Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 15 z 29
Liczba pozycji: 561


281.Zarządzenie Nr 312/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-312
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-312

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-12
Na stronie biuletynu od:   2022-05-12   do   2025-05-12
Data zarządzenia:   2022-05-09


282.Zarządzenie Nr 311/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego - garażu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-311
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-311

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-12
Na stronie biuletynu od:   2022-05-12   do   2025-05-12
Data zarządzenia:   2022-05-09


283.Zarządzenie Nr 310/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Szkole Mistrzostwa Sportowego ZPRP z siedzibą w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-310
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-310

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-12
Na stronie biuletynu od:   2022-05-12   do   2025-05-12
Data zarządzenia:   2022-05-06


284.Zarządzenie Nr 309/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Miejskiemu Klubowi Sportowemu Kalisz Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-309
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-309

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-12
Na stronie biuletynu od:   2022-05-12   do   2025-05-12
Data zarządzenia:   2022-05-06


285.Zarządzenie Nr 308/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji konkursu informatycznego "Aplikacja dla Kalisza”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-308
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-308

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-12
Na stronie biuletynu od:   2022-05-12   do   2025-05-12
Data zarządzenia:   2022-05-06


286.Zarządzenie Nr 307/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Kasztanowej nr 16, ul. Jodłowej nr 13 i ul. Jodłowej nr 15 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-307
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-307

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-06
Na stronie biuletynu od:   2022-05-06   do   2025-05-06
Data zarządzenia:   2022-05-06


287.ZARZĄDZENIE NR 303/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-303
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-303

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-06
Na stronie biuletynu od:   2022-05-06   do   2025-05-06
Data zarządzenia:   2022-05-05


288.Zarządzenie Nr 302/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-302
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-302

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-05
Na stronie biuletynu od:   2022-05-05   do   2025-05-05
Data zarządzenia:   2022-05-04


289.Zarządzenie Nr 301A/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-301A
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-301A

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-06
Na stronie biuletynu od:   2022-05-06   do   2025-05-06
Data zarządzenia:   2022-04-29


290.Zarządzenie Nr 301/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół ponadpodstawowych i publicznego zespołu szkolno – przedszkolnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-301
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-301

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-02
Na stronie biuletynu od:   2022-05-02   do   2025-05-02
Data zarządzenia:   2022-04-29


291.Zarządzenie Nr 300/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-300
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-300

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-02
Na stronie biuletynu od:   2022-05-02   do   2025-05-02
Data zarządzenia:   2022-04-29


292.Zarządzenie nr 299/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-299
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-299

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-12
Na stronie biuletynu od:   2022-05-12   do   2025-05-12
Data zarządzenia:   2022-04-29


293.Zarządzenie Nr 298/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-298
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-298

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-05
Na stronie biuletynu od:   2022-05-05   do   2025-05-05
Data zarządzenia:   2022-04-29


294.Zarządzenie Nr 295/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-295
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-295

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-02
Na stronie biuletynu od:   2022-05-02   do   2025-05-02
Data zarządzenia:   2022-04-29


295.Zarządzenie Nr 294/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 23 usytuowanego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Babina 1, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-294
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-294

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-02
Na stronie biuletynu od:   2022-05-02   do   2025-05-02
Data zarządzenia:   2022-04-28


296.Zarządzenie Nr 293/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-293
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-293

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-02
Na stronie biuletynu od:   2022-05-02   do   2025-05-02
Data zarządzenia:   2022-04-28


297.Zarządzenie Nr 292/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszeń dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-292
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-292

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-02
Na stronie biuletynu od:   2022-05-02   do   2025-05-02
Data zarządzenia:   2022-04-28


298.Zarządzenie Nr 291/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-291
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-291

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-02
Na stronie biuletynu od:   2022-05-02   do   2025-05-02
Data zarządzenia:   2022-04-28


299. Zarządzenie Nr 290/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do czterech samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-290
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-290

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-02
Na stronie biuletynu od:   2022-05-02   do   2025-05-02
Data zarządzenia:   2022-04-28


300.Zarządzenie Nr 289/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2022 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-289
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-289

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-02
Na stronie biuletynu od:   2022-05-02   do   2025-05-02
Data zarządzenia:   2022-04-28


<< Poprzednia  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 379 696 razy, aktualnie na stronie przebywa: 22 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 28 września 2022 o godz. 06:14   kontakt: agoral@um.kalisz.pl