Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 2 z 10
Liczba pozycji: 186


21.Zarządzenie Nr 175/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie w 2023 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-175
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-175

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-15
Na stronie biuletynu od:   2023-03-15   do   2026-03-15
Data zarządzenia:   2023-03-14


22.Zarządzenie Nr 174/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania ,,Sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Kaliszu za 2022rok''.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-174
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-174

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-15
Na stronie biuletynu od:   2023-03-15   do   2026-03-15
Data zarządzenia:   2023-03-14


23.Zarządzenie Nr 172/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-172
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-172

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-15
Na stronie biuletynu od:   2023-03-15   do   2026-03-15
Data zarządzenia:   2023-03-14


24.Zarządzenie Nr 171/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania aparatu Kodak AZ 252 dla Kaliskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-171
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-171

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-15
Na stronie biuletynu od:   2023-03-15   do   2026-03-15
Data zarządzenia:   2023-03-14


25.Zarządzenie Nr 170/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Nr 2 w Kaliszu środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-170
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-170

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-16
Na stronie biuletynu od:   2023-03-16   do   2026-03-16
Data zarządzenia:   2023-03-13


26.Zarządzenie Nr 169/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-169
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-169

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-15
Na stronie biuletynu od:   2023-03-15   do   2026-03-15
Data zarządzenia:   2023-03-10


27.Zarządzenie Nr 167/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-167
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-167

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-15
Na stronie biuletynu od:   2023-03-15   do   2026-03-15
Data zarządzenia:   2023-03-10


28.Zarządzenie Nr 166/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację w 2023 roku cyklicznych, pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w oparciu o założenia profilaktyki rówieśniczej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-166
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-166

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-15
Na stronie biuletynu od:   2023-03-15   do   2026-03-15
Data zarządzenia:   2023-03-09


29.Zarządzenie Nr 165/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w roku 2023 zadania publicznego pn. działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-165
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-165

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-15
Na stronie biuletynu od:   2023-03-15   do   2026-03-15
Data zarządzenia:   2023-03-09


30.Zarządzenie Nr 164/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w roku 2023 zadania publicznego pn. aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-164
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-164

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-15
Na stronie biuletynu od:   2023-03-15   do   2026-03-15
Data zarządzenia:   2023-03-09


31.Zarządzenie Nr 163/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w roku 2023 zadania publicznego pn. promocja honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-163
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-163

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-15
Na stronie biuletynu od:   2023-03-15   do   2026-03-15
Data zarządzenia:   2023-03-09


32.Zarządzenie Nr 162/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Miasta Kalisza w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, środki higieny osobistej oraz ekwiwalentu za artykuły piśmienne.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-162
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-162

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-15
Na stronie biuletynu od:   2023-03-15   do   2026-03-15
Data zarządzenia:   2023-03-09


33.Zarządzenie nr 161/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-161
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-161

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-15
Na stronie biuletynu od:   2023-03-15   do   2026-03-15
Data zarządzenia:   2023-03-09


34.Zarządzenie Nr 160/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania właścicieli procesów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-160
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-160

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-10
Na stronie biuletynu od:   2023-03-10   do   2026-03-10
Data zarządzenia:   2023-03-09


35.Zarządzenie nr 159/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zasad ustalania opłat za dzierżawę, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntów Miasta Kalisza, będących w gospodarowaniu Wydziału Gospodarowania Mieniem.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-159
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-159

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-10
Na stronie biuletynu od:   2023-03-10   do   2026-03-10
Data zarządzenia:   2023-03-09


36.Zarządzenie Nr 158/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Aliny Szapocznikow 25.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-158
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-158

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-09
Na stronie biuletynu od:   2023-03-09   do   2026-03-09
Data zarządzenia:   2023-03-08


37.Zarządzenie Nr 157/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Wał Staromiejski na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-157
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-157

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-10
Na stronie biuletynu od:   2023-03-10   do   2026-03-10
Data zarządzenia:   2023-03-07


38.Zarządzenie nr 156/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwa!y budżetowej na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-156
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-156

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-10
Na stronie biuletynu od:   2023-03-10   do   2026-03-10
Data zarządzenia:   2023-03-07


39.Zarządzenie Nr 155/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z czterema szatniami na obiekcie „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu na rzecz Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” z siedzibą w Poznaniu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-155
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-155

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-09
Na stronie biuletynu od:   2023-03-09   do   2026-03-09
Data zarządzenia:   2023-03-07


40.Zarządzenie Nr 154/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-154
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-154

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-09
Na stronie biuletynu od:   2023-03-09   do   2026-03-09
Data zarządzenia:   2023-03-07


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 655 603 razy, aktualnie na stronie przebywa: 19 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 24 marca 2023 o godz. 16:08   kontakt: agoral@um.kalisz.pl