Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 4 z 23
Liczba pozycji: 456


61.Zarządzenie Nr 431/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-431
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-431

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-13
Na stronie biuletynu od:   2019-08-13   do   2022-08-13
Data zarządzenia:   2019-08-12


62.Zarządzenie Nr 430/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-430
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-430

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-20
Na stronie biuletynu od:   2019-08-20   do   2022-08-20
Data zarządzenia:   2019-08-12


63.Zarządzenie Nr 429/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-429
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-429

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-12
Na stronie biuletynu od:   2019-08-12   do   2022-08-12
Data zarządzenia:   2019-08-12


64.Zarządzenie Nr 428/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-428
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-428

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-12
Na stronie biuletynu od:   2019-08-12   do   2022-08-12
Data zarządzenia:   2019-08-08


65.Zarządzenie Nr 427/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-427
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-427

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-12
Na stronie biuletynu od:   2019-08-12   do   2022-08-12
Data zarządzenia:   2019-08-08


66.Zarządzenie Nr 426/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Miejskiemu Klubowi Sportowemu Kalisz Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-426
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-426

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-07
Na stronie biuletynu od:   2019-08-09   do   2022-08-09
Data zarządzenia:   2019-08-08


67.Zarządzenie Nr 425/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-425
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-425

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-07
Na stronie biuletynu od:   2019-08-09   do   2022-08-09
Data zarządzenia:   2019-08-07


68.Zarządzenie Nr 424/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-424
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-424

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-07
Na stronie biuletynu od:   2019-08-09   do   2022-08-09
Data zarządzenia:   2019-08-07


69.Zarządzenie Nr 423/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-423
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-423

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-07
Na stronie biuletynu od:   2019-08-07   do   2022-08-07
Data zarządzenia:   2019-08-07


70.Zarządzenie Nr 422/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-422
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-422

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-07
Na stronie biuletynu od:   2019-08-07   do   2022-08-07
Data zarządzenia:   2019-08-07


71.Zarządzenie Nr 421/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-421
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-421

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-06
Na stronie biuletynu od:   2019-08-06   do   2022-08-06
Data zarządzenia:   2019-08-06


72.Zarządzenie Nr 420/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację, zgodnie z Programem „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 pod nazwą: Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób na terenie miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-420
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-420

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-07
Na stronie biuletynu od:   2019-08-07   do   2022-08-07
Data zarządzenia:   2019-08-06


73.Zarządzenie Nr 418/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu położone w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-418
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-418

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-06
Na stronie biuletynu od:   2019-08-06   do   2022-08-06
Data zarządzenia:   2019-08-06


74.Zarządzenie Nr 417/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu położone w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-417
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-417

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-06
Na stronie biuletynu od:   2019-08-06   do   2022-08-06
Data zarządzenia:   2019-08-06


75.Zarządzenie Nr 416/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-416
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-416

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-05
Na stronie biuletynu od:   2019-08-05   do   2022-08-05
Data zarządzenia:   2019-08-02


76.Zarządzenie Nr 415/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu niemieszkalnego wraz z prawem związanym z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-415
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-415

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-01
Na stronie biuletynu od:   2019-08-01   do   2022-08-01
Data zarządzenia:   2019-08-01


77.Zarządzenie Nr 414/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-414
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-414

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-01
Na stronie biuletynu od:   2019-08-01   do   2022-08-01
Data zarządzenia:   2019-08-01


78.Zarządzenie Nr 413/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-413
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-413

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-05
Na stronie biuletynu od:   2019-08-05   do   2022-08-05
Data zarządzenia:   2019-07-31


79.Zarządzenie Nr 412/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-412
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-412

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-31
Na stronie biuletynu od:   2019-07-31   do   2022-07-31
Data zarządzenia:   2019-07-31


80.Zarządzenie Nr 411/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację w 2019 r. zadania w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-411
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-411

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-02
Na stronie biuletynu od:   2019-08-02   do   2022-08-02
Data zarządzenia:   2019-07-31


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 027 121 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 17 wrzesień 2019 o godz. 19:30   kontakt: agoral@um.kalisz.pl