Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 6 z 29
Liczba pozycji: 561


101.Zarządzenie Nr 509/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-509
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-509

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-08-03
Na stronie biuletynu od:   2022-08-03   do   2025-08-03
Data zarządzenia:   2022-08-02


102.Zarządzenie Nr 508/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w Kaliszu przy ul. Toruńskiej na uzupełnienie nieruchomości przyległych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-508
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-508

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-08-03
Na stronie biuletynu od:   2022-08-03   do   2025-08-03
Data zarządzenia:   2022-08-01


103.Zarządzenie Nr 507/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-507
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-507

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-29
Na stronie biuletynu od:   2022-07-29   do   2025-07-29
Data zarządzenia:   2022-07-29


104.Zarządzenie Nr 506/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wyboru oferty i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-506
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-506

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-28
Na stronie biuletynu od:   2022-07-28   do   2025-07-28
Data zarządzenia:   2022-07-28


105.Zarządzenie Nr 505/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz samodzielnego lokalu użytkowego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-505
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-505

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-28
Na stronie biuletynu od:   2022-07-28   do   2025-07-28
Data zarządzenia:   2022-07-27


106.Zarządzenie Nr 504/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-504
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-504

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-28
Na stronie biuletynu od:   2022-07-28   do   2025-07-28
Data zarządzenia:   2022-07-27


107.Zarządzenie Nr 503/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartały 2022 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-503
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-503

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-28
Na stronie biuletynu od:   2022-07-28   do   2025-07-28
Data zarządzenia:   2022-07-27


108.Zarządzenie Nr 502/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz dwóch nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-502
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-502

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-25
Na stronie biuletynu od:   2022-07-26   do   2025-07-26
Data zarządzenia:   2022-07-25


109.Zarządzenie Nr 501/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zastosowania czasowej obniżki stawki czynszu dla wynajmowanych lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Kalisz w związku z remontem Głównego Rynku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-501
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-501

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-28
Na stronie biuletynu od:   2022-07-28   do   2025-07-28
Data zarządzenia:   2022-07-25


110.Zarządzenie Nr 500/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lipca 2022 r zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Kalisz.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-500
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-500

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-28
Na stronie biuletynu od:   2022-07-28   do   2025-07-28
Data zarządzenia:   2022-07-25


111.Zarządzenie Nr 499/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zamiany nieruchomości lokalowych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-499
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-499

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-25
Na stronie biuletynu od:   2022-07-25   do   2025-07-25
Data zarządzenia:   2022-07-22


112.Zarządzenie Nr 498/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na udziały w nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-498
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-498

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-25
Na stronie biuletynu od:   2022-07-25   do   2025-07-25
Data zarządzenia:   2022-07-22


113.Zarządzenie Nr 496/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-496
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-496

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-25
Na stronie biuletynu od:   2022-07-25   do   2025-07-25
Data zarządzenia:   2022-07-22


114.Zarządzenie Nr 495/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu niemieszkalnego oraz samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-495
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-495

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-22
Na stronie biuletynu od:   2022-07-22   do   2025-07-22
Data zarządzenia:   2022-07-22


115.Zarządzenie Nr 494/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia składów komisji egzaminacyjnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-494
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-494

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-25
Na stronie biuletynu od:   2022-07-25   do   2025-07-25
Data zarządzenia:   2022-07-22


116.Zarządzenie Nr 493/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-493
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-493

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-25
Na stronie biuletynu od:   2022-07-25   do   2025-07-25
Data zarządzenia:   2022-07-22


117.Zarządzenie Nr 492/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-492
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-492

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-22
Na stronie biuletynu od:   2022-07-22   do   2025-07-22
Data zarządzenia:   2022-07-22


118.Zarządzenie Nr 491/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 10A, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-491
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-491

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-22
Na stronie biuletynu od:   2022-07-22   do   2025-07-22
Data zarządzenia:   2022-07-22


119.Zarządzenie Nr 489/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-489
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-489

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-26
Na stronie biuletynu od:   2022-07-26   do   2025-07-26
Data zarządzenia:   2022-07-22


120.Zarządzenie Nr 488/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie Przystani Żeglarskiej i Plaży Miejskiej przy ul. Wał Piastowski 3
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-488
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-488

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-22
Na stronie biuletynu od:   2022-07-22   do   2025-07-22
Data zarządzenia:   2022-07-20


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 379 690 razy, aktualnie na stronie przebywa: 21 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 28 września 2022 o godz. 06:03   kontakt: agoral@um.kalisz.pl