Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

WYKAZ ZŁOŻONYCH PETYCJI W ROKU 2017  


WYKAZ ZŁOŻONYCH PETYCJI W ROKU 2017 w trybie przewidzianym ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach

Lp.

Data złożenia petycji

Adresat petycji

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Przedmiot petycji

Treść petycji

(skan)

Przebieg postępowania

Uwagi

1.

19.09.2017

Prezydent Miasta Kalisza

Marcin Andrzejewski

Petycja w sprawie nowego znaku graficznego Miasta Kalisza

Pobierz wersję PDF petycji 1 z 2017 roku

20.09.2017 r. nastąpiło przekazanie korespondencji do Biura Komunikacji Społecznej. Obecnie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Sprawa została zarejestrowana pod numerem BKS.152.0001.2017.

08.11.2017 r. wystosowano prośbę o opinię do naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju 16.11.2017 r. do Biura Komunikacji Społecznej wpłynęła opinia naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju - trwa opracowanie odpowiedzi przez Biuro Komunikacji Społecznej 24.11.2017 r. sporządzono odpowiedź na piśmie 27.11.2017 r. odpowiedź na petycję przekazano do wysłania do kancelarii ogólnej Urzędu Prezydent Miasta Kalisza nie przychylił się do prośby podmiotu wnoszącego petycję - wnioskowane działania nie znajdują uzasadnienia.
Pobierz PDF

-

2.

29.09.2017

Prezydent Miasta Kalisza

Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 – Prezes Zarządu Daniel Alain Korona

Petycja w sprawie przyznania prawa do ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 roku, oraz dla osób, które przed 4 czerwca 1989 r. nie wykonywały pracy na skutek represji politycznych

Pobierz wersję PDF petycji 2 z 2017 roku

29.09.2017 r. - wpływ petycji do Prezydenta Miasta Kalisza (Kancelaria Ogólna Nr Kor. PP2017.10.00126), 03.10.2017 r. - przekazano do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu (l.dz. 12000). Obecnie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Sprawa została zarejestrowana pod numerem SA.152.1.2017

25.10.2017 r. wysłano pismo do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w celu pozyskania informacji dot. liczby osób w całym kraju oraz mieście Kalisz i jego okolicach, posiadających status osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych do kwietnia 1989 roku oraz osób, które przed 4 czerwca 1989 r. nie wykonywały pracy na skutek represji politycznych. 06.11.2017 r. wpłynęła odpowiedź z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dot. liczby osób posiadających status osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych do kwietnia 1989 roku oraz osób, które przed 4 czerwca 1989 r. nie wykonywały pracy na skutek represji politycznych. Pobierz PDF
29.12.2017 r. wysłano pismo do Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 w Warszawie informujące o konieczności wydłużenia terminu rozpatrzenia petycji w sprawie przyznania ulg.
Pobierz PDF 1
Pobierz PDF 2
Pobierz PDF 3
02.02.2018 r. wysłano pismo do Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 w Warszawie informujące o wydaniu przez komisję Rady Miasta Kalisza pozytywnej opinii w sprawie przyznania ulg
Pobierz PDF 4-

3.

18.09.2017

Prezydent Miasta Kalisza

Rada Rodziców ZSP Nr 2

Petycja w sprawie budowy sali gimnastycznej

Pobierz wersję PDF petycji 3 z 2017 roku

Wpływ Petycji do Prezydenta w dniu 10.11.2017, przekierowana na Kancelarię Ogólną nr kor. PP2017.11.04845, przekierowane w do sekretariatu Wiceprezydenta (data wpł. 14.11.2017). Dekretacja Wiceprezydenta A. Kijewskiego – 1) Naczelnik WRI, 2) Naczelnik WE. Sprawa zarejestrowana pod nr WRI.0003.33.2017. W dniu 27 listopada odpowiedź Prezydenta Miasta do Rady Rodziców pismo WRI.003.33.1017

-

Data ostatniej aktualizacji: 27 listopada 2017 roku
przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Dagmara Pokorska


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 697 139 razy, aktualnie na stronie przebywa: 21 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 19 kwietnia 2024 o godz. 01:58   kontakt: agoral@um.kalisz.pl