Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Oświadczenia majątkowe kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza 


1.   Adamczewska Nina - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaliszu
2.   Anczykowska Małgorzata - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu
3.   Bachor Wojciech Józef - Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
4.   Baranowska Sylwia - dyrektor Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19
5.   Bartoszek Jadwiga - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu
6.   Bączkiewicz Elżbieta - Dyrektor Żłobka Nr 2
7.   Bigora Piotr - dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"
8.   Borowiak Adam - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im Adama Asnyka w Kaliszu
9.   Briese Alfreda - Inspektor Powiatowego Urzędu Pracy
10.   Bukowiecka Natalia - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan"
11.   Celer Małgorzata - dyrektor Złobka nr 3
12.   Cieloszyk Marcin - Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich
13.   Cierniak Ewa - p.o. Dyrektora Galerii "Tarasina"
14.   Czarnyszka Lechosław - Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia
15.   Danis Gabriela - Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19
16.   Dudek Joanna - Dyrektor galerii sztuki im. Jana Tarasina
17.   Dunaj Przemysław - p.o. dyrektora Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"
18.   Dziedzic Agata - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru
19.   Figlak Maria - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 12
20.   Fingas Marcin - z-ca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
21.   Gałczyńska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12
22.   Gałka Krzysztof - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
23.   Garbicz Elżbieta Henryka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Kaliszu
24.   Garnuszewska-Goździewicz Katarzyna - Dyrektor Gimnazjum nr 2
25.   Garnuszewska Katarzyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
26.   Głowinkowska Urszula - Dyrektor Żłobka Nr 3
27.   Górowska Katarzyna - Dyrektor Publiczne Przedszkole nr 12 "Koszałka Opałka"
28.   Hofman Irena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6
29.   Hybś Katarzyna - Dyrektor - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Kaliszu
30.   Hybś Dariusz - Komendant Straży Miejskiej w Kaliszu
31.   Ignaszak-Janiak Anna - kierownik MOPS
32.   Iwanow Natalia - Dyrektor Zespołu Szkół nr 10
33.   Jackowska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9
34.   Jahura Eugenia - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
35.   Janczak Renata - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 12
36.   Janczar Urszula - dyrektor I LO w Kaliszu
37.   Jankowska Jolanta - Dyrektor - Szkoła Podstawowa nr 9 w Kaliszu
38.   Jesiołowski Emil - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9
39.   Jeziorska Jadwiga - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
40.   Justyńska Aneta - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9
41.   Kaczmarek Jolanta - Kierownik sekcji realizacji świadczeń - w MOPS
42.   Kamińska Maria - Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej
43.   Karpisiewicz Monika - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3
44.   Karpisiewicz Elżbieta - Dyrektor I LO w Kaliszu
45.   Karwata-Młynarczyk Eliza - Powiatowy Urząd Pracy
46.   Kasprzycka Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych
47.   Kaźmierczak Małgorzata - Dyrektor Galerii Sztuki im. Jana Tarasina
48.   Klocek Adam - Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kaliskiej
49.   Knop Beata - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
50.   Kobierska Renata - Dyrektor - Dom Pomocy Społecznej
51.   Konopczyński Jacek - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
52.   Konopka Bożena - p.o. dyrektora Dom Dziecka w Kaliszu
53.   Kończyńska Dorota - kierownik referatu Usług Rynku Pracy PUP
54.   Korotczuk Agnieszka - dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
55.   Kotkowska Izabela - Dyrektor - IV LO w Kaliszu
56.   Kowalska Żaneta - Dyrektor w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1
57.   Kozal-Napierała Małgorzata - Specjalista Pracy Socjalnej w MOPS
58.   Kozłowska Beata - Dyrektor Żłobka nr 4
59.   Krygier Janusz - Prezes zarządu "Aquapark" Kalisz, Członek Zarządu TBS sp. z o.o.
60.   Kubiak Elżbieta Teresa - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Kaliszu
61.   Kuciński Robert - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
62.   Kulawinek Beata - Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 27 "Radość" w Kaliszu
63.   Kurek Małgorzata - Dyrektor Gimnazjum Nr 4 w Kaliszu
64.   Kurek Izabela - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
65.   Lenczewska Agnieszka - starszy inspektor - Powiatowy Urząd Pracy
66.   Ludwiczak Tomasz - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - dyrektor
67.   Maciejewska Lidia - Żłobek nr 3 - p.o. Dyrektora
68.   Mańka Przemysław - p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kaliszu
69.   Marciniak Magdalena - Kierownik Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku w MOPS
70.   Marczyńska Elżbieta Jadwiga - Kierownik Centrum Interwencji Kryzysowej
71.   Matuszewski Janusz - Dyrektor - Zespół Szkół Ponadgimnqazjalnych Nr 2
72.   Mazurowska Mirosława - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 20
73.   Mencel Dariusz - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i komunikacji
74.   Mendyk Henryka - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 19
75.   Mikołajczyk Elżbieta - Dyrektor V liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu
76.   Miłkowska Emilia - Z-ca Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy
77.   Mnich Helena - Dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"
78.   Mocna Magdalena - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
79.   Muszyńska Dorota Katarzyna - Dyrektor Przedszkola Nr 1
80.   Narewska Anna - Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego
81.   Niedźwiedź Iwona - Kierownik sekcji realizacji świadczeń
82.   Nowacki Tadeusz - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej - Prezes Zarządu
83.   Nowak Magdalena - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 18
84.   Nowińska Jolanta Bożena - dyrektor Domu Dziecka w Kaliszu
85.   Olczyk Bogumiła - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 27
86.   Owczarek Violetta Marianna - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS
87.   Paszak Beata - p.o. dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury
88.   Patrzykąt Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
89.   Pawelec Maria - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
90.   Pawlak Mariusz - dyrektor zespołu szkół Techniczno- Elektronicznych
91.   Pazdecka Agnieszka - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
92.   Perlik Ilona - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 28
93.   Pietrzak Karol - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - inspektor
94.   Piotrowska-Wągrocka Anna - Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
95.   Pisula Kinga - Dyrektor Szkoły Postawowej nr 17 z oddziałami integracyjnymi im. dr. Bronisława Koszutskiego
96.   Prus Beata - Dyrektor Zespołu Szkół nr 7
97.   Przybyła Mirosław - Dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
98.   Przybyłowska Agnieszka - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 9
99.   Raczak Beata - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23 w Kaliszu
100.   Rosłonkiewicz Violetta - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 30
101.   Rozpara Marek - Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych
102.   Sobczak Maria - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 25
103.   Sobocka-Maląg Magdalena - Przewodnicząca Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
104.   Stawicka Aleksandra - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18
105.   Stępniak Tomasz - Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu
106.   Stępniewska Grażyna - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
107.   Szalska Halina - p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
108.   Szczap Radosław - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13
109.   Szulc Beata - dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego
110.   Szymańska Izabela - dyrektor Publicznego Przedszkola nr 30
111.   Szymczak Artur - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
112.   Szymoniak Anna - Żłobek nr 4 p.o. dyrektora
113.   Tkacz Monika - Starszy Inspektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu
114.   Urban Violetta - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7
115.   Wańka Agnieszka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16
116.   Wiertelak Danuta - Inspektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu
117.   Wilner Grażyna - p.o. dyrektora szkoły
118.   Wojdziak Barbara - Kierownik Domu Samopomocy "Tulipan"
119.   Wojterska Marzena - Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
120.   Woźniak Donata - kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP
121.   Zakrzewski Rafał - Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu
122.   Zalewska Beata - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
123.   Zegler Ewa - Dyrektor - Szkoła Podstawowa Nr 16
124.   Zimna Bogumiła - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 w Kaliszu
125.   Zimoch Dagmara - Dyrektor - Szkoła Podstawowa Nr 14
126.   Zimoch Aneta - p.o. kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan"
127.   Zmyślony Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8
128.   Żubrowska-Gil Maria - Dyrektor - II LO

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 181 405 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 05 czerwiec 2020 o godz. 08:35   kontakt: agoral@um.kalisz.pl