Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Oświadczenia majątkowe kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza 


1   Adamczewska Nina - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaliszu liczba oświadczeń: [4]
2   Anczykowska Małgorzata - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu liczba oświadczeń: [8]
5   Baranowska Sylwia - dyrektor Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 liczba oświadczeń: [5]
6   Bartoszek Jadwiga - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu liczba oświadczeń: [2]
7   Bączkiewicz Elżbieta - Dyrektor Żłobka Nr 2 liczba oświadczeń: [7]
8   Bigora Piotr - dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" liczba oświadczeń: [5]
9   Borowiak Adam - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im Adama Asnyka w Kaliszu liczba oświadczeń: [5]
10   Borowska Katarzyna - p.o. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [2]
11   Briese Alfreda - Inspektor Powiatowego Urzędu Pracy liczba oświadczeń: [4]
12   Bukowiecka Natalia - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan" liczba oświadczeń: [3]
13   Celer Małgorzata - dyrektor Złobka nr 3 liczba oświadczeń: [6]
16   Cierniak Ewa - p.o. Dyrektora Galerii "Tarasina" liczba oświadczeń: [1]
18   Danis Gabriela - Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 liczba oświadczeń: [3]
19   Dudek Joanna - Dyrektor galerii sztuki im. Jana Tarasina liczba oświadczeń: [10]
20   Dunaj Przemysław - p.o. dyrektora Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" liczba oświadczeń: [3]
21   Dziedzic Agata - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru liczba oświadczeń: [8]
22   Ferenc Marcin - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [5]
23   Figlak Maria - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 12 liczba oświadczeń: [8]
24   Fingas Marcin - z-ca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji liczba oświadczeń: [5]
25   Frontczak-Skrzypińska Beata - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kaliszu liczba oświadczeń: [2]
26   Gałczyńska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 liczba oświadczeń: [8]
27   Gałka Krzysztof - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich liczba oświadczeń: [10]
29   Garnuszewska-Goździewicz Katarzyna - Dyrektor Gimnazjum nr 2 liczba oświadczeń: [4]
30   Garnuszewska Katarzyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 liczba oświadczeń: [5]
31   Głowinkowska Urszula - Dyrektor Żłobka Nr 3 liczba oświadczeń: [2]
32   Hofman Irena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 liczba oświadczeń: [5]
33   Hybś Katarzyna - Dyrektor - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Kaliszu liczba oświadczeń: [8]
34   Hybś Dariusz - Komendant Straży Miejskiej w Kaliszu  liczba oświadczeń: [8]
35   Ignaszak-Janiak Anna - kierownik MOPS liczba oświadczeń: [6]
36   Iwanow Natalia - Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 liczba oświadczeń: [2]
38   Jahura Eugenia - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [6]
39   Janczak Renata - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 12 liczba oświadczeń: [2]
40   Janczar Urszula - dyrektor I LO w Kaliszu liczba oświadczeń: [6]
41   Jankowska Jolanta - Dyrektor - Szkoła Podstawowa nr 9 w Kaliszu liczba oświadczeń: [2]
42   Jarzembska Katarzyna - Dyrektor Publiczne Przedszkole nr 12 "Koszałka Opałka" liczba oświadczeń: [8]
43   Jesiołowski Emil - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 liczba oświadczeń: [9]
44   Jeziorska Jadwiga - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego liczba oświadczeń: [5]
45   Justyńska Aneta - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9 liczba oświadczeń: [8]
46   Kaczmarek Jolanta - Kierownik sekcji realizacji świadczeń - w MOPS liczba oświadczeń: [4]
47   Kamińska Maria - Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [7]
48   Kamińska Donata - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza liczba oświadczeń: [3]
49   Karpisiewicz Monika - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 liczba oświadczeń: [6]
51   Karwata-Młynarczyk Eliza - Powiatowy Urząd Pracy liczba oświadczeń: [6]
53   Kazior Joanna - Dyrektor Żłobek Nr 2 liczba oświadczeń: [8]
55   Kędzierska Małgorzata - Dyrektor - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kaliszu  liczba oświadczeń: [2]
56   Klocek Adam - Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kaliskiej liczba oświadczeń: [5]
57   Knop Beata - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 liczba oświadczeń: [15]
58   Kobierska Renata - Dyrektor - Dom Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [1]
59   Konieczny Mariusz - p.o. Komendanta Straży Miejskiej Kalisza  liczba oświadczeń: [2]
60   Konopczyński Jacek - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 liczba oświadczeń: [8]
61   Konopka Bożena - p.o. dyrektora Dom Dziecka w Kaliszu liczba oświadczeń: [7]
62   Kończyńska Dorota - kierownik referatu Usług Rynku Pracy PUP liczba oświadczeń: [5]
63   Korotczuk Agnieszka - dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu liczba oświadczeń: [12]
64   Kotkowska Izabela - Dyrektor - IV LO w Kaliszu liczba oświadczeń: [11]
65   Kotla Paweł - p.o. dyrektora Filharmonii Kaliskiej liczba oświadczeń: [3]
66   Kowalska Żaneta - Dyrektor w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 liczba oświadczeń: [8]
67   Kozal-Napierała Małgorzata - Specjalista Pracy Socjalnej w MOPS  liczba oświadczeń: [3]
68   Kozłowska Beata - Dyrektor Żłobka nr 4 liczba oświadczeń: [6]
70   Kubiak Elżbieta Teresa - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Kaliszu liczba oświadczeń: [2]
71   Kuciński Robert - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej liczba oświadczeń: [3]
72   Kulawinek Beata - Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 27 "Radość" w Kaliszu liczba oświadczeń: [5]
74   Kurek Izabela - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 liczba oświadczeń: [13]
75   Lenczewska Agnieszka - starszy inspektor - Powiatowy Urząd Pracy liczba oświadczeń: [4]
76   Lewandowski Michał - Dyrektor Żłobka nr 2 liczba oświadczeń: [3]
77   Ludwiczak Tomasz - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - dyrektor liczba oświadczeń: [2]
78   Maciejewska Lidia - Żłobek nr 3 - p.o. Dyrektora liczba oświadczeń: [3]
79   Mańka Przemysław - p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kaliszu liczba oświadczeń: [3]
80   Marciniak Magdalena - Kierownik Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku w MOPS  liczba oświadczeń: [9]
81   Marczyńska Elżbieta Jadwiga - Kierownik Centrum Interwencji Kryzysowej liczba oświadczeń: [2]
82   Matuszewski Janusz - Dyrektor - Zespół Szkół Ponadgimnqazjalnych Nr 2 liczba oświadczeń: [8]
83   Mazurowska Mirosława - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 20 liczba oświadczeń: [10]
85   Mendyk Henryka - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 19 liczba oświadczeń: [9]
87   Mikurenda Przemysław - Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu liczba oświadczeń: [4]
88   Miłkowska Emilia - Z-ca Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy liczba oświadczeń: [6]
89   Mnich Helena - Dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" liczba oświadczeń: [1]
90   Mocna Magdalena - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych liczba oświadczeń: [3]
91   Muszyńska Dorota Katarzyna - Dyrektor Przedszkola Nr 1  liczba oświadczeń: [8]
92   Narewska Anna - Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego liczba oświadczeń: [9]
93   Niedźwiedź Iwona - Dyrektor MOPS liczba oświadczeń: [7]
94   Nowak Magdalena - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 18 liczba oświadczeń: [10]
95   Nowak Beata - Dyrektor Żłobka nr 2 liczba oświadczeń: [2]
96   Nowińska Jolanta Bożena - dyrektor Domu Dziecka w Kaliszu liczba oświadczeń: [5]
97   Olczyk Bogumiła - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 27 liczba oświadczeń: [6]
98   Olszyna Waldemar - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bohaterów Westerplatte ul. Serbinowska 22a w Kaliszu liczba oświadczeń: [2]
99   Owczarek Violetta Marianna - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS liczba oświadczeń: [6]
100   Paszak Beata - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury liczba oświadczeń: [9]
101   Patrzykąt Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 liczba oświadczeń: [5]
102   Pawelec Maria - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia liczba oświadczeń: [8]
103   Pawlaczyk Agnieszka - Starszy Pracownik Socjalny w Sekcji Realizacji świadczeń działu pomocy środowiskowej MOPS w Kaliszu liczba oświadczeń: [2]
104   Pawlak Mariusz - dyrektor zespołu szkół Techniczno- Elektronicznych liczba oświadczeń: [9]
105   Pazdecka Agnieszka - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy liczba oświadczeń: [6]
106   Perlik Ilona - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 28 liczba oświadczeń: [8]
107   Pietrzak Karol - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - inspektor liczba oświadczeń: [5]
108   Piotrowska-Wągrocka Anna - Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich liczba oświadczeń: [6]
109   Pisula Kinga - Dyrektor Szkoły Postawowej nr 17 z oddziałami integracyjnymi im. dr. Bronisława Koszutskiego liczba oświadczeń: [9]
110   Prus Beata - Dyrektor Szkoła Podstawowa nr 10 liczba oświadczeń: [9]
111   Przybyła Mirosław - Dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji liczba oświadczeń: [6]
112   Przybyłowska Agnieszka - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 9 liczba oświadczeń: [8]
113   Raczak Beata - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23 w Kaliszu liczba oświadczeń: [8]
114   Rosłonkiewicz Violetta - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 30 liczba oświadczeń: [2]
116   Silva Duran Ruben Martin - Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kaliskiej liczba oświadczeń: [3]
118   Sobocka-Maląg Magdalena - Przewodnicząca Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności liczba oświadczeń: [6]
119   Stawicka Aleksandra - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 liczba oświadczeń: [6]
120   Stępniak Tomasz - Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu liczba oświadczeń: [9]
122   Suliga Mateusz - Komendant Straży Miejskiej Kalisz liczba oświadczeń: [1]
123   Szaleniec-Plichta Dorota - Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im "Rudego" w Kaliszu liczba oświadczeń: [2]
124   Szalska Halina - p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [8]
125   Szczap Radosław - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13 liczba oświadczeń: [8]
126   Szefer Elżbieta - Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 19 i Oddziałami Integracyjnymi "Razem" w Kaliszu liczba oświadczeń: [2]
127   Szulc Beata - dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego liczba oświadczeń: [9]
128   Szymańska Izabela - dyrektor Publicznego Przedszkola nr 30 liczba oświadczeń: [15]
129   Szymczak Artur - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy liczba oświadczeń: [6]
130   Szymczak Marcin - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu liczba oświadczeń: [3]
131   Szymoniak Anna - Żłobek nr 4 p.o. dyrektora  liczba oświadczeń: [3]
133   Urban Violetta - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 liczba oświadczeń: [7]
134   Walczak Justyna - Starszy pracownik socjalny w Sekcji Realizacji Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  liczba oświadczeń: [4]
135   Wańka Agnieszka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 liczba oświadczeń: [14]
136   Waszczyńska Małgorzata - p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu liczba oświadczeń: [2]
137   Wiertelak Danuta - Inspektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu liczba oświadczeń: [2]
138   Wilner Grażyna - p.o. dyrektora szkoły liczba oświadczeń: [2]
139   Wojdziak Barbara - Kierownik Domu Samopomocy "Tulipan" liczba oświadczeń: [5]
140   Wojterska Marzena - Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych liczba oświadczeń: [6]
141   Woźniak Donata - kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP liczba oświadczeń: [5]
143   Zalewska Beata - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 liczba oświadczeń: [10]
144   Zegler Ewa - Dyrektor - Szkoła Podstawowa Nr 16 liczba oświadczeń: [2]
145   Zimna Bogumiła - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 w Kaliszu liczba oświadczeń: [8]
146   Zimoch Dagmara - Dyrektor - Szkoła Podstawowa Nr 14 liczba oświadczeń: [9]
147   Zimoch Aneta - p.o. kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan" liczba oświadczeń: [6]
148   Żubrowska-Gil Maria - Dyrektor - II LO liczba oświadczeń: [8]

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 268 137 razy, aktualnie na stronie przebywa: 34 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 07 lipca 2022 o godz. 12:15   kontakt: agoral@um.kalisz.pl