Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 9 z 29
Liczba pozycji: 561


161.Zarządzenie nr 444/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-444
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-444

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-06
Na stronie biuletynu od:   2022-07-06   do   2025-07-06
Data zarządzenia:   2022-06-30


162.Zarządzenie Nr 443/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Kaliszu zarządzania i administrowania nieruchomością gruntową zabudowaną oraz przekazania na ewidencję księgową środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-443
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-443

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-05
Na stronie biuletynu od:   2022-07-05   do   2025-07-05
Data zarządzenia:   2022-06-30


163.Zarządzenie Nr 442/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-442
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-442

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-05
Na stronie biuletynu od:   2022-07-05   do   2025-07-05
Data zarządzenia:   2022-06-30


164.Zarządzenie Nr 441/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Kaliszu”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-441
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-441

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-01
Na stronie biuletynu od:   2022-07-01   do   2025-07-01
Data zarządzenia:   2022-06-30


165.Zarządzenie Nr 440/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu położone w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-440
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-440

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-01
Na stronie biuletynu od:   2022-07-01   do   2025-07-01
Data zarządzenia:   2022-06-30


166.Zarządzenie Nr 439/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-439
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-439

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-01
Na stronie biuletynu od:   2022-07-01   do   2025-07-01
Data zarządzenia:   2022-06-30


167.Zarządzenie Nr 438/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-438
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-438

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-01
Na stronie biuletynu od:   2022-07-01   do   2025-07-01
Data zarządzenia:   2022-06-30


168.Zarządzenie Nr 437/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Kalisza (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-437
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-437

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-01
Na stronie biuletynu od:   2022-07-01   do   2025-07-01
Data zarządzenia:   2022-06-30


169.Zarządzenie Nr 436/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-436
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-436

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-01
Na stronie biuletynu od:   2022-07-01   do   2025-07-01
Data zarządzenia:   2022-06-30


170.Zarządzenie Nr 435/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2022 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-435
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-435

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-01
Na stronie biuletynu od:   2022-07-01   do   2025-07-01
Data zarządzenia:   2022-06-30


171.Zarządzenie Nr 434/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego, nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem oraz udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-434
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-434

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-05
Na stronie biuletynu od:   2022-07-05   do   2025-07-05
Data zarządzenia:   2022-06-30


172.Zarządzenie Nr 433/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 28a.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-433
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-433

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-01
Na stronie biuletynu od:   2022-07-01   do   2025-07-01
Data zarządzenia:   2022-06-30


173.Zarządzenie Nr 432/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-432
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-432

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-30


174.Zarządzenie Nr 431/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-431
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-431

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-30


175.Zarządzenie Nr 430/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-430
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-430

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-01
Na stronie biuletynu od:   2022-07-01   do   2025-07-01
Data zarządzenia:   2022-06-30


176.Zarządzenie Nr 429/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-429
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-429

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-01
Na stronie biuletynu od:   2022-07-01   do   2025-07-01
Data zarządzenia:   2022-06-30


177.Zarządzenie Nr 428/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia niezabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Zachodniej 15a do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-428
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-428

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-30


178.Zarządzenie Nr 427/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert na wybór podmiotu, który zorganizuje emisję obligacji Miasta Kalisza w 2022 roku
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-427
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-427

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-30


179.ZARZĄDZENIE NR 426/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-426
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-426

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-29


180.Zarządzenie NR 424/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-424
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-424

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-29


<< Poprzednia  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 379 625 razy, aktualnie na stronie przebywa: 25 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 28 września 2022 o godz. 04:09   kontakt: agoral@um.kalisz.pl