Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 5 z 37
Liczba pozycji: 732


81.Zarządzenie Nr 691/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 listopada 2018r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu nieruchomości w tym zabudowanych, położonych w Kaliszu, przy ulicy J. Tuwima 2.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-691
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-691

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-09
Na stronie biuletynu od:   2018-11-09   do   2021-11-09
Data zarządzenia:   2018-11-05


82.Zarządzenie Nr 690/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-690
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-690

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-09
Na stronie biuletynu od:   2018-11-09   do   2021-11-09
Data zarządzenia:   2018-11-05


83.Zarządzenie Nr 689/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-689
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-689

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-09
Na stronie biuletynu od:   2018-11-09   do   2021-11-09
Data zarządzenia:   2018-11-05


84.Zarządzenie Nr 688/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-688
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-688

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-09
Na stronie biuletynu od:   2018-11-09   do   2021-11-09
Data zarządzenia:   2018-11-05


85.Zarządzenie Nr 687/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do trzech samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz udziałów w dwóch nieruchomościach gruntowych zabudowanych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-687
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-687

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-07
Na stronie biuletynu od:   2018-11-07   do   2021-11-07
Data zarządzenia:   2018-11-05


86.Zarządzenie Nr 686/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Fundacji pn. „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości” w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-686
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-686

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-09
Na stronie biuletynu od:   2018-11-09   do   2021-11-09
Data zarządzenia:   2018-10-31


87.Zarządzenie Nr 685/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-685
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-685

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-09
Na stronie biuletynu od:   2018-11-09   do   2021-11-09
Data zarządzenia:   2018-10-31


88.Zarządzenie Nr 684/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Kalisza będącymi w dyspozycji Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu oraz ustalenie opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-684
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-684

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-15
Na stronie biuletynu od:   2018-11-15   do   2021-11-15
Data zarządzenia:   2018-10-31


89.Zarządzenie Nr 683/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu i zabawek edukacyjnych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-683
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-683

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-07
Na stronie biuletynu od:   2018-11-07   do   2021-11-07
Data zarządzenia:   2018-10-30


90.Zarządzenie Nr 682/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2018r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu nieruchomości w tym zabudowanych, położonych w Kaliszu, przy Wale Piastowskim 3. Na
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-682
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-682

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-07
Na stronie biuletynu od:   2018-11-07   do   2021-11-07
Data zarządzenia:   2018-10-29


91.Zarządzenie Nr 681/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2018r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu nieruchomości w tym zabudowanych, położonych w Kaliszu, przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-681
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-681

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-07
Na stronie biuletynu od:   2018-11-07   do   2021-11-07
Data zarządzenia:   2018-10-29


92.Zarządzenie Nr 680/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2018 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-680
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-680

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-07
Na stronie biuletynu od:   2018-11-07   do   2021-11-07
Data zarządzenia:   2018-10-29


93.Zarządzenie Nr 679/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-679
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-679

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-05
Na stronie biuletynu od:   2018-11-05   do   2021-11-05
Data zarządzenia:   2018-10-29


94.Buudowa sieci gazowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-678
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-678

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-05
Na stronie biuletynu od:   2018-11-05   do   2021-11-05
Data zarządzenia:   2018-10-29


95.Zarządzenie Nr 678/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2018 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-678
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-678

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-05
Na stronie biuletynu od:   2018-11-05   do   2021-11-05
Data zarządzenia:   2018-10-29


96.Zarządzenie Nr 674/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o udzielenie w 2019 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-674
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-674

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-10-29
Na stronie biuletynu od:   2018-10-29   do   2021-10-29
Data zarządzenia:   2018-10-29


97.Zarządzenie Nr 673/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartały 2018 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-673
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-673

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-05
Na stronie biuletynu od:   2018-11-05   do   2021-11-05
Data zarządzenia:   2018-10-26


98.Zarządzenie Nr 672/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-672
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-672

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-05
Na stronie biuletynu od:   2018-11-05   do   2021-11-05
Data zarządzenia:   2018-10-25


99.Zarządzenie Nr 671/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 października 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-671
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-671

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-09
Na stronie biuletynu od:   2018-11-09   do   2021-11-09
Data zarządzenia:   2018-10-24


100.Zarządzenie Nr 670/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-670
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-670

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-07
Na stronie biuletynu od:   2018-11-07   do   2021-11-07
Data zarządzenia:   2018-10-22


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 857 638 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 15 grudzień 2018 o godz. 14:36   kontakt: agoral@um.kalisz.pl