Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu 


2   Andrzejewska Małgorzata - Inspektor Biura Świadczeń Rodzinnych liczba oświadczeń: [2]
3   Bąkowski Paweł - Naczelnik Wydział Gospodarki i Ochrony Środowiska liczba oświadczeń: [5]
4   Błasiak Paulina - Inspektor liczba oświadczeń: [7]
5   Błaszczyk Hubert - inspektor Biura Świadczeń Rodzinnych liczba oświadczeń: [6]
6   Bogaczyk Urszula - Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki Sportu i Turystyki liczba oświadczeń: [8]
7   Boratyński Piotr - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich liczba oświadczeń: [3]
8   Cholewa Agnieszka - podinspektor w Wydziale Komunikacji liczba oświadczeń: [4]
9   Cieloszyk Marcin - Sekretarz Miasta Kalisza liczba oświadczeń: [5]
10   Cierniak Maria - Kierownik Referatu ds. Mieszkaniowych WSSM liczba oświadczeń: [4]
11   Czyżak-Kościelak Kamila - p.o. Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa liczba oświadczeń: [6]
12   Dolak-Jakubek Klaudia - Kierownik Referatu Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Wydziale Komunikacji w Urzędzie Miasta Kalisza liczba oświadczeń: [7]
13   Drobniewska Maria - podinspektor ds. Rejestracji i Ewidencji Pojazdów liczba oświadczeń: [7]
14   Dudek Ewelina - Naczelnik Wydziału Edukacji liczba oświadczeń: [10]
15   Dziedziak Grażyna - Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Sportu i Turystyki liczba oświadczeń: [6]
16   Florkowski Rafał - Kierownik Biura Cmentarza Komunalnego liczba oświadczeń: [5]
17   Frąckowiak Krystyna - Z-ca Naczelnika Wydziału Finansowego liczba oświadczeń: [7]
19   Godlewska Klaudia - Podinspektor w Wydziale Komunikacji liczba oświadczeń: [2]
20   Gościniak Agnieszka - Kierownik Referatu Rachunkowości Dochodów Wydziału Finansowego liczba oświadczeń: [6]
21   Graczyk Marek - Główny specjalista ds. ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych liczba oświadczeń: [4]
22   Hofman Marzena - Główny spec. ds. rejestracji pojazdów liczba oświadczeń: [10]
23   Jeziorska Agnieszka - po zastępcy naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem liczba oświadczeń: [2]
25   Jurek Krzysztof - Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji liczba oświadczeń: [5]
26   Kałużny Dominik - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych liczba oświadczeń: [10]
27   Karman Włodzimierz - Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych liczba oświadczeń: [4]
28   Kasprzak Iwona - Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem liczba oświadczeń: [9]
29   Kędzia Beata - Z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego liczba oświadczeń: [6]
31   Kinastowski Krystian - Prezydent Miasta Kalisza liczba oświadczeń: [7]
32   Kłysz Jan Adam - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska liczba oświadczeń: [3]
33   Kłobucki Stefan - Sekretarz Miasta liczba oświadczeń: [2]
34   Korach Ewa - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego liczba oświadczeń: [6]
35   Korzeniewski Cezary - Kierownik Referatu Rachunkowości Dochodów w Wydziale Finansowym liczba oświadczeń: [5]
36   Kosobucki Przemysław - Biuro Świadczeń Rodzinnych - inspektor liczba oświadczeń: [4]
38   Koszyczarek Ewa - Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego liczba oświadczeń: [3]
41   Krzymińska Małgorzata - podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich liczba oświadczeń: [2]
44   Kulawinek Grzegorz Daniel - Wiceprezydent Miasta Kalisza liczba oświadczeń: [6]
45   Leszczyński Marcin - podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich liczba oświadczeń: [3]
46   Ludwiczak Tomasz - Naczelnik Wydziału Komunikacji liczba oświadczeń: [10]
49   Łysiak Agnieszka - podinspektor, Wydział Spraw Obywatelskich liczba oświadczeń: [2]
50   Maciaszek Ewa - Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej liczba oświadczeń: [1]
52   Marciniak Milena - inspektor - Biuro Spraw Obywatelskich liczba oświadczeń: [1]
53   Marczak Michał - Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii liczba oświadczeń: [6]
54   Marucha-Juszczak Joanna - młodszy referent w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Kalisza liczba oświadczeń: [1]
57   Miłek Sławomir - Naczelnik Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury liczba oświadczeń: [7]
58   Mitas Angelika - podinspektor w Biurze Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza liczba oświadczeń: [3]
59   Mucha Agnieszka - Inspektor Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej liczba oświadczeń: [7]
60   Nawrocka Magdalena - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich liczba oświadczeń: [2]
61   Nowak Paweł - Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji liczba oświadczeń: [1]
62   Obuchowska Wioleta - inspektor - Biuro Świadczeń Rodzinnych liczba oświadczeń: [1]
63   Ochocka Aneta - Skarbnik Miasta liczba oświadczeń: [10]
64   Okrasa Marta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Kierownik referatu liczba oświadczeń: [1]
67   Pełka Katarzyna - Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezyjnej i Kartografii liczba oświadczeń: [6]
70   Pilas Michał - Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem liczba oświadczeń: [8]
71   Pilas Katarzyna - Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego liczba oświadczeń: [6]
72   Podsadny Mateusz - Wiceprezydent Miasta Kalisza liczba oświadczeń: [8]
73   Quoos Aleksander - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych liczba oświadczeń: [5]
74   Raniś Paulina - podinspektor ds. rejestracji i ewidencji pojazdów liczba oświadczeń: [2]
75   Rogoziński Tomasz - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych liczba oświadczeń: [7]
76   Sadowski Edward - kierownik Referatu Ochrony Środowiska liczba oświadczeń: [10]
78   Sawicka Irena - Skarbnik Miasta liczba oświadczeń: [4]
80   Sibiński Janusz - Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych liczba oświadczeń: [9]
81   Starzec Grzegorz - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich liczba oświadczeń: [7]
82   Strychalski Michał - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich liczba oświadczeń: [2]
84   Szałamacha Bartłomiej - Geolog Powiatowy liczba oświadczeń: [7]
85   Szczygielska Joanna - podinspektor, Wydział Spraw Obywatelskich liczba oświadczeń: [3]
86   Ślugacz Sebastian - Kierownik Referatu Wymiaru Podatków i Opłat w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Kalisza liczba oświadczeń: [9]
88   Szuleta Marzena Maria - Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych liczba oświadczeń: [7]
90   Tomczyk Ewa - Kierownik Referatu ds. Mieszkaniowych w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych liczba oświadczeń: [1]
91   Walczyńska Anna - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich liczba oświadczeń: [11]
92   Wawrzyniak Aneta - Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji liczba oświadczeń: [5]
94   Wierzbicki Przemysław - Z-ca Naczelnika Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury liczba oświadczeń: [1]
95   Witczak Mariusz - Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji liczba oświadczeń: [6]
96   Wojtas Teresa - Inspektor Wydziału Finansowego liczba oświadczeń: [4]
98   Wypych Agnieszka - Z-ca Naczelnika Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury liczba oświadczeń: [7]
99   Zgrzebniak Monika - podinspektor Wydziału Spraw Obywatelskich liczba oświadczeń: [5]

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 957 052 razy, aktualnie na stronie przebywa: 12 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 20 lipca 2024 o godz. 01:44   kontakt: agoral@um.kalisz.pl