Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Oświadczenia majątkowe kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza 


1.   Adamczewska Nina - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaliszu
2.   Anczykowska Małgorzata - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu
3.   Bachor Wojciech Józef - Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
4.   Baranowska Sylwia - dyrektor Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19
5.   Bartoszek Jadwiga - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu
6.   Bączkiewicz Elżbieta - Dyrektor Żłobka Nr 2
7.   Bigora Piotr - dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"
8.   Borowiak Adam - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im Adama Asnyka w Kaliszu
9.   Borowska Katarzyna - p.o. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
10.   Briese Alfreda - Inspektor Powiatowego Urzędu Pracy
11.   Bukowiecka Natalia - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan"
12.   Celer Małgorzata - dyrektor Złobka nr 3
13.   Cieloszyk Marcin - Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich
14.   Cierniak Ewa - p.o. Dyrektora Galerii "Tarasina"
15.   Czarnyszka Lechosław - Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia
16.   Danis Gabriela - Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19
17.   Dudek Joanna - Dyrektor galerii sztuki im. Jana Tarasina
18.   Dunaj Przemysław - p.o. dyrektora Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"
19.   Dziedzic Agata - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru
20.   Ferenc Marcin - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
21.   Figlak Maria - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 12
22.   Fingas Marcin - z-ca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
23.   Gałczyńska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12
24.   Gałka Krzysztof - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
25.   Garbicz Elżbieta Henryka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Kaliszu
26.   Garnuszewska-Goździewicz Katarzyna - Dyrektor Gimnazjum nr 2
27.   Garnuszewska Katarzyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
28.   Głowinkowska Urszula - Dyrektor Żłobka Nr 3
29.   Górowska Katarzyna - Dyrektor Publiczne Przedszkole nr 12 "Koszałka Opałka"
30.   Hofman Irena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6
31.   Hybś Katarzyna - Dyrektor - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Kaliszu
32.   Hybś Dariusz - Komendant Straży Miejskiej w Kaliszu
33.   Ignaszak-Janiak Anna - kierownik MOPS
34.   Iwanow Natalia - Dyrektor Zespołu Szkół nr 10
35.   Jackowska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9
36.   Jahura Eugenia - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
37.   Janczak Renata - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 12
38.   Janczar Urszula - dyrektor I LO w Kaliszu
39.   Jankowska Jolanta - Dyrektor - Szkoła Podstawowa nr 9 w Kaliszu
40.   Jesiołowski Emil - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9
41.   Jeziorska Jadwiga - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
42.   Justyńska Aneta - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9
43.   Kaczmarek Jolanta - Kierownik sekcji realizacji świadczeń - w MOPS
44.   Kamińska Maria - Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej
45.   Karpisiewicz Monika - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3
46.   Karpisiewicz Elżbieta - Dyrektor I LO w Kaliszu
47.   Karwata-Młynarczyk Eliza - Powiatowy Urząd Pracy
48.   Kasprzycka Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych
49.   Kaźmierczak Małgorzata - Dyrektor Galerii Sztuki im. Jana Tarasina
50.   Klocek Adam - Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kaliskiej
51.   Knop Beata - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
52.   Kobierska Renata - Dyrektor - Dom Pomocy Społecznej
53.   Konopczyński Jacek - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
54.   Konopka Bożena - p.o. dyrektora Dom Dziecka w Kaliszu
55.   Kończyńska Dorota - kierownik referatu Usług Rynku Pracy PUP
56.   Korotczuk Agnieszka - dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
57.   Kotkowska Izabela - Dyrektor - IV LO w Kaliszu
58.   Kowalska Żaneta - Dyrektor w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1
59.   Kozal-Napierała Małgorzata - Specjalista Pracy Socjalnej w MOPS
60.   Kozłowska Beata - Dyrektor Żłobka nr 4
61.   Krygier Janusz - Prezes zarządu "Aquapark" Kalisz, Członek Zarządu TBS sp. z o.o.
62.   Kubiak Elżbieta Teresa - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Kaliszu
63.   Kuciński Robert - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
64.   Kulawinek Beata - Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 27 "Radość" w Kaliszu
65.   Kurek Małgorzata - Dyrektor Gimnazjum Nr 4 w Kaliszu
66.   Kurek Izabela - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
67.   Lenczewska Agnieszka - starszy inspektor - Powiatowy Urząd Pracy
68.   Ludwiczak Tomasz - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - dyrektor
69.   Maciejewska Lidia - Żłobek nr 3 - p.o. Dyrektora
70.   Mańka Przemysław - p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kaliszu
71.   Marciniak Magdalena - Kierownik Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku w MOPS
72.   Marczyńska Elżbieta Jadwiga - Kierownik Centrum Interwencji Kryzysowej
73.   Matuszewski Janusz - Dyrektor - Zespół Szkół Ponadgimnqazjalnych Nr 2
74.   Mazurowska Mirosława - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 20
75.   Mencel Dariusz - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i komunikacji
76.   Mendyk Henryka - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 19
77.   Mikołajczyk Elżbieta - Dyrektor V liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu
78.   Miłkowska Emilia - Z-ca Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy
79.   Mnich Helena - Dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"
80.   Mocna Magdalena - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
81.   Muszyńska Dorota Katarzyna - Dyrektor Przedszkola Nr 1
82.   Narewska Anna - Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego
83.   Niedźwiedź Iwona - Kierownik sekcji realizacji świadczeń
84.   Nowacki Tadeusz - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej - Prezes Zarządu
85.   Nowak Magdalena - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 18
86.   Nowińska Jolanta Bożena - dyrektor Domu Dziecka w Kaliszu
87.   Olczyk Bogumiła - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 27
88.   Owczarek Violetta Marianna - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS
89.   Paszak Beata - p.o. dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury
90.   Patrzykąt Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
91.   Pawelec Maria - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
92.   Pawlak Mariusz - dyrektor zespołu szkół Techniczno- Elektronicznych
93.   Pazdecka Agnieszka - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
94.   Perlik Ilona - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 28
95.   Pietrzak Karol - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - inspektor
96.   Piotrowska-Wągrocka Anna - Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
97.   Pisula Kinga - Dyrektor Szkoły Postawowej nr 17 z oddziałami integracyjnymi im. dr. Bronisława Koszutskiego
98.   Prus Beata - Dyrektor Zespołu Szkół nr 7
99.   Przybyła Mirosław - Dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
100.   Przybyłowska Agnieszka - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 9
101.   Raczak Beata - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23 w Kaliszu
102.   Rosłonkiewicz Violetta - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 30
103.   Rozpara Marek - Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych
104.   Sobczak Maria - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 25
105.   Sobocka-Maląg Magdalena - Przewodnicząca Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
106.   Stawicka Aleksandra - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18
107.   Stępniak Tomasz - Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu
108.   Stępniewska Grażyna - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
109.   Szalska Halina - p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
110.   Szczap Radosław - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13
111.   Szulc Beata - dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego
112.   Szymańska Izabela - dyrektor Publicznego Przedszkola nr 30
113.   Szymczak Artur - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
114.   Szymoniak Anna - Żłobek nr 4 p.o. dyrektora
115.   Tkacz Monika - Starszy Inspektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu
116.   Urban Violetta - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7
117.   Wańka Agnieszka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16
118.   Wiertelak Danuta - Inspektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu
119.   Wilner Grażyna - p.o. dyrektora szkoły
120.   Wojdziak Barbara - Kierownik Domu Samopomocy "Tulipan"
121.   Wojterska Marzena - Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
122.   Woźniak Donata - kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP
123.   Zakrzewski Rafał - Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu
124.   Zalewska Beata - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
125.   Zegler Ewa - Dyrektor - Szkoła Podstawowa Nr 16
126.   Zimna Bogumiła - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 w Kaliszu
127.   Zimoch Dagmara - Dyrektor - Szkoła Podstawowa Nr 14
128.   Zimoch Aneta - p.o. kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan"
129.   Zmyślony Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8
130.   Żubrowska-Gil Maria - Dyrektor - II LO

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 244 839 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 05 sierpień 2020 o godz. 03:58   kontakt: agoral@um.kalisz.pl