Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 2 z 9
Liczba pozycji: 175


21.Zarządzenie Nr 162/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu przetargu ustnego ograniczonego i powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości, położonej w Kaliszu przy Głównym Rynku, pod lokalizację 10 ogródków gastronomicznych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-162
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-162

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-18
Na stronie biuletynu od:   2020-03-18   do   2023-03-18
Data zarządzenia:   2020-03-18


22.ZARZĄDZENIE NR 161/2020 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-161
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-161

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-18
Na stronie biuletynu od:   2020-03-18   do   2023-03-18
Data zarządzenia:   2020-03-18


23.Zarządzenie Nr 159/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 4 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-159
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-159

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-20
Na stronie biuletynu od:   2020-03-20   do   2023-03-20
Data zarządzenia:   2020-03-17


24.Zarządzenie Nr 158/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie darowizny postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-158
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-158

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-17
Na stronie biuletynu od:   2020-03-17   do   2023-03-17
Data zarządzenia:   2020-03-17


25.Zarządzenie Nr 157/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie darowizny postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-157
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-157

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-17
Na stronie biuletynu od:   2020-03-17   do   2023-03-17
Data zarządzenia:   2020-03-17


26.Zarządzenie Nr 156/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-156
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-156

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-16
Na stronie biuletynu od:   2020-03-16   do   2023-03-16
Data zarządzenia:   2020-03-16


27.Zarządzenie Nr 155/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przyznania Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-155
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-155

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-16
Na stronie biuletynu od:   2020-03-16   do   2023-03-16
Data zarządzenia:   2020-03-13


28.Zarządzenie Nr 154/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-154
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-154

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-17
Na stronie biuletynu od:   2020-03-17   do   2023-03-17
Data zarządzenia:   2020-03-13


29.Zarządzenie Nr 152/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz wskazania osób sprawujących nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-152
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-152

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-16
Na stronie biuletynu od:   2020-03-16   do   2023-03-16
Data zarządzenia:   2020-03-13


30.Zarządzenie Nr 151/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania członków do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza i zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-151
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-151

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-13
Na stronie biuletynu od:   2020-03-13   do   2023-03-13
Data zarządzenia:   2020-03-13


31.Zarządzenie Nr 150/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe wraz prognozą oddziaływania na środowisko.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-150
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-150

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-17
Na stronie biuletynu od:   2020-03-17   do   2023-03-17
Data zarządzenia:   2020-03-13


32.Zarządzenie Nr 149/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania członków Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Kalisza na lata 2020-2024.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-149
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-149

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-13
Na stronie biuletynu od:   2020-03-13   do   2023-03-13
Data zarządzenia:   2020-03-12


33.Zarządzenie Nr 148/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-148
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-148

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-12
Na stronie biuletynu od:   2020-03-12   do   2023-03-12
Data zarządzenia:   2020-03-11


34.Zarządzenie Nr 147/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-147
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-147

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-12
Na stronie biuletynu od:   2020-03-12   do   2023-03-12
Data zarządzenia:   2020-03-11


35.Zarządzenie Nr 146/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Adama Asnyka 30 w Kaliszu za obniżoną cenę.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-146
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-146

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-13
Na stronie biuletynu od:   2020-03-13   do   2023-03-13
Data zarządzenia:   2020-03-10


36.Zarządzenie Nr 145/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia od Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu środka trwałego na ewidencję Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-145
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-145

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-10
Na stronie biuletynu od:   2020-03-10   do   2023-03-10
Data zarządzenia:   2020-03-10


37.Zarządzenie Nr 144/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-144
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-144

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-12
Na stronie biuletynu od:   2020-03-12   do   2023-03-12
Data zarządzenia:   2020-03-10


38.Zarządzenie Nr 143/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-143
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-143

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-13
Na stronie biuletynu od:   2020-03-13   do   2023-03-13
Data zarządzenia:   2020-03-10


39.Zarządzenie Nr 142/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania właścicieli procesów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-142
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-142

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-10
Na stronie biuletynu od:   2020-03-10   do   2023-03-10
Data zarządzenia:   2020-03-10


40.ZARZĄDZENIE NR 141/2020 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-141
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-141

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-10
Na stronie biuletynu od:   2020-03-10   do   2023-03-10
Data zarządzenia:   2020-03-06


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 145 929 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 07 kwiecień 2020 o godz. 21:03   kontakt: agoral@um.kalisz.pl