Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 2 z 4
Liczba pozycji: 73


21.Zarządzenie Nr 57/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-057
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-057

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-01
Na stronie biuletynu od:   2019-02-01   do   2022-02-01
Data zarządzenia:   2019-02-01


22.Zarządzenie Nr 56/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego Miasta Kalisza: „Kalisz po sąsiedzku”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-056
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-056

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-05
Na stronie biuletynu od:   2019-02-05   do   2022-02-05
Data zarządzenia:   2019-02-01


23.Zarządzenie Nr 55/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego Miasta Kalisza: „Dzieje się na Rozmarku – realizacja działań społecznokulturalnych dla mieszkańców”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-055
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-055

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-05
Na stronie biuletynu od:   2019-02-05   do   2022-02-05
Data zarządzenia:   2019-02-04


24.Zarządzenie Nr 53/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu organizacji, funkcjonowania i trybu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez Referat Kontroli w Kancelarii Prezydenta Miasta”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-053
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-053

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-01
Na stronie biuletynu od:   2019-02-01   do   2022-02-01
Data zarządzenia:   2019-01-30


25.Zarządzenie Nr 51/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia procedury przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-051
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-051

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-01
Na stronie biuletynu od:   2019-02-01   do   2022-02-01
Data zarządzenia:   2019-01-31


26.Zarządzenie Nr 50/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-050
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-050

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-01
Na stronie biuletynu od:   2019-02-01   do   2022-02-01
Data zarządzenia:   2019-01-30


27.Zarządzenie Nr 49/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu na uzupełnienie nieruchomości przyległej, położonej w Kaliszu przy ul. Smolnej 34.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-049
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-049

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-01
Na stronie biuletynu od:   2019-02-01   do   2022-02-01
Data zarządzenia:   2019-01-30


28.Zarządzenie Nr 48/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzędu Miasta Kalisza”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-048
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-048

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-01
Na stronie biuletynu od:   2019-02-01   do   2022-02-01
Data zarządzenia:   2019-01-30


29.Zarządzenie Nr 47/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za IV kwartały 2018 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-047
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-047

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-01
Na stronie biuletynu od:   2019-02-01   do   2022-02-01
Data zarządzenia:   2019-01-29


30.Zarządzenie Nr 46/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-046
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-046

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-30
Na stronie biuletynu od:   2019-01-30   do   2022-01-30
Data zarządzenia:   2019-01-29


31.Zarządzenie Nr 45/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-045
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-045

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-30
Na stronie biuletynu od:   2019-01-30   do   2022-01-30
Data zarządzenia:   2019-01-24


32.Zarządzenie Nr 44/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2019 roku zadania publicznego dotyczącego działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-044
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-044

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-08
Na stronie biuletynu od:   2019-02-08   do   2022-02-08
Data zarządzenia:   2019-01-29


33.Zarządzenie 43/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na „Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej transportu publicznego, rowerowego i pieszego”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-043
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-043

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-06
Na stronie biuletynu od:   2019-02-06   do   2022-02-06
Data zarządzenia:   2019-01-28


34.Zarządzenie Nr 42/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. ochrony zdrowia.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-042
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-042

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-30
Na stronie biuletynu od:   2019-01-30   do   2022-01-30
Data zarządzenia:   2019-01-24


35.Zarządzenie Nr 41/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do obsługi aplikacji SRPP w Urzędzie Miasta Kalisza oraz jednostkach organizacyjnych podległych Miastu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-041
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-041

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-06
Na stronie biuletynu od:   2019-02-06   do   2022-02-06
Data zarządzenia:   2019-01-24


36.Zarządzenie Nr 39/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-039
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-039

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-24
Na stronie biuletynu od:   2019-01-24   do   2022-01-24
Data zarządzenia:   2019-01-18


37.Zarządzenie Nr 38/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia procedury przygotowania sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-038
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-038

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-24
Na stronie biuletynu od:   2019-01-24   do   2022-01-24
Data zarządzenia:   2019-01-18


38.Zarządzenie Nr 37/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-037
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-037

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-23
Na stronie biuletynu od:   2019-01-23   do   2022-01-23
Data zarządzenia:   2019-01-18


39.Zarządzenie Nr 36/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału w prawie własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w Godzieszach Wielkich.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-036
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-036

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-21
Na stronie biuletynu od:   2019-01-21   do   2022-01-21
Data zarządzenia:   2019-01-18


40.Zarządzenie Nr 35/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia od jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza nakładów zwiększających wartość środków trwałych na ewidencję Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-035
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-035

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-24
Na stronie biuletynu od:   2019-01-24   do   2022-01-24
Data zarządzenia:   2019-01-18


<< Poprzednia  1 2 3 4   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 901 800 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 17 luty 2019 o godz. 12:25   kontakt: agoral@um.kalisz.pl