Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 4 z 21
Liczba pozycji: 418


61. Zarządzenie Nr 369/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-369
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-369

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-25
Na stronie biuletynu od:   2024-06-25   do   2027-06-25
Data zarządzenia:   2024-06-17


62.Zarządzenie Nr 368/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, w drodze przetargu publicznego ograniczonego, lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 , wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisz, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-368
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-368

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-26
Na stronie biuletynu od:   2024-06-26   do   2027-06-26
Data zarządzenia:   2024-06-17


63.Zarządzenie Nr 367/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Kaliszu przy ul. Złotej 10d na rzecz użytkownika wieczystego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-367
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-367

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-17


64.Zarządzenie Nr 366/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2024r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-366
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-366

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-18
Na stronie biuletynu od:   2024-06-18   do   2027-06-18
Data zarządzenia:   2024-06-14


65.Zarządzenie Nr 365/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-365
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-365

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-14


66.Zarządzenie Nr 364/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2024 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-364
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-364

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-18
Na stronie biuletynu od:   2024-06-18   do   2027-06-18
Data zarządzenia:   2024-06-14


67.Zarządzenie Nr 363/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie darowizny postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-363
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-363

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-18
Na stronie biuletynu od:   2024-06-18   do   2027-06-18
Data zarządzenia:   2024-06-14


68.Zarządzenie Nr 362/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-362
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-362

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-18
Na stronie biuletynu od:   2024-06-18   do   2027-06-18
Data zarządzenia:   2024-06-14


69.Zarządzenie Nr 361/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na Realizację pozaszkolnych strategii profilaktycznych dla dzieci „Organizacja czasu wolnego podczas wakacji”, promujących zdrowy tryb życia.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-361
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-361

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-14
Na stronie biuletynu od:   2024-06-14   do   2027-06-14
Data zarządzenia:   2024-06-13


70.Zarządzenie Nr 360/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-360
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-360

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-13


71.Zarządzenie Nr 359/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-359
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-359

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-14
Na stronie biuletynu od:   2024-06-14   do   2027-06-14
Data zarządzenia:   2024-06-13


72.Zarządzenie Nr 358/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie przyznania i ustalenia wysokości Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-358
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-358

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-12


73.Zarządzenie Nr 357/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia II konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligowe.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-357
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-357

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-14
Na stronie biuletynu od:   2024-06-14   do   2027-06-14
Data zarządzenia:   2024-06-12


74.Zarządzenie Nr 356/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-356
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-356

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-12
Na stronie biuletynu od:   2024-06-12   do   2027-06-12
Data zarządzenia:   2024-06-12


75.Zarządzenie Nr 355/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu położone w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-355
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-355

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-12
Na stronie biuletynu od:   2024-06-12   do   2027-06-12
Data zarządzenia:   2024-06-11


76.ZARZĄDZENIE NR 354/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-354
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-354

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-12
Na stronie biuletynu od:   2024-06-12   do   2027-06-12
Data zarządzenia:   2024-06-10


77.Zarządzenie Nr 353/2024 Prezydenta Miasta Kalisz z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia na użyczenie Związkowi Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Kalisz Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Kaliszu ul. Legionów 42 5 sztuk żaglówek klasy OPTYMIST wraz z wyposażeniem zakupionych w ramach Budżetu Obywatelskiego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-353
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-353

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-14
Na stronie biuletynu od:   2024-06-14   do   2027-06-14
Data zarządzenia:   2024-06-07


78.Zarządzenie Nr 352/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-352
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-352

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-12
Na stronie biuletynu od:   2024-06-12   do   2027-06-12
Data zarządzenia:   2024-06-07


79.Zarządzenie Nr 351/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-351
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-351

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-12
Na stronie biuletynu od:   2024-06-12   do   2027-06-12
Data zarządzenia:   2024-06-07


80.Zarządzenie Nr 350/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza oraz powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Kaliszu zarządzania i administrowania zabudowaną nieruchomością wraz z przekazaniem na ewidencję księgową środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-350
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-350

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-12
Na stronie biuletynu od:   2024-06-12   do   2027-06-12
Data zarządzenia:   2024-06-07


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 957 655 razy, aktualnie na stronie przebywa: 11 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 20 lipca 2024 o godz. 03:42   kontakt: agoral@um.kalisz.pl