Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 2 z 28
Liczba pozycji: 551


21.Zarządzenie Nr 585/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 października 2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Wspólnej w drodze bezprzetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-585
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-585

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2021-10-08
Na stronie biuletynu od:   2021-10-08   do   2024-10-08
Data zarządzenia:   2021-10-04


22.ZARZĄDZENIE NR 583/2021 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-583
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-583

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-11
Na stronie biuletynu od:   2021-10-11   do   2024-10-11
Data zarządzenia:   2021-10-01


23.Zarządzenie Nr 580/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-580
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-580

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2021-10-08
Na stronie biuletynu od:   2021-10-08   do   2024-10-08
Data zarządzenia:   2021-10-01


24.Zarządzenie Nr 579/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2021r. w sprawie organizacji konkursu pod nazwą "Kalisz dla Ziemi – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza"
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-579
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-579

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2021-10-08
Na stronie biuletynu od:   2021-10-08   do   2024-10-08
Data zarządzenia:   2021-09-30


25.Zarządzenie Nr 578/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2021r. w sprawie organizacji konkursu pod nazwą „Zbieramy makulaturę”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-578
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-578

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2021-10-08
Na stronie biuletynu od:   2021-10-08   do   2024-10-08
Data zarządzenia:   2021-09-30


26.Zarządzenie Nr 577/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-577
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-577

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2021-10-08
Na stronie biuletynu od:   2021-10-08   do   2024-10-08
Data zarządzenia:   2021-09-30


27.Zarządzenie Nr 576/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-576
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-576

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-14
Na stronie biuletynu od:   2021-10-14   do   2024-10-14
Data zarządzenia:   2021-09-30


28.Zarządzenie Nr 575/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu przetargu pisemnego ograniczonego i powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na oddanie w najem na czas oznaczony części powierzchni nieruchomości, położonej w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a, pod lokalizację dwóch automatów samosprzedających do napojów i artykułów spożywczych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-575
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-575

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2021-10-08
Na stronie biuletynu od:   2021-10-08   do   2024-10-08
Data zarządzenia:   2021-09-30


29.Zarządzenie Nr 574/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-574
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-574

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2021-10-01
Na stronie biuletynu od:   2021-10-01   do   2024-10-01
Data zarządzenia:   2021-09-30


30.Zarządzenie Nr 573/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-573
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-573

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2021-10-01
Na stronie biuletynu od:   2021-10-01   do   2024-10-01
Data zarządzenia:   2021-09-30


31.Zarządzenie Nr 572/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu położone w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-572
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-572

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2021-10-01
Na stronie biuletynu od:   2021-10-01   do   2024-10-01
Data zarządzenia:   2021-09-29


32.Zarządzenie Nr 571/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-571
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-571

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2021-10-01
Na stronie biuletynu od:   2021-10-01   do   2024-10-01
Data zarządzenia:   2021-09-29


33.Zarządzenie Nr 570/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej przy ul. Niecałej 7 w Kaliszu, do oddania w dzierżawę.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-570
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-570

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2021-10-08
Na stronie biuletynu od:   2021-10-08   do   2024-10-08
Data zarządzenia:   2021-09-28


34.Zarządzenie Nr 569/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-569
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-569

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2021-10-01
Na stronie biuletynu od:   2021-10-01   do   2024-10-01
Data zarządzenia:   2021-09-28


35.Zarządzenie Nr 568/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przekazania środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych Zarządowi Dróg Miejskich w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-568
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-568

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2021-10-01
Na stronie biuletynu od:   2021-10-01   do   2024-10-01
Data zarządzenia:   2021-09-28


36.Zarządzenie Nr 567/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-567
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-567

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2021-10-01
Na stronie biuletynu od:   2021-10-01   do   2024-10-01
Data zarządzenia:   2021-09-28


37.Zarządzenie Nr 566/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 września 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-566
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-566

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-24
Na stronie biuletynu od:   2021-09-24   do   2024-09-24
Data zarządzenia:   2021-09-24


38.Zarządzenie Nr 565/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki „AQUAPARK KALISZ” spółka z o.o.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-565
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-565

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-11
Na stronie biuletynu od:   2021-10-11   do   2024-10-11
Data zarządzenia:   2021-09-24


39.Zarządzenie Nr 564/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie wyboru oferty i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych w celu realizacji w latach 2021- 2022 zadania publicznego pn. prowadzenie sklepu socjalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-564
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-564

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-24
Na stronie biuletynu od:   2021-09-24   do   2024-09-24
Data zarządzenia:   2021-09-23


40.Zarządzenie Nr 563/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-563
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-563

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-24
Na stronie biuletynu od:   2021-09-24   do   2024-09-24
Data zarządzenia:   2021-09-23


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 645 151 razy, aktualnie na stronie przebywa: 20 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 18 października 2021 o godz. 15:11   kontakt: agoral@um.kalisz.pl