Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 9 z 27
Liczba pozycji: 532


161.Zarządzenie Nr 395/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczenia nr 102 w budynku przy ul. Wał Piastowski 3 w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-395
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-395

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-27
Na stronie biuletynu od:   2023-06-27   do   2026-06-27
Data zarządzenia:   2023-06-23


162.Zarządzenie Nr 394/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie obiektów sportowych Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji znajdujących się w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29 i ul. Wyszyńskiego 22-24
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-394
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-394

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-27
Na stronie biuletynu od:   2023-06-27   do   2026-06-27
Data zarządzenia:   2023-06-23


163.Zarządzenie Nr 393/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zastosowania czasowej obniżki stawek czynszu dla najemców lokali użytkowych usytuowanych przy ul. Kanonickiej 8 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-393
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-393

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-27
Na stronie biuletynu od:   2023-06-27   do   2026-06-27
Data zarządzenia:   2023-06-23


164.Zarządzenie Nr 392/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-392
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-392

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-23
Na stronie biuletynu od:   2023-06-27   do   2026-06-27
Data zarządzenia:   2023-06-23


165.Zarządzenie Nr 391/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-391
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-391

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-23
Na stronie biuletynu od:   2023-06-27   do   2026-06-27
Data zarządzenia:   2023-06-23


166.Zarządzenie Nr 390/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-390
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-390

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-23
Na stronie biuletynu od:   2023-06-23   do   2026-06-23
Data zarządzenia:   2023-06-21


167.Zarządzenie Nr 389/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-389
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-389

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-29
Na stronie biuletynu od:   2023-06-29   do   2026-06-29
Data zarządzenia:   2023-06-21


168.Zarządzenie Nr 388/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie przeznaczenia niezabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu w rejonie ulic Zachodniej, Sąsiedzkiej i Świetlanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-388
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-388

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-23
Na stronie biuletynu od:   2023-06-23   do   2026-06-23
Data zarządzenia:   2023-06-21


169.Zarządzenie Nr 387/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Weneckiej 4, 6, 8, 10.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-387
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-387

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-23
Na stronie biuletynu od:   2023-06-23   do   2026-06-23
Data zarządzenia:   2023-06-21


170.Zarządzenie Nr 386/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-386
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-386

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-23
Na stronie biuletynu od:   2023-06-23   do   2026-06-23
Data zarządzenia:   2023-06-20


171.Zarządzenie Nr 385/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola, publicznych szkół i publicznych placówek.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-385
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-385

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-23
Na stronie biuletynu od:   2023-06-23   do   2026-06-23
Data zarządzenia:   2023-06-20


172.Zarządzenie Nr 384/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-384
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-384

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-23
Na stronie biuletynu od:   2023-06-23   do   2026-06-23
Data zarządzenia:   2023-06-20


173.Zarządzenie Nr 382/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-382
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-382

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-23
Na stronie biuletynu od:   2023-06-23   do   2026-06-23
Data zarządzenia:   2023-06-20


174.Zarządzenie Nr 381/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie obiektu sportowego Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu „Majkowskie Wembley” wraz z całą infrastrukturą na imprezę sportową „Socca Kalisz Cup” na preferencyjnych warunkach.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-381
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-381

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-20
Na stronie biuletynu od:   2023-06-20   do   2026-06-20
Data zarządzenia:   2023-06-19


175.Zarządzenie Nr 380/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-380
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-380

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-23
Na stronie biuletynu od:   2023-06-23   do   2026-06-23
Data zarządzenia:   2023-06-19


176.Zarządzenie Nr 379/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-379
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-379

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-20
Na stronie biuletynu od:   2023-06-20   do   2026-06-20
Data zarządzenia:   2023-06-19


177.Zarządzenie Nr 378/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz udziału w lokalu niemieszkalnym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-378
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-378

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-20
Na stronie biuletynu od:   2023-06-20   do   2026-06-20
Data zarządzenia:   2023-06-19


178.Zarządzenie Nr 377/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-377
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-377

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-20
Na stronie biuletynu od:   2023-06-20   do   2026-06-20
Data zarządzenia:   2023-06-19


179.Zarządzenie Nr 376/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola, publicznych szkół i publicznych placówek.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-376
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-376

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-20
Na stronie biuletynu od:   2023-06-20   do   2026-06-20
Data zarządzenia:   2023-06-15


180.Zarządzenie Nr 375/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2023r. w sprawie przyjęcia od Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych nieruchomości niezabudowanych na ewidencję Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-375
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-375

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-16
Na stronie biuletynu od:   2023-06-16   do   2026-06-16
Data zarządzenia:   2023-06-15


<< Poprzednia  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 128 330 razy, aktualnie na stronie przebywa: 26 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 23 września 2023 o godz. 08:53   kontakt: agoral@um.kalisz.pl