Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 7 z 10
Liczba pozycji: 186


121.Zarządzenie Nr 68/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-068
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-068

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-08
Na stronie biuletynu od:   2023-02-08   do   2026-02-08
Data zarządzenia:   2023-01-30


122.Zarządzenie Nr 66/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia procedury przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-066
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-066

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-01
Na stronie biuletynu od:   2023-02-01   do   2026-02-01
Data zarządzenia:   2023-01-30


123.Zarządzenie Nr 65/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-065
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-065

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-02
Na stronie biuletynu od:   2023-02-02   do   2026-02-02
Data zarządzenia:   2023-01-26


124.Zarządzenie Nr 64/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. nagród sportowych, w celu zaopiniowania kandydatur do nagród pieniężnych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz kandydatur do wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w 2022 roku, wraz z określeniem zasad jej funkcjonowania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-064
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-064

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-01
Na stronie biuletynu od:   2023-02-01   do   2026-02-01
Data zarządzenia:   2023-01-26


125.Zarządzenie Nr 63/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Kalisza, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-063
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-063

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-27
Na stronie biuletynu od:   2023-01-27   do   2026-01-27
Data zarządzenia:   2023-01-26


126.ZARZĄDZENIE NR 62/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zawieszenia waloryzacji stawek czynszowych w lokalach użytkowych stanowiących własność Miasta Kalisz.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-062
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-062

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-27
Na stronie biuletynu od:   2023-01-27   do   2026-01-27
Data zarządzenia:   2023-01-26


127.Zarządzenie Nr 61/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zastosowania czasowej obniżki stawki czynszu dla najemcy lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Zamkowej 5 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-061
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-061

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-27
Na stronie biuletynu od:   2023-01-27   do   2026-01-27
Data zarządzenia:   2023-01-26


128.Zarządzenie Nr 60/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-060
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-060

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-27
Na stronie biuletynu od:   2023-01-27   do   2026-01-27
Data zarządzenia:   2023-01-26


129.Zarządzenie Nr 59/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-059
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-059

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-01
Na stronie biuletynu od:   2023-02-01   do   2026-02-01
Data zarządzenia:   2023-01-26


130.Zarządzenie Nr 58/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie pomieszczeń znajdujących się w Hali Widowiskowo – Sportowej Kalisz Arena w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 na rzecz Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-058
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-058

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-27
Na stronie biuletynu od:   2023-01-27   do   2026-01-27
Data zarządzenia:   2023-01-26


131.Zarządzenie Nr 57/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025; cel operacyjny nr 2: Profilaktyka uzależnień oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-057
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-057

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-27
Na stronie biuletynu od:   2023-01-27   do   2026-01-27
Data zarządzenia:   2023-01-25


132.Zarządzenie Nr 55/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-055
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-055

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-27
Na stronie biuletynu od:   2023-01-27   do   2026-01-27
Data zarządzenia:   2023-01-23


133.Zarządzenie Nr 55/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-055
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-055

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-27
Na stronie biuletynu od:   2023-01-27   do   2026-01-27
Data zarządzenia:   2023-01-24


134.Zarządzenie Nr 54/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-054
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-054

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-27
Na stronie biuletynu od:   2023-01-27   do   2026-01-27
Data zarządzenia:   2023-01-23


135.Zarządzenie Nr 53/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie promocyjnej stawki za korzystanie z krytej pływalni w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-053
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-053

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-01
Na stronie biuletynu od:   2023-02-01   do   2026-02-01
Data zarządzenia:   2023-01-23


136.Zarządzenie Nr 52/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie rozwiązania za zgodą stron umowy użytkowania wieczystego gruntu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-052
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-052

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-25
Na stronie biuletynu od:   2023-01-25   do   2026-01-25
Data zarządzenia:   2023-01-23


137.Zarządzenie Nr 51/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Kaliszu na ewidencję księgową środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-051
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-051

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-25
Na stronie biuletynu od:   2023-01-25   do   2026-01-25
Data zarządzenia:   2023-01-23


138.Zarządzenie Nr 50/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-050
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-050

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-25
Na stronie biuletynu od:   2023-01-25   do   2026-01-25
Data zarządzenia:   2023-01-20


139.Zarządzenie Nr 49/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-049
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-049

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-20
Na stronie biuletynu od:   2023-01-20   do   2026-01-20
Data zarządzenia:   2023-01-19


140.Zarządzenie Nr 48/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w Kaliszu przy ulicy Toruńskiej oraz ulicy Warszawskiej na uzupełnienie nieruchomości przyległych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-048
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-048

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-20
Na stronie biuletynu od:   2023-01-20   do   2026-01-20
Data zarządzenia:   2023-01-19


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 655 611 razy, aktualnie na stronie przebywa: 13 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 24 marca 2023 o godz. 16:28   kontakt: agoral@um.kalisz.pl