Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 3 z 4
Liczba pozycji: 73


41.Zarządzenie Nr 34/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-034
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-034

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-06
Na stronie biuletynu od:   2019-02-06   do   2022-02-06
Data zarządzenia:   2019-01-18


42.Zarządzenie Nr 33/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu położone w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-033
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-033

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-24
Na stronie biuletynu od:   2019-01-24   do   2022-01-24
Data zarządzenia:   2019-01-18


43.Zarządzenie Nr 32/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej przy ul. Wał Piastowski Nr 126 w Kaliszu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-032
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-032

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-24
Na stronie biuletynu od:   2019-01-24   do   2022-01-24
Data zarządzenia:   2019-01-18


44.ZARZĄDZENIE NR 31/2019 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Kaliszu w roku 2019
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-031
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-031

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-14
Na stronie biuletynu od:   2019-02-14   do   2022-02-14
Data zarządzenia:   2019-01-17


45.Zarządzenie Nr 30/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-030
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-030

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-21
Na stronie biuletynu od:   2019-01-21   do   2022-01-21
Data zarządzenia:   2019-01-17


46.Zarządzenie Nr 29/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-029
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-029

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-23
Na stronie biuletynu od:   2019-01-23   do   2022-01-23
Data zarządzenia:   2019-01-17


47.Zarządzenie Nr 28/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie dopuszczenia możliwości do składania wniosków do więcej niż trzech wybranych szkól ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-028
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-028

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-23
Na stronie biuletynu od:   2019-01-23   do   2022-01-23
Data zarządzenia:   2019-01-17


48.Zarządzenie Nr 27/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli podatkowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-027
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-027

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-08
Na stronie biuletynu od:   2019-02-08   do   2022-02-08
Data zarządzenia:   2019-01-17


49.Zarządzenie Nr 26/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2019 w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-026
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-026

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-15
Na stronie biuletynu od:   2019-02-15   do   2022-02-15
Data zarządzenia:   2019-01-17


50.Zarządzenie Nr 25/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dochodów na 2019 rok związanych z realizacją zadań zleconych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-025
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-025

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-23
Na stronie biuletynu od:   2019-01-23   do   2022-01-23
Data zarządzenia:   2019-01-17


51.Zarządzenie Nr 24/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-024
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-024

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-23
Na stronie biuletynu od:   2019-01-23   do   2022-01-23
Data zarządzenia:   2019-01-17


52.Zarządzenie Nr 23/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-023
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-023

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-23
Na stronie biuletynu od:   2019-01-23   do   2022-01-23
Data zarządzenia:   2019-01-17


53.Zarządzenie Nr 22/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-022
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-022

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-23
Na stronie biuletynu od:   2019-01-23   do   2022-01-23
Data zarządzenia:   2019-01-17


54.Zarządzenie Nr 21/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na 2019 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-021
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-021

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-23
Na stronie biuletynu od:   2019-01-23   do   2022-01-23
Data zarządzenia:   2019-01-17


55.Zarządzenie Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-020
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-020

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-23
Na stronie biuletynu od:   2019-01-23   do   2022-01-23
Data zarządzenia:   2019-01-17


56.Zarządzenie Nr 18/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-018
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-018

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-16
Na stronie biuletynu od:   2019-01-18   do   2022-01-18
Data zarządzenia:   2019-01-16


57.Zarządzenie Nr 17/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną” środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-017
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-017

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-24
Na stronie biuletynu od:   2019-01-24   do   2022-01-24
Data zarządzenia:   2019-01-14


58.Zarządzenie Nr 16/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawem związanym z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-016
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-016

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-17
Na stronie biuletynu od:   2019-01-17   do   2022-01-17
Data zarządzenia:   2019-01-14


59.Zarządzenie Nr 15/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły ds. przyznawania stypendiów Miasta Kalisza im. Jana Pawła II i przewodniczącego Kapituły.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-015
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-015

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-21
Na stronie biuletynu od:   2019-01-21   do   2022-01-21
Data zarządzenia:   2019-01-11


60.Zarządzenie Nr 14/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie w 2019 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-014
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-014

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-17
Na stronie biuletynu od:   2019-01-17   do   2022-01-17
Data zarządzenia:   2019-01-10


<< Poprzednia  1 2 3 4   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 901 813 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 17 luty 2019 o godz. 13:00   kontakt: agoral@um.kalisz.pl