Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 9 z 21
Liczba pozycji: 404


161.Zarządzenie Nr 268/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-268
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-268

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-23
Na stronie biuletynu od:   2019-05-23   do   2022-05-24
Data zarządzenia:   2019-05-22


162.Zarządzenie Nr 267/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-267
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-267

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-23
Na stronie biuletynu od:   2019-05-23   do   2022-05-24
Data zarządzenia:   2019-05-22


163.Zarządzenie Nr 266/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, publicznego przedszkola i publicznej placówki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kalisz.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-266
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-266

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-23
Na stronie biuletynu od:   2019-05-23   do   2022-05-24
Data zarządzenia:   2019-05-22


164.Zarządzenie Nr 265/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2019r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-265
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-265

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-23
Na stronie biuletynu od:   2019-05-23   do   2022-05-24
Data zarządzenia:   2019-05-22


165.Zarządzenie Nr 264/2019 Prezydenta Miasta Kalisz z dnia 21 maja 2019r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Caritas Diecezji Kaliskiej środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-264
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-264

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-23
Na stronie biuletynu od:   2019-05-23   do   2022-05-24
Data zarządzenia:   2019-05-21


166.Zarządzenie Nr 263/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do ustalenia wyników głosowania konwencji wyborczej dokonującej wyboru członków Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego –przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniu 21 maja 2019 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-263
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-263

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-28
Na stronie biuletynu od:   2019-05-28   do   2022-05-28
Data zarządzenia:   2019-05-21


167.Zarządzenie Nr 262/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem, w trybie bezprzetargowym, pomieszczenia znajdującego się w obiekcie przy ul. Wał Piastowski 3 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-262
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-262

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-23
Na stronie biuletynu od:   2019-05-24   do   2022-05-24
Data zarządzenia:   2019-05-17


168.Zarządzenie Nr 261/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia wyników głosowania konwencji wyborczej dokonującej wyboru członków Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniu 21 maja 2019 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-261
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-261

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-20
Na stronie biuletynu od:   2019-05-20   do   2022-05-20
Data zarządzenia:   2019-05-17


169.Zarządzenie Nr 260/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 maja 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia logo Programu „Kaliskiej Karty Mieszkańca” oraz Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z „Kaliskiej Karty Mieszkańca” wraz z wzorem Karty oraz wzorem wniosku o wydanie Karty.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-260
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-260

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-20
Na stronie biuletynu od:   2019-05-20   do   2022-05-20
Data zarządzenia:   2019-05-16


170.Zarządzenie Nr 259/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-259
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-259

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-16
Na stronie biuletynu od:   2019-05-16   do   2022-05-16
Data zarządzenia:   2019-05-16


171.Zarządzenie Nr 258/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do sześciu samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-258
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-258

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-16
Na stronie biuletynu od:   2019-05-16   do   2022-05-16
Data zarządzenia:   2019-05-15


172.Zarządzenie Nr 257/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Henryka Wieniawskiego Nr 27E do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-257
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-257

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-16
Na stronie biuletynu od:   2019-05-16   do   2022-05-16
Data zarządzenia:   2019-05-15


173.Zarządzenie Nr 256/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-256
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-256

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-16
Na stronie biuletynu od:   2019-05-16   do   2022-05-16
Data zarządzenia:   2019-05-13


174.Zarządzenie nr 254/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza pozostałych środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-254
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-254

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-27
Na stronie biuletynu od:   2019-05-27   do   2022-05-27
Data zarządzenia:   2019-05-13


175.Zarządzenie Nr 253/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-253
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-253

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-10
Na stronie biuletynu od:   2019-05-13   do   2022-05-13
Data zarządzenia:   2019-05-10


176.Zarządzenie Nr 252/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2019 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-252
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-252

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-10
Na stronie biuletynu od:   2019-05-10   do   2022-05-10
Data zarządzenia:   2019-05-09


177.Zarządzenie Nr 251/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyjmowania, wydawania i eutanazji psów i kotów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-251
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-251

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-10
Na stronie biuletynu od:   2019-05-10   do   2022-05-10
Data zarządzenia:   2019-05-08


178.Zarządzenie Nr 250/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wolontariatu w Schronisku dla bezdomnych zwierząt
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-250
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-250

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-10
Na stronie biuletynu od:   2019-05-10   do   2022-05-10
Data zarządzenia:   2019-05-08


179.Zarządzenie Nr 249/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-249
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-249

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-14
Na stronie biuletynu od:   2019-05-14   do   2022-05-14
Data zarządzenia:   2019-05-08


180.Zarządzenie Nr 248/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-248
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-248

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-09
Na stronie biuletynu od:   2019-05-09   do   2022-05-09
Data zarządzenia:   2019-05-08


<< Poprzednia  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 010 628 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 18 sierpień 2019 o godz. 08:33   kontakt: agoral@um.kalisz.pl