Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 6 z 18
Liczba pozycji: 351


101.Zarządzenie Nr 273/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Żłobka Nr 4 w Kaliszu przy Al.Wojska Polskiego 34
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-273
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-273

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-04
Na stronie biuletynu od:   2020-06-04   do   2023-06-04
Data zarządzenia:   2020-06-01


102.Zarządzenie Nr 272/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Żłobka Nr 3 w Kaliszu przy ul. Bogumiła i Barbary 14a
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-272
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-272

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-04
Na stronie biuletynu od:   2020-06-04   do   2023-06-04
Data zarządzenia:   2020-06-01


103.Zarządzenie Nr 271/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Żłobka Nr 2 w Kaliszu przy ul. Babina 3a
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-271
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-271

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-04
Na stronie biuletynu od:   2020-06-04   do   2023-06-04
Data zarządzenia:   2020-06-01


104.Zarządzenie Nr 269/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku Trybuny Zachodniej znajdujących się na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-269
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-269

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-12
Na stronie biuletynu od:   2020-06-12   do   2023-06-12
Data zarządzenia:   2020-06-01


105.Zarządzenie Nr 268/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-268
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-268

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-04
Na stronie biuletynu od:   2020-06-04   do   2023-06-04
Data zarządzenia:   2020-06-01


106.ZARZĄDZENIE NR 267/2020 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-267
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-267

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-02
Na stronie biuletynu od:   2020-06-02   do   2023-06-02
Data zarządzenia:   2020-05-29


107.Zarządzenie Nr 266/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-266
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-266

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-02
Na stronie biuletynu od:   2020-06-02   do   2023-06-02
Data zarządzenia:   2020-05-29


108.Zarządzenie Nr 265/ 2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-265
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-265

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-29
Na stronie biuletynu od:   2020-05-29   do   2023-05-29
Data zarządzenia:   2020-05-29


109.Zarządzenie Nr 264/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-264
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-264

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-29
Na stronie biuletynu od:   2020-05-29   do   2023-05-29
Data zarządzenia:   2020-05-28


110.Zarządzenie Nr 263/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-263
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-263

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-02
Na stronie biuletynu od:   2020-06-02   do   2023-06-02
Data zarządzenia:   2020-05-28


111.Zarządzenie Nr 262/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowych niezabudowanych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-262
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-262

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-29
Na stronie biuletynu od:   2020-05-29   do   2023-05-29
Data zarządzenia:   2020-05-28


112.Zarządzenie Nr 261/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-261
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-261

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-29
Na stronie biuletynu od:   2020-05-29   do   2023-05-29
Data zarządzenia:   2020-05-28


113.Zarządzenie Nr 259/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 4 samodzielnych lokali mieszkalnych, wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-259
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-259

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-29
Na stronie biuletynu od:   2020-05-29   do   2023-05-29
Data zarządzenia:   2020-05-28


114.Zarządzenie Nr 258/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie sposobu realizacji i rozliczenia dotacji celowej dla niepublicznych żłobków w okresie zawieszenia lub ograniczenia działalności tych placówek w związku z epidemią COVID-19
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-258
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-258

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-29
Na stronie biuletynu od:   2020-05-29   do   2023-05-29
Data zarządzenia:   2020-05-27


115.Zarządzenie Nr 256/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw „Programu zagospodarowania wód opadowych dla miasta Kalisza”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-256
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-256

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-27
Na stronie biuletynu od:   2020-05-27   do   2023-05-27
Data zarządzenia:   2020-05-26


116.Zarządzenie Nr 255/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 maja 2020r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-255
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-255

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-27
Na stronie biuletynu od:   2020-05-27   do   2023-05-27
Data zarządzenia:   2020-05-26


117.Zarządzenie Nr 254/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-254
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-254

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-26
Na stronie biuletynu od:   2020-05-26   do   2023-05-26
Data zarządzenia:   2020-05-25


118.Zarządzenie Nr 253/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi do niego prawami.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-253
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-253

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-22
Na stronie biuletynu od:   2020-05-22   do   2023-05-22
Data zarządzenia:   2020-05-22


119.Zarządzenie Nr 252/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego gruntu, wraz z odrębnym od gruntu prawem własności posadowionych na gruncie budynków, położonego przy ul. Księdza Józefa Sieradzana Nr 2 w Kaliszu oraz powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-252
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-252

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-26
Na stronie biuletynu od:   2020-05-26   do   2023-05-26
Data zarządzenia:   2020-05-22


120.Zarządzenie Nr 251/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2020r. w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste gruntów położonych przy ul. Obozowej w Kaliszu oraz ustanowienia służebności drogi koniecznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-251
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-251

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-22
Na stronie biuletynu od:   2020-05-22   do   2023-05-22
Data zarządzenia:   2020-05-21


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 208 969 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 10 lipiec 2020 o godz. 15:30   kontakt: agoral@um.kalisz.pl