Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 8 z 24
Liczba pozycji: 474


141.Zarządzenie Nr 373/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokali użytkowych, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-373
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-373

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-09
Na stronie biuletynu od:   2022-06-09   do   2025-06-09
Data zarządzenia:   2022-06-06


142.Zarządzenie Nr 372/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego nr 21 usytuowanego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Legionów 15-17, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-372
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-372

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-08
Na stronie biuletynu od:   2022-06-08   do   2025-06-08
Data zarządzenia:   2022-06-06


143.Zarządzenie Nr 371/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2022 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „Organizacja półkolonii dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta Kalisza”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-371
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-371

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-08
Na stronie biuletynu od:   2022-06-08   do   2025-06-08
Data zarządzenia:   2022-06-06


144.Zarządzenie Nr 370/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-370
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-370

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-08
Na stronie biuletynu od:   2022-06-08   do   2025-06-08
Data zarządzenia:   2022-06-06


145.Zarządzenie Nr 369/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-369
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-369

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-08
Na stronie biuletynu od:   2022-06-08   do   2025-06-08
Data zarządzenia:   2022-06-03


146.Zarządzenie Nr 368/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie nabycia udziałów w zabudowanej nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-368
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-368

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-06
Na stronie biuletynu od:   2022-06-06   do   2025-06-06
Data zarządzenia:   2022-06-03


147.Zarządzenie Nr 367/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny detalicznej drewna pochodzącego z lasów komunalnych i terenów stanowiących własność Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-367
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-367

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-23
Na stronie biuletynu od:   2022-06-23   do   2025-06-23
Data zarządzenia:   2022-06-03


148.Zarządzenie Nr 366/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-366
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-366

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-06
Na stronie biuletynu od:   2022-06-06   do   2025-06-06
Data zarządzenia:   2022-06-02


149.Zarządzenie Nr 365/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta Kalisza na lata 2022-2024”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-365
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-365

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-09
Na stronie biuletynu od:   2022-06-09   do   2025-06-09
Data zarządzenia:   2022-06-02


150.Zarządzenie Nr 364/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 czerwca 2022r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-364
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-364

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-08
Na stronie biuletynu od:   2022-06-08   do   2025-06-08
Data zarządzenia:   2022-06-02


151.Zarządzenie Nr 362/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-362
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-362

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-06
Na stronie biuletynu od:   2022-06-06   do   2025-06-06
Data zarządzenia:   2022-06-02


152.ZARZĄDZENIE NR 360/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-360
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-360

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-06
Na stronie biuletynu od:   2022-06-06   do   2025-06-06
Data zarządzenia:   2022-06-02


153.Zarządzenie Nr 358/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego, za obniżoną cenę czynszu dzierżawnego, ustalenia Regulaminu i powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Niecałej 7 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-358
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-358

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-01
Na stronie biuletynu od:   2022-06-01   do   2025-06-01
Data zarządzenia:   2022-05-31


154.Zarządzenie Nr 356/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-356
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-356

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-01
Na stronie biuletynu od:   2022-06-01   do   2025-06-01
Data zarządzenia:   2022-05-31


155.Zarządzenie Nr 355/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-355
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-355

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-31
Na stronie biuletynu od:   2022-05-31   do   2025-05-31
Data zarządzenia:   2022-05-30


156.Zarządzenie Nr 353/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-353
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-353

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-31
Na stronie biuletynu od:   2022-05-31   do   2025-05-31
Data zarządzenia:   2022-05-30


157.Zarządzenie Nr 352/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 18 im. Chatka Puchatka w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-352
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-352

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-31
Na stronie biuletynu od:   2022-05-31   do   2025-05-31
Data zarządzenia:   2022-05-30


158.Zarządzenie Nr 351/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie odwołania dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 18 im. Chatka Puchatka w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-351
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-351

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-31
Na stronie biuletynu od:   2022-05-31   do   2025-05-31
Data zarządzenia:   2022-05-27


159.Zarządzenie Nr 350/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-350
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-350

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-31
Na stronie biuletynu od:   2022-05-31   do   2025-05-31
Data zarządzenia:   2022-05-27


160.Zarządzenie Nr 349/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 10a, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-349
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-349

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-31
Na stronie biuletynu od:   2022-05-31   do   2025-05-31
Data zarządzenia:   2022-05-27


<< Poprzednia  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 349 103 razy, aktualnie na stronie przebywa: 27 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 19 sierpnia 2022 o godz. 16:19   kontakt: agoral@um.kalisz.pl