Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu 


2   Andrzejewska Małgorzata - Inspektor Biura Świadczeń Rodzinnych liczba oświadczeń: [3]
3   Bąkowski Paweł - Naczelnik Wydział Gospodarki i Ochrony Środowiska liczba oświadczeń: [3]
4   Błasiak Paulina - Inspektor liczba oświadczeń: [8]
5   Błaszczyk Hubert - podinspektor Biura Świadczeń Rodzinnych liczba oświadczeń: [5]
6   Bogaczyk Urszula - Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki Sportu i Turystyki liczba oświadczeń: [7]
7   Boratyński Piotr - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich liczba oświadczeń: [3]
8   Cieloszyk Marcin - Sekretarz Miasta Kalisza liczba oświadczeń: [3]
9   Cierniak Maria - Kierownik Referatu ds. Mieszkaniowych WSSM liczba oświadczeń: [5]
10   Czyżak-Kościelak Kamila - p.o. Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa liczba oświadczeń: [9]
11   Dolak-Jakubek Klaudia - Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich liczba oświadczeń: [3]
12   Dudek Ewelina - Naczelnik Wydziału Edukacji liczba oświadczeń: [8]
13   Dziedziak Grażyna - Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Sportu i Turystyki liczba oświadczeń: [6]
14   Florkowski Rafał - Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw obywatelskich liczba oświadczeń: [2]
15   Frąckowiak Krystyna - Z-ca Naczelnika Wydziału Finansowego liczba oświadczeń: [6]
16   Gmerek Barbara - Wiceprezydent Miasta Kalisza liczba oświadczeń: [2]
17   Gościniak Agnieszka - Kierownik Referatu Rachunkowości Dochodów Wydziału Finansowego liczba oświadczeń: [4]
18   Graczyk Marek - Główny specjalista ds. ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych liczba oświadczeń: [9]
19   Hofman Marzena - Główny spec. ds. rejestracji pojazdów liczba oświadczeń: [8]
20   Jeziorska Agnieszka - po zastępcy naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem liczba oświadczeń: [3]
22   Jurek Krzysztof - Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji liczba oświadczeń: [6]
23   Kałużny Dominik - p.o. Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych liczba oświadczeń: [8]
24   Karman Włodzimierz - Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych liczba oświadczeń: [5]
25   Kasprzak Iwona - Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem liczba oświadczeń: [8]
26   Kędzia Beata - Z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego liczba oświadczeń: [5]
27   Kijewski Artur - Wiceprezydent Miasta Kalisza liczba oświadczeń: [2]
28   Kinastowski Krystian - Prezydent Miasta Kalisza liczba oświadczeń: [5]
29   Kłysz Jan Adam - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska liczba oświadczeń: [4]
30   Kłobucki Stefan - Sekretarz Miasta liczba oświadczeń: [4]
31   Korach Ewa - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego liczba oświadczeń: [5]
32   Korzeniewski Cezary - Kierownik Referatu Rachunkowości Dochodów w Wydziale Finansowym liczba oświadczeń: [6]
33   Kosobucki Przemysław - Biuro Świadczeń Rodzinnych - podinspektor liczba oświadczeń: [1]
35   Koszyczarek Ewa - Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego liczba oświadczeń: [1]
40   Kulawinek Grzegorz Daniel - Wiceprezydent Miasta Kalisza liczba oświadczeń: [6]
41   Leszczyński Marcin - podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich liczba oświadczeń: [1]
42   Ludwiczak Tomasz - p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich liczba oświadczeń: [4]
43   Łagoda Agnieszka - inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich liczba oświadczeń: [4]
45   Łysiak Agnieszka - podinspektor, Wydział Spraw Obywatelskich liczba oświadczeń: [1]
46   Maciaszek Ewa - Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej liczba oświadczeń: [1]
48   Marczak Michał - Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii liczba oświadczeń: [5]
50   Miłek Sławomir - Naczelnik Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury liczba oświadczeń: [6]
51   Mucha Agnieszka - Inspektor Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej liczba oświadczeń: [5]
52   Ochocka Aneta - Skarbnik Miasta liczba oświadczeń: [9]
53   Okrasa Marta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Kierownik referatu liczba oświadczeń: [3]
55   Pawliczak Karolina - Wiceprezydent Miasta Kalisza liczba oświadczeń: [3]
56   Pełka Katarzyna - Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezyjnej i Kartografii liczba oświadczeń: [5]
59   Pilas Michał - Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem liczba oświadczeń: [7]
60   Pilas Katarzyna - Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego liczba oświadczeń: [4]
61   Podsadny Mateusz - Wiceprezydent Miasta Kalisza liczba oświadczeń: [7]
62   Quoos Aleksander - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych liczba oświadczeń: [6]
63   Rogoziński Tomasz - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych liczba oświadczeń: [9]
64   Sadowski Edward - kierownik Referatu Ochrony Środowiska liczba oświadczeń: [8]
65   Sapiński Grzegorz - Prezydent Miasta Kalisza liczba oświadczeń: [3]
66   Sawicka Irena - Skarbnik Miasta liczba oświadczeń: [5]
67   Sawulska-Krzykacz Joanna - p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych liczba oświadczeń: [2]
68   Sibiński Janusz - Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych liczba oświadczeń: [8]
69   Starzec Grzegorz - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich liczba oświadczeń: [5]
71   Szałamacha Bartłomiej - Geolog Powiatowy liczba oświadczeń: [7]
72   Szczygielska Joanna - podinspektor, Wydział Spraw Obywatelskich liczba oświadczeń: [1]
73   Ślugacz Sebastian - Kierownik Referatu Wymiaru Podatków i Opłat w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Kalisza liczba oświadczeń: [7]
75   Szuleta Marzena Maria - Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych liczba oświadczeń: [6]
77   Walczyńska Anna - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich liczba oświadczeń: [8]
78   Wawrzyniak Aneta - Główny Specjalista w Wydziale Edukacj  liczba oświadczeń: [3]
79   Wcisła Anna - Kierownik referatu wymiaru podatków i opłat liczba oświadczeń: [3]
81   Witczak Mariusz - Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji liczba oświadczeń: [7]
82   Wojtas Teresa - Inspektor Wydziału Finansowego liczba oświadczeń: [2]
84   Wypych Agnieszka - Z-ca Naczelnika Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury liczba oświadczeń: [6]
85   Zgrzebniak Monika - podinspektor Wydziału Spraw Obywatelskich liczba oświadczeń: [5]

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 872 730 razy, aktualnie na stronie przebywa: 42 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 01 czerwca 2023 o godz. 17:17   kontakt: agoral@um.kalisz.pl