Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 29
Liczba pozycji: 561


1.Zarządzenie Nr 626/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-626
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-626

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-26
Na stronie biuletynu od:   2022-09-26   do   2025-09-26
Data zarządzenia:   2022-09-23


2.Zarządzenie Nr 625/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-625
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-625

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-26
Na stronie biuletynu od:   2022-09-26   do   2025-09-26
Data zarządzenia:   2022-09-23


3.Zarządzenie Nr 624/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania właścicieli procesów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-624
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-624

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-26
Na stronie biuletynu od:   2022-09-26   do   2025-09-26
Data zarządzenia:   2022-09-23


4.Zarządzenie Nr 622/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-622
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-622

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-26
Na stronie biuletynu od:   2022-09-26   do   2025-09-26
Data zarządzenia:   2022-09-23


5.Zarządzenie Nr 620/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-620
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-620

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-26
Na stronie biuletynu od:   2022-09-26   do   2025-09-26
Data zarządzenia:   2022-09-23


6.ZARZĄDZENIE NR 619/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-619
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-619

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-26
Na stronie biuletynu od:   2022-09-26   do   2025-09-26
Data zarządzenia:   2022-09-23


7.Zarządzenie Nr 617/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Stolarskiej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-617
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-617

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-23
Na stronie biuletynu od:   2022-09-16   do   2025-09-16
Data zarządzenia:   2022-09-22


8.Zarządzenie Nr 615/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2022 rok rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z komunalnego zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-615
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-615

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-23
Na stronie biuletynu od:   2022-09-16   do   2025-09-16
Data zarządzenia:   2022-09-21


9.Zarządzenie Nr 614/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. ochrony zdrowia
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-614
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-614

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-26
Na stronie biuletynu od:   2022-09-26   do   2025-09-26
Data zarządzenia:   2022-09-21


10.Zarządzenie Nr 613/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-613
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-613

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-23
Na stronie biuletynu od:   2022-09-16   do   2025-09-16
Data zarządzenia:   2022-09-21


11.Zarządzenie Nr 612/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-612
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-612

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-23
Na stronie biuletynu od:   2022-09-16   do   2025-09-16
Data zarządzenia:   2022-09-21


12.Zarządzenie Nr 611/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2022 r. w sprawie przyznania Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-611
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-611

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-22
Na stronie biuletynu od:   2022-09-22   do   2025-09-22
Data zarządzenia:   2022-09-21


13.Zarządzenie Nr 610/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-610
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-610

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-22
Na stronie biuletynu od:   2022-09-22   do   2025-09-22
Data zarządzenia:   2022-09-21


14.Zarządzenie Nr 609/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 września 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Zachodniej 15a.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-609
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-609

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-19
Na stronie biuletynu od:   2022-09-20   do   2025-09-20
Data zarządzenia:   2022-09-19


15.Zarządzenie Nr 608/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 września 2022 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu w stosunku do 2 lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-608
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-608

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-19
Na stronie biuletynu od:   2022-09-20   do   2025-09-20
Data zarządzenia:   2022-09-19


16.Zarządzenie Nr 607/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 września 2022 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Smolnej 5A.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-607
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-607

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-19
Na stronie biuletynu od:   2022-09-20   do   2025-09-20
Data zarządzenia:   2022-09-19


17.Zarządzenie Nr 606/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany treści dokumentu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza (zwaną dalej: zmianą planu transportowego)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-606
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-606

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-19
Na stronie biuletynu od:   2022-09-19   do   2025-09-19
Data zarządzenia:   2022-09-16


18.Zarządzenie Nr 605/2022 r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 września 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-605
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-605

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-19
Na stronie biuletynu od:   2022-09-19   do   2025-09-19
Data zarządzenia:   2022-09-16


19.Zarządzenie Nr 604/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 września 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do trzech samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-604
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-604

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-19
Na stronie biuletynu od:   2022-09-19   do   2025-09-19
Data zarządzenia:   2022-09-16


20.Zarządzenie Nr 603/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Kaliszu pod adresem: Główny Rynek 8/15, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-603
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-603

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-19
Na stronie biuletynu od:   2022-09-19   do   2025-09-19
Data zarządzenia:   2022-09-16


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 379 625 razy, aktualnie na stronie przebywa: 24 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 28 września 2022 o godz. 04:09   kontakt: agoral@um.kalisz.pl