Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 5 z 10
Liczba pozycji: 186


81.Zarządzenie Nr 110/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-110
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-110

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-16
Na stronie biuletynu od:   2023-02-16   do   2026-02-16
Data zarządzenia:   2023-02-15


82.Zarządzenie Nr 109/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-109
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-109

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-16
Na stronie biuletynu od:   2023-02-16   do   2026-02-16
Data zarządzenia:   2023-02-15


83.Zarządzenie Nr 108/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia procedury przygotowania sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-108
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-108

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-22
Na stronie biuletynu od:   2023-02-22   do   2026-02-22
Data zarządzenia:   2023-02-15


84.Zarządzenie Nr 107/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie sali konferencyjnej w Hali Widowiskowo – Sportowej Kalisz Arena w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 na rzecz Agnieszki Ewiak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą 3A Translatica Agnieszka Ewiak z siedzibą w Kaliszu w terminie od dnia 14 lutego 2023 r. do dnia 22 czerwca 2023 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-107
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-107

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-16
Na stronie biuletynu od:   2023-02-16   do   2026-02-16
Data zarządzenia:   2023-02-13


85.Zarządzenie Nr 106/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-106
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-106

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-14
Na stronie biuletynu od:   2023-02-14   do   2026-02-14
Data zarządzenia:   2023-02-13


86.Zarządzenie Nr 105/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-105
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-105

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-13
Na stronie biuletynu od:   2023-02-13   do   2026-02-13
Data zarządzenia:   2023-02-10


87.Zarządzenie Nr 104/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-104
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-104

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-13
Na stronie biuletynu od:   2023-02-13   do   2026-02-13
Data zarządzenia:   2023-02-10


88.Zarządzenie Nr 103/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-103
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-103

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-14
Na stronie biuletynu od:   2023-02-14   do   2026-02-14
Data zarządzenia:   2023-02-10


89.Zarządzenie Nr 102/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 09 lutego 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-102
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-102

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-13
Na stronie biuletynu od:   2023-02-13   do   2026-02-13
Data zarządzenia:   2023-02-09


90.Zarządzenie Nr 101/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2023 w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu oraz kosztu pobytu w Oddziale Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2023 roku
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-101
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-101

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-10
Na stronie biuletynu od:   2023-02-10   do   2026-02-10
Data zarządzenia:   2023-02-09


91.Zarządzenie Nr 100/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu koordynującego ds. ochrony zdrowia psychicznego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-100
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-100

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-10
Na stronie biuletynu od:   2023-02-10   do   2026-02-10
Data zarządzenia:   2023-02-09


92.Zarządzenie Nr 99/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Kątnej 4 na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-099
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-099

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-10
Na stronie biuletynu od:   2023-02-10   do   2026-02-10
Data zarządzenia:   2023-02-09


93.Zarządzenie Nr 98/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lutego 2023r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-098
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-098

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-14
Na stronie biuletynu od:   2023-02-14   do   2026-02-14
Data zarządzenia:   2023-02-09


94.Zarządzenie Nr 97/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-097
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-097

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-13
Na stronie biuletynu od:   2023-02-13   do   2026-02-13
Data zarządzenia:   2023-02-08


95.ZARZĄDZENIE NR 96/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-096
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-096

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-13
Na stronie biuletynu od:   2023-02-13   do   2026-02-13
Data zarządzenia:   2023-02-08


96.Zarządzenie Nr 95/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-095
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-095

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-10
Na stronie biuletynu od:   2023-02-10   do   2026-02-10
Data zarządzenia:   2023-02-08


97.Zarządzenie Nr 94/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-094
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-094

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-08
Na stronie biuletynu od:   2023-02-08   do   2026-02-08
Data zarządzenia:   2023-02-07


98.Zarządzenie Nr 93/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-093
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-093

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-10
Na stronie biuletynu od:   2023-02-10   do   2026-02-10
Data zarządzenia:   2023-02-07


99.Zarządzenie Nr 92/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników ruchomych majątku
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-092
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-092

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-08
Na stronie biuletynu od:   2023-02-08   do   2026-02-08
Data zarządzenia:   2023-02-03


100.Zarządzenie Nr 91/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-091
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-091

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-06
Na stronie biuletynu od:   2023-02-06   do   2026-02-06
Data zarządzenia:   2023-02-03


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 655 632 razy, aktualnie na stronie przebywa: 19 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 24 marca 2023 o godz. 16:54   kontakt: agoral@um.kalisz.pl