Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 7 z 28
Liczba pozycji: 555


121.Zarządzenie Nr 480/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-480
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-480

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-24
Na stronie biuletynu od:   2021-08-24   do   2024-08-24
Data zarządzenia:   2021-08-18


122.Zarządzenie Nr 479/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-479
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-479

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-19
Na stronie biuletynu od:   2021-08-19   do   2024-08-19
Data zarządzenia:   2021-08-18


123.Zarządzenie Nr 478/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania likwidacji niepodjętych depozytów Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-478
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-478

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-23
Na stronie biuletynu od:   2021-08-23   do   2024-08-23
Data zarządzenia:   2021-08-18


124.Zarządzenie Nr 477/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-477
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-477

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-19
Na stronie biuletynu od:   2021-08-19   do   2024-08-19
Data zarządzenia:   2021-08-18


125.Zarządzenie Nr 476/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-476
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-476

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-19
Na stronie biuletynu od:   2021-08-19   do   2024-08-19
Data zarządzenia:   2021-08-18


126.Zarządzenie Nr 474/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia minimalnej ilości punktów uprawniających do uzyskania uprawnień i dopisania do wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z komunalnego zasobu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-474
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-474

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-20
Na stronie biuletynu od:   2021-08-20   do   2024-08-20
Data zarządzenia:   2021-08-17


127.Zarządzenie Nr 473/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-473
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-473

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-19
Na stronie biuletynu od:   2021-08-19   do   2024-08-19
Data zarządzenia:   2021-08-17


128.Zarządzenie Nr 472/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji oceniającej poprawność dokonania zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła) oraz poprawność wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości ciekłych (szamba).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-472
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-472

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-16
Na stronie biuletynu od:   2021-08-16   do   2024-08-16
Data zarządzenia:   2021-08-13


129.Zarządzenie Nr 471/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu użytkowego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-471
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-471

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-16
Na stronie biuletynu od:   2021-08-16   do   2024-08-16
Data zarządzenia:   2021-08-12


130.Zarządzenie Nr 470/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora miejskiego programu polityki zdrowotnej w 2021 roku - programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60 roku życia.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-470
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-470

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-12
Na stronie biuletynu od:   2021-08-12   do   2024-08-12
Data zarządzenia:   2021-08-11


131.Zarządzenie Nr 469/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do trzech samodzielnych lokali mieszkalnych oraz dwóch samodzielnych lokali niemieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-469
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-469

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-11
Na stronie biuletynu od:   2021-08-11   do   2024-08-11
Data zarządzenia:   2021-08-10


132.Zarządzenie Nr 468/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w Kaliszu przy ul. Sudeckiej na uzupełnienie nieruchomości przyległych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-468
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-468

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-11
Na stronie biuletynu od:   2021-08-11   do   2024-08-11
Data zarządzenia:   2021-08-10


133.Zarządzenie Nr 467/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-467
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-467

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-11
Na stronie biuletynu od:   2021-08-11   do   2024-08-11
Data zarządzenia:   2021-08-10


134.Zarządzenie Nr 466/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 20a w celu wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-466
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-466

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-11
Na stronie biuletynu od:   2021-08-11   do   2024-08-11
Data zarządzenia:   2021-08-10


135.Zarządzenie Nr 465/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie pomieszczeń znajdujących się w Hali Widowiskowo – Sportowej Kalisz Arena w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 na rzecz Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu w roku szkolnym 2021/2022.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-465
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-465

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-16
Na stronie biuletynu od:   2021-08-16   do   2024-08-16
Data zarządzenia:   2021-08-10


136.Zarządzenie Nr 464/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku administracyjnym znajdującym się przy ul. Łódzkiej 19-29 zarządzanym przez OSRiR w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-464
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-464

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-16
Na stronie biuletynu od:   2021-08-16   do   2024-08-16
Data zarządzenia:   2021-08-10


137.Zarządzenie Nr 463/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części Plaży Miejskiej zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Wał Piastowski 3a.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-463
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-463

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-16
Na stronie biuletynu od:   2021-08-16   do   2024-08-16
Data zarządzenia:   2021-08-10


138.ZARZĄDZENIE NR 462/2021 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-462
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-462

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-11
Na stronie biuletynu od:   2021-08-11   do   2024-08-11
Data zarządzenia:   2021-08-10


139.Zarządzenie Nr 459/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 sierpnia 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości niezabudowanych położonych w Kaliszu przy ul. Żwirowej 23, do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-459
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-459

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-11
Na stronie biuletynu od:   2021-08-10   do   2024-09-10
Data zarządzenia:   2021-08-06


140.Zarządzenie Nr 458/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-458
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-458

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-06
Na stronie biuletynu od:   2021-08-06   do   2024-08-06
Data zarządzenia:   2021-08-06


<< Poprzednia  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 647 666 razy, aktualnie na stronie przebywa: 26 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 19 października 2021 o godz. 16:39   kontakt: agoral@um.kalisz.pl