Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 2 z 21
Liczba pozycji: 412


21.Zarządzenie Nr 436/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-436
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-436

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-01
Na stronie biuletynu od:   2022-07-01   do   2025-07-01
Data zarządzenia:   2022-06-30


22.Zarządzenie Nr 435/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2022 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-435
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-435

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-01
Na stronie biuletynu od:   2022-07-01   do   2025-07-01
Data zarządzenia:   2022-06-30


23.Zarządzenie Nr 434/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego, nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem oraz udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-434
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-434

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-05
Na stronie biuletynu od:   2022-07-05   do   2025-07-05
Data zarządzenia:   2022-06-30


24.Zarządzenie Nr 433/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 28a.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-433
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-433

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-01
Na stronie biuletynu od:   2022-07-01   do   2025-07-01
Data zarządzenia:   2022-06-30


25.Zarządzenie Nr 432/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-432
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-432

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-30


26.Zarządzenie Nr 431/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-431
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-431

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-30


27.Zarządzenie Nr 430/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-430
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-430

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-01
Na stronie biuletynu od:   2022-07-01   do   2025-07-01
Data zarządzenia:   2022-06-30


28.Zarządzenie Nr 429/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-429
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-429

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-01
Na stronie biuletynu od:   2022-07-01   do   2025-07-01
Data zarządzenia:   2022-06-30


29.Zarządzenie Nr 428/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia niezabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Zachodniej 15a do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-428
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-428

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-30


30.Zarządzenie Nr 427/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert na wybór podmiotu, który zorganizuje emisję obligacji Miasta Kalisza w 2022 roku
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-427
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-427

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-30


31.ZARZĄDZENIE NR 426/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-426
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-426

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-29


32.Zarządzenie NR 424/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-424
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-424

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-29


33.Zarządzenie Nr 423/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-423
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-423

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-28


34.Zarządzenie Nr 422/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2022 rok rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z komunalnego zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-422
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-422

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-28


35.Zarządzenie Nr 419/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-419
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-419

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-28


36.Zarządzenie Nr 418/2022 r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-418
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-418

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-28


37.Zarządzenie nr 417/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Kalisza na lata 2022/2023
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-417
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-417

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-07
Na stronie biuletynu od:   2022-07-07   do   2025-07-07
Data zarządzenia:   2022-06-28


38.Zarządzenie Nr 416/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz wzoru oferty na realizację w 2022r. miejskiego programu polityki zdrowotnej- programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60 roku życia oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-416
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-416

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-28


39.Zarządzenie Nr 415/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-415
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-415

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-28


40.Zarządzenie Nr 414/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaliszu przy ulicy Bolesława Pobożnego 21 na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-414
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-414

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-05
Na stronie biuletynu od:   2022-07-05   do   2025-07-05
Data zarządzenia:   2022-06-28


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 268 285 razy, aktualnie na stronie przebywa: 24 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 07 lipca 2022 o godz. 13:25   kontakt: agoral@um.kalisz.pl