Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 16 z 21
Liczba pozycji: 418


301.Zarządzenie Nr 121/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-121
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-121

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-22
Na stronie biuletynu od:   2024-02-22   do   2027-02-22
Data zarządzenia:   2024-02-19


302.Zarządzenie Nr 120/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-120
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-120

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-20
Na stronie biuletynu od:   2024-02-20   do   2027-02-20
Data zarządzenia:   2024-02-16


303.arządzenie Nr 119/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-119
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-119

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-20
Na stronie biuletynu od:   2024-02-20   do   2027-02-20
Data zarządzenia:   2024-02-16


304.Zarządzenie Nr 118/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-118
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-118

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-20
Na stronie biuletynu od:   2024-02-20   do   2027-02-20
Data zarządzenia:   2024-02-16


305.Zarządzenie Nr 117/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Nr 2 w Kaliszu środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-117
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-117

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-20
Na stronie biuletynu od:   2024-02-20   do   2027-02-20
Data zarządzenia:   2024-02-15


306.Zarządzenie Nr 116/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia trybu sporządzenia „Informacji o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu” na dzień 31 grudnia 2023 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-116
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-116

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-22
Na stronie biuletynu od:   2024-02-22   do   2027-02-22
Data zarządzenia:   2024-02-15


307.Zarządzenie Nr 115/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-115
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-115

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-20
Na stronie biuletynu od:   2024-02-20   do   2027-02-20
Data zarządzenia:   2024-02-15


308.Zarządzenie Nr 114/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-114
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-114

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-16
Na stronie biuletynu od:   2024-02-16   do   2027-02-16
Data zarządzenia:   2024-02-15


309.ZARZĄDZENIE NR 113/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA Z DNIA 15 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia procedur sporządzania rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług dla Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-113
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-113

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-22
Na stronie biuletynu od:   2024-02-22   do   2027-02-22
Data zarządzenia:   2024-02-15


310.Zarządzenie Nr 112/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem Hali Kalisz Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, zarządzanej przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, na rzecz Stowarzyszenia Kaliskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Sześcioosobowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-112
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-112

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-16
Na stronie biuletynu od:   2024-02-16   do   2027-02-16
Data zarządzenia:   2024-02-15


311.Zarządzenie Nr 111/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-111
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-111

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-16
Na stronie biuletynu od:   2024-02-16   do   2027-02-16
Data zarządzenia:   2024-02-15


312.Zarządzenie Nr 110/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i publicznych placówek.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-110
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-110

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-16
Na stronie biuletynu od:   2024-02-16   do   2027-02-16
Data zarządzenia:   2024-02-15


313.Zarządzenie Nr 109/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-109
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-109

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-16
Na stronie biuletynu od:   2024-02-16   do   2027-02-16
Data zarządzenia:   2024-02-15


314.Zarządzenie Nr 108/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie obiektów sportowych Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu znajdujących się przy ul. Łódzkiej 19-29 i ul. Wyszyńskiego 22-24
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-108
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-108

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-16
Na stronie biuletynu od:   2024-02-16   do   2027-02-16
Data zarządzenia:   2024-02-14


315.Zarządzenie Nr 107/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie przekazania telefonu systemowego wraz konsolą i zasilaczem na rzecz Straży Miejskiej Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-107
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-107

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-28
Na stronie biuletynu od:   2024-02-28   do   2027-02-28
Data zarządzenia:   2024-02-14


316.Zarządzenie Nr 106/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-106
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-106

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-16
Na stronie biuletynu od:   2024-02-16   do   2027-02-16
Data zarządzenia:   2024-02-14


317.Zarządzenie Nr 105 /2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2024r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 183, do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, przeznaczonej pod działalność świadczenia usług gastronomicznych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-105
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-105

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-16
Na stronie biuletynu od:   2024-02-16   do   2027-02-16
Data zarządzenia:   2024-02-12


318.Zarządzenie Nr 104/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-104
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-104

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-20
Na stronie biuletynu od:   2024-02-20   do   2027-02-20
Data zarządzenia:   2024-02-12


319.Zarządzenie Nr 103/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz 3 samodzielnych lokali niemieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-103
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-103

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-16
Na stronie biuletynu od:   2024-02-16   do   2027-02-16
Data zarządzenia:   2024-02-12


320.Zarządzenie Nr 102/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-102
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-102

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-12
Na stronie biuletynu od:   2024-02-12   do   2027-02-12
Data zarządzenia:   2024-02-08


<< Poprzednia  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 954 751 razy, aktualnie na stronie przebywa: 24 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 18 lipca 2024 o godz. 20:08   kontakt: agoral@um.kalisz.pl