Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 6 z 10
Liczba pozycji: 186


101.Zarządzenie Nr 90/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kaliszu nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Żwirki i Wigury 10
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-090
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-090

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-06
Na stronie biuletynu od:   2023-02-06   do   2026-02-06
Data zarządzenia:   2023-02-02


102.Zarządzenie Nr 89/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-089
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-089

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-06
Na stronie biuletynu od:   2023-02-06   do   2026-02-06
Data zarządzenia:   2023-02-02


103.Zarządzenie Nr 88/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lutego 2023r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Kątnej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-088
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-088

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-02
Na stronie biuletynu od:   2023-02-02   do   2026-02-02
Data zarządzenia:   2023-02-02


104.Zarządzenie Nr 87/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2023 roku
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-087
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-087

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-03
Na stronie biuletynu od:   2023-02-03   do   2026-02-03
Data zarządzenia:   2023-02-02


105.Zarządzenie Nr 86/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-086
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-086

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-10
Na stronie biuletynu od:   2023-02-10   do   2026-02-10
Data zarządzenia:   2023-02-01


106.Zarządzenie Nr 85/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-085
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-085

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-01
Na stronie biuletynu od:   2023-02-01   do   2026-02-01
Data zarządzenia:   2023-02-01


107.Zarządzenie Nr 83/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia procedury przygotowania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki pozyskane z Funduszu Pomocy za 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-083
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-083

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-03
Na stronie biuletynu od:   2023-02-03   do   2026-02-03
Data zarządzenia:   2023-01-31


108.ZARZĄDZENIE NR 81/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka Nr 3 w Kaliszu w roku 2023
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-081
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-081

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-03
Na stronie biuletynu od:   2023-02-03   do   2026-02-03
Data zarządzenia:   2023-01-31


109.ZARZĄDZENIE NR 80/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka Nr 2 w Kaliszu w roku 2023
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-080
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-080

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-03
Na stronie biuletynu od:   2023-02-03   do   2026-02-03
Data zarządzenia:   2023-01-31


110.ZARZĄDZENIE NR 79/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka Nr 1 w roku 2023
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-079
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-079

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-03
Na stronie biuletynu od:   2023-02-03   do   2026-02-03
Data zarządzenia:   2023-01-31


111.ZARZĄDZENIE NR 78/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-078
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-078

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-08
Na stronie biuletynu od:   2023-02-08   do   2026-02-08
Data zarządzenia:   2023-01-31


112.Zarządzenie Nr 77/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-077
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-077

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-01
Na stronie biuletynu od:   2023-02-01   do   2026-02-01
Data zarządzenia:   2023-01-30


113.Zarządzenie Nr 76/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-076
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-076

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-01
Na stronie biuletynu od:   2023-02-01   do   2026-02-01
Data zarządzenia:   2023-01-30


114.Zarządzenie Nr 75/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-075
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-075

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-01
Na stronie biuletynu od:   2023-02-01   do   2026-02-01
Data zarządzenia:   2023-01-30


115.Zarządzenie Nr 74/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-074
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-074

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-01
Na stronie biuletynu od:   2023-02-01   do   2026-02-01
Data zarządzenia:   2023-01-30


116.Zarządzenie nr 73/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania opłat za dzierżawę, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntów Miasta Kalisza, będących w gospodarowaniu Wydziału Gospodarowania Mieniem.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-073
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-073

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-14
Na stronie biuletynu od:   2023-02-14   do   2026-02-14
Data zarządzenia:   2023-01-30


117.Zarządzenie Nr 72 /2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za IV kwartały 2022 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-072
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-072

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-01
Na stronie biuletynu od:   2023-02-01   do   2026-02-01
Data zarządzenia:   2023-01-30


118.Zarządzenie Nr 71/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego pn. promocja honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-071
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-071

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-08
Na stronie biuletynu od:   2023-02-08   do   2026-02-08
Data zarządzenia:   2023-01-30


119.Zarządzenie Nr 70/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego pn. działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-070
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-070

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-08
Na stronie biuletynu od:   2023-02-08   do   2026-02-08
Data zarządzenia:   2023-01-30


120.Zarządzenie Nr 69/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego pn. aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-069
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-069

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-08
Na stronie biuletynu od:   2023-02-08   do   2026-02-08
Data zarządzenia:   2023-01-30


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 655 671 razy, aktualnie na stronie przebywa: 15 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 24 marca 2023 o godz. 17:40   kontakt: agoral@um.kalisz.pl