Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 10 z 15
Liczba pozycji: 292


181.Zarządzenie Nr 119/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia trybu sporządzenia „Informacji o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu” na dzień 31 grudnia 2021 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-119
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-119

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-23
Na stronie biuletynu od:   2022-02-23   do   2025-02-23
Data zarządzenia:   2022-02-18


182.Zarządzenie Nr 118/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie boiska sportowego zlokalizowanego na terenie rekreacyjno-sportowym „Majkowskie Wembley” w Kaliszu przy ul. Tuwima 2.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-118
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-118

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-21
Na stronie biuletynu od:   2022-02-21   do   2025-02-21
Data zarządzenia:   2022-02-18


183.Zarządzenie Nr 117/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie boiska sportowego zlokalizowanego na terenie rekreacyjno-sportowym „Majkowskie Wembley” w Kaliszu przy ul. Tuwima 2.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-117
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-117

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-21
Na stronie biuletynu od:   2022-02-21   do   2025-02-21
Data zarządzenia:   2022-02-18


184.Zarządzenie Nr 116/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie boiska sportowego zlokalizowanego na terenie rekreacyjno-sportowym „Majkowskie Wembley” w Kaliszu przy ul. Tuwima 2.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-116
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-116

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-21
Na stronie biuletynu od:   2022-02-21   do   2025-02-21
Data zarządzenia:   2022-02-18


185.Zarządzenie Nr 115/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie boiska sportowego zlokalizowanego na terenie rekreacyjno-sportowym „Majkowskie Wembley” w Kaliszu przy ul. Tuwima 2.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-115
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-115

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-21
Na stronie biuletynu od:   2022-02-21   do   2025-02-21
Data zarządzenia:   2022-02-18


186.Zarządzenie Nr 114/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie boiska sportowego zlokalizowanego na terenie rekreacyjno-sportowym „Majkowskie Wembley” w Kaliszu przy ul. Tuwima 2.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-114
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-114

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-21
Na stronie biuletynu od:   2022-02-21   do   2025-02-21
Data zarządzenia:   2022-02-18


187.Zarządzenie Nr 113/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie boiska sportowego zlokalizowanego na terenie rekreacyjno-sportowym „Majkowskie Wembley” w Kaliszu przy ul. Tuwima 2.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-113
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-113

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-21
Na stronie biuletynu od:   2022-02-21   do   2025-02-21
Data zarządzenia:   2022-02-18


188.Zarządzenie Nr 112/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w 2022 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-112
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-112

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-03
Na stronie biuletynu od:   2022-03-03   do   2025-03-03
Data zarządzenia:   2022-02-18


189.Zarządzenie Nr 110/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie wyboru oferty i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji w latach 2022-2024 wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-110
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-110

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-18
Na stronie biuletynu od:   2022-02-18   do   2025-02-18
Data zarządzenia:   2022-02-18


190.Zarządzenie Nr 109/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym segmentu hotelowego przy Hali Sportowo-Widowiskowej Kalisz Arena o powierzchni użytkowej 897,74 m2 na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego Kalisz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-109
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-109

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-03
Na stronie biuletynu od:   2022-03-03   do   2025-03-03
Data zarządzenia:   2022-02-17


191.Zarządzenie Nr 108/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025; cel operacyjny nr 2: Profilaktyka uzależnień oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-108
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-108

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-21
Na stronie biuletynu od:   2022-02-21   do   2025-02-21
Data zarządzenia:   2022-02-16


192.Zarządzenie Nr 107/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, publicznej szkoły ponadpodstawowej i publicznych placówek.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-107
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-107

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-18
Na stronie biuletynu od:   2022-02-18   do   2025-02-18
Data zarządzenia:   2022-02-16


193.Zarządzenie Nr 106/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 12 im. Koszałka Opałka w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-106
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-106

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-18
Na stronie biuletynu od:   2022-02-18   do   2025-02-18
Data zarządzenia:   2022-02-16


194.Zarządzenie Nr 105/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-105
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-105

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-16
Na stronie biuletynu od:   2022-02-16   do   2025-02-16
Data zarządzenia:   2022-02-16


195.Zarządzenie Nr 104/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania spisu z natury depozytów Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-104
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-104

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-16
Na stronie biuletynu od:   2022-02-16   do   2025-02-16
Data zarządzenia:   2022-02-16


196.Zarządzenie Nr 103/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-103
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-103

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-16
Na stronie biuletynu od:   2022-02-16   do   2025-02-16
Data zarządzenia:   2022-02-16


197.Zarządzenie Nr 102/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. 3 Maja 5, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-102
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-102

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-15
Na stronie biuletynu od:   2022-02-15   do   2025-02-15
Data zarządzenia:   2022-02-14


198.Zarządzenie Nr 101/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, w drodze przetargu, lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 , wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisz, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-101
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-101

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-18
Na stronie biuletynu od:   2022-02-18   do   2025-02-18
Data zarządzenia:   2022-02-14


199.Zarządzenie Nr 100/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-100
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-100

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-15
Na stronie biuletynu od:   2022-02-15   do   2025-02-15
Data zarządzenia:   2022-02-11


200.Zarządzenie Nr 99/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu niemieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-099
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-099

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-02-11
Na stronie biuletynu od:   2022-02-11   do   2025-02-11
Data zarządzenia:   2022-02-11


<< Poprzednia  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 213 774 razy, aktualnie na stronie przebywa: 20 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 18 maja 2022 o godz. 06:08   kontakt: agoral@um.kalisz.pl