Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 7 z 15
Liczba pozycji: 292


121.Zarządzenie Nr 191/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-191
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-191

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-21
Na stronie biuletynu od:   2022-03-21   do   2025-03-21
Data zarządzenia:   2022-03-18


122.Zarządzenie Nr 190/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-190
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-190

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-24
Na stronie biuletynu od:   2022-03-24   do   2025-03-24
Data zarządzenia:   2022-03-18


123.Zarządzenie Nr 187/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-187
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-187

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-21
Na stronie biuletynu od:   2022-03-21   do   2025-03-21
Data zarządzenia:   2022-03-18


124.Zarządzenie Nr 186/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-186
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-186

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-21
Na stronie biuletynu od:   2022-03-21   do   2025-03-21
Data zarządzenia:   2022-03-17


125.Zarządzenie Nr 185/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół ponadpodstawowych i publicznego zespołu szkolno - przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kalisz.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-185
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-185

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-17
Na stronie biuletynu od:   2022-03-17   do   2025-03-17
Data zarządzenia:   2022-03-17


126.Zarządzenie Nr 184/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-184
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-184

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-17
Na stronie biuletynu od:   2022-03-17   do   2025-03-17
Data zarządzenia:   2022-03-17


127.Zarządzenie Nr 183/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-183
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-183

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-17
Na stronie biuletynu od:   2022-03-17   do   2025-03-17
Data zarządzenia:   2022-03-16


128.Zarządzenie Nr 182/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-182
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-182

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-17
Na stronie biuletynu od:   2022-03-17   do   2025-03-17
Data zarządzenia:   2022-03-16


129.Zarządzenie Nr 181/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie bieżni lekkoatletycznej z infrastrukturą towarzyszącą oraz rzutni do pchnięcia kulą przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu 12 Kalisz.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-181
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-181

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-24
Na stronie biuletynu od:   2022-03-24   do   2025-03-24
Data zarządzenia:   2022-03-15


130.Zarządzenie Nr 180/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie bieżni lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu Fundacji Wychowanie Przez Sport.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-180
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-180

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-24
Na stronie biuletynu od:   2022-03-24   do   2025-03-24
Data zarządzenia:   2022-03-15


131.ZARZĄDZENIE NR 179/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-179
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-179

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-17
Na stronie biuletynu od:   2022-03-17   do   2025-03-17
Data zarządzenia:   2022-03-15


132.Zarządzenie Nr 178/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-178
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-178

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-17
Na stronie biuletynu od:   2022-03-17   do   2025-03-17
Data zarządzenia:   2022-03-15


133.Zarządzenie Nr 177/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-177
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-177

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-17
Na stronie biuletynu od:   2022-03-17   do   2025-03-17
Data zarządzenia:   2022-03-15


134.Zarządzenie Nr 176/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-176
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-176

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-15
Na stronie biuletynu od:   2022-03-15   do   2025-03-15
Data zarządzenia:   2022-03-14


135.Zarządzenie Nr 175/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania właścicieli procesów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-175
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-175

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-15
Na stronie biuletynu od:   2022-03-15   do   2025-03-15
Data zarządzenia:   2022-03-14


136.Zarządzenie Nr 174/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-174
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-174

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-15
Na stronie biuletynu od:   2022-03-15   do   2025-03-15
Data zarządzenia:   2022-03-14


137.Zarządzenie Nr 173/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie własności samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-173
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-173

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-15
Na stronie biuletynu od:   2022-03-15   do   2025-03-15
Data zarządzenia:   2022-03-14


138.Zarządzenie Nr 172/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-172
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-172

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-15
Na stronie biuletynu od:   2022-03-15   do   2025-03-15
Data zarządzenia:   2022-03-14


139.Zarządzenie Nr 171/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację w 2022 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025; cel operacyjny nr 2: Profilaktyka uzależnień.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-171
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-171

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-15
Na stronie biuletynu od:   2022-03-15   do   2025-03-15
Data zarządzenia:   2022-03-11


140.Zarządzenie Nr 169/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonych w rejonie ulicy Piwonickiej Kaliszu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, ustanowienia służebności drogi koniecznej oraz powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-169
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-169

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-17
Na stronie biuletynu od:   2022-03-17   do   2025-03-17
Data zarządzenia:   2022-03-11


<< Poprzednia  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 213 764 razy, aktualnie na stronie przebywa: 18 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 18 maja 2022 o godz. 04:51   kontakt: agoral@um.kalisz.pl