Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej: Zarządzenia Prezydenta Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 6 z 15
Liczba pozycji: 299


101.Zarządzenie Nr 205/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-205
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-205

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-04-03
Na stronie biuletynu od:   2024-04-03   do   2027-04-03
Data zarządzenia:   2024-03-28


102.Zarządzenie Nr 204/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie w 2024 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-204
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-204

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-03-28


103.Zarządzenie Nr 203/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki pozyskane z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środki pozyskane z Funduszu Pomocy za 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-203
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-203

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-28
Na stronie biuletynu od:   2024-03-28   do   2027-03-28
Data zarządzenia:   2024-03-28


104.ZARZĄDZENIE NR 202/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-202
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-202

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-04-03
Na stronie biuletynu od:   2024-04-03   do   2027-04-03
Data zarządzenia:   2024-03-28


105.Zarządzenie Nr 201/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-201
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-201

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-28
Na stronie biuletynu od:   2024-03-28   do   2027-03-28
Data zarządzenia:   2024-03-27


106.Zarządzenie Nr 200/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-200
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-200

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-28
Na stronie biuletynu od:   2024-03-28   do   2027-03-28
Data zarządzenia:   2024-03-27


107.Zarządzenie Nr 199/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2024r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2024 rok rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z komunalnego zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-199
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-199

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-03-27


108.Zarządzenie Nr 198/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-198
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-198

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-28
Na stronie biuletynu od:   2024-03-28   do   2027-03-28
Data zarządzenia:   2024-03-27


109.Zarządzenie Nr 197/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Kalisza, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-197
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-197

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-28
Na stronie biuletynu od:   2024-03-28   do   2027-03-28
Data zarządzenia:   2024-03-26


110.Zarządzenie Nr 196/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem oraz dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-196
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-196

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-28
Na stronie biuletynu od:   2024-03-28   do   2027-03-28
Data zarządzenia:   2024-03-26


111.Zarządzenie Nr 195/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-195
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-195

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-28
Na stronie biuletynu od:   2024-03-28   do   2027-03-28
Data zarządzenia:   2024-03-26


112.Zarządzenie Nr 194/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-194
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-194

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-28
Na stronie biuletynu od:   2024-03-28   do   2027-03-28
Data zarządzenia:   2024-03-25


113.Zarządzenie Nr 193/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-193
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-193

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-28
Na stronie biuletynu od:   2024-03-28   do   2027-03-28
Data zarządzenia:   2024-03-25


114.Zarządzenie Nr 192/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu pozostałych środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-192
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-192

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-28
Na stronie biuletynu od:   2024-03-28   do   2027-03-28
Data zarządzenia:   2024-03-25


115.Zarządzenie Nr 192/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu pozostałych środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-192
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-192

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-04-03
Na stronie biuletynu od:   2024-04-03   do   2027-04-03
Data zarządzenia:   2024-03-25


116.Zarządzenie Nr 191/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego, położonego w Kaliszu przy ul. Staszica 28/2, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-191
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-191

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-28
Na stronie biuletynu od:   2024-03-28   do   2027-03-28
Data zarządzenia:   2024-03-25


117.Zarządzenie Nr 189/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-189
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-189

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-22
Na stronie biuletynu od:   2024-03-22   do   2027-03-22
Data zarządzenia:   2024-03-21


118.Zarządzenie Nr 188/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przekazania Domowi Pomocy Społecznej w Kaliszu nakładu zwiększającego wartość środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-188
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-188

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-22
Na stronie biuletynu od:   2024-03-22   do   2027-03-22
Data zarządzenia:   2024-03-21


119.Zarządzenie Nr 187/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-187
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-187

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-04-03
Na stronie biuletynu od:   2024-04-03   do   2027-04-03
Data zarządzenia:   2024-03-21


120.Zarządzenie Nr 186/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu środka trwałego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-186
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-186

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-22
Na stronie biuletynu od:   2024-03-22   do   2027-03-22
Data zarządzenia:   2024-03-19


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 784 883 razy, aktualnie na stronie przebywa: 47 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 23 maja 2024 o godz. 15:29   kontakt: agoral@um.kalisz.pl