Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Dług publiczny 


  2023

  Data ostatniej aktualizacji: 16 grudnia 2022 roku
  przez: Aleksander Góral
  na podstawie: e-mail
  informację wytworzył: Daniel Matczak
  2022

  Data ostatniej aktualizacji: 30 czerwca 2022 roku
  przez: Aleksander Góral
  na podstawie: e-mail
  informację wytworzył: Daniel Matczak
   
  Data ostatniej aktualizacji: 27 stycznia 2022 roku
  przez: Aleksander Góral
  na podstawie: e-mail
  informację wytworzyła: Paulina Remelska

  data ostatniej aktualizacji: 15 grudnia 2021 roku
  przez: Aleksander Góral
  na podstawie: e-mail
  informację wytworzył: Paulina Remelska
  2020

  Data ostatniej aktualizacji: 23 grudnia 2020 roku
  przez: Aleksander Góral
  na podstawie: e-mail
  informację wytworzyła: Paulina Remelska

  Data ostatniej aktualizacji: 24 czerwca 2020 roku
  przez: Aleksander Góral
  na podstawie: e-mail
  informację wytworzyła: Daniel Matczak

  Data ostatniej aktualizacji: 23 stycznia 2020 roku
  przez: Aleksander Góral
  na podstawie: BBA.3022.1.2020
  informację wytworzyła: Kierownik BBA - Janina Błaszczyk-Walkowska

  Data ostatniej aktualizacji: 23 stycznia 2020 roku
  przez: Aleksander Góral
  na podstawie: BBA.3022.1.2020
  informację wytworzyła: Kierownik BBA - Janina Błaszczyk-Walkowska

  Data ostatniej aktualizacji: 18 grudnia 2019 roku
  przez: Maciej Matecki
  na podstawie: BBA.3022.14.2019
  informację wytworzyła: Kierownik BBA - Janina Błaszczyk-Walkowska
  2019
 1. Uchwała Nr SO – 0950/15/3/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu.

 2. Data ostatniej aktualizacji: 19 czerwca 2019 roku
  przez: Aleksander Góral
  na podstawie: e-mail
  informację wytworzyła: Kierownik BBA - Janina Błaszczyk-Walkowska

  Data ostatniej aktualizacji: 04 lutego 2019 roku
  przez: Aleksander Góral
  na podstawie: e-mail
  informację wytworzyła: Kierownik BBA - Janina Błaszczyk-Walkowska

  Data ostatniej aktualizacji: 22 grudnia 2018 roku
  przez: Maciej Matecki
  na podstawie: BBA.3022.14.2017
  informację wytworzyła: Kierownik BBA - Janina Błaszczyk-Walkowska
  2017

  Data ostatniej aktualizacji: 31 stycznia 2017 roku
  przez: Aleksander Góral
  na podstawie: BBA.3022.13.2016
  informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska

  Data ostatniej aktualizacji: 21 grudzień 2016 roku
  przez: Maciej Matecki
  na podstawie: BBA.3022.13.2016
  informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska
  2016

  Data ostatniej aktualizacji: 29 stycznia 2016 roku
  przez: Aleksander Góral
  na podstawie: e-mail
  informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska

  Data ostatniej aktualizacji: 29 stycznia 2016 roku
  przez: Aleksander Góral
  na podstawie: e-mail
  informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska

  Data ostatniej aktualizacji: 21 grudnia 2015 roku
  przez: Aleksander Góral
  na podstawie: e-mail
  informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska
  2015

  Data ostatniej aktualizacji: 29 stycznia 2015 roku
  przez: Aleksander Góral
  na podstawie: BBA.3022.1.2015; BBA.3022.2.2015
  informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska

  Data ostatniej aktualizacji: 29 stycznia 2015 roku
  przez: Aleksander Góral
  na podstawie: BBA.3022.1.2015; BBA.3022.2.2015
  informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska

  Data ostatniej aktualizacji: 16 grudnia 2014 roku
  przez: Maciej Matecki
  na podstawie: BBA.3020.15.2014, BBA.3020.16.2014, BBA.3020.17.2014
  informację wytworzyła: Janina Walkowska dnia: 16 grudnia 2014 roku.
  2014

  Data ostatniej aktualizacji: 25 lipca 2014 roku
  przez: Aleksander Góral
  na podstawie: BBA.3022.12.2014
  informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska

  Data ostatniej aktualizacji: 24 stycznia 2014 roku
  przez: Aleksander Góral
  na podstawie: BBA.3022.1.2014; BBA.3022.2.2014
  informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska

  Data ostatniej aktualizacji: 24 stycznia 2014 roku
  przez: Aleksander Góral
  na podstawie: BBA.3022.1.2014; BBA.3022.2.2014
  informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska

  Data ostatniej aktualizacji: 18 grudnia 2013 roku
  przez: Maciej Matecki
  na podstawie: BBA.3022.20.2013
  informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska
  2013

  Data ostatniej aktualizacji: 24 maja 2013 roku
  przez: Aleksander Góral
  na podstawie: BBA.3022.7.2013
  informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska

  Aktualizacja 23 stycznia 2013r. - Aleksander Góral
  2009
 1. Uchwała nr SO 68/1-D/Ka/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2008 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Kalisz – Miasto na prawach powiatu deficytu budżetowego w 2009 roku. - Skład Orzekający wyraża opinię pozytywną.
 2. Uchwała nr SO 69/1-D/Ka/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2008 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na rok 2009 i lata następne. - Skład Orzekający wyraża opinię pozytywną.
 3. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-0951/68/1Ka/09 z dnia 3 grudnia 2009r. W sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Miasto Kalisz.
 4. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-0951/67/1Ka/09 z dnia 3 grudnia 2009r. Wyrażającą opinię o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta Kalisz.

 5. Aktualizacja 14 grudnia 2009r. - Aleksander Góral

  Aktualizacja 17 listopad 2009r. - Aleksander Góral
  2008
 1. Uchwała Nr SO-52/1-SP/Ka/08 a dnia 14 kwietnia 2008 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2007 rok. - Skład Orzekający wyraża opinię pozytywną.

 2. Aktualizacja 22 kwiecień 2008r. - Aleksander Góral
  2007
 1. Uchwała Nr SO-133/1-D/Ka/07 z dnia 03 grudnia 2007 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Kalisza – Miasta na prawach powiatu. - Skład Orzekający wyraża opinię pozytywną.
 2. Uchwała Nr SO-132/1-P/Ka/07 z dnia 03 grudnia 2007 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Kalisza – Miasta na prawach powiatu. - Skład Orzekający wyraża opinię pozytywną.

 3. Wprowadził: Aleksander Góral

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 128 448 razy, aktualnie na stronie przebywa: 18 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 23 września 2023 o godz. 10:33   kontakt: agoral@um.kalisz.pl