Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 7 z 29
Liczba pozycji: 564


121.Zarządzenie Nr 471/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-471
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-471

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-03
Na stronie biuletynu od:   2023-08-03   do   2026-08-03
Data zarządzenia:   2023-07-31


122.Zarządzenie Nr 470/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-470
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-470

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-26
Na stronie biuletynu od:   2023-07-26   do   2026-07-26
Data zarządzenia:   2023-07-25


123.Zarządzenie Nr 469/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2023 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-469
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-469

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-26
Na stronie biuletynu od:   2023-07-26   do   2026-07-26
Data zarządzenia:   2023-07-25


124.Zarządzenie Nr 468/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-468
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-468

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-26
Na stronie biuletynu od:   2023-07-26   do   2026-07-26
Data zarządzenia:   2023-07-25


125.Zarządzenie Nr 467/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-467
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-467

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-26
Na stronie biuletynu od:   2023-07-26   do   2026-07-26
Data zarządzenia:   2023-07-25


126.Zarządzenie Nr 466/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz nakładu zwiększającego wartość środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-466
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-466

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-26
Na stronie biuletynu od:   2023-07-26   do   2026-07-26
Data zarządzenia:   2023-07-21


127.Zarządzenie Nr 465/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-465
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-465

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-27
Na stronie biuletynu od:   2023-07-27   do   2026-07-27
Data zarządzenia:   2023-07-21


128.Zarządzenie Nr 464/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego, położonego w Kaliszu przy ul. Łaziennej 11/13, wraz z piwnicą i z udziałem w nieruchomości wspólnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-464
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-464

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-24
Na stronie biuletynu od:   2023-07-24   do   2026-07-24
Data zarządzenia:   2023-07-21


129.Zarządzenie Nr 463/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Fabrycznej 4- 8a
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-463
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-463

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-24
Na stronie biuletynu od:   2023-07-24   do   2026-07-24
Data zarządzenia:   2023-07-21


130.Zarządzenie Nr 462/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Bogumiła i Barbary 10a na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-462
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-462

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-24
Na stronie biuletynu od:   2023-07-24   do   2026-07-24
Data zarządzenia:   2023-07-21


131.Zarządzenie Nr 461/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-461
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-461

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-24
Na stronie biuletynu od:   2023-07-24   do   2026-07-24
Data zarządzenia:   2023-07-20


132.Zarządzenie Nr 460/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-460
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-460

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-26
Na stronie biuletynu od:   2023-07-26   do   2026-07-26
Data zarządzenia:   2023-07-20


133.Zarządzenie Nr 459/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2023r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-459
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-459

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-21
Na stronie biuletynu od:   2023-07-21   do   2026-07-21
Data zarządzenia:   2023-07-20


134.Zarządzenie Nr 458/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-458
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-458

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-24
Na stronie biuletynu od:   2023-07-24   do   2026-07-24
Data zarządzenia:   2023-07-20


135.Zarządzenie Nr 457/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Sławomira Czerwińskiego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-457
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-457

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-21
Na stronie biuletynu od:   2023-07-21   do   2026-07-21
Data zarządzenia:   2023-07-20


136.Zarządzenie Nr 456/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-456
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-456

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-21
Na stronie biuletynu od:   2023-07-21   do   2026-07-21
Data zarządzenia:   2023-07-20


137.Zarządzenie Nr 455/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-455
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-455

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-21
Na stronie biuletynu od:   2023-07-21   do   2026-07-21
Data zarządzenia:   2023-07-20


138.Zarządzenie Nr 454/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-454
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-454

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-21
Na stronie biuletynu od:   2023-07-21   do   2026-07-21
Data zarządzenia:   2023-07-20


139.Zarządzenie Nr 453/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-453
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-453

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-21
Na stronie biuletynu od:   2023-07-21   do   2026-07-21
Data zarządzenia:   2023-07-20


140.Zarządzenie Nr 452/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-452
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-452

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-21
Na stronie biuletynu od:   2023-07-21   do   2026-07-21
Data zarządzenia:   2023-07-20


<< Poprzednia  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 150 471 razy, aktualnie na stronie przebywa: 50 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 01 października 2023 o godz. 13:37   kontakt: agoral@um.kalisz.pl