Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta 



Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.





Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejąco



Strona: 9 z 29
Liczba pozycji: 564


161.Zarządzenie Nr 430/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-430
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-430

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-13
Na stronie biuletynu od:   2023-07-13   do   2026-07-13
Data zarządzenia:   2023-07-12


162.Zarządzenie Nr 429/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-429
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-429

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-13
Na stronie biuletynu od:   2023-07-13   do   2026-07-13
Data zarządzenia:   2023-07-12


163.Zarządzenie Nr 428/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia II konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligowe.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-428
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-428

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-13
Na stronie biuletynu od:   2023-07-13   do   2026-07-13
Data zarządzenia:   2023-07-12


164.Zarządzenie Nr 427/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-427
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-427

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-13
Na stronie biuletynu od:   2023-07-13   do   2026-07-13
Data zarządzenia:   2023-07-12


165.Zarządzenie Nr 426/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia składów komisji egzaminacyjnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-426
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-426

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-13
Na stronie biuletynu od:   2023-07-13   do   2026-07-13
Data zarządzenia:   2023-07-11


166.Zarządzenie Nr 425/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-425
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-425

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-13
Na stronie biuletynu od:   2023-07-13   do   2026-07-13
Data zarządzenia:   2023-07-11


167.Zarządzenie Nr 424/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-424
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-424

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-14
Na stronie biuletynu od:   2023-07-14   do   2026-07-14
Data zarządzenia:   2023-07-11


168.Zarządzenie Nr 423/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-423
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-423

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-14
Na stronie biuletynu od:   2023-07-14   do   2026-07-14
Data zarządzenia:   2023-07-11


169.Zarządzenie Nr 422/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych zarządzania i administrowania nieruchomością oraz przekazania na ewidencję księgową środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-422
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-422

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-12
Na stronie biuletynu od:   2023-07-12   do   2026-07-12
Data zarządzenia:   2023-07-10


170.Zarządzenie Nr 421/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2023 roku zadania publicznego w zakresie prze - ciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Organizacja obozów terapeutycznych dla 90 osób uzależnionych i współuzależnionych.”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-421
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-421

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-11
Na stronie biuletynu od:   2023-07-11   do   2026-07-11
Data zarządzenia:   2023-07-10


171.Zarządzenie Nr 420/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-420
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-420

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-10
Na stronie biuletynu od:   2023-07-10   do   2026-07-10
Data zarządzenia:   2023-07-07


172.Zarządzenie Nr 419/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-419
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-419

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-11
Na stronie biuletynu od:   2023-07-11   do   2026-07-11
Data zarządzenia:   2023-07-07


173.Zarządzenie Nr 418/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie zastosowania czasowej obniżki stawek czynszu dla najemcy lokali użytkowych usytuowanych przy ul. Górnośląskiej 35 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-418
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-418

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-11
Na stronie biuletynu od:   2023-07-11   do   2026-07-11
Data zarządzenia:   2023-07-07


174.Zarządzenie Nr 417/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu niemieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-417
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-417

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-10
Na stronie biuletynu od:   2023-07-10   do   2026-07-10
Data zarządzenia:   2023-07-07


175.Zarządzenie Nr 416/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola, publicznych szkół i publicznych placówek.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-416
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-416

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-06
Na stronie biuletynu od:   2023-07-07   do   2026-07-07
Data zarządzenia:   2023-07-06


176.Zarządzenia Nr 415/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu lokali i gruntów, stawek opłat komunalnych oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntów dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Poznańskiej 183-185 i ul. Żołnierskiej 24 na terenie Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-415
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-415

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-21
Na stronie biuletynu od:   2023-07-21   do   2026-07-21
Data zarządzenia:   2023-07-05


177.Zarządzenie Nr 414/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku ( garażu )
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-414
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-414

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-07
Na stronie biuletynu od:   2023-07-07   do   2026-07-07
Data zarządzenia:   2023-07-06


178.Zarządzenie Nr 413/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie obiektu zarządzanego przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-413
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-413

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-10
Na stronie biuletynu od:   2023-07-10   do   2026-07-10
Data zarządzenia:   2023-07-05


179.Zarządzenie Nr 412/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-412
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-412

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-06
Na stronie biuletynu od:   2023-07-06   do   2026-07-06
Data zarządzenia:   2023-07-04


180.Zarządzenie Nr 411/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-411
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-411

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-07-06
Na stronie biuletynu od:   2023-07-06   do   2026-07-06
Data zarządzenia:   2023-07-04


<< Poprzednia  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Nastepna >>




>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 150 462 razy, aktualnie na stronie przebywa: 54 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 01 października 2023 o godz. 13:22   kontakt: agoral@um.kalisz.pl