Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 6 z 9
Liczba pozycji: 175


101.Zarządzenie Nr 78/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-078
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-078

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-05
Na stronie biuletynu od:   2020-02-05   do   2023-02-05
Data zarządzenia:   2020-02-03


102.Zarządzenie nr 77/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2020 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-077
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-077

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-05
Na stronie biuletynu od:   2020-02-05   do   2023-02-05
Data zarządzenia:   2020-02-03


103.Zarządzenie Nr 76/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-076
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-076

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-11
Na stronie biuletynu od:   2020-02-11   do   2023-02-11
Data zarządzenia:   2020-01-31


104.Zarządzenie Nr 75/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu pozostałych środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-075
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-075

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-07
Na stronie biuletynu od:   2020-02-07   do   2023-02-07
Data zarządzenia:   2020-01-31


105.Zarządzenie Nr 74/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-074
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-074

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-04
Na stronie biuletynu od:   2020-02-04   do   2023-02-04
Data zarządzenia:   2020-01-31


106.Zarządzenie Nr 73/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości położonej w Kaliszu przy Głównym Rynku, do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, w drodze przetargu ustnego ograniczonego pod lokalizację 10 ogródków gastronomicznych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-073
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-073

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-04
Na stronie biuletynu od:   2020-02-04   do   2023-02-04
Data zarządzenia:   2020-01-31


107.Zarządzenie Nr 71/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-071
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-071

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-04
Na stronie biuletynu od:   2020-02-04   do   2023-02-04
Data zarządzenia:   2020-01-30


108.Zarządzenie Nr 70/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-070
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-070

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-04
Na stronie biuletynu od:   2020-02-04   do   2023-02-04
Data zarządzenia:   2020-01-30


109.Zarządzenie Nr 68/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia procedury przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-068
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-068

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-29
Na stronie biuletynu od:   2020-01-30   do   2023-01-30
Data zarządzenia:   2020-01-30


110.ZARZĄDZENIE NR 67/2020 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-067
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-067

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-29
Na stronie biuletynu od:   2020-01-30   do   2023-01-30
Data zarządzenia:   2020-01-30


111.Zarządzenie Nr 66/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za IV kwartały 2019 roku
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-066
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-066

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-29
Na stronie biuletynu od:   2020-01-29   do   2023-01-29
Data zarządzenia:   2020-01-28


112.Zarządzenie Nr 65/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-065
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-065

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-29
Na stronie biuletynu od:   2020-01-29   do   2023-01-29
Data zarządzenia:   2020-01-28


113.Zarządzenie Nr 64/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-064
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-064

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-29
Na stronie biuletynu od:   2020-01-29   do   2023-01-29
Data zarządzenia:   2020-01-28


114.Zarządzenie Nr 63/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-063
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-063

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-29
Na stronie biuletynu od:   2020-01-29   do   2023-01-29
Data zarządzenia:   2020-01-28


115.Zarządzenie Nr 62/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-062
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-062

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-29
Na stronie biuletynu od:   2020-01-29   do   2023-01-29
Data zarządzenia:   2020-01-28


116.Zarządzenie nr 61/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-061
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-061

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-05
Na stronie biuletynu od:   2020-02-05   do   2023-02-05
Data zarządzenia:   2020-01-28


117.Zarządzenie Nr 60/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Zarządowi Dróg i Komunikacji w Kaliszu pozostałego środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-060
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-060

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-29
Na stronie biuletynu od:   2020-01-29   do   2023-01-29
Data zarządzenia:   2020-01-28


118.Zarządzenie Nr 59/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-059
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-059

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-28
Na stronie biuletynu od:   2020-01-28   do   2023-01-28
Data zarządzenia:   2020-01-27


119.Zarządzenie Nr 58/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-058
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-058

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-28
Na stronie biuletynu od:   2020-01-28   do   2023-01-28
Data zarządzenia:   2020-01-27


120.Zarządzenie Nr 57/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Kaliszu nakładu zwiększającego wartość środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-057
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-057

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-28
Na stronie biuletynu od:   2020-01-28   do   2023-01-28
Data zarządzenia:   2020-01-24


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 147 343 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 10 kwiecień 2020 o godz. 11:32   kontakt: agoral@um.kalisz.pl