Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 7 z 21
Liczba pozycji: 418


121.Zarządzenie Nr 308/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-308
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-308

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-23
Na stronie biuletynu od:   2024-05-23   do   2027-05-23
Data zarządzenia:   2024-05-20


122.Zarządzenie Nr 307/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Kazimierza Pułaskiego 14, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-307
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-307

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-23
Na stronie biuletynu od:   2024-05-23   do   2027-05-23
Data zarządzenia:   2024-05-20


123.Zarządzenie Nr 306/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-306
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-306

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-23
Na stronie biuletynu od:   2024-05-23   do   2027-05-23
Data zarządzenia:   2024-05-20


124.Zarządzenie Nr 305/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-305
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-305

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-23
Na stronie biuletynu od:   2024-05-23   do   2027-05-23
Data zarządzenia:   2024-05-17


125.Zarządzenie Nr 304/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku ( garażu ).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-304
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-304

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-23
Na stronie biuletynu od:   2024-05-23   do   2027-05-23
Data zarządzenia:   2024-05-17


126.Zarządzenie nr 303/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie zasad ustalania opłat za dzierżawę, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntów Miasta Kalisza, będących w gospodarowaniu Wydziału Gospodarowania Mieniem.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-303
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-303

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-23
Na stronie biuletynu od:   2024-05-23   do   2027-05-23
Data zarządzenia:   2024-05-17


127.Zarządzenie Nr 302/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia od Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu pozostałych środków trwałych na ewidencję księgową Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-302
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-302

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-29
Na stronie biuletynu od:   2024-05-29   do   2027-05-29
Data zarządzenia:   2024-05-16


128.Zarządzenie Nr 300/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-300
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-300

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-23
Na stronie biuletynu od:   2024-05-23   do   2027-05-23
Data zarządzenia:   2024-05-16


129.Zarządzenie Nr 299/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie przekazania Publicznemu Przedszkolu Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi ,,Razem” w Kaliszu nakładu zwiększającego wartość środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-299
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-299

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-14
Na stronie biuletynu od:   2024-05-14   do   2027-05-14
Data zarządzenia:   2024-05-10


130.Zarządzenie Nr 298/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-298
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-298

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-29
Na stronie biuletynu od:   2024-05-29   do   2027-05-29
Data zarządzenia:   2024-05-10


131. Zarządzenie Nr 297/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch lokali mieszkalnych wraz z komórkami lokatorskimi, położonych w Kaliszu przy ul. Towarowej 2.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-297
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-297

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-14
Na stronie biuletynu od:   2024-05-14   do   2027-05-14
Data zarządzenia:   2024-05-10


132.Zarządzenie Nr 296/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-296
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-296

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-14
Na stronie biuletynu od:   2024-05-14   do   2027-05-14
Data zarządzenia:   2024-05-10


133.ZARZĄDZENIE NR 295/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-295
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-295

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-14
Na stronie biuletynu od:   2024-05-14   do   2027-05-14
Data zarządzenia:   2024-05-10


134.Zarządzenie Nr 294/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-294
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-294

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-28
Na stronie biuletynu od:   2024-05-28   do   2027-05-28
Data zarządzenia:   2024-05-10


135.Zarządzenie Nr 293/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-293
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-293

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-10
Na stronie biuletynu od:   2024-05-10   do   2027-05-10
Data zarządzenia:   2024-05-08


136.Zarządzenie Nr 292/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu położone w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-292
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-292

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-10
Na stronie biuletynu od:   2024-05-10   do   2027-05-10
Data zarządzenia:   2024-05-08


137.Zarządzenie Nr 291/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-291
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-291

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-10
Na stronie biuletynu od:   2024-05-10   do   2027-05-10
Data zarządzenia:   2024-05-08


138.Zarządzenie Nr 290/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-290
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-290

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-10
Na stronie biuletynu od:   2024-05-10   do   2027-05-10
Data zarządzenia:   2024-05-07


139.Zarządzenie Nr 289/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-289
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-289

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-08
Na stronie biuletynu od:   2024-05-08   do   2027-05-08
Data zarządzenia:   2024-05-07


140.Zarządzenie Nr 288/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zastosowania czasowej obniżki stawki czynszu dla najemcy lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Babina 11 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-288
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-288

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-10
Na stronie biuletynu od:   2024-05-10   do   2027-05-10
Data zarządzenia:   2024-04-30


<< Poprzednia  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 957 538 razy, aktualnie na stronie przebywa: 13 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 20 lipca 2024 o godz. 03:24   kontakt: agoral@um.kalisz.pl