Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza dot. zmian ewidencji zabytków 


1. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Rajskowskiej 120-122 w Kaliszu z dnia 05 czerwca 2024 r.

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Rajskowskiej 120-122 w Kaliszu z dnia 05 czerwca 2024 r.


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Rajskowskiej 120-122 w Kaliszu z dnia 05 czerwca 2024 r.Pobierz      informacje o ogłoszeniu

2. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Rajskowskiej 81 w Kaliszu z dnia 04 czerwca 2024 r.

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Rajskowskiej 81 w Kaliszu z dnia 04 czerwca 2024 r.


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Rajskowskiej 81 w Kaliszu z dnia 04 czerwca 2024 r.Pobierz      informacje o ogłoszeniu

3. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytkówPobierz      informacje o ogłoszeniu

4. zmiana gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza – o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza domu, przy ulicy Stawiszyńskiej 21 w Kaliszu.

zmiana gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza – o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza domu, przy ulicy Stawiszyńskiej 21 w Kaliszu.


Pobierz zmiana gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza – o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza domu, przy ulicy Stawiszyńskiej 21 w Kaliszu. Pobierz      informacje o ogłoszeniu

5. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytkówPobierz      informacje o ogłoszeniu

6. Zawiadomienia o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej domu, położonego przy ul. Korczak Stawiszyńskiej 21.

Zawiadomienia o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej domu, położonego przy ul. Korczak Stawiszyńskiej 21.


Pobierz Zawiadomienia o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej domu, położonego przy ul. Korczak Stawiszyńskiej 21. Pobierz      informacje o ogłoszeniu

7. Zawiadomienia o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza karty adresowej zabudowań cegielni , zlokalizowanych na dz. 7/27, ob. 0055 Tyniec, przy ul. Braci Niemojowskich 62 w Kaliszu.

Zawiadomienia o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza karty adresowej zabudowań cegielni , zlokalizowanych na dz. 7/27, ob. 0055 Tyniec, przy ul. Braci Niemojowskich 62 w Kaliszu.


Pobierz Zawiadomienia o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza karty adresowej zabudowań cegielni , zlokalizowanych na dz. 7/27, ob. 0055 Tyniec, przy ul. Braci Niemojowskich 62 w Kaliszu. Pobierz      informacje o ogłoszeniu

8. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytkówPobierz      informacje o ogłoszeniu

9. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytkówPobierz      informacje o ogłoszeniu

10. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytkówPobierz      informacje o ogłoszeniu

11. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - budynku mieszkalnego położonego przy ul. Ptolemeusza 7 w Kaliszu.

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - budynku mieszkalnego położonego przy ul. Ptolemeusza 7 w Kaliszu.


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków -  budynku
mieszkalnego położonego przy ul. Ptolemeusza 7 w Kaliszu.Pobierz      informacje o ogłoszeniu

12. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia kart adresowych zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Celtyckiej 142- 146 w Kaliszu.

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia kart adresowych zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Celtyckiej 142- 146 w Kaliszu.


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o zamiarze wyłączenia kart adresowych zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Celtyckiej 142-
146 w Kaliszu.Pobierz      informacje o ogłoszeniu

13. Zawiadomienia o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków kart adresowych budynków mieszkalnych przy ul. Ptolemeusza 5 w Kaliszu (z dnia 5 czerwca 2023 r.)

Zawiadomienia o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków kart adresowych budynków mieszkalnych przy ul. Ptolemeusza 5 w Kaliszu (z dnia 5 czerwca 2023 r.)


Pobierz Zawiadomienia o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków kart adresowych budynków mieszkalnych przy ul. Ptolemeusza 5 w Kaliszu (z dnia 5 czerwca 2023 r.)Pobierz      informacje o ogłoszeniu

14. Zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza – dotyczące zmian gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza – o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza budynków mieszkalnych przy ul. Stanisława Moniuszki 1 i ul. Stanisława Moniuszki 5 w Kaliszu.

Zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza – dotyczące zmian gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza – o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza budynków mieszkalnych przy ul. Stanisława Moniuszki 1 i ul. Stanisława Moniuszki 5 w Kaliszu.


Pobierz Zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza – dotyczące zmian gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza – o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza budynków mieszkalnych przy ul. Stanisława Moniuszki 1 i ul. Stanisława Moniuszki 5 w Kaliszu. Pobierz      informacje o ogłoszeniu

15. Zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza – dotyczące zmian gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza – o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza budynków mieszkalnych przy ul. Stanisława Moniuszki 1 i ul. Stanisława Moniuszki 5 w Kaliszu.

Zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza – dotyczące zmian gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza – o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza budynków mieszkalnych przy ul. Stanisława Moniuszki 1 i ul. Stanisława Moniuszki 5 w Kaliszu.


Pobierz Zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza – dotyczące zmian gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza – o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza budynków mieszkalnych przy ul. Stanisława Moniuszki 1 i ul. Stanisława Moniuszki 5 w Kaliszu. Pobierz      informacje o ogłoszeniu

16. Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 5 w Kaliszu z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 5 w Kaliszu z dnia 26 kwietnia 2023 r.


Pobierz Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 5 w Kaliszu z dnia 26 kwietnia 2023 r.
Pobierz      informacje o ogłoszeniu

17. Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 1 w Kaliszu z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 1 w Kaliszu z dnia 26 kwietnia 2023 r.


Pobierz Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 1 w Kaliszu z dnia 26 kwietnia 2023 r.
Pobierz      informacje o ogłoszeniu

18. Zawiadomienia o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza budynków mieszkalnych przy ul. Celtyckiej 18 i Wał Piastowski 64 oraz stodoły przy ul. Korczak 59-61 w Kaliszu.

Zawiadomienia o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza budynków mieszkalnych przy ul. Celtyckiej 18 i Wał Piastowski 64 oraz stodoły przy ul. Korczak 59-61 w Kaliszu.


Pobierz Zawiadomienia o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza budynków mieszkalnych przy ul. Celtyckiej 18 i Wał Piastowski 64 oraz stodoły przy ul. Korczak 59-61 w Kaliszu.Pobierz      informacje o ogłoszeniu

19. Zawiadomienia o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku mieszkalnego, położonego przy ulicy Celtyckiej 18.

Zawiadomienia o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku mieszkalnego, położonego przy ulicy Celtyckiej 18.


Pobierz Zawiadomienia o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku mieszkalnego, położonego przy ulicy Celtyckiej 18.
Pobierz      informacje o ogłoszeniu

20.  Zawiadomienia o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej stodoły, położonej przy ul. Korczak 59-61.

Zawiadomienia o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej stodoły, położonej przy ul. Korczak 59-61.


Pobierz 

    Zawiadomienia o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej stodoły, położonej przy ul. Korczak 59-61.
Pobierz      informacje o ogłoszeniu

21. ZAWIADOMIENIE - Wyspiańskiego

Zawiadomienie o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza budynków mieszkalnych oraz budynku gospodarczego, położonych przy ul. Wyspiańskiego nr 47-49 w Kaliszu,


Pobierz ZAWIADOMIENIE - WyspiańskiegoPobierz      informacje o ogłoszeniu

22. Zawiadomienia o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Wał Piastowski 64 w Kaliszu z dnia 08 lutego 2023 r.

Zawiadomienia o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Wał Piastowski 64 w Kaliszu z dnia 08 lutego 2023 r.


Pobierz Zawiadomienia o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Wał Piastowski 64 w Kaliszu z dnia 08 lutego 2023 r.
Pobierz      informacje o ogłoszeniu

23. ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz ZAWIADOMIENIEPobierz      informacje o ogłoszeniu

24. ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz ZAWIADOMIENIEPobierz      informacje o ogłoszeniu

25. Zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2022 roku o włączeniu do gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza karty adresowej cmentarza żydowskiego tzw. starego położonego pomiędzy ulicami Nowy Świat, Skalmierzycką i Handlową w Kaliszu

Zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2022 roku o włączeniu do gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza karty adresowej cmentarza żydowskiego tzw. starego położonego pomiędzy ulicami Nowy Świat, Skalmierzycką i Handlową w Kaliszu


Pobierz Zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2022 roku o włączeniu do gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza karty adresowej cmentarza żydowskiego tzw. starego położonego pomiędzy ulicami Nowy Świat, Skalmierzycką i Handlową w KaliszuPobierz      informacje o ogłoszeniu

26. Zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2022 roku o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Czarna Droga 15 w Kaliszu.

Zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2022 roku o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Czarna Droga 15 w Kaliszu.


Pobierz Zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2022 roku o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Czarna Droga 15 w Kaliszu. Pobierz      informacje o ogłoszeniu

27. Zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza karty adresowej budynku gospodarczego przy ul. L. Kruczkowskiego 21 (ob. Gen.R.Kuklińskiego 21) w Kaliszu.

Zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza karty adresowej budynku gospodarczego przy ul. L. Kruczkowskiego 21 (ob. Gen.R.Kuklińskiego 21) w Kaliszu.


Pobierz Zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza karty adresowej budynku gospodarczego przy ul. L. Kruczkowskiego 21 (ob. Gen.R.Kuklińskiego 21) w Kaliszu. Pobierz      informacje o ogłoszeniu

28. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków -budynku mieszkalnego położonego przy ul. Ptolemeusza 1 w Kaliszu

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków -budynku mieszkalnego położonego przy ul. Ptolemeusza 1 w Kaliszu


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków -budynku
mieszkalnego położonego przy ul. Ptolemeusza 1 w KaliszuPobierz      informacje o ogłoszeniu

29. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - budynku położonego przy ul. Wrocławskiej 20

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - budynku położonego przy ul. Wrocławskiej 20


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - budynku położonego przy
ul. Wrocławskiej 20Pobierz      informacje o ogłoszeniu

30. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - budynku położonego przy ul. Częstochowskiej 34-36

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - budynku położonego przy ul. Częstochowskiej 34-36


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - budynku położonego przy
ul. Częstochowskiej 34-36Pobierz      informacje o ogłoszeniu

31. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - budynku położonego przy ul. Galla Anonima 23

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - budynku położonego przy ul. Galla Anonima 23


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - budynku położonego przy
ul. Galla Anonima 23Pobierz      informacje o ogłoszeniu

32. zawiadamiam o zamiarze wyłączenia z Gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza karty adresowej budynku gospodarczego położonego przy ul. L. Kruczkowskiego 21 (ob. Gen. R. Kuklińskiego 21)

zawiadamiam o zamiarze wyłączenia z Gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza karty adresowej budynku gospodarczego położonego przy ul. L. Kruczkowskiego 21 (ob. Gen. R. Kuklińskiego 21)


Pobierz zawiadamiam o zamiarze wyłączenia z Gminnej ewidencji
zabytków miasta Kalisza karty adresowej budynku gospodarczego położonego przy
ul. L. Kruczkowskiego 21 (ob. Gen. R. Kuklińskiego 21)Pobierz      informacje o ogłoszeniu

33. Postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego kościoła parafialnego pw. Miłosierdzia Bożego w Kaliszu

Postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego kościoła parafialnego pw. Miłosierdzia Bożego w Kaliszu


Pobierz Postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do
rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego kościoła parafialnego pw.
Miłosierdzia Bożego w KaliszuPobierz      informacje o ogłoszeniu

34. Zawiadomienia o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 20 w Kaliszu z dnia 18 listopada 2022 r.

Zawiadomienia o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 20 w Kaliszu z dnia 18 listopada 2022 r.


Pobierz Zawiadomienia o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 20 w Kaliszu z dnia 18 listopada 2022 r.
Pobierz      informacje o ogłoszeniu

35. Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Galla Anonima 23 (posesja 23-25) w Kaliszu z dnia 18 listopada 2022

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Galla Anonima 23 (posesja 23-25) w Kaliszu z dnia 18 listopada 2022


Pobierz Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Galla Anonima 23 (posesja 23-25) w Kaliszu z dnia 18 listopada 2022 Pobierz      informacje o ogłoszeniu

36. Zawiadomienia o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Częstochowskiej 34 -36 w Kaliszu z dnia 18 listopada 2022 r.

Zawiadomienia o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Częstochowskiej 34 -36 w Kaliszu z dnia 18 listopada 2022 r.


Pobierz Zawiadomienia o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Częstochowskiej 34 -36 w Kaliszu z dnia 18 listopada 2022 r.Pobierz      informacje o ogłoszeniu

37. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków budynku mieszkalnego położonego przy ul. Olszynowej 32 w Kaliszu.

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków budynku mieszkalnego położonego przy ul. Olszynowej 32 w Kaliszu.


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków budynku mieszkalnego położonego przy ul. Olszynowej 32 w Kaliszu.Pobierz      informacje o ogłoszeniu

38. Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z Gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza karty adresowej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Olszynowej 32 w Kaliszu.

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z Gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza karty adresowej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Olszynowej 32 w Kaliszu.


Pobierz Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia
z Gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza karty adresowej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Olszynowej 32 w Kaliszu.Pobierz      informacje o ogłoszeniu

39. Zawiadomienia o wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza karty adresowej budynku zespołu rzeźni, później warsztatów KLA przy ul. Majkowskiej 26 w Kaliszu

Zawiadomienia o wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza karty adresowej budynku zespołu rzeźni, później warsztatów KLA przy ul. Majkowskiej 26 w Kaliszu


Pobierz Zawiadomienia o wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza karty adresowej budynku zespołu rzeźni, później warsztatów KLA przy ul. Majkowskiej 26 w KaliszuPobierz      informacje o ogłoszeniu

40. Zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza - o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku zespołu rzeźni, później warsztatów, przy ul. Majkowskiej 26 w Kaliszu.

Zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza - o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku zespołu rzeźni, później warsztatów, przy ul. Majkowskiej 26 w Kaliszu.


Pobierz Zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza - o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynku zespołu rzeźni, później warsztatów, przy
ul. Majkowskiej 26 w Kaliszu. Pobierz      informacje o ogłoszeniu

41. Zawiadomienia o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków – karty adresowej budynku młyna zbożowego przy ul. Obozowej nr 32-36 w Kaliszu.

Zawiadomienia o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków – karty adresowej budynku młyna zbożowego przy ul. Obozowej nr 32-36 w Kaliszu.


Pobierz Zawiadomienia o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków – karty adresowej budynku młyna zbożowego przy ul. Obozowej nr 32-36 w Kaliszu.Pobierz      informacje o ogłoszeniu

42. 

Zawiadamiam o wyłączeniu karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul.Rajskowskiej nr 22 w Kaliszu z gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza, dokonanym Zarządzeniem Nr 540/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2021 roku w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza.


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

43. 

Zawiadamiam o włączeniu do gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza karty adresowej pomnika nagrobnego Ignacego Franciszka Reinsteina położonego na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul.Górnośląskiej w Kaliszu, dokonanym Zarządzeniem Nr 540/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2021 roku w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza.


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

44. 

Zawiadamiam o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza karty adresowej dawnego budynku mieszkalnego (oficyny), następnie budynku usługowego, położonego na terenie posesji przy Al.Wolności 25 w Kaliszu, dokonanym Zarządzeniem Nr 540/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2021 roku w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza.


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

45. 

Zawiadamiam o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza karty adresowej budynku młyna zbożowego przy ul. Obozowej nr 32-36 w Kaliszu.


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

46. 

Zawiadamiam o włączeniu do gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza karty adresowej barokowej figury Matki Boskiej Bolesnej w Kaliszu położonej na cmentarzu przy kościele poreformackim św. Józefa i św. Piotra z Alkantary, dokonanym Zarządzeniem Nr 540/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2021 roku w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza.


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

47. 

Zawiadamiam o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza karty adresowej budynku dawnego przedszkola przy ul. Częstochowskiej nr 34-36 w Kaliszu, dokonanym Zarządzeniem Nr 540/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2021 roku w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza.


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

48. 

Zawiadamiam o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Częstochowskiej nr 57 w Kaliszu, dokonanym Zarządzeniem Nr 540/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2021 roku w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza.


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

49. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul.Widok nr 65-67


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

50. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków budynku mieszkalnego przy ul.Szewskiej nr 8 w Kaliszu


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

51. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

52. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

53. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

54. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

55. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

56. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

57. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

58. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

59. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

60. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

61. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

62. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

63. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

64. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

65. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

66. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

67. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

68. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

69. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

70. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

71. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

72. 

Zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca br. o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza karty adresowej budynku mieszkalnego przy ul. Szewskiej nr 8


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

73. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

74. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

75. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

76. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

77. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

78. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

79. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

80. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

81. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

82. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

83. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

84. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

85. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

86. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

87. 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

88. 

Zawiadomienie o wyłączeniu karty adresowej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wał Piastowski nr 120 w Kaliszu


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

89. 

Zawiadomienie o wyłączeniu karty adresowej budynku mieszkalnego (oficyny) położonego przy ul. Szkolnej nr 6 w Kaliszu


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

90. 

Zawiadomienie o wyłączeniu karty adresowej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stawiszyńskiej nr 182 w Kaliszu


Pobierz Pobierz      informacje o ogłoszeniu

91. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Wał Piastowski 120

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Wał Piastowski 120


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Wał Piastowski 120Pobierz      informacje o ogłoszeniu

92. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Szkolna 6

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Szkolna 6


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Szkolna 6Pobierz      informacje o ogłoszeniu

93. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Stawiszyńska 182

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Stawiszyńska 182


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Stawiszyńska 182Pobierz      informacje o ogłoszeniu

94. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Galla Anonima nr 8 w Kaliszu

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Galla Anonima nr 8 w KaliszuPobierz      informacje o ogłoszeniu

95. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. 29 Pułku Piechoty nr 16 w Kaliszu

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. 29 Pułku Piechoty nr 16 w KaliszuPobierz      informacje o ogłoszeniu

96. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Adama Asnyka nr 5 w Kaliszu z

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Adama Asnyka nr 5 w Kaliszu zPobierz      informacje o ogłoszeniu

97. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. 29 Pułku Piechoty nr 16

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. 29 Pułku Piechoty nr 16


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków
- ul. 29 Pułku Piechoty nr 16Pobierz      informacje o ogłoszeniu

98. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Adama Asnyka 5

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Adama Asnyka 5


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków
- ul. Adama Asnyka 5Pobierz      informacje o ogłoszeniu

99. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków ul. Zgodna 7


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytkówPobierz      informacje o ogłoszeniu

100. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków ul. Zgodna 7


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytkówPobierz      informacje o ogłoszeniu

101. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA
o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków 
Pobierz      informacje o ogłoszeniu

102. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA 
o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków 
Pobierz      informacje o ogłoszeniu

103. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków - ul. Romańska 87


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA 
o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków 
Pobierz      informacje o ogłoszeniu

104. ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków


Pobierz ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA 
o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków 
Pobierz      informacje o ogłoszeniu

Ostatnia aktualizacja działu: Piątek, 14 czerwca 2024r. przez: Witold Michalak
Na podstawie: WKST.4120.0005.2024
Informację wytworzył: Krystian Kinastowski

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 973 391 razy, aktualnie na stronie przebywa: 8 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 25 lipca 2024 o godz. 05:57   kontakt: agoral@um.kalisz.pl