Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 10 z 33
Liczba pozycji: 643


181.Zarządzenie Nr 510/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-510
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-510

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-01
Na stronie biuletynu od:   2021-09-01   do   2024-09-01
Data zarządzenia:   2021-08-30


182.ZARZĄDZENIE NR 509/2021 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-509
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-509

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-02
Na stronie biuletynu od:   2021-09-02   do   2024-09-02
Data zarządzenia:   2021-08-30


183.Zarządzenie Nr 508/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych zarządzania i administrowania nieruchomością oraz przekazania na ewidencję księgową środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-508
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-508

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-27
Na stronie biuletynu od:   2021-08-27   do   2024-08-27
Data zarządzenia:   2021-08-26


184.Zarządzenie Nr 507/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-507
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-507

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-27
Na stronie biuletynu od:   2021-08-27   do   2024-08-27
Data zarządzenia:   2021-08-26


185.Zarządzenie Nr 506/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-506
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-506

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-27
Na stronie biuletynu od:   2021-08-27   do   2024-08-27
Data zarządzenia:   2021-08-26


186.Zarządzenie Nr 503/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-503
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-503

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-27
Na stronie biuletynu od:   2021-08-27   do   2024-08-27
Data zarządzenia:   2021-08-26


187.Zarządzenie Nr 502/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o udzielenie w 2022 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-502
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-502

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-27
Na stronie biuletynu od:   2021-08-27   do   2024-08-27
Data zarządzenia:   2021-08-25


188.Zarządzenie Nr 501/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-501
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-501

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-24
Na stronie biuletynu od:   2021-08-24   do   2024-08-24
Data zarządzenia:   2021-08-23


189.Zarządzenie Nr 500/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-500
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-500

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-24
Na stronie biuletynu od:   2021-08-24   do   2024-08-24
Data zarządzenia:   2021-08-23


190.Zarządzenie Nr 499/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-499
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-499

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-24
Na stronie biuletynu od:   2021-08-24   do   2024-08-24
Data zarządzenia:   2021-08-23


191.Zarządzenie Nr 498/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-498
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-498

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-24
Na stronie biuletynu od:   2021-08-24   do   2024-08-24
Data zarządzenia:   2021-08-23


192.Zarządzenie Nr 497/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-497
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-497

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-23
Na stronie biuletynu od:   2021-08-23   do   2024-08-23
Data zarządzenia:   2021-08-20


193.Zarządzenie Nr 496/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-496
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-496

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-23
Na stronie biuletynu od:   2021-08-23   do   2024-08-23
Data zarządzenia:   2021-08-20


194.Zarządzenie Nr 495/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-495
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-495

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-23
Na stronie biuletynu od:   2021-08-23   do   2024-08-23
Data zarządzenia:   2021-08-20


195.Zarządzenie Nr 494/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 20 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-494
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-494

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-23
Na stronie biuletynu od:   2021-08-23   do   2024-08-23
Data zarządzenia:   2021-08-20


196.Zarządzenie Nr 493/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-493
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-493

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-23
Na stronie biuletynu od:   2021-08-23   do   2024-08-23
Data zarządzenia:   2021-08-20


197.Zarządzenie Nr 492/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-492
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-492

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-23
Na stronie biuletynu od:   2021-08-23   do   2024-08-23
Data zarządzenia:   2021-08-20


198.Zarządzenie Nr 491/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-491
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-491

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-23
Na stronie biuletynu od:   2021-08-23   do   2024-08-23
Data zarządzenia:   2021-08-20


199.Zarządzenie Nr 490/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-490
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-490

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-23
Na stronie biuletynu od:   2021-08-23   do   2024-08-23
Data zarządzenia:   2021-08-20


200.Zarządzenie Nr 489/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-489
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-489

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-23
Na stronie biuletynu od:   2021-08-23   do   2024-08-23
Data zarządzenia:   2021-08-20


<< Poprzednia  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 680 021 razy, aktualnie na stronie przebywa: 32 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 27 listopada 2021 o godz. 02:45   kontakt: agoral@um.kalisz.pl