Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 9 z 10
Liczba pozycji: 186


161.Zarządzenie Nr 26/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-026
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-026

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-16
Na stronie biuletynu od:   2023-01-16   do   2026-01-16
Data zarządzenia:   2023-01-12


162.Zarządzenie Nr 25/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-025
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-025

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-12
Na stronie biuletynu od:   2023-01-12   do   2026-01-12
Data zarządzenia:   2023-01-11


163.Zarządzenie Nr 24/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią z 1 szatnią znajdującego się w obiekcie „Moje boisko - Orlik 2012” w Kaliszu przy ul. Granicznej 56-58 na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu w terminie od 10 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-024
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-024

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-12
Na stronie biuletynu od:   2023-01-12   do   2026-01-12
Data zarządzenia:   2023-01-10


164.Zarządzenie Nr 23/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zastosowania czasowej obniżki stawki czynszu dla najemcy lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Zamkowej 11 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-023
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-023

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-16
Na stronie biuletynu od:   2023-01-16   do   2026-01-16
Data zarządzenia:   2023-01-10


165.Zarządzenie Nr 22/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru ofert oraz ustalenia wysokości dotacji w roku 2023 dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pn. zapewnienie gorącego posiłku w ramach zbiorowego żywienia dla osób tego potrzebujących, pomoc żywnościowa dla osób i rodzin tego potrzebujących oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych mieszkańców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-022
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-022

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-16
Na stronie biuletynu od:   2023-01-16   do   2026-01-16
Data zarządzenia:   2023-01-10


166.Zarządzenie Nr 21/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie powołania członka Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Kalisza na lata 2020-2024 w celu uzupełnienia jej składu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-021
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-021

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-16
Na stronie biuletynu od:   2023-01-16   do   2026-01-16
Data zarządzenia:   2023-01-10


167.Zarządzenie Nr 20/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Kalisza będącymi w dyspozycji Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu oraz ustalenie opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-020
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-020

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-12
Na stronie biuletynu od:   2023-01-12   do   2026-01-12
Data zarządzenia:   2023-01-10


168.Zarządzenie Nr 19/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z boiska sportowego oraz szatni zlokalizowanych na obiektach OSRiR w Kaliszu – Stadion Miejski ul. Łódzka 19-29, Stadion Sportowy ul. Wał Matejki 2- 4 oraz „Majkowskie Wembley” ul. Tuwima 2 na preferencyjnych warunkach.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-019
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-019

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-18
Na stronie biuletynu od:   2023-01-18   do   2026-01-18
Data zarządzenia:   2023-01-10


169.Zarządzenie Nr 18/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie pomieszczeń znajdujących się w Hali Widowiskowo – Sportowej Kalisz Arena w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 na rzecz Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-018
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-018

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-18
Na stronie biuletynu od:   2023-01-18   do   2026-01-18
Data zarządzenia:   2023-01-10


170.ZARZĄDZENIE NR 17/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. inicjatywy lokalnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-017
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-017

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-12
Na stronie biuletynu od:   2023-01-12   do   2026-01-12
Data zarządzenia:   2023-01-10


171.Zarządzenie Nr 16/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza, kadencji 2023-2025
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-016
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-016

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-12
Na stronie biuletynu od:   2023-01-12   do   2026-01-12
Data zarządzenia:   2023-01-10


172.Zarządzenie Nr 15/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie powołania zespołu do oceny i weryfikacji dokumentów składanych przez przedsiębiorców ubiegających się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-015
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-015

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-12
Na stronie biuletynu od:   2023-01-12   do   2026-01-12
Data zarządzenia:   2023-01-10


173.Zarządzenie Nr 15/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie powołania zespołu do oceny i weryfikacji dokumentów składanych przez przedsiębiorców ubiegających się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-015
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-015

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-12
Na stronie biuletynu od:   2023-01-12   do   2026-01-12
Data zarządzenia:   2023-01-10


174.Zarządzenie Nr 14/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-014
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-014

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-12
Na stronie biuletynu od:   2023-01-12   do   2026-01-12
Data zarządzenia:   2023-01-09


175.Zarządzenie Nr 13/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-013
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-013

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-12
Na stronie biuletynu od:   2023-01-12   do   2026-01-12
Data zarządzenia:   2023-01-09


176.Zarządzenie Nr 12/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-012
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-012

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-12
Na stronie biuletynu od:   2023-01-12   do   2026-01-12
Data zarządzenia:   2023-01-09


177.Zarządzenie nr 11/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn. "Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2023 roku", "Upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół w 2023 roku", oraz "Prowadzenie stanicy harcerskiej w Szałe wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023, 2024, 2025 "
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-011
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-011

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-09
Na stronie biuletynu od:   2023-01-09   do   2026-01-09
Data zarządzenia:   2023-01-05


178.Zarządzenie Nr 10/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-010
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-010

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-09
Na stronie biuletynu od:   2023-01-09   do   2026-01-09
Data zarządzenia:   2023-01-05


179.Zarządzenie Nr 9/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-009
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-009

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-09
Na stronie biuletynu od:   2023-01-09   do   2026-01-09
Data zarządzenia:   2023-01-05


180.Zarządzenie Nr 8/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-008
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-008

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-12
Na stronie biuletynu od:   2023-01-12   do   2026-01-12
Data zarządzenia:   2023-01-04


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 655 603 razy, aktualnie na stronie przebywa: 18 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 24 marca 2023 o godz. 16:08   kontakt: agoral@um.kalisz.pl