Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 29
Liczba pozycji: 564


1.Zarządzenie Nr 604/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 lokali mieszkalnych oraz 2 lokali niemieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-604
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-604

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-29
Na stronie biuletynu od:   2023-09-29   do   2026-09-29
Data zarządzenia:   2023-09-29


2.Zarządzenie Nr 602/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-602
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-602

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-29
Na stronie biuletynu od:   2023-09-29   do   2026-09-29
Data zarządzenia:   2023-09-28


3.Zarządzenie Nr 600/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-600
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-600

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-29
Na stronie biuletynu od:   2023-09-29   do   2026-09-29
Data zarządzenia:   2023-09-28


4.Zarządzenie Nr 599/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-599
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-599

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-29
Na stronie biuletynu od:   2023-09-29   do   2026-09-29
Data zarządzenia:   2023-09-28


5.Zarządzenie Nr 597/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-597
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-597

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-29
Na stronie biuletynu od:   2023-09-29   do   2026-09-29
Data zarządzenia:   2023-09-28


6.Zarządzenie Nr 596/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-596
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-596

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-29
Na stronie biuletynu od:   2023-09-29   do   2026-09-29
Data zarządzenia:   2023-09-27


7.Zarządzenie Nr 595/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o udzielenie w 2024 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-595
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-595

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-29
Na stronie biuletynu od:   2023-09-29   do   2026-09-29
Data zarządzenia:   2023-09-27


8.Zarządzenie Nr 594/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-594
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-594

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-29
Na stronie biuletynu od:   2023-09-29   do   2026-09-29
Data zarządzenia:   2023-09-27


9.ZARZĄDZENIE NR 589/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-589
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-589

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-29
Na stronie biuletynu od:   2023-09-29   do   2026-09-29
Data zarządzenia:   2023-09-25


10.Zarządzenie Nr 588/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-588
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-588

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-29
Na stronie biuletynu od:   2023-09-29   do   2026-09-29
Data zarządzenia:   2023-09-25


11.Zarządzenie Nr 587/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2023 r. w sprawie darowizny postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-587
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-587

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-29
Na stronie biuletynu od:   2023-09-29   do   2026-09-29
Data zarządzenia:   2023-09-22


12.Zarządzenie Nr 586/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2023 r. w sprawie darowizny postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-586
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-586

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-29
Na stronie biuletynu od:   2023-09-29   do   2026-09-29
Data zarządzenia:   2023-09-22


13.Zarządzenie Nr 585/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-585
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-585

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-26
Na stronie biuletynu od:   2023-09-26   do   2026-09-26
Data zarządzenia:   2023-09-22


14.Zarządzenie Nr 583/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-583
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-583

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-26
Na stronie biuletynu od:   2023-09-26   do   2026-09-26
Data zarządzenia:   2023-09-21


15.ZARZĄDZENIE NR 582/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 21 września 2023 r. w sprawie ustalenia punktów głosowania tradycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2024 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-582
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-582

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-26
Na stronie biuletynu od:   2023-09-26   do   2026-09-26
Data zarządzenia:   2023-09-21


16.Zarządzenie Nr 581/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-581
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-581

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-26
Na stronie biuletynu od:   2023-09-26   do   2026-09-26
Data zarządzenia:   2023-09-21


17.Zarządzenie Nr 580/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-580
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-580

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-26
Na stronie biuletynu od:   2023-09-26   do   2026-09-26
Data zarządzenia:   2023-09-21


18.Zarządzenie Nr 579/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości, położonych w Kaliszu przy ul. Czarna Droga 13 i 15.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-579
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-579

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-29
Na stronie biuletynu od:   2023-09-29   do   2026-09-29
Data zarządzenia:   2023-09-21


19.Zarządzenie Nr 578/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-578
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-578

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-26
Na stronie biuletynu od:   2023-09-26   do   2026-09-26
Data zarządzenia:   2023-09-21


20.Zarządzenie Nr 577/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-577
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-577

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-26
Na stronie biuletynu od:   2023-09-26   do   2026-09-26
Data zarządzenia:   2023-09-21


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 150 454 razy, aktualnie na stronie przebywa: 52 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 01 października 2023 o godz. 13:03   kontakt: agoral@um.kalisz.pl