Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 7 z 13
Liczba pozycji: 244


121.Zarządzenie Nr 135/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego „Dzieje się na Rozmarku – realizacja działań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-135
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-135

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-08
Na stronie biuletynu od:   2019-03-08   do   2022-03-08
Data zarządzenia:   2019-03-07


122.Zarządzenie Nr 134/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego „Kalisz po sąsiedzku”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-134
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-134

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-08
Na stronie biuletynu od:   2019-03-08   do   2022-03-08
Data zarządzenia:   2019-03-07


123.Zarządzenie Nr 133/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-133
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-133

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-08
Na stronie biuletynu od:   2019-03-08   do   2022-03-08
Data zarządzenia:   2019-03-06


124.Zarządzenie Nr 132/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyznania Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-132
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-132

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-08
Na stronie biuletynu od:   2019-03-08   do   2022-03-08
Data zarządzenia:   2019-03-06


125.Zarządzenie Nr 131/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego ds. ochrony zdrowia psychicznego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-131
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-131

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-13
Na stronie biuletynu od:   2019-03-13   do   2022-03-13
Data zarządzenia:   2019-03-06


126.Zarządzenie Nr 129/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzędu Miasta Kalisza”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-129
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-129

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-06
Na stronie biuletynu od:   2019-03-06   do   2022-03-06
Data zarządzenia:   2019-03-05


127.Zarządzenie Nr 128/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-128
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-128

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-06
Na stronie biuletynu od:   2019-03-06   do   2022-03-06
Data zarządzenia:   2019-03-05


128.Zarządzenie Nr 127/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie miasta Kalisza wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 26 maja 2019 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-127
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-127

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-06
Na stronie biuletynu od:   2019-03-06   do   2022-03-06
Data zarządzenia:   2019-03-05


129.Zarządzenie Nr 126/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalne oraz lokalu mieszkalnego na pomieszczenie tymczasowe.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-126
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-126

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-13
Na stronie biuletynu od:   2019-03-13   do   2022-03-13
Data zarządzenia:   2019-03-05


130.Zarządzenie Nr 125/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-125
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-125

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-06
Na stronie biuletynu od:   2019-03-06   do   2022-03-06
Data zarządzenia:   2019-03-05


131.Zarządzenie Nr 124/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu konkursu ofert na realizację w 2019r. programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-124
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-124

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-06
Na stronie biuletynu od:   2019-03-06   do   2022-03-06
Data zarządzenia:   2019-03-05


132.Zarządzenie Nr 123/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu konkursu ofert na realizację w 2019r. programu polityki zdrowotnej- profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci pięcioletnich zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-123
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-123

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-06
Na stronie biuletynu od:   2019-03-06   do   2022-03-06
Data zarządzenia:   2019-03-05


133.Zarządzenie Nr 122/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-122
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-122

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-07
Na stronie biuletynu od:   2019-03-07   do   2022-03-07
Data zarządzenia:   2019-03-01


134.Zarządzenie Nr 121/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Zarządowi Dróg i Komunikacji w Kaliszu nakładów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-121
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-121

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-08
Na stronie biuletynu od:   2019-03-08   do   2022-03-08
Data zarządzenia:   2019-02-28


135.Zarządzenie Nr 120/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Zarządowi Dróg i Komunikacji w Kaliszu nakładów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-120
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-120

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-08
Na stronie biuletynu od:   2019-03-08   do   2022-03-08
Data zarządzenia:   2019-02-28


136.Zarządzenie Nr 119/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie bieżni lekkoatletycznej z infrastrukturą towarzyszącą oraz rzutni do pchnięcia kulą przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu 12 Kalisz.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-119
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-119

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-05
Na stronie biuletynu od:   2019-03-05   do   2022-03-05
Data zarządzenia:   2019-02-28


137.Zarządzenie Nr 118/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kaliszu na kadencję w latach 2017-2021
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-118
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-118

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-20
Na stronie biuletynu od:   2019-03-20   do   2022-03-20
Data zarządzenia:   2019-02-28


138.Zarządzenie Nr 117/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntów położonych w Kaliszu przy ul. Wyjazdowej na uzupełnienie nieruchomości przyległych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-117
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-117

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-01
Na stronie biuletynu od:   2019-03-01   do   2022-03-01
Data zarządzenia:   2019-02-28


139.Zarządzenie Nr 116/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedur kontroli przedsiębiorców prowadzących żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-116
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-116

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-01
Na stronie biuletynu od:   2019-03-01   do   2022-03-01
Data zarządzenia:   2019-02-28


140.Zarządzenie Nr 115/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie lokalizacji reklam wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-115
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-115

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-27
Na stronie biuletynu od:   2019-02-27   do   2022-02-27
Data zarządzenia:   2019-02-27


<< Poprzednia  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 965 390 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 25 maj 2019 o godz. 04:54   kontakt: agoral@um.kalisz.pl