Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 10 z 37
Liczba pozycji: 732


181.Zarządzenie Nr 578/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-578
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-578

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-14
Na stronie biuletynu od:   2018-09-14   do   2021-09-14
Data zarządzenia:   2018-09-11


182.Zarządzenie Nr 577/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia III konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu rozwoju sportu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-577
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-577

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-14
Na stronie biuletynu od:   2018-09-14   do   2021-09-14
Data zarządzenia:   2018-09-11


183.Zarządzenie Nr 576/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-576
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-576

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-12
Na stronie biuletynu od:   2018-09-12   do   2021-09-12
Data zarządzenia:   2018-09-11


184.Zarządzenie Nr 575/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-575
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-575

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-12
Na stronie biuletynu od:   2018-09-12   do   2021-09-12
Data zarządzenia:   2018-09-11


185.Zarządzenie Nr 573/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 września 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia do zasobu Miasta Kalisza prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z prawem własności budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-573
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-573

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-10
Na stronie biuletynu od:   2018-09-10   do   2021-09-10
Data zarządzenia:   2018-09-06


186.Zarządzenie Nr 572/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-572
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-572

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-10
Na stronie biuletynu od:   2018-09-10   do   2021-09-10
Data zarządzenia:   2018-09-06


187.Zarządzenie Nr 571/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2018 r. w sprawie przyznania Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-571
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-571

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-12
Na stronie biuletynu od:   2018-09-12   do   2021-09-12
Data zarządzenia:   2018-09-06


188.Zarządzenie Nr 570/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-570
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-570

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-14
Na stronie biuletynu od:   2018-09-14   do   2021-09-14
Data zarządzenia:   2018-09-06


189.Zarządzenie Nr 569/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-569
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-569

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-10
Na stronie biuletynu od:   2018-09-10   do   2021-09-10
Data zarządzenia:   2018-09-06


190.Zarządzenie Nr 568/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2018r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-568
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-568

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-10
Na stronie biuletynu od:   2018-09-10   do   2021-09-10
Data zarządzenia:   2018-09-06


191.Zarządzenie Nr 567/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-567
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-567

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-10
Na stronie biuletynu od:   2018-09-10   do   2021-09-10
Data zarządzenia:   2018-09-06


192.Zarządzenie Nr 566/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-566
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-566

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-10
Na stronie biuletynu od:   2018-09-10   do   2021-09-10
Data zarządzenia:   2018-09-05


193.Zarządzenie Nr 565/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2018 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-565
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-565

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-10
Na stronie biuletynu od:   2018-09-10   do   2021-09-10
Data zarządzenia:   2018-09-05


194.Zarządzenie Nr 564/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu na uzupełnienie nieruchomości przyległych, położonych w Kaliszu przy ul. Sosnowej 16 i ul. Sosnowej 18.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-564
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-564

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-04
Na stronie biuletynu od:   2018-09-04   do   2021-09-04
Data zarządzenia:   2018-08-31


195.Zarządzenie Nr 563/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu organizacji, funkcjonowania i trybu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez Stanowisko Pracy ds. Kontroli w Urzędzie Miasta Kalisza”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-563
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-563

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-03
Na stronie biuletynu od:   2018-09-03   do   2021-09-03
Data zarządzenia:   2018-08-31


196.Zarządzenie Nr 562/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2018 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-562
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-562

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-03
Na stronie biuletynu od:   2018-09-03   do   2021-09-03
Data zarządzenia:   2018-08-31


197.Zarządzenie Nr 561/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-561
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-561

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-04
Na stronie biuletynu od:   2018-09-04   do   2021-09-04
Data zarządzenia:   2018-08-31


198.Zarządzenie Nr 560/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-560
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-560

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-03
Na stronie biuletynu od:   2018-09-03   do   2021-09-03
Data zarządzenia:   2018-08-31


199.Zarządzenie Nr 559/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-559
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-559

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-04
Na stronie biuletynu od:   2018-09-04   do   2021-09-04
Data zarządzenia:   2018-08-31


200.Zarządzenie Nr 558/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2018-558
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2018-558

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Ignaszak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-09-03
Na stronie biuletynu od:   2018-09-03   do   2021-09-03
Data zarządzenia:   2018-08-28


<< Poprzednia  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 857 642 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 15 grudzień 2018 o godz. 15:04   kontakt: agoral@um.kalisz.pl