Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 8 z 19
Liczba pozycji: 363


141.Zarządzenie Nr 229/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-229
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-229

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-19
Na stronie biuletynu od:   2024-04-19   do   2027-04-19
Data zarządzenia:   2024-04-10


142.Zarządzenie Nr 228/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 kwietnia 2024r. w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2024.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-228
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-228

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-04-10


143.Zarządzenie Nr 227/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie czasowego przedłużenia terminu obowiązywania obniżonych stawek czynszowych dla najemców lokali użytkowych korzystających w roku 2023 z ulg przyznanych zgodnie z Zarządzeniem Nr 226/2016 Prezydenta Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-227
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-227

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-19
Na stronie biuletynu od:   2024-04-19   do   2027-04-19
Data zarządzenia:   2024-04-09


144.Zarządzenie Nr 226/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie sali konferencyjnej w obiekcie OSRiR „Majkowskie Wembley” przy ul. Tuwima 2 w celu prowadzania zajęć z gimnastyki dla seniorów 60+.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-226
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-226

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-19
Na stronie biuletynu od:   2024-04-19   do   2027-04-19
Data zarządzenia:   2024-04-09


145.Zarządzenie Nr 225/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem hali widowiskowo - sportowej ul. Łódzka 19-29, 62-800 Kalisz, zarządzanej przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, na rzecz Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-225
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-225

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-19
Na stronie biuletynu od:   2024-04-19   do   2027-04-19
Data zarządzenia:   2024-04-09


146.Zarządzenie Nr 224/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie terenu za bramką na Stadionie Sportowym w Kaliszu przy ul. Wał Matejki 2-4 na preferencyjnych warunkach.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-224
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-224

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-19
Na stronie biuletynu od:   2024-04-19   do   2027-04-19
Data zarządzenia:   2024-04-09


147.Zarządzenie Nr 223/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie nr 592/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem kortu tenisowego („Kort Centralny”) znajdującego się w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-223
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-223

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-19
Na stronie biuletynu od:   2024-04-19   do   2027-04-19
Data zarządzenia:   2024-04-08


148.Zarządzenie Nr 222/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie Fundacji Wychowanie Przez Sport bieżni lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-222
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-222

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-19
Na stronie biuletynu od:   2024-04-19   do   2027-04-19
Data zarządzenia:   2024-04-05


149.Zarządzenie Nr 221/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-221
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-221

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-04-05


150.Zarządzenie Nr 220/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz udziału ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-220
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-220

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-04-05


151.Zarządzenie Nr 219/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-219
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-219

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-04-05


152.Zarządzenie Nr 218/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-218
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-218

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-04-05


153.ZARZĄDZENIE NR 217/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 4 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-217
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-217

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-04-04


154.ZARZĄDZENIE NR 216/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 2 kwietnia 2024r. w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do kontaktów z osobami zgłaszającymi projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2025 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-216
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-216

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-04-02


155.Zarządzenie Nr 215/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2024r. w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w Kaliszu programu polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2024-2025.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-215
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-215

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-04-03
Na stronie biuletynu od:   2024-04-03   do   2027-04-03
Data zarządzenia:   2024-04-02


156.Zarządzenie Nr 214/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2024r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-214
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-214

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-04-02


157.Zarządzenie Nr 213/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z dwiema szatniami na obiekcie „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul.Granicznej 56-58 w Kaliszu na rzecz Kaliskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Sześcioosobowej z siedzibą w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-213
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-213

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-04-02


158.ZARZĄDZENIE NR 212/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie przedstawienia „Informacji o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu” na dzień 31 grudnia 2023 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-212
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-212

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-04-03
Na stronie biuletynu od:   2024-04-03   do   2027-04-03
Data zarządzenia:   2024-04-02


159.Zarządzenie Nr 211/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kortu tenisowego znajdującego się w Kaliszu przy ul. Tuwima 2 Klubowi Sportowemu „Calisia Tenis Pro”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-211
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-211

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-03-28


160.Zarządzenie Nr 210/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem hali Kalisz Arena przy ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, zarządzanej przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu stowarzyszeniu Kaliskie Porozumienie Sportowe
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-210
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-210

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-03-28


<< Poprzednia  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 907 637 razy, aktualnie na stronie przebywa: 28 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 24 czerwca 2024 o godz. 12:07   kontakt: agoral@um.kalisz.pl