Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza 


1.   Adamczewska Nina - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaliszu
2.   Anczykowska Małgorzata - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu
3.   Bachor Wojciech Józef - Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
4.   Baranowska Sylwia - dyrektor Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19
5.   Bartoszek Jadwiga - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu
6.   Bączkiewicz Elżbieta - Dyrektor Żłobka Nr 2
7.   Bigora Piotr - dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"
8.   Borowiak Adam - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im Adama Asnyka w Kaliszu
9.   Briese Alfreda - Inspektor Powiatowego Urzędu Pracy
10.   Celer Małgorzata - dyrektor Złobka nr 3
11.   Cieloszyk Marcin - Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich
12.   Cierniak Ewa - p.o. Dyrektora Galerii "Tarasina"
13.   Czarnyszka Lechosław - Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia
14.   Danis Gabriela - Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19
15.   Dudek Joanna - Dyrektor galerii sztuki im. Jana Tarasina
16.   Dunaj Przemysław - p.o. dyrektora Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"
17.   Dziedzic Agata - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru
18.   Figlak Maria - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 12
19.   Fingas Marcin - z-ca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
20.   Gałczyńska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12
21.   Gałka Krzysztof - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
22.   Garbicz Elżbieta Henryka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Kaliszu
23.   Garnuszewska-Goździewicz Katarzyna - Dyrektor Gimnazjum nr 2
24.   Głowinkowska Urszula - Dyrektor Żłobka Nr 3
25.   Górowska Katarzyna - Dyrektor Publiczne Przedszkole nr 12 "Koszałka Opałka"
26.   Hofman Irena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6
27.   Hybś Katarzyna - Dyrektor - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Kaliszu
28.   Hybś Dariusz - Komendant Straży Miejskiej w Kaliszu
29.   Ignaszak-Janiak Anna - kierownik MOPS
30.   Iwanow Natalia - Dyrektor Zespołu Szkół nr 10
31.   Jackowska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9
32.   Jahura Eugenia - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
33.   Janczak Renata - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 12
34.   Janczar Urszula - dyrektor I LO w Kaliszu
35.   Jankowska Jolanta - Dyrektor - Szkoła Podstawowa nr 9 w Kaliszu
36.   Jesiołowski Emil - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9
37.   Jeziorska Jadwiga - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
38.   Justyńska Aneta - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9
39.   Kaczmarek Jolanta - Kierownik sekcji realizacji świadczeń - w MOPS
40.   Kamińska Maria - Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej
41.   Karpisiewicz Monika - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3
42.   Karpisiewicz Elżbieta - Dyrektor I LO w Kaliszu
43.   Karwata-Młynarczyk Eliza - Powiatowy Urząd Pracy
44.   Kasprzycka Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych
45.   Kaźmierczak Małgorzata - Dyrektor Galerii Sztuki im. Jana Tarasina
46.   Klocek Adam - Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kaliskiej
47.   Knop Beata - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
48.   Kobierska Renata - Dyrektor - Dom Pomocy Społecznej
49.   Konopczyński Jacek - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
50.   Konopka Bożena - p.o. dyrektora Dom Dziecka w Kaliszu
51.   Kończyńska Dorota - kierownik referatu Usług Rynku Pracy PUP
52.   Korotczuk Agnieszka - dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
53.   Kotkowska Izabela - Dyrektor - IV LO w Kaliszu
54.   Kowalska Żaneta - p.o. dyrektora w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kaliszu
55.   Kozal-Napierała Małgorzata - Specjalista Pracy Socjalnej w MOPS
56.   Kozłowska Beata - Dyrektor Żłobka nr 4
57.   Krygier Janusz - Prezes zarządu "Aquapark" Kalisz, Członek Zarządu TBS sp. z o.o.
58.   Kubiak Elżbieta Teresa - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Kaliszu
59.   Kurek Małgorzata - Dyrektor Gimnazjum Nr 4 w Kaliszu
60.   Kurek Izabela - Dyrektor Gimnazjum nr 4
61.   Lenczewska Agnieszka - Inspektor ds. Rejestracji Osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy
62.   Ludwiczak Tomasz - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - dyrektor
63.   Maciejewska Lidia - Żłobek nr 3 - p.o. Dyrektora
64.   Mańka Przemysław - p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kaliszu
65.   Marciniak Magdalena - Kierownik Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku w MOPS
66.   Marczyńska Elżbieta Jadwiga - Kierownik Centrum Interwencji Kryzysowej
67.   Matuszewski Janusz - Dyrektor - Zespół Szkół Ponadgimnqazjalnych Nr 2
68.   Mazurowska Mirosława - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 20
69.   Mencel Dariusz - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i komunikacji
70.   Mendyk Henryka - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 19
71.   Mikołajczyk Elżbieta - Dyrektor V liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu
72.   Miłkowska Emilia - Z-ca Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy
73.   Mnich Helena - Dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"
74.   Mocna Magdalena - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
75.   Muszyńska Dorota Katarzyna - Dyrektor Przedszkola Nr 1
76.   Narewska Anna - Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego
77.   Nowacki Tadeusz - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej - Prezes Zarządu
78.   Nowak Magdalena - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 18
79.   Nowińska Jolanta Bożena - dyrektor Domu Dziecka w Kaliszu
80.   Olczyk Bogumiła - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 27
81.   Owczarek Violetta Marianna - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS
82.   Paszak Beata - p.o. dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury
83.   Pawelec Maria - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
84.   Pawlak Mariusz - dyrektor zespołu szkół Techniczno- Elektronicznych
85.   Pazdecka Agnieszka - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
86.   Perlik Ilona - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 28
87.   Piotrowska-Wągrocka Anna - Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
88.   Pisula Kinga - Dyrektor Szkoły Postawowej nr 17 z oddziałami integracyjnymi im. dr. Bronisława Koszutskiego
89.   Prus Beata - Dyrektor Zespołu Szkół nr 7
90.   Przybyła Mirosław - Dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
91.   Przybyłowska Agnieszka - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 9
92.   Raczak Beata - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23 w Kaliszu
93.   Rosłonkiewicz Violetta - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 30
94.   Rozpara Marek - Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych
95.   Sobczak Maria - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 25
96.   Sobocka-Maląg Magdalena - Przewodnicząca Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
97.   Stawicka Aleksandra - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18
98.   Stępniak Tomasz - Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu
99.   Stępniewska Grażyna - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
100.   Szalska Halina - p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
101.   Szczap Radosław - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13
102.   Szulc Beata - dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego
103.   Szymańska Izabela - dyrektor Publicznego Przedszkola nr 30
104.   Szymczak Artur - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
105.   Szymoniak Anna - Żłobek nr 4 p.o. dyrektora
106.   Tkacz Monika - Starszy Inspektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu
107.   Urban Violetta - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7
108.   Wańka Agnieszka - Dyrektor Gimnazjum Nr 3
109.   Wiertelak Danuta - Inspektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu
110.   Wilner Grażyna - p.o. dyrektora szkoły
111.   Wojdziak Barbara - Kierownik Domu Samopomocy "Tulipan"
112.   Wojterska Marzena - Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
113.   Woźniak Donata - kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP
114.   Zimoch Aneta - p.o. kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan"
115.   Zakrzewski Rafał - Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu
116.   Zalewska Beata - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
117.   Zegler Ewa - Dyrektor - Szkoła Podstawowa Nr 16
118.   Zimna Bogumiła - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 w Kaliszu
119.   Zimoch Dagmara - Dyrektor - Szkoła Podstawowa Nr 14
120.   Zmyślony Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8
121.   Żubrowska-Gil Maria - Dyrektor - II LO

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 943 865 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 21 kwiecień 2019 o godz. 18:33   kontakt: agoral@um.kalisz.pl