Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 6 z 37
Liczba pozycji: 732


101.Zarządzenie Nr 669/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-669
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-669

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-29
Na stronie biuletynu od:   2018-10-29   do   2021-10-29
Data zarządzenia:   2018-10-19


102.Zarządzenie Nr 668/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 października 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-668
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-668

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-23
Na stronie biuletynu od:   2018-10-23   do   2021-10-18
Data zarządzenia:   2018-10-19


103.Zarządzenie Nr 667/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-667
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-667

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-29
Na stronie biuletynu od:   2018-10-29   do   2021-10-29
Data zarządzenia:   2018-10-19


104.Zarządzenie Nr 666/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-666
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-666

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-23
Na stronie biuletynu od:   2018-10-23   do   2021-10-18
Data zarządzenia:   2018-10-19


105.Zarządzenie Nr 665/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora miejskiego programu polityki zdrowotnej- programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60 roku życia- druga edycja
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-665
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-665

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-23
Na stronie biuletynu od:   2018-10-23   do   2021-10-18
Data zarządzenia:   2018-10-19


106.Zarządzenie Nr 664/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-664
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-664

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-29
Na stronie biuletynu od:   2018-10-29   do   2021-10-29
Data zarządzenia:   2018-10-18


107.Zarządzenie Nr 663/2018 r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 października/2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-663
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-663

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-23
Na stronie biuletynu od:   2018-10-23   do   2021-10-18
Data zarządzenia:   2018-10-18


108.Zarządzenie Nr 662/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 października 2018 w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-662
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-662

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-23
Na stronie biuletynu od:   2018-10-23   do   2021-10-18
Data zarządzenia:   2018-10-18


109.Zarządzenie Nr 661/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Kalisza będącymi w dyspozycji Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu oraz ustalenie opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-661
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-661

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-29
Na stronie biuletynu od:   2018-10-29   do   2021-10-29
Data zarządzenia:   2018-10-18


110.Zarządzenie Nr 660/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 października 2018r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-660
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-660

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-29
Na stronie biuletynu od:   2018-10-29   do   2021-10-29
Data zarządzenia:   2018-10-18


111.Zarządzenie Nr 659/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-659
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-659

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-23
Na stronie biuletynu od:   2018-10-23   do   2021-10-18
Data zarządzenia:   2018-10-16


112.Zarządzenie Nr 656/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 października 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-656
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-656

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-23
Na stronie biuletynu od:   2018-10-23   do   2021-10-18
Data zarządzenia:   2018-10-16


113.Zarządzenie Nr 655/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-655
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-655

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-29
Na stronie biuletynu od:   2018-10-29   do   2021-10-29
Data zarządzenia:   2018-10-16


114.Zarządzenie Nr 654/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 października 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-654
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-654

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-18
Na stronie biuletynu od:   2018-10-18   do   2021-10-18
Data zarządzenia:   2018-10-16


115.Zarządzenie Nr 653/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 października 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do czterech samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnego lokalu niemieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-653
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-653

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-18
Na stronie biuletynu od:   2018-10-18   do   2021-10-18
Data zarządzenia:   2018-10-16


116.Zarządzenie Nr 652/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 października 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-652
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-652

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-23
Na stronie biuletynu od:   2018-10-23   do   2021-10-18
Data zarządzenia:   2018-10-16


117.Zarządzenie Nr 651/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wniesienia aportu na rzecz Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-651
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-651

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-18
Na stronie biuletynu od:   2018-10-18   do   2021-10-18
Data zarządzenia:   2018-10-12


118.Zarządzenie Nr 650/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-650
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-650

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-23
Na stronie biuletynu od:   2018-10-23   do   2021-10-18
Data zarządzenia:   2018-10-12


119.Zarządzenie Nr 649/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2018 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-649
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-649

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-18
Na stronie biuletynu od:   2018-10-18   do   2021-10-18
Data zarządzenia:   2018-10-12


120.Zarządzenie Nr 648/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-648
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-648

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-18
Na stronie biuletynu od:   2018-10-18   do   2021-10-18
Data zarządzenia:   2018-10-12


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 857 642 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 15 grudzień 2018 o godz. 15:04   kontakt: agoral@um.kalisz.pl