Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza Wybierz kierownika jednostki organizacyjnej Miasta Kalisza:

Adamczewska Nina - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaliszu
Adamczyk Joanna - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 11
Anczykowska Małgorzata - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu
Bachor Wojciech Józef - Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
Baranowska Sylwia - dyrektor Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19
Bartoszek Jadwiga - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu
Bączkiewicz Elżbieta - Dyrektor Żłobka Nr 2
Bigora Piotr - dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"
Borowiak Adam - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im Adama Asnyka w Kaliszu
Briese Alfreda - Inspektor Powiatowego Urzędu Pracy
Bukowski Piotr - Inspektor ds. Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy
Celer Małgorzata - dyrektor Złobka nr 3
Cieloszyk Marcin - Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
Cieloszyk Marcin - Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich
Cierniak Ewa - p.o. Dyrektora Galerii "Tarasina"
Czarnyszka Lechosław - Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia
Danis Gabriela - Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19
Dąbrowska Ewa - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
Dobosz Maria - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 30
Domagalska Anna - Inspektor ds. Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy
Dudek Joanna - Dyrektor galerii sztuki im. Jana Tarasina
Dunaj Przemysław - p.o. dyrektora Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"
Dziedzic Agata - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru
Dziubek Ireneusz - Komendant Straży Miejskiej w Kaliszu
Figlak Maria - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 12
Fingas Marcin - z-ca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
Gałczyńska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12
Gałka Krzysztof - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
Garbicz Elżbieta Henryka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Kaliszu
Garnuszewska-Goździewicz Katarzyna - Dyrektor Gimnazjum nr 2
Glinkowski Kazimierz - Prezes "Ciepło Kaliskie"
Głowinkowska Urszula - Dyrektor Żłobka Nr 3
Górowska Katarzyna - Dyrektor Publiczne Przedszkole nr 12 "Koszałka Opałka"
Hofman Irena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6
Hybś Katarzyna - Dyrektor - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Kaliszu
Hybś Dariusz - Komendant Straży Miejskiej w Kaliszu
Ignaszak-Janiak Anna - kierownik MOPS
Iwanow Natalia - Dyrektor Zespołu Szkół nr 10
Jackowska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9
Jahura Eugenia - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Janczak Renata - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 12
Janczar Urszula - dyrektor I LO w Kaliszu
Jankowska Jolanta - Dyrektor - Szkoła Podstawowa nr 9 w Kaliszu
Jesiołowski Emil - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9
Jeziorska Jadwiga - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
Justyńska Aneta - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9
Kaczmarek Jolanta - Kierownik sekcji realizacji świadczeń - w MOPS
Kamińska Maria - Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej
Karpisiewicz Monika - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3
Karpisiewicz Elżbieta - Dyrektor I LO w Kaliszu
Karwata-Młynarczyk Eliza - Powiatowy Urząd Pracy
Kasprzycka Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych
Kaźmierczak Małgorzata - Dyrektor Galerii Sztuki im. Jana Tarasina
Kęszycka Maria - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 29
Klimczak Jarosław - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 13
Klocek Adam - Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kaliskiej
Knop Beata - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
Kobierska Renata - Dyrektor - Dom Pomocy Społecznej
Konopczyński Jacek - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
Konopka Bożena - p.o. dyrektora Dom Dziecka w Kaliszu
Kończyńska Dorota - kierownik referatu Usług Rynku Pracy PUP
Korotczuk Agnieszka - dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Kotkowska Izabela - Dyrektor - IV LO w Kaliszu
Kowalska Żaneta - p.o. dyrektora w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kaliszu
Kozal-Napierała Małgorzata - Specjalista Pracy Socjalnej w MOPS
Kozłowska Beata - Dyrektor Żłobka nr 4
Krygier Janusz - Prezes zarządu "Aquapark" Kalisz, Członek Zarządu TBS sp. z o.o.
Kubiak Elżbieta Teresa - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Kaliszu
Kurek Małgorzata - Dyrektor Gimnazjum Nr 4 w Kaliszu
Kurek Izabela - Dyrektor Gimnazjum nr 4
Kwinta Tomasz - Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich
Lenczewska Agnieszka - Inspektor ds. Rejestracji Osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy
Ludwiczak Tomasz - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - dyrektor
Maciejewska Lidia - Żłobek nr 3 - p.o. Dyrektora
Majewska Anna - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
Mańka Przemysław - p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kaliszu
Marciniak Magdalena - Kierownik Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku w MOPS
Marczyńska Elżbieta Jadwiga - Kierownik Centrum Interwencji Kryzysowej
Matuszewski Janusz - Dyrektor - Zespół Szkół Ponadgimnqazjalnych Nr 2
Mazurowska Mirosława - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 20
Mencel Dariusz - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i komunikacji
Mendyk Henryka - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 19
Mikołajczyk Elżbieta - Dyrektor V liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu
Mikurenda Przemysław - Kierownik w Zarządzie Dróg Miejskich
Miłkowska Emilia - Z-ca Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy
Mnich Helena - Dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"
Mocna Magdalena - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
Mrowińska Małgorzata - Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka
Mrowiński Paweł - Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Kaliszu
Muszyńska Dorota Katarzyna - Dyrektor Przedszkola Nr 1
Narewska Anna - Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego
Nowacki Tadeusz - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej - Prezes Zarządu
Nowak Magdalena - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 18
Nowińska Jolanta Bożena - dyrektor Domu Dziecka w Kaliszu
Olczyk Bogumiła - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 27
Oleksy Grażyna - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6
Owczarek Violetta Marianna - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS
Paszak Beata - p.o. dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury
Pawelec Maria - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
Pawlak Mariusz - dyrektor zespołu szkół Techniczno- Elektronicznych
Pazdecka Agnieszka - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
Perlik Ilona - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 28
Piasecki Wojciech - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych
Piątkowska-Pinczewska Katarzyna - Dyrektor PSM I i II stopnia
Piotrowska-Wągrocka Anna - Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
Pisula Kinga - Dyrektor Szkoły Postawowej nr 17 z oddziałami integracyjnymi im. dr. Bronisława Koszutskiego
Prus Beata - Dyrektor Zespołu Szkół nr 7
Przybylska Marzena - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 26
Przybyła Mirosław - Dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
Przybyłowska Agnieszka - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 9
Raczak Beata - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23 w Kaliszu
Rosłonkiewicz Violetta - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 30
Rozpara Marek - Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych
Ruczkowska Ewa - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 15
Rychel Aneta - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3
Schlender Aleksandra - Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 14
Sobczak Maria - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 25
Sobocka-Maląg Magdalena - Przewodnicząca Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
Stawicka Aleksandra - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18
Steczek - Czerniawska Elżbieta - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Stępniak Tomasz - Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu
Stępniewska Grażyna - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
Szalska Halina - p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
Szczap Wacław - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 10
Szczap Radosław - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13
Szkudlarek-Bul Grażyna - Dyrektor Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1
Szulc Beata - dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego
Szymańska Izabela - dyrektor Publicznego Przedszkola nr 30
Szymczak Artur - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Szymoniak Anna - Żłobek nr 4 p.o. dyrektora
Tkacz Monika - Starszy Inspektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu
Tołwińska Magdalena - Dyrektor - Gimnazjum Nr 3
Urban Violetta - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7
Wańka Agnieszka - Dyrektor Gimnazjum Nr 3
Wiertelak Danuta - Inspektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu
Wilk Elżbieta - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
Wilner Grażyna - p.o. dyrektora szkoły
Wojdziak Barbara - Kierownik Domu Samopomocy "Tulipan"
Wojterska Marzena - Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
Woźniak Donata - kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP
Zimoch Aneta - p.o. kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan"
Zakrzewski Rafał - Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu
Zalewska Beata - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
Zdyb Dorota - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 16
Zegler Ewa - Dyrektor - Szkoła Podstawowa Nr 16
Zimna Bogumiła - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 w Kaliszu
Zimoch Dagmara - Dyrektor - Szkoła Podstawowa Nr 14
Zmyślony Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8
Żubrowska-Gil Maria - Dyrektor - II LO

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 901 815 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 17 luty 2019 o godz. 13:04   kontakt: agoral@um.kalisz.pl