Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 8 z 21
Liczba pozycji: 404


141.Zarządzenie Nr 290/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-290
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-290

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-05
Na stronie biuletynu od:   2019-06-05   do   2022-06-05
Data zarządzenia:   2019-06-04


142.Zarządzenie Nr 289/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie ze Stadionu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29 oraz ze Stadionu Sportowego w Kaliszu przy ul. Wał Matejki 2-4 na preferencyjnych warunkach.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-289
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-289

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-06
Na stronie biuletynu od:   2019-06-06   do   2022-06-06
Data zarządzenia:   2019-06-04


143.Zarządzenie Nr 288/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-288
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-288

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-05
Na stronie biuletynu od:   2019-06-05   do   2022-06-05
Data zarządzenia:   2019-06-04


144.Zarządzenie Nr 287/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do czterech samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-287
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-287

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-11
Na stronie biuletynu od:   2019-06-11   do   2022-06-11
Data zarządzenia:   2019-06-04


145.Zarządzenie Nr 286/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości lokalowych, powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Kaliszu zarządzania i administrowania nieruchomością lokalową oraz przekazania na ewidencję księgową środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-286
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-286

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-05
Na stronie biuletynu od:   2019-06-05   do   2022-06-05
Data zarządzenia:   2019-06-03


146.Zarządzenie Nr 285/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-285
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-285

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-05
Na stronie biuletynu od:   2019-06-05   do   2022-06-05
Data zarządzenia:   2019-05-30


147.Zarządzenie nr 284/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia opracowanej przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” w Urzędzie Miasta Kalisza oraz zakresie i warunkach stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-284
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-284

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-05
Na stronie biuletynu od:   2019-06-05   do   2022-06-05
Data zarządzenia:   2019-05-30


148.Zarządzenie Nr 283/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia środków trwałych z Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu na ewidencję księgową Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-283
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-283

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-05
Na stronie biuletynu od:   2019-06-05   do   2022-06-05
Data zarządzenia:   2019-05-30


149.Zarządzenie Nr 282/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz nakładów zwiększających wartość środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-282
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-282

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-03
Na stronie biuletynu od:   2019-06-03   do   2022-06-03
Data zarządzenia:   2019-05-30


150.Zarządzenie Nr 281/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-281
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-281

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-05
Na stronie biuletynu od:   2019-06-05   do   2022-06-05
Data zarządzenia:   2019-05-30


151.Zarządzenie Nr 280/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-280
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-280

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-05
Na stronie biuletynu od:   2019-06-05   do   2022-06-05
Data zarządzenia:   2019-05-30


152.Zarządzenie Nr 279/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-279
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-279

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-03
Na stronie biuletynu od:   2019-06-03   do   2022-06-03
Data zarządzenia:   2019-05-30


153.Zarządzenie Nr 278/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-278
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-278

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-05
Na stronie biuletynu od:   2019-06-05   do   2022-06-05
Data zarządzenia:   2019-05-30


154.Zarządzenie Nr 276/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-276
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-276

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-29
Na stronie biuletynu od:   2019-05-29   do   2022-05-29
Data zarządzenia:   2019-05-28


155.Zarządzenie Nr 275/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2019r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-275
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-275

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-29
Na stronie biuletynu od:   2019-05-29   do   2022-05-29
Data zarządzenia:   2019-05-28


156.Zarządzenie Nr 274/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-274
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-274

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-29
Na stronie biuletynu od:   2019-05-29   do   2022-05-29
Data zarządzenia:   2019-05-28


157.Zarządzenie Nr 273/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia II konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu rozwoju sportu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-273
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-273

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-29
Na stronie biuletynu od:   2019-05-29   do   2022-05-29
Data zarządzenia:   2019-05-24


158.ZARZĄDZENIE NR 272/2019 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2019r. w sprawie zainicjowania i przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-272
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-272

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-27
Na stronie biuletynu od:   2019-05-27   do   2022-05-27
Data zarządzenia:   2019-05-23


159.Zarządzenie Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-271
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-271

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-23
Na stronie biuletynu od:   2019-05-24   do   2022-05-24
Data zarządzenia:   2019-05-23


160.Zarządzenie Nr 269/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-269
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-269

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-05-23
Na stronie biuletynu od:   2019-05-23   do   2022-05-24
Data zarządzenia:   2019-05-22


<< Poprzednia  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 010 671 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 18 sierpień 2019 o godz. 09:43   kontakt: agoral@um.kalisz.pl