Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 2 z 37
Liczba pozycji: 732


21.Zarządzenie Nr 760/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji w 2019 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-760
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-760

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-13
Na stronie biuletynu od:   2018-12-13   do   2021-12-13
Data zarządzenia:   2018-12-04


22.Zarządzenie Nr 759/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-759
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-759

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-05
Na stronie biuletynu od:   2018-12-13   do   2021-12-13
Data zarządzenia:   2018-12-04


23.Zarządzenie Nr 758/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów komisji egzaminacyjnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-758
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-758

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-05
Na stronie biuletynu od:   2018-12-05   do   2021-12-05
Data zarządzenia:   2018-12-04


24.Zarządzenie Nr 757 /2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-757
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-757

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-05
Na stronie biuletynu od:   2018-12-05   do   2021-12-05
Data zarządzenia:   2018-12-04


25.Zarządzenie Nr 756/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu rozwoju sportu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-756
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-756

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-05
Na stronie biuletynu od:   2018-12-05   do   2021-12-05
Data zarządzenia:   2018-12-04


26.Zarządzenie Nr 755/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-755
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-755

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-03
Na stronie biuletynu od:   2018-12-03   do   2021-12-03
Data zarządzenia:   2018-12-03


27.Zarządzenie Nr 754/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-754
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-754

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-03
Na stronie biuletynu od:   2018-12-03   do   2021-12-03
Data zarządzenia:   2018-12-03


28.Zarządzenie Nr 753/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia liczby Wiceprezydentów Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-753
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-753

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-03
Na stronie biuletynu od:   2018-12-03   do   2021-12-03
Data zarządzenia:   2018-12-03


29.Zarządzenie Nr 752/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Wiceprezydenta Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-752
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-752

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-03
Na stronie biuletynu od:   2018-12-03   do   2021-12-03
Data zarządzenia:   2018-12-03


30.Zarządzenie Nr 751/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-751
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-751

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-03
Na stronie biuletynu od:   2018-12-03   do   2021-12-03
Data zarządzenia:   2018-11-30


31.Zarządzenie Nr 749/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-749
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-749

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-05
Na stronie biuletynu od:   2018-12-05   do   2021-12-05
Data zarządzenia:   2018-11-30


32.Zarządzenie Nr 747/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przekazania Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu pozostałych środków trwałych zakupionych w ramach projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-747
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-747

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-05
Na stronie biuletynu od:   2018-12-05   do   2021-12-05
Data zarządzenia:   2018-11-30


33.Zarządzenie Nr 746/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej i nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-746
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-746

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-03
Na stronie biuletynu od:   2018-12-03   do   2021-12-03
Data zarządzenia:   2018-11-29


34.Zarządzenie Nr 745/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-745
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-745

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-03
Na stronie biuletynu od:   2018-12-03   do   2021-12-03
Data zarządzenia:   2018-11-29


35.Zarządzenie Nr 744/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-744
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-744

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-03
Na stronie biuletynu od:   2018-12-03   do   2021-12-03
Data zarządzenia:   2018-11-28


36.Zarządzenie Nr 743/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2018 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-743
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-743

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-03
Na stronie biuletynu od:   2018-12-03   do   2021-12-03
Data zarządzenia:   2018-11-27


37.Zarządzenie Nr 742/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz nakładów zwiększających wartość środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-742
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-742

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-05
Na stronie biuletynu od:   2018-12-05   do   2021-12-05
Data zarządzenia:   2018-11-26


38.Zarządzenie Nr 741/2018 r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 listopada /2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-741
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-741

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-03
Na stronie biuletynu od:   2018-12-03   do   2021-12-03
Data zarządzenia:   2018-11-26


39.Zarządzenie Nr 740/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na wydatki bieżące.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-740
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-740

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-05
Na stronie biuletynu od:   2018-12-05   do   2021-12-05
Data zarządzenia:   2018-11-23


40.Zarządzenie Nr 739/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-739
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-739

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-27
Na stronie biuletynu od:   2018-11-27   do   2021-11-27
Data zarządzenia:   2018-11-23


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 857 766 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 16 grudzień 2018 o godz. 11:02   kontakt: agoral@um.kalisz.pl