Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 9 z 18
Liczba pozycji: 351


161.Zarządzenie Nr 202/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń w obiekcie przy ul. Wał Piastowski 3 w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-202
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-202

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-04-21
Na stronie biuletynu od:   2020-04-21   do   2023-04-21
Data zarządzenia:   2020-04-16


162.Zarządzenie Nr 201/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń w obiekcie przy ul. Wał Piastowski 3 w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-201
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-201

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-04-21
Na stronie biuletynu od:   2020-04-21   do   2023-04-21
Data zarządzenia:   2020-04-16


163.Zarządzenie Nr 200/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia ulg w płatności czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza, w związku ze stanem epidemii.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-200
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-200

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-04-16
Na stronie biuletynu od:   2020-04-16   do   2023-04-16
Data zarządzenia:   2020-04-16


164.Zarządzenie Nr 199/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-199
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-199

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-04-16
Na stronie biuletynu od:   2020-04-16   do   2023-04-16
Data zarządzenia:   2020-04-15


165.ZARZĄDZENIE NR 198/2020 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-198
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-198

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-04-17
Na stronie biuletynu od:   2020-04-17   do   2023-04-17
Data zarządzenia:   2020-04-15


166.Zarządzenie Nr 197/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-197
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-197

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-04-21
Na stronie biuletynu od:   2020-04-21   do   2023-04-21
Data zarządzenia:   2020-04-15


167.Zarządzenie Nr 196/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-196
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-196

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-04-15
Na stronie biuletynu od:   2020-04-15   do   2023-04-15
Data zarządzenia:   2020-04-14


168.Zarządzenie Nr 194/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-194
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-194

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-04-15
Na stronie biuletynu od:   2020-04-15   do   2023-04-15
Data zarządzenia:   2020-04-10


169.ZARZĄDZENIE NR 193/2020 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-193
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-193

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-04-15
Na stronie biuletynu od:   2020-04-15   do   2023-04-15
Data zarządzenia:   2020-04-08


170.Zarządzenie nr 190/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia od Szkoły Podstawowej nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu pozostałych środków trwałych i przekazania ich jednostce organizacyjnej Miasta.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-190
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-190

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-04-10
Na stronie biuletynu od:   2020-04-10   do   2023-04-10
Data zarządzenia:   2020-04-07


171.Zarządzenie Nr 189/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawem związanym z własnością.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-189
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-189

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-04-10
Na stronie biuletynu od:   2020-04-10   do   2023-04-10
Data zarządzenia:   2020-04-06


172.Zarządzenie Nr 188/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-188
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-188

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-04-10
Na stronie biuletynu od:   2020-04-10   do   2023-04-10
Data zarządzenia:   2020-04-06


173.Zarządzenie Nr 187/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działkę gruntu położoną w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-187
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-187

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-04-10
Na stronie biuletynu od:   2020-04-10   do   2023-04-10
Data zarządzenia:   2020-04-06


174.ZARZĄDZENIE NR 186/2020 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-186
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-186

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-04-10
Na stronie biuletynu od:   2020-04-10   do   2023-04-10
Data zarządzenia:   2020-04-03


175.Zarządzenie Nr 184/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Garncarskiej w Kaliszu na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-184
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-184

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-04-06
Na stronie biuletynu od:   2020-04-06   do   2023-04-06
Data zarządzenia:   2020-04-02


176.Zarządzenie Nr 183/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniające w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-183
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-183

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-04-10
Na stronie biuletynu od:   2020-04-10   do   2023-04-10
Data zarządzenia:   2020-04-02


177.Zarządzenie Nr 182/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego, nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem oraz udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z prawami związanymi z ich własnością.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-182
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-182

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-04-02
Na stronie biuletynu od:   2020-04-02   do   2023-04-02
Data zarządzenia:   2020-04-01


178.Zarządzenie Nr 181/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-181
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-181

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-04-02
Na stronie biuletynu od:   2020-04-02   do   2023-04-02
Data zarządzenia:   2020-04-01


179.Zarządzenie Nr 180/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2020 r. w ustalenia szczegółowych zasad i terminu rekrutacji dzieci do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-180
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-180

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-04-02
Na stronie biuletynu od:   2020-04-02   do   2023-04-02
Data zarządzenia:   2020-04-01


180.Zarządzenie Nr 179/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-179
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-179

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-04-02
Na stronie biuletynu od:   2020-04-02   do   2023-04-02
Data zarządzenia:   2020-04-01


<< Poprzednia  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 208 831 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 10 lipiec 2020 o godz. 13:55   kontakt: agoral@um.kalisz.pl