Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Oświadczenia majątkowe kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza 


1   Adamczewska Nina - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaliszu liczba oświadczeń: [1]
2   Anczykowska Małgorzata - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu liczba oświadczeń: [6]
5   Baranowska Sylwia - dyrektor Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 liczba oświadczeń: [9]
7   Bączkiewicz Elżbieta - Dyrektor Żłobka Nr 2 liczba oświadczeń: [5]
8   Bigora Piotr - dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" liczba oświadczeń: [8]
9   Bińczyk Emilia - Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [2]
10   Borowiak Adam - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im Adama Asnyka w Kaliszu liczba oświadczeń: [3]
11   Borowska Katarzyna - p.o. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [2]
12   Briese Alfreda - Inspektor Powiatowego Urzędu Pracy liczba oświadczeń: [2]
13   Bukowiecka Natalia - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan" liczba oświadczeń: [3]
14   Celer Małgorzata - dyrektor Złobka nr 3 liczba oświadczeń: [6]
20   Dolna Joanna - Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu liczba oświadczeń: [5]
21   Dudek Joanna - Dyrektor galerii sztuki im. Jana Tarasina liczba oświadczeń: [10]
23   Dziedzic Agata - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru liczba oświadczeń: [8]
24   Fabiańczyk-Kustosz Ewelina - Dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji liczba oświadczeń: [2]
25   Ferenc Marcin - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [7]
26   Figlak Maria - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu liczba oświadczeń: [7]
27   Fingas Marcin - z-ca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji liczba oświadczeń: [4]
28   Frontczak-Skrzypińska Beata - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kaliszu liczba oświadczeń: [5]
29   Fułek Justyna - p.o. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu liczba oświadczeń: [3]
30   Gałczyńska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 liczba oświadczeń: [9]
31   Gałka Krzysztof - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich liczba oświadczeń: [9]
33   Garnuszewska-Goździewicz Katarzyna - Dyrektor Gimnazjum nr 2 liczba oświadczeń: [2]
34   Garnuszewska Katarzyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 liczba oświadczeń: [7]
35   Gawłowska Paulina - Kierownik Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Kaliszu liczba oświadczeń: [2]
37   Hofman Irena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 liczba oświadczeń: [3]
38   Hybś Katarzyna - Dyrektor - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Kaliszu liczba oświadczeń: [8]
39   Hybś Dariusz - Komendant Straży Miejskiej w Kaliszu  liczba oświadczeń: [5]
40   Ignaszak-Janiak Anna - Kierownik MOPS liczba oświadczeń: [6]
43   Jahura Eugenia - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [4]
45   Janczar Urszula - dyrektor I LO w Kaliszu liczba oświadczeń: [8]
47   Jarzembska Katarzyna - Dyrektor Publiczne Przedszkole nr 12 "Koszałka Opałka" liczba oświadczeń: [8]
48   Jesiołowski Emil - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 liczba oświadczeń: [9]
49   Jeziorska Jadwiga - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego liczba oświadczeń: [3]
50   Justyńska Aneta - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9 liczba oświadczeń: [6]
51   Kaczmarek Jolanta - Kierownik sekcji realizacji świadczeń - w MOPS liczba oświadczeń: [2]
52   Kamińska Maria - Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [7]
53   Kamińska Donata - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedzkolnego nr 6 w Kaliszu liczba oświadczeń: [10]
54   Karpisiewicz Monika - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 liczba oświadczeń: [4]
56   Karwata-Młynarczyk Eliza - Powiatowy Urząd Pracy liczba oświadczeń: [6]
58   Kazior Joanna - Dyrektor Żłobek Nr 2 liczba oświadczeń: [9]
60   Kędzierska Małgorzata - Dyrektor - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kaliszu  liczba oświadczeń: [6]
61   Klocek Adam - Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kaliskiej liczba oświadczeń: [3]
62   Knop Beata - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 liczba oświadczeń: [12]
64   Konieczny Mariusz - p.o. Komendanta Straży Miejskiej Kalisza  liczba oświadczeń: [2]
65   Konopczyński Jacek - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 liczba oświadczeń: [8]
66   Konopka Bożena - dyrektor Domu Dziecka w Kaliszu liczba oświadczeń: [8]
67   Kończyńska Dorota - starszy inspektor powiatowy ds koordynacji zadań referatu liczba oświadczeń: [6]
68   Korotczuk Agnieszka - dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu liczba oświadczeń: [15]
69   Kotkowska Izabela - Dyrektor - IV LO w Kaliszu liczba oświadczeń: [8]
70   Kotla Paweł - p.o. dyrektora Filharmonii Kaliskiej liczba oświadczeń: [3]
71   Kowalska Żaneta - Dyrektor w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 liczba oświadczeń: [6]
73   Kozłowska Beata - Dyrektor Żłobka nr 4 liczba oświadczeń: [5]
76   Kuciński Robert - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej liczba oświadczeń: [5]
77   Kulawinek Beata - Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 27 "Radość" w Kaliszu liczba oświadczeń: [9]
79   Kurek Izabela - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 liczba oświadczeń: [12]
80   Lenczewska Agnieszka - starszy inspektor - Powiatowy Urząd Pracy liczba oświadczeń: [2]
81   Lewandowski Michał - Dyrektor Żłobka nr 2 liczba oświadczeń: [3]
82   Ludwiczak Tomasz - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - dyrektor liczba oświadczeń: [1]
84   Majchrzak Magdalena  - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka liczba oświadczeń: [2]
85   Mańka Przemysław - p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kaliszu liczba oświadczeń: [2]
86   Marciniak Magdalena - Kierownik MOPS liczba oświadczeń: [8]
88   Matczak Anna - kierownik referatu - Powiatowy Urząd Pracy liczba oświadczeń: [2]
89   Matuszewski Janusz - Dyrektor - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu liczba oświadczeń: [8]
90   Mazurowska Mirosława - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 20 liczba oświadczeń: [9]
92   Mendyk Henryka - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 19 liczba oświadczeń: [7]
94   Mikurenda Przemysław - Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu liczba oświadczeń: [6]
95   Miłkowska Emilia - starszy inspektor powiatowy ds. orzecznictwa liczba oświadczeń: [6]
98   Muszyńska Dorota Katarzyna - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1  liczba oświadczeń: [11]
99   Narewska Anna - Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego liczba oświadczeń: [8]
100   Niedźwiedź Iwona - Dyrektor MOPS liczba oświadczeń: [9]
101   Nowak Magdalena - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Melcera w Kaliszu liczba oświadczeń: [10]
102   Nowak Beata - Dyrektor Żłobka nr 2 liczba oświadczeń: [2]
103   Nowak Wincenty - p.o. dyrektora Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu liczba oświadczeń: [3]
104   Nowińska Jolanta Bożena - dyrektor Domu Dziecka w Kaliszu liczba oświadczeń: [3]
105   Olczyk Bogumiła - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 27 liczba oświadczeń: [2]
106   Olszyna Waldemar - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bohaterów Westerplatte ul. Serbinowska 22a w Kaliszu liczba oświadczeń: [6]
107   Owczarek Violetta Marianna - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS liczba oświadczeń: [6]
108   Pakuła-Sobczak Katarzyna - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu liczba oświadczeń: [2]
109   Paszak Beata - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury liczba oświadczeń: [9]
110   Patrzykąt Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 liczba oświadczeń: [7]
111   Pawelec Maria - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia liczba oświadczeń: [5]
112   Pawlaczyk Agnieszka - Starszy Pracownik Socjalny w Sekcji Realizacji świadczeń działu pomocy środowiskowej MOPS w Kaliszu liczba oświadczeń: [4]
113   Pawlak Mariusz - dyrektor zespołu szkół Techniczno- Elektronicznych liczba oświadczeń: [9]
114   Pazdecka Agnieszka - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy liczba oświadczeń: [6]
115   Perlik Ilona - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 28 liczba oświadczeń: [8]
116   Pietrzak Karol - Kierownik MOPS liczba oświadczeń: [6]
117   Piotrowska-Wągrocka Anna - Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich liczba oświadczeń: [4]
118   Pisula Kinga - Dyrektor Szkoły Postawowej nr 17 z oddziałami integracyjnymi im. Stefana Szolc-Rogozińskiego liczba oświadczeń: [9]
119   Prus Beata - Dyrektor Szkoła Podstawowa nr 10 liczba oświadczeń: [9]
120   Przybyła Mirosław - Dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji liczba oświadczeń: [6]
121   Przybyłowska Agnieszka - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 9 liczba oświadczeń: [8]
122   Raczak Beata - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23 w Kaliszu liczba oświadczeń: [8]
125   Silva Duran Ruben Martin - Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kaliskiej liczba oświadczeń: [6]
127   Sobocka-Maląg Magdalena - Przewodnicząca Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności liczba oświadczeń: [6]
128   Stawicka Aleksandra - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 liczba oświadczeń: [8]
129   Stępniak Tomasz - Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu liczba oświadczeń: [9]
131   Suliga Mateusz - Komendant Straży Miejskiej Kalisz liczba oświadczeń: [3]
132   Szaleniec-Plichta Dorota - Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im "Rudego" w Kaliszu liczba oświadczeń: [4]
133   Szalska Halina - p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [5]
134   Szczap Radosław - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr. 4 w Kaliszu liczba oświadczeń: [8]
135   Szefer Elżbieta - Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 19 i Oddziałami Integracyjnymi "Razem" w Kaliszu liczba oświadczeń: [5]
136   Szulc Beata - dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego liczba oświadczeń: [9]
137   Szymańska Izabela - dyrektor Publicznego Przedszkola nr 30 liczba oświadczeń: [16]
138   Szymczak Artur - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy liczba oświadczeń: [6]
139   Szymczak Marcin - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu liczba oświadczeń: [5]
141   Szymczak Ewa - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu liczba oświadczeń: [2]
142   Szymoniak Anna - Żłobek nr 4 - dyrektor liczba oświadczeń: [3]
144   Urban Violetta - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 liczba oświadczeń: [5]
145   Urbaniak Marcin - p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu liczba oświadczeń: [1]
146   Walczak Justyna - Starszy pracownik socjalny w Sekcji Realizacji Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  liczba oświadczeń: [6]
147   Wańka Agnieszka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 liczba oświadczeń: [12]
148   Waszczyńska Małgorzata - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu liczba oświadczeń: [6]
149   Wesołowska Joanna - Dyrektor Żłobek Nr 2 liczba oświadczeń: [3]
152   Wojdziak Barbara - Kierownik Domu Samopomocy "Tulipan" liczba oświadczeń: [3]
153   Wojterska Marzena - Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych liczba oświadczeń: [6]
154   Woźniak Donata - kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP liczba oświadczeń: [6]
156   Zalewska Beata - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 liczba oświadczeń: [10]
158   Zimna Bogumiła - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 w Kaliszu liczba oświadczeń: [9]
159   Zimoch Dagmara - Dyrektor - Szkoła Podstawowa Nr 14 liczba oświadczeń: [9]
160   Zimoch Aneta - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan" liczba oświadczeń: [7]
161   Żeśko Żaneta - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 18 im. "Chatka Puchatka"  liczba oświadczeń: [4]
162   Żubrowska-Gil Maria - Dyrektor - II LO liczba oświadczeń: [8]

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 957 077 razy, aktualnie na stronie przebywa: 8 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 20 lipca 2024 o godz. 01:55   kontakt: agoral@um.kalisz.pl