Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 10 z 29
Liczba pozycji: 561


181.Zarządzenie Nr 423/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-423
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-423

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-28


182.Zarządzenie Nr 422/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2022 rok rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z komunalnego zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-422
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-422

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-28


183.Zarządzenie Nr 419/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-419
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-419

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-28


184.Zarządzenie Nr 418/2022 r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-418
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-418

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-28


185.Zarządzenie nr 417/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Kalisza na lata 2022/2023
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-417
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-417

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-07
Na stronie biuletynu od:   2022-07-07   do   2025-07-07
Data zarządzenia:   2022-06-28


186.Zarządzenie Nr 416/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz wzoru oferty na realizację w 2022r. miejskiego programu polityki zdrowotnej- programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60 roku życia oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-416
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-416

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-28


187.Zarządzenie Nr 415/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-415
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-415

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-28


188.Zarządzenie Nr 414/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaliszu przy ulicy Bolesława Pobożnego 21 na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-414
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-414

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-05
Na stronie biuletynu od:   2022-07-05   do   2025-07-05
Data zarządzenia:   2022-06-28


189.Zarządzenie Nr 413/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu położone w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-413
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-413

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-27


190.Zarządzenie Nr 412 /2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-412
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-412

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-24


191.Zarządzenie Nr 411/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie określenia procedury przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-411
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-411

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-27
Na stronie biuletynu od:   2022-06-27   do   2025-06-27
Data zarządzenia:   2022-06-24


192.Zarządzenie Nr 410/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-410
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-410

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-24


193.Zarządzenie Nr 409/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń w obiekcie przy ul. Wał Piastowski 3 w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-409
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-409

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-30
Na stronie biuletynu od:   2022-06-30   do   2025-06-30
Data zarządzenia:   2022-06-24


194.Zarządzenie Nr 408/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-408
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-408

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-27
Na stronie biuletynu od:   2022-06-27   do   2025-06-27
Data zarządzenia:   2022-06-24


195.Zarządzenie Nr 407/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-407
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-407

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-11
Na stronie biuletynu od:   2022-07-11   do   2025-07-11
Data zarządzenia:   2022-06-24


196.Zarządzenie Nr 406/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ekonomicznych nakładu zwiększającego wartość środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-406
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-406

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-27
Na stronie biuletynu od:   2022-06-27   do   2025-06-27
Data zarządzenia:   2022-06-24


197.Zarządzenie Nr 405/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-405
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-405

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-27
Na stronie biuletynu od:   2022-06-27   do   2025-06-27
Data zarządzenia:   2022-06-24


198.Zarządzenie Nr 404/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert – wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu Miasta Kalisza na realizację w 2022 r. zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligowe.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-404
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-404

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-27
Na stronie biuletynu od:   2022-06-27   do   2025-06-27
Data zarządzenia:   2022-06-24


199.Zarządzenie Nr 403/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na wsparcie inwestycji związanej z realizacją zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w roku 2022
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-403
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-403

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-27
Na stronie biuletynu od:   2022-06-27   do   2025-06-27
Data zarządzenia:   2022-06-23


200.Zarządzenie Nr 402/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 czerwca 2022r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 61b w drodze bezprzetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-402
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-402

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-23
Na stronie biuletynu od:   2022-06-23   do   2025-06-23
Data zarządzenia:   2022-06-21


<< Poprzednia  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 379 690 razy, aktualnie na stronie przebywa: 20 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 28 września 2022 o godz. 06:03   kontakt: agoral@um.kalisz.pl