Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 7 z 21
Liczba pozycji: 404


121.Zarządzenie Nr 310/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-310
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-310

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-18
Na stronie biuletynu od:   2019-06-18   do   2022-06-18
Data zarządzenia:   2019-06-18


122.Zarządzenie Nr 309/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-309
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-309

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-14
Na stronie biuletynu od:   2019-06-14   do   2022-06-14
Data zarządzenia:   2019-06-13


123.Zarządzenie Nr 308/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, publicznego przedszkola i publicznej placówki.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-308
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-308

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-14
Na stronie biuletynu od:   2019-06-14   do   2022-06-14
Data zarządzenia:   2019-06-12


124.Zarządzenie Nr 307/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-307
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-307

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-18
Na stronie biuletynu od:   2019-06-18   do   2022-06-18
Data zarządzenia:   2019-06-12


125.Zarządzenie Nr 306/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do czterech samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-306
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-306

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-12
Na stronie biuletynu od:   2019-06-12   do   2022-06-12
Data zarządzenia:   2019-06-11


126.Zarządzenie Nr 305/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-305
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-305

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-11
Na stronie biuletynu od:   2019-06-11   do   2022-06-11
Data zarządzenia:   2019-06-10


127.Zarządzenie Nr 304/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członka Komisji merytorycznej do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa przekazywanego przez instytucje lub jednostki organizacyjne Miastu Kalisz – miastu na prawach powiatu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-304
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-304

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-11
Na stronie biuletynu od:   2019-06-11   do   2022-06-11
Data zarządzenia:   2019-06-10


128.Zarządzenie Nr 303/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-303
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-303

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-11
Na stronie biuletynu od:   2019-06-11   do   2022-06-11
Data zarządzenia:   2019-06-10


129.Zarządzenie Nr 302/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-302
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-302

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-11
Na stronie biuletynu od:   2019-06-11   do   2022-06-11
Data zarządzenia:   2019-06-10


130.Zarządzenie Nr 301/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych i osuwisk.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-301
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-301

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-11
Na stronie biuletynu od:   2019-06-11   do   2022-06-11
Data zarządzenia:   2019-06-10


131.Zarządzenie Nr 300/2019 r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2019 w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Kalisza oraz ustalenia jego siedziby, organizacji i trybu pracy
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-300
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-300

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-12
Na stronie biuletynu od:   2019-06-12   do   2022-06-12
Data zarządzenia:   2019-06-10


132.Zarządzenie Nr 299/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Częstochowskiej 18 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-299
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-299

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-11
Na stronie biuletynu od:   2019-06-11   do   2022-06-11
Data zarządzenia:   2019-06-10


133.Zarządzenie Nr 298/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Samochodowych w Kaliszu pozostałych środków trwałych zakupionych w ramach projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-298
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-298

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-11
Na stronie biuletynu od:   2019-06-11   do   2022-06-11
Data zarządzenia:   2019-06-07


134.Zarządzenie Nr 297/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-297
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-297

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-10
Na stronie biuletynu od:   2019-06-10   do   2022-06-10
Data zarządzenia:   2019-06-07


135.Zarządzenie Nr 296/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-296
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-296

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-07
Na stronie biuletynu od:   2019-06-07   do   2022-06-07
Data zarządzenia:   2019-06-06


136.Zarządzenie Nr 295/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie przekazania Sołectwu Sulisławice środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-295
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-295

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-07
Na stronie biuletynu od:   2019-06-07   do   2022-06-07
Data zarządzenia:   2019-06-06


137.Zarządzenie Nr 294/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert - wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2019 roku zadań z zakresu rozwoju sportu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-294
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-294

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-07
Na stronie biuletynu od:   2019-06-07   do   2022-06-07
Data zarządzenia:   2019-06-06


138.Zarządzenie Nr 293/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-293
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-293

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-05
Na stronie biuletynu od:   2019-06-05   do   2022-06-05
Data zarządzenia:   2019-06-04


139.Zarządzenie Nr 292/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-292
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-292

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-07
Na stronie biuletynu od:   2019-06-07   do   2022-06-07
Data zarządzenia:   2019-06-04


140.Zarządzenie Nr 291/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-291
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-291

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-06
Na stronie biuletynu od:   2019-06-06   do   2022-06-06
Data zarządzenia:   2019-06-04


<< Poprzednia  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 010 643 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 18 sierpień 2019 o godz. 09:31   kontakt: agoral@um.kalisz.pl