Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Oświadczenia majątkowe kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza 


1   Adamczewska Nina - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaliszu liczba oświadczeń: [3]
2   Anczykowska Małgorzata - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu liczba oświadczeń: [7]
5   Baranowska Sylwia - dyrektor Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 liczba oświadczeń: [6]
7   Bączkiewicz Elżbieta - Dyrektor Żłobka Nr 2 liczba oświadczeń: [6]
8   Bigora Piotr - dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" liczba oświadczeń: [8]
9   Bińczyk Emilia - Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [1]
10   Borowiak Adam - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im Adama Asnyka w Kaliszu liczba oświadczeń: [4]
11   Borowska Katarzyna - p.o. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [2]
12   Briese Alfreda - Inspektor Powiatowego Urzędu Pracy liczba oświadczeń: [3]
13   Bukowiecka Natalia - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan" liczba oświadczeń: [3]
14   Celer Małgorzata - dyrektor Złobka nr 3 liczba oświadczeń: [6]
19   Danis Gabriela - Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 liczba oświadczeń: [2]
20   Dolna Joanna - Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu liczba oświadczeń: [4]
21   Dudek Joanna - Dyrektor galerii sztuki im. Jana Tarasina liczba oświadczeń: [10]
23   Dziedzic Agata - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru liczba oświadczeń: [10]
24   Ferenc Marcin - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [6]
25   Figlak Maria - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu liczba oświadczeń: [8]
26   Fingas Marcin - z-ca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji liczba oświadczeń: [5]
27   Frontczak-Skrzypińska Beata - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kaliszu liczba oświadczeń: [3]
28   Fułek Justyna - p.o. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu liczba oświadczeń: [3]
29   Gałczyńska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 liczba oświadczeń: [8]
30   Gałka Krzysztof - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich liczba oświadczeń: [10]
32   Garnuszewska-Goździewicz Katarzyna - Dyrektor Gimnazjum nr 2 liczba oświadczeń: [3]
33   Garnuszewska Katarzyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 liczba oświadczeń: [6]
34   Gawłowska Paulina - Kierownik Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Kaliszu liczba oświadczeń: [1]
36   Hofman Irena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 liczba oświadczeń: [4]
37   Hybś Katarzyna - Dyrektor - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Kaliszu liczba oświadczeń: [8]
38   Hybś Dariusz - Komendant Straży Miejskiej w Kaliszu  liczba oświadczeń: [7]
39   Ignaszak-Janiak Anna - Kierownik MOPS liczba oświadczeń: [6]
42   Jahura Eugenia - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [5]
44   Janczar Urszula - dyrektor I LO w Kaliszu liczba oświadczeń: [8]
46   Jarzembska Katarzyna - Dyrektor Publiczne Przedszkole nr 12 "Koszałka Opałka" liczba oświadczeń: [10]
47   Jesiołowski Emil - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 liczba oświadczeń: [10]
48   Jeziorska Jadwiga - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego liczba oświadczeń: [4]
49   Justyńska Aneta - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9 liczba oświadczeń: [9]
50   Kaczmarek Jolanta - Kierownik sekcji realizacji świadczeń - w MOPS liczba oświadczeń: [3]
51   Kamińska Maria - Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [8]
52   Kamińska Donata - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedzkolnego nr 6 w Kaliszu liczba oświadczeń: [9]
53   Karpisiewicz Monika - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 liczba oświadczeń: [5]
55   Karwata-Młynarczyk Eliza - Powiatowy Urząd Pracy liczba oświadczeń: [6]
57   Kazior Joanna - Dyrektor Żłobek Nr 2 liczba oświadczeń: [8]
59   Kędzierska Małgorzata - Dyrektor - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kaliszu  liczba oświadczeń: [6]
60   Klocek Adam - Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kaliskiej liczba oświadczeń: [4]
61   Knop Beata - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 liczba oświadczeń: [15]
63   Konieczny Mariusz - p.o. Komendanta Straży Miejskiej Kalisza  liczba oświadczeń: [2]
64   Konopczyński Jacek - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 liczba oświadczeń: [8]
65   Konopka Bożena - dyrektor Domu Dziecka w Kaliszu liczba oświadczeń: [8]
66   Kończyńska Dorota - starszy inspektor powiatowy ds koordynacji zadań referatu liczba oświadczeń: [7]
67   Korotczuk Agnieszka - dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu liczba oświadczeń: [13]
68   Kotkowska Izabela - Dyrektor - IV LO w Kaliszu liczba oświadczeń: [9]
69   Kotla Paweł - p.o. dyrektora Filharmonii Kaliskiej liczba oświadczeń: [3]
70   Kowalska Żaneta - Dyrektor w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 liczba oświadczeń: [7]
71   Kozal-Napierała Małgorzata - Specjalista Pracy Socjalnej w MOPS  liczba oświadczeń: [2]
72   Kozłowska Beata - Dyrektor Żłobka nr 4 liczba oświadczeń: [6]
75   Kuciński Robert - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej liczba oświadczeń: [4]
76   Kulawinek Beata - Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 27 "Radość" w Kaliszu liczba oświadczeń: [8]
78   Kurek Izabela - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 liczba oświadczeń: [12]
79   Lenczewska Agnieszka - starszy inspektor - Powiatowy Urząd Pracy liczba oświadczeń: [3]
80   Lewandowski Michał - Dyrektor Żłobka nr 2 liczba oświadczeń: [3]
81   Ludwiczak Tomasz - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - dyrektor liczba oświadczeń: [2]
82   Maciejewska Lidia - Żłobek nr 3 - p.o. Dyrektora liczba oświadczeń: [2]
83   Mańka Przemysław - p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kaliszu liczba oświadczeń: [3]
84   Marciniak Magdalena - Kierownik MOPS liczba oświadczeń: [9]
86   Matczak Anna - kierownik referatu - Powiatowy Urząd Pracy liczba oświadczeń: [1]
87   Matuszewski Janusz - Dyrektor - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu liczba oświadczeń: [8]
88   Mazurowska Mirosława - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 20 liczba oświadczeń: [10]
90   Mendyk Henryka - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 19 liczba oświadczeń: [8]
92   Mikurenda Przemysław - Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu liczba oświadczeń: [5]
93   Miłkowska Emilia - starszy inspektor powiatowy ds. orzecznictwa liczba oświadczeń: [6]
95   Mocna Magdalena - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych liczba oświadczeń: [2]
96   Muszyńska Dorota Katarzyna - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1  liczba oświadczeń: [10]
97   Narewska Anna - Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego liczba oświadczeń: [11]
98   Niedźwiedź Iwona - Dyrektor MOPS liczba oświadczeń: [8]
99   Nowak Magdalena - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Melcera w Kaliszu liczba oświadczeń: [12]
100   Nowak Beata - Dyrektor Żłobka nr 2 liczba oświadczeń: [2]
101   Nowińska Jolanta Bożena - dyrektor Domu Dziecka w Kaliszu liczba oświadczeń: [4]
102   Olczyk Bogumiła - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 27 liczba oświadczeń: [3]
103   Olszyna Waldemar - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bohaterów Westerplatte ul. Serbinowska 22a w Kaliszu liczba oświadczeń: [5]
104   Owczarek Violetta Marianna - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS liczba oświadczeń: [6]
105   Pakuła-Sobczak Katarzyna - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu liczba oświadczeń: [1]
106   Paszak Beata - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury liczba oświadczeń: [9]
107   Patrzykąt Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 liczba oświadczeń: [6]
108   Pawelec Maria - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia liczba oświadczeń: [6]
109   Pawlaczyk Agnieszka - Starszy Pracownik Socjalny w Sekcji Realizacji świadczeń działu pomocy środowiskowej MOPS w Kaliszu liczba oświadczeń: [3]
110   Pawlak Mariusz - dyrektor zespołu szkół Techniczno- Elektronicznych liczba oświadczeń: [9]
111   Pazdecka Agnieszka - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy liczba oświadczeń: [6]
112   Perlik Ilona - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 28 liczba oświadczeń: [8]
113   Pietrzak Karol - Kierownik MOPS liczba oświadczeń: [6]
114   Piotrowska-Wągrocka Anna - Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich liczba oświadczeń: [5]
115   Pisula Kinga - Dyrektor Szkoły Postawowej nr 17 z oddziałami integracyjnymi im. Stefana Szolc-Rogozińskiego liczba oświadczeń: [9]
116   Prus Beata - Dyrektor Szkoła Podstawowa nr 10 liczba oświadczeń: [9]
117   Przybyła Mirosław - Dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji liczba oświadczeń: [7]
118   Przybyłowska Agnieszka - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 9 liczba oświadczeń: [8]
119   Raczak Beata - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23 w Kaliszu liczba oświadczeń: [8]
122   Silva Duran Ruben Martin - Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kaliskiej liczba oświadczeń: [5]
124   Sobocka-Maląg Magdalena - Przewodnicząca Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności liczba oświadczeń: [6]
125   Stawicka Aleksandra - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 liczba oświadczeń: [8]
126   Stępniak Tomasz - Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu liczba oświadczeń: [9]
128   Suliga Mateusz - Komendant Straży Miejskiej Kalisz liczba oświadczeń: [2]
129   Szaleniec-Plichta Dorota - Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im "Rudego" w Kaliszu liczba oświadczeń: [3]
130   Szalska Halina - p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [6]
131   Szczap Radosław - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr. 4 w Kaliszu liczba oświadczeń: [8]
132   Szefer Elżbieta - Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 19 i Oddziałami Integracyjnymi "Razem" w Kaliszu liczba oświadczeń: [3]
133   Szulc Beata - dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego liczba oświadczeń: [9]
134   Szymańska Izabela - dyrektor Publicznego Przedszkola nr 30 liczba oświadczeń: [18]
135   Szymczak Artur - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy liczba oświadczeń: [6]
136   Szymczak Marcin - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu liczba oświadczeń: [4]
138   Szymczak Ewa - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu liczba oświadczeń: [1]
139   Szymoniak Anna - Żłobek nr 4 - dyrektor liczba oświadczeń: [4]
141   Urban Violetta - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 liczba oświadczeń: [6]
142   Walczak Justyna - Starszy pracownik socjalny w Sekcji Realizacji Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  liczba oświadczeń: [6]
143   Wańka Agnieszka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 liczba oświadczeń: [12]
144   Waszczyńska Małgorzata - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu liczba oświadczeń: [5]
147   Wojdziak Barbara - Kierownik Domu Samopomocy "Tulipan" liczba oświadczeń: [4]
148   Wojterska Marzena - Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych liczba oświadczeń: [6]
149   Woźniak Donata - kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP liczba oświadczeń: [6]
151   Zalewska Beata - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 liczba oświadczeń: [10]
153   Zimna Bogumiła - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 w Kaliszu liczba oświadczeń: [9]
154   Zimoch Dagmara - Dyrektor - Szkoła Podstawowa Nr 14 liczba oświadczeń: [9]
155   Zimoch Aneta - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan" liczba oświadczeń: [7]
156   Żeśko Żaneta - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 18 im. "Chatka Puchatka"  liczba oświadczeń: [3]
157   Żubrowska-Gil Maria - Dyrektor - II LO liczba oświadczeń: [8]

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 150 464 razy, aktualnie na stronie przebywa: 55 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 01 października 2023 o godz. 13:27   kontakt: agoral@um.kalisz.pl