05


206.Zarządzenie Nr 347/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-347
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-347

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-06
Na stronie biuletynu od:   2023-06-06   do   2026-06-06
Data zarządzenia:   2023-06-05


207.Zarządzenie Nr 346/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-346
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-346

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-07
Na stronie biuletynu od:   2023-06-07   do   2026-06-07
Data zarządzenia:   2023-06-02


208.Zarządzenie Nr 345/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaliszu przy ulicy Żelaznej na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-345
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-345

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-06
Na stronie biuletynu od:   2023-06-06   do   2026-06-06
Data zarządzenia:   2023-06-02


209.Zarządzenie Nr 343/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali niemieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-343
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-343

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-06
Na stronie biuletynu od:   2023-06-06   do   2026-06-06
Data zarządzenia:   2023-06-01


210.Zarządzenie Nr 342/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Skarszewskiej 61.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-342
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-342

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-06
Na stronie biuletynu od:   2023-06-06   do   2026-06-06
Data zarządzenia:   2023-06-01


211.Zarządzenie Nr 341/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-341
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-341

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-06
Na stronie biuletynu od:   2023-06-06   do   2026-06-06
Data zarządzenia:   2023-05-31


212.Zarządzenie Nr 340/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-340
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-340

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-01
Na stronie biuletynu od:   2023-06-01   do   2026-06-01
Data zarządzenia:   2023-05-31


213.Zarządzenie Nr 339/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-339
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-339

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-07
Na stronie biuletynu od:   2023-06-07   do   2026-06-07
Data zarządzenia:   2023-05-31


214.Zarządzenie Nr 337/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania gier dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-337
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-337

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-07
Na stronie biuletynu od:   2023-06-07   do   2026-06-01
Data zarządzenia:   2023-05-31


215.Zarządzenie Nr 336/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziałów w nieruchomości zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-336
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-336

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-01
Na stronie biuletynu od:   2023-06-01   do   2026-06-01
Data zarządzenia:   2023-05-31


216.Zarządzenie Nr 335/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-335
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-335

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-01
Na stronie biuletynu od:   2023-06-01   do   2026-06-01
Data zarządzenia:   2023-05-31


217.ZARZĄDZENIE Nr 334/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność sprzętu i wyposażenia jednostkom ochrony przeciwpożarowej z terenu miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-334
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-334

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-01
Na stronie biuletynu od:   2023-06-01   do   2026-06-01
Data zarządzenia:   2023-05-31


218.Zarządzenie Nr 333/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie określenia formy i zasad przekazywania jednostkowych sprawozdań budżetowych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-333
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-333

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-31
Na stronie biuletynu od:   2023-05-31   do   2026-05-31
Data zarządzenia:   2023-05-30


219.Zarządzenie Nr 332/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie określenia formy i zasad przekazywania jednostkowych sprawozdań z operacji finansowych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-332
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-332

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-31
Na stronie biuletynu od:   2023-05-31   do   2026-05-31
Data zarządzenia:   2023-05-30


220.Zarządzenie Nr 331/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-331
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-331

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-01
Na stronie biuletynu od:   2023-06-01   do   2026-06-01
Data zarządzenia:   2023-05-30


<< Poprzednia  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 128 423 razy, aktualnie na stronie przebywa: 16 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 23 września 2023 o godz. 10:18   kontakt: agoral@um.kalisz.pl