Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 10 z 21
Liczba pozycji: 404


181.Zarządzenie Nr 247/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Nr 9 w Kaliszu środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-247
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-247

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-09
Na stronie biuletynu od:   2019-05-09   do   2022-05-09
Data zarządzenia:   2019-05-08


182.Zarządzenie Nr 246/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-246
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-246

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-09
Na stronie biuletynu od:   2019-05-09   do   2022-05-09
Data zarządzenia:   2019-05-07


183.Zarządzenie Nr 245/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia od Straży Miejskiej Kalisza środka trwałego na ewidencję Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-245
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-245

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-07
Na stronie biuletynu od:   2019-05-07   do   2022-05-07
Data zarządzenia:   2019-05-06


184.Zarządzenie Nr 244/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-244
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-244

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-06
Na stronie biuletynu od:   2019-05-06   do   2022-05-06
Data zarządzenia:   2019-05-06


185.Zarządzenie Nr 242/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Jana Kochanowskiego 8 w Kaliszu w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-242
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-242

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-02
Na stronie biuletynu od:   2019-05-02   do   2022-05-02
Data zarządzenia:   2019-05-02


186.Zarządzenie Nr 241/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-241
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-241

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-06
Na stronie biuletynu od:   2019-05-06   do   2022-05-06
Data zarządzenia:   2019-05-02


187.Zarządzenie Nr 240/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przejazdu samochodów ciężarowych ul. Szlak Bursztynowy na odcinku pomiędzy ul. Dworcową a ul. Częstochowską
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-240
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-240

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-08
Na stronie biuletynu od:   2019-05-08   do   2022-05-08
Data zarządzenia:   2019-05-06


188.Zarządzenie Nr 239/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-239
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-239

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-30
Na stronie biuletynu od:   2019-04-30   do   2022-04-30
Data zarządzenia:   2019-04-30


189.Zarządzenie Nr 238/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działkę gruntu położoną w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-238
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-238

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-30
Na stronie biuletynu od:   2019-04-30   do   2022-04-30
Data zarządzenia:   2019-04-29


190.Zarządzenie Nr 237/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta Kalisza na lata 2019-2021”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-237
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-237

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-30
Na stronie biuletynu od:   2019-04-30   do   2022-04-30
Data zarządzenia:   2019-04-29


191.Zarządzenie Nr 235/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-235
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-235

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-06
Na stronie biuletynu od:   2019-05-06   do   2022-05-06
Data zarządzenia:   2019-04-26


192.Zarządzenie Nr 234/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku Trybuny Zachodniej znajdujących się na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-234
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-234

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-29
Na stronie biuletynu od:   2019-04-29   do   2022-04-29
Data zarządzenia:   2019-04-26


193.Zarządzenie Nr 233/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz udziałów w nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-233
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-233

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-29
Na stronie biuletynu od:   2019-04-29   do   2022-04-29
Data zarządzenia:   2019-04-26


194.Zarządzenie Nr 232/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-232
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-232

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-29
Na stronie biuletynu od:   2019-04-29   do   2022-04-29
Data zarządzenia:   2019-04-26


195.Zarządzenie Nr 231/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-231
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-231

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-30
Na stronie biuletynu od:   2019-04-30   do   2022-04-30
Data zarządzenia:   2019-04-26


196.Zarządzenie Nr 230/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-230
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-230

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-29
Na stronie biuletynu od:   2019-04-29   do   2022-04-29
Data zarządzenia:   2019-04-26


197.Zarządzenie Nr 229/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-229
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-229

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-29
Na stronie biuletynu od:   2019-04-29   do   2022-04-29
Data zarządzenia:   2019-04-26


198.Zarządzenie Nr 228/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2019 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-228
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-228

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-29
Na stronie biuletynu od:   2019-04-29   do   2022-04-29
Data zarządzenia:   2019-04-26


199.Zarządzenie Nr 227/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-227
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-227

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-30
Na stronie biuletynu od:   2019-04-30   do   2022-04-30
Data zarządzenia:   2019-04-25


200.Zarządzenie Nr 226/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-226
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-226

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-29
Na stronie biuletynu od:   2019-04-29   do   2022-04-29
Data zarządzenia:   2019-04-25


<< Poprzednia  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 010 626 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 18 sierpień 2019 o godz. 08:21   kontakt: agoral@um.kalisz.pl