Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 5 z 9
Liczba pozycji: 175


81.Zarządzenie Nr 98/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-098
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-098

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-14
Na stronie biuletynu od:   2020-02-14   do   2023-02-14
Data zarządzenia:   2020-02-13


82.Zarządzenie Nr 97/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia trybu sporządzenia „Informacji o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu” na dzień 31 grudnia 2019 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-097
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-097

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-17
Na stronie biuletynu od:   2020-02-17   do   2023-02-17
Data zarządzenia:   2020-02-13


83.Zarządzenie Nr 96/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie miasta Kalisza wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-096
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-096

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-13
Na stronie biuletynu od:   2020-02-13   do   2023-02-13
Data zarządzenia:   2020-02-13


84.Zarządzenie Nr 95/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2020r. wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-095
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-095

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-13
Na stronie biuletynu od:   2020-02-13   do   2023-02-13
Data zarządzenia:   2020-02-13


85.Zarządzenie Nr 94/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-094
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-094

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-17
Na stronie biuletynu od:   2020-02-17   do   2023-02-17
Data zarządzenia:   2020-02-12


86.Zarządzenie Nr 93/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-093
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-093

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-13
Na stronie biuletynu od:   2020-02-13   do   2023-02-13
Data zarządzenia:   2020-02-12


87.Zarządzenie Nr 92/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie lokalizacji urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-092
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-092

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-13
Na stronie biuletynu od:   2020-02-13   do   2023-02-13
Data zarządzenia:   2020-02-12


88.Zarządzenie Nr 91/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku – łącznik hali lekkoatletycznej znajdujących się przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-091
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-091

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-17
Na stronie biuletynu od:   2020-02-17   do   2023-02-17
Data zarządzenia:   2020-02-12


89.ZARZĄDZENIE NR 90/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zawieszenia waloryzacji stawek czynszowych w lokalach użytkowych stanowiących własność Miasta Kalisz.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-090
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-090

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-14
Na stronie biuletynu od:   2020-02-14   do   2023-02-14
Data zarządzenia:   2020-02-11


90.Zarządzenie Nr 89/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przekwalifikowania tymczasowego pomieszczenia na lokal mieszkalny.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-089
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-089

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-19
Na stronie biuletynu od:   2020-02-19   do   2023-02-19
Data zarządzenia:   2020-02-11


91.Zarządzenie Nr 88/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-088
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-088

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-11
Na stronie biuletynu od:   2020-02-11   do   2023-02-11
Data zarządzenia:   2020-01-31


92.Zarządzenie Nr 87/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-087
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-087

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-11
Na stronie biuletynu od:   2020-02-11   do   2023-02-11
Data zarządzenia:   2020-02-10


93.Zarządzenie Nr 86/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie określenia procedury rozliczenia dotacji z wykonania zadania publicznego udzielonych z budżetu Miasta Kalisza na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-086
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-086

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-13
Na stronie biuletynu od:   2020-02-13   do   2023-02-13
Data zarządzenia:   2020-02-10


94.Zarządzenie Nr 85/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie darowizny postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-085
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-085

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-13
Na stronie biuletynu od:   2020-02-13   do   2023-02-13
Data zarządzenia:   2020-02-10


95.Zarządzenie Nr 84/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-084
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-084

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-13
Na stronie biuletynu od:   2020-02-13   do   2023-02-13
Data zarządzenia:   2020-02-10


96.Zarządzenie Nr 83/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-083
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-083

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-14
Na stronie biuletynu od:   2020-02-14   do   2023-02-14
Data zarządzenia:   2020-02-10


97.Zarządzenie Nr 82/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-082
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-082

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-11
Na stronie biuletynu od:   2020-02-11   do   2023-02-11
Data zarządzenia:   2020-02-07


98.Zarządzenie nr 81/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie użyczenia Kaliskiemu Towarzystwu Wioślarskiemu w Kaliszu środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-081
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-081

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-17
Na stronie biuletynu od:   2020-02-17   do   2023-02-17
Data zarządzenia:   2020-02-06


99.Zarządzenie Nr 80/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-080
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-080

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-11
Na stronie biuletynu od:   2020-02-11   do   2023-02-11
Data zarządzenia:   2020-02-06


100.Zarządzenie Nr 79/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-079
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-079

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-11
Na stronie biuletynu od:   2020-02-11   do   2023-02-11
Data zarządzenia:   2020-02-05


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 145 952 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 07 kwiecień 2020 o godz. 21:51   kontakt: agoral@um.kalisz.pl