Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 10 z 33
Liczba pozycji: 652


181.Zarządzenie Nr 513/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 23 września 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-513
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-513

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-25
Na stronie biuletynu od:   2019-09-25   do   2021-09-25
Data zarządzenia:   2019-09-23


182.Zarządzenie Nr 512/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Kalisza, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-512
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-512

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-25
Na stronie biuletynu od:   2019-09-25   do   2021-09-25
Data zarządzenia:   2019-09-23


183.Zarządzenie Nr 510/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-510
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-510

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-25
Na stronie biuletynu od:   2019-09-25   do   2021-09-25
Data zarządzenia:   2019-09-20


184.Zarządzenie Nr 509/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji ruchu na terenie Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-509
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-509

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-10-01
Na stronie biuletynu od:   2019-10-01   do   2021-10-01
Data zarządzenia:   2019-09-20


185.Zarządzenie Nr 508/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw „Programu zagospodarowania wód opadowych dla miasta Kalisza”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-508
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-508

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-23
Na stronie biuletynu od:   2019-09-23   do   2021-09-23
Data zarządzenia:   2019-09-19


186.Zarządzenie Nr 507/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-507
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-507

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-19
Na stronie biuletynu od:   2019-09-19   do   2021-09-19
Data zarządzenia:   2019-09-18


187.Zarządzenie Nr 506/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-506
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-506

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-25
Na stronie biuletynu od:   2019-09-25   do   2021-09-25
Data zarządzenia:   2019-09-18


188.Zarządzenie Nr 505/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 18 września 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-505
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-505

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-19
Na stronie biuletynu od:   2019-09-19   do   2021-09-19
Data zarządzenia:   2019-09-18


189.Zarządzenie Nr 504/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-504
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-504

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-19
Na stronie biuletynu od:   2019-09-19   do   2021-09-19
Data zarządzenia:   2019-09-18


190.Zarządzenie Nr 503/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-503
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-503

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-19
Na stronie biuletynu od:   2019-09-19   do   2021-09-19
Data zarządzenia:   2019-09-18


191.Zarządzenie Nr 502/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2019r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę punktów handlowych, położonych w Kaliszu, przy ulicy Poznańskiej, powołania Komisji Przetargowej i przyjęcia regulaminu przetargu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-502
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-502

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-19
Na stronie biuletynu od:   2019-09-19   do   2021-09-19
Data zarządzenia:   2019-09-18


192.Zarządzenia Nr 501/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za najem lokali, dzierżawę gruntów i opłat komunalnych dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Poznańskiej 183-185 i ul. Żołnierskiej 24 na terenie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-501
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-501

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-19
Na stronie biuletynu od:   2019-09-19   do   2021-09-19
Data zarządzenia:   2019-09-18


193.Zarządzenie Nr 500/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia trybu sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2038
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-500
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-500

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-19
Na stronie biuletynu od:   2019-09-19   do   2021-09-19
Data zarządzenia:   2019-09-18


194.Zarządzenie Nr 499/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2019 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na 2020 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-499
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-499

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-19
Na stronie biuletynu od:   2019-09-19   do   2021-09-19
Data zarządzenia:   2019-09-18


195.Zarządzenie Nr 498/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-498
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-498

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-17
Na stronie biuletynu od:   2019-09-17   do   2021-09-17
Data zarządzenia:   2019-09-13


196.Zarządzenie Nr 497/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-497
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-497

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-16
Na stronie biuletynu od:   2019-09-16   do   2021-09-16
Data zarządzenia:   2019-09-13


197.Zarządzenie Nr 496/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-496
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-496

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-16
Na stronie biuletynu od:   2019-09-16   do   2021-09-16
Data zarządzenia:   2019-09-13


198.Zarządzenie Nr 495/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-495
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-495

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-13
Na stronie biuletynu od:   2019-09-13   do   2021-09-13
Data zarządzenia:   2019-09-13


199.Zarządzenie Nr 494/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 371/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 5a.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-494
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-494

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-13
Na stronie biuletynu od:   2019-09-13   do   2021-09-13
Data zarządzenia:   2019-09-13


200.Zarządzenie Nr 493/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 13 września 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 3 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali..
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-493
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-493

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-13
Na stronie biuletynu od:   2019-09-13   do   2021-09-13
Data zarządzenia:   2019-09-13


<< Poprzednia  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 080 264 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 14 grudzień 2019 o godz. 02:31   kontakt: agoral@um.kalisz.pl