Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 9 z 21
Liczba pozycji: 418


161.Zarządzenie Nr 265/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-265
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-265

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-08
Na stronie biuletynu od:   2024-05-08   do   2027-05-08
Data zarządzenia:   2024-04-25


162.Zarządzenie Nr 264/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-264
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-264

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-08
Na stronie biuletynu od:   2024-05-08   do   2027-05-08
Data zarządzenia:   2024-04-25


163.Zarządzenie Nr 263/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2024 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-263
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-263

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-04-29
Na stronie biuletynu od:   2024-04-29   do   2027-04-29
Data zarządzenia:   2024-04-25


164.Zarządzenie Nr 262/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem hali Kalisz Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, zarządzanej przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Związkowi Piłki Ręcznej w Polsce
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-262
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-262

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-08
Na stronie biuletynu od:   2024-05-08   do   2027-05-08
Data zarządzenia:   2024-04-25


165.Zarządzenie Nr 261/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku ( garażu ).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-261
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-261

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-04-29
Na stronie biuletynu od:   2024-04-29   do   2027-04-29
Data zarządzenia:   2024-04-25


166.Zarządzenie Nr 260/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-260
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-260

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-10
Na stronie biuletynu od:   2024-05-10   do   2027-05-10
Data zarządzenia:   2024-04-25


167. Zarządzenie Nr 259/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntu na cele handlowe na terenach targowisk miejskich i stawek czynszów maksymalnych jakie może pobierać administrujący targowiskami.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-259
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-259

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-14
Na stronie biuletynu od:   2024-05-14   do   2027-05-14
Data zarządzenia:   2024-04-25


168.Zarządzenie Nr 258/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-258
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-258

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-04-29
Na stronie biuletynu od:   2024-04-29   do   2027-04-29
Data zarządzenia:   2024-04-25


169.Zarządzenie Nr 257/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-257
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-257

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-04-25
Na stronie biuletynu od:   2024-04-25   do   2027-04-25
Data zarządzenia:   2024-04-23


170.Zarządzenie Nr 256/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie użyczenia Kaliskiemu Towarzystwu Kolarskiemu dwóch specjalistycznych rowerów wyścigowych do jazdy na szosie
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-256
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-256

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-04-29
Na stronie biuletynu od:   2024-04-29   do   2027-04-29
Data zarządzenia:   2024-04-23


171.Zarządzenie Nr 255/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kaliszu przy ulicy Otwinowskiego 12, na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-255
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-255

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-04-25
Na stronie biuletynu od:   2024-04-25   do   2027-04-25
Data zarządzenia:   2024-04-23


172.Zarządzenie Nr 254/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz wzoru oferty na realizację w Kaliszu programu polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2024-2025 oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-254
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-254

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-04-25
Na stronie biuletynu od:   2024-04-25   do   2027-04-25
Data zarządzenia:   2024-04-23


173.Zarządzenie Nr 253/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-253
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-253

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-04-25
Na stronie biuletynu od:   2024-04-22   do   2027-04-22
Data zarządzenia:   2024-04-22


174.Zarządzenie Nr 252/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku administracyjnym Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19 - 29
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-252
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-252

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-08
Na stronie biuletynu od:   2024-05-08   do   2027-05-08
Data zarządzenia:   2024-04-19


175.Zarządzenie Nr 251/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych, położonych w Kaliszu przy ul. Kornela Makuszyńskiego 2 i ul. Kornela Makuszyńskiego 2a w drodze bezprzetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-251
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-251

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-04-25
Na stronie biuletynu od:   2024-04-19   do   2027-04-19
Data zarządzenia:   2024-04-19


176.Zarządzenie Nr 249/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Solidarnościowego na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-249
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-249

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-10
Na stronie biuletynu od:   2024-05-10   do   2027-05-10
Data zarządzenia:   2024-04-18


177.Zarządzenie Nr 248/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka nr 2 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-248
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-248

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-04-23
Na stronie biuletynu od:   2024-04-23   do   2027-04-23
Data zarządzenia:   2024-04-18


178.Zarządzenie Nr 247/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie miasta Kalisza wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-247
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-247

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Krzysztof Banasiak   data wprowadzenia:   2024-04-23
Na stronie biuletynu od:   2024-04-23   do   2027-04-23
Data zarządzenia:   2024-04-18


179.Zarządzenie Nr 246/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania właścicieli procesów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-246
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-246

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Krzysztof Banasiak   data wprowadzenia:   2024-04-23
Na stronie biuletynu od:   2024-04-23   do   2027-04-23
Data zarządzenia:   2024-04-18


180.Zarządzenie Nr 245/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Solidarnościowego na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-245
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-245

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-04-25
Na stronie biuletynu od:   2024-04-17   do   2027-04-17
Data zarządzenia:   2024-04-17


<< Poprzednia  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 957 060 razy, aktualnie na stronie przebywa: 11 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 20 lipca 2024 o godz. 01:50   kontakt: agoral@um.kalisz.pl