Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 10 z 35
Liczba pozycji: 691


181.Zarządzenie Nr 543/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 września 2023 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na 2024 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-543
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-543

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-05
Na stronie biuletynu od:   2023-09-05   do   2026-09-05
Data zarządzenia:   2023-09-04


182.Zarządzenie Nr 542/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2023 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-542
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-542

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-07
Na stronie biuletynu od:   2023-09-07   do   2026-09-07
Data zarządzenia:   2023-09-01


183.Zarządzenie Nr 541/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-541
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-541

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-01
Na stronie biuletynu od:   2023-09-01   do   2026-09-01
Data zarządzenia:   2023-09-01


184.Zarządzenie Nr 540/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Weneckiej 4, 6, 8, 10.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-540
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-540

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-31
Na stronie biuletynu od:   2023-08-31   do   2026-08-31
Data zarządzenia:   2023-08-31


185.Zarządzenie Nr 537/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-537
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-537

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-05
Na stronie biuletynu od:   2023-09-05   do   2026-09-05
Data zarządzenia:   2023-08-29


186.Zarządzenie Nr 536/2023 r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-536
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-536

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-14
Na stronie biuletynu od:   2023-09-14   do   2026-09-14
Data zarządzenia:   2023-08-29


187.Zarządzenie Nr 535/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń w obiekcie znajdującym się w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-535
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-535

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-30
Na stronie biuletynu od:   2023-08-30   do   2026-08-30
Data zarządzenia:   2023-08-29


188.Zarządzenie Nr 534//2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-534
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-534

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-30
Na stronie biuletynu od:   2023-08-30   do   2026-08-30
Data zarządzenia:   2023-08-29


189.Zarządzenie Nr 533/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-533
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-533

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-30
Na stronie biuletynu od:   2023-08-30   do   2026-08-30
Data zarządzenia:   2023-08-29


190.Zarządzenie Nr 532/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-532
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-532

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-30
Na stronie biuletynu od:   2023-08-30   do   2026-08-30
Data zarządzenia:   2023-08-29


191.Zarządzenie Nr 531/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Kalisza, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-531
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-531

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-30
Na stronie biuletynu od:   2023-08-30   do   2026-08-30
Data zarządzenia:   2023-08-25


192.Zarządzenie Nr 530/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Miejskiemu Klubowi Sportowemu Kalisz Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-530
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-530

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-25
Na stronie biuletynu od:   2023-08-25   do   2026-08-25
Data zarządzenia:   2023-08-24


193.Zarządzenie Nr 529/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu na rzecz SWWS SPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-529
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-529

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-25
Na stronie biuletynu od:   2023-08-25   do   2026-08-25
Data zarządzenia:   2023-08-24


194.Zarządzenie Nr 528/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-528
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-528

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-25
Na stronie biuletynu od:   2023-08-25   do   2026-08-25
Data zarządzenia:   2023-08-24


195.Zarządzenie Nr 527/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-527
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-527

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-25
Na stronie biuletynu od:   2023-08-25   do   2026-08-25
Data zarządzenia:   2023-08-24


196.Zarządzenie nr 526/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 sierpnia 2023r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzania likwidacji niepodjętych depozytów Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-526
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-526

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-30
Na stronie biuletynu od:   2023-08-30   do   2026-08-30
Data zarządzenia:   2023-08-24


197.Zarządzenie Nr 525/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-525
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-525

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-23
Na stronie biuletynu od:   2023-08-23   do   2026-08-23
Data zarządzenia:   2023-08-23


198.Zarządzenie Nr 524/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-524
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-524

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-21
Na stronie biuletynu od:   2023-08-21   do   2026-08-21
Data zarządzenia:   2023-08-21


199.Zarządzenie Nr 523/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 sierpnia 2023r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny detalicznej drewna pochodzącego z lasów komunalnych i terenów stanowiących własność Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-523
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-523

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-18
Na stronie biuletynu od:   2023-08-18   do   2026-08-18
Data zarządzenia:   2023-08-18


200.Zarządzenie Nr 522/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 4 lokali mieszkalnych oraz 4 lokali niemieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-522
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-522

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-08-18
Na stronie biuletynu od:   2023-08-18   do   2026-08-18
Data zarządzenia:   2023-08-18


<< Poprzednia  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 409 252 razy, aktualnie na stronie przebywa: 17 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 07 grudnia 2023 o godz. 05:55   kontakt: agoral@um.kalisz.pl