Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 2 z 23
Liczba pozycji: 456


21.Zarządzenie Nr 474/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-474
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-474

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-05
Na stronie biuletynu od:   2019-09-05   do   2022-09-05
Data zarządzenia:   2019-09-03


22.ZARZĄDZENIE NR 473/2019 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 3 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zainicjowania i przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-473
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-473

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-04
Na stronie biuletynu od:   2019-09-04   do   2022-09-04
Data zarządzenia:   2019-09-03


23.Zarządzenie Nr 472/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie lokalizacji reklam wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-472
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-472

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-03
Na stronie biuletynu od:   2019-09-03   do   2022-09-03
Data zarządzenia:   2019-09-02


24.Zarządzenie Nr 471/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 3 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-471
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-471

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-03
Na stronie biuletynu od:   2019-09-03   do   2022-09-03
Data zarządzenia:   2019-09-02


25.Zarządzenie Nr 470/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-470
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-470

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-03
Na stronie biuletynu od:   2019-09-03   do   2022-09-03
Data zarządzenia:   2019-09-02


26.Zarządzenie Nr 469/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego Urzędu Miasta Kalisza”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-469
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-469

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-03
Na stronie biuletynu od:   2019-09-03   do   2022-09-03
Data zarządzenia:   2019-09-02


27.Zarządzenie Nr 468/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z ich własnością oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-468
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-468

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-03
Na stronie biuletynu od:   2019-09-03   do   2022-09-03
Data zarządzenia:   2019-09-02


28.Zarządzenie Nr 466/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-466
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-466

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-03
Na stronie biuletynu od:   2019-09-03   do   2022-09-03
Data zarządzenia:   2019-08-30


29.Zarządzenie Nr 465/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-465
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-465

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-05
Na stronie biuletynu od:   2019-09-05   do   2022-09-05
Data zarządzenia:   2019-08-30


30.Zarządzenie Nr 464/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-464
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-464

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-02
Na stronie biuletynu od:   2019-09-02   do   2022-09-02
Data zarządzenia:   2019-08-30


31.Zarządzenie Nr 463/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego -Podgórze
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-463
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-463

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-29
Na stronie biuletynu od:   2019-08-29   do   2022-08-29
Data zarządzenia:   2019-08-29


32.Zarządzenie Nr 462/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o udzielenie w 2020 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-462
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-462

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-29
Na stronie biuletynu od:   2019-08-29   do   2022-08-29
Data zarządzenia:   2019-08-28


33.Zarządzenie Nr 461/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Kalisza, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-461
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-461

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-28
Na stronie biuletynu od:   2019-08-28   do   2022-08-28
Data zarządzenia:   2019-08-28


34.Zarządzenie Nr 460/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-460
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-460

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-02
Na stronie biuletynu od:   2019-09-02   do   2022-09-02
Data zarządzenia:   2019-08-28


35.Zarządzenie Nr 459/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 3 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-459
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-459

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-28
Na stronie biuletynu od:   2019-08-28   do   2022-08-28
Data zarządzenia:   2019-08-28


36.Zarządzenie Nr 458/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-458
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-458

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-28
Na stronie biuletynu od:   2019-08-28   do   2022-08-28
Data zarządzenia:   2019-08-27


37.Zarządzenie Nr 457/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-457
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-457

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-28
Na stronie biuletynu od:   2019-08-28   do   2022-08-28
Data zarządzenia:   2019-08-26


38.Zarządzenie Nr 456/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-456
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-456

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-28
Na stronie biuletynu od:   2019-08-28   do   2022-08-28
Data zarządzenia:   2019-08-26


39.Zarządzenie Nr 454/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-454
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-454

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-28
Na stronie biuletynu od:   2019-08-28   do   2022-08-28
Data zarządzenia:   2019-08-26


40.Zarządzenie Nr 453/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-453
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-453

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-29
Na stronie biuletynu od:   2019-08-29   do   2022-08-29
Data zarządzenia:   2019-08-22


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 027 077 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 17 wrzesień 2019 o godz. 18:16   kontakt: agoral@um.kalisz.pl