Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Oświadczenia majątkowe kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza 


1.   Adamczewska Nina - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaliszu
2.   Anczykowska Małgorzata - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu
3.   Bachor Wojciech Józef - Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
4.   Baranowska Sylwia - dyrektor Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19
5.   Bartoszek Jadwiga - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu
6.   Bączkiewicz Elżbieta - Dyrektor Żłobka Nr 2
7.   Bigora Piotr - dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"
8.   Borowiak Adam - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im Adama Asnyka w Kaliszu
9.   Briese Alfreda - Inspektor Powiatowego Urzędu Pracy
10.   Bukowiecka Natalia - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan"
11.   Celer Małgorzata - dyrektor Złobka nr 3
12.   Cieloszyk Marcin - Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich
13.   Cierniak Ewa - p.o. Dyrektora Galerii "Tarasina"
14.   Czarnyszka Lechosław - Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia
15.   Danis Gabriela - Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19
16.   Dudek Joanna - Dyrektor galerii sztuki im. Jana Tarasina
17.   Dunaj Przemysław - p.o. dyrektora Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"
18.   Dziedzic Agata - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru
19.   Figlak Maria - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 12
20.   Fingas Marcin - z-ca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
21.   Gałczyńska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12
22.   Gałka Krzysztof - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
23.   Garbicz Elżbieta Henryka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Kaliszu
24.   Garnuszewska-Goździewicz Katarzyna - Dyrektor Gimnazjum nr 2
25.   Głowinkowska Urszula - Dyrektor Żłobka Nr 3
26.   Górowska Katarzyna - Dyrektor Publiczne Przedszkole nr 12 "Koszałka Opałka"
27.   Hofman Irena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6
28.   Hybś Katarzyna - Dyrektor - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Kaliszu
29.   Hybś Dariusz - Komendant Straży Miejskiej w Kaliszu
30.   Ignaszak-Janiak Anna - kierownik MOPS
31.   Iwanow Natalia - Dyrektor Zespołu Szkół nr 10
32.   Jackowska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9
33.   Jahura Eugenia - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
34.   Janczak Renata - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 12
35.   Janczar Urszula - dyrektor I LO w Kaliszu
36.   Jankowska Jolanta - Dyrektor - Szkoła Podstawowa nr 9 w Kaliszu
37.   Jesiołowski Emil - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9
38.   Jeziorska Jadwiga - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
39.   Justyńska Aneta - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9
40.   Kaczmarek Jolanta - Kierownik sekcji realizacji świadczeń - w MOPS
41.   Kamińska Maria - Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej
42.   Karpisiewicz Monika - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3
43.   Karpisiewicz Elżbieta - Dyrektor I LO w Kaliszu
44.   Karwata-Młynarczyk Eliza - Powiatowy Urząd Pracy
45.   Kasprzycka Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych
46.   Kaźmierczak Małgorzata - Dyrektor Galerii Sztuki im. Jana Tarasina
47.   Klocek Adam - Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kaliskiej
48.   Knop Beata - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
49.   Kobierska Renata - Dyrektor - Dom Pomocy Społecznej
50.   Konopczyński Jacek - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
51.   Konopka Bożena - p.o. dyrektora Dom Dziecka w Kaliszu
52.   Kończyńska Dorota - kierownik referatu Usług Rynku Pracy PUP
53.   Korotczuk Agnieszka - dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
54.   Kotkowska Izabela - Dyrektor - IV LO w Kaliszu
55.   Kowalska Żaneta - p.o. dyrektora w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kaliszu
56.   Kozal-Napierała Małgorzata - Specjalista Pracy Socjalnej w MOPS
57.   Kozłowska Beata - Dyrektor Żłobka nr 4
58.   Krygier Janusz - Prezes zarządu "Aquapark" Kalisz, Członek Zarządu TBS sp. z o.o.
59.   Kubiak Elżbieta Teresa - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Kaliszu
60.   Kurek Małgorzata - Dyrektor Gimnazjum Nr 4 w Kaliszu
61.   Kurek Izabela - Dyrektor Gimnazjum nr 4
62.   Lenczewska Agnieszka - starszy inspektor - Powiatowy Urząd Pracy
63.   Ludwiczak Tomasz - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - dyrektor
64.   Maciejewska Lidia - Żłobek nr 3 - p.o. Dyrektora
65.   Mańka Przemysław - p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kaliszu
66.   Marciniak Magdalena - Kierownik Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku w MOPS
67.   Marczyńska Elżbieta Jadwiga - Kierownik Centrum Interwencji Kryzysowej
68.   Matuszewski Janusz - Dyrektor - Zespół Szkół Ponadgimnqazjalnych Nr 2
69.   Mazurowska Mirosława - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 20
70.   Mencel Dariusz - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i komunikacji
71.   Mendyk Henryka - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 19
72.   Mikołajczyk Elżbieta - Dyrektor V liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu
73.   Miłkowska Emilia - Z-ca Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy
74.   Mnich Helena - Dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"
75.   Mocna Magdalena - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
76.   Muszyńska Dorota Katarzyna - Dyrektor Przedszkola Nr 1
77.   Narewska Anna - Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego
78.   Niedźwiedź Iwona - Kierownik sekcji realizacji świadczeń
79.   Nowacki Tadeusz - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej - Prezes Zarządu
80.   Nowak Magdalena - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 18
81.   Nowińska Jolanta Bożena - dyrektor Domu Dziecka w Kaliszu
82.   Olczyk Bogumiła - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 27
83.   Owczarek Violetta Marianna - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS
84.   Paszak Beata - p.o. dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury
85.   Pawelec Maria - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
86.   Pawlak Mariusz - dyrektor zespołu szkół Techniczno- Elektronicznych
87.   Pazdecka Agnieszka - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
88.   Perlik Ilona - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 28
89.   Pietrzak Karol - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - inspektor
90.   Piotrowska-Wągrocka Anna - Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
91.   Pisula Kinga - Dyrektor Szkoły Postawowej nr 17 z oddziałami integracyjnymi im. dr. Bronisława Koszutskiego
92.   Prus Beata - Dyrektor Zespołu Szkół nr 7
93.   Przybyła Mirosław - Dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
94.   Przybyłowska Agnieszka - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 9
95.   Raczak Beata - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23 w Kaliszu
96.   Rosłonkiewicz Violetta - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 30
97.   Rozpara Marek - Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych
98.   Sobczak Maria - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 25
99.   Sobocka-Maląg Magdalena - Przewodnicząca Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
100.   Stawicka Aleksandra - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18
101.   Stępniak Tomasz - Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu
102.   Stępniewska Grażyna - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
103.   Szalska Halina - p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
104.   Szczap Radosław - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13
105.   Szulc Beata - dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego
106.   Szymańska Izabela - dyrektor Publicznego Przedszkola nr 30
107.   Szymczak Artur - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
108.   Szymoniak Anna - Żłobek nr 4 p.o. dyrektora
109.   Tkacz Monika - Starszy Inspektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu
110.   Urban Violetta - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7
111.   Wańka Agnieszka - Dyrektor Gimnazjum Nr 3
112.   Wiertelak Danuta - Inspektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu
113.   Wilner Grażyna - p.o. dyrektora szkoły
114.   Wojdziak Barbara - Kierownik Domu Samopomocy "Tulipan"
115.   Wojterska Marzena - Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
116.   Woźniak Donata - kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP
117.   Zakrzewski Rafał - Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu
118.   Zalewska Beata - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
119.   Zegler Ewa - Dyrektor - Szkoła Podstawowa Nr 16
120.   Zimna Bogumiła - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 w Kaliszu
121.   Zimoch Dagmara - Dyrektor - Szkoła Podstawowa Nr 14
122.   Zimoch Aneta - p.o. kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan"
123.   Zmyślony Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8
124.   Żubrowska-Gil Maria - Dyrektor - II LO

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 010 637 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 18 sierpień 2019 o godz. 09:07   kontakt: agoral@um.kalisz.pl