Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 4 z 28
Liczba pozycji: 555


61.Zarządzenie Nr 544/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Śnieżnej 11 w Kaliszu na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-544
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-544

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-14
Na stronie biuletynu od:   2021-09-14   do   2024-09-14
Data zarządzenia:   2021-09-13


62.Zarządzenie Nr 543/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-543
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-543

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-13
Na stronie biuletynu od:   2021-09-13   do   2024-09-13
Data zarządzenia:   2021-09-13


63.Zarządzenie Nr 542/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 września 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-542
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-542

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-16
Na stronie biuletynu od:   2021-09-16   do   2021-10-16
Data zarządzenia:   2021-09-10


64.Zarządzenie Nr 541/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału 1/3 w prawie własności samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-541
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-541

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-10
Na stronie biuletynu od:   2021-09-10   do   2024-09-10
Data zarządzenia:   2021-09-09


65.Zarządzenie Nr 540/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2021 roku w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-540
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-540

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-22
Na stronie biuletynu od:   2021-09-22   do   2024-09-22
Data zarządzenia:   2021-09-09


66.Zarządzenie Nr 538/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-538
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-538

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-10
Na stronie biuletynu od:   2021-09-10   do   2024-09-10
Data zarządzenia:   2021-09-09


67.Zarządzenie Nr 537/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń w obiekcie znajdującym się w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-537
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-537

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-10
Na stronie biuletynu od:   2021-09-10   do   2024-09-10
Data zarządzenia:   2021-09-06


68.Zarządzenie Nr 536/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2021 r. w sprawie przyznania Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-536
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-536

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-07
Na stronie biuletynu od:   2021-09-07   do   2024-09-07
Data zarządzenia:   2021-09-06


69.Zarządzenie Nr 535/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w Kaliszu przy ul. Karpackiej na uzupełnienie nieruchomości przyległych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-535
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-535

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-07
Na stronie biuletynu od:   2021-09-07   do   2024-09-07
Data zarządzenia:   2021-09-06


70.Zarządzenie Nr 534/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2021 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na 2022 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-534
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-534

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-07
Na stronie biuletynu od:   2021-09-07   do   2024-09-07
Data zarządzenia:   2021-09-06


71.Zarządzenie Nr 533/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ustalenia trybu sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-533
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-533

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-07
Na stronie biuletynu od:   2021-09-07   do   2024-09-07
Data zarządzenia:   2021-09-06


72.Zarządzenie Nr 532/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-532
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-532

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-14
Na stronie biuletynu od:   2021-09-14   do   2024-09-14
Data zarządzenia:   2021-09-03


73.Zarządzenie Nr 531/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 września 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Kalisza Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-531
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-531

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-14
Na stronie biuletynu od:   2021-09-14   do   2024-09-14
Data zarządzenia:   2021-09-03


74.Zarządzenie Nr 530/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-530
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-530

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-07
Na stronie biuletynu od:   2021-09-07   do   2024-09-07
Data zarządzenia:   2021-09-03


75.Zarządzenie Nr 529/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-529
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-529

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-07
Na stronie biuletynu od:   2021-09-07   do   2024-09-07
Data zarządzenia:   2021-09-03


76.Zarządzenie Nr 528/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-528
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-528

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-02
Na stronie biuletynu od:   2021-09-03   do   2024-09-03
Data zarządzenia:   2021-09-03


77.Zarządzenie Nr 527/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 września 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-527
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-527

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-07
Na stronie biuletynu od:   2021-09-07   do   2024-09-07
Data zarządzenia:   2021-09-03


78.Zarządzenie Nr 526/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 września 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do pięciu samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-526
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-526

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-07
Na stronie biuletynu od:   2021-09-07   do   2024-09-07
Data zarządzenia:   2021-09-03


79.Zarządzenie Nr 525/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 września 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2021 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-525
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-525

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-10
Na stronie biuletynu od:   2021-09-10   do   2024-09-10
Data zarządzenia:   2021-09-03


80.Zarządzenie Nr 524/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 września 2021 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-524
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-524

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-02
Na stronie biuletynu od:   2021-09-03   do   2024-09-03
Data zarządzenia:   2021-09-03


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 648 328 razy, aktualnie na stronie przebywa: 26 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 19 października 2021 o godz. 18:21   kontakt: agoral@um.kalisz.pl