Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


W dziale zamieszczane są informacje dotyczące przebiegu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybach: negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o ocenę, zamówienia z wolnej ręki. W tych trybach ustawa Prawo zamówień publicznych nie przewiduje zamieszczania informacji o wszczęciu postępowania.

Dział Zamówień Publicznych w budowie
w chwili obecnej zapraszamy do ogłoszeń o zamówieniach publicznych po staremu - link


Zamówienia Publiczne wyszukujemy uzupełniając odpowiednie pola edycyjne parametry zamówień: typ zamówienia, rodzaj zamówienia lub słowo kluczowe wynikające z tytułu ogłoszenia.
Brak podania kryteriów wyszukiwania powoduje wyświetlenie wszystkich zamówień publicznych.

 
 
 
 Rodzaj ogłoszenia:  Ogłoszenia aktualne,
 Wszystkie ogłoszenia.
 
 
 
 Typ zamówienia:  Dialog techniczny,
 Przetarg nieograniczony,
 Zapytanie ofertowe,
 Zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę,
 Zamówienia publiczne na usługi społeczne oraz zamów. z art.4d ust. Pzp.
 
 
 
 Data zamówienia: 
 od: 

(dzień.miesiąc.rok)

 do: 

(dzień.miesiąc.rok)

 
 
 
 
 Słowo kluczowe

(tytuł ogłoszenia):

max. 160 znaków.

 
 
 

    


Opcje sortowania:

Sortuj według daty wprowadzenia:   RosnącoMalejąco
Liczba zamówień spełniające zadane kryteria filtrowania: 36 1. Ustawienie i opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Kalisza w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 2. informacje o zamówieniu publicznym

 3. „Sporządzanie wycen nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem w roku 2020”
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 4. informacje o zamówieniu publicznym

 5. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Długosza 14”.
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 6. informacje o zamówieniu publicznym

 7. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. pn. "Budowa placu zabaw dla dzieci małych 1-7 lat"
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 8. informacje o zamówieniu publicznym

 9. Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu usterek powstałych na obiekcie przy ul. Kordeckiego 34, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Kaliszu” w podziale na 3 części.
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 10. informacje o zamówieniu publicznym

 11. Zapewnienie codziennej opieki lekarsko-weterynaryjnej nad psami przebywającymi w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu” w terminie od 09 grudnia do 17 grudnia 2019 roku.
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 12. informacje o zamówieniu publicznym

 13. Zapewnienie codziennej opieki lekarsko-weterynaryjnej nad kotami przebywającymi w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu” w terminie od 09 grudnia do 17 grudnia 2019 roku.
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 14. informacje o zamówieniu publicznym

 15. Wykonanie i montaż instalacji świetlnej w postaci neonu
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 16. informacje o zamówieniu publicznym

 17. wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu”.
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 18. informacje o zamówieniu publicznym

 19. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Kalisza
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 20. informacje o zamówieniu publicznym

 21. Kompleksowe utrzymanie czystości w wybranych obiektach Urzędu Miasta Kalisza w 2020 roku
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 22. informacje o zamówieniu publicznym

 23. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia doskonalącego/kursu z tematyki związanej z nauczanym zawodem dla kadry dydaktycznej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu biorącej udział w projekcie „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – III EDYCJA”
  [Typ: Zamówienia publiczne na usługi społeczne oraz zamów. z art.4d ust. Pzp]
 24. informacje o zamówieniu publicznym

 25. Kompleksowe utrzymanie czystości w wybranych obiektach Urzędu Miasta Kalisza w latach 2020-2021
  [Typ: Zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę]
 26. informacje o zamówieniu publicznym

 27. Dostawa macierzy dyskowej QNAP
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 28. informacje o zamówieniu publicznym

 29. Zapytanie ofertowe na wykonanie koncepcji schodów widokowych i zagospodarowania terenu nad rzeka Prosna po obu stronach Mostu Teatralnego (dz.5/1, 7, 14, 15 - obr.034 Sródmiescie I).
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 30. informacje o zamówieniu publicznym

 31. Zapytanie ofertowe na: „Prowadzenie bieżącego dozoru wraz z utrzymaniem i konserwacją zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kamieniu, gm. Ceków-Kolonia”
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 32. informacje o zamówieniu publicznym

 33. Zakup samochodu elektrycznego dostawczego dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 34. informacje o zamówieniu publicznym

 35. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń doskonalących z tematyki związanej z nauczanym zawodem dla kadry dydaktycznej i zajęć dodatkowych dla uczniów/uczennic z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu biorących udział w projekcie „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA”
  [Typ: Zamówienia publiczne na usługi społeczne oraz zamów. z art.4d ust. Pzp]
 36. informacje o zamówieniu publicznym

 37. Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 38. informacje o zamówieniu publicznym

 39. Bieżąca konserwacja lamp parkowych w Parku Miejskim w Kaliszu
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 40. informacje o zamówieniu publicznymLiczba zamówień publicznych spełniające zadane kryteria filtrowania: 36


1 2   Nastepna >>
od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 080 265 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 14 grudzień 2019 o godz. 02:46   kontakt: agoral@um.kalisz.pl