Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 7 z 7
Liczba pozycji: 139


121.Zarządzenie Nr 19/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji do wykonania czynności związanych ze zniszczeniem druków ścisłego zarachowania i tablic rejestracyjnych stosowanych w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-019
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-019

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-11
Na stronie biuletynu od:   2024-01-11   do   2027-01-11
Data zarządzenia:   2024-01-10


122.Zarządzenie Nr 18/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-018
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-018

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-11
Na stronie biuletynu od:   2024-01-11   do   2027-01-11
Data zarządzenia:   2024-01-10


123.Zarządzenie Nr 17/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie powołania członka Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Kalisza na lata 2020-2024 w celu uzupełnienia jej składu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-017
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-017

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-11
Na stronie biuletynu od:   2024-01-11   do   2027-01-11
Data zarządzenia:   2024-01-09


124.Zarządzenie Nr 16/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2024r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do trzech samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-016
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-016

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-01-09
Na stronie biuletynu od:   2024-01-09   do   2027-01-09
Data zarządzenia:   2024-01-09


125.Zarządzenie Nr 15/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2024r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środków trwałych oraz nakładu zwiększającego wartość środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-015
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-015

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-17
Na stronie biuletynu od:   2024-01-17   do   2027-01-17
Data zarządzenia:   2024-01-09


126.Zarządzenie Nr 14/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia od Straży Miejskiej Kalisza nakładów zwiększających wartość środków trwałych na ewidencję Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-014
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-014

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-12
Na stronie biuletynu od:   2024-01-12   do   2027-01-12
Data zarządzenia:   2024-01-08


127.Zarządzenie Nr 13/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację w 2024r. zadania w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-013
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-013

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-11
Na stronie biuletynu od:   2024-01-11   do   2027-01-11
Data zarządzenia:   2024-01-05


128.Zarządzenie Nr 12/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 stycznia 2024r. w sprawie powołania Komisji ds. przyznania nagród i wyróżnień sportowych za 2023 r. wraz z określeniem zasad jej funkcjonowania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-012
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-012

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-01-09
Na stronie biuletynu od:   2024-01-09   do   2027-01-09
Data zarządzenia:   2024-01-05


129.Zarządzenie Nr 11/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 stycznia 2024r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Kalisza na 2024 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-011
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-011

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-01-09
Na stronie biuletynu od:   2024-01-09   do   2027-01-09
Data zarządzenia:   2024-01-05


130.Zarządzenie Nr 10/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-010
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-010

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-01-09
Na stronie biuletynu od:   2024-01-09   do   2027-01-09
Data zarządzenia:   2024-01-05


131.Zarządzenie Nr 9/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 stycznia 2024r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania właścicieli procesów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-009
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-009

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-01-09
Na stronie biuletynu od:   2024-01-09   do   2027-01-09
Data zarządzenia:   2024-01-05


132.Zarządzenie Nr 8/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 stycznia 2024r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do poszczególnych udziałów, stanowiących łącznie całą nieruchomość gruntową zabudowaną
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-008
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-008

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-01-09
Na stronie biuletynu od:   2024-01-09   do   2027-01-09
Data zarządzenia:   2024-01-05


133.Zarządzenie Nr 7/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 stycznia 2024r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-007
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-007

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-01-09
Na stronie biuletynu od:   2024-01-09   do   2027-01-09
Data zarządzenia:   2024-01-05


134.Zarządzenie Nr 6/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 stycznia 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Gustawa Arnolda Fibigera 1A.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-006
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-006

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-11
Na stronie biuletynu od:   2024-01-11   do   2027-01-11
Data zarządzenia:   2024-01-04


135.Zarządzenie Nr 5/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie Międzyszkolnej Hali Sportowej przy ul. Długosza 14 w Kaliszu Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „JANTAR” Kalisz na określonych warunkach
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-005
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-005

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-11
Na stronie biuletynu od:   2024-01-11   do   2027-01-11
Data zarządzenia:   2024-01-04


136.Zarządzenie Nr 4/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Kalisza w 2023r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-004
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-004

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-05
Na stronie biuletynu od:   2024-01-05   do   2027-01-05
Data zarządzenia:   2024-01-04


137.Zarządzenie Nr 3/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-003
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-003

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-05
Na stronie biuletynu od:   2024-01-05   do   2027-01-05
Data zarządzenia:   2024-01-03


138.Zarządzenie Nr 2/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz 3 samodzielnych lokali niemieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-002
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-002

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-05
Na stronie biuletynu od:   2024-01-05   do   2027-01-05
Data zarządzenia:   2024-01-03


139.Zarządzenie Nr 1/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-001
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-001

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-05
Na stronie biuletynu od:   2024-01-05   do   2027-01-05
Data zarządzenia:   2024-01-03


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 605 322 razy, aktualnie na stronie przebywa: 35 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 05 marca 2024 o godz. 06:03   kontakt: agoral@um.kalisz.pl