Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu 


1.   Albin Anna - Zastępca Naczelnika Wydziału Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
2.   Andrzejewska Małgorzata - Inspektor Biura Świadczeń Rodzinnych
3.   Błasiak Paulina - Inspektor
4.   Błaszczyk Hubert - podinspektor Biura Świadczeń Rodzinnych
5.   Bogaczyk Urszula - Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki Sportu i Turystyki
6.   Boratyński Piotr - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich
7.   Cieloszyk Marcin - Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
8.   Cierniak Maria - Kierownik Referatu ds. Mieszkaniowych WSSM
9.   Czyżak-Kościelak Kamila - p.o. Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa
10.   Dudek Ewelina - p.o. Kierownika Referatu Wymiaru Podatków i Opłat w Wydziale Finansowym
11.   Dziedziak Grażyna - Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Sportu i Turystyki
12.   Frąckowiak Krystyna - Z-ca Naczelnika Wydziału Finansowego
13.   Gmerek Barbara - Wiceprezydent Miasta Kalisza
14.   Graczyk Marek - Główny specjalista ds. ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
15.   Grodziński Dariusz - Wiceprezydent Miasta Kalisza
16.   Hofman Marzena - Główny spec. ds. rejestracji pojazdów
17.   Jeziorska Agnieszka - po zastępcy naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem
18.   Józefiak Przemysław - p.o. zastępcy Naczelnika WGM
19.   Jurek Krzysztof - Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji
20.   Karman Włodzimierz - Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
21.   Kasprzak Iwona - Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem
22.   Kędzia Beata - Z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
23.   Kijewski Artur - Wiceprezydent Miasta Kalisza
24.   Kinastowski Krystian - Prezydent Miasta Kalisza
25.   Kłysz Jan Adam - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
26.   Kłobucki Stefan - Sekretarz Miasta
27.   Konopka Jacek - Wiceprezydent Miasta
28.   Korach Ewa - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
29.   Korzeniewski Cezary - Kierownik Referatu Rachunkowości Dochodów w Wydziale Finansowym
30.   Kościelny Piotr - Wiceprezydent Miasta Kalisza
31.   Kowalska Elżbieta - Naczelnik Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
32.   Kozanowska Daria - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej
33.   Krakowski Stanisław - Naczelnik Wydziału Edukacji
34.   Krzyżanowska-Walaszczyk Ewa - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury
35.   Kujawa Henryk - Kierownik Referatu Nadzoru Właścicielskiego w Wydziale Gospodarowania Mieniem
36.   Kulawinek Grzegorz Daniel - Wiceprezydent Miasta Kalisza
37.   Ludwiczak Tomasz - p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich
38.   Łagoda Agnieszka - inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich
39.   Łakomiak Maria - Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej
40.   Maciaszek Ewa - Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
41.   Magdziński Włodzimierz - Z-ca Naczelnika Wydzialu Geodezji i Kaartografii, Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
42.   Marciniak Mieczysław - Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki Sportu i Turystyki
43.   Marczak Michał - Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
44.   Michalak Anna - podinspektor - Wydziału Spraw Obywatelskich
45.   Miłek Sławomir - Naczelnik Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury
46.   Mucha Agnieszka - Inspektor Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej
47.   Ochocka Aneta - Naczelnik Wydziału Finansowego
48.   Okrasa Marta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Kierownik referatu
49.   Pastuszak Marzena - Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Sportu i Turystyki
50.   Pawliczak Karolina - Wiceprezydent Miasta Kalisza
51.   Pełka Katarzyna - Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezyjnej i Kartografii
52.   Pęcherz Janusz - Prezydent Miasta Kalisza
53.   Piekarska Małgorzata - podinspektor - Wydziału Spraw Obywatelskich
54.   Pilas Michał - Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem
55.   Podsadny Mateusz - Wiceprezydent Miasta Kalisza
56.   Quoos Aleksander - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
57.   Rogoziński Tomasz - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
58.   Sapiński Grzegorz - Prezydent Miasta Kalisza
59.   Sawicka Irena - Skarbnik Miasta
60.   Sawulska-Krzykacz Joanna - p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
61.   Sibiński Janusz - Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
62.   Starzec Grzegorz - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich
63.   Sukienniczak Piotr - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
64.   Szałamacha Bartłomiej - Geolog Powiatowy
65.   Sztandera Daniel - Wiceprezydent Miasta Kalisza
66.   Sztandera Tomasz - Naczelnik Wydziału Finansowego
67.   Szuleta Marzena Maria - Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych
68.   Tomczyk Hieronim - Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem
69.   Walczyńska Anna - p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich
70.   Wcisła Anna - Kierownik referatu wymiaru podatków i opłat
71.   Wierzbicki Przemysław - Z-ca Naczelnika Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury
72.   Witczak Mariusz - Naczelnik Wydziału Edukacji
73.   Wojtyła Błażej - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
74.   Wypych Agnieszka - Z-ca Naczelnika Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 010 636 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 18 sierpień 2019 o godz. 08:54   kontakt: agoral@um.kalisz.pl