Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

  Radni w kadencji 2018-2023  
Janusz Pęcherz

Przewodniczący Rady Miasta

radny
KWW Wszystko i Samorządny zgodnie dla Kalisza

Okręg Wyborczy nr 1


  Kontakt:

  Villa Calisia, Al.Wolności 4
  tel. +48 62 7654 348,349,350,382
   
     krm@um.kalisz.pl 

  Karolina Monika Pawliczak

  Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

  radny
  Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

  Okręg Wyborczy nr 1


  Członkostwo w komisjach:
  • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza


  Kontakt:

  Villa Calisia, Al.Wolności 4
  tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
   
     krm@um.kalisz.pl 

  Tadeusz Edmund Skarżyński

  Wiceprzewodniczący Rady Miasta

  Radny
  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

  Okręg Wyborczy nr 4


  Członkostwo w komisjach:
  • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza


  Kontakt:

  Villa Calisia, Al.Wolności 4
  tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
   
     krm@um.kalisz.pl 
   
   Dyżur radnego:  każdy czwartek od godz.14:00 - 15:00 ("Villa Calisia", Al.Wolności 4) 

  Sławomir Mariusz Chrzanowski

  Radny Komitetu Wyborczego
  Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

  Okręg Wyborczy nr 2


  Członkostwo w komisjach:
  • Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza


  Kontakt:

  Villa Calisia, Al.Wolności 4
  tel. 62 7654382 lub 62 7654350
   
     krm@um.kalisz.pl 

  Eskan Darwich

  Radny Komitetu Wyborczego
  Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

  Okręg Wyborczy nr 1


  Członkostwo w komisjach:
  • Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza


  Kontakt:

  Villa Calisia, Al.Wolności 4
  tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
  lub 663 585 929
   
     eskandarwich.pl 
     edarwich@um.kalisz.pl 
     darwich.eskan 
   
   Dyżur radnego:  każdy poniedziałek od godz.16:00 - 17:00 ("Villa Calisia", Al.Wolności 4) 

  Elżbieta Dębska

  Radny
  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

  Okręg Wyborczy nr 2


  Członkostwo w komisjach:
  • Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza


  Kontakt:

  Villa Calisia, Al.Wolności 4
  tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
  lub 663 585 929
   
     krm@um.kalisz.pl 
   
   Dyżur radnego:  każdy poniedziałek od godz.16:00 - 17:00 ("Villa Calisia", Al.Wolności 4) 

  Marian Durlej

  Radny
  KWW Wszystko i Samorządny zgodnie dla Kalisza

  Okręg Wyborczy nr 4


  Członkostwo w komisjach:
  • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza - Przewodniczący
  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza


  Kontakt:

  Villa Calisia, Al.Wolności 4
  tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
  lub 663 585 929
   
     krm@um.kalisz.pl 
   
   Dyżur radnego:  każdy poniedziałek od godz.16:00 - 17:00 ("Villa Calisia", Al.Wolności 4) 

  Mirosław Józef Gabrysiak

  Radny
  KWW Wszystko i Samorządny zgodnie dla Kalisza

  Okręg Wyborczy nr 1


  Członkostwo w komisjach:
  • Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza - Przewodniczący
  • Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza


  Kontakt:

  Villa Calisia, Al.Wolności 4
  tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
   
     mgabrysiak@um.kalisz.pl 
   
   Dyżur radnego:  II IV wtorek m-ca w godzinach 08:00 - 09:00
  Villa Calisia, Al. Wolności 4 

  Dariusz Grodziński

  Radny Komitetu Wyborczego
  Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

  Okręg Wyborczy nr 4


  Członkostwo w komisjach:
  • Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza
  • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza


  Kontakt:

  Villa Calisia, Al.Wolności 4
  tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382 tel.: 506-218-920
  Twitter: @DarekGrodzinski
  Biuro Platformy Obywatelskiej RP
  ul. Asnyka 50a 62-800 Kalisz
  tel./faks.: 62 501-50-66
   
     dgrodzinski@um.kalisz.pl 
     darek.grodzinski 
   
   Dyżur radnego:  Kontakt - po uprzednim umówieniu się 

  Artur Kijewski

  Radny
  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

  Okręg Wyborczy nr 3


  Członkostwo w komisjach:
  • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza - Przewodniczący
  • Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza


  Kontakt:

  Villa Calisia, Al.Wolności 4
  tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
   
     krm@um.kalisz.pl 

  Radosław Krzysztof Kołaciński

  Radny Komitetu Wyborczego
  Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

  Okręg Wyborczy nr 3


  Członkostwo w komisjach:
  • Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kalisza - Przewodniczący
  • Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza


  Kontakt:

  Villa Calisia, Al.Wolności 4
  tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
   
     dagmara_kalisz@op.pl 

  Agnieszka Konieczna

  Radny
  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

  Okręg Wyborczy nr 4


  Członkostwo w komisjach:
  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza


  Kontakt:

  Villa Calisia, Al.Wolności 4
  tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
   
      

  Grzegorz Daniel Kulawinek

  Radny
  KWW Wszystko i Samorządny zgodnie dla Kalisza

  Okręg Wyborczy nr 3


  Członkostwo w komisjach:
  • Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza


  Kontakt:

  Villa Calisia, Al.Wolności 4
  tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
   
      

  Sławomir Grzegorz Lasiecki

  Radny
  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

  Okręg Wyborczy nr 2


  Członkostwo w komisjach:
  • Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza - Przewodniczący
  • Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza


  Kontakt:

  Villa Calisia, Al.Wolności 4
  tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
   
      

  Kamila Manuela Majewska

  Radna
  Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

  Okręg Wyborczy nr 3


  Członkostwo w komisjach:
  • Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza


  Kontakt:

  Villa Calisia, Al.Wolności 4
  tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
   
     krm@um.kalisz.pl 

  Marcin Łukasz Małecki

  Radny Komitetu Wyborczego
  Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

  Okręg Wyborczy nr 4


  Członkostwo w komisjach:
  • Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza


  Kontakt:

  Villa Calisia, Al.Wolności 4
  tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
   
     krm@um.kalisz.pl 

  Piotr Wacław Mroziński

  Radny Komitetu Wyborczego
  Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

  Okręg Wyborczy nr 2


  Członkostwo w komisjach:
  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza


  Kontakt:

  Villa Calisia, Al.Wolności 4
  tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
   
     krm@um.kalisz.pl 

  Barbara Anna Oliwiecka

  Radny Komitetu Wyborczego
  Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

  Okręg Wyborczy nr 3


  Członkostwo w komisjach:
  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza - Przewodnicząca
  • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza


  Kontakt:

  Villa Calisia, Al.Wolności 4
  tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
   
     krm@um.kalisz.pl 

  Stanisław Kazimierz Paraczyński

  Radny
  KWW Wszystko i Samorządny zgodnie dla Kalisza

  Okręg Wyborczy nr 2


  Członkostwo w komisjach:
  • Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza


  Kontakt:

  Villa Calisia, Al.Wolności 4
  tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
   
     krm@um.kalisz.pl 

  Roman Piotrowski

  Radny
  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

  Okręg Wyborczy nr 1


  Członkostwo w komisjach:
  • Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza - Przewodniczący
  • Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza


  Kontakt:

  Villa Calisia, Al.Wolności 4
  tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
   
     krm@um.kalisz.pl 

  Magdalena Izabela Walczak

  Radny Komitetu Wyborczego
  Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

  Okręg Wyborczy nr 1


  Członkostwo w komisjach:
  • Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza


  Kontakt:

  Villa Calisia, Al.Wolności 4
  tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
   
     krm@um.kalisz.pl 

  Zbigniew Florian Włodarek

  Radny
  Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

  Okręg Wyborczy nr 4


  Członkostwo w komisjach:
  • Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza - Przewodniczący
  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza


  Kontakt:

  Villa Calisia, Al.Wolności 4
  tel. +48 62 7654463
   
     krm@um.kalisz.pl 

  Leszek Ziąbka

  Radny
  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

  Okręg Wyborczy nr 3


  Członkostwo w komisjach:
  • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza


  Kontakt:

  Villa Calisia, Al.Wolności 4
  tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382
   
     krm@um.kalisz.pl   Data ostatniej aktualizacji: 15 grudnia 2014 roku
  przez: Maciej Matecki
  na podstawie: KRM.1431.0021.2014 D2014.12.02198
  informację wytworzyła: Katarzyna Wawrzyniak


  Radni poprzednich kadencji Wejdź do archiwum


  od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 857 787 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

  Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 16 grudzień 2018 o godz. 11:24   kontakt: agoral@um.kalisz.pl