Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 9 z 13
Liczba pozycji: 244


161.Zarządzenie Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-092
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-092

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-20
Na stronie biuletynu od:   2019-02-20   do   2022-02-20
Data zarządzenia:   2019-02-15


162.Zarządzenie Nr 91/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu sporządzenia „Informacji o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu” na dzień 31 grudnia 2018r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-091
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-091

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-21
Na stronie biuletynu od:   2019-02-21   do   2022-02-21
Data zarządzenia:   2019-02-15


163.Zarządzenie Nr 90/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-090
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-090

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-20
Na stronie biuletynu od:   2019-02-20   do   2022-02-20
Data zarządzenia:   2019-02-15


164.Zarządzenie Nr 89/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-089
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-089

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-18
Na stronie biuletynu od:   2019-02-18   do   2022-02-18
Data zarządzenia:   2019-02-15


165.Zarządzenie Nr 88/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu niemieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-088
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-088

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-22
Na stronie biuletynu od:   2019-02-22   do   2022-02-22
Data zarządzenia:   2019-02-15


166.Zarządzenie Nr 87/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-087
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-087

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-18
Na stronie biuletynu od:   2019-02-18   do   2022-02-18
Data zarządzenia:   2019-02-14


167.Zarządzenie Nr 86/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych zarządzania i administrowania nieruchomością lokalową.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-086
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-086

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-20
Na stronie biuletynu od:   2019-02-20   do   2022-02-20
Data zarządzenia:   2019-02-14


168.Zarządzenie Nr 85/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora do obsługi aplikacji SHRIMP w Urzędzie Miasta Kalisza oraz jednostkach organizacyjnych podległych Miastu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-085
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-085

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-20
Na stronie biuletynu od:   2019-02-20   do   2022-02-20
Data zarządzenia:   2019-02-14


169.Zarządzenie Nr 84/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania właścicieli procesów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-084
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-084

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-20
Na stronie biuletynu od:   2019-02-20   do   2022-02-20
Data zarządzenia:   2019-02-14


170.Zarządzenie 83/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na „Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej transportu publicznego, rowerowego i pieszego”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-083
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-083

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-20
Na stronie biuletynu od:   2019-02-20   do   2022-02-20
Data zarządzenia:   2019-02-14


171.Zarządzenie Nr 82/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-082
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-082

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-14
Na stronie biuletynu od:   2019-02-14   do   2022-02-14
Data zarządzenia:   2019-02-13


172.Zarządzenie Nr 78/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-078
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-078

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-12
Na stronie biuletynu od:   2019-02-12   do   2022-02-12
Data zarządzenia:   2019-02-11


173.Zarządzenie Nr 77/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz nakładów zwiększających wartość środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-077
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-077

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-12
Na stronie biuletynu od:   2019-02-12   do   2022-02-12
Data zarządzenia:   2019-02-11


174.Zarządzenie Nr 76/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziałów w nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-076
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-076

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-13
Na stronie biuletynu od:   2019-02-13   do   2022-02-12
Data zarządzenia:   2019-02-08


175.Zarządzenie Nr 75/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. ochrony zdrowia
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-075
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-075

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-15
Na stronie biuletynu od:   2019-02-15   do   2022-02-15
Data zarządzenia:   2019-02-05


176.Zarządzenie Nr 74/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie pomieszczeń znajdujących się w Hali Widowiskowo – Sportowej Kalisz Arena w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 na rzecz Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu w roku szkolnym 2018/2019.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-074
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-074

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-18
Na stronie biuletynu od:   2019-02-18   do   2022-02-18
Data zarządzenia:   2019-02-06


177.Zarządzenie Nr 73/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-073
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-073

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-12
Na stronie biuletynu od:   2019-02-12   do   2022-02-12
Data zarządzenia:   2019-02-05


178.Zarządzenie Nr 72/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-072
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-072

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-06
Na stronie biuletynu od:   2019-02-06   do   2022-02-06
Data zarządzenia:   2019-02-05


179.Zarządzenie Nr 71/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-071
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-071

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-06
Na stronie biuletynu od:   2019-02-06   do   2022-02-06
Data zarządzenia:   2019-02-05


180.Zarządzenie Nr 70/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-070
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-070

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-06
Na stronie biuletynu od:   2019-02-06   do   2022-02-06
Data zarządzenia:   2019-02-05


<< Poprzednia  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 965 389 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 25 maj 2019 o godz. 04:51   kontakt: agoral@um.kalisz.pl