Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 5 z 28
Liczba pozycji: 555


81.Zarządzenie Nr 523/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-523
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-523

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-16
Na stronie biuletynu od:   2021-09-16   do   2021-10-16
Data zarządzenia:   2021-09-02


82.Zarządzenie Nr 522/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-522
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-522

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-02
Na stronie biuletynu od:   2021-09-02   do   2024-09-02
Data zarządzenia:   2021-09-02


83.Zarządzenie Nr 521/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-521
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-521

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-02
Na stronie biuletynu od:   2021-09-03   do   2024-09-03
Data zarządzenia:   2021-09-02


84.Zarządzenie Nr 520/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-520
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-520

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-02
Na stronie biuletynu od:   2021-09-02   do   2024-09-02
Data zarządzenia:   2021-09-02


85.Zarządzenie Nr 519/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-519
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-519

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-02
Na stronie biuletynu od:   2021-09-03   do   2024-09-03
Data zarządzenia:   2021-09-01


86.Zarządzenie Nr 518/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2021 r. w sprawie powołania Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-518
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-518

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2021-09-01
Na stronie biuletynu od:   2021-09-01   do   2024-09-01
Data zarządzenia:   2021-09-01


87.Zarządzenie Nr 517/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-517
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-517

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-01
Na stronie biuletynu od:   2021-09-01   do   2024-09-01
Data zarządzenia:   2021-09-01


88.Zarządzenie Nr 516/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-516
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-516

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-01
Na stronie biuletynu od:   2021-09-01   do   2024-09-01
Data zarządzenia:   2021-09-01


89.Zarządzenie Nr 515/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni pod dwa dystrybutory do napojów gorących oraz dwa dystrybutory do napojów zimnych i produktów pakowanych w obiektach OSRiR przy ul. Łódzkiej 19-29.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-515
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-515

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-07
Na stronie biuletynu od:   2021-09-07   do   2024-09-07
Data zarządzenia:   2021-09-01


90.ZARZĄDZENIE NR 514/2021 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-514
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-514

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-01
Na stronie biuletynu od:   2021-09-01   do   2024-09-01
Data zarządzenia:   2021-08-31


91.Zarządzenie Nr 513/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-513
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-513

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-01
Na stronie biuletynu od:   2021-09-01   do   2024-09-01
Data zarządzenia:   2021-08-31


92.ZARZĄDZENIE NR 512/2021 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-512
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-512

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-02
Na stronie biuletynu od:   2021-09-03   do   2024-09-03
Data zarządzenia:   2021-08-30


93.Zarządzenie Nr 510/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-510
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-510

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-01
Na stronie biuletynu od:   2021-09-01   do   2024-09-01
Data zarządzenia:   2021-08-30


94.ZARZĄDZENIE NR 509/2021 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-509
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-509

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-02
Na stronie biuletynu od:   2021-09-02   do   2024-09-02
Data zarządzenia:   2021-08-30


95.Zarządzenie Nr 508/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych zarządzania i administrowania nieruchomością oraz przekazania na ewidencję księgową środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-508
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-508

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-27
Na stronie biuletynu od:   2021-08-27   do   2024-08-27
Data zarządzenia:   2021-08-26


96.Zarządzenie Nr 507/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-507
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-507

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-27
Na stronie biuletynu od:   2021-08-27   do   2024-08-27
Data zarządzenia:   2021-08-26


97.Zarządzenie Nr 506/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-506
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-506

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-27
Na stronie biuletynu od:   2021-08-27   do   2024-08-27
Data zarządzenia:   2021-08-26


98.Zarządzenie Nr 503/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-503
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-503

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-27
Na stronie biuletynu od:   2021-08-27   do   2024-08-27
Data zarządzenia:   2021-08-26


99.Zarządzenie Nr 502/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o udzielenie w 2022 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-502
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-502

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-27
Na stronie biuletynu od:   2021-08-27   do   2024-08-27
Data zarządzenia:   2021-08-25


100.Zarządzenie Nr 501/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-501
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-501

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-24
Na stronie biuletynu od:   2021-08-24   do   2024-08-24
Data zarządzenia:   2021-08-23


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 647 677 razy, aktualnie na stronie przebywa: 24 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 19 października 2021 o godz. 17:04   kontakt: agoral@um.kalisz.pl