Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 10 z 18
Liczba pozycji: 360


181.Zarządzenie Nr 199/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-199
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-199

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-29
Na stronie biuletynu od:   2022-03-29   do   2025-03-29
Data zarządzenia:   2022-03-24


182.Zarządzenie Nr 198/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej na uzupełnienie nieruchomości przyległych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-198
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-198

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-24
Na stronie biuletynu od:   2022-03-24   do   2025-03-24
Data zarządzenia:   2022-03-24


183.Zarządzenie Nr 197/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-197
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-197

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-29
Na stronie biuletynu od:   2022-03-29   do   2025-03-29
Data zarządzenia:   2022-03-23


184.Zarządzenie Nr 196/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w Kaliszu przy ulicy Józefa Raciborskiego na uzupełnienie nieruchomości przyległych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-196
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-196

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-24
Na stronie biuletynu od:   2022-03-24   do   2025-03-24
Data zarządzenia:   2022-03-23


185. Zarządzenie Nr 195/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokali użytkowych, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-195
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-195

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-24
Na stronie biuletynu od:   2022-03-24   do   2025-03-24
Data zarządzenia:   2022-03-23


186.Zarządzenie Nr 194/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie w 2022 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-194
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-194

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-24
Na stronie biuletynu od:   2022-03-24   do   2025-03-24
Data zarządzenia:   2022-03-23


187. Zarządzenie Nr 193/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-193
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-193

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-24
Na stronie biuletynu od:   2022-03-24   do   2025-03-24
Data zarządzenia:   2022-03-22


188. Zarządzenie Nr 192/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-192
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-192

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-24
Na stronie biuletynu od:   2022-03-24   do   2025-03-24
Data zarządzenia:   2022-03-18


189.Zarządzenie Nr 191/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-191
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-191

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-21
Na stronie biuletynu od:   2022-03-21   do   2025-03-21
Data zarządzenia:   2022-03-18


190.Zarządzenie Nr 190/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-190
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-190

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-24
Na stronie biuletynu od:   2022-03-24   do   2025-03-24
Data zarządzenia:   2022-03-18


191.Zarządzenie Nr 187/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-187
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-187

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-21
Na stronie biuletynu od:   2022-03-21   do   2025-03-21
Data zarządzenia:   2022-03-18


192.Zarządzenie Nr 186/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-186
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-186

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-21
Na stronie biuletynu od:   2022-03-21   do   2025-03-21
Data zarządzenia:   2022-03-17


193.Zarządzenie Nr 185/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół ponadpodstawowych i publicznego zespołu szkolno - przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kalisz.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-185
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-185

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-17
Na stronie biuletynu od:   2022-03-17   do   2025-03-17
Data zarządzenia:   2022-03-17


194.Zarządzenie Nr 184/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-184
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-184

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-17
Na stronie biuletynu od:   2022-03-17   do   2025-03-17
Data zarządzenia:   2022-03-17


195.Zarządzenie Nr 183/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-183
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-183

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-17
Na stronie biuletynu od:   2022-03-17   do   2025-03-17
Data zarządzenia:   2022-03-16


196.Zarządzenie Nr 182/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-182
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-182

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-17
Na stronie biuletynu od:   2022-03-17   do   2025-03-17
Data zarządzenia:   2022-03-16


197.Zarządzenie Nr 181/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie bieżni lekkoatletycznej z infrastrukturą towarzyszącą oraz rzutni do pchnięcia kulą przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu 12 Kalisz.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-181
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-181

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-24
Na stronie biuletynu od:   2022-03-24   do   2025-03-24
Data zarządzenia:   2022-03-15


198.Zarządzenie Nr 180/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie bieżni lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu Fundacji Wychowanie Przez Sport.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-180
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-180

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-24
Na stronie biuletynu od:   2022-03-24   do   2025-03-24
Data zarządzenia:   2022-03-15


199.ZARZĄDZENIE NR 179/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-179
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-179

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-17
Na stronie biuletynu od:   2022-03-17   do   2025-03-17
Data zarządzenia:   2022-03-15


200.Zarządzenie Nr 178/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-178
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-178

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-17
Na stronie biuletynu od:   2022-03-17   do   2025-03-17
Data zarządzenia:   2022-03-15


<< Poprzednia  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 249 556 razy, aktualnie na stronie przebywa: 19 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 25 czerwca 2022 o godz. 02:51   kontakt: agoral@um.kalisz.pl