Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 10 z 16
Liczba pozycji: 318


181.Zarządzenie Nr 144/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-144
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-144

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-06
Na stronie biuletynu od:   2023-03-06   do   2026-03-06
Data zarządzenia:   2023-03-03


182.Zarządzenie Nr 143/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-143
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-143

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-09
Na stronie biuletynu od:   2023-03-09   do   2026-03-09
Data zarządzenia:   2023-03-03


183.Zarządzenie Nr 142/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zastosowania czasowej obniżki stawek czynszu dla najemcy lokali użytkowych usytuowanych przy ul. Kanonickiej 8 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-142
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-142

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-03
Na stronie biuletynu od:   2023-03-03   do   2026-03-03
Data zarządzenia:   2023-03-02


184.Zarządzenie Nr 141/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na wsparcie inwestycji związanej z realizacją zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w 2023 roku
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-141
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-141

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-03
Na stronie biuletynu od:   2023-03-03   do   2026-03-03
Data zarządzenia:   2023-03-02


185.Zarządzenie Nr 140/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-140
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-140

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-02
Na stronie biuletynu od:   2023-03-02   do   2026-03-02
Data zarządzenia:   2023-03-01


186.Zarządzenie Nr 139/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-139
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-139

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-07
Na stronie biuletynu od:   2023-03-07   do   2026-03-07
Data zarządzenia:   2023-02-28


187.Zarządzenie Nr 138/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-138
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-138

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-01
Na stronie biuletynu od:   2023-03-01   do   2026-03-01
Data zarządzenia:   2023-02-28


188.Zarządzenie Nr 137/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-137
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-137

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-01
Na stronie biuletynu od:   2023-03-01   do   2026-03-01
Data zarządzenia:   2023-02-28


189.Zarządzenie Nr 136/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-136
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-136

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-01
Na stronie biuletynu od:   2023-03-01   do   2026-03-01
Data zarządzenia:   2023-02-28


190.Zarządzenie Nr 135/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację w 2023 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025; cel operacyjny nr 2: Profilaktyka uzależnień.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-135
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-135

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-03
Na stronie biuletynu od:   2023-03-03   do   2026-03-03
Data zarządzenia:   2023-02-28


191.Zarządzenie Nr 134/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz wzoru oferty na realizację w Kaliszu „Programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania raka jelita grubego 2023-2024” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-134
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-134

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-02
Na stronie biuletynu od:   2023-03-02   do   2026-03-02
Data zarządzenia:   2023-02-28


192.Zarządzenie Nr 133/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komitetu Obchodów w roku 2023 - Roku Braci Kościelniaków: Tadeusza, Mieczysława i Władysława.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-133
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-133

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-01
Na stronie biuletynu od:   2023-03-01   do   2026-03-01
Data zarządzenia:   2023-02-24


193.Zarządzenie Nr 132/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie sali konferencyjnej w obiekcie OSRiR „Majkowskie Wembley” przy ul. Tuwima 2 w celu prowadzania zajęć z gimnastyki dla seniorów 60+.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-132
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-132

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-01
Na stronie biuletynu od:   2023-03-01   do   2026-03-01
Data zarządzenia:   2023-02-24


194.Zarządzenie Nr 131/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń wraz z urządzeniami w budynku znajdującym się w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-131
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-131

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-09
Na stronie biuletynu od:   2023-03-09   do   2026-03-09
Data zarządzenia:   2023-02-24


195.Zarządzenie Nr 130/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z dwiema szatniami na obiekcie „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu na rzecz Kaliskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Sześcioosobowej z siedzibą w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-130
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-130

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-02
Na stronie biuletynu od:   2023-03-02   do   2026-03-02
Data zarządzenia:   2023-02-24


196.Zarządzenie Nr 129/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2023r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-129
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-129

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-24
Na stronie biuletynu od:   2023-02-24   do   2026-02-24
Data zarządzenia:   2023-02-24


197.Zarządzenie Nr 128/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zastosowania czasowej obniżki stawek czynszu dla najemcy lokali użytkowych usytuowanych przy ul. Kanonickiej 8 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-128
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-128

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-01
Na stronie biuletynu od:   2023-03-01   do   2026-03-01
Data zarządzenia:   2023-02-24


198.Zarządzenie Nr 127/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-127
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-127

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-24
Na stronie biuletynu od:   2023-02-24   do   2026-02-24
Data zarządzenia:   2023-02-23


199.Zarządzenie Nr 125/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz wzoru oferty na realizację w 2023r. w Kaliszu miejskiego programu polityki zdrowotnej- profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-125
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-125

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-24
Na stronie biuletynu od:   2023-02-24   do   2026-02-24
Data zarządzenia:   2023-02-22


200.Zarządzenie Nr 123/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie procedury wprowadzania zmiany uchwały budżetowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-123
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-123

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-24
Na stronie biuletynu od:   2023-02-24   do   2026-02-24
Data zarządzenia:   2023-02-22


<< Poprzednia  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 872 776 razy, aktualnie na stronie przebywa: 37 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 01 czerwca 2023 o godz. 18:39   kontakt: agoral@um.kalisz.pl