Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Oświadczenia majątkowe kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza 


1   Adamczewska Nina - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaliszu liczba oświadczeń: [5]
2   Anczykowska Małgorzata - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu liczba oświadczeń: [10]
4   Baranowska Sylwia - dyrektor Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 liczba oświadczeń: [4]
5   Bartoszek Jadwiga - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu liczba oświadczeń: [5]
6   Bączkiewicz Elżbieta - Dyrektor Żłobka Nr 2 liczba oświadczeń: [8]
7   Bigora Piotr - dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" liczba oświadczeń: [4]
8   Borowiak Adam - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im Adama Asnyka w Kaliszu liczba oświadczeń: [6]
9   Borowska Katarzyna - p.o. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [2]
10   Briese Alfreda - Inspektor Powiatowego Urzędu Pracy liczba oświadczeń: [5]
11   Bukowiecka Natalia - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan" liczba oświadczeń: [3]
12   Celer Małgorzata - dyrektor Złobka nr 3 liczba oświadczeń: [5]
14   Cieloszyk Marcin - Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich liczba oświadczeń: [1]
15   Cierniak Ewa - p.o. Dyrektora Galerii "Tarasina" liczba oświadczeń: [3]
16   Czarnyszka Lechosław - Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia liczba oświadczeń: [1]
17   Danis Gabriela - Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 liczba oświadczeń: [4]
18   Dudek Joanna - Dyrektor galerii sztuki im. Jana Tarasina liczba oświadczeń: [10]
19   Dunaj Przemysław - p.o. dyrektora Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" liczba oświadczeń: [3]
20   Dziedzic Agata - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru liczba oświadczeń: [8]
21   Ferenc Marcin - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [4]
22   Figlak Maria - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 12 liczba oświadczeń: [8]
23   Fingas Marcin - z-ca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji liczba oświadczeń: [6]
24   Gałczyńska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 liczba oświadczeń: [10]
25   Gałka Krzysztof - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich liczba oświadczeń: [13]
27   Garnuszewska-Goździewicz Katarzyna - Dyrektor Gimnazjum nr 2 liczba oświadczeń: [5]
28   Garnuszewska Katarzyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 liczba oświadczeń: [4]
29   Głowinkowska Urszula - Dyrektor Żłobka Nr 3 liczba oświadczeń: [3]
30   Górowska Katarzyna - Dyrektor Publiczne Przedszkole nr 12 "Koszałka Opałka" liczba oświadczeń: [7]
31   Hofman Irena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 liczba oświadczeń: [6]
32   Hybś Katarzyna - Dyrektor - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Kaliszu liczba oświadczeń: [8]
33   Hybś Dariusz - Komendant Straży Miejskiej w Kaliszu  liczba oświadczeń: [7]
34   Ignaszak-Janiak Anna - kierownik MOPS liczba oświadczeń: [6]
35   Iwanow Natalia - Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 liczba oświadczeń: [3]
37   Jahura Eugenia - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [7]
38   Janczak Renata - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 12 liczba oświadczeń: [3]
39   Janczar Urszula - dyrektor I LO w Kaliszu liczba oświadczeń: [5]
40   Jankowska Jolanta - Dyrektor - Szkoła Podstawowa nr 9 w Kaliszu liczba oświadczeń: [3]
41   Jesiołowski Emil - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 liczba oświadczeń: [8]
42   Jeziorska Jadwiga - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego liczba oświadczeń: [6]
43   Justyńska Aneta - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9 liczba oświadczeń: [8]
44   Kaczmarek Jolanta - Kierownik sekcji realizacji świadczeń - w MOPS liczba oświadczeń: [5]
45   Kamińska Maria - Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [7]
46   Kamińska Donata - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza liczba oświadczeń: [2]
47   Karpisiewicz Monika - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 liczba oświadczeń: [9]
49   Karwata-Młynarczyk Eliza - Powiatowy Urząd Pracy liczba oświadczeń: [6]
50   Kasprzycka Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych liczba oświadczeń: [2]
51   Kaźmierczak Małgorzata - Dyrektor Galerii Sztuki im. Jana Tarasina liczba oświadczeń: [1]
52   Klocek Adam - Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kaliskiej liczba oświadczeń: [6]
53   Knop Beata - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 liczba oświadczeń: [15]
54   Kobierska Renata - Dyrektor - Dom Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [2]
55   Konopczyński Jacek - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 liczba oświadczeń: [8]
56   Konopka Bożena - p.o. dyrektora Dom Dziecka w Kaliszu liczba oświadczeń: [6]
57   Kończyńska Dorota - kierownik referatu Usług Rynku Pracy PUP liczba oświadczeń: [4]
58   Korotczuk Agnieszka - dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu liczba oświadczeń: [11]
59   Kotkowska Izabela - Dyrektor - IV LO w Kaliszu liczba oświadczeń: [11]
60   Kotla Paweł - p.o. dyrektora Filharmonii Kaliskiej liczba oświadczeń: [3]
61   Kowalska Żaneta - Dyrektor w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 liczba oświadczeń: [8]
62   Kozal-Napierała Małgorzata - Specjalista Pracy Socjalnej w MOPS  liczba oświadczeń: [4]
63   Kozłowska Beata - Dyrektor Żłobka nr 4 liczba oświadczeń: [6]
65   Kubiak Elżbieta Teresa - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Kaliszu liczba oświadczeń: [3]
66   Kuciński Robert - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej liczba oświadczeń: [2]
67   Kulawinek Beata - Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 27 "Radość" w Kaliszu liczba oświadczeń: [4]
69   Kurek Izabela - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 liczba oświadczeń: [13]
70   Lenczewska Agnieszka - starszy inspektor - Powiatowy Urząd Pracy liczba oświadczeń: [5]
71   Lewandowski Michał - Dyrektor Żłobka nr 2 liczba oświadczeń: [3]
72   Ludwiczak Tomasz - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - dyrektor liczba oświadczeń: [2]
73   Maciejewska Lidia - Żłobek nr 3 - p.o. Dyrektora liczba oświadczeń: [3]
74   Mańka Przemysław - p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kaliszu liczba oświadczeń: [3]
75   Marciniak Magdalena - Kierownik Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku w MOPS  liczba oświadczeń: [9]
76   Marczyńska Elżbieta Jadwiga - Kierownik Centrum Interwencji Kryzysowej liczba oświadczeń: [3]
77   Matuszewski Janusz - Dyrektor - Zespół Szkół Ponadgimnqazjalnych Nr 2 liczba oświadczeń: [8]
78   Mazurowska Mirosława - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 20 liczba oświadczeń: [12]
79   Mencel Dariusz - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i komunikacji liczba oświadczeń: [2]
80   Mendyk Henryka - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 19 liczba oświadczeń: [12]
81   Mikołajczyk Elżbieta - Dyrektor V liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu liczba oświadczeń: [2]
82   Mikurenda Przemysław - Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu liczba oświadczeń: [3]
83   Miłkowska Emilia - Z-ca Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy liczba oświadczeń: [6]
84   Mnich Helena - Dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" liczba oświadczeń: [3]
85   Mocna Magdalena - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych liczba oświadczeń: [4]
86   Muszyńska Dorota Katarzyna - Dyrektor Przedszkola Nr 1  liczba oświadczeń: [10]
87   Narewska Anna - Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego liczba oświadczeń: [9]
88   Niedźwiedź Iwona - Dyrektor MOPS liczba oświadczeń: [6]
89   Nowak Magdalena - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 18 liczba oświadczeń: [10]
90   Nowak Beata - Dyrektor Żłobka nr 2 liczba oświadczeń: [1]
91   Nowińska Jolanta Bożena - dyrektor Domu Dziecka w Kaliszu liczba oświadczeń: [6]
92   Olczyk Bogumiła - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 27 liczba oświadczeń: [7]
93   Owczarek Violetta Marianna - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS liczba oświadczeń: [6]
94   Paszak Beata - p.o. dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury liczba oświadczeń: [9]
95   Patrzykąt Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 liczba oświadczeń: [4]
96   Pawelec Maria - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia liczba oświadczeń: [8]
97   Pawlak Mariusz - dyrektor zespołu szkół Techniczno- Elektronicznych liczba oświadczeń: [9]
98   Pazdecka Agnieszka - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy liczba oświadczeń: [6]
99   Perlik Ilona - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 28 liczba oświadczeń: [8]
100   Pietrzak Karol - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - inspektor liczba oświadczeń: [4]
101   Piotrowska-Wągrocka Anna - Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich liczba oświadczeń: [9]
102   Pisula Kinga - Dyrektor Szkoły Postawowej nr 17 z oddziałami integracyjnymi im. dr. Bronisława Koszutskiego liczba oświadczeń: [9]
103   Prus Beata - Dyrektor Szkoła Podstawowa nr 10 liczba oświadczeń: [11]
104   Przybyła Mirosław - Dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji liczba oświadczeń: [6]
105   Przybyłowska Agnieszka - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 9 liczba oświadczeń: [8]
106   Raczak Beata - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23 w Kaliszu liczba oświadczeń: [10]
107   Rosłonkiewicz Violetta - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 30 liczba oświadczeń: [3]
110   Sobocka-Maląg Magdalena - Przewodnicząca Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności liczba oświadczeń: [6]
111   Stawicka Aleksandra - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 liczba oświadczeń: [5]
112   Stępniak Tomasz - Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu liczba oświadczeń: [11]
113   Stępniewska Grażyna - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 liczba oświadczeń: [2]
114   Szalska Halina - p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [11]
115   Szczap Radosław - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13 liczba oświadczeń: [8]
116   Szulc Beata - dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego liczba oświadczeń: [8]
117   Szymańska Izabela - dyrektor Publicznego Przedszkola nr 30 liczba oświadczeń: [14]
118   Szymczak Artur - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy liczba oświadczeń: [6]
119   Szymczak Marcin - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu liczba oświadczeń: [2]
120   Szymoniak Anna - Żłobek nr 4 p.o. dyrektora  liczba oświadczeń: [3]
122   Urban Violetta - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 liczba oświadczeń: [10]
123   Walczak Justyna - Starszy pracownik socjalny w Sekcji Realizacji Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  liczba oświadczeń: [2]
124   Wańka Agnieszka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 liczba oświadczeń: [14]
125   Wiertelak Danuta - Inspektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu liczba oświadczeń: [3]
126   Wilner Grażyna - p.o. dyrektora szkoły liczba oświadczeń: [3]
127   Wojdziak Barbara - Kierownik Domu Samopomocy "Tulipan" liczba oświadczeń: [6]
128   Wojterska Marzena - Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych liczba oświadczeń: [6]
129   Woźniak Donata - kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP liczba oświadczeń: [4]
131   Zalewska Beata - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 liczba oświadczeń: [10]
132   Zegler Ewa - Dyrektor - Szkoła Podstawowa Nr 16 liczba oświadczeń: [3]
133   Zimna Bogumiła - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 w Kaliszu liczba oświadczeń: [8]
134   Zimoch Dagmara - Dyrektor - Szkoła Podstawowa Nr 14 liczba oświadczeń: [9]
135   Zimoch Aneta - p.o. kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan" liczba oświadczeń: [5]
136   Zmyślony Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 liczba oświadczeń: [9]
137   Żubrowska-Gil Maria - Dyrektor - II LO liczba oświadczeń: [8]

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 626 682 razy, aktualnie na stronie przebywa: 28 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 26 września 2021 o godz. 17:21   kontakt: agoral@um.kalisz.pl