Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 10 z 14
Liczba pozycji: 266


181.Zarządzenie Nr 89/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przekwalifikowania tymczasowego pomieszczenia na lokal mieszkalny.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-089
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-089

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-19
Na stronie biuletynu od:   2020-02-19   do   2023-02-19
Data zarządzenia:   2020-02-11


182.Zarządzenie Nr 88/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-088
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-088

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-11
Na stronie biuletynu od:   2020-02-11   do   2023-02-11
Data zarządzenia:   2020-01-31


183.Zarządzenie Nr 87/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-087
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-087

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-11
Na stronie biuletynu od:   2020-02-11   do   2023-02-11
Data zarządzenia:   2020-02-10


184.Zarządzenie Nr 86/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie określenia procedury rozliczenia dotacji z wykonania zadania publicznego udzielonych z budżetu Miasta Kalisza na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-086
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-086

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-13
Na stronie biuletynu od:   2020-02-13   do   2023-02-13
Data zarządzenia:   2020-02-10


185.Zarządzenie Nr 85/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie darowizny postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-085
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-085

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-13
Na stronie biuletynu od:   2020-02-13   do   2023-02-13
Data zarządzenia:   2020-02-10


186.Zarządzenie Nr 84/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-084
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-084

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-13
Na stronie biuletynu od:   2020-02-13   do   2023-02-13
Data zarządzenia:   2020-02-10


187.Zarządzenie Nr 83/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-083
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-083

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-14
Na stronie biuletynu od:   2020-02-14   do   2023-02-14
Data zarządzenia:   2020-02-10


188.Zarządzenie Nr 82/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-082
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-082

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-11
Na stronie biuletynu od:   2020-02-11   do   2023-02-11
Data zarządzenia:   2020-02-07


189.Zarządzenie nr 81/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie użyczenia Kaliskiemu Towarzystwu Wioślarskiemu w Kaliszu środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-081
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-081

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-17
Na stronie biuletynu od:   2020-02-17   do   2023-02-17
Data zarządzenia:   2020-02-06


190.Zarządzenie Nr 80/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-080
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-080

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-11
Na stronie biuletynu od:   2020-02-11   do   2023-02-11
Data zarządzenia:   2020-02-06


191.Zarządzenie Nr 79/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-079
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-079

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-11
Na stronie biuletynu od:   2020-02-11   do   2023-02-11
Data zarządzenia:   2020-02-05


192.Zarządzenie Nr 78/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-078
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-078

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-05
Na stronie biuletynu od:   2020-02-05   do   2023-02-05
Data zarządzenia:   2020-02-03


193.Zarządzenie nr 77/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2020 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-077
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-077

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-05
Na stronie biuletynu od:   2020-02-05   do   2023-02-05
Data zarządzenia:   2020-02-03


194.Zarządzenie Nr 76/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-076
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-076

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-11
Na stronie biuletynu od:   2020-02-11   do   2023-02-11
Data zarządzenia:   2020-01-31


195.Zarządzenie Nr 75/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu pozostałych środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-075
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-075

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-07
Na stronie biuletynu od:   2020-02-07   do   2023-02-07
Data zarządzenia:   2020-01-31


196.Zarządzenie Nr 74/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-074
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-074

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-04
Na stronie biuletynu od:   2020-02-04   do   2023-02-04
Data zarządzenia:   2020-01-31


197.Zarządzenie Nr 73/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości położonej w Kaliszu przy Głównym Rynku, do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, w drodze przetargu ustnego ograniczonego pod lokalizację 10 ogródków gastronomicznych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-073
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-073

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-04
Na stronie biuletynu od:   2020-02-04   do   2023-02-04
Data zarządzenia:   2020-01-31


198.Zarządzenie Nr 71/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-071
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-071

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-04
Na stronie biuletynu od:   2020-02-04   do   2023-02-04
Data zarządzenia:   2020-01-30


199.Zarządzenie Nr 70/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-070
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-070

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-04
Na stronie biuletynu od:   2020-02-04   do   2023-02-04
Data zarządzenia:   2020-01-30


200.Zarządzenie Nr 68/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia procedury przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-068
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-068

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-29
Na stronie biuletynu od:   2020-01-30   do   2023-01-30
Data zarządzenia:   2020-01-30


<< Poprzednia  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 181 443 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 05 czerwiec 2020 o godz. 09:17   kontakt: agoral@um.kalisz.pl