Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 3 z 23
Liczba pozycji: 456


41.Zarządzenie Nr 452/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-452
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-452

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-22
Na stronie biuletynu od:   2019-08-22   do   2022-08-22
Data zarządzenia:   2019-08-22


42.Zarządzenie Nr 451/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-451
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-451

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-23
Na stronie biuletynu od:   2019-08-23   do   2022-08-23
Data zarządzenia:   2019-08-22


43.ZARZĄDZENIE Nr 449/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność sprzętu i wyposażenia jednostkom ochrony przeciwpożarowej z terenu miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-449
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-449

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-22
Na stronie biuletynu od:   2019-08-22   do   2022-08-22
Data zarządzenia:   2019-08-21


44.Zarządzenie Nr 448/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-448
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-448

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-20
Na stronie biuletynu od:   2019-08-20   do   2022-08-20
Data zarządzenia:   2019-08-20


45.Zarządzenie Nr 447/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 4 samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość wraz z prawami związanymi z ich własnością.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-447
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-447

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-20
Na stronie biuletynu od:   2019-08-20   do   2022-08-20
Data zarządzenia:   2019-08-20


46.Zarządzenie Nr 446/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-446
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-446

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-19
Na stronie biuletynu od:   2019-08-19   do   2022-08-19
Data zarządzenia:   2019-08-16


47.Zarządzenie Nr 445/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-445
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-445

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-19
Na stronie biuletynu od:   2019-08-19   do   2022-08-19
Data zarządzenia:   2019-08-14


48.Zarządzenie Nr 444/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-444
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-444

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-19
Na stronie biuletynu od:   2019-08-19   do   2022-08-19
Data zarządzenia:   2019-08-14


49.Zarządzenie Nr 443/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie rzeczowego składnika majątku ruchomego organizacji pozarządowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-443
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-443

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-23
Na stronie biuletynu od:   2019-08-23   do   2022-08-23
Data zarządzenia:   2019-08-14


50.Zarządzenie Nr 442/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie miasta Kalisza wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-442
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-442

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-19
Na stronie biuletynu od:   2019-08-19   do   2022-08-19
Data zarządzenia:   2019-08-14


51.Zarządzenie Nr 441/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie lokalizacji reklam wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-441
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-441

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-16
Na stronie biuletynu od:   2019-08-16   do   2022-08-16
Data zarządzenia:   2019-08-14


52.Zarządzenie Nr 440/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-440
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-440

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-22
Na stronie biuletynu od:   2019-08-22   do   2022-08-22
Data zarządzenia:   2019-08-14


53.Zarządzenie Nr 439/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-439
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-439

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-16
Na stronie biuletynu od:   2019-08-16   do   2022-08-16
Data zarządzenia:   2019-08-13


54.Zarządzenie Nr 438/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-438
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-438

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-16
Na stronie biuletynu od:   2019-08-16   do   2022-08-16
Data zarządzenia:   2019-08-13


55.Zarządzenie Nr 437/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie pomieszczeń znajdujących się w Hali Widowiskowo – Sportowej Kalisz Arena w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 na rzecz Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu w roku szkolnym 2019/2020.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-437
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-437

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-16
Na stronie biuletynu od:   2019-08-16   do   2022-08-16
Data zarządzenia:   2019-08-13


56.Zarządzenie Nr 436/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-436
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-436

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-16
Na stronie biuletynu od:   2019-08-16   do   2022-08-16
Data zarządzenia:   2019-08-13


57.Zarządzenie Nr 435/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-435
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-435

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-16
Na stronie biuletynu od:   2019-08-16   do   2022-08-16
Data zarządzenia:   2019-08-13


58.Zarządzenie Nr 434/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 3 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-434
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-434

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-16
Na stronie biuletynu od:   2019-08-16   do   2022-08-16
Data zarządzenia:   2019-08-13


59.Zarządzenie Nr 433/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego -Podgórze
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-433
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-433

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-16
Na stronie biuletynu od:   2019-08-16   do   2022-08-16
Data zarządzenia:   2019-08-13


60.Zarządzenie Nr 432/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-432
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-432

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-16
Na stronie biuletynu od:   2019-08-16   do   2022-08-16
Data zarządzenia:   2019-08-13


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 027 094 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 17 wrzesień 2019 o godz. 18:44   kontakt: agoral@um.kalisz.pl