Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza dot. zmian ewidencji zabytków 


1. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków budynku mieszkalnego położonego przy ul. Olszynowej 32 w Kaliszu.

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków budynku mieszkalnego położonego przy ul. Olszynowej 32 w Kaliszu.


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków budynku mieszkalnego położonego przy ul. Olszynowej 32 w Kaliszu.Pobierz      informacje o ogłoszeniu

2. Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z Gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza karty adresowej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Olszynowej 32 w Kaliszu.

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z Gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza karty adresowej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Olszynowej 32 w Kaliszu.


Pobierz Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia
z Gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza karty adresowej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Olszynowej 32 w Kaliszu.Pobierz      informacje o ogłoszeniu

3. Zawiadomienia o wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza karty adresowej budynku zespołu rzeźni, później warsztatów KLA przy ul. Majkowskiej 26 w Kaliszu

Zawiadomienia o wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza karty adresowej budynku zespołu rzeźni, później warsztatów KLA przy ul. Majkowskiej 26 w Kaliszu


Pobierz Zawiadomienia o wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza karty adresowej budynku zespołu rzeźni, później warsztatów KLA przy ul. Majkowskiej 26 w KaliszuPobierz      informacje o ogłoszeniu

4. Zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza - o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku zespołu rzeźni, później warsztatów, przy ul. Majkowskiej 26 w Kaliszu.

Zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza - o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku zespołu rzeźni, później warsztatów, przy ul. Majkowskiej 26 w Kaliszu.


Pobierz Zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza - o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku zespołu rzeźni, później warsztatów, przy
ul. Majkowskiej 26 w Kaliszu. Pobierz      informacje o ogłoszeniu

5. Zawiadomienia o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków – karty adresowej budynku młyna zbożowego przy ul. Obozowej nr 32-36 w Kaliszu.

Zawiadomienia o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków – karty adresowej budynku młyna zbożowego przy ul. Obozowej nr 32-36 w Kaliszu.


Pobierz Zawiadomienia o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków – karty adresowej budynku młyna zbożowego przy ul. Obozowej nr 32-36 w Kaliszu.Pobierz      informacje o ogłoszeniu

6. 

Zawiadamiam o wyłączeniu karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul.Rajskowskiej nr 22 w Kaliszu z gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza, dokonanym Zarządzeniem Nr 540/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2021 roku w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza.


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

7. 

Zawiadamiam o włączeniu do gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza karty adresowej pomnika nagrobnego Ignacego Franciszka Reinsteina położonego na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul.Górnośląskiej w Kaliszu, dokonanym Zarządzeniem Nr 540/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2021 roku w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza.


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

8. 

Zawiadamiam o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza karty adresowej dawnego budynku mieszkalnego (oficyny), następnie budynku usługowego, położonego na terenie posesji przy Al.Wolności 25 w Kaliszu, dokonanym Zarządzeniem Nr 540/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2021 roku w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza.


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

9. 

Zawiadamiam o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza karty adresowej budynku młyna zbożowego przy ul. Obozowej nr 32-36 w Kaliszu.


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

10. 

Zawiadamiam o włączeniu do gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza karty adresowej barokowej figury Matki Boskiej Bolesnej w Kaliszu położonej na cmentarzu przy kościele poreformackim św. Józefa i św. Piotra z Alkantary, dokonanym Zarządzeniem Nr 540/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2021 roku w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza.


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

11. 

Zawiadamiam o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza karty adresowej budynku dawnego przedszkola przy ul. Częstochowskiej nr 34-36 w Kaliszu, dokonanym Zarządzeniem Nr 540/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2021 roku w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza.


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

12. 

Zawiadamiam o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Częstochowskiej nr 57 w Kaliszu, dokonanym Zarządzeniem Nr 540/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2021 roku w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza.


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

13. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul.Widok nr 65-67


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

14. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków budynku mieszkalnego przy ul.Szewskiej nr 8 w Kaliszu


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

15. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

16. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

17. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

18. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

19. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

20. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

21. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

22. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

23. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

24. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

25. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

26. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

27. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

28. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

29. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

30. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

31. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

32. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

33. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

34. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

35. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

36. 

Zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca br. o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Szewskiej nr 8


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

37. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

38. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

39. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

40. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

41. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

42. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

43. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

44. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

45. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

46. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

47. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

48. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

49. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

50. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

51. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

52. 

Zawiadomienie o wyłączeniu karty adresowej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wał Piastowski nr 120 w Kaliszu


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

53. 

Zawiadomienie o wyłączeniu karty adresowej budynku mieszkalnego (oficyny) położonego przy ul. Szkolnej nr 6 w Kaliszu


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

54. 

Zawiadomienie o wyłączeniu karty adresowej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stawiszyńskiej nr 182 w Kaliszu


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

55. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Wał Piastowski 120

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Wał Piastowski 120


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Wał Piastowski 120Pobierz      informacje o ogłoszeniu

56. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Szkolna 6

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Szkolna 6


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Szkolna 6Pobierz      informacje o ogłoszeniu

57. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Stawiszyńska 182

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Stawiszyńska 182


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Stawiszyńska 182Pobierz      informacje o ogłoszeniu

58. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Galla Anonima nr 8 w Kaliszu

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Galla Anonima nr 8 w KaliszuPobierz      informacje o ogłoszeniu

59. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. 29 Pułku Piechoty nr 16 w Kaliszu

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. 29 Pułku Piechoty nr 16 w KaliszuPobierz      informacje o ogłoszeniu

60. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Adama Asnyka nr 5 w Kaliszu z

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Adama Asnyka nr 5 w Kaliszu zPobierz      informacje o ogłoszeniu

61. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. 29 Pułku Piechoty nr 16

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. 29 Pułku Piechoty nr 16


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków
- ul. 29 Pułku Piechoty nr 16Pobierz      informacje o ogłoszeniu

62. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Adama Asnyka 5

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Adama Asnyka 5


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków
- ul. Adama Asnyka 5Pobierz      informacje o ogłoszeniu

63. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków ul. Zgodna 7


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytkówPobierz      informacje o ogłoszeniu

64. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków ul. Zgodna 7


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytkówPobierz      informacje o ogłoszeniu

65. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków 
Pobierz      informacje o ogłoszeniu

66. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA 
o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków 
Pobierz      informacje o ogłoszeniu

67. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Romańska 87


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA 
o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków 
Pobierz      informacje o ogłoszeniu

68. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA 
o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków 
Pobierz      informacje o ogłoszeniu

Ostatnia aktualizacja działu: Środa, 26 października 2022r. przez: Góral Aleksander
Na podstawie: WKST.4120.1.0007.20222
Informację wytworzył: Krystian Kinastowski

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 482 349 razy, aktualnie na stronie przebywa: 28 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 29 listopada 2022 o godz. 19:01   kontakt: agoral@um.kalisz.pl