Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 10 z 26
Liczba pozycji: 514


181.Zarządzenie Nr 362/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-362
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-362

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-01
Na stronie biuletynu od:   2021-07-01   do   2024-07-01
Data zarządzenia:   2021-06-25


182.Zarządzenie Nr 361/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-361
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-361

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-29
Na stronie biuletynu od:   2021-06-29   do   2024-06-29
Data zarządzenia:   2021-06-25


183.ZARZĄDZENIE NR 360/2021 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-360
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-360

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-29
Na stronie biuletynu od:   2021-06-29   do   2024-06-29
Data zarządzenia:   2021-06-25


184.ZARZĄDZENIE NR 359/2021 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-359
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-359

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-29
Na stronie biuletynu od:   2021-06-29   do   2024-06-29
Data zarządzenia:   2021-06-25


185.Zarządzenie Nr 358/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-358
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-358

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-01
Na stronie biuletynu od:   2021-07-01   do   2024-07-01
Data zarządzenia:   2021-06-24


186.Zarządzenie Nr 357/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-357
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-357

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-24
Na stronie biuletynu od:   2021-06-24   do   2024-06-24
Data zarządzenia:   2021-06-24


187.Zarządzenie Nr 356/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-356
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-356

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-01
Na stronie biuletynu od:   2021-06-29   do   2024-06-29
Data zarządzenia:   2021-06-24


188.Zarządzenie Nr 355/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-355
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-355

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-29
Na stronie biuletynu od:   2021-06-29   do   2024-06-29
Data zarządzenia:   2021-06-24


189.Zarządzenie Nr 351/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-351
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-351

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-24
Na stronie biuletynu od:   2021-06-24   do   2024-06-24
Data zarządzenia:   2021-06-24


190.Zarządzenie Nr 350/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia II konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmującego rozgrywki ligowe.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-350
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-350

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-24
Na stronie biuletynu od:   2021-06-24   do   2024-06-24
Data zarządzenia:   2021-06-24


191.Zarządzenie Nr 349/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także w zakresie działalności charytatywnej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-349
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-349

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-24
Na stronie biuletynu od:   2021-06-24   do   2024-06-24
Data zarządzenia:   2021-06-24


192.Zarządzenie Nr 348/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-348
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-348

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-24
Na stronie biuletynu od:   2021-06-24   do   2024-06-24
Data zarządzenia:   2021-06-23


193.Zarządzenie Nr 347/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-347
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-347

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-24
Na stronie biuletynu od:   2021-06-24   do   2024-06-24
Data zarządzenia:   2021-06-23


194.Zarządzenie Nr 346/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-346
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-346

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-24
Na stronie biuletynu od:   2021-06-24   do   2024-06-24
Data zarządzenia:   2021-06-23


195.Zarządzenie Nr 345/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-345
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-345

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-24
Na stronie biuletynu od:   2021-06-24   do   2024-06-24
Data zarządzenia:   2021-06-22


196.Zarządzenie Nr 344/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-344
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-344

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-24
Na stronie biuletynu od:   2021-06-24   do   2024-06-24
Data zarządzenia:   2021-06-22


197.Zarządzenie Nr 343/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży na własność nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonej przy ul. Górnośląskiej 19/14 w Kaliszu za obniżoną cenę.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-343
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-343

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-24
Na stronie biuletynu od:   2021-06-24   do   2024-06-24
Data zarządzenia:   2021-06-22


198.Zarządzenie Nr 342/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie określenia procedury przygotowania informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-342
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-342

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-24
Na stronie biuletynu od:   2021-06-24   do   2024-06-24
Data zarządzenia:   2021-06-18


199.Zarządzenie Nr 340/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie powołania zespołu do oceny i weryfikacji dokumentów składanych przez przedsiębiorców ubiegających się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-340
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-340

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-01
Na stronie biuletynu od:   2021-07-01   do   2024-07-01
Data zarządzenia:   2021-06-18


200.Zarządzenie Nr 339/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-339
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-339

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-21
Na stronie biuletynu od:   2021-06-21   do   2024-06-21
Data zarządzenia:   2021-06-18


<< Poprzednia  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 626 751 razy, aktualnie na stronie przebywa: 27 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 26 września 2021 o godz. 18:40   kontakt: agoral@um.kalisz.pl