Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 9 z 9
Liczba pozycji: 173


161.Zarządzenie Nr 13/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania zespołu do oceny i weryfikacji dokumentów składanych przez przedsiębiorców ubiegających się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-013
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-013

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-15
Na stronie biuletynu od:   2020-01-15   do   2023-01-15
Data zarządzenia:   2020-01-14


162.Zarządzenie Nr 12/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-012
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-012

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-10
Na stronie biuletynu od:   2020-01-10   do   2023-01-10
Data zarządzenia:   2020-01-10


163.Zarządzenie Nr 11/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-011
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-011

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-10
Na stronie biuletynu od:   2020-01-10   do   2023-01-10
Data zarządzenia:   2020-01-10


164.Zarządzenie Nr 10/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-010
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-010

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-10
Na stronie biuletynu od:   2020-01-10   do   2023-01-10
Data zarządzenia:   2020-01-10


165.Zarządzenie Nr 9/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-009
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-009

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-15
Na stronie biuletynu od:   2020-01-15   do   2023-01-15
Data zarządzenia:   2020-01-10


166.Zarządzenie Nr 8/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza wraz prognozą oddziaływania na środowisko.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-008
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-008

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-10
Na stronie biuletynu od:   2020-01-10   do   2023-01-10
Data zarządzenia:   2020-01-09


167.Zarządzenie Nr 7/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie określenia Regulaminu organizowania konkursów ofert na realizację w 2020r. miejskich programów polityki zdrowotnej w mieście Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-007
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-007

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-10
Na stronie biuletynu od:   2020-01-10   do   2023-01-10
Data zarządzenia:   2020-01-09


168.Zarządzenie Nr 6/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-006
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-006

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-10
Na stronie biuletynu od:   2020-01-10   do   2023-01-10
Data zarządzenia:   2020-01-09


169.Zarządzenie Nr 5/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-005
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-005

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-10
Na stronie biuletynu od:   2020-01-10   do   2023-01-10
Data zarządzenia:   2020-01-08


170.Zarządzenie Nr 4/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-004
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-004

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-10
Na stronie biuletynu od:   2020-01-10   do   2023-01-10
Data zarządzenia:   2020-01-08


171.Zarządzenie Nr 3/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2020 roku zadania publicznego dotyczącego działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-003
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-003

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-10
Na stronie biuletynu od:   2020-01-10   do   2023-01-10
Data zarządzenia:   2020-01-08


172.Zarządzenie Nr 2/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację w 2020 r. zadania w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-002
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-002

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-10
Na stronie biuletynu od:   2020-01-10   do   2023-01-10
Data zarządzenia:   2020-01-08


173.Zarządzenie Nr 1/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-001
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-001

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-07
Na stronie biuletynu od:   2020-01-07   do   2023-01-07
Data zarządzenia:   2020-01-07


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 144 270 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 04 kwiecień 2020 o godz. 16:08   kontakt: agoral@um.kalisz.pl