Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 18
Liczba pozycji: 351


1.Zarządzenie Nr 387/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-387
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-387

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-09
Na stronie biuletynu od:   2020-07-09   do   2023-07-09
Data zarządzenia:   2020-07-09


2.Zarządzenie Nr 386/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-386
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-386

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-09
Na stronie biuletynu od:   2020-07-09   do   2023-07-09
Data zarządzenia:   2020-07-08


3.Zarządzenie Nr 385/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-385
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-385

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-09
Na stronie biuletynu od:   2020-07-09   do   2023-07-09
Data zarządzenia:   2020-07-08


4.Zarządzenie Nr 383/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Adama Asnyka Nr 5 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-383
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-383

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-09
Na stronie biuletynu od:   2020-07-09   do   2023-07-09
Data zarządzenia:   2020-07-07


5.Zarządzenie Nr 382/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-382
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-382

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-07
Na stronie biuletynu od:   2020-07-07   do   2023-07-07
Data zarządzenia:   2020-07-07


6.Zarządzenie Nr 380/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-380
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-380

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-07
Na stronie biuletynu od:   2020-07-07   do   2023-07-07
Data zarządzenia:   2020-07-06


7.Zarządzenie Nr 379/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-379
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-379

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-07
Na stronie biuletynu od:   2020-07-07   do   2023-07-07
Data zarządzenia:   2020-07-06


8.Zarządzenie Nr 378/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-378
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-378

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-07
Na stronie biuletynu od:   2020-07-07   do   2023-07-07
Data zarządzenia:   2020-07-06


9.Zarządzenie Nr 377/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na 2020 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Kalisza (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-377
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-377

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-07
Na stronie biuletynu od:   2020-07-07   do   2023-07-07
Data zarządzenia:   2020-07-06


10.Zarządzenie Nr 376/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2020 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-376
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-376

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-07
Na stronie biuletynu od:   2020-07-07   do   2023-07-07
Data zarządzenia:   2020-07-06


11.Zarządzenie Nr 375/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-375
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-375

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-07
Na stronie biuletynu od:   2020-07-07   do   2023-07-07
Data zarządzenia:   2020-07-06


12.Zarządzenie Nr 374/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i publicznej placówki.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-374
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-374

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-07
Na stronie biuletynu od:   2020-07-07   do   2023-07-07
Data zarządzenia:   2020-07-06


13.Zarządzenie Nr 373/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia w budynku administracyjnym znajdującym się w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-373
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-373

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-09
Na stronie biuletynu od:   2020-07-09   do   2023-07-09
Data zarządzenia:   2020-07-03


14.Zarządzenie Nr 372/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Żelaznej 11 w Kaliszu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-372
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-372

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-07
Na stronie biuletynu od:   2020-07-07   do   2023-07-07
Data zarządzenia:   2020-07-02


15.Zarządzenie Nr 371/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-371
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-371

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-03
Na stronie biuletynu od:   2020-07-02   do   2023-07-02
Data zarządzenia:   2020-07-02


16.Zarządzenie Nr 370/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie określenia procedury przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-370
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-370

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-03
Na stronie biuletynu od:   2020-07-02   do   2023-07-02
Data zarządzenia:   2020-07-02


17.Zarządzenie Nr 369/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-369
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-369

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-03
Na stronie biuletynu od:   2020-07-02   do   2023-07-02
Data zarządzenia:   2020-07-02


18.ZARZĄDZENIE NR 368/2020 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-368
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-368

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-07
Na stronie biuletynu od:   2020-07-07   do   2023-07-07
Data zarządzenia:   2020-07-02


19.Zarządzenie Nr 367/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i publicznej placówki.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-367
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-367

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-03
Na stronie biuletynu od:   2020-07-02   do   2023-07-02
Data zarządzenia:   2020-07-02


20.Zarządzenie Nr 366/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wyboru oferty i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-366
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-366

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-02
Na stronie biuletynu od:   2020-07-02   do   2023-07-02
Data zarządzenia:   2020-07-02


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 208 821 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 10 lipiec 2020 o godz. 13:43   kontakt: agoral@um.kalisz.pl