Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 9 z 37
Liczba pozycji: 732


161.Zarządzenie Nr 600/ 2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert - wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2018 roku zadań z zakresu rozwoju sportu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-600
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-600

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-21
Na stronie biuletynu od:   2018-09-21   do   2021-09-21
Data zarządzenia:   2018-09-20


162.Zarządzenie Nr 599/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-599
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-599

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-21
Na stronie biuletynu od:   2018-09-21   do   2021-09-21
Data zarządzenia:   2018-09-19


163.Zarządzenie Nr 598/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-598
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-598

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-21
Na stronie biuletynu od:   2018-09-21   do   2021-09-21
Data zarządzenia:   2018-09-19


164.Zarządzenie Nr 597/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej, określenia jego zadań oraz trybu pracy.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-597
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-597

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-26
Na stronie biuletynu od:   2018-09-26   do   2021-09-26
Data zarządzenia:   2018-09-19


165.Zarządzenie Nr 596/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-596
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-596

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-21
Na stronie biuletynu od:   2018-09-21   do   2021-09-21
Data zarządzenia:   2018-09-17


166.Zarządzenie Nr 595/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-595
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-595

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-21
Na stronie biuletynu od:   2018-09-21   do   2021-09-21
Data zarządzenia:   2018-09-19


167.Zarządzenie nr 593/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zasad postępowania z drukami ścisłego zarachowania i tablicami rejestracyjnymi
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-593
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-593

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-26
Na stronie biuletynu od:   2018-09-26   do   2021-09-26
Data zarządzenia:   2018-09-17


168.Zarządzenie Nr 592/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 września 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-592
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-592

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-21
Na stronie biuletynu od:   2018-09-21   do   2021-09-21
Data zarządzenia:   2018-09-17


169.Zarządzenie Nr 590/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 września 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-590
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-590

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-26
Na stronie biuletynu od:   2018-09-26   do   2021-09-26
Data zarządzenia:   2018-09-17


170.Zarządzenie Nr 589/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-589
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-589

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-19
Na stronie biuletynu od:   2018-09-19   do   2021-09-19
Data zarządzenia:   2018-09-17


171.Zarządzenie Nr 588/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-588
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-588

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-19
Na stronie biuletynu od:   2018-09-19   do   2021-09-19
Data zarządzenia:   2018-09-17


172.Zarządzenie Nr 587/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 września 2018 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu pozostałych środków trwałych.go
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-587
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-587

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-19
Na stronie biuletynu od:   2018-09-19   do   2021-09-19
Data zarządzenia:   2018-09-17


173.Zarządzenie Nr 586/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 września 2018 r. w sprawie darowizny postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-586
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-586

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-19
Na stronie biuletynu od:   2018-09-19   do   2021-09-19
Data zarządzenia:   2018-09-17


174.Zarządzenie Nr 585/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-585
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-585

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-19
Na stronie biuletynu od:   2018-09-19   do   2021-09-19
Data zarządzenia:   2018-09-13


175.Zarządzenie Nr 584/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-584
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-584

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-14
Na stronie biuletynu od:   2018-09-14   do   2021-09-14
Data zarządzenia:   2018-09-13


176.Zarządzenie Nr 583/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-583
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-583

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-19
Na stronie biuletynu od:   2018-09-19   do   2021-09-19
Data zarządzenia:   2018-09-13


177.Zarządzenie Nr 582/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-582
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-582

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-14
Na stronie biuletynu od:   2018-09-14   do   2021-09-14
Data zarządzenia:   2018-09-13


178.Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-581
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-581

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-14
Na stronie biuletynu od:   2018-09-14   do   2021-09-14
Data zarządzenia:   2018-09-13


179.Zarządzenie Nr 580/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-580
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-580

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-14
Na stronie biuletynu od:   2018-09-14   do   2021-09-14
Data zarządzenia:   2018-09-13


180.Zarządzenie Nr 579/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-579
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-579

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-19
Na stronie biuletynu od:   2018-09-19   do   2021-09-19
Data zarządzenia:   2018-09-13


<< Poprzednia  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 857 637 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 15 grudzień 2018 o godz. 14:09   kontakt: agoral@um.kalisz.pl