Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 5 z 7
Liczba pozycji: 139


81.Zarządzenie Nr 61/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu położonego w Kaliszu przy ul. Sobótki 42.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-061
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-061

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-29
Na stronie biuletynu od:   2024-01-29   do   2027-01-29
Data zarządzenia:   2024-01-24


82.Zarządzenie Nr 60/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-060
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-060

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-31
Na stronie biuletynu od:   2024-01-31   do   2027-01-31
Data zarządzenia:   2024-01-23


83.Zarządzenie Nr 59/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego na 2024 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-059
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-059

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-31
Na stronie biuletynu od:   2024-01-31   do   2027-01-31
Data zarządzenia:   2024-01-23


84.Zarządzenie Nr 58/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Kaliszu nieruchomości, położonej w Kaliszu przy ul. Handlowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-058
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-058

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-29
Na stronie biuletynu od:   2024-01-29   do   2027-01-29
Data zarządzenia:   2024-01-23


85.Zarządzenie Nr 57/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia procedury przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-057
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-057

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-26
Na stronie biuletynu od:   2024-01-26   do   2027-01-26
Data zarządzenia:   2024-01-23


86.Zarządzenie Nr 56/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2024 roku
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-056
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-056

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-26
Na stronie biuletynu od:   2024-01-26   do   2027-01-26
Data zarządzenia:   2024-01-23


87.Zarządzenie Nr 55/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2024 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-055
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-055

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-26
Na stronie biuletynu od:   2024-01-26   do   2027-01-26
Data zarządzenia:   2024-01-23


88.Zarządzenie Nr 54/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-054
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-054

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-26
Na stronie biuletynu od:   2024-01-26   do   2027-01-26
Data zarządzenia:   2024-01-23


89.Zarządzenie Nr 53/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Kalisza ds. wielokulturowego dziedzictwa Kalisza oraz mniejszości narodowych i etnicznych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-053
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-053

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-25
Na stronie biuletynu od:   2024-01-25   do   2027-01-25
Data zarządzenia:   2024-01-23


90.Zarządzenie Nr 52/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia procedury przygotowania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki pozyskane z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środki pozyskane z Funduszu Pomocy za 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-052
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-052

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-26
Na stronie biuletynu od:   2024-01-26   do   2027-01-26
Data zarządzenia:   2024-01-23


91.Zarządzenie Nr 51/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-051
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-051

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-25
Na stronie biuletynu od:   2024-01-25   do   2027-01-25
Data zarządzenia:   2024-01-23


92.Zarządzenie nr 50/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania opłat za dzierżawę, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntów Miasta Kalisza, będących w gospodarowaniu Wydziału Gospodarowania Mieniem.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-050
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-050

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-31
Na stronie biuletynu od:   2024-01-31   do   2027-01-31
Data zarządzenia:   2024-01-23


93.Zarządzenie Nr 48/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025; cel operacyjny nr 2: Profilaktyka uzależnień oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-048
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-048

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-23
Na stronie biuletynu od:   2024-01-23   do   2027-01-23
Data zarządzenia:   2024-01-19


94.Zarządzenie Nr 47/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia treści ogłoszeń dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-047
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-047

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-23
Na stronie biuletynu od:   2024-01-23   do   2027-01-23
Data zarządzenia:   2024-01-19


95.Zarządzenie Nr 45/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-045
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-045

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-25
Na stronie biuletynu od:   2024-01-25   do   2027-01-25
Data zarządzenia:   2024-01-19


96.Zarządzenie Nr 44/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-044
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-044

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-23
Na stronie biuletynu od:   2024-01-23   do   2027-01-23
Data zarządzenia:   2024-01-19


97.Zarządzenie Nr 43/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-043
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-043

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-23
Na stronie biuletynu od:   2024-01-23   do   2027-01-23
Data zarządzenia:   2024-01-19


98.Zarządzenie Nr 42/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-042
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-042

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-19
Na stronie biuletynu od:   2024-01-19   do   2027-01-19
Data zarządzenia:   2024-01-18


99.Zarządzenie Nr 41/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2024 w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu oraz kosztu pobytu w Oddziale Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2024 roku
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-041
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-041

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-19
Na stronie biuletynu od:   2024-01-19   do   2027-01-19
Data zarządzenia:   2024-01-18


100.Zarządzenie Nr 40/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie Powiatowi Kaliskiemu hali Kalisz Arena, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, 62-800 Kalisz, zarządzanej przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-040
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-040

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-23
Na stronie biuletynu od:   2024-01-23   do   2027-01-23
Data zarządzenia:   2024-01-18


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 605 199 razy, aktualnie na stronie przebywa: 37 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 05 marca 2024 o godz. 05:08   kontakt: agoral@um.kalisz.pl