Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Oświadczenia majątkowe kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza 


1.   Adamczewska Nina - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaliszu
2.   Anczykowska Małgorzata - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu
3.   Bachor Wojciech Józef - Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
4.   Baranowska Sylwia - dyrektor Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19
5.   Bartoszek Jadwiga - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu
6.   Bączkiewicz Elżbieta - Dyrektor Żłobka Nr 2
7.   Bigora Piotr - dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"
8.   Borowiak Adam - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im Adama Asnyka w Kaliszu
9.   Borowska Katarzyna - p.o. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
10.   Briese Alfreda - Inspektor Powiatowego Urzędu Pracy
11.   Bukowiecka Natalia - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan"
12.   Celer Małgorzata - dyrektor Złobka nr 3
13.   Cieloszyk Marcin - Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
14.   Cieloszyk Marcin - Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich
15.   Cierniak Ewa - p.o. Dyrektora Galerii "Tarasina"
16.   Czarnyszka Lechosław - Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia
17.   Danis Gabriela - Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19
18.   Dudek Joanna - Dyrektor galerii sztuki im. Jana Tarasina
19.   Dunaj Przemysław - p.o. dyrektora Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"
20.   Dziedzic Agata - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru
21.   Ferenc Marcin - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
22.   Figlak Maria - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 12
23.   Fingas Marcin - z-ca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
24.   Gałczyńska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12
25.   Gałka Krzysztof - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
26.   Garbicz Elżbieta Henryka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Kaliszu
27.   Garnuszewska-Goździewicz Katarzyna - Dyrektor Gimnazjum nr 2
28.   Garnuszewska Katarzyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
29.   Głowinkowska Urszula - Dyrektor Żłobka Nr 3
30.   Górowska Katarzyna - Dyrektor Publiczne Przedszkole nr 12 "Koszałka Opałka"
31.   Hofman Irena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6
32.   Hybś Katarzyna - Dyrektor - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Kaliszu
33.   Hybś Dariusz - Komendant Straży Miejskiej w Kaliszu
34.   Ignaszak-Janiak Anna - kierownik MOPS
35.   Iwanow Natalia - Dyrektor Zespołu Szkół nr 10
36.   Jackowska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9
37.   Jahura Eugenia - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
38.   Janczak Renata - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 12
39.   Janczar Urszula - dyrektor I LO w Kaliszu
40.   Jankowska Jolanta - Dyrektor - Szkoła Podstawowa nr 9 w Kaliszu
41.   Jesiołowski Emil - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9
42.   Jeziorska Jadwiga - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
43.   Justyńska Aneta - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9
44.   Kaczmarek Jolanta - Kierownik sekcji realizacji świadczeń - w MOPS
45.   Kamińska Maria - Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej
46.   Kamińska Donata - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza
47.   Karpisiewicz Monika - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3
48.   Karpisiewicz Elżbieta - Dyrektor I LO w Kaliszu
49.   Karwata-Młynarczyk Eliza - Powiatowy Urząd Pracy
50.   Kasprzycka Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych
51.   Kaźmierczak Małgorzata - Dyrektor Galerii Sztuki im. Jana Tarasina
52.   Klocek Adam - Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kaliskiej
53.   Knop Beata - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
54.   Kobierska Renata - Dyrektor - Dom Pomocy Społecznej
55.   Konopczyński Jacek - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
56.   Konopka Bożena - p.o. dyrektora Dom Dziecka w Kaliszu
57.   Kończyńska Dorota - kierownik referatu Usług Rynku Pracy PUP
58.   Korotczuk Agnieszka - dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
59.   Kotkowska Izabela - Dyrektor - IV LO w Kaliszu
60.   Kowalska Żaneta - Dyrektor w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1
61.   Kozal-Napierała Małgorzata - Specjalista Pracy Socjalnej w MOPS
62.   Kozłowska Beata - Dyrektor Żłobka nr 4
63.   Krygier Janusz - Prezes zarządu "Aquapark" Kalisz, Członek Zarządu TBS sp. z o.o.
64.   Kubiak Elżbieta Teresa - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Kaliszu
65.   Kuciński Robert - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
66.   Kulawinek Beata - Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 27 "Radość" w Kaliszu
67.   Kurek Małgorzata - Dyrektor Gimnazjum Nr 4 w Kaliszu
68.   Kurek Izabela - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
69.   Lenczewska Agnieszka - starszy inspektor - Powiatowy Urząd Pracy
70.   Ludwiczak Tomasz - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - dyrektor
71.   Maciejewska Lidia - Żłobek nr 3 - p.o. Dyrektora
72.   Mańka Przemysław - p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kaliszu
73.   Marciniak Magdalena - Kierownik Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku w MOPS
74.   Marczyńska Elżbieta Jadwiga - Kierownik Centrum Interwencji Kryzysowej
75.   Matuszewski Janusz - Dyrektor - Zespół Szkół Ponadgimnqazjalnych Nr 2
76.   Mazurowska Mirosława - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 20
77.   Mencel Dariusz - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i komunikacji
78.   Mendyk Henryka - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 19
79.   Mikołajczyk Elżbieta - Dyrektor V liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu
80.   Mikurenda Przemysław - Kierownik Wydziału Inwestycji w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu)
81.   Miłkowska Emilia - Z-ca Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy
82.   Mnich Helena - Dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"
83.   Mocna Magdalena - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
84.   Muszyńska Dorota Katarzyna - Dyrektor Przedszkola Nr 1
85.   Narewska Anna - Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego
86.   Niedźwiedź Iwona - p.o. Dyrektora MOPS
87.   Nowacki Tadeusz - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej - Prezes Zarządu
88.   Nowak Magdalena - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 18
89.   Nowińska Jolanta Bożena - dyrektor Domu Dziecka w Kaliszu
90.   Olczyk Bogumiła - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 27
91.   Owczarek Violetta Marianna - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS
92.   Paszak Beata - p.o. dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury
93.   Patrzykąt Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
94.   Pawelec Maria - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
95.   Pawlak Mariusz - dyrektor zespołu szkół Techniczno- Elektronicznych
96.   Pazdecka Agnieszka - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
97.   Perlik Ilona - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 28
98.   Pietrzak Karol - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - inspektor
99.   Piotrowska-Wągrocka Anna - Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
100.   Pisula Kinga - Dyrektor Szkoły Postawowej nr 17 z oddziałami integracyjnymi im. dr. Bronisława Koszutskiego
101.   Prus Beata - Dyrektor Zespołu Szkół nr 7
102.   Przybyła Mirosław - Dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
103.   Przybyłowska Agnieszka - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 9
104.   Raczak Beata - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23 w Kaliszu
105.   Rosłonkiewicz Violetta - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 30
106.   Rozpara Marek - Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych
107.   Sobczak Maria - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 25
108.   Sobocka-Maląg Magdalena - Przewodnicząca Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
109.   Stawicka Aleksandra - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18
110.   Stępniak Tomasz - Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu
111.   Stępniewska Grażyna - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
112.   Szalska Halina - p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
113.   Szczap Radosław - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13
114.   Szulc Beata - dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego
115.   Szymańska Izabela - dyrektor Publicznego Przedszkola nr 30
116.   Szymczak Artur - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
117.   Szymczak Marcin - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu
118.   Szymoniak Anna - Żłobek nr 4 p.o. dyrektora
119.   Tkacz Monika - Starszy Inspektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu
120.   Urban Violetta - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7
121.   Wańka Agnieszka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16
122.   Wiertelak Danuta - Inspektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu
123.   Wilner Grażyna - p.o. dyrektora szkoły
124.   Wojdziak Barbara - Kierownik Domu Samopomocy "Tulipan"
125.   Wojterska Marzena - Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
126.   Woźniak Donata - kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP
127.   Zakrzewski Rafał - Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu
128.   Zalewska Beata - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
129.   Zegler Ewa - Dyrektor - Szkoła Podstawowa Nr 16
130.   Zimna Bogumiła - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 w Kaliszu
131.   Zimoch Dagmara - Dyrektor - Szkoła Podstawowa Nr 14
132.   Zimoch Aneta - p.o. kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan"
133.   Zmyślony Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8
134.   Żubrowska-Gil Maria - Dyrektor - II LO

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 350 281 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 24 październik 2020 o godz. 05:25   kontakt: agoral@um.kalisz.pl