Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 7 z 29
Liczba pozycji: 561


121.Zarządzenie Nr 487/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-487
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-487

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-22
Na stronie biuletynu od:   2022-07-22   do   2025-07-22
Data zarządzenia:   2022-07-20


122.Zarządzenie Nr 486/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-486
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-486

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-22
Na stronie biuletynu od:   2022-07-22   do   2025-07-22
Data zarządzenia:   2022-07-20


123.Zarządzenie Nr 485/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Kaliszu zarządzania i administrowania częścią nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz przekazania na ewidencję księgową środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-485
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-485

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-22
Na stronie biuletynu od:   2022-07-22   do   2025-07-22
Data zarządzenia:   2022-07-20


124.Zarządzenie Nr 484/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie przeznaczenia niezabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Stolarskiej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-484
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-484

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-22
Na stronie biuletynu od:   2022-07-22   do   2025-07-22
Data zarządzenia:   2022-07-20


125.Zarządzenie Nr 483/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-483
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-483

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-22
Na stronie biuletynu od:   2022-07-22   do   2025-07-22
Data zarządzenia:   2022-07-20


126.Zarządzenie Nr 482/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-482
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-482

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-22
Na stronie biuletynu od:   2022-07-22   do   2025-07-22
Data zarządzenia:   2022-07-20


127.Zarządzenie Nr 481/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lipiec 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-481
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-481

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-22
Na stronie biuletynu od:   2022-07-22   do   2025-07-22
Data zarządzenia:   2022-07-19


128.Zarządzenie Nr 480/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Wioślarskiej 11A.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-480
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-480

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-15
Na stronie biuletynu od:   2022-07-15   do   2025-07-15
Data zarządzenia:   2022-07-15


129.Zarządzenie Nr 479/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie przeznaczenia zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Spławie gmina Golina do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-479
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-479

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-15
Na stronie biuletynu od:   2022-07-15   do   2025-07-15
Data zarządzenia:   2022-07-14


130.Zarządzenie Nr 478/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-478
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-478

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-15
Na stronie biuletynu od:   2022-07-15   do   2025-07-15
Data zarządzenia:   2022-07-13


131.Zarządzenie Nr 477/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-477
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-477

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-13
Na stronie biuletynu od:   2022-07-13   do   2025-07-13
Data zarządzenia:   2022-07-13


132.Zarządzenie Nr 476/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-476
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-476

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-13
Na stronie biuletynu od:   2022-07-13   do   2025-07-13
Data zarządzenia:   2022-07-12


133.ZARZĄDZENIE NR 473/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia punktów głosowania tradycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2023 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-473
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-473

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-13
Na stronie biuletynu od:   2022-07-13   do   2025-07-13
Data zarządzenia:   2022-07-12


134.ZARZĄDZENIE NR 471/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-471
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-471

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-13
Na stronie biuletynu od:   2022-07-13   do   2025-07-13
Data zarządzenia:   2022-07-12


135.Zarządzenie Nr 470/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2022 w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kaliszu na kadencję w latach 2022 - 2026
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-470
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-470

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-13
Na stronie biuletynu od:   2022-07-13   do   2025-07-13
Data zarządzenia:   2022-07-11


136.Zarządzenie Nr 469/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-469
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-469

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-12
Na stronie biuletynu od:   2022-07-12   do   2025-07-12
Data zarządzenia:   2022-07-11


137.Zarządzenie Nr 468/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-468
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-468

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-12
Na stronie biuletynu od:   2022-07-12   do   2025-07-12
Data zarządzenia:   2022-07-11


138.Zarządzenie Nr 467/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 23 położonego w Kaliszu przy ul. Babina 1, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-467
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-467

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-12
Na stronie biuletynu od:   2022-07-12   do   2025-07-12
Data zarządzenia:   2022-07-11


139.Zarządzenie Nr 466/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Kalisza będącymi w dyspozycji Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu oraz ustalenie opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu..
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-466
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-466

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-12
Na stronie biuletynu od:   2022-07-12   do   2025-07-12
Data zarządzenia:   2022-07-08


140.Zarządzenie Nr 465/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Śródmiejskiej 23A.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-465
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-465

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-11
Na stronie biuletynu od:   2022-07-11   do   2025-07-11
Data zarządzenia:   2022-07-08


<< Poprzednia  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 379 649 razy, aktualnie na stronie przebywa: 22 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 28 września 2022 o godz. 04:43   kontakt: agoral@um.kalisz.pl