Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 3 z 5
Liczba pozycji: 100


41.Zarządzenie nr 61/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-061
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-061

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-05
Na stronie biuletynu od:   2020-02-05   do   2023-02-05
Data zarządzenia:   2020-01-28


42.Zarządzenie Nr 60/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Zarządowi Dróg i Komunikacji w Kaliszu pozostałego środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-060
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-060

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-29
Na stronie biuletynu od:   2020-01-29   do   2023-01-29
Data zarządzenia:   2020-01-28


43.Zarządzenie Nr 59/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-059
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-059

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-28
Na stronie biuletynu od:   2020-01-28   do   2023-01-28
Data zarządzenia:   2020-01-27


44.Zarządzenie Nr 58/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-058
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-058

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-28
Na stronie biuletynu od:   2020-01-28   do   2023-01-28
Data zarządzenia:   2020-01-27


45.Zarządzenie Nr 57/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Kaliszu nakładu zwiększającego wartość środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-057
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-057

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-28
Na stronie biuletynu od:   2020-01-28   do   2023-01-28
Data zarządzenia:   2020-01-24


46.Zarządzenie Nr 56/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu pozostałych środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-056
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-056

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-28
Na stronie biuletynu od:   2020-01-28   do   2023-01-28
Data zarządzenia:   2020-01-24


47.Zarządzenie Nr 54/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-054
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-054

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-28
Na stronie biuletynu od:   2020-01-28   do   2023-01-28
Data zarządzenia:   2020-01-24


48.Zarządzenie Nr 53/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-053
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-053

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-28
Na stronie biuletynu od:   2020-01-28   do   2023-01-28
Data zarządzenia:   2020-01-24


49.Zarządzenie Nr 52/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia procedury przygotowania sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-052
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-052

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-28
Na stronie biuletynu od:   2020-01-28   do   2023-01-28
Data zarządzenia:   2020-01-23


50.Zarządzenie Nr 51/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-051
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-051

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-24
Na stronie biuletynu od:   2020-01-24   do   2023-01-24
Data zarządzenia:   2020-01-23


51.Zarządzenie Nr 50/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-050
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-050

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-23
Na stronie biuletynu od:   2020-01-23   do   2023-01-23
Data zarządzenia:   2020-01-23


52.Zarządzenie Nr 49/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej na potrzeby przygotowania Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-049
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-049

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-23
Na stronie biuletynu od:   2020-01-23   do   2023-01-23
Data zarządzenia:   2020-01-23


53.Zarządzenie Nr 48/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz wzoru oferty na realizację w 2020r. programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-048
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-048

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-24
Na stronie biuletynu od:   2020-01-24   do   2023-01-24
Data zarządzenia:   2020-01-23


54.Zarządzenie Nr 47/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz wzoru oferty na realizację w 2020r. programu polityki zdrowotnej- profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci pięcioletnich zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-047
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-047

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-24
Na stronie biuletynu od:   2020-01-24   do   2023-01-24
Data zarządzenia:   2020-01-23


55.Zarządzenie Nr 46/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz wzoru oferty na realizację w 2020r. w Kaliszu miejskiego programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-046
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-046

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-24
Na stronie biuletynu od:   2020-01-24   do   2023-01-24
Data zarządzenia:   2020-01-23


56.Zarządzenie Nr 45/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz wzoru oferty na realizację w 2020r. w Kaliszu miejskiego programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania raka jelita grubego oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-045
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-045

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-24
Na stronie biuletynu od:   2020-01-24   do   2023-01-24
Data zarządzenia:   2020-01-23


57.Zarządzenie Nr 44/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz wzoru oferty na realizację w 2020r. w Kaliszu miejskiego programu polityki zdrowotnej- profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-044
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-044

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-24
Na stronie biuletynu od:   2020-01-24   do   2023-01-24
Data zarządzenia:   2020-01-23


58.Zarządzenie Nr 43/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz wzoru oferty na realizację w 2020r. miejskiego programu polityki zdrowotnej- programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60 roku życia oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-043
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-043

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-24
Na stronie biuletynu od:   2020-01-24   do   2023-01-24
Data zarządzenia:   2020-01-23


59.Zarządzenie Nr 42/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania członków do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza i zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-042
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-042

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-23
Na stronie biuletynu od:   2020-01-23   do   2023-01-23
Data zarządzenia:   2020-01-22


60.Zarządzenie Nr 41/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. ochrony zdrowia
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-041
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-041

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-23
Na stronie biuletynu od:   2020-01-23   do   2023-01-23
Data zarządzenia:   2020-01-21


<< Poprzednia  1 2 3 4 5   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 118 620 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 23 luty 2020 o godz. 05:35   kontakt: agoral@um.kalisz.pl