Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


W dziale zamieszczane są informacje dotyczące przebiegu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybach: negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o ocenę, zamówienia z wolnej ręki. W tych trybach ustawa Prawo zamówień publicznych nie przewiduje zamieszczania informacji o wszczęciu postępowania.

Dział Zamówień Publicznych w budowie
w chwili obecnej zapraszamy do ogłoszeń o zamówieniach publicznych po staremu - link


Zamówienia Publiczne wyszukujemy uzupełniając odpowiednie pola edycyjne parametry zamówień: typ zamówienia, rodzaj zamówienia lub słowo kluczowe wynikające z tytułu ogłoszenia.
Brak podania kryteriów wyszukiwania powoduje wyświetlenie wszystkich zamówień publicznych.

 
 
 
 Rodzaj ogłoszenia:  Ogłoszenia aktualne,
 Wszystkie ogłoszenia.
 
 
 
 Typ zamówienia:  Dialog techniczny,
 Przetarg nieograniczony,
 Zapytanie ofertowe,
 Zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę,
 Zamówienia publiczne na usługi społeczne oraz zamów. z art.4d ust. Pzp.
 
 
 
 Data zamówienia: 
 od: 

(dzień.miesiąc.rok)

 do: 

(dzień.miesiąc.rok)

 
 
 
 
 Słowo kluczowe

(tytuł ogłoszenia):

max. 160 znaków.

 
 
 

    


Opcje sortowania:

Sortuj według daty wprowadzenia:   RosnącoMalejąco
Liczba zamówień spełniające zadane kryteria filtrowania: 30 1. Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej 12-18 i rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Chełmskiej 10, wraz z przeniesieniem istniejącego placu zabaw” w podziale na 3 Części.
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 2. informacje o zamówieniu publicznym

 3. Udostępnienie stałego połączenia do internetu w latach 2020-2022 dla obiektów Urzędu Miasta Kalisza.
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 4. informacje o zamówieniu publicznym

 5. Wykonanie mapy do celów projektowej w ramach zadania pn.” Utworzenie nowego punktu alarmowego na osiedlu Majków” na ul. C. Godebskiego (dz. 6/2 obręb 144 Majków)
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 6. informacje o zamówieniu publicznym

 7. Naprawa mostku drewnianego, łukowego w Parku Przyjaźni.
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 8. informacje o zamówieniu publicznym

 9. Dostawa wyposażenia dla Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Wrocławskiej 189 w Szczypiornie w podziale na 2 Części.
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 10. informacje o zamówieniu publicznym

 11. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń doskonalących / zapewnienie miejsc w organizowanych szkoleniach dla uczestniczek i uczestników projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17), realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO (zwanego dalej projektem)
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 12. informacje o zamówieniu publicznym

 13. Modernizacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Kaliszu
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 14. informacje o zamówieniu publicznym

 15. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza” w podziale na 4 Części:
  1) Część 1 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
  2) Część 2 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
  3) Część 3 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń;
  4) Część 4 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń.

  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 16. informacje o zamówieniu publicznym

 17. Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu przy ul. Wykopaliskowej 45 (BO)
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 18. informacje o zamówieniu publicznym

 19. Dostawa i montaż systemu centralnego otwierania Master Key dla Liceum Plastycznego w Kaliszu przy ulicy Nowy Świat 13
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 20. informacje o zamówieniu publicznym

 21. Wykonanie prac konserwatorskich i zabezpieczających w budynku Rogatki Wrocławskiej w Kaliszu
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 22. informacje o zamówieniu publicznym

 23. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 w Kaliszu oraz dla Liceum Plastycznego w Kaliszu
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 24. informacje o zamówieniu publicznym

 25. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji budynku przy ulicy Nowy Świat 2a na Akcelerator Kultury w ramach Centrum Aktywności Mieszkańców” w podziale na 3 Części.
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 26. informacje o zamówieniu publicznym

 27. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie miasta Kalisza w podziale na 5 Części
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 28. informacje o zamówieniu publicznym

 29. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 30. informacje o zamówieniu publicznym

 31. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej”
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 32. informacje o zamówieniu publicznym

 33. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia doskonalącego / zapewnienie miejsc w organizowanym szkoleniu CISCO (3 MODUŁY) w ramach projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17)
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 34. informacje o zamówieniu publicznym

 35. Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego Kanału Bernardyńskiego i prawostronnego wału przeciwpowodziowego Głównego Koryta Prosny w Parku Miejskim w Kaliszu
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 36. informacje o zamówieniu publicznym

 37. „Dostawa i montaż mebli dla Liceum Plastycznego przy ulicy Nowy Świat 13 w Kaliszu”
  [Typ: Zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę]
 38. informacje o zamówieniu publicznym

 39. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 40. informacje o zamówieniu publicznymLiczba zamówień publicznych spełniające zadane kryteria filtrowania: 30


1 2   Nastepna >>
od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 013 940 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 25 sierpień 2019 o godz. 06:07   kontakt: agoral@um.kalisz.pl