Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 10 z 18
Liczba pozycji: 344


181.Zarządzenie Nr 178/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Kaliszu za 2018 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-178
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-178

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-28
Na stronie biuletynu od:   2019-03-28   do   2022-03-28
Data zarządzenia:   2019-03-26


182.Zarządzenie Nr 176/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-176
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-176

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-27
Na stronie biuletynu od:   2019-03-27   do   2022-03-27
Data zarządzenia:   2019-03-26


183.Zarządzenie Nr 175/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. 3 Maja 21 w drodze bezprzetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-175
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-175

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-27
Na stronie biuletynu od:   2019-03-27   do   2022-03-27
Data zarządzenia:   2019-03-26


184.Zarządzenie Nr 174/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości przyległej, gruntu położonego w Kaliszu przy ul. Żołnierskiej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-174
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-174

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-27
Na stronie biuletynu od:   2019-03-27   do   2022-03-27
Data zarządzenia:   2019-03-26


185.Zarządzenie Nr 173/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-173
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-173

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-03
Na stronie biuletynu od:   2019-04-03   do   2022-04-03
Data zarządzenia:   2019-03-26


186.Zarządzenie Nr 172/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-172
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-172

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-03
Na stronie biuletynu od:   2019-04-03   do   2022-04-03
Data zarządzenia:   2019-03-26


187.Zarządzenie Nr 171/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-171
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-171

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-04-03
Na stronie biuletynu od:   2019-04-03   do   2022-04-03
Data zarządzenia:   2019-03-26


188.Zarządzenie Nr 170/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-170
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-170

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-29
Na stronie biuletynu od:   2019-03-29   do   2022-03-29
Data zarządzenia:   2019-03-25


189.Zarządzenie Nr 169/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-169
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-169

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-25
Na stronie biuletynu od:   2019-03-25   do   2022-03-25
Data zarządzenia:   2019-03-25


190.Zarządzenie Nr 168/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu nakładów zwiększających wartość środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-168
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-168

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-27
Na stronie biuletynu od:   2019-03-27   do   2022-03-27
Data zarządzenia:   2019-03-22


191.Zarządzenie Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-167
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-167

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-26
Na stronie biuletynu od:   2019-03-26   do   2022-03-26
Data zarządzenia:   2019-03-22


192.Zarządzenie Nr 166/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora do obsługi aplikacji SRPP w Urzędzie Miasta Kalisza oraz jednostkach organizacyjnych podległych Miastu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-166
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-166

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-26
Na stronie biuletynu od:   2019-03-26   do   2022-03-26
Data zarządzenia:   2019-03-22


193.Zarządzenie Nr 165/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-165
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-165

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-26
Na stronie biuletynu od:   2019-03-26   do   2022-03-26
Data zarządzenia:   2019-03-22


194.Zarządzenie Nr 164/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-164
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-164

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-27
Na stronie biuletynu od:   2019-03-27   do   2022-03-27
Data zarządzenia:   2019-03-22


195.Zarządzenie nr 163/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wypracowania zmian zasad wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-163
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-163

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-21
Na stronie biuletynu od:   2019-03-21   do   2022-03-21
Data zarządzenia:   2019-03-21


196.Zarządzenie nr 162/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu zamieszczania ofert inwestycyjnych na stronie internetowej Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-162
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-162

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-20
Na stronie biuletynu od:   2019-03-20   do   2022-03-20
Data zarządzenia:   2019-03-20


197.Zarządzenie Nr 161/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę punktów handlowych, położonych w Kaliszu, przy ulicy Poznańskiej, powołania Komisji Przetargowej i przyjęcia regulaminu przetargu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-161
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-161

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-20
Na stronie biuletynu od:   2019-03-20   do   2022-03-20
Data zarządzenia:   2019-03-20


198.Zarządzenie Nr 160/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-160
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-160

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-19
Na stronie biuletynu od:   2019-03-19   do   2022-03-19
Data zarządzenia:   2019-03-19


199.Zarządzenie Nr 158/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania autobusu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-158
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-158

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-19
Na stronie biuletynu od:   2019-03-19   do   2022-03-19
Data zarządzenia:   2019-03-18


200.Zarządzenie Nr 157/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2019 roku zadania publicznego „Kalisz po sąsiedzku”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-157
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-157

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-03-18
Na stronie biuletynu od:   2019-03-18   do   2022-03-18
Data zarządzenia:   2019-03-18


<< Poprzednia  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 995 068 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 17 lipiec 2019 o godz. 01:18   kontakt: agoral@um.kalisz.pl