Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 6 z 29
Liczba pozycji: 564


101.Zarządzenie Nr 493/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do wykonania czynności związanych ze zniszczeniem druków ścisłego zarachowania i tablic rejestracyjnych stosowanych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-493
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-493

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-18
Na stronie biuletynu od:   2023-08-18   do   2026-08-18
Data zarządzenia:   2023-08-07


102.Zarządzenie Nr 491/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 sierpnia 2023 roku w sprawie przeznaczenia zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Janków Drugi gmina Blizanów do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-491
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-491

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-08
Na stronie biuletynu od:   2023-08-08   do   2026-08-08
Data zarządzenia:   2023-08-07


103.Zarządzenie Nr 490/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-490
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-490

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-11
Na stronie biuletynu od:   2023-08-11   do   2026-08-11
Data zarządzenia:   2023-08-07


104.Zarządzenie Nr 489/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-489
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-489

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-07
Na stronie biuletynu od:   2023-08-07   do   2026-08-07
Data zarządzenia:   2023-08-04


105.Zarządzenie Nr 488/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-488
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-488

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-04
Na stronie biuletynu od:   2023-08-04   do   2026-08-04
Data zarządzenia:   2023-08-04


106.Zarządzenie nr 487/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z dokumentami publicznymi, tablicami rejestracyjnymi i drukami ścisłego zarachowania
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-487
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-487

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-11
Na stronie biuletynu od:   2023-08-11   do   2026-08-11
Data zarządzenia:   2023-08-04


107.Zarządzenie Nr 486/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu kont dla jednostki budżetowej – Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-486
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-486

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-04
Na stronie biuletynu od:   2023-08-04   do   2026-08-04
Data zarządzenia:   2023-08-04


108.Zarządzenie Nr 485/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-485
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-485

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-04
Na stronie biuletynu od:   2023-08-04   do   2026-08-04
Data zarządzenia:   2023-08-04


109.Zarządzenie Nr 484/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-484
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-484

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-16
Na stronie biuletynu od:   2023-08-16   do   2026-08-16
Data zarządzenia:   2023-08-04


110.Zarządzenie Nr 483/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-483
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-483

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-04
Na stronie biuletynu od:   2023-08-04   do   2026-08-04
Data zarządzenia:   2023-08-03


111.Zarządzenie Nr 482/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-482
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-482

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-08
Na stronie biuletynu od:   2023-08-08   do   2026-08-08
Data zarządzenia:   2023-08-03


112.Zarządzenie Nr 481/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-481
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-481

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-04
Na stronie biuletynu od:   2023-08-04   do   2026-08-04
Data zarządzenia:   2023-08-03


113.Zarządzenie Nr 480/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz dwóch samodzielnych lokali niemieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-480
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-480

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-04
Na stronie biuletynu od:   2023-08-04   do   2026-08-04
Data zarządzenia:   2023-08-03


114.Zarządzenie Nr 479/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-479
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-479

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-07
Na stronie biuletynu od:   2023-08-07   do   2026-08-07
Data zarządzenia:   2023-08-03


115.Zarządzenie Nr 477/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-477
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-477

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-03
Na stronie biuletynu od:   2023-08-03   do   2026-08-03
Data zarządzenia:   2023-08-02


116.Zarządzenie nr 476/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Popularyzacja kształcenia zawodowego, odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy w 2023 roku".
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-476
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-476

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-07
Na stronie biuletynu od:   2023-08-07   do   2026-08-07
Data zarządzenia:   2023-08-02


117.Zarządzenie Nr 475/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku ( garażu )
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-475
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-475

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-03
Na stronie biuletynu od:   2023-08-03   do   2026-08-03
Data zarządzenia:   2023-08-02


118.Zarządzenie Nr 474/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-474
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-474

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-03
Na stronie biuletynu od:   2023-08-03   do   2026-08-03
Data zarządzenia:   2023-08-01


119.Zarządzenie Nr 473/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-473
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-473

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-03
Na stronie biuletynu od:   2023-08-03   do   2026-08-03
Data zarządzenia:   2023-08-01


120.Zarządzenie Nr 472/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego, dotyczącego sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 212h, za obniżoną cenę.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-472
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-472

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-03
Na stronie biuletynu od:   2023-08-03   do   2026-08-03
Data zarządzenia:   2023-08-01


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 150 558 razy, aktualnie na stronie przebywa: 52 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 01 października 2023 o godz. 14:56   kontakt: agoral@um.kalisz.pl