Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta 



Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.





Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejąco



Strona: 16 z 33
Liczba pozycji: 643


301.Zarządzenie Nr 377/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania auditorów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-377
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-377

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-01
Na stronie biuletynu od:   2021-07-01   do   2024-07-01
Data zarządzenia:   2021-06-29


302.Zarządzenie Nr 376/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie organizacji konkursu pod nazwą "Zielony Kalisz – 2021"
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-376
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-376

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-07
Na stronie biuletynu od:   2021-07-07   do   2024-07-07
Data zarządzenia:   2021-06-29


303.Zarządzenie Nr 375/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-375
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-375

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-02
Na stronie biuletynu od:   2021-07-02   do   2024-07-02
Data zarządzenia:   2021-06-29


304.Zarządzenie Nr 374/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia od Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na ewidencję księgową Miasta Kalisza oraz Urzędu Miasta Kalisza - jako jednostki.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-374
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-374

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-01
Na stronie biuletynu od:   2021-07-01   do   2024-07-01
Data zarządzenia:   2021-06-29


305.Zarządzenie Nr 373/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia procedury przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-373
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-373

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-29
Na stronie biuletynu od:   2021-06-29   do   2024-06-29
Data zarządzenia:   2021-06-29


306.Zarządzenie nr 372/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularza wniosku oraz wzoru formularza aktualizacji wniosku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-372
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-372

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-06
Na stronie biuletynu od:   2021-07-06   do   2024-07-06
Data zarządzenia:   2021-06-28


307.Zarządzenie Nr 371/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części parkingu zlokalizowanego przed Stadionem Miejskim w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-371
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-371

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-01
Na stronie biuletynu od:   2021-07-01   do   2024-07-01
Data zarządzenia:   2021-06-28


308.Zarządzenie Nr 366/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-366
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-366

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-01
Na stronie biuletynu od:   2021-07-01   do   2024-07-01
Data zarządzenia:   2021-06-25


309.Zarządzenie Nr 363/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-363
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-363

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-29
Na stronie biuletynu od:   2021-06-29   do   2024-06-29
Data zarządzenia:   2021-06-25


310.Zarządzenie Nr 362/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-362
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-362

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-01
Na stronie biuletynu od:   2021-07-01   do   2024-07-01
Data zarządzenia:   2021-06-25


311.Zarządzenie Nr 361/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-361
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-361

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-29
Na stronie biuletynu od:   2021-06-29   do   2024-06-29
Data zarządzenia:   2021-06-25


312.ZARZĄDZENIE NR 360/2021 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-360
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-360

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-29
Na stronie biuletynu od:   2021-06-29   do   2024-06-29
Data zarządzenia:   2021-06-25


313.ZARZĄDZENIE NR 359/2021 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-359
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-359

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-29
Na stronie biuletynu od:   2021-06-29   do   2024-06-29
Data zarządzenia:   2021-06-25


314.Zarządzenie Nr 358/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-358
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-358

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-01
Na stronie biuletynu od:   2021-07-01   do   2024-07-01
Data zarządzenia:   2021-06-24


315.Zarządzenie Nr 357/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-357
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-357

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-24
Na stronie biuletynu od:   2021-06-24   do   2024-06-24
Data zarządzenia:   2021-06-24


316.Zarządzenie Nr 356/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-356
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-356

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-01
Na stronie biuletynu od:   2021-06-29   do   2024-06-29
Data zarządzenia:   2021-06-24


317.Zarządzenie Nr 355/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-355
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-355

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-29
Na stronie biuletynu od:   2021-06-29   do   2024-06-29
Data zarządzenia:   2021-06-24


318.Zarządzenie Nr 351/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-351
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-351

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-24
Na stronie biuletynu od:   2021-06-24   do   2024-06-24
Data zarządzenia:   2021-06-24


319.Zarządzenie Nr 350/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia II konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmującego rozgrywki ligowe.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-350
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-350

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-24
Na stronie biuletynu od:   2021-06-24   do   2024-06-24
Data zarządzenia:   2021-06-24


320.Zarządzenie Nr 349/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także w zakresie działalności charytatywnej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-349
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-349

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-24
Na stronie biuletynu od:   2021-06-24   do   2024-06-24
Data zarządzenia:   2021-06-24


<< Poprzednia  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Nastepna >>




>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 681 715 razy, aktualnie na stronie przebywa: 22 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 27 listopada 2021 o godz. 04:03   kontakt: agoral@um.kalisz.pl