Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 3 z 18
Liczba pozycji: 360


41.Zarządzenie Nr 355/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-355
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-355

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-31
Na stronie biuletynu od:   2022-05-31   do   2025-05-31
Data zarządzenia:   2022-05-30


42.Zarządzenie Nr 353/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-353
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-353

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-31
Na stronie biuletynu od:   2022-05-31   do   2025-05-31
Data zarządzenia:   2022-05-30


43.Zarządzenie Nr 352/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 18 im. Chatka Puchatka w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-352
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-352

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-31
Na stronie biuletynu od:   2022-05-31   do   2025-05-31
Data zarządzenia:   2022-05-30


44.Zarządzenie Nr 351/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie odwołania dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 18 im. Chatka Puchatka w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-351
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-351

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-31
Na stronie biuletynu od:   2022-05-31   do   2025-05-31
Data zarządzenia:   2022-05-27


45.Zarządzenie Nr 350/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-350
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-350

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-31
Na stronie biuletynu od:   2022-05-31   do   2025-05-31
Data zarządzenia:   2022-05-27


46.Zarządzenie Nr 349/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 10a, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-349
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-349

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-31
Na stronie biuletynu od:   2022-05-31   do   2025-05-31
Data zarządzenia:   2022-05-27


47.Zarządzenie Nr 348/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-348
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-348

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-31
Na stronie biuletynu od:   2022-05-31   do   2025-05-31
Data zarządzenia:   2022-05-27


48.Zarządzenie Nr 347/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przekazania Straży Miejskiej Kalisza środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-347
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-347

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-31
Na stronie biuletynu od:   2022-05-31   do   2025-05-31
Data zarządzenia:   2022-05-27


49.ZARZĄDZENIE NR 345/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-345
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-345

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-31
Na stronie biuletynu od:   2022-05-31   do   2025-05-31
Data zarządzenia:   2022-05-27


50.Zarządzenie Nr 344/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 maja 2022r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 39 w drodze bezprzetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-344
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-344

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-27
Na stronie biuletynu od:   2022-05-27   do   2025-05-27
Data zarządzenia:   2022-05-26


51.Zarządzenie Nr 343/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaliszu przy ulicy Tatrzańskiej na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-343
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-343

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-27
Na stronie biuletynu od:   2022-05-27   do   2025-05-27
Data zarządzenia:   2022-05-24


52.Zarządzenie Nr 342/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działkę gruntu położoną w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-342
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-342

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-24
Na stronie biuletynu od:   2022-05-24   do   2025-05-24
Data zarządzenia:   2022-05-23


53.Zarządzenie Nr 341/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części terenu zlokalizowanego na tyłach hali lekkoatletycznej – części wysokiej przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-341
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-341

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-31
Na stronie biuletynu od:   2022-05-31   do   2025-05-31
Data zarządzenia:   2022-05-20


54.Zarządzenie Nr 340/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie własności samodzielnego lokalu niemieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-340
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-340

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-27
Na stronie biuletynu od:   2022-05-27   do   2025-05-27
Data zarządzenia:   2022-05-20


55.Zarządzenie Nr 339/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-339
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-339

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-24
Na stronie biuletynu od:   2022-05-24   do   2025-05-24
Data zarządzenia:   2022-05-20


56.Zarządzenie Nr 338/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-338
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-338

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-24
Na stronie biuletynu od:   2022-05-24   do   2025-05-24
Data zarządzenia:   2022-05-20


57.Zarządzenie Nr 337/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-337
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-337

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-24
Na stronie biuletynu od:   2022-05-24   do   2025-05-24
Data zarządzenia:   2022-05-20


58.Zarządzenie Nr 336/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-336
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-336

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-27
Na stronie biuletynu od:   2022-05-27   do   2025-05-27
Data zarządzenia:   2022-05-19


59.Zarządzenie Nr 335/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-335
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-335

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-24
Na stronie biuletynu od:   2022-05-24   do   2025-05-24
Data zarządzenia:   2022-05-19


60.Zarządzenie Nr 334/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-334
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-334

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-24
Na stronie biuletynu od:   2022-05-24   do   2025-05-24
Data zarządzenia:   2022-05-19


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 249 598 razy, aktualnie na stronie przebywa: 19 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 25 czerwca 2022 o godz. 03:56   kontakt: agoral@um.kalisz.pl