Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 2 z 7
Liczba pozycji: 123


21.Zarządzenie Nr 106/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora miejskiego programu polityki zdrowotnej- profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)- w mieście Kalisz
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-106
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-106

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-19
Na stronie biuletynu od:   2021-02-19   do   2024-02-19
Data zarządzenia:   2021-02-19


22.Zarządzenie Nr 105/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora w 2021r. w Kaliszu miejskiego programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-105
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-105

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-19
Na stronie biuletynu od:   2021-02-19   do   2024-02-19
Data zarządzenia:   2021-02-19


23.Zarządzenie Nr 104/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-104
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-104

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-17
Na stronie biuletynu od:   2021-02-17   do   2024-02-17
Data zarządzenia:   2021-02-16


24.Zarządzenie Nr 103/2021 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do trzech samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-103
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-103

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-15
Na stronie biuletynu od:   2021-02-15   do   2024-02-15
Data zarządzenia:   2021-02-15


25.Zarządzenie Nr 102/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Strzeleckiej 2 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-102
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-102

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-15
Na stronie biuletynu od:   2021-02-15   do   2024-02-15
Data zarządzenia:   2021-02-15


26.Zarządzenie Nr 101/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lutego2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Częstochowskiej 62 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-101
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-101

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-12
Na stronie biuletynu od:   2021-02-12   do   2024-02-12
Data zarządzenia:   2021-02-12


27.Zarządzenie Nr 100/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Częstochowskiej 64 do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-100
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-100

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-12
Na stronie biuletynu od:   2021-02-12   do   2024-02-12
Data zarządzenia:   2021-02-12


28.Zarządzenie Nr 99/2021 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-099
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-099

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-15
Na stronie biuletynu od:   2021-02-15   do   2024-02-15
Data zarządzenia:   2021-02-12


29.Zarządzenie Nr 98/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-098
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-098

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-15
Na stronie biuletynu od:   2021-02-15   do   2024-02-15
Data zarządzenia:   2021-02-11


30.Zarządzenie Nr 97/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-097
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-097

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-18
Na stronie biuletynu od:   2021-02-18   do   2024-02-18
Data zarządzenia:   2021-02-11


31.ZARZĄDZENIE NR 96/2021 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-096
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-096

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-12
Na stronie biuletynu od:   2021-02-12   do   2024-02-12
Data zarządzenia:   2021-02-11


32.Zarządzenie Nr 95/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lutego 2021 r. Zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza Nr 227/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-095
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-095

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-17
Na stronie biuletynu od:   2021-02-17   do   2024-02-17
Data zarządzenia:   2021-02-09


33.Zarządzenie Nr 94/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-094
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-094

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-09
Na stronie biuletynu od:   2021-02-09   do   2024-02-09
Data zarządzenia:   2021-02-09


34.Zarządzenie Nr 93/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-093
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-093

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-09
Na stronie biuletynu od:   2021-02-09   do   2024-02-09
Data zarządzenia:   2021-02-09


35.Zarządzenie Nr 92/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-092
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-092

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-09
Na stronie biuletynu od:   2021-02-09   do   2024-02-09
Data zarządzenia:   2021-02-09


36.Zarządzenie Nr 91/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-091
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-091

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-09
Na stronie biuletynu od:   2021-02-09   do   2024-02-09
Data zarządzenia:   2021-02-09


37.Zarządzenie Nr 90/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-090
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-090

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-09
Na stronie biuletynu od:   2021-02-09   do   2024-02-09
Data zarządzenia:   2021-02-09


38.Zarządzenie Nr 89/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-089
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-089

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-09
Na stronie biuletynu od:   2021-02-09   do   2024-02-09
Data zarządzenia:   2021-02-09


39.Zarządzenie Nr 88/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-088
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-088

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-09
Na stronie biuletynu od:   2021-02-09   do   2024-02-09
Data zarządzenia:   2021-02-08


40.Zarządzenie Nr 87/2021 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-087
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-087

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-08
Na stronie biuletynu od:   2021-02-08   do   2024-02-08
Data zarządzenia:   2021-02-05


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 451 169 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 28 luty 2021 o godz. 14:20   kontakt: agoral@um.kalisz.pl