Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


W dziale zamieszczane są informacje dotyczące przebiegu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybach: negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o ocenę, zamówienia z wolnej ręki. W tych trybach ustawa Prawo zamówień publicznych nie przewiduje zamieszczania informacji o wszczęciu postępowania.

Dział Zamówień Publicznych w budowie
w chwili obecnej zapraszamy do ogłoszeń o zamówieniach publicznych po staremu - link


Zamówienia Publiczne wyszukujemy uzupełniając odpowiednie pola edycyjne parametry zamówień: typ zamówienia, rodzaj zamówienia lub słowo kluczowe wynikające z tytułu ogłoszenia.
Brak podania kryteriów wyszukiwania powoduje wyświetlenie wszystkich zamówień publicznych.

 
 
 
 Rodzaj ogłoszenia:  Ogłoszenia aktualne,
 Wszystkie ogłoszenia.
 
 
 
 Typ zamówienia:  Dialog techniczny,
 Przetarg nieograniczony,
 Zapytanie ofertowe,
 Zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę,
 Zamówienia publiczne na usługi społeczne oraz zamów. z art.4d ust. Pzp.
 
 
 
 Data zamówienia: 
 od: 

(dzień.miesiąc.rok)

 do: 

(dzień.miesiąc.rok)

 
 
 
 
 Słowo kluczowe

(tytuł ogłoszenia):

max. 160 znaków.

 
 
 

    


Opcje sortowania:

Sortuj według daty wprowadzenia:   RosnącoMalejąco
Liczba zamówień spełniające zadane kryteria filtrowania: 24 1. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców’’ w podziale na 3 Części.
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 2. informacje o zamówieniu publicznym

 3. Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. J. Bytnara „Rudego” w Kaliszu w podziale na 3 Części, w ramach projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17), realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 4. informacje o zamówieniu publicznym

 5. Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu – II ETAP
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 6. informacje o zamówieniu publicznym

 7. Zapytanie ofertowe na zakup bidonów (Termin składania ofert: 28.05.2019r. do godz. 15.30)
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 8. informacje o zamówieniu publicznym

 9. Zapytanie ofertowe zakup breloków oraz lupy w etui (Termin składania ofert: 28.05.2019r. do godz. 15.30)
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 10. informacje o zamówieniu publicznym

 11. zapytania ofertowego na dostawę samochodu osobowego klasy B dla Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu w ramach projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17), Termin składania ofert: 30.05.2019 r. do godz. 10:00.
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 12. informacje o zamówieniu publicznym

 13. Sporządzenie toreb z logo miasta (termin składania ofert do 23 maja 2019 r. do godz. 14.00.)
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 14. informacje o zamówieniu publicznym

 15. Sporządzenie różnego rodzaju gadżetów (termin składania ofert do 23 maja 2019 r. do godz. 14.00)
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 16. informacje o zamówieniu publicznym

 17. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz opracowanie Indywidualnych Planów działania dla uczestników i uczestniczek projektu "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA". (Termin składania ofert: 29.05.2019 r., do godz. 10.00.)
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 18. informacje o zamówieniu publicznym

 19. Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: „Wykonanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Miasta Kalisza w podziale na 4 Części” w podziale na 5 Części. (termin składania ofert 28.05.2019r. do godziny 13:00)
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 20. informacje o zamówieniu publicznym

 21. Wykonanie makiety urbanistycznej rejonu ulic Jabłkowskiego-Podgórze na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych Miejscowego Planu Rewitalizacji (termin składania ofert: 24.05.2019 godzina 15:30)
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 22. informacje o zamówieniu publicznym

 23. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Wykopaliskowej 45 w Kaliszu (termin składania ofert: 29.05.2019 godzina 12:00)
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 24. informacje o zamówieniu publicznym

 25. "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ulicy Legionów 6 w Kaliszu" (termin składania ofert 21 maja 2019r. 12:00)
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 26. informacje o zamówieniu publicznym

 27. Wykonanie i dostawa 8 tablic informacyjnych dla zadań realizowanych w ramach projektu pt. „Kalisz – kurs na rewitalizację( termin składania ofert do 17 maja 2019 r. do godz. 15.30.)”
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 28. informacje o zamówieniu publicznym

 29. Zorganizowanie i przeprowadzenie zadania pn. Obóz naukowy dla uczestniczek i uczestników projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (data otwarcia ofert - 17.05.2019 r.)
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 30. informacje o zamówieniu publicznym

 31. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury (termin składania ofert: 06.06.2019r.).
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 32. informacje o zamówieniu publicznym

 33. Dostawa sprzętu i urządzeń w celu utworzenia ekspozycji poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza miejskiego (termin składania ofert: 07.06.2019r.).
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 34. informacje o zamówieniu publicznym

 35. Wykonanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie miasta Kalisza w podziale na 4 Części (termin składania ofert: 15.05.2019r.)
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 36. informacje o zamówieniu publicznym

 37. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” (termin składania ofert: 14.05.2019r.)
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 38. informacje o zamówieniu publicznym

 39. Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ulicy Legionów 6 w Kaliszu (termin składania ofert: 09.05.2019r.)
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 40. informacje o zamówieniu publicznymLiczba zamówień publicznych spełniające zadane kryteria filtrowania: 24


1 2   Nastepna >>
od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 965 389 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 25 maj 2019 o godz. 04:51   kontakt: agoral@um.kalisz.pl