Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 4 z 37
Liczba pozycji: 732


61.Zarządzenie Nr 714/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-714
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-714

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-21
Na stronie biuletynu od:   2018-11-21   do   2021-11-21
Data zarządzenia:   2018-11-16


62.Zarządzenie Nr 713/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie przekazania Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Kaliszu w zarządzanie i administrowanie nieruchomości zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-713
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-713

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-22
Na stronie biuletynu od:   2018-11-22   do   2021-11-22
Data zarządzenia:   2018-11-15


63.Zarządzenie Nr 711/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszeń dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-711
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-711

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-21
Na stronie biuletynu od:   2018-11-21   do   2021-11-21
Data zarządzenia:   2018-11-15


64.Zarządzenie Nr 710/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-710
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-710

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-21
Na stronie biuletynu od:   2018-11-21   do   2021-11-21
Data zarządzenia:   2018-11-15


65.Zarządzenie Nr 709/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-709
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-709

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-21
Na stronie biuletynu od:   2018-11-21   do   2021-11-21
Data zarządzenia:   2018-11-15


66.Zarządzenie Nr 708/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-708
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-708

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-21
Na stronie biuletynu od:   2018-11-21   do   2021-11-21
Data zarządzenia:   2018-11-15


67.Zarządzenie Nr 707/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-707
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-707

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-21
Na stronie biuletynu od:   2018-11-21   do   2021-11-21
Data zarządzenia:   2018-11-13


68.Zarządzenie Nr 706/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie nabycia nieodpłatnego na rzecz Miasta Kalisza, w drodze darowizny prawa własności działki gruntu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-706
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-706

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-15
Na stronie biuletynu od:   2018-11-15   do   2021-11-15
Data zarządzenia:   2018-11-13


69.Zarządzenie Nr 704/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Nr 3 w Kaliszu przy ul. Bogumiła i Barbary 14a
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-704
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-704

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-21
Na stronie biuletynu od:   2018-11-21   do   2021-11-21
Data zarządzenia:   2018-11-13


70.Zarządzenie Nr 703/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-703
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-703

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-21
Na stronie biuletynu od:   2018-11-21   do   2021-11-21
Data zarządzenia:   2018-11-09


71.Zarządzenie Nr 702/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których w 2019 roku wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-702
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-702

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-15
Na stronie biuletynu od:   2018-11-15   do   2021-11-15
Data zarządzenia:   2018-11-08


72.Zarządzenie Nr 701/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do siedmiu samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz udziałów w nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-701
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-701

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-21
Na stronie biuletynu od:   2018-11-21   do   2021-11-21
Data zarządzenia:   2018-11-09


73.Zarządzenie Nr 700/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-700
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-700

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-15
Na stronie biuletynu od:   2018-11-15   do   2021-11-15
Data zarządzenia:   2018-11-08


74.Zarządzenie Nr 699/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środków dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pn. „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-699
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-699

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-15
Na stronie biuletynu od:   2018-11-15   do   2021-11-15
Data zarządzenia:   2018-11-08


75.ZARZĄDZENIE Nr 698/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność sprzętu i wyposażenia jednostkom ochrony przeciwpożarowej z terenu miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-698
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-698

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-15
Na stronie biuletynu od:   2018-11-15   do   2021-11-15
Data zarządzenia:   2018-11-08


76.Zarządzenie Nr 696/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na socjalne oraz lokali mieszkalnych na pomieszczenia tymczasowe.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-696
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-696

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-05
Na stronie biuletynu od:   2018-12-05   do   2021-12-05
Data zarządzenia:   2018-11-08


77.Zarządzenie Nr 695/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-695
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-695

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-21
Na stronie biuletynu od:   2018-11-21   do   2021-11-21
Data zarządzenia:   2018-11-06


78.Zarządzenie Nr 694/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-694
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-694

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-09
Na stronie biuletynu od:   2018-11-09   do   2021-11-09
Data zarządzenia:   2018-11-06


79.Zarządzenie Nr 693/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-693
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-693

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-09
Na stronie biuletynu od:   2018-11-09   do   2021-11-09
Data zarządzenia:   2018-11-05


80.Zarządzenie Nr 692/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Złotej 9.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-692
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-692

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-07
Na stronie biuletynu od:   2018-11-07   do   2021-11-07
Data zarządzenia:   2018-11-05


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 857 645 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 15 grudzień 2018 o godz. 15:50   kontakt: agoral@um.kalisz.pl