Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 2 z 17
Liczba pozycji: 336


21.Zarządzenie Nr 342/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-342
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-342

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-26
Na stronie biuletynu od:   2020-06-26   do   2023-06-26
Data zarządzenia:   2020-06-25


22.Zarządzenie Nr 341/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-341
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-341

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-26
Na stronie biuletynu od:   2020-06-26   do   2023-06-26
Data zarządzenia:   2020-06-25


23.Zarządzenie Nr 340/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-340
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-340

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-26
Na stronie biuletynu od:   2020-06-26   do   2023-06-26
Data zarządzenia:   2020-06-24


24.Zarządzenie Nr 339/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-339
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-339

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-30
Na stronie biuletynu od:   2020-06-30   do   2023-06-30
Data zarządzenia:   2020-06-24


25.Zarządzenie Nr 338/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert na wybór podmiotu, który zorganizuje emisję obligacji Miasta Kalisza 2020 roku
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-338
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-338

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-23
Na stronie biuletynu od:   2020-06-23   do   2023-06-23
Data zarządzenia:   2020-06-23


26.Zarządzenie Nr 337/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem oraz udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-337
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-337

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-24
Na stronie biuletynu od:   2020-06-24   do   2023-06-24
Data zarządzenia:   2020-06-23


27.Zarządzenie Nr 336/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-336
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-336

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-23
Na stronie biuletynu od:   2020-06-23   do   2023-06-23
Data zarządzenia:   2020-06-22


28.Zarządzenie Nr 335/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-335
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-335

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-24
Na stronie biuletynu od:   2020-06-24   do   2023-06-24
Data zarządzenia:   2020-06-22


29.Zarządzenie Nr 334/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Kaliszu zarządzania i administrowania nieruchomością gruntową zabudowaną oraz przekazania na ewidencję księgową środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-334
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-334

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-23
Na stronie biuletynu od:   2020-06-23   do   2023-06-23
Data zarządzenia:   2020-06-22


30.Zarządzenie Nr 333/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-333
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-333

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-24
Na stronie biuletynu od:   2020-06-24   do   2023-06-24
Data zarządzenia:   2020-06-19


31.Zarządzenie Nr 332/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu realizacji i rozliczenia dotacji celowej dla niepublicznych żłobków w związku z epidemią COVID-19
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-332
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-332

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-24
Na stronie biuletynu od:   2020-06-24   do   2023-06-24
Data zarządzenia:   2020-06-19


32.Zarządzenie Nr 331/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-331
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-331

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-23
Na stronie biuletynu od:   2020-06-23   do   2023-06-23
Data zarządzenia:   2020-06-19


33.Zarządzenie Nr 330/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-330
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-330

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-23
Na stronie biuletynu od:   2020-06-23   do   2023-06-23
Data zarządzenia:   2020-06-19


34.Zarządzenie Nr 329/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-329
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-329

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-23
Na stronie biuletynu od:   2020-06-23   do   2023-06-23
Data zarządzenia:   2020-06-19


35.Zarządzenie Nr 328/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie określenia procedury przygotowania informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-328
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-328

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-23
Na stronie biuletynu od:   2020-06-23   do   2023-06-23
Data zarządzenia:   2020-06-19


36.Zarządzenie Nr 327/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-327
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-327

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-23
Na stronie biuletynu od:   2020-06-23   do   2023-06-23
Data zarządzenia:   2020-06-19


37.Zarządzenie Nr 326/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-326
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-326

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-23
Na stronie biuletynu od:   2020-06-23   do   2023-06-23
Data zarządzenia:   2020-06-19


38.Zarządzenie Nr 325/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-325
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-325

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-24
Na stronie biuletynu od:   2020-06-24   do   2023-06-24
Data zarządzenia:   2020-06-18


39.Zarządzenie Nr 324/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Zagorzynek 34a na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-324
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-324

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-18
Na stronie biuletynu od:   2020-06-18   do   2023-06-18
Data zarządzenia:   2020-06-18


40.Zarządzenie Nr 323/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-323
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-323

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-24
Na stronie biuletynu od:   2020-06-24   do   2023-06-24
Data zarządzenia:   2020-06-18


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 204 568 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 07 lipiec 2020 o godz. 03:52   kontakt: agoral@um.kalisz.pl