Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 6 z 13
Liczba pozycji: 244


101. Zarządzenie Nr 156/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2019 roku zadania publicznego „Dzieje się na Rozmarku – realizacja działań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-156
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-156

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-18
Na stronie biuletynu od:   2019-03-18   do   2022-03-18
Data zarządzenia:   2019-03-18


102.Zarządzenie Nr 155/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu przetargu ustnego ograniczonego i powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości, położonej w Kaliszu przy Głównym Rynku, pod lokalizację 10 ogródków gastronomicznych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-155
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-155

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-20
Na stronie biuletynu od:   2019-03-20   do   2022-03-20
Data zarządzenia:   2019-03-20


103.Zarządzenie Nr 154/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-154
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-154

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-19
Na stronie biuletynu od:   2019-03-19   do   2022-03-19
Data zarządzenia:   2019-03-18


104.Zarządzenie Nr 153/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-153
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-153

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-15
Na stronie biuletynu od:   2019-03-15   do   2022-03-15
Data zarządzenia:   2019-03-15


105.Zarządzenie Nr 152/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-152
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-152

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-15
Na stronie biuletynu od:   2019-03-15   do   2022-03-15
Data zarządzenia:   2019-03-15


106.Zarządzenie Nr 151/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kortu tenisowego przy ul. Tuwima 2-4 w Kaliszu Kaliskiemu Klubowi Sportowemu Włókniarz 1925 Kalisz – Sekcja Tenisa Ziemnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-151
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-151

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-25
Na stronie biuletynu od:   2019-03-25   do   2022-03-25
Data zarządzenia:   2019-03-15


107.Zarządzenie Nr 150/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-150
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-150

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-15
Na stronie biuletynu od:   2019-03-15   do   2022-03-15
Data zarządzenia:   2019-03-15


108.Zarządzenie Nr 149/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-149
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-149

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-15
Na stronie biuletynu od:   2019-03-15   do   2022-03-15
Data zarządzenia:   2019-03-14


109.Zarządzenie Nr 148/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-148
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-148

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-15
Na stronie biuletynu od:   2019-03-15   do   2022-03-15
Data zarządzenia:   2019-03-14


110.Zarządzenie Nr 147/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-147
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-147

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-15
Na stronie biuletynu od:   2019-03-15   do   2022-03-15
Data zarządzenia:   2019-03-13


111.Zarządzenie Nr 146/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-146
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-146

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-15
Na stronie biuletynu od:   2019-03-15   do   2022-03-15
Data zarządzenia:   2019-03-13


112.Zarządzenie Nr 145/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-145
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-145

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-15
Na stronie biuletynu od:   2019-03-15   do   2022-03-15
Data zarządzenia:   2019-03-13


113.Zarządzenie Nr 144/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-144
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-144

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-19
Na stronie biuletynu od:   2019-03-19   do   2022-03-19
Data zarządzenia:   2019-03-13


114.Zarządzenie Nr 143/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-143
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-143

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-13
Na stronie biuletynu od:   2019-03-13   do   2022-03-13
Data zarządzenia:   2019-03-13


115.Zarządzenie Nr 142/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-142
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-142

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-13
Na stronie biuletynu od:   2019-03-13   do   2022-03-13
Data zarządzenia:   2019-03-11


116. Zarządzenie Nr 141/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-141
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-141

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-14
Na stronie biuletynu od:   2019-03-14   do   2022-03-14
Data zarządzenia:   2019-03-12


117.Zarządzenie Nr 140/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-140
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-140

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-19
Na stronie biuletynu od:   2019-03-19   do   2022-03-19
Data zarządzenia:   2019-03-11


118.Zarządzenie Nr 139/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-139
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-139

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-12
Na stronie biuletynu od:   2019-03-12   do   2022-03-12
Data zarządzenia:   2019-03-08


119.Zarządzenie Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-138
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-138

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-11
Na stronie biuletynu od:   2019-03-11   do   2022-03-11
Data zarządzenia:   2019-03-08


120.Zarządzenie Nr 137/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta Kalisza”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-137
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-137

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-13
Na stronie biuletynu od:   2019-03-13   do   2022-03-13
Data zarządzenia:   2019-03-08


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 965 397 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 25 maj 2019 o godz. 05:52   kontakt: agoral@um.kalisz.pl