Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

  Radni w kadencji 2018-2023  


na zdjęciu Pęcherz Janusz

Janusz Pęcherz
(do 12 października 2019 r.)


Przewodniczący Rady Miasta


radny


Okręg Wyborczy nr 1


  Kontakt:

  Villa Calisia, Al.Wolności 4
  tel. +48 62 7654 348,349,350,382
   
     jpecherz@um.kalisz.pl 
   
   Dyżur radnego:  czwartki, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,    na zdjęciu Skarżyński Tadeusz Edmund

  Tadeusz Edmund Skarżyński


  Przewodniczący Rady Miasta
  (od 28.11.2019 r.)


  Radny Komitetu Wyborczego
  Prawo i Sprawiedliwość

  Okręg Wyborczy nr 4


  Członkostwo w komisjach:
  • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza


  Kontakt:

  Villa Calisia, Al.Wolności 4
  tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382 po uzgodnieniu telefonicznym
   
     krm@um.kalisz.pl 
   
   Dyżur radnego:  każdy czwartek od godz.14:00 - 15:00 ("Villa Calisia", Al.Wolności 4)   na zdjęciu Majewska Kamila Manuela

  Kamila Manuela Majewska


  Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
  (od 28.11.2019 r.)


  Radna
  Stowarzyszenie Ziemia Kaliska Razem

  Okręg Wyborczy nr 3


  Członkostwo w komisjach:
  • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza


  Kontakt:

  Villa Calisia, Al.Wolności 4
  tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
   
     krm@um.kalisz.pl   na zdjęciu Pawliczak Karolina Monika

  Karolina Monika Pawliczak
  (do 12 października 2019 r.)


  Wiceprzewodnicząca Rady Miasta


  Radna


  Okręg Wyborczy nr 1


   Kontakt:

   Villa Calisia, Al.Wolności 4
   tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
    
      kpawliczak@um.kalisz.pl     na zdjęciu Darwich Eskan

   Eskan Darwich


   Wiceprzewodniczący Rady Miasta
   (od 28.11.2019 r.)


   Radny Komitetu Wyborczego
   Polska 2050 Szymona Hołowni

   Okręg Wyborczy nr 1


   Członkostwo w komisjach:
   • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza
   • Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza


   Kontakt:

   Villa Calisia, Al.Wolności 4
   tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
   lub 667-698-957
    
      eskandarwich.pl 
      edarwich@um.kalisz.pl 
      darwich.eskan 
    
    Dyżur radnego:  każdy poniedziałek od godz.16:00 - 17:00 ("Villa Calisia", Al.Wolności 4)    na zdjęciu Gabrysiak Mirosław Józef

   Mirosław Józef Gabrysiak


   Wiceprzewodniczący Rady Miasta
   (od 28.11.2019 r.)


   Radny Komitetu Wyborczego
   KWW Wszystko i Samorządny zgodnie dla Kalisza

   Okręg Wyborczy nr 1


   Członkostwo w komisjach:
   • Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza - Przewodniczący
   • Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza
   • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza


   Kontakt:

   Villa Calisia, Al.Wolności 4
   tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
    
      mgabrysiak@um.kalisz.pl 
    
    Dyżur radnego:  środy 8:00-10:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym    na zdjęciu Bezen Tomasz Ryszard

   Tomasz Ryszard Bezen


   radny Komitetu Wyborczego
   KWW Wszystko i Samorządny zgodnie dla Kalisza

   Okręg Wyborczy nr 2


   Członkostwo w komisjach:
   • Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza - Wiceprzewodniczący
   • Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza
   • Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kalisza
   • Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza
   • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza


   Kontakt:

   Villa Calisia, Al.Wolności 4
   tel. +48 62 7654 348,349,350,382
    
      tomekbezen@gmail.com 
    
    Dyżur radnego:  Dyżur radnego: poniedziałki po uzgodnieniu telefonicznym    na zdjęciu Chrzanowski Sławomir Mariusz

   Sławomir Mariusz Chrzanowski


   Radny Komitetu Wyborczego
   Platforma Obywatelska RP

   Okręg Wyborczy nr 2


   Członkostwo w komisjach:
   • Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza
   • Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza
   • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza


   Kontakt:

   Villa Calisia, Al.Wolności 4
   tel. 62 7654382 lub 62 7654350
    
      krm@um.kalisz.pl    na zdjęciu Chwiałkowski Grzegorz Stanisław

   Grzegorz Stanisław Chwiałkowski


   Radny Komitetu Wyborczego
   KWW Wszystko i Samorządny zgodnie dla Kalisza

   Okręg Wyborczy nr 1


   Członkostwo w komisjach:
   • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza
   • Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kalisza
   • Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza
   • Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza


   Kontakt:

   Villa Calisia, Al.Wolności 4
   tel. +48 62 7654 348,349,350,382
    
      krm@um.kalisz.pl 
    
    Dyżur radnego:  poniedziałki w godzinach 09:00 - 10:00
   Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Bank Chleba" ul. Harcerska 10    na zdjęciu Dębska Elżbieta

   Elżbieta Dębska


   Radna Komitetu Wyborczego
   Prawo i Sprawiedliwość

   Okręg Wyborczy nr 2


   Członkostwo w komisjach:
   • Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza - Wiceprzewodnicząca
   • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza
   • Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza
   • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza


   Kontakt:

   Villa Calisia, Al.Wolności 4
   tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
    
      krm@um.kalisz.pl 
    
    Dyżur radnego:  każdy poniedziałek od godz.16:00 - 17:00 ("Villa Calisia", Al.Wolności 4)    na zdjęciu Durlej Marian

   Marian Durlej


   Radny Komitetu Wyborczego
   KWW Wszystko i Samorządny zgodnie dla Kalisza

   Okręg Wyborczy nr 4


   Członkostwo w komisjach:
   • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza - Przewodniczący
   • Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza
   • Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza
   • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza


   Kontakt:

   Villa Calisia, Al.Wolności 4
   tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
    
      krm@um.kalisz.pl 
    
    Dyżur radnego:  poniedziałki, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym    na zdjęciu Grodziński Dariusz

   Dariusz Grodziński


   Radny Komitetu Wyborczego
   Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

   Okręg Wyborczy nr 4


   Członkostwo w komisjach:
   • Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza
   • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza
   • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza


   Kontakt:

   Villa Calisia, Al.Wolności 4
   tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382 tel.: 506-218-920
   Twitter: @DarekGrodzinski
   Biuro Platformy Obywatelskiej RP
   ul. Asnyka 50a 62-800 Kalisz
   tel./faks.: 62 501-50-66
    
      dgrodzinski@um.kalisz.pl 
      darek.grodzinski 
    
    Dyżur radnego:  Kontakt - po uprzednim umówieniu się    na zdjęciu Kijewski Artur

   Artur Kijewski


   Radny Komitetu Wyborczego
   Prawo i Sprawiedliwość

   Okręg Wyborczy nr 3


   Członkostwo w komisjach:
   • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza - Przewodniczący
   • Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza
   • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza


   Kontakt:

   Villa Calisia, Al.Wolności 4
   tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
    
      krm@um.kalisz.pl 
    
    Dyżur radnego:  środy, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym    na zdjęciu Kołaciński Radosław Krzysztof

   Radosław Krzysztof Kołaciński


   Radny Komitetu Wyborczego
   Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

   Okręg Wyborczy nr 3


   Członkostwo w komisjach:
   • Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kalisza - Przewodniczący
   • Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza
   • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza


   Kontakt:

   Villa Calisia, Al.Wolności 4
   tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
    
      radoslaw.kolacinski@op.pl    na zdjęciu Konieczna Agnieszka

   Agnieszka Konieczna


   Radna Komitetu Wyborczego
   Prawo i Sprawiedliwość

   Okręg Wyborczy nr 4


   Członkostwo w komisjach:
   • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza - Wiceprzewodnicząca
   • Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza
   • Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza


   Kontakt:

   Villa Calisia, Al.Wolności 4
   tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
    
          na zdjęciu Lasiecki Sławomir Grzegorz

   Sławomir Grzegorz Lasiecki


   Radny Komitetu Wyborczego
   Prawo i Sprawiedliwość

   Okręg Wyborczy nr 2


   Członkostwo w komisjach:
   • Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza - Przewodniczący
   • Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza
   • Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kalisza
   • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza
   • Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza


   Kontakt:

   Villa Calisia, Al.Wolności 4
   tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
    
          na zdjęciu Małecki Marcin Łukasz

   Marcin Łukasz Małecki


   Radny Komitetu Wyborczego
   Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

   Okręg Wyborczy nr 4


   Członkostwo w komisjach:
   • Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kalisza - Wiceprzewodniczący
   • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza
   • Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza


   Kontakt:

   Villa Calisia, Al.Wolności 4
   tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
    
      krm@um.kalisz.pl    na zdjęciu Mroziński Piotr Wacław

   Piotr Wacław Mroziński


   Radny Komitetu Wyborczego
   Polska 2050 Szymona Hołowni

   Okręg Wyborczy nr 2


   Członkostwo w komisjach:
   • Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza - Wiceprzewodniczący
   • Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza
   • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza


   Kontakt:

   Villa Calisia, Al.Wolności 4
   tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
    
      krm@um.kalisz.pl    na zdjęciu Oliwiecka Barbara Anna

   Barbara Anna Oliwiecka
   (do 15 października 2023 r.)


   Radna


   Okręg Wyborczy nr 3


    Kontakt:

    Villa Calisia, Al.Wolności 4
    tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
    tel. kom. 510-107-733
     
       barbara.oliwiecka@gmail.com     na zdjęciu Paraczyński Stanisław Kazimierz

    Stanisław Kazimierz Paraczyński
    (do dnia 22 maja 2019 r.)


    Radny


    Okręg Wyborczy nr 2


     Kontakt:

     Villa Calisia, Al.Wolności 4
     tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
      
        krm@um.kalisz.pl      na zdjęciu Piotrowski Roman

     Roman Piotrowski


     Radny Komitetu Wyborczego
     Prawo i Sprawiedliwość

     Okręg Wyborczy nr 1


     Członkostwo w komisjach:
     • Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza - Przewodniczący
     • Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza
     • Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza


     Kontakt:

     Villa Calisia, Al.Wolności 4
     tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
      
        krm@um.kalisz.pl 
      
      Dyżur radnego:  piątki 8:00-9:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym      na zdjęciu Sadowska Karolina

     Karolina Sadowska


     Radna Komitetu Wyborczego
     KWW Wszystko i Samorządny zgodnie dla Kalisza

     Okręg Wyborczy nr 3


     Członkostwo w komisjach:
     • Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza - Wiceprzewodnicząca
     • Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza
     • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza


     Kontakt:

     Villa Calisia, Al.Wolności 4
     tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
      
        karolinasadowska.um@gmail.com 
      
      Dyżur radnego:  poniedziałki, po uzgodnieniu telefonicznym      na zdjęciu Walczak Magdalena Izabela

     Magdalena Izabela Walczak


     Radna Komitetu Wyborczego
     Polska 2050 Szymona Hołowni

     Okręg Wyborczy nr 1


     Członkostwo w komisjach:
     • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza - Przewodnicząca
     • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza
     • Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza


     Kontakt:

     Villa Calisia, Al.Wolności 4
     tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
      
        krm@um.kalisz.pl      na zdjęciu Wasiak Tomasz Piotr

     Tomasz Piotr Wasiak
     (od 26 października 2023 r.)


     radny Komitetu Wyborczego
     Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

     Okręg Wyborczy nr 3


     Członkostwo w komisjach:
     • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza
     • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza


     Kontakt:

     Villa Calisia, Al.Wolności 4
     tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
      
        tomasz@rusek-wasiak.com      na zdjęciu Włodarek Łukasz

     Łukasz Włodarek


     Radny
     Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

     Okręg Wyborczy nr 1


     Członkostwo w komisjach:
     • Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza
     • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza


     Kontakt:

     Villa Calisia, Al.Wolności 4
     tel. +48 62 7654463
      
        krm@um.kalisz.pl      na zdjęciu Włodarek Zbigniew Florian

     Zbigniew Florian Włodarek


     Radny
     Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

     Okręg Wyborczy nr 4


     Członkostwo w komisjach:
     • Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza - Przewodniczący
     • Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza


     Kontakt:

     Villa Calisia, Al.Wolności 4
     tel. +48 62 7654463
      
        krm@um.kalisz.pl      na zdjęciu Ziąbka Leszek

     Leszek Ziąbka


     Radny Komitetu Wyborczego
     Prawo i Sprawiedliwość

     Okręg Wyborczy nr 3


     Członkostwo w komisjach:
     • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza - Wiceprzewodniczący
     • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza
     • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza
     • Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza
     • Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza


     Kontakt:

     Villa Calisia, Al.Wolności 4
     tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
      
        krm@um.kalisz.pl 
      
      Dyżur radnego:  poniedziałki 8:00-9:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym      Data ostatniej aktualizacji: 11 grudnia 2019 roku
     przez: Aleksander Góral
     na podstawie: KRM.1431.0031.2019
     informację wytworzyła: Katarzyna Wawrzyniak


     Radni poprzednich kadencji Wejdź do archiwum


     od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 409 012 razy, aktualnie na stronie przebywa: 11 osób.

     Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 07 grudnia 2023 o godz. 04:56   kontakt: agoral@um.kalisz.pl