Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 15 z 21
Liczba pozycji: 418


281.Zarządzenie Nr 141/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-141
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-141

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-28
Na stronie biuletynu od:   2024-02-28   do   2027-02-28
Data zarządzenia:   2024-02-28


282.Zarządzenie Nr 140/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-140
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-140

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-28
Na stronie biuletynu od:   2024-02-28   do   2027-02-28
Data zarządzenia:   2024-02-28


283.Zarządzenie Nr 139/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz do udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-139
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-139

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-28
Na stronie biuletynu od:   2024-02-28   do   2027-02-28
Data zarządzenia:   2024-02-28


284.Zarządzenie Nr 138/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na rzecz Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kaliszu hali widowiskowo – sportowej przy ul. Łódzkiej 19-29, 62-800 Kalisz, zarządzanej przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-138
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-138

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-29
Na stronie biuletynu od:   2024-02-29   do   2027-02-28
Data zarządzenia:   2024-02-26


285.Zarządzenie Nr 137/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację w 2024 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025; cel operacyjny nr 2: Profilaktyka uzależnień.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-137
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-137

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-28
Na stronie biuletynu od:   2024-02-28   do   2027-02-28
Data zarządzenia:   2024-02-23


286.Zarządzenie Nr 136/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku działań rehabilitacyjnych i zapobiegających wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym, posiadających ostatnie miejsce zameldowania w Kaliszu wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia na terenie miasta Kalisza (30 miejsc)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-136
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-136

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-28
Na stronie biuletynu od:   2024-02-28   do   2027-02-28
Data zarządzenia:   2024-02-23


287.Zarządzenie Nr 135/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 17 i ul Garncarskiej 2.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-135
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-135

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-28
Na stronie biuletynu od:   2024-02-28   do   2027-02-28
Data zarządzenia:   2024-02-23


288.Zarządzenie Nr 134/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Miejskich w Kaliszu środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-134
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-134

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-28
Na stronie biuletynu od:   2024-02-28   do   2027-02-28
Data zarządzenia:   2024-02-23


289.Zarządzenie Nr 133/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-133
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-133

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-28
Na stronie biuletynu od:   2024-02-28   do   2027-02-28
Data zarządzenia:   2024-02-23


290.Zarządzenie Nr 132/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komitetu Obchodów w roku 2024 - Roku Marii Dąbrowskiej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-132
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-132

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-29
Na stronie biuletynu od:   2024-02-29   do   2027-02-28
Data zarządzenia:   2024-02-23


291.Zarządzenie Nr 131/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-131
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-131

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-23
Na stronie biuletynu od:   2024-02-23   do   2027-02-23
Data zarządzenia:   2024-02-23


292.Zarządzenie Nr 130/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-130
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-130

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-23
Na stronie biuletynu od:   2024-02-23   do   2027-02-23
Data zarządzenia:   2024-02-23


293.Zarządzenie Nr 129/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-129
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-129

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-23
Na stronie biuletynu od:   2024-02-23   do   2027-02-23
Data zarządzenia:   2024-02-23


294.Zarządzenie Nr 128/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-128
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-128

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-23
Na stronie biuletynu od:   2024-02-23   do   2027-02-23
Data zarządzenia:   2024-02-23


295.Zarządzenie Nr 127/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-127
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-127

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-23
Na stronie biuletynu od:   2024-02-23   do   2027-02-23
Data zarządzenia:   2024-02-23


296.Zarządzenie Nr 126/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie sprostowania umów sprzedaży w zakresie powierzchni i składu lokali, powierzchni nieruchomości wspólnej oraz ustalenia nowej wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-126
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-126

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-23
Na stronie biuletynu od:   2024-02-23   do   2027-02-23
Data zarządzenia:   2024-02-23


297.Zarządzenie Nr 125/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych oraz udziału w samodzielnym lokalu niemieszkalnym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-125
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-125

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-23
Na stronie biuletynu od:   2024-02-23   do   2027-02-23
Data zarządzenia:   2024-02-22


298.Zarządzenie Nr 124/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-124
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-124

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-23
Na stronie biuletynu od:   2024-02-23   do   2027-02-23
Data zarządzenia:   2024-02-22


299.Zarządzenie Nr 123/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu w rejonie ulic Zachodniej, Sąsiedzkiej i Świetlanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-123
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-123

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-23
Na stronie biuletynu od:   2024-02-23   do   2027-02-23
Data zarządzenia:   2024-02-22


300.Zarządzenie Nr 122/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku trybuny wschodniej Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-122
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-122

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-22
Na stronie biuletynu od:   2024-02-22   do   2027-02-22
Data zarządzenia:   2024-02-19


<< Poprzednia  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 954 799 razy, aktualnie na stronie przebywa: 23 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 18 lipca 2024 o godz. 20:46   kontakt: agoral@um.kalisz.pl