Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 5 z 23
Liczba pozycji: 456


81.ZARZĄDZENIE Nr 410/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia miejsca i godzin zebrań wyborczych w jednostkach pomocniczych Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-410
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-410

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-30
Na stronie biuletynu od:   2019-07-30   do   2022-07-30
Data zarządzenia:   2019-07-30


82.ZARZĄDZENIE Nr 409/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania i przeprowadzenia zebrań wyborczych w jednostkach pomocniczych Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-409
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-409

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-30
Na stronie biuletynu od:   2019-07-30   do   2022-07-30
Data zarządzenia:   2019-07-30


83.Zarządzenie Nr 408/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-408
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-408

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-30
Na stronie biuletynu od:   2019-07-30   do   2022-07-30
Data zarządzenia:   2019-07-30


84.Zarządzenie Nr 406/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-406
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-406

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-30
Na stronie biuletynu od:   2019-07-30   do   2022-07-30
Data zarządzenia:   2019-07-29


85.Zarządzenie Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-405
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-405

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-30
Na stronie biuletynu od:   2019-07-30   do   2022-07-30
Data zarządzenia:   2019-07-29


86.Zarządzenie Nr 401/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartały 2019 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-401
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-401

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-26
Na stronie biuletynu od:   2019-07-26   do   2022-07-26
Data zarządzenia:   2019-07-25


87.Zarządzenie Nr 400/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-400
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-400

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-26
Na stronie biuletynu od:   2019-07-26   do   2022-07-26
Data zarządzenia:   2019-07-25


88.Zarządzenie Nr 399/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawem związanym z własnością lokalu oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-399
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-399

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-26
Na stronie biuletynu od:   2019-07-26   do   2022-07-26
Data zarządzenia:   2019-07-25


89.Zarządzenie Nr 398/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Kaliszu środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-398
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-398

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-29
Na stronie biuletynu od:   2019-07-29   do   2022-07-29
Data zarządzenia:   2019-07-25


90.Zarządzenie Nr 397/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-397
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-397

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-26
Na stronie biuletynu od:   2019-07-26   do   2022-07-26
Data zarządzenia:   2019-07-25


91.Zarządzenie Nr 396/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-396
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-396

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-26
Na stronie biuletynu od:   2019-07-26   do   2022-07-26
Data zarządzenia:   2019-07-25


92.Zarządzenie Nr 395/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-395
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-395

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-24
Na stronie biuletynu od:   2019-07-24   do   2022-07-24
Data zarządzenia:   2019-07-23


93.Zarządzenie Nr 394/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-394
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-394

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-23
Na stronie biuletynu od:   2019-07-23   do   2022-07-23
Data zarządzenia:   2019-07-22


94.Zarządzenie Nr 393/3029 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-393
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-393

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-22
Na stronie biuletynu od:   2019-07-22   do   2022-07-22
Data zarządzenia:   2019-07-19


95.Zarządzenie Nr 392/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu pozostałego środka trwałego zakupionego w ramach projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-392
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-392

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-23
Na stronie biuletynu od:   2019-07-23   do   2022-07-23
Data zarządzenia:   2019-07-19


96.Zarządzenie Nr 391/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-391
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-391

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-19
Na stronie biuletynu od:   2019-07-19   do   2022-07-19
Data zarządzenia:   2019-07-17


97.Zarządzenie Nr 390/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Szolc-Rogozińskiego w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-390
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-390

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-19
Na stronie biuletynu od:   2019-07-19   do   2022-07-19
Data zarządzenia:   2019-07-17


98.Zarządzenie Nr 389/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-389
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-389

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-19
Na stronie biuletynu od:   2019-07-19   do   2022-07-19
Data zarządzenia:   2019-07-17


99.Zarządzenie Nr 388/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-388
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-388

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-19
Na stronie biuletynu od:   2019-07-19   do   2022-07-19
Data zarządzenia:   2019-07-17


100.Zarządzenie Nr 387/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-387
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-387

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-19
Na stronie biuletynu od:   2019-07-19   do   2022-07-19
Data zarządzenia:   2019-07-17


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 027 082 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 17 wrzesień 2019 o godz. 18:30   kontakt: agoral@um.kalisz.pl