Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej: Zarządzenia Prezydenta Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 2 z 15
Liczba pozycji: 299


21.Zarządzenie Nr 288/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zastosowania czasowej obniżki stawki czynszu dla najemcy lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Babina 11 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-288
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-288

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-10
Na stronie biuletynu od:   2024-05-10   do   2027-05-10
Data zarządzenia:   2024-04-30


22.Zarządzenie Nr 287/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert realizację w 2024 roku zadania publicznego pn. Realizacja pozaszkolnych strategii profilaktycznych dla dzieci „Organizacja czasu wolnego podczas wakacji”, promujących zdrowy tryb życia.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-287
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-287

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-14
Na stronie biuletynu od:   2024-05-14   do   2027-05-14
Data zarządzenia:   2024-04-30


23. Zarządzenie Nr 286/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Filharmonii Kaliskiej za 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-286
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-286

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-10
Na stronie biuletynu od:   2024-05-10   do   2027-05-10
Data zarządzenia:   2024-04-30


24.Zarządzenie Nr 285/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2024 rok rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z komunalnego zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-285
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-285

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-08
Na stronie biuletynu od:   2024-05-08   do   2027-05-08
Data zarządzenia:   2024-04-30


25.Zarządzenie Nr 284/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-284
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-284

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-08
Na stronie biuletynu od:   2024-05-08   do   2027-05-08
Data zarządzenia:   2024-04-29


26.Zarządzenie Nr 283/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Smolnej 34A na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-283
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-283

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-04-29
Na stronie biuletynu od:   2024-04-29   do   2027-04-29
Data zarządzenia:   2024-04-26


27.Zarządzenia Nr 282/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu lokali i gruntów oraz stawek opłat komunalnych dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Poznańskiej 183-185 i ul. Żołnierskiej 24 na terenie Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-282
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-282

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-08
Na stronie biuletynu od:   2024-05-08   do   2027-05-08
Data zarządzenia:   2024-04-26


28.ZARZĄDZENIE Nr 281/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność sprzętu i wyposażenia jednostkom ochrony przeciwpożarowej z terenu miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-281
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-281

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-10
Na stronie biuletynu od:   2024-05-10   do   2027-05-10
Data zarządzenia:   2024-04-26


29.Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-280
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-280

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-08
Na stronie biuletynu od:   2024-05-08   do   2027-05-08
Data zarządzenia:   2024-04-26


30. Zarządzenie Nr 279/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Plastycznej „WIEŻA CIŚNIEŃ” im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu za 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-279
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-279

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-10
Na stronie biuletynu od:   2024-05-10   do   2027-05-10
Data zarządzenia:   2024-04-26


31.Zarządzenie Nr 278/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu za 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-278
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-278

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-10
Na stronie biuletynu od:   2024-05-10   do   2027-05-10
Data zarządzenia:   2024-04-26


32. Zarządzenie Nr 277/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu za 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-277
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-277

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-10
Na stronie biuletynu od:   2024-05-10   do   2027-05-10
Data zarządzenia:   2024-04-26


33.Zarządzenie Nr 276/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Jodłowej nr 13 i ul. Jodłowej nr 15 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-276
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-276

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-04-29
Na stronie biuletynu od:   2024-04-29   do   2027-04-29
Data zarządzenia:   2024-04-26


34.Zarządzenie Nr 273/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2024 roku"
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-273
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-273

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-08
Na stronie biuletynu od:   2024-05-08   do   2027-05-08
Data zarządzenia:   2024-04-26


35.Zarządzenie Nr 272/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Kaliskiej Rady Seniorów
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-272
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-272

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-08
Na stronie biuletynu od:   2024-05-08   do   2027-05-08
Data zarządzenia:   2024-04-26


36.Zarządzenie Nr 271/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2024 rok rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z komunalnego zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-271
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-271

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-04-29
Na stronie biuletynu od:   2024-04-29   do   2027-04-29
Data zarządzenia:   2024-04-26


37.ZARZĄDZENIE NR 270/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-270
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-270

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-04-29
Na stronie biuletynu od:   2024-04-29   do   2027-04-29
Data zarządzenia:   2024-04-26


38.Zarządzenie Nr 269/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie sprostowania umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, uzgodnienia treści księgi wieczystej lokalu mieszkalnego oraz zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-269
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-269

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-04-29
Na stronie biuletynu od:   2024-04-29   do   2027-04-29
Data zarządzenia:   2024-04-25


39.Zarządzenie Nr 268/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-268
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-268

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-04-29
Na stronie biuletynu od:   2024-04-29   do   2027-04-29
Data zarządzenia:   2024-04-25


40.Zarządzenie Nr 267/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-267
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-267

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-04-29
Na stronie biuletynu od:   2024-04-29   do   2027-04-29
Data zarządzenia:   2024-04-25


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 784 883 razy, aktualnie na stronie przebywa: 50 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 23 maja 2024 o godz. 15:29   kontakt: agoral@um.kalisz.pl