Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 33
Liczba pozycji: 641


1.Zarządzenie Nr 700/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-700
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-700

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-10
Na stronie biuletynu od:   2019-12-10   do   2022-12-10
Data zarządzenia:   2019-12-10


2.Zarządzenie Nr 696/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Kalisza w 2019r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-696
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-696

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-10
Na stronie biuletynu od:   2019-12-10   do   2022-12-10
Data zarządzenia:   2019-12-09


3.Zarządzenie Nr 695/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-695
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-695

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-07
Na stronie biuletynu od:   2019-12-07   do   2022-12-07
Data zarządzenia:   2019-12-07


4.Zarządzenie Nr 694/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących drogę do mistrzostwa poprzez sportowe sukcesy młodych sportowców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-694
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-694

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-09
Na stronie biuletynu od:   2019-12-09   do   2022-12-09
Data zarządzenia:   2019-12-07


5.Zarządzenie Nr 693/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących aktywność Kalisza z udziałem mistrzów sportu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-693
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-693

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-09
Na stronie biuletynu od:   2019-12-09   do   2022-12-09
Data zarządzenia:   2019-12-07


6.Zarządzenie Nr 692/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących utrzymanie i rozwój bazy sportowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-692
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-692

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-09
Na stronie biuletynu od:   2019-12-09   do   2022-12-09
Data zarządzenia:   2019-12-07


7.Zarządzenie Nr 691/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-691
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-691

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-10
Na stronie biuletynu od:   2019-12-10   do   2022-12-10
Data zarządzenia:   2019-12-07


8.Zarządzenie Nr 690/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu środków trwałych oraz nakładów zwiększających wartość środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-690
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-690

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-10
Na stronie biuletynu od:   2019-12-10   do   2022-12-10
Data zarządzenia:   2019-12-07


9.Zarządzenie Nr 689/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia treści regulaminu konkursu na najciekawiej zaaranżowaną witrynę sklepową o tematyce świątecznej – Boże Narodzenie 2019
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-689
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-689

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-07
Na stronie biuletynu od:   2019-12-07   do   2022-12-07
Data zarządzenia:   2019-12-06


10.Zarządzenie Nr 687/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste gruntów położonych przy ul. Smolnej 5, ul. Obozowej 10, 12-14 i ul. Obozowej w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-687
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-687

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-07
Na stronie biuletynu od:   2019-12-07   do   2022-12-07
Data zarządzenia:   2019-12-06


11.Zarządzenie Nr 686/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Zarządowi Dróg i Komunikacji w Kaliszu pozostałych środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-686
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-686

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-07
Na stronie biuletynu od:   2019-12-07   do   2022-12-07
Data zarządzenia:   2019-12-06


12.Zarządzenie Nr 685/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-685
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-685

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-07
Na stronie biuletynu od:   2019-12-07   do   2022-12-07
Data zarządzenia:   2019-12-06


13.Zarządzenie Nr 684/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-684
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-684

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-09
Na stronie biuletynu od:   2019-12-09   do   2022-12-09
Data zarządzenia:   2019-12-06


14.Zarządzenie Nr 683/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-683
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-683

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-09
Na stronie biuletynu od:   2019-12-09   do   2022-12-09
Data zarządzenia:   2019-12-06


15.Zarządzenie Nr 682/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-682
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-682

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-07
Na stronie biuletynu od:   2019-12-07   do   2022-12-07
Data zarządzenia:   2019-12-06


16.Zarządzenie Nr 681/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-681
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-681

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-07
Na stronie biuletynu od:   2019-12-07   do   2022-12-07
Data zarządzenia:   2019-12-06


17.Zarządzenie Nr 680/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligowe.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-680
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-680

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-09
Na stronie biuletynu od:   2019-12-09   do   2022-12-09
Data zarządzenia:   2019-12-05


18.Zarządzenie Nr 679/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia składów komisji egzaminacyjnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-679
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-679

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-07
Na stronie biuletynu od:   2019-12-07   do   2022-12-07
Data zarządzenia:   2019-11-29


19.Zarządzenie Nr 678/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-678
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-678

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-09
Na stronie biuletynu od:   2019-12-09   do   2022-12-09
Data zarządzenia:   2019-12-05


20.Zarządzenie Nr 677/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-677
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-677

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-05
Na stronie biuletynu od:   2019-12-05   do   2022-12-05
Data zarządzenia:   2019-12-05


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 078 256 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 11 grudzień 2019 o godz. 21:39   kontakt: agoral@um.kalisz.pl