Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu 


1.   Albin Anna - Zastępca Naczelnika Wydziału Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
2.   Andrzejewska Małgorzata - Inspektor Biura Świadczeń Rodzinnych
3.   Błasiak Paulina - Inspektor
4.   Błaszczyk Hubert - podinspektor Biura Świadczeń Rodzinnych
5.   Bogaczyk Urszula - Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki Sportu i Turystyki
6.   Cieloszyk Marcin - Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
7.   Cierniak Maria - Kierownik Referatu ds. Mieszkaniowych WSSM
8.   Czyżak-Kościelak Kamila - p.o. Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa
9.   Dziedziak Grażyna - Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Sportu i Turystyki
10.   Frąckowiak Krystyna - Z-ca Naczelnika Wydziału Finansowego
11.   Gmerek Barbara - Wiceprezydent Miasta Kalisza
12.   Graczyk Marek - Główny specjalista ds. ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
13.   Grodziński Dariusz - Wiceprezydent Miasta Kalisza
14.   Hofman Marzena - Główny spec. ds. rejestracji pojazdów
15.   Jeziorska Agnieszka - po zastępcy naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem
16.   Józefiak Przemysław - p.o. zastępcy Naczelnika WGM
17.   Jurek Krzysztof - Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji
18.   Karman Włodzimierz - Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
19.   Kasprzak Iwona - Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem
20.   Kędzia Beata - Z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
21.   Kijewski Artur - Wiceprezydent Miasta Kalisza
22.   Kinastowski Krystian - Prezydent Miasta Kalisza
23.   Kłysz Jan Adam - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
24.   Kłobucki Stefan - Sekretarz Miasta
25.   Konopka Jacek - Wiceprezydent Miasta
26.   Korach Ewa - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
27.   Korzeniewski Cezary - Kierownik Referatu Rachunkowości Dochodów w Wydziale Finansowym
28.   Kościelny Piotr - Wiceprezydent Miasta Kalisza
29.   Kowalska Elżbieta - Naczelnik Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
30.   Kozanowska Daria - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej
31.   Krakowski Stanisław - Naczelnik Wydziału Edukacji
32.   Krzyżanowska-Walaszczyk Ewa - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury
33.   Kujawa Henryk - Kierownik Referatu Nadzoru Właścicielskiego w Wydziale Gospodarowania Mieniem
34.   Kulawinek Grzegorz Daniel - Wiceprezydent Miasta Kalisza
35.   Łagoda Agnieszka - inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich
36.   Łakomiak Maria - Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej
37.   Maciaszek Ewa - Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
38.   Magdziński Włodzimierz - Z-ca Naczelnika Wydzialu Geodezji i Kaartografii, Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
39.   Marciniak Mieczysław - Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki Sportu i Turystyki
40.   Marczak Michał - Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
41.   Matysiak Anna - Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich
42.   Michalak Anna - podinspektor - Wydziału Spraw Obywatelskich
43.   Miłek Sławomir - Naczelnik Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury
44.   Mucha Agnieszka - Inspektor Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej
45.   Ochocka Aneta - Naczelnik Wydziału Finansowego
46.   Okrasa Marta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Kierownik referatu
47.   Pastuszak Marzena - Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Sportu i Turystyki
48.   Pawliczak Karolina - Wiceprezydent Miasta Kalisza
49.   Pełka Katarzyna - Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezyjnej i Kartografii
50.   Pęcherz Janusz - Prezydent Miasta Kalisza
51.   Piekarska Małgorzata - podinspektor - Wydziału Spraw Obywatelskich
52.   Pietrzak Karol - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - inspektor
53.   Pilas Michał - Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem
54.   Podsadny Mateusz - Wiceprezydent Miasta Kalisza
55.   Quoos Aleksander - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
56.   Rogoziński Tomasz - Wiceprezydent Miasta Kalisza
57.   Sapiński Grzegorz - Prezydent Miasta Kalisza
58.   Sawicka Irena - Skarbnik Miasta
59.   Sawulska-Krzykacz Joanna - p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
60.   Sibiński Janusz - Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
61.   Sukienniczak Piotr - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
62.   Szałamacha Bartłomiej - Geolog Powiatowy
63.   Sztandera Daniel - Wiceprezydent Miasta Kalisza
64.   Sztandera Tomasz - Naczelnik Wydziału Finansowego
65.   Szuleta Marzena Maria - Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych
66.   Tomczyk Hieronim - Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem
67.   Wcisła Anna - Kierownik referatu wymiaru podatków i opłat
68.   Wierzbicki Przemysław - Z-ca Naczelnika Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury
69.   Witczak Mariusz - Naczelnik Wydziału Edukacji
70.   Wojtyła Błażej - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
71.   Wypych Agnieszka - Z-ca Naczelnika Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 943 857 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 21 kwiecień 2019 o godz. 18:14   kontakt: agoral@um.kalisz.pl