Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 2 z 21
Liczba pozycji: 404


21.Zarządzenie Nr 420/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację, zgodnie z Programem „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 pod nazwą: Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób na terenie miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-420
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-420

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-07
Na stronie biuletynu od:   2019-08-07   do   2022-08-07
Data zarządzenia:   2019-08-06


22.Zarządzenie Nr 418/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu położone w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-418
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-418

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-06
Na stronie biuletynu od:   2019-08-06   do   2022-08-06
Data zarządzenia:   2019-08-06


23.Zarządzenie Nr 417/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu położone w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-417
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-417

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-06
Na stronie biuletynu od:   2019-08-06   do   2022-08-06
Data zarządzenia:   2019-08-06


24.Zarządzenie Nr 416/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-416
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-416

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-05
Na stronie biuletynu od:   2019-08-05   do   2022-08-05
Data zarządzenia:   2019-08-02


25.Zarządzenie Nr 415/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu niemieszkalnego wraz z prawem związanym z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-415
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-415

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-01
Na stronie biuletynu od:   2019-08-01   do   2022-08-01
Data zarządzenia:   2019-08-01


26.Zarządzenie Nr 414/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-414
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-414

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-01
Na stronie biuletynu od:   2019-08-01   do   2022-08-01
Data zarządzenia:   2019-08-01


27.Zarządzenie Nr 413/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-413
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-413

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-05
Na stronie biuletynu od:   2019-08-05   do   2022-08-05
Data zarządzenia:   2019-07-31


28.Zarządzenie Nr 412/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-412
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-412

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-31
Na stronie biuletynu od:   2019-07-31   do   2022-07-31
Data zarządzenia:   2019-07-31


29.Zarządzenie Nr 411/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację w 2019 r. zadania w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-411
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-411

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-02
Na stronie biuletynu od:   2019-08-02   do   2022-08-02
Data zarządzenia:   2019-07-31


30.ZARZĄDZENIE Nr 410/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia miejsca i godzin zebrań wyborczych w jednostkach pomocniczych Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-410
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-410

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-30
Na stronie biuletynu od:   2019-07-30   do   2022-07-30
Data zarządzenia:   2019-07-30


31.ZARZĄDZENIE Nr 409/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania i przeprowadzenia zebrań wyborczych w jednostkach pomocniczych Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-409
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-409

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-30
Na stronie biuletynu od:   2019-07-30   do   2022-07-30
Data zarządzenia:   2019-07-30


32.Zarządzenie Nr 408/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-408
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-408

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-30
Na stronie biuletynu od:   2019-07-30   do   2022-07-30
Data zarządzenia:   2019-07-30


33.Zarządzenie Nr 406/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-406
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-406

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-30
Na stronie biuletynu od:   2019-07-30   do   2022-07-30
Data zarządzenia:   2019-07-29


34.Zarządzenie Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-405
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-405

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-30
Na stronie biuletynu od:   2019-07-30   do   2022-07-30
Data zarządzenia:   2019-07-29


35.Zarządzenie Nr 401/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartały 2019 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-401
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-401

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-26
Na stronie biuletynu od:   2019-07-26   do   2022-07-26
Data zarządzenia:   2019-07-25


36.Zarządzenie Nr 400/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-400
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-400

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-26
Na stronie biuletynu od:   2019-07-26   do   2022-07-26
Data zarządzenia:   2019-07-25


37.Zarządzenie Nr 399/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawem związanym z własnością lokalu oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-399
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-399

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-26
Na stronie biuletynu od:   2019-07-26   do   2022-07-26
Data zarządzenia:   2019-07-25


38.Zarządzenie Nr 398/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Kaliszu środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-398
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-398

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-29
Na stronie biuletynu od:   2019-07-29   do   2022-07-29
Data zarządzenia:   2019-07-25


39.Zarządzenie Nr 397/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-397
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-397

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-26
Na stronie biuletynu od:   2019-07-26   do   2022-07-26
Data zarządzenia:   2019-07-25


40.Zarządzenie Nr 396/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-396
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-396

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-26
Na stronie biuletynu od:   2019-07-26   do   2022-07-26
Data zarządzenia:   2019-07-25


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 010 646 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 18 sierpień 2019 o godz. 09:36   kontakt: agoral@um.kalisz.pl