Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 9 z 23
Liczba pozycji: 456


161.Zarządzenie Nr 323/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-323
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-323

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-01
Na stronie biuletynu od:   2019-07-01   do   2022-07-15
Data zarządzenia:   2019-06-27


162.Zarządzenie Nr 322/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-322
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-322

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-28
Na stronie biuletynu od:   2019-06-28   do   2022-06-28
Data zarządzenia:   2019-06-27


163.Zarządzenie Nr 321/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-321
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-321

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-27
Na stronie biuletynu od:   2019-06-27   do   2022-06-27
Data zarządzenia:   2019-06-26


164.Zarządzenie Nr 320/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-320
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-320

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-27
Na stronie biuletynu od:   2019-06-27   do   2022-06-27
Data zarządzenia:   2019-06-25


165.Zarządzenie Nr 319/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do pięciu samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-319
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-319

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-25
Na stronie biuletynu od:   2019-06-25   do   2022-06-25
Data zarządzenia:   2019-06-25


166.Zarządzenie Nr 318/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-318
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-318

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-26
Na stronie biuletynu od:   2019-06-26   do   2022-06-26
Data zarządzenia:   2019-06-25


167.Zarządzenie Nr 317/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. ochrony zdrowia
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-317
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-317

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-25
Na stronie biuletynu od:   2019-06-25   do   2022-06-25
Data zarządzenia:   2019-06-25


168.Zarządzenie Nr 315/2019 r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-315
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-315

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-27
Na stronie biuletynu od:   2019-06-27   do   2022-06-27
Data zarządzenia:   2019-06-19


169.Zarządzenie Nr 314/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-314
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-314

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-26
Na stronie biuletynu od:   2019-06-26   do   2022-06-26
Data zarządzenia:   2019-06-19


170.ZARZĄDZENIE NR 313/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zawieszenia waloryzacji stawek czynszowych w lokalach użytkowych stanowiących własność Miasta Kalisz.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-313
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-313

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-25
Na stronie biuletynu od:   2019-06-25   do   2022-06-25
Data zarządzenia:   2019-06-19


171.Zarządzenie Nr 312/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia logo Programu „Kaliskiej Karty Mieszkańca” oraz Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z „Kaliskiej Karty Mieszkańca” wraz z wzorem Karty oraz wzorem wniosku o wydanie Karty.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-312
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-312

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-25
Na stronie biuletynu od:   2019-06-25   do   2022-06-25
Data zarządzenia:   2019-06-18


172.Zarządzenie Nr 311/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-311
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-311

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-18
Na stronie biuletynu od:   2019-06-18   do   2022-06-18
Data zarządzenia:   2019-06-18


173.Zarządzenie Nr 310/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-310
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-310

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-18
Na stronie biuletynu od:   2019-06-18   do   2022-06-18
Data zarządzenia:   2019-06-18


174.Zarządzenie Nr 309/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-309
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-309

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-14
Na stronie biuletynu od:   2019-06-14   do   2022-06-14
Data zarządzenia:   2019-06-13


175.Zarządzenie Nr 308/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, publicznego przedszkola i publicznej placówki.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-308
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-308

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-14
Na stronie biuletynu od:   2019-06-14   do   2022-06-14
Data zarządzenia:   2019-06-12


176.Zarządzenie Nr 307/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-307
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-307

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-18
Na stronie biuletynu od:   2019-06-18   do   2022-06-18
Data zarządzenia:   2019-06-12


177.Zarządzenie Nr 306/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do czterech samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-306
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-306

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-12
Na stronie biuletynu od:   2019-06-12   do   2022-06-12
Data zarządzenia:   2019-06-11


178.Zarządzenie Nr 305/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-305
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-305

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-11
Na stronie biuletynu od:   2019-06-11   do   2022-06-11
Data zarządzenia:   2019-06-10


179.Zarządzenie Nr 304/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członka Komisji merytorycznej do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa przekazywanego przez instytucje lub jednostki organizacyjne Miastu Kalisz – miastu na prawach powiatu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-304
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-304

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-11
Na stronie biuletynu od:   2019-06-11   do   2022-06-11
Data zarządzenia:   2019-06-10


180.Zarządzenie Nr 303/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-303
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-303

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-11
Na stronie biuletynu od:   2019-06-11   do   2022-06-11
Data zarządzenia:   2019-06-10


<< Poprzednia  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 027 077 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 17 wrzesień 2019 o godz. 18:16   kontakt: agoral@um.kalisz.pl