Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 7 z 37
Liczba pozycji: 732


121.Zarządzenie Nr 647/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 października 2018 r. w sprawie Ogólnych zasad rachunkowości Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-647
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-647

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-18
Na stronie biuletynu od:   2018-10-18   do   2021-10-18
Data zarządzenia:   2018-10-09


122.Zarządzenie Nr 646/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-646
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-646

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-18
Na stronie biuletynu od:   2018-10-18   do   2021-10-18
Data zarządzenia:   2018-10-09


123.Zarządzenie Nr 645/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 października 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz udziałów w nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-645
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-645

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-12
Na stronie biuletynu od:   2018-10-12   do   2021-10-12
Data zarządzenia:   2018-10-09


124.Zarządzenie Nr 644/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 października 2018 r. w sprawie przekazania Ośrodkowi Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-644
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-644

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-18
Na stronie biuletynu od:   2018-10-18   do   2021-10-18
Data zarządzenia:   2018-10-09


125.Zarządzenie Nr 643/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 października 2018 r. w sprawie użyczenia Kaliskiemu Towarzystwu Kolarskiemu w Kaliszu środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-643
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-643

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-18
Na stronie biuletynu od:   2018-10-18   do   2021-10-18
Data zarządzenia:   2018-10-09


126.Zarządzenie Nr 642/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 października2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przejęcia prawa użytkowania wieczystego do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-642
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-642

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-12
Na stronie biuletynu od:   2018-10-12   do   2021-10-12
Data zarządzenia:   2018-10-09


127.Zarządzenie Nr 641/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 października 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przejęcia prawa użytkowania wieczystego do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-641
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-641

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-12
Na stronie biuletynu od:   2018-10-12   do   2021-10-12
Data zarządzenia:   2018-10-08


128.Zarządzenie Nr 639/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-639
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-639

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-18
Na stronie biuletynu od:   2018-10-18   do   2021-10-18
Data zarządzenia:   2018-10-09


129.Zarządzenie Nr 638/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-638
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-638

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-18
Na stronie biuletynu od:   2018-10-18   do   2021-10-18
Data zarządzenia:   2018-10-09


130.Zarządzenie Nr 637/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-637
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-637

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-12
Na stronie biuletynu od:   2018-10-12   do   2021-10-12
Data zarządzenia:   2018-10-08


131.Zarządzenie Nr 636/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-636
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-636

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-12
Na stronie biuletynu od:   2018-10-12   do   2021-10-12
Data zarządzenia:   2018-10-06


132.Zarządzenie Nr 635 /2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2018r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę punktów handlowych, położonych w Kaliszu, przy ulicy Poznańskiej, powołania Komisji Przetargowej i przyjęcia regulaminu przetargu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-635
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-635

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-12
Na stronie biuletynu od:   2018-10-12   do   2021-10-12
Data zarządzenia:   2018-10-05


133.Zarządzenie Nr 634/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-634
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-634

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-12
Na stronie biuletynu od:   2018-10-12   do   2021-10-12
Data zarządzenia:   2018-10-05


134.Zarządzenie Nr 632/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ustalenia planu dochodów na 2018 rok związanych z realizacją zadań zleconych (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-632
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-632

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-12
Na stronie biuletynu od:   2018-10-12   do   2021-10-12
Data zarządzenia:   2018-10-04


135.Zarządzenie Nr 631/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-631
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-631

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-12
Na stronie biuletynu od:   2018-10-12   do   2021-10-12
Data zarządzenia:   2018-10-04


136.Zarządzenie Nr 630/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-630
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-630

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-12
Na stronie biuletynu od:   2018-10-12   do   2021-10-12
Data zarządzenia:   2018-10-04


137.Zarządzenie Nr 629/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-629
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-629

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-12
Na stronie biuletynu od:   2018-10-12   do   2021-10-12
Data zarządzenia:   2018-10-04


138.Zarządzenie Nr 628/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na 2018 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Kalisza (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-628
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-628

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-12
Na stronie biuletynu od:   2018-10-12   do   2021-10-12
Data zarządzenia:   2018-10-04


139.Zarządzenie Nr 627/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2018 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-627
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-627

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-12
Na stronie biuletynu od:   2018-10-12   do   2021-10-12
Data zarządzenia:   2018-10-04


140.Zarządzenie nr 624/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zamieszczania ofert inwestycyjnych na stronie internetowej Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-624
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-624

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-09
Na stronie biuletynu od:   2018-10-09   do   2021-10-09
Data zarządzenia:   2018-10-03


<< Poprzednia  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 857 637 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 15 grudzień 2018 o godz. 14:09   kontakt: agoral@um.kalisz.pl