Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


W dziale zamieszczane są informacje dotyczące przebiegu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybach: negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o ocenę, zamówienia z wolnej ręki. W tych trybach ustawa Prawo zamówień publicznych nie przewiduje zamieszczania informacji o wszczęciu postępowania.

Dział Zamówień Publicznych w budowie
w chwili obecnej zapraszamy do ogłoszeń o zamówieniach publicznych po staremu - link


Zamówienia Publiczne wyszukujemy uzupełniając odpowiednie pola edycyjne parametry zamówień: typ zamówienia, rodzaj zamówienia lub słowo kluczowe wynikające z tytułu ogłoszenia.
Brak podania kryteriów wyszukiwania powoduje wyświetlenie wszystkich zamówień publicznych.

 
 
 
 Rodzaj ogłoszenia:  Ogłoszenia aktualne,
 Wszystkie ogłoszenia.
 
 
 
 Typ zamówienia:  Dialog techniczny,
 Przetarg nieograniczony,
 Zapytanie ofertowe,
 Zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę,
 Zamówienia publiczne na usługi społeczne oraz zamów. z art.4d ust. Pzp.
 
 
 
 Data zamówienia: 
 od: 

(dzień.miesiąc.rok)

 do: 

(dzień.miesiąc.rok)

 
 
 
 
 Słowo kluczowe

(tytuł ogłoszenia):

max. 160 znaków.

 
 
 

    


Opcje sortowania:

Sortuj według daty wprowadzenia:   RosnącoMalejąco
Liczba zamówień spełniające zadane kryteria filtrowania: 30 1. Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Kalisza
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 2. informacje o zamówieniu publicznym

 3. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Kalisza
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 4. informacje o zamówieniu publicznym

 5. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 18 im. Chatka Puchatka w Kaliszu przy ul. Serbinowskiej 5a (BO).
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 6. informacje o zamówieniu publicznym

 7. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 8. informacje o zamówieniu publicznym

 9. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej 12-18 i rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Chełmskiej 10, wraz z przeniesieniem istniejącego placu zabaw.
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 10. informacje o zamówieniu publicznym

 11. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji budynku przy ulicy Nowy Świat 2a na Akcelerator Kultury w ramach Centrum Aktywności Mieszkańców.
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 12. informacje o zamówieniu publicznym

 13. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 47 700 000,00 PLN
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 14. informacje o zamówieniu publicznym

 15. Bieżąca konserwacja i obsługa fontanny na Skwerze Sybiraków”
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 16. informacje o zamówieniu publicznym

 17. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 18. informacje o zamówieniu publicznym

 19. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 20. informacje o zamówieniu publicznymLiczba zamówień publicznych spełniające zadane kryteria filtrowania: 30


<< Poprzednia  1 2 
od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 013 942 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 25 sierpień 2019 o godz. 06:32   kontakt: agoral@um.kalisz.pl