Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 8 z 34
Liczba pozycji: 678


141.Zarządzenie Nr 596/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2022 r. w sprawie ustalenia procedury publicznego głosowania dotyczącego wyboru członków Kaliskiej Rady Seniorów
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-596
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-596

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-16
Na stronie biuletynu od:   2022-09-16   do   2025-09-16
Data zarządzenia:   2022-09-13


142.Zarządzenie Nr 595/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 września 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w Kaliszu przy ul. Gustawa Arnolda Fibigera na uzupełnienie nieruchomości przyległych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-595
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-595

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-13
Na stronie biuletynu od:   2022-09-13   do   2025-09-13
Data zarządzenia:   2022-09-12


143.Zarządzenie Nr 592/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. ochrony zdrowia
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-592
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-592

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-13
Na stronie biuletynu od:   2022-09-13   do   2025-09-13
Data zarządzenia:   2022-09-12


144.Zarządzenie Nr 591/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Solidarnościowego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-591
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-591

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-16
Na stronie biuletynu od:   2022-09-16   do   2025-09-16
Data zarządzenia:   2022-09-12


145.Zarządzenie Nr 590/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-590
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-590

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-13
Na stronie biuletynu od:   2022-09-13   do   2025-09-13
Data zarządzenia:   2022-09-12


146.Zarządzenie Nr 589/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-589
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-589

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-09
Na stronie biuletynu od:   2022-09-09   do   2025-09-09
Data zarządzenia:   2022-09-08


147.Zarządzenie Nr 588/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2022 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu nieruchomości, położonej w Kaliszu przy ul. Sportowej 17.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-588
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-588

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-09
Na stronie biuletynu od:   2022-09-09   do   2025-09-09
Data zarządzenia:   2022-09-08


148.Zarządzenie Nr 586/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2022 r. w sprawie przekazania Straży Miejskiej Kalisza środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-586
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-586

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-09
Na stronie biuletynu od:   2022-09-09   do   2025-09-09
Data zarządzenia:   2022-09-06


149.Zarządzenie Nr 585/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2022 r. w sprawie ustalenia trybu sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-585
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-585

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-07
Na stronie biuletynu od:   2022-09-07   do   2025-09-07
Data zarządzenia:   2022-09-06


150.Zarządzenie Nr 584/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2022 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na 2023 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-584
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-584

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-07
Na stronie biuletynu od:   2022-09-07   do   2025-09-07
Data zarządzenia:   2022-09-06


151.Zarządzenie Nr 583/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Kasztanowej 16 i ul. Jodłowej 13 i 15.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-583
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-583

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-07
Na stronie biuletynu od:   2022-09-07   do   2025-09-07
Data zarządzenia:   2022-09-06


152.Zarządzenie Nr 581/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-581
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-581

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-13
Na stronie biuletynu od:   2022-09-13   do   2025-09-13
Data zarządzenia:   2022-09-05


153.ZARZĄDZENIE NR 580/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-580
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-580

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-13
Na stronie biuletynu od:   2022-09-13   do   2025-09-13
Data zarządzenia:   2022-09-05


154.Zarządzenie Nr 579/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 września 2022 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środka trwałego oraz nakładów zwiększających wartość środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-579
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-579

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-07
Na stronie biuletynu od:   2022-09-07   do   2025-09-07
Data zarządzenia:   2022-09-02


155.Zarządzenie Nr 578/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 września 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-578
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-578

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-02
Na stronie biuletynu od:   2022-09-02   do   2025-09-02
Data zarządzenia:   2022-09-02


156.Zarządzenie Nr 577/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-577
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-577

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-07
Na stronie biuletynu od:   2022-09-07   do   2025-09-07
Data zarządzenia:   2022-09-02


157.Zarządzenie Nr 576/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń w obiekcie znajdującym się w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-576
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-576

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-07
Na stronie biuletynu od:   2022-09-07   do   2025-09-07
Data zarządzenia:   2022-09-02


158.Zarządzenie Nr 575/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2022r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę punktów handlowych, położonych w Kaliszu, przy ulicy Poznańskiej 187-199, powołania Komisji Przetargowej i przyjęcia regulaminu przetargu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-575
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-575

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-09
Na stronie biuletynu od:   2022-09-09   do   2025-09-09
Data zarządzenia:   2022-09-01


159.Zarządzenie Nr 574/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargu oraz powołania komisji ds. wyłonienia najemców lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-574
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-574

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2022-11-07
Na stronie biuletynu od:   2022-11-07   do   2025-11-07
Data zarządzenia:   2022-08-31


160.ZARZĄDZENIE NR 571/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-571
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-571

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-02
Na stronie biuletynu od:   2022-09-02   do   2025-09-02
Data zarządzenia:   2022-08-31


<< Poprzednia  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 482 379 razy, aktualnie na stronie przebywa: 24 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 29 listopada 2022 o godz. 20:05   kontakt: agoral@um.kalisz.pl