Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 9 z 18
Liczba pozycji: 344


161.Zarządzenie Nr 201/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu za rok 2018
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-201
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-201

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-15
Na stronie biuletynu od:   2019-04-15   do   2022-04-15
Data zarządzenia:   2019-04-11


162.Zarządzenie Nr 200/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-200
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-200

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-11
Na stronie biuletynu od:   2019-04-11   do   2022-04-11
Data zarządzenia:   2019-04-11


163.Zarządzenie Nr 199/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu przetargu ustnego ograniczonego i powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości, położonej w Kaliszu przy Głównym Rynku, pod lokalizację ogródka gastronomicznego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-199
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-199

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-16
Na stronie biuletynu od:   2019-04-16   do   2022-04-16
Data zarządzenia:   2019-04-10


164.Zarządzenie Nr 198/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-198
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-198

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-12
Na stronie biuletynu od:   2019-04-12   do   2022-04-12
Data zarządzenia:   2019-04-05


165.Zarządzenie Nr 196/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Rewitalizacji oraz określenia regulaminu pracy Zespołu Roboczego ds. Rewitalizacji.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-196
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-196

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-08
Na stronie biuletynu od:   2019-04-08   do   2022-04-08
Data zarządzenia:   2019-04-05


166.Zarządzenie Nr 195/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa w Komitecie Rewitalizacji Miasta Kalisza oraz powołania członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-195
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-195

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-08
Na stronie biuletynu od:   2019-04-08   do   2022-04-08
Data zarządzenia:   2019-04-05


167.Zarządzenie Nr 194/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnego lokalu niemieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz udziałów w nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-194
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-194

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-08
Na stronie biuletynu od:   2019-04-08   do   2022-04-08
Data zarządzenia:   2019-04-03


168.Zarządzenie Nr 193/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-193
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-193

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-02
Na stronie biuletynu od:   2019-04-02   do   2022-04-02
Data zarządzenia:   2019-04-02


169.Zarządzenie Nr 192/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-192
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-192

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-02
Na stronie biuletynu od:   2019-04-02   do   2022-04-02
Data zarządzenia:   2019-04-02


170.Zarządzenie Nr 191/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-191
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-191

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-02
Na stronie biuletynu od:   2019-04-02   do   2022-04-02
Data zarządzenia:   2019-04-02


171.Zarządzenie Nr 190/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie przedstawienia „Informacji o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu” na dzień 31 grudnia 2018 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-190
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-190

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-02
Na stronie biuletynu od:   2019-04-02   do   2022-04-02
Data zarządzenia:   2019-04-01


172.Zarządzenie Nr 189/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na 2019 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Kalisza (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-189
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-189

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-04
Na stronie biuletynu od:   2019-04-04   do   2022-04-04
Data zarządzenia:   2019-04-01


173.Zarządzenie Nr 188/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dochodów na 2019 rok związanych z realizacją zadań zleconych (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-188
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-188

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-04
Na stronie biuletynu od:   2019-04-04   do   2022-04-04
Data zarządzenia:   2019-04-01


174.Zarządzenie Nr 187/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-187
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-187

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-04
Na stronie biuletynu od:   2019-04-04   do   2022-04-04
Data zarządzenia:   2019-04-01


175.Zarządzenie Nr 186/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-186
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-186

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-04
Na stronie biuletynu od:   2019-04-04   do   2022-04-04
Data zarządzenia:   2019-04-01


176.Zarządzenie Nr 185/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-185
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-185

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-04
Na stronie biuletynu od:   2019-04-04   do   2022-04-04
Data zarządzenia:   2019-04-01


177.Zarządzenie Nr 184/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2019 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-184
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-184

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-04
Na stronie biuletynu od:   2019-04-04   do   2022-04-04
Data zarządzenia:   2019-04-01


178.Zarządzenie Nr 183/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-183
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-183

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-15
Na stronie biuletynu od:   2019-04-15   do   2022-04-15
Data zarządzenia:   2019-04-01


179.Zarządzenie Nr 181/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2019r. w sprawie przyjęcia od Osiedla Winiary środków trwałych i pozostałych środków trwałych na ewidencję Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-181
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-181

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-02
Na stronie biuletynu od:   2019-04-02   do   2022-04-02
Data zarządzenia:   2019-03-29


180.Zarządzenie Nr 180/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-180
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-180

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-29
Na stronie biuletynu od:   2019-03-29   do   2022-03-29
Data zarządzenia:   2019-03-29


<< Poprzednia  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 995 059 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 17 lipiec 2019 o godz. 00:21   kontakt: agoral@um.kalisz.pl