Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 15 z 33
Liczba pozycji: 643


281.Zarządzenie Nr 400/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-400
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-400

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-08
Na stronie biuletynu od:   2021-07-08   do   2024-07-08
Data zarządzenia:   2021-07-07


282.Zarządzenie Nr 399/2021 r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-399
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-399

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-08
Na stronie biuletynu od:   2021-07-08   do   2024-07-08
Data zarządzenia:   2021-07-07


283.Zarządzenie Nr 398/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Weneckiej 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-398
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-398

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-08
Na stronie biuletynu od:   2021-07-08   do   2024-07-08
Data zarządzenia:   2021-07-06


284.Zarządzenie Nr 397/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia składów komisji egzaminacyjnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-397
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-397

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-12
Na stronie biuletynu od:   2021-07-12   do   2024-07-12
Data zarządzenia:   2021-07-06


285.Zarządzenie Nr 395/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-395
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-395

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-07
Na stronie biuletynu od:   2021-07-07   do   2024-07-07
Data zarządzenia:   2021-07-05


286.Zarządzenie Nr 394/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-394
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-394

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-07
Na stronie biuletynu od:   2021-07-07   do   2024-07-07
Data zarządzenia:   2021-07-05


287.Zarządzenie Nr 392/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz wzoru oferty na realizację w 2021r. miejskiego programu polityki zdrowotnej- programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60 roku życia oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-392
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-392

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-07
Na stronie biuletynu od:   2021-07-07   do   2024-07-07
Data zarządzenia:   2021-07-01


288.Zarządzenie Nr 390/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-390
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-390

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-06
Na stronie biuletynu od:   2021-07-06   do   2024-07-06
Data zarządzenia:   2021-07-01


289.Zarządzenie Nr 389/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-389
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-389

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-02
Na stronie biuletynu od:   2021-07-02   do   2024-07-02
Data zarządzenia:   2021-07-01


290.Zarządzenie Nr 388/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-388
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-388

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-02
Na stronie biuletynu od:   2021-07-02   do   2024-07-02
Data zarządzenia:   2021-07-01


291.Zarządzenie Nr 387/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na 2021 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Kalisza (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-387
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-387

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-06
Na stronie biuletynu od:   2021-07-06   do   2024-07-06
Data zarządzenia:   2021-07-01


292.Zarządzenie Nr 386/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2021 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-386
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-386

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-06
Na stronie biuletynu od:   2021-07-06   do   2024-07-06
Data zarządzenia:   2021-07-01


293.Zarządzenie Nr 385/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-385
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-385

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-06
Na stronie biuletynu od:   2021-07-06   do   2024-07-06
Data zarządzenia:   2021-07-01


294.Zarządzenie Nr 384/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-384
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-384

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-06
Na stronie biuletynu od:   2021-07-06   do   2024-07-06
Data zarządzenia:   2021-07-01


295.Zarządzenie Nr 383/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-383
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-383

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-07
Na stronie biuletynu od:   2021-07-07   do   2024-07-07
Data zarządzenia:   2021-07-01


296.Zarządzenie Nr 382/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu pozostałych środków trwałych zakupionych w ramach projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-382
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-382

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-08
Na stronie biuletynu od:   2021-07-08   do   2024-07-08
Data zarządzenia:   2021-07-01


297.Zarządzenie Nr 381/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do pięciu samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-381
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-381

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-02
Na stronie biuletynu od:   2021-07-02   do   2024-07-02
Data zarządzenia:   2021-07-01


298.Zarządzenie Nr 380/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-380
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-380

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-02
Na stronie biuletynu od:   2021-07-02   do   2024-07-02
Data zarządzenia:   2021-07-01


299.Zarządzenie Nr 379/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert – wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu Miasta Kalisza na realizację w 2021 r. zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligowe.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-379
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-379

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-06
Na stronie biuletynu od:   2021-07-06   do   2024-07-06
Data zarządzenia:   2021-07-01


300.Zarządzenie Nr 378/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Tatrzańskiej 40 w Kaliszu na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-378
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-378

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-01
Na stronie biuletynu od:   2021-07-01   do   2024-07-01
Data zarządzenia:   2021-06-29


<< Poprzednia  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 681 715 razy, aktualnie na stronie przebywa: 16 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 27 listopada 2021 o godz. 04:03   kontakt: agoral@um.kalisz.pl