Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 9 z 33
Liczba pozycji: 641


161.Zarządzenie Nr 524/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 27 września 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 3 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-524
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-524

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-30
Na stronie biuletynu od:   2019-09-30   do   2021-09-30
Data zarządzenia:   2019-09-27


162.Zarządzenie Nr 523/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia biurowego w budynku znajdującym się w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-523
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-523

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-10-07
Na stronie biuletynu od:   2019-10-07   do   2021-10-07
Data zarządzenia:   2019-09-26


163.Zarządzenie Nr 522 /2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina Nr 17 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-522
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-522

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-27
Na stronie biuletynu od:   2019-09-27   do   2021-09-27
Data zarządzenia:   2019-09-26


164.Zarządzenie Nr 521/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-521
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-521

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-27
Na stronie biuletynu od:   2019-09-27   do   2021-09-27
Data zarządzenia:   2019-09-26


165.ZARZĄDZENIE NR 520/2019 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-520
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-520

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-27
Na stronie biuletynu od:   2019-09-27   do   2021-09-27
Data zarządzenia:   2019-09-26


166.Zarządzenie Nr 519/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w latach 2019-2021 wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-519
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-519

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-27
Na stronie biuletynu od:   2019-09-27   do   2021-09-27
Data zarządzenia:   2019-09-26


167.Zarządzenie Nr 516/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Adama Asnyka Nr 30 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Na
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-516
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-516

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-27
Na stronie biuletynu od:   2019-09-27   do   2021-09-27
Data zarządzenia:   2019-09-24


168.Zarządzenie Nr 515/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-515
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-515

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-27
Na stronie biuletynu od:   2019-09-27   do   2021-09-27
Data zarządzenia:   2019-09-24


169.Zarządzenie Nr 514/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przekazania Publicznemu Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu nakładu zwiększającego wartość środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-514
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-514

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-30
Na stronie biuletynu od:   2019-09-30   do   2021-09-30
Data zarządzenia:   2019-09-24


170.Zarządzenie Nr 513/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 23 września 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-513
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-513

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-25
Na stronie biuletynu od:   2019-09-25   do   2021-09-25
Data zarządzenia:   2019-09-23


171.Zarządzenie Nr 512/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Kalisza, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-512
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-512

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-25
Na stronie biuletynu od:   2019-09-25   do   2021-09-25
Data zarządzenia:   2019-09-23


172.Zarządzenie Nr 510/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-510
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-510

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-25
Na stronie biuletynu od:   2019-09-25   do   2021-09-25
Data zarządzenia:   2019-09-20


173.Zarządzenie Nr 509/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji ruchu na terenie Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-509
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-509

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-10-01
Na stronie biuletynu od:   2019-10-01   do   2021-10-01
Data zarządzenia:   2019-09-20


174.Zarządzenie Nr 508/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw „Programu zagospodarowania wód opadowych dla miasta Kalisza”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-508
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-508

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-23
Na stronie biuletynu od:   2019-09-23   do   2021-09-23
Data zarządzenia:   2019-09-19


175.Zarządzenie Nr 507/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-507
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-507

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-19
Na stronie biuletynu od:   2019-09-19   do   2021-09-19
Data zarządzenia:   2019-09-18


176.Zarządzenie Nr 506/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-506
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-506

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-25
Na stronie biuletynu od:   2019-09-25   do   2021-09-25
Data zarządzenia:   2019-09-18


177.Zarządzenie Nr 505/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 18 września 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-505
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-505

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-19
Na stronie biuletynu od:   2019-09-19   do   2021-09-19
Data zarządzenia:   2019-09-18


178.Zarządzenie Nr 504/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-504
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-504

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-19
Na stronie biuletynu od:   2019-09-19   do   2021-09-19
Data zarządzenia:   2019-09-18


179.Zarządzenie Nr 503/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-503
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-503

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-19
Na stronie biuletynu od:   2019-09-19   do   2021-09-19
Data zarządzenia:   2019-09-18


180.Zarządzenie Nr 502/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2019r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę punktów handlowych, położonych w Kaliszu, przy ulicy Poznańskiej, powołania Komisji Przetargowej i przyjęcia regulaminu przetargu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-502
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-502

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-19
Na stronie biuletynu od:   2019-09-19   do   2021-09-19
Data zarządzenia:   2019-09-18


<< Poprzednia  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 078 258 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 11 grudzień 2019 o godz. 21:41   kontakt: agoral@um.kalisz.pl