Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu 


1.   Albin Anna - Zastępca Naczelnika Wydziału Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
2.   Andrzejewska Małgorzata - Inspektor Biura Świadczeń Rodzinnych
3.   Błasiak Paulina - Inspektor
4.   Błaszczyk Hubert - podinspektor Biura Świadczeń Rodzinnych
5.   Bogaczyk Urszula - Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki Sportu i Turystyki
6.   Boratyński Piotr - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich
7.   Cieloszyk Marcin - Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
8.   Cierniak Maria - Kierownik Referatu ds. Mieszkaniowych WSSM
9.   Czyżak-Kościelak Kamila - p.o. Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa
10.   Dudek Ewelina - p.o. Kierownika Referatu Wymiaru Podatków i Opłat w Wydziale Finansowym
11.   Dziedziak Grażyna - Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Sportu i Turystyki
12.   Frąckowiak Krystyna - Z-ca Naczelnika Wydziału Finansowego
13.   Gmerek Barbara - Wiceprezydent Miasta Kalisza
14.   Graczyk Marek - Główny specjalista ds. ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
15.   Grodziński Dariusz - Wiceprezydent Miasta Kalisza
16.   Hofman Marzena - Główny spec. ds. rejestracji pojazdów
17.   Jeziorska Agnieszka - po zastępcy naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem
18.   Józefiak Przemysław - p.o. zastępcy Naczelnika WGM
19.   Jurek Krzysztof - Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji
20.   Kałużny Dominik - Kierownik Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
21.   Karman Włodzimierz - Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
22.   Kasprzak Iwona - Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem
23.   Kędzia Beata - Z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
24.   Kijewski Artur - Wiceprezydent Miasta Kalisza
25.   Kinastowski Krystian - Prezydent Miasta Kalisza
26.   Kłysz Jan Adam - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
27.   Kłobucki Stefan - Sekretarz Miasta
28.   Konopka Jacek - Wiceprezydent Miasta
29.   Korach Ewa - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
30.   Korzeniewski Cezary - Kierownik Referatu Rachunkowości Dochodów w Wydziale Finansowym
31.   Kościelny Piotr - Wiceprezydent Miasta Kalisza
32.   Kowalska Elżbieta - Naczelnik Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
33.   Kozanowska Daria - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej
34.   Krakowski Stanisław - Naczelnik Wydziału Edukacji
35.   Krzyżanowska-Walaszczyk Ewa - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury
36.   Kujawa Henryk - Kierownik Referatu Nadzoru Właścicielskiego w Wydziale Gospodarowania Mieniem
37.   Kulawinek Grzegorz Daniel - Wiceprezydent Miasta Kalisza
38.   Ludwiczak Tomasz - p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich
39.   Łagoda Agnieszka - inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich
40.   Łakomiak Maria - Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej
41.   Maciaszek Ewa - Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
42.   Magdziński Włodzimierz - Z-ca Naczelnika Wydzialu Geodezji i Kaartografii, Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
43.   Marciniak Mieczysław - Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki Sportu i Turystyki
44.   Marczak Michał - Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
45.   Michalak Anna - podinspektor - Wydziału Spraw Obywatelskich
46.   Miłek Sławomir - Naczelnik Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury
47.   Mucha Agnieszka - Inspektor Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej
48.   Ochocka Aneta - Naczelnik Wydziału Finansowego
49.   Okrasa Marta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Kierownik referatu
50.   Pastuszak Marzena - Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Sportu i Turystyki
51.   Pawliczak Karolina - Wiceprezydent Miasta Kalisza
52.   Pełka Katarzyna - Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezyjnej i Kartografii
53.   Pęcherz Janusz - Prezydent Miasta Kalisza
54.   Piekarska Małgorzata - podinspektor - Wydziału Spraw Obywatelskich
55.   Pilas Michał - Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem
56.   Pilas Katarzyna - Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
57.   Podsadny Mateusz - Wiceprezydent Miasta Kalisza
58.   Quoos Aleksander - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
59.   Rogoziński Tomasz - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
60.   Sapiński Grzegorz - Prezydent Miasta Kalisza
61.   Sawicka Irena - Skarbnik Miasta
62.   Sawulska-Krzykacz Joanna - p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
63.   Sibiński Janusz - Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
64.   Starzec Grzegorz - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich
65.   Sukienniczak Piotr - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
66.   Szałamacha Bartłomiej - Geolog Powiatowy
67.   Sztandera Daniel - Wiceprezydent Miasta Kalisza
68.   Sztandera Tomasz - Naczelnik Wydziału Finansowego
69.   Szuleta Marzena Maria - Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych
70.   Tomczyk Hieronim - Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem
71.   Walczyńska Anna - p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich
72.   Wcisła Anna - Kierownik referatu wymiaru podatków i opłat
73.   Wierzbicki Przemysław - Z-ca Naczelnika Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury
74.   Witczak Mariusz - Naczelnik Wydziału Edukacji
75.   Wojtyła Błażej - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
76.   Wypych Agnieszka - Z-ca Naczelnika Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 118 787 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 23 luty 2020 o godz. 20:55   kontakt: agoral@um.kalisz.pl