Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 9 z 15
Liczba pozycji: 292


161.Zarządzenie Nr 139/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku – łącznik hali lekkoatletycznej znajdujących się przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-139
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-139

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-03
Na stronie biuletynu od:   2022-03-03   do   2025-03-03
Data zarządzenia:   2022-02-28


162.Zarządzenie Nr 138/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz udziału w prawie własności samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-138
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-138

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-01
Na stronie biuletynu od:   2022-03-01   do   2025-03-01
Data zarządzenia:   2022-02-28


163.Zarządzenie Nr 137/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia ograniczeń i nakazów w Urzędzie Miasta Kalisza, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-137
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-137

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-01
Na stronie biuletynu od:   2022-03-01   do   2025-03-01
Data zarządzenia:   2022-02-28


164.Zarządzenie Nr 136/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-136
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-136

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-01
Na stronie biuletynu od:   2022-03-01   do   2025-03-01
Data zarządzenia:   2022-02-28


165.Zarządzenie Nr 135/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Solidarnościowego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-135
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-135

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-03
Na stronie biuletynu od:   2022-03-03   do   2025-03-03
Data zarządzenia:   2022-02-28


166.Zarządzenie nr 134/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania opłat za dzierżawę, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntów Miasta Kalisza, będących w gospodarowaniu Wydziału Gospodarowania Mieniem.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-134
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-134

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-03
Na stronie biuletynu od:   2022-03-03   do   2025-03-03
Data zarządzenia:   2022-02-25


167.Zarządzenie Nr 133/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do trzech samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-133
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-133

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-25
Na stronie biuletynu od:   2022-02-25   do   2025-02-25
Data zarządzenia:   2022-02-25


168.Zarządzenie Nr 132/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-132
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-132

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-11
Na stronie biuletynu od:   2022-03-11   do   2025-03-11
Data zarządzenia:   2022-02-25


169.Zarządzenie Nr 131/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-131
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-131

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-08
Na stronie biuletynu od:   2022-03-11   do   2025-03-11
Data zarządzenia:   2022-02-25


170.Zarządzenie Nr 130/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora na realizację w 2022r. w Kaliszu miejskiego programu polityki zdrowotnej- profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-130
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-130

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-25
Na stronie biuletynu od:   2022-02-25   do   2025-02-25
Data zarządzenia:   2022-02-25


171.Zarządzenie Nr 129/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora w Kaliszu w 2022 „ Programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania raka jelita grubego 2020-2022”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-129
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-129

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-25
Na stronie biuletynu od:   2022-02-25   do   2025-02-25
Data zarządzenia:   2022-02-25


172.Zarządzenie Nr 128/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-128
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-128

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-01
Na stronie biuletynu od:   2022-03-01   do   2025-03-01
Data zarządzenia:   2022-02-24


173.Zarządzenie Nr 127/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 40 i ul Poznańskiej (bez nr) oraz powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-127
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-127

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-03
Na stronie biuletynu od:   2022-03-03   do   2025-03-03
Data zarządzenia:   2022-02-24


174.Zarządzenie Nr 126/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-126
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-126

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-25
Na stronie biuletynu od:   2022-02-25   do   2025-02-25
Data zarządzenia:   2022-02-24


175.Zarządzenie Nr 125/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-125
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-125

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-25
Na stronie biuletynu od:   2022-02-25   do   2025-02-25
Data zarządzenia:   2022-02-24


176.Zarządzenie Nr 124/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-124
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-124

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-23
Na stronie biuletynu od:   2022-02-23   do   2025-02-23
Data zarządzenia:   2022-02-23


177.Zarządzenie Nr 123/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-123
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-123

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-25
Na stronie biuletynu od:   2022-02-25   do   2025-02-25
Data zarządzenia:   2022-02-23


178.Zarządzenie Nr 122/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-122
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-122

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-23
Na stronie biuletynu od:   2022-02-23   do   2025-02-23
Data zarządzenia:   2022-02-18


179. Zarządzenie Nr 121/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-121
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-121

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-23
Na stronie biuletynu od:   2022-02-23   do   2025-02-23
Data zarządzenia:   2022-02-18


180.Zarządzenie Nr 120/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-120
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-120

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-23
Na stronie biuletynu od:   2022-02-23   do   2025-02-23
Data zarządzenia:   2022-02-18


<< Poprzednia  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 213 759 razy, aktualnie na stronie przebywa: 18 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 18 maja 2022 o godz. 04:28   kontakt: agoral@um.kalisz.pl