Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 3 z 10
Liczba pozycji: 186


41.Zarządzenie Nr 153/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziałów w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-153
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-153

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-09
Na stronie biuletynu od:   2023-03-09   do   2026-03-09
Data zarządzenia:   2023-03-07


42.Zarządzenie Nr 152/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-152
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-152

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-09
Na stronie biuletynu od:   2023-03-09   do   2026-03-09
Data zarządzenia:   2023-03-07


43.Zarządzenie Nr 151/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-151
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-151

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-09
Na stronie biuletynu od:   2023-03-09   do   2026-03-09
Data zarządzenia:   2023-03-07


44.Zarządzenie Nr 150/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmiany umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-150
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-150

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-09
Na stronie biuletynu od:   2023-03-10   do   2026-03-10
Data zarządzenia:   2023-03-07


45.Zarządzenie Nr 149/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaliszu przy ulicy Młynarskiej na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-149
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-149

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-06
Na stronie biuletynu od:   2023-03-06   do   2026-03-06
Data zarządzenia:   2023-03-06


46.Zarządzenie Nr 148/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-148
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-148

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-06
Na stronie biuletynu od:   2023-03-06   do   2026-03-06
Data zarządzenia:   2023-03-03


47.Zarządzenie Nr 147/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-147
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-147

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-06
Na stronie biuletynu od:   2023-03-06   do   2026-03-06
Data zarządzenia:   2023-03-03


48.Zarządzenie Nr 146/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie krytej pływalni w obiekcie znajdującym się w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-146
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-146

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-09
Na stronie biuletynu od:   2023-03-09   do   2026-03-09
Data zarządzenia:   2023-03-03


49.Zarządzenie Nr 144/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-144
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-144

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-06
Na stronie biuletynu od:   2023-03-06   do   2026-03-06
Data zarządzenia:   2023-03-03


50.Zarządzenie Nr 143/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-143
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-143

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-09
Na stronie biuletynu od:   2023-03-09   do   2026-03-09
Data zarządzenia:   2023-03-03


51.Zarządzenie Nr 142/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zastosowania czasowej obniżki stawek czynszu dla najemcy lokali użytkowych usytuowanych przy ul. Kanonickiej 8 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-142
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-142

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-03
Na stronie biuletynu od:   2023-03-03   do   2026-03-03
Data zarządzenia:   2023-03-02


52.Zarządzenie Nr 141/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na wsparcie inwestycji związanej z realizacją zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w 2023 roku
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-141
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-141

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-03
Na stronie biuletynu od:   2023-03-03   do   2026-03-03
Data zarządzenia:   2023-03-02


53.Zarządzenie Nr 140/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-140
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-140

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-02
Na stronie biuletynu od:   2023-03-02   do   2026-03-02
Data zarządzenia:   2023-03-01


54.Zarządzenie Nr 139/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-139
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-139

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-07
Na stronie biuletynu od:   2023-03-07   do   2026-03-07
Data zarządzenia:   2023-02-28


55.Zarządzenie Nr 138/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-138
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-138

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-01
Na stronie biuletynu od:   2023-03-01   do   2026-03-01
Data zarządzenia:   2023-02-28


56.Zarządzenie Nr 137/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-137
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-137

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-01
Na stronie biuletynu od:   2023-03-01   do   2026-03-01
Data zarządzenia:   2023-02-28


57.Zarządzenie Nr 136/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-136
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-136

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-01
Na stronie biuletynu od:   2023-03-01   do   2026-03-01
Data zarządzenia:   2023-02-28


58.Zarządzenie Nr 135/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację w 2023 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025; cel operacyjny nr 2: Profilaktyka uzależnień.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-135
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-135

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-03
Na stronie biuletynu od:   2023-03-03   do   2026-03-03
Data zarządzenia:   2023-02-28


59.Zarządzenie Nr 134/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz wzoru oferty na realizację w Kaliszu „Programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania raka jelita grubego 2023-2024” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-134
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-134

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-02
Na stronie biuletynu od:   2023-03-02   do   2026-03-02
Data zarządzenia:   2023-02-28


60.Zarządzenie Nr 133/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komitetu Obchodów w roku 2023 - Roku Braci Kościelniaków: Tadeusza, Mieczysława i Władysława.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-133
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-133

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-01
Na stronie biuletynu od:   2023-03-01   do   2026-03-01
Data zarządzenia:   2023-02-24


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 655 656 razy, aktualnie na stronie przebywa: 16 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 24 marca 2023 o godz. 17:05   kontakt: agoral@um.kalisz.pl